Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“İnsan Kaynakları ve Araştırmacıların Dolaşımı” İçindekiler: 1- 6.ÇP ve Mobilite 2- Mobilite kısmında sağlanan teşvikler 3- Değerlendirme Kriterleri ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“İnsan Kaynakları ve Araştırmacıların Dolaşımı” İçindekiler: 1- 6.ÇP ve Mobilite 2- Mobilite kısmında sağlanan teşvikler 3- Değerlendirme Kriterleri ve."— Sunum transkripti:

1 “İnsan Kaynakları ve Araştırmacıların Dolaşımı” İçindekiler: 1- 6.ÇP ve Mobilite 2- Mobilite kısmında sağlanan teşvikler 3- Değerlendirme Kriterleri ve Finansal Veriler 4- Kaynaklar Hazırlayan : H. Levent COŞKUN, Yönetici Asistanı, AB Merkezi Kaynak : Ismail TOSUN, Ulusal İrtibat Noktası, Tubitak

2 AB AR-GE’ sinin Eksiklikleri  GSYHİ’den AR-GE’ye ayrılan pay Japonya = % 3 ABD = 2,6 Avrupa = % 1,9  Araştırmaların bütünlük içinde ve uzun vadede yürütülememesi  Bilimsel sonuçların katma değeri (ticari ürün, sosyal sorunlara çözüm)

3 1 INTEGRATING EUROPEAN RESEARCH AREA [13,345 M€] 1.1 THEMATIC PRIORITIES [11,285 M€ (% 15 for SME)] 1.2 SPECIFIC ACTIVITIES [1,300 M € ] 1.1.1 Life sciences, genomics & biotechnology for health [2.255 M € ] Genomics [1,100 M € ] + Combatting major diseases [1,155 M € (400 M € for cancer)] 1.2.1 Supporting policies & anticipating S&T needs [555 M € ] 1.1.2 Information society technologies [3,625 M € ] 1.1.3 Nanotechnologies, materials & new production technologies [1,300 M € ] (100 M€ for further development of Géant & GRID) 1.2.2 Horizontal SME activities [430 M € ] 1.1.4 Aeronautics & space [1,075 M € ] 1.1.5 Food quality & safety [685 M € ] 1.2.3 International cooperation activities [315 M € ] (Another 285 M € are earmarked to finance the participation of third country organizations in the thematic priorities and in the specific activities) 1.1.6 Sustainable development, global change & ecosystems [2,120 M € ] Energy systems [810 M € ] + Surface transport [610 M € ] + Global change & ecosystems [700 M € ] 1.1.7 Citizens and governance in a knowledge-based society [225 M € ]JRC activities [760 M € ] 2 STRUCTURING THE ERA [2,605 M€] 3 STRENGTHENING THE FOUNDATIONS OF THE ERA [320 M€] OF THE ERA [320 M€] 2.1 Research & innovation [290 M € ] 2.2 Human resources & mobility [1,580 M € ] 2.3 Research infrastructures [655 M € ] 2.4 Science & society [80 M € ] 3.1 Support for coordination of activities [270 M € ] 3.2 Support for development of R&I policies [50 M € ] - 6. ÇERÇEVE PROGRAMI -

4 “İNSAN KAYNAKLARI VE HAREKETLİLİK” Avrupa Araştırma Alanı’nın Yapılandırılması  “Avrupa Araştırma Alanı’nın Yapılandırılması” içinde yer almaktadır.  Amacı, Avrupa Araştırma Alanı’nın oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.  Bütçesi = 1,58 Milyar € Toplam 6. ÇP Bütçesi = 16,270 Milyar € (~%10)  Bu konuda 5. ÇP’ ndan süregelen hiç bir projeye katılamıyoruz.

5 YURT DIŞINA AYNI HAKLARA SAHİP OLDUĞUMUZA DAİR TEBLİĞ !

6 Hangi alanlarda destek verilecektir?  Alanlar, 7 tematik öncelikle sınırlı değildir. Sosyal ve Beşeri Bilimler dahil tüm alanlar dahil.  Tabandan tavana (bottom up) yaklaşım  Disiplinlerarası ve sektörlerarası işbirliğine öncelik 4 Ana Kategori 1 – Kurum / Ev Sahibi güdümlü etkinlikler 2 – Bireysel etkinlikler 3 – Mükemmeliyetin tanınması ve desteklenmesi 4 – Geri dönüş ve yeniden entegrasyon mekanizmaları

7 II.2.1.Kurum Güdümlü Etkinlikler II.2.1.A. MC Araştırma Eğitim Ağları (Research Training Networks – RTN) II.2.1.B. MC İlk Aşama Arş. Eğitim Bursları (Early Stage Research Training – EST) II.2.1.C. MC Bilgi Aktarım Bursları (Transfer of Knowledge – ToK) II.2.1.D. MC Konferansları ve Eğitim Kursları

8 Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1) A. MC ARAŞTIRMA EĞİTİM AĞLARI Amaç Uluslararası düzeyde tanınan araştırma gruplarının, iyi tanımlanmış ortak bir proje bağlamında bir araya gelerek araştırmacıların belirli bir alanda eğitimi için tasarlanmış yetiştirme programı uygulamak. x Yüksek öncelikli alanlarda kritik kütleye ulaşmak x Yüksek kalitede proje, Bilgi Transferi, kariyer gelişimi x Birden çok disiplini kapsaması ve araştırmacılara ek beceriler kazandırması

9 Nasıl Çalışacak?  Kurumlar ağ oluşturarak birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederek kurumlarla kontrat imzalar,  Kurumlar araştırmacıları kendileri belirler,  Araştırmacılar 3 ile 36 ay arasında eğitim görebilir. Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

10 Katılımcı Sayısı, Süre ve Bütçe  İki tanesi üye/aday ülkeden olmak üzere en az üç katılımcı (tercihen üçten fazla)  Sözleşmede belirtilen başlama tarihinden itibaren en fazla 4 yıl  800.000 ile birkaç milyon € (bir ülke için en fazla % 40) Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

11 Hangi Kurumlar Katılabilir?  Üniversiteler  Kamu/Özel araştırma kurum veya merkezleri  Şirketler (KOBİ’ler dahil)  Uluslararası kuruluşlar Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

12 Kimler Yararlanabilir?  Kariyerlerinin ilk aşamasındaki araştırmacılar (araştırma deneyimi 4 yıldan az; doktora derecesine sahip olanlar başvuramaz)  Araştırma deneyimi 4 ile 10 yıl arasında olanlar (Bilgi aktarımı)

13 Son Başvuru Tarihi  3 Nisan 2003 (115 Milyon €) Sonuçlandırma: Ekim 03 – Ocak 04  19 Kasım 2003 (115 Milyon €) Sonuçlandırma: Haz. 04 – Ekim 04 Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

14 Bu etkinlikte harcanan her 100 Milyon € ile:  ~ 60 MC Araştırma Ağı kurulmalı  ~ 600 araştırma grubu arasındaki işbirliği güçlendirilmeli  ~ 1200 araştırmacının dolaşımı sağlanmalı  ~ 1750 adam-yıl eğitim sağlanmalı Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

15 B. MC İLK AŞAMA EĞİTİM BURSLARI Amaç Mesleki kariyerlerinin ilk aşamasındaki (lisans derecesi almış) araştırmacılara bilimsel / teknolojik eğitim vermek ve ek beceriler (araştırma yönetimi, iletişim) kazandırmak x Genç araştırmalara araştırma kariyerlerine devam etmeye teşvik etmek x Eğitim Kurumlarının eğitim yönlerini geliştirmek

16 Nasıl Çalışacak?  Kurumlar Komisyon’a başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederek kurumlarla kontrat imzalar,  Kurumlar araştırmacıları kendileri belirler,  Araştırmacılar 3 ile 36 ay arasında eğitim görebilir. Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

17 Katılımcı Sayısı  Tek bir kurum veya aynı ülkede belirli bir tema üzerinde çalışan gruplar veya  İki tanesi üye/aday ülkeden olmak üzere en az üç katılımcı (uluslararası doktora) Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

18 Süre ve Bütçe  Sözleşmede belirtilen başlama tarihinden itibaren en fazla 4 yıl  300.000 ile 2 milyon € (bütçenin % 15’i sanayiden katılımcılar için harcanmalıdır) Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

19 Hangi Kurumlar Katılabilir?  Üniversiteler  Kamu/Özel araştırma kurum veya merkezleri  Şirketler (KOBİ’ler dahil)  Uluslararası kuruluşlar Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

20 Kimler Yararlanabilir?  Kariyerlerinin ilk aşamasındaki araştırmacılar (araştırma deneyimi 4 yıldan az; doktora derecesine sahip olanlar başvuramaz)  Katılımcılar, kurumların bulundukları ülkelerin dışından gelmelidir.  3. ülke katılımcılarına açık (% 30) Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

21 Son Başvuru Tarihi  3 Nisan 2003 (60 Milyon €) Sonuçlandırma: Eylül 03 – Kasım 03  11 Şubat 2004 (70 Milyon €) Sonuçlandırma: Haz. 04 – Eylül 04 Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

22 Bu etkinlikte harcanan her 100 Milyon € ile:  ~ 150 kurumu içeren 75 kontrat imzalanmalı  ~ 1500 adam-yıl eğitim sağlanmalı Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

23 C. MC BİLGİ AKTARIM BURSLARI Amaç Bu burslar, yeni alanlarda gelişme gereksinimi duyan Avrupa’daki kuruluşlarla, üye/aday ülkelerin az gelişmiş bölgelerinde bulunan ve araştırma kapasitelerini artırmayı isteyen kuruluşlar içindir. x “Türkiye az gelişmiş bölge tanımına ülke olarak giriyor”.

24 Kurum Güdümlü Etkinlikler Bilgi Aktarım Bursları (II.2.1.C) Amaç [Devam] Bilgi Aktarım Bursları, deneyimli araştırmacıların Az Gelişmiş Bölge/Ülkelerdeki (LFR) kuruluşlarda belirli bir süre kalarak bilgi, teknoloji ve araştırma birikimlerini buralara aktarmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

25 Kurum Güdümlü Etkinlikler Bilgi Aktarım Bursları (II.2.1.C) Hangi Kurumlar Katılabilir?  Üniversiteler  Kamu/Özel araştırma kurum veya merkezleri  Şirketler (KOBİ’ler dahil)

26 Kurum Güdümlü Etkinlikler Bilgi Aktarım Bursları (II.2.1.C) Uygulama i) MC Gelişim Projesi Araştırma kapasitesini güçlendirmek ii) MC Sanayi-Üniversite İşbirliği Projesi Üniversite ve sanayi (özellikle KOBİ’ler) arasında stratejik ve kalıcı birliktelik oluşturmak

27 Kurum Güdümlü Etkinlikler Bilgi Aktarım Bursları (II.2.1.C) i) MC Gelişim Projesi  Kurumlar Komisyon’a proje teklifi ile başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederse kurumlarla kontrat imzalar,  Davet edilecek deneyimli araştırmacılar (araştırma deneyimi en az 4 yıl veya doktora derecesine sahip) kurumca seçilir. (En az son 3 yıl kendi kurumunda çalışmış olması gerekir.)  Maksimum proje süresi 4 yıl

28 Kurum Güdümlü Etkinlikler Bilgi Aktarım Bursları Gelişim Projesi (II.2.1.C.i) Uygulama a)Deneyimli araştırmacılar “uluslararası ilan” yoluyla belirlenir. (Kalma süresi 2 yıla kadar) Amaç: Bir alanda uzmanlaşmış üniversitenin o alanın yan alanında da seviyesinin yükseltilmesi + Halen TR’ de yaşayan araştırmacıları çağıramıyoruz b) Deneyimli elemanların geri dönmeleri şartıyla yetiştirilmek üzere başka ülkeye (Üye, Aday veya 3. Ülke) gönderilmesi. + Yurt dışında kaldığı müddet kadar (en az 1 yıl) döndüğünde kalması + En az son 3 yıl bizde çalışmış olması

29 Kurum Güdümlü Etkinlikler Bilgi Aktarım Burs. San.-Üniv. İşbirliği (II.2.1.C.ii) ii) MC Sanayi - Üniversite İşbirliği  En az 2 ayrı Üye/Aday Ülkeden (2 olursa an az 1’i Üye/Aday ülkeden)  3 ve fazlası halinde, en az 3 ayrı Üye/Aday ülkede 3 ev sahibi  Amaç karşılıklı tecrübeli araştırmacı değişimi. Öncelik yeni, sektörlerarası, uzun dönemli ilişkileri veya hali hazırdaki ilişkileri güçlendiren ortaklıklara verilecektir.

30 Kurum Güdümlü Etkinlikler Bilgi Aktarım Burs. San.-Üniv. İşbirliği (II.2.1.C.ii) Kimler Yararlanabilir?  TR’ de yapıp TR araştırmacıları çağıramıyoruz  Araştırmacının en az son 3 yıl kendi kurumunda çalışmış olması gerekiyor.  Proje süresi maksimum 4 yıl

31 Nasıl Çalışacak?  Kurumlar Komisyon’a başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederek kurumlarla kontrat imzalar,  Kurumlar deneyimli araştırmacı değişimi yoluyla birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanırlar.  Döndüğünde çıktığı kurumda en az 1 yıl kalması zorunlu. Kurum Güdümlü Etkinlikler Bilgi Aktarım Burs. San.-Üniv. İşbirliği (II.2.1.C.ii)

32 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları Süre ve Bütçe  Sözleşmede belirtilen başlama tarihinden itibaren en fazla 4 yıl  Proje ort.100.000 ile 1 milyon € % 66 Gelişim (Bu miktarın en az % 70’i AB’nin az gelişmiş bölgeleri ile aday ülkelere) % 34 Sanayi-Üniversite İşbirliği (en az % 30’u KOBİ’ler için)

33 Kurum Güdümlü Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları Son Başvuru Tarihi  22 Mayıs 2003 (40 Milyon €) Sonuçlandırma: Ekim 03 – Aralık 03  19 Mayıs 2004 (45 Milyon €) Sonuçlandırma: Ekim 04 – Aralık 04

34 Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1) D - MC KONFERANSLARI VE EĞİTİM BURSLARI Amaç Genç araştırmacıların, deneyimli araştırmacı- ların tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamaktır.

35 Uygulama  Konferans/Eğitim Kursu Dizisi Bir veya birden fazla tema üzerinde, bir veya birden fazla düzenleyici tarafından önerilen konferans, yaz okulu, lab. eğitim kursları  Büyük Konferanslar Kariyerlerinin ilk aşamasındaki araştırmacıların eğitim amacıyla büyük konferanslara katılımı Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

36 Nasıl Çalışacak? (Her iki etkinlik için geçerli)  Düzenleyiciler Komisyon’a başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederek düzenleyicilerle kontrat imzalar,  Düzenleyiciler katılımcıları kendileri belirler. Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

37 MC Konferans/ Eğitim Kursu Dizisi  Projede en az 4 etkinlik olmalı (üst sınır yok)  Son başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılacak etkinlikler geçersiz sayılacaktır.  Dizideki etkinlikler farklı yerlerde yapılabilir.  Etkinlikler 4 yıl içinde düzenlenmeli Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

38 Etkinlik Tipleri MC Konferansları Farklı deneyim düzeyindeki araştırmacıları, belirli bir tema üzerinde bir araya getiren yüksek düzeydeki bir kaç günlük bilimsel/teknolojik toplantılar Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

39 MC Eğitim Kursları Araştırmacılara ileri düzeyde eğitim vermek amacıyla düzenlenen bir veya birkaç haftalık uygulamalı eğitim kurslarıdır. Kurslar, özgün bilimsel veya teknolojik tema üzerine olmalı ve/veya araştırmacıların kariyer gelişimine katkıda bulunacak araştırma yönetimi, etik, iletişim ve benzeri konuları içermelidir. Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

40  Her bir etkinlik en fazla 4 hafta sürmeli  Etkinlikler üye ve aday ülkelerde düzenlenmeli  Her bir etkinlikteki katılımcı sayısı 150’yi aşmamalı Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

41 Kimler Yararlanabilir?  Kariyerlerinin ilk aşamasındaki araştırmacılar (hedef kitle)  4 ile 10 yıl arasında deneyime sahip araştırmacılar  3. ülkelerden katılımcılara açık (% 30)  Aynı üye/aday ülkeden katılımcı sayısı en fazla % 30 Kurum Güdümlü Etkinlikler (II.2.1)

42 II.2.2.Bireysel Etkinlikler A. MC Avrupa Ülkeleri Arası Burslar (Intra-European Fellowships) B. MC Avrupa Dışı Uluslararası Bursları (Outgoing International Fellowships) C. MC Avrupa İçi Uluslararası Bursları (Incoming International Fellowships)

43 Bireysel Etkinlikler (II.2.2) 1- MC Avrupa Ülkeleri Arası Bursları Amaç Araştırmacılara, gereksinimlerine göre hazırlanmış ileri düzeyde eğitim (training) sunarak ilgilendikleri alanlarda bağımsız birer araştırmacı olmalarını sağlamak Konu: Tamamlayıcı/Uzmanlaştırıcı etkinlik çerçevesinde ev sahibi kurumla işbirliği içerisinde serbest bir şekilde belirlenir.

44 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Burslar (II.2.2.A) Kimler Yararlanabilir?  Gelecek vadeden deneyimli araştırmacılar (Minimum 4 yıllık tecrübe veya doktara)  Üye/Aday ülke vatandaşları  Yaş sınırı yok

45 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Burslar (II.2.2.A) Hangi Kurumlar Katılabilir?  Üniversiteler  Kamu/Özel araştırma kurum veya merkezleri  Şirketler (KOBİ’ler dahil)

46 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Burslar (II.2.2.A) Nasıl Çalışacak?  Aday, kurum ile birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon adayın teklifini kabul eder ve kurum ile kontrat imzalar,  Seçilen aday kurum ile anlaşma imzalar,  Seçilen aday 1 ile 2 yıl arasında eğitim görebilir.

47 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Burslar (II.2.2.A) Bu etkinlikte harcanan her 100 Milyon € ile:  ~ 750 kurumu içeren 750 kontrat imzalanmalı  Yılda ~ 1.400 araştırmacı seçilmeli Proje bütçeleri 60.000 ile 180.000 € arasında değişir.

48 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Burslar (II.2.2.A) Son Başvuru Tarihi  12 Mayıs 2003 (55 Milyon €) Sonuçlandırma: Eylül 03 – Aralık 03  18 Şubat 2004 (55 Milyon €) Sonuçlandırma: Haz. 04 – Ekim 04

49 Bireysel Etkinlikler (II.2.2) B- MC Avrupa Dışı Uluslararası Bursları Amaç Araştırmacıların uluslararası deneyimlerini geliştirmek için mecburi hizmet yüklenerek 3. ülkelerde araştırma yapmaları Konu: Araştırmacılar tamamlayıcı veya uzmanlaşma sağlayacak etkinlik çerçevesinde kurumları ile serbest bir şekilde belirlenebiliyor

50 Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Burslar (II.2.2.B) Kimler Yararlanabilir?  Deneyimli araştırmacılar (Minimum 4 yıllık tecrübe veya doktara)  Üye/Aday ülke vatandaşları  Mecburi Hizmet sorumluluğu  3. Ülke vatandaşları katılamaz

51 Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Burslar (II.2.2.B) Eğitim Görülecek Kurumlar 3. ülkedeki (araştırma) ve üye/aday ülkedeki (mecburi hizmet) üniversite, araştırma merkezi ve şirketler

52 Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Burslar (II.2.2.B) Nasıl Çalışacak?  Aday, araştırma ve mecburi hizmet yapacağı kurumlar ile birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon adayı seçer ve seçilen adayın mecburi hizmetle yükümlü olduğu kurum ile kontrat imzalar,  Seçilen aday, mecburi hizmetle yükümlü olduğu kurumla anlaşma imzalar,  Seçilen aday, 3. ülkedeki kurum tarafından onaylanır.

53 Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Burslar (II.2.2.B) Süre  Seçilen aday 3. ülkede en az 1, en çok 2 yıl kalabilir.  Mecburi hizmet süresi en fazla 1 yıldır. (Genellikle 3. ülkede geçirilen sürenin yarısı)  Mecburi hizmet, 3. ülkedeki eğitim süresi tamamlandıktan hemen sonra başlar. İstisnai durumlar : Ailevi durumlar (Çoçuğun okula gitmesi, vs.), en fazla 6 ay gecikme payı var.

54 Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Burslar (II.2.2.B) Bu etkinlikte harcanan her 10 Milyon € ile:  ~ 50 kurumu içeren 50 kontrat imzalanmalı  ~ 110 adam-yıl seçimi Proje bütçeleri 120.000 ile 240.000 euro arasında değişir.

55 Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Burslar (II.2.2.B) Son Başvuru Tarihi  21 Mayıs 2003 (10 Milyon €) Sonuçlandırma: Eylül 03 – Aralık 03  12 Şubat 2004 (18 Milyon €) Sonuçlandırma: Haz. 04 – Ekim 04

56 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Burslar (II.2.2.C) C- MC Avrupa İçi Uluslararası Bursları Amaç 3. ülkelerden üst düzey araştırmacıları Avrupa’ya çekerek onlara araştırma (eğitimi vermek?) ve 3. ülkelerle işbirliğini geliştirmek

57 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Burslar (II.2.2.C) Kimler Yararlanabilir?  Deneyimli araştırmacılar (Minimum 4 yıllık tecrübe veya doktora)  3. ülke vatandaşları  Konu ev sahibi organizasyonla beraber uzmanlığı tamamlayıcı bir perspektifle belirlenir

58 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Burslar (II.2.2.C) (Eğitim Görülecek?) Kurumlar Üye/Aday ülkedeki üniversite, araştırma merkezi ve şirketler

59 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Burslar (II.2.2.C) Nasıl Çalışacak?  Aday, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon adayı seçer ve kurum ile kontrat imzalar,  Seçilen aday, kurumla anlaşma imzalar,  Gelişmekte olan ülkeler ile geçiş dönemindeki ekonomilerden gelen araştırmacılara, ülkelerine dönmeleri halinde mali destek olanağı  “Kişisel Kariyer Gelişim Planı”

60 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Burslar (II.2.2.C) Süre  Kalma süresi en az 1, en çok 2 yıl  Araştırmacıların ülkelerine geri dönmeleri halinde en fazla 1 yıl (genellikle üye/aday ülkede geçirilen sürenin yarısı)  Geri dönüş desteği, üye/aday ülkedeki eğitim süresi tamamlandıktan hemen sonra başlar (zorunlu hallerde en fazla 6 ay gecikme)  Teşvik; 1- 3. Ülke ekonomisinin gelişmekte olması 2- Üye/Aday ülkeyle arasındaki ilişkinin güçlenmesi

61 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Burslar (II.2.2.C) Bu etkinlikte harcanan her 10 Milyon € ile:  ~ 70 kurumu içeren 70 kontrat imzalanmalı  ~ 130 adam-yıl seçimi Proje bütçeleri 72.000 ile 185.000 euro arasında değişir.

62 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Burslar (II.2.2.C) Son Başvuru Tarihi  21 Mayıs 2003 (9 Milyon €) Sonuçlandırma: Eylül 03 – Aralık 03  12 Şubat 2004 (11 Milyon €) Sonuçlandırma: Haz. 04 – Ekim 04

63 II.2.3. Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi A. MC Mükemmeliyet Gruplarına Maddi Destek (Excellence Grants) B. MC Kürsüleri (Chairs) C. MC Mükemmeliyet Ödülleri (Excellence Awards)

64 Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi (II.2.3) A. MC Mükemmeliyet Gruplarına Mali Destek Amaç  Çok üst düzeyde araştırma yapma potansiyeline sahip bir araştırmacı etrafında henüz kurulmuş veya kurulması düşünülen grup  Teknolojinin en üst düzeyi veya disiplinlerarası araştırma  Araştırmacının en kısa sürede mesleki bağımsızlığını sağlamak

65 Mükemmeliyetin Tanınması... Mük. Gruplarına Mali Destek (II.2.3.A) Konu:  Avrupa ülkelerinin çoğunun ilgisini çeken veya Avrupa’nın araştırma gücünü dünya seviyesinde lider konuma getirecek  Araştırmacının uzmanlığını tamamlayan konunun ev sahibiyle beraber seçilmesi  Araştırmacının araştırma kariyerinin ilk aşamalarında mükemmel bir takım kurma ve mükemmeliyete ulaşma potansiyeli taşıması

66 Mükemmeliyetin Tanınması... Mük. Gruplarına Mali Destek (II.2.3.A)  Tüm ülke vatandaşlarına açık  Üye/Aday ülkelerdeki araştırmanın yapılacağı kurum, gruba gerekli idari ve altyapı desteği sağlamalı  Takım üyelerinin sayısı, milliyeti ve tecrübesinde bir sınırlandırma yok, bazı takım üyeleri proje başladıktan sonra da takıma seçilebilir.

67 Mükemmeliyetin Tanınması... Mük. Gruplarına Mali Destek (II.2.3.A) Nasıl Çalışacak?  Grup lideri, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur,  İyi tanımlanmış araştırma programı çerçevesinde 4 yıla kadar destek talebi,  Komisyon projeyi seçer/kabul ederse kurumla kontrat imzalar,  Grup lideri, grup elemanlarını belirler (sayı ve deneyim düzeyi kısıtlaması yok)  Grup lideri ve elemanlar kurumla anlaşma imzalar.

68 Mükemmeliyetin Tanınması... Mük. Gruplarına Mali Destek (II.2.3.A)  Bu etkinlikte harcanan her 10 Milyon euro ile 6-12 grup oluşturulmalı  Proje bütçeleri 0,8 ile 1,6 Milyon euro arasında

69 Mükemmeliyetin Tanınması... Mük. Gruplarına Mali Destek (II.2.3.A) Son Başvuru Tarihi  20 Mayıs 2003 (25 Milyon €) Sonuçlandırma: Kasım 03 – Aralık 03  18 Mayıs 2004 (30 Milyon €) Sonuçlandırma: Kasım 04 – Aralık 04

70 Mükemmeliyetin Tanınması... MC Kürsüleri (II.2.3.B) B. MC Kürsüleri Amaç  Dünya çapındaki araştırmacıların bilgi ve deneyimlerini Avrupa’lı araştırmacılarla paylaşımı  Avrupa’nın eğitim ve araştırma kapasitesini güçlendirmek  Avrupa’yı terk etmiş dünya çapındaki araştırmacıları cezbetmek  Bu teşviğe katılacak kurumların hali hazırda diğer MC teşvikleri yoluyla arastırmacılara ev sahipliği yapıyor olması gerekiyor.

71 Kürsü Sahibi  Dünya çapında deneyimli araştırmacı  Tüm ülke vatandaşlarına açık  Doktora ve doktora-sonrası düzeyde ders verme, araştırma yapma, tez yönetme  Tam zamanlı veya tam zamanın en az % 70’i  1 ile 3 yıl arasında mali destek Mükemmeliyetin Tanınması... MC Kürsüleri (II.2.3.B)

72 Nasıl Çalışacak?  Aday, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon, kürsü sahibini seçerek kurumla kontrat imzalar,  Kürsü sahibi, kurumla anlaşma imzalar. Mükemmeliyetin Tanınması... MC Kürsüleri (II.2.3.B)

73  Bu etkinlikte harcanan her 10 Milyon € ile 15-20 kürsü sahibi seçilmeli  Kürsü sahipleri 40-60 dolayında doktora tezi yönetmeli ve birkaç bin lisansüstü öğrenciye ders vermeli  Proje bütçeleri 450.000 ile 750.000 € arasında Mükemmeliyetin Tanınması... MC Kürsüleri (II.2.3.B)

74 Son Başvuru Tarihi  20 Mayıs 2003 (5 Milyon €) Sonuçlandırma: Eylül 03 – Kasım 03  21 Ocak 2004 (5 Milyon €) Sonuçlandırma: Haz. 04 – Eylül 04 Mükemmeliyetin Tanınması... MC Kürsüleri (II.2.3.B)

75 Mükemmeliyetin Tanınması... Mükemmeliyet Ödülleri (II.2.3.C) C.MC Mükemmeliyet Ödülleri Amaç Daha önce AB’ nin eğitim ve dolaşım etkinliklerinden yararlanmış olan araştırmacılardan üst düzeyde başarı gösterenlere ödül vererek tanınmalarını sağlamak. Birey ödüllendiriliyor.

76 Nasıl Çalışacak?  Adaylar, kendileri tarafından veya başkaları tarafından önerilebilir,  Adaylar, 6. veya daha önceki Çerçeve Programlarının dolaşım ve eğitim etkinliğine en az 1 yıl katılmış olmalı,  Komisyon, kurulacak MC Büyük Jüri’sinin ön değerlendirmesi yardımıyla ödül sahiplerini belirler. Mükemmeliyetin Tanınması... Mükemmeliyet Ödülleri (II.2.3.C)

77  Yılda 5 ödül (Toplam ödül sayısı 20)  Ödül başına 50.000 €  Ödül kazananların, dikkatleri Avrupa araştırmasına çekmek ve ilgiyi artırmak için sosyal etkinliklerde yer almaları beklenmekte Mükemmeliyetin Tanınması... Mükemmeliyet Ödülleri (II.2.3.C)

78 Son Başvuru Tarihi  20 Mayıs 2003 (0.25 Milyon €) Sonuçlandırma: Ekim 03 – Kasım 03  18 Mayıs 2004 (0.25 Milyon €) Sonuçlandırma: Ekim 04 – Kasım 04 Mükemmeliyetin Tanınması... Mükemmeliyet Ödülleri (II.2.3.C)

79 II.2.4. Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon Mekanizmaları A. MC Avrupa Geri Kazanım Desteği (European Reintegration Grants) B. MC Uluslararası Geri Kazanım Desteği (International Reintegration Grants)

80 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon (II.2.4) A.MC Avrupa Geri Kazanım Desteği Amaç Marie Curie etkinliğinden faydalanmış araştırmacıların mesleki entegrasyonuna yardımcı olmak. Öncelik, kendi ülkelerine dönecek araştırmacılara verilecektir.

81 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon (II.2.4) Kimler Yararlanabilir?  Üye/Aday ülkelerdeki araştırmacılardan 6. Çerçeve Programı veya daha önceki çerçeve programlarının eğitim ve dolaşım etkinliğinden en az 2 yıl yararlanmış olanlar  Geçerli MC etkinlikleri: İlk Aşama Eğitim Bursları, Bilgi Aktarım Bursları, Avrupa İçi Burslar

82 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon (II.2.4) Nasıl Çalışacak?  Adaylar, burs sürelerinin bitiminden önceki en erken 1 yıl en geç 6 aylık sürede, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon, öneriyi kabul ederek kurumla kontrat imzalar,  Yeniden entegrasyon projesinin bilimsel harcamaları için yapılacak katkı 1 yıl içinde kullanılacaktır.

83  Kurum, uzun süreli entegrasyonu sağlamak için araştırmacıyı en az 2 yıl çalıştırmak zorundadır.  Bu etkinlikte harcanacak her 10 Milyon € ile 250 araştırmacının geri kazanımı planlanmaktadır. Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon (II.2.4)

84 Başvuru Tarihi  15 Nisan 2003 – 31 Ekim 2004  2003 yılı için 20 Milyon € 2004 yılı için 19 Milyon €  Toplam Bütçe = 79 Milyon € Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon (II.2.4)

85 B. MC Uluslararası Geri Kazanım Desteği Amaç En az 5 yıldır 3. ülkelerde aktif olarak araştırma yapan deneyimli Avrupalı araştırmacıların üye/aday ülkelere geri dönmesini sağlamak. Daha evvel bir MC teşviğinden yaralanmış olma şartı yok Geri dönüş, ders verme, araştırma, eğitim, bilgi transferi, ticari, ve 3. ülkedeki organizasyonla bağları güçlendirmek

86 Geri Dönüş ve Yeniden Enteg./Uluslararası Kazanım Desteği (II.2.4.B) Nasıl Çalışacak?  Adaylar, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon, öneriyi kabul ederek kurumla kontrat imzalar,  Seçilen adaya 2 yıl mali destek verilir,  Kurum, uzun süreli entegrasyonu sağlamak için araştırmacıyı en az 3 yıl çalıştırmak zorundadır.  Araştırmacıların Üye/Aday Ülkede son 5 yıl içinde 1 seneden fazla kalmamış olmaları şart; tatil, kısa kalmalar hariç

87 Geri Dönüş ve Yeniden Enteg./Uluslararası Kazanım Desteği (II.2.4.B) Finansal destek  Bu etkinlikte harcanacak her 10 Milyon € ile 125 araştırmacının geri kazanımı planlanmaktadır.  Projeden kaynaklanan bilimsel masraflara katkı, iyi tanımlanmış durumlarda ev sahibinin araştırmacının araştırmaya devam etmesini sağlayacak ekipmanın alımı veya;  çift ödeme olmadığı sürece topluluğun daha evvel finanse ettiği konularda

88 Geri Dönüş ve Yeniden Enteg./Uluslararası Kazanım Desteği (II.2.4.B) Başvuru Tarihi  15 Nisan 2003 – 31 Ekim 2004  2003 yılı için 7 Milyon € 2004 yılı için 10 Milyon €

89 İlk Aşama Eğitim Bursları Konferanslar ve Eğitim Kursları Araştırma Eğitim Ağları Bilgi Aktarım Bursları Avrupa İçi Burslar Uluslararası Burslar GruplarÖdüller Kürsüler < 4 Yıl > 4 Yıl veya PhD İlk Aşama Eğitimi Bilgi Aktarımı İleri Eğitim ve Mükemmeliyet

90 Değerlendirme Kriterleri  Ortak araştırma projesinin bilimsel ve teknolojik içeriği - %  Eğitim/Bilgi Aktarımı programının kalitesi ve içeriği - %  Ortaklığı oluşturan kurumların kalitesi - %  Ağ yönetiminin kalitesi - %  Etkinlik amaçlarına uygunluk - %  AB’ye sağladığı katma değer - %

91 Mali Destek (Kurum) (Her teşviğin kendine göre oran ve şartları çerçevesinde)  Araştırma, eğitim, bilgi transferi harcamalarına katkı  Yönetim ve denetim masrafları  Overheads  Diğer masraflar (Ekipman alımı / kullanımı gibi)

92 Mali Destek (Araştırmacı) (Her teşviğin kendine göre oran ve şartları çerçevesinde)  Sabit maaş  Seyahat masrafı (Yılda bir kez – Çizelge)  Mobilite ödeneği  Kariyer gelişme ödeneği  Araştırmacıların katılım masraflarına katkı

93 Yıllık Maaş Araştırmacı€/Yıl*€/Yıl** İlk Aşama (< 4 Yıl) 29.00014.500 Deneyimli (4 – 10 Yıl) 44.50022.250 Deneyimli (> 10 Yıl) 67.00033.500 *Araştırmacının sosyal güvenliğini kendi sağladığı halde **Yasal düzenlemeler izin verdiği takdirde, araştırmacıya sosyal güvenlik sağlanabildiği halde Türkiye’ nin Katsayısı -- 81,3 Örnek : 29.000 € x 81,3% = 23.577 €

94 Uzaklık 1 (km)Sabit miktar katkısı (€) < 500250 500 – 1.000500 1.000 – 1.500750 1.500 – 2.5001 000 2.500 – 5.0001 500 5.000 – 10.0002 000 >10.0002 500 1 Direct distance (as the crow flies) based on latitude & longitude between the two locations. SEYAHAT MASRAFLARI

95 The pan-European Researcher’s Mobility Portal Directorate D: The Human Factor, Mobility and Marie Curie Actions   What services will be offered? General information about research/fellowship programmes or grants grants opportunities and job offersAvailable opportunities and job offers administrative andInformation about administrative and legal issues legal issues (conditions of entry, social security and tax schemes etc) Tailored and customised help deskTailored and customised help desk- function researchGeneral information about research policy issuescareer policy issues relevant for the career development development of a researcher ForumForum and other services of particular interest for mobile researchers

96 Pan-European Researcher’s Mobility Portal  Mayıs 2003’ de faliyete geçecek. sieglinde.gruber@cec.eu.int stefania.bettini@cec.eu.int

97 New Marie Curie Guide http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie-actions/pdf/mcguide_en.pdf Find a Call www.cordis.lu/fp6/calls * Her teşviğin kendi çalışma programı ve diğer bilgileri Find a Partner & Partner Service http://www.cordis.lu/fp6/partners.htm & http://partners-service.cordis.lu/ * Kendi profilinizi kaydetme ve ortakların profillerini araştırma, interaktif hizmetler Proposal Pre-registration http://www.cordis.lu/fp6/pre_registration.htm * Teklifinizin ön kaydı Proposal preparation and submission for FP6 ( CA, IP, NoE, SSA, STREP-Teklif Oneri Formlari Mevcut ) http://fp6.cordis.lu/fp6/subprop.cfm * Online Teklif Hazırlama Marie Curie Fellowship Association http://www.mariecurie.org * Teşvikten yararlanmış bilim adamları için kurulan bir organizasyon Sitede her ülkenin bir Welcome Pack’ i var, ülkeye gelecekler için her konuda ayrıntılı bilgi

98 6.ÇP Sitesindeki Mevcut Bilgiler: + Çalışma Programı + İlgili Resmi Gazete + Teklif Rehberi + Online Kayıt + Teklif Değerlendirme Prosedürleri Rehberi Henüz Mevcut Olmayan Bilgiler + Model Kontratlar + Finans Rehberi + Anlaşma Rehberi

99 İlginiz için teşekkür ederiz…


"“İnsan Kaynakları ve Araştırmacıların Dolaşımı” İçindekiler: 1- 6.ÇP ve Mobilite 2- Mobilite kısmında sağlanan teşvikler 3- Değerlendirme Kriterleri ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları