Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DENETİM STANDARTLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL YÖNETİCİLERİNİN DENETİM STANDARTLARI"— Sunum transkripti:

1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DENEMMENLERİ BAŞKANLIĞI

2 OKUL YÖNETİCİLERİNİN DENETİM STANDARTLARI
?

3 Yasal dayanaklar 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 60. maddesi, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 76.maddesi, 2508 Sayılı TD yayımlanan Okul Öncesi,İlköğretim ve Orta öğretim Kurumları Yöneticilerinin görev ve sorumlulukları Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve Teftiş Yönergesinin 17.Maddesi yasal dayanaklardır.

4 Görev ve sorumluluklar ” Okulun yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve emirler doğrultusunda plânlar, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirir uygular ve denetimini yapar” Rehberlik ve Teftiş Yönergesinin 17.Maddesi Yönetici tarafından personelin çalışmalarını izleme defterinin tutulması

5 DENETİMDE STANDART Okul Müdürü, millî eğitimin genel amaçları ile okul veya kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışı ile yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir.

6 Okul Müdürü görev tanımına uygun olarak işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve emirler doğrultusunda plânlar, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirir uygular ve denetimini yapar.

7 Denetim, yönetime veri sağlayan, karara katkısı olan bir süreçtir
Denetim, yönetime veri sağlayan, karara katkısı olan bir süreçtir. Denetimin güvenilirliğinin ölçütlere bağlanması kaçınılmaz bir olgudur.

8 Ülkemizde, okul müdürlerinin yaptığı denetimlerde bir standart bulunmamakta, yapılan denetimler tesadüfi verilere bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

9 Eğitim öğretim faaliyetleri tesadüflere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir.

10 Dünyada ve ülkemizde denetim alanındaki gelişmeler kurumsal denetimi ön plana çıkarmakta,bu durum ise okul müdürünün ders denetimlerini bir takım standartlara göre gerçekleştirmesini zorunlu kılmaktadır

11 AMAÇ: Okul müdürünün denetim yeterliliklerinin geliştirilmesi ve denetimde bir standart sağlanması

12 ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ
DENETİM ALANLARI EĞİTİM ORTAMI ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ MESLEKİ GELİŞİM

13 ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ 10 standart MESLEKİ GELİŞİM
EĞİTİM ORTAMI 5 standart ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ 10 standart MESLEKİ GELİŞİM denetim çalışması 20 standart olarak belirlenmiştir.

14 EĞİTİM ORTAMI Dersliğin tertip, düzen ve temizliği ve yerleşim düzeni
(Derslik,atölye,labaoratuarın eğitim öğretime hazır oluşu,temizlik ve düzen,çöp kovalarının kapalı oluşu, havalandırması,yapılandırmaya,etkinlik ve atölye çalışmalarına uygun oturma modeli, öğretmen ve öğrencilerin kılık kıyafetinde temizlik ve uyumluluk, öğrenci çantası,masa örtüleri ve perde gibi eğitim ortamında iletişimi sağlayan eşyaların tertip düzeni )

15 Öğrenci performanslarının sergilenmesine yönelik etkinlik ve ilgi köşeleri oluşturma, işlerlik kazandırma (Atatürkçülük konuları çerçevesinde Atatürk Köşesi,performans çalışmalarının sergilenmesine yönelik İlgi ve etkinlik köşeleri,öğrencilerce kullanımı, öğrenci performanslarının tutulduğu ürün dosyaları)

16 Derslikte gerekli eğitim materyalleri ve teknoloji kullanımı
(Projeksiyon,akıllı tahta,DVD,bilgisayar ve internet gibi bilişim teknolojilerinden yararlanma, atölye ya da laboraturada konuya uygun eğitim materyallerini bulundurma)

17 Sınıf kitaplığı oluşturma, kullanma, alanlarla ilgili kitap ve yayınları temin etme
(Sınıf kitaplığı oluşturma,kullanıma sunma,kayıt altına alma,kitaplığı zenginleştirici çalışmalar,alanlarla ilgili süreli yayınlardan öğrencilerin yararlanması)

18 Yoklama, devamsızlık takibi ve ders defterini işleme
(Sınıfı girişte öğrencileri selamlama,gelmeyen ve geç gelenleri kayıt altına alma,ders faaliyeti sonunda ders defterini işleyip imzalama)

19 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ
Genel Kurul, ŞÖK ve Zümre Kararlarına katılma, kararları takip etme ve uygulama (Öğretmenin kurum kültürü, eğitim öğretimle ilgili görüş ve düşünceleriyle kurumumun vizyonuna sağladığı katkı,kararlara etkisi)

20 Ders işlenişinde, programa uygunluk ve planlama faaliyetleri
(Planlamada,öğrencilerde eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, iletişim,problem çözme, girişimcilik, saygı, sevgi,öz güven, hoşgörü, dürüstlük gibi değerlere yer verilmesi,ders programının takibi)

21 Konuya uygun öğrenme stratejisi kullanma
(Ders işlenişlerinde konunun özelliğine uygun öğrenme stratejisi belirleme, ön bilgileri harekete geçirerek başlama, disiplinler arası bağlantılar kurma, yaşantı örneklerinden yararlanma, etkili bir iletişim ve farkındalık yaratma, planlanan etkinlik ve deneyleri gerçekleştirme)

22 Derste; fırsat eğitimi yaratma, bireysel ve grup çalışmalarına yer verme
(Tüm öğrencilerin derse katılımını sağlama,öğrencileri yönlendirme,yapılandırmaya yönelik etkinliklere tüm öğrencilerin katılımını sağlama)

23 Sınıf içi eğitimsel liderlik ve etkili iletişim becerisi
(Sınıfın farkında olma,sorunlara etkili ve kararlı müdahale edebilme, etkili bir yaklaşım ve öğrencilere güven verme)

24 Süre Analizi (Derse süresinde girme,süreyi etkili kullanma planlanan etkinlikleri süreye uyarlama,konuyu süresinde tamamlama)

25 Amaç ve kazanımları gerçekleştirme,
(İşlenişlerde amaç ve kazanımların dikkate alınıp alınmadığı)

26 Proje ve Performans çalışmalarını yönlendirme
( Proje konularının listelenmesi,duyurulması,ilgi ve isteğe göre dağıtımı,performansların değerlendirilmesi,portfolyo ve ürün dosyalarının kullanılması)

27 Ölçme değerlendirme (ölçme değerlendirme ile ilgili e-okul kayıtlarını planlamaya uygun olarak işleme,ölçme araçlarını ölçme değerlendirme tekniklerine uygum belirleme,araçlarda cevap anahtarı bulundurma,süresi içinde saklama,proje ve performans çalışmalarını değerlendirmeye katma)

28 Öğrencilere okuma zevki ve alışkanlığı kazandırma, Türkçe’yi etkili ve doğru kullanma ve kullandırma. (Kitap okumanın özendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıları,Türkçe’nin etkili ve doğru kullanımı)

29 MESLEKİ GELİŞİM Kurumsal işleyişe katkı sunma, kararlara katılma, proje geliştirme (Verilen görevleri yapma,kurullarda yer alma isteği, okulla ilgili proje çalışmalarında bulunma)

30 e-okul kayıtlarını eksiksiz gerçekleştirme,
(Tüm veri girişlerini,e-okul çalışmalarını aksatmadan yürütme,stratejik planlama,İKS,TKY gibi projelerde etkililik)

31 Sosyal aktivitelere ve kulüp çalışmalarına katkı sunma
(Okulda sosyal aktiviteler düzenleme,tören ve kutlamalara katılma,katkı sunma)

32 Çevre-Aile iletişimi ve toplum hizmeti çalışmalarına katılma
(Aile eğitimi,veli işbirliği, çevre imkanlarından yararlanma, sosyal kulübü çerçevesinde toplum hizmeti çalışmaları planlayıp uygulama)

33 Kendini yetiştirme, mesleki gelişmeleri izleme, mevzuat takibi ve hizmetiçi eğitim çalışmalarına katılım isteği (Kendini yetiştirme,yüksek lisans ve doktora yapma,mesleki yayınları izleme, duyuru yazılarını takip etme,hizmetiçi eğitim talebi ve katılım)

34 Ölçme Aracı= Ders Denetim Formu
Standartlar Yetersiz(Y)-Orta(O)-İyi(İ)-Çokiyi(Ç) olarak değerlendirilecektir.

35 Sistemde yeniden yapılandırmaya bağlı olarak ortaya çıkan yeni durumlar mevcut alanların içine eklenerek değerlendirilebilecektir.

36 TEŞEKKÜR EDERİM Eyüp Akarsu Eğitim Denetmeni eysahi@hotmail.com


"OKUL YÖNETİCİLERİNİN DENETİM STANDARTLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları