Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. ? OKUL YÖNETİCİLERİNİN DENETİM STANDARTLARI 3 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. ? OKUL YÖNETİCİLERİNİN DENETİM STANDARTLARI 3 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin."— Sunum transkripti:

1 1

2 ? OKUL YÖNETİCİLERİNİN DENETİM STANDARTLARI

3 3 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 60. maddesi, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 60. maddesi, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 76.maddesi, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 76.maddesi, 2508 Sayılı TD yayımlanan Okul Öncesi,İlköğretim ve Orta öğretim Kurumları Yöneticilerinin görev ve sorumlulukları 2508 Sayılı TD yayımlanan Okul Öncesi,İlköğretim ve Orta öğretim Kurumları Yöneticilerinin görev ve sorumlulukları Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve Teftiş Yönergesinin 17.Maddesi yasal dayanaklardır. Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve Teftiş Yönergesinin 17.Maddesi yasal dayanaklardır. Yasal dayanaklar

4 4 Görev ve sorumluluklar ” Okulun yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve emirler doğrultusunda plânlar, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirir uygular ve denetimini yapar” Görev ve sorumluluklar ” Okulun yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve emirler doğrultusunda plânlar, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirir uygular ve denetimini yapar” Rehberlik ve Teftiş Yönergesinin 17.Maddesi Rehberlik ve Teftiş Yönergesinin 17.Maddesi Yönetici tarafından personelin çalışmalarını izleme defterinin tutulması Yönetici tarafından personelin çalışmalarını izleme defterinin tutulması

5 5 DENETİMDE STANDART Okul Müdürü, millî eğitimin genel amaçları ile okul veya kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışı ile yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. Okul Müdürü, millî eğitimin genel amaçları ile okul veya kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışı ile yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir.

6 6 Okul Müdürü görev tanımına uygun olarak işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve emirler doğrultusunda plânlar, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirir uygular ve denetimini yapar. Okul Müdürü görev tanımına uygun olarak işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve emirler doğrultusunda plânlar, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirir uygular ve denetimini yapar.

7 7 Denetim, yönetime veri sağlayan, karara katkısı olan bir süreçtir. Denetimin güvenilirliğinin ölçütlere bağlanması kaçınılmaz bir olgudur. Denetim, yönetime veri sağlayan, karara katkısı olan bir süreçtir. Denetimin güvenilirliğinin ölçütlere bağlanması kaçınılmaz bir olgudur.

8 8 Ülkemizde, okul müdürlerinin yaptığı denetimlerde bir standart bulunmamakta, yapılan denetimler tesadüfi verilere bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde, okul müdürlerinin yaptığı denetimlerde bir standart bulunmamakta, yapılan denetimler tesadüfi verilere bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

9 9 Eğitim öğretim faaliyetleri tesadüflere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Eğitim öğretim faaliyetleri tesadüflere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir.

10 10 Dünyada ve ülkemizde denetim alanındaki gelişmeler kurumsal denetimi ön plana çıkarmakta,bu durum ise okul müdürünün ders denetimlerini bir takım standartlara göre gerçekleştirmesini zorunlu kılmaktadır Dünyada ve ülkemizde denetim alanındaki gelişmeler kurumsal denetimi ön plana çıkarmakta,bu durum ise okul müdürünün ders denetimlerini bir takım standartlara göre gerçekleştirmesini zorunlu kılmaktadır

11 11 AMAÇ: Okul müdürünün denetim yeterliliklerinin geliştirilmesi ve denetimde bir standart sağlanması AMAÇ: Okul müdürünün denetim yeterliliklerinin geliştirilmesi ve denetimde bir standart sağlanması

12 12 DENETİM ALANLARI DENETİM ALANLARI EĞİTİM ORTAMI EĞİTİM ORTAMI ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ MESLEKİ GELİŞİM MESLEKİ GELİŞİM

13 13 EĞİTİM ORTAMI 5 standart ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ 10 standart MESLEKİ GELİŞİM 5 standart denetim çalışması 20 standart olarak belirlenmiştir.

14 14 EĞİTİM ORTAMI Dersliğin tertip, düzen ve temizliği ve yerleşim düzeni Dersliğin tertip, düzen ve temizliği ve yerleşim düzeni (Derslik,atölye,labaoratuarın eğitim öğretime hazır oluşu,temizlik ve düzen,çöp kovalarının kapalı oluşu, havalandırması,yapılandırmaya,etkinlik ve atölye çalışmalarına uygun oturma modeli, öğretmen ve öğrencilerin kılık kıyafetinde temizlik ve uyumluluk, öğrenci çantası,masa örtüleri ve perde gibi eğitim ortamında iletişimi sağlayan eşyaların tertip düzeni )

15 15 Öğrenci performanslarının sergilenmesine yönelik etkinlik ve ilgi köşeleri oluşturma, işlerlik kazandırma Öğrenci performanslarının sergilenmesine yönelik etkinlik ve ilgi köşeleri oluşturma, işlerlik kazandırma (Atatürkçülük konuları çerçevesinde Atatürk Köşesi,performans çalışmalarının sergilenmesine yönelik İlgi ve etkinlik köşeleri,öğrencilerce kullanımı, öğrenci performanslarının tutulduğu ürün dosyaları) (Atatürkçülük konuları çerçevesinde Atatürk Köşesi,performans çalışmalarının sergilenmesine yönelik İlgi ve etkinlik köşeleri,öğrencilerce kullanımı, öğrenci performanslarının tutulduğu ürün dosyaları)

16 16 Derslikte gerekli eğitim materyalleri ve teknoloji kullanımı Derslikte gerekli eğitim materyalleri ve teknoloji kullanımı (Projeksiyon,akıllı tahta,DVD,bilgisayar ve internet gibi bilişim teknolojilerinden yararlanma, atölye ya da laboraturada konuya uygun eğitim materyallerini bulundurma) (Projeksiyon,akıllı tahta,DVD,bilgisayar ve internet gibi bilişim teknolojilerinden yararlanma, atölye ya da laboraturada konuya uygun eğitim materyallerini bulundurma)

17 17 Sınıf kitaplığı oluşturma, kullanma, alanlarla ilgili kitap ve yayınları temin etme Sınıf kitaplığı oluşturma, kullanma, alanlarla ilgili kitap ve yayınları temin etme ( Sınıf kitaplığı oluşturma,kullanıma sunma,kayıt altına alma,kitaplığı zenginleştirici çalışmalar,alanlarla ilgili süreli yayınlardan öğrencilerin yararlanması) ( Sınıf kitaplığı oluşturma,kullanıma sunma,kayıt altına alma,kitaplığı zenginleştirici çalışmalar,alanlarla ilgili süreli yayınlardan öğrencilerin yararlanması)

18 18 Yoklama, devamsızlık takibi ve ders defterini işleme Yoklama, devamsızlık takibi ve ders defterini işleme (Sınıfı girişte öğrencileri selamlama,gelmeyen ve geç gelenleri kayıt altına alma,ders faaliyeti sonunda ders defterini işleyip imzalama) (Sınıfı girişte öğrencileri selamlama,gelmeyen ve geç gelenleri kayıt altına alma,ders faaliyeti sonunda ders defterini işleyip imzalama)

19 19 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ Genel Kurul, ŞÖK ve Zümre Kararlarına katılma, kararları takip etme ve uygulama Genel Kurul, ŞÖK ve Zümre Kararlarına katılma, kararları takip etme ve uygulama (Öğretmenin kurum kültürü, eğitim öğretimle ilgili görüş ve düşünceleriyle kurumumun vizyonuna sağladığı katkı,kararlara etkisi) (Öğretmenin kurum kültürü, eğitim öğretimle ilgili görüş ve düşünceleriyle kurumumun vizyonuna sağladığı katkı,kararlara etkisi)

20 20 Ders işlenişinde, programa uygunluk ve planlama faaliyetleri Ders işlenişinde, programa uygunluk ve planlama faaliyetleri (Planlamada,öğrencilerde eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, iletişim,problem çözme, girişimcilik, saygı, sevgi,öz güven, hoşgörü, dürüstlük gibi değerlere yer verilmesi,ders programının takibi)

21 21 Konuya uygun öğrenme stratejisi kullanma Konuya uygun öğrenme stratejisi kullanma (Ders işlenişlerinde konunun özelliğine uygun öğrenme stratejisi belirleme, ön bilgileri harekete geçirerek başlama, disiplinler arası bağlantılar kurma, yaşantı örneklerinden yararlanma, etkili bir iletişim ve farkındalık yaratma, planlanan etkinlik ve deneyleri gerçekleştirme)

22 22 Derste; fırsat eğitimi yaratma, bireysel ve grup çalışmalarına yer verme Derste; fırsat eğitimi yaratma, bireysel ve grup çalışmalarına yer verme (Tüm öğrencilerin derse katılımını sağlama,öğrencileri yönlendirme,yapılandırmaya yönelik etkinliklere tüm öğrencilerin katılımını sağlama)

23 23 Sınıf içi eğitimsel liderlik ve etkili iletişim becerisi Sınıf içi eğitimsel liderlik ve etkili iletişim becerisi (Sınıfın farkında olma,sorunlara etkili ve kararlı müdahale edebilme, etkili bir yaklaşım ve öğrencilere güven verme)

24 24 Süre Analizi Süre Analizi (Derse süresinde girme,süreyi etkili kullanma planlanan etkinlikleri süreye uyarlama,konuyu süresinde tamamlama)

25 25 Amaç ve kazanımları gerçekleştirme, Amaç ve kazanımları gerçekleştirme, (İşlenişlerde amaç ve kazanımların dikkate alınıp alınmadığı)

26 26 Proje ve Performans çalışmalarını yönlendirme Proje ve Performans çalışmalarını yönlendirme ( Proje konularının listelenmesi,duyurulması,ilgi ve isteğe göre dağıtımı,performansların değerlendirilmesi,portfolyo ve ürün dosyalarının kullanılması)

27 27 Ölçme değerlendirme Ölçme değerlendirme (ölçme değerlendirme ile ilgili e-okul kayıtlarını planlamaya uygun olarak işleme,ölçme araçlarını ölçme değerlendirme tekniklerine uygum belirleme,araçlarda cevap anahtarı bulundurma,süresi içinde saklama,proje ve performans çalışmalarını değerlendirmeye katma)

28 28 Öğrencilere okuma zevki ve alışkanlığı kazandırma, Türkçe’yi etkili ve doğru kullanma ve kullandırma. Öğrencilere okuma zevki ve alışkanlığı kazandırma, Türkçe’yi etkili ve doğru kullanma ve kullandırma. (Kitap okumanın özendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıları,Türkçe’nin etkili ve doğru kullanımı) (Kitap okumanın özendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıları,Türkçe’nin etkili ve doğru kullanımı)

29 29 MESLEKİ GELİŞİM Kurumsal işleyişe katkı sunma, kararlara katılma, proje geliştirme Kurumsal işleyişe katkı sunma, kararlara katılma, proje geliştirme (Verilen görevleri yapma,kurullarda yer alma isteği, okulla ilgili proje çalışmalarında bulunma)

30 30 e-okul kayıtlarını eksiksiz gerçekleştirme, e-okul kayıtlarını eksiksiz gerçekleştirme, (Tüm veri girişlerini, etkililik) (Tüm veri girişlerini,e-okul çalışmalarını aksatmadan yürütme,stratejik planlama,İKS,TKY gibi projelerde etkililik)

31 31 Sosyal aktivitelere ve kulüp çalışmalarına katkı sunma Sosyal aktivitelere ve kulüp çalışmalarına katkı sunma ( (Okulda sosyal aktiviteler düzenleme,tören ve kutlamalara katılma,katkı sunma)

32 32 Çevre-Aile iletişimi ve toplum hizmeti çalışmalarına katılma Çevre-Aile iletişimi ve toplum hizmeti çalışmalarına katılma (Aile eğitimi,veli işbirliği, çevre imkanlarından yararlanma, sosyal kulübü çerçevesinde toplum hizmeti çalışmaları planlayıp uygulama) (Aile eğitimi,veli işbirliği, çevre imkanlarından yararlanma, sosyal kulübü çerçevesinde toplum hizmeti çalışmaları planlayıp uygulama)

33 33 Kendini yetiştirme, mesleki gelişmeleri izleme, mevzuat takibi ve hizmetiçi eğitim çalışmalarına katılım isteği Kendini yetiştirme, mesleki gelişmeleri izleme, mevzuat takibi ve hizmetiçi eğitim çalışmalarına katılım isteği (Kendini yetiştirme,yüksek lisans ve doktora yapma,mesleki yayınları izleme, duyuru yazılarını takip etme,hizmetiçi eğitim talebi ve katılım)

34 34 Ölçme Aracı= Ders Denetim Formu StandartlarYetersiz(Y)-Orta(O)-İyi(İ)-Çokiyi(Ç) olarak değerlendirilecektir.

35 35 Sistemde yeniden yapılandırmaya bağlı olarak ortaya çıkan yeni durumlar mevcut alanların içine eklenerek değerlendirilebilecektir. Sistemde yeniden yapılandırmaya bağlı olarak ortaya çıkan yeni durumlar mevcut alanların içine eklenerek değerlendirilebilecektir.

36 Eyüp Akarsu Eğitim Denetmeni TEŞEKKÜR EDERİM eysahi@hotmail.com 5056766582


"1. ? OKUL YÖNETİCİLERİNİN DENETİM STANDARTLARI 3 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları