Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULAŞTIRMA EĞİTİMİNİN ARTAN ÖNEMİ; ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NİN ULAŞTIRMA EĞİTİMİ FAALİYETLERİ YRD.DOÇ. DR. MESERRET NALÇAKAN A.Ü.ULAŞTIRMA EKONOMİSİ ARAŞTIRMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULAŞTIRMA EĞİTİMİNİN ARTAN ÖNEMİ; ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NİN ULAŞTIRMA EĞİTİMİ FAALİYETLERİ YRD.DOÇ. DR. MESERRET NALÇAKAN A.Ü.ULAŞTIRMA EKONOMİSİ ARAŞTIRMA."— Sunum transkripti:

1 ULAŞTIRMA EĞİTİMİNİN ARTAN ÖNEMİ; ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NİN ULAŞTIRMA EĞİTİMİ FAALİYETLERİ YRD.DOÇ. DR. MESERRET NALÇAKAN A.Ü.ULAŞTIRMA EKONOMİSİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ EURASİA DEMİRYOLU, HAFİF RAYLI SİSTEMLER ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ VE DEMİRYOLU LOJİSTİK FUARI Ankara, 2011

2 Bilgi toplumunun becerileri; bilgiye ulaşma, bilgiyi çözümleme ve bilgiyi uygulamaya yönelik beceriler olarak tanımlanmaktadır.

3 Artan küresel ticaret ve rekabet koşulları, bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerle, meslek ihtiyaçlarını etkilemektedir.

4 Türkiye’nin elindeki en önemli kaynak, sahip olduğu genç ve dinamik nüfus yapısıdır; Ülkemiz, insan gücünü iyi kullanırsa diğer ülkelerle rekabet edebilecektir.

5 Teknolojik, bilimsel ve ekonomik alandaki gelişmeler; insanları rahat ve güvenli yaşamaya ve zamanını ekonomik kullanmaya yöneltmekte; güvenli ve hızlı bir ulaştırma hizmetini gerekli kılmaktadır.

6 Dünyada, ulaştırmayla ilgili giderek artan düzeyde bir farkındalık vardır: Ulaştırma eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde desteklenmekte;

7 yaşam boyu eğitim yoluyla, mevcut ulaştırma profesyonellerinin eğitimi önem kazanmakta ve sadece teknik eğitim almış olmak ya da daha önce ulaştırma eğitimi almış olmak yeterli olmamaktadır. Ulaştırma, çok-disiplinli ve yaşam boyu etkili bir alan haline gelmektedir.

8 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NİN ULAŞTIRMA ALANINDAKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ VE ÇALIŞMALARI Raylı Sistemler Araştırma Merkezi Sivil Havacılık Araştırma Merkezi Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Enstitüsü Sivil Havacılık Yüksekokulu Porsuk Meslek Yüksekokulu’nda yürütülmektedir.

9 Raylı Sistemler Araştırma Merkezi ve Sivil Havacılık Araştırma Merkezi DPT Müsteşarlığı tarafından “2003– 2011 Yılları Arasında Yatırım Programları Kapsamında Desteklenen Tematik İleri Araştırma Merkezleri” arasında sayılmaktadır.

10 Anadolu Üniversitesi Raylı Sistemler Araştırma Merkezi; bilimsel araştırma konusunda göreceli olarak gelişmiş ve yeterli insan gücü kaynağı olan üniversite ve kurumlarda öncelikli bir alanda uzmanlaşacak ve bu alanda ülke çapında söz sahibi ve yönlendirici olabilecek merkezler olarak desteklenmektedir.

11 Sivil Havacılık Araştırma Merkezi ve Raylı Sistemler Araştırma Merkezi aracılığı ile ülkemizde ileri düzeyde araştırma yapma imkânı yaratılması, araştırmacı insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi ve araştırma kurumları ile sanayi işbirliğine katkı sağlanması amaçlanmaktadır

12 Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Enstitüsü 1993 yılında 496 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Halen Türkiye'de alanındaki ilk ve tek enstitü olup Raylı Sistemler Ulaşımı, Karayolu Ulaşımı, Havayolu Ulaşımı ve Lojistik Yönetimi alanlarına yönelik araştırma-inceleme yapmak ve uygulamalı çalışmalara olanak sağlamaktır.

13 Sivil Havacılık Yüksekokulu uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun nitelikli eleman yetiştirmek üzere 1986 yılında kurulmuştur. Sivil Havacılık Yüksekokulu, eğitimini ve havacılık faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmekte ve insan kaynağı, gerekli donanımı ve özellikleri ile dünya genelinde sayılı sivil havacılık okulları arasında yer almaktadır.

14 Porsuk Meslek Yüksekokulu, Eskişehir’de Demiryolu Meslek Lisesi’nin yerine, aynı binada açılmıştır. Porsuk Meslek Yüksekokulu’nda, Raylı Sistem Teknolojileri programı ile demiryolu ulaşımında görev alacak nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

15 Yüksekokul bünyesinde; Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler İşletmeciliği ve Yol Teknolojisi Programları ile Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programları 2001-2002 öğretim yılında; “Raylı Sistemler Makinistlik Programı” 2009-2010 öğretim yılında öğretime başlamıştır.

16 TCDD Genel Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan 14.09.1998 tarihli protokol doğrultusunda sağlanan meslek uzmanı eğitici ve uygulama olanakları desteği ile Porsuk Meslek Yüksekokulu’ndan mezun meslek elemanlarının örgün eğitimi sağlanmaktadır.

17 Avrupa Birliği’nin demiryolu sektöründe Lokomotif ve Tren işleten Makinistlerin brövelendirilmesi hakkında 23 Ekim 2007 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2007/59/EC sayılı Direktifini dikkate alarak hazırlanan “Raylı Sistemler Makinistlik Programı” ile demiryolu ulaşımında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek, insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

18 Ayrıca Avrupa Birliği’nde Karşılıklı İşletilebilirlik konusunda oluşmuş mevzuatın gereği ve temel koşulu çerçevesinde “dil” yeterliliğinin karşılanması için Makinistlik Eğitim programının kapsamında Mesleki İngilizce eğitimi de yer almaktadır.

19 Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, birçok meslek sahibinin elde etmesi gereken yeterlilikler standartlaştırılacak ve bazı uygunluk değerlendirme yöntemleri ile kişilerin bu kriterlere sahip olup olmadıklarını belirlemek üzere kurulan Mesleki Yeterlilik Sistemi de eğitim faaliyetleri ile işgücü niteliğinin artmasına katkı sağlayacaktır.

20 Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde hazırlanan eğitim programı, hem Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 5. Seviyesini, hem de oluşturulan Ulusal Makinist Meslek Standardı’nın koşullarını yerine getirecek bilgi ve donanıma sahip işgücü yetiştirilmesini hedeflemektedir. Aynı zamanda, bu konuda dünyadaki gelişmelere paralel olarak yapılacak akreditasyon çalışmalarıyla işgücümüz, uluslararası dolaşım hakkı kazanabilecektir.

21 Küresel anlamda ulaştırma eğitimi çabalarının, sanayileşmeyi, faktör ve mal akışkanlığını, kaynakların etkin kullanımını, daha iyi iletişimi ve yaşam kalitesinde iyileşmeyi olumlu yönde etkileyecek unsurları kapsaması gerektiği öne sürülmektedir.

22 Raylı sistemler sektöründe pazar yapısının gelişmesi, teknolojik ve yasal değişimlerin ortaya çıkması ile personelin de sektörün koşullarına ve gereksinimlerine uygun olarak eğitilmesi gereği öncelik kazanmaktadır. Yeni ve yabancı pazarlara açılmanın etkisi sonucu, raylı sistemler sektöründeki işletmecilerin yeni personeli; seçmesi, eğitmesi ve yeterli olmalarını sağlaması için neler yapmak gerektiği konusunda yeni yöntemler bulması zorunludur.

23 Ülkeler arasında gerçekleşecek birlikte işletilebilirlik ve ortak standartları teşvik eden mevzuatın, raylı sistemler sektöründe çalışanlara ve çalışacaklara eğitim programları çerçevesinde verilmesi gereklidir.

24 Bu eğitim programları kapsamında raylı sistemler sektöründe ihtiyaç duyulacak yeni personelin ve halen çalışmakta olan personelin; Teknolojik gelişmeler, Trenlerin ve şebekelerin işletimi, Çeken – çekilen araçların bakımı, Altyapının bakımı ile ilgili konularda olması gerekmektedir.

25 Ülke pazarlarının genişleyip rekabete açılması nedeniyle, farklı ülkelerin demiryolu sistemleri ile yük ve yolcu taşımacılığının yapıldığı pazarda, profesyonel eğitimlerini sağlayacak eğitim olanaklarına erişim gerekmektedir.

26 Türkiye’de ulaştırma sorunlarının çözümü ve ulaştırma için uygun politikalar geliştirilebilmesi, nitelikli ulaştırmacıların yetiştirilebilmesi, bunun için de; eğitim ve çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir.

27 SAYGILARIMLA…..

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43


"ULAŞTIRMA EĞİTİMİNİN ARTAN ÖNEMİ; ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NİN ULAŞTIRMA EĞİTİMİ FAALİYETLERİ YRD.DOÇ. DR. MESERRET NALÇAKAN A.Ü.ULAŞTIRMA EKONOMİSİ ARAŞTIRMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları