Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. İsmail Tosun 24 Nisan 2003 İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. İsmail Tosun 24 Nisan 2003 İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. İsmail Tosun 24 Nisan 2003 İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI

2 INTEGRATING EUROPEAN RESEARCH AREA (13,345 M€) THEMATIC PRIORITIES (11,285 M€) SPECIFIC ACTIVITIES (1,300 M€) Life sciences, genomics & biotechnology for health (2.255 M€) Supporting policies & anticipating S&T needs ( 555 M€ ) ( 555 M€ ) Information society technologies (3,625 M€) Nanotechnologies, materials & new production technologies (1,300 M€) Horizontal SME activities ( 430 M€ ) ( 430 M€ ) Aeronautics & space (1,075 M€) Food quality & safety (685 M€) International cooperation activities ( 315 M€ ) Sustainable development, global change & ecosystems (2,120 M€) Citizens and governance in a knowledge-based society (225 M€) JRC activities ( 760 M€ ) STRUCTURING THE ERA (2,605 M€) STRENGTHENING THE FOUNDATIONS OF THE ERA (320 M€) Research & Innovation (290 M€) Researchinfrastructures (655 M€) (655 M€) Science & society society (80 M€) Support for coordination of coordination of activities (270 M€) activities (270 M€) Support for development of R&I policies (50 M€) AB 6. ÇERÇEVE PROGRAMI (2002-2006) HUMAN RESOURCES & MOBILITY (1,580 M€)

3 ÜYE ÜLKELER (MEMBER STATES) ÜYE ÜLKELER (MEMBER STATES) Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan Portekiz, Yunanistan 6. ÇP’YE KATILAN ÜLKELER

4 ADAY ÜLKELER ADAY ÜLKELER (ASSOCIATED-CANDIDATE COUNTRIES) (ASSOCIATED-CANDIDATE COUNTRIES) Bulgaristan, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum Bulgaristan, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Kesimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovak Cum., Slovenya, Polonya, Romanya, Slovak Cum., Slovenya, Türkiye Türkiye ASOSYE ÜLKELER (ASSOCIATED COUNTRIES) ASOSYE ÜLKELER (ASSOCIATED COUNTRIES) İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç 6. ÇP’ye Katılan Ülkeler

5

6 6. Çerçeve Programı içindeki tüm etkinliklerden yararlanma açısından üye ülke ile aday ülke arasında hiçbir fark yoktur.

7 AVRUPA = ÜYE + ADAY ÜLKE

8  Avrupalı araştırmacıların Avrupa’da eğitilmelerini sağlamak eğitilmelerini sağlamak  Avrupa’lı araştırmacıların 3. ülkelerde eğitilmelerini sağlamak eğitilmelerini sağlamak  3. ülkelerdeki araştırmacıların Avrupa’da eğitilmelerini sağlamak eğitilmelerini sağlamak  Avrupa’yı, tüm dünyadaki araştırmacıların gelmek isteyeceği bir cazibe merkezi yapmak gelmek isteyeceği bir cazibe merkezi yapmak (özellikle, ABD’deki Avrupalı araştırmacıları (özellikle, ABD’deki Avrupalı araştırmacıları geri kazanmak ) geri kazanmak ) AMAÇ

9 BEYİN GÖÇÜ YERİNE BEYİN DOLAŞIMI

10  Tabandan tavana (bottom up) yaklaşım  Alanlar, 7 tematik öncelikle sınırlı değil  Sosyal ve Beşeri Bilimler dahil tüm alanlar  Disiplinlerarası ve sektörlerarası işbirliğine öncelik öncelik HANGİ ALANLARDA DESTEK VERİLECEKTİR?

11  Tüm etkinlikler Marie Curie adıyla anılacak  Yaş sınırlaması yok  Etkinlikler 3. ülkelere açık (% 30)  Avrupa dışında araştırma yapma olanağı  Özellikle ABD’deki Avrupalı araştırmacıları Avrupa’ya geri çekme Avrupa’ya geri çekme  Mükemmeliyeti özendirme PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ

12 DENEYİMSİZ ARAŞTIRMACI Doktora derecesine sahip olmayan ve araştırma deneyimi 4 yıldan az DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI - I Araştırma deneyimi 4 ile 10 yıl arasında veya doktora derecesine sahip DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI - II Araştırma deneyimi 10 yıldan fazla ARAŞTIRMACI TANIMI

13  Araştırmacı, kurumun bulunduğu ülkenin vatandaşı olmamalıdır.  Kurumun bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan araştırmacıların, son 3 yıl içinde kurumun bulunduğu ülkede 12 aydan fazla yaşamamaları gerekmektedir.  Birden fazla ülkenin vatandaşlığına sahip araştırmacıların, vatandaşlığına sahip olduğu ülkede eğitim görebilmesi için, son 5 yıl o ülkede yaşamaması gerekmektedir. ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI ZORUNLUDUR !

14  Üniversiteler  Kamu/Özel araştırma kurum veya merkezleri  Şirketler (KOBİ’ler dahil)  Uluslararası kuruluşlar (WHO, UNESCO, vb)  Ortak Araştırma Merkezleri (JRC) HANGİ KURUMLAR KATILABİLİR?

15  Kurumsal Etkinlikler  Bireysel Etkinlikler  Mükemmeliyetin Tanınması ve Desteklenmesi  Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon Mekanizmaları Mekanizmaları MARIE CURIE ETKİNLİKLERİ

16 KurumsalBireyselMükemmeliyet Geri Kazanma Araştırma Eğitim Ağları Avrupa İçi Burslar Araştırma Grubuna Destek Avrupa İçi Geri Kazanım Deneyimsiz Araştırmacı Bursları Bilgi Aktarım Bursları Gelişme Avrupa Dışı Uluslararası Burslar Kürsüler Sanayi-Üniversite Uluslararası Geri Kazanım Konferans/Eğitim Kursu Dizisi Avrupa İçi Uluslararası Burslar Ödüller Büyük Konferanslar MARİE CURİE ETKİNLİKLERİ

17  MC Araştırma Eğitim Ağları (Research Training Networks – RTN) (Research Training Networks – RTN)  MC Deneyimsiz Araştırmacı Bursları (Early Stage Research Training – EST) (Early Stage Research Training – EST)  MC Bilgi Aktarım Bursları (Transfer of Knowledge – ToK) (Transfer of Knowledge – ToK)  MC Konferansları ve Eğitim Kursları (Conferences and Training Courses – SCF/LCF) (Conferences and Training Courses – SCF/LCF) KURUMSAL ETKİNLİKLER

18 AMAÇ Uluslararası düzeyde tanınan araştırma gruplarının, iyi tanımlanmış ortak bir proje bağlamında bir araya gelerek araştırmacıların belirli bir alanda eğitimi için tasarlanmış yetiştirme programı uygulamaktır. Kurumsal Etkinlikler MC ARAŞTIRMA EĞİTİM AĞLARI

19  Kurumlar ağ oluşturarak birlikte Komisyon’a başvurur, başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederek kurumlarla kontrat imzalar, kontrat imzalar,  Kurumlar araştırmacıları kendileri belirler,  Araştırmacılar 3 ile 36 ay arasında eğitim görebilir. görebilir. Kurumsal Etkinlikler/Araştırma Eğitim Ağları NASIL ÇALIŞACAK?

20 Kurumsal Etkinlikler/Araştırma Eğitim Ağları KATILIMCI SAYISI İki tanesi üye/aday ülkeden olmak üzere en az üç katılımcı (tercihen üçten fazla) SÜRE Sözleşmede belirtilen başlama tarihinden itibaren en fazla 4 yıl

21  Matematik ve Bilişim Bilimleri  Fizik  Kimya  Hayat Bilimleri  Çevre ve Yer Bilimleri  Mühendislik Bilimleri  İktisat Bilimleri  Sosyal ve Beşeri Bilimler Kurumsal Etkinlikler/Araştırma Eğitim Ağları ALANLAR http://improving.cordis.lu/rtn/home.cfm?path=network

22 Kurumsal Etkinlikler/Araştırma Eğitim Ağları KİMLER YARARLANABİLİR?  Deneyimsiz araştırmacılar  Deneyimli araştırmacılar (Bilgi aktarımı için)

23 Kurumsal Etkinlikler/Araştırma Eğitim Ağları BÜTÇE  800.000 ile birkaç milyon € (En fazla % 40’ı bir ülkeye ayrılabilir)  Bütçenin en az % 65’i araştırmacılar için harcanmalıdır. SON BAŞVURU TARİHİ 19 Kasım 2003 (115 Milyon €)

24 AMAÇ Deneyimsiz araştırmacılara bilimsel/teknolojik eğitim vermek ve ek beceriler (araştırma yönetimi, etik, iletişim) kazandırmaktır. Kurumsal Etkinlikler MC DENEYİMSİZ ARAŞTIRMACI BURSLARI

25  Kurumlar Komisyon’a başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederek kurumlarla kontrat imzalar, kontrat imzalar,  Kurumlar araştırmacıları kendileri belirler,  Araştırmacılar 3 ile 36 ay arasında eğitim görebilir. görebilir. Kurumsal Etkinlikler/Deneyimsiz Araştırmacı Bursları NASIL ÇALIŞACAK?

26  Tek bir kurum veya veya  İki tanesi üye/aday ülkeden olmak üzere en az üç katılımcı (uluslararası doktora) en az üç katılımcı (uluslararası doktora) Kurumsal Etkinlikler/Deneyimsiz Araştırmacı Bursları KATILIMCI SAYISI

27 Kurumsal Etkinlikler/Deneyimsiz Araştırmacı Bursları SÜRE Sözleşmede belirtilen başlama tarihinden itibaren en fazla 4 yıl BÜTÇE  300.000 – 2.0000.000 € (En fazla % 40’ı bir ülkeye ayrılabilir)  Sanayiden katılacak kurumlara teşvik (Bütçenin % 15’i)

28 Kurumsal Etkinlikler/Deneyimsiz Araştırmacı Bursları SON BAŞVURU TARİHİ 11 Şubat 2004 (70 Milyon €)

29 AMAÇ Yeni alanlarda gelişme gereksinimi duyan kuruluşların araştırma kapasitelerini arttırmaktır. Kurumsal Etkinlikler MC BİLGİ AKTARIM BURSLARI

30  MC Gelişim Programı  MC Sanayi-Üniversite İşbirliği Programı Kurumsal Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları UYGULAMA

31  Kurumlar Komisyon’a başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederek kurumlarla kontrat imzalar,  Kurumlar ya deneyimli araştırmacıları uluslararası ilan yoluyla kendileri belirler (2 ay ile 2 yıl); veya, deneyimli elemanlarını yetiştirilmek üzere bir süre (2 ay ile 1 yıl) başka bir ülkeye gönderir (mecburi hizmet bire bir). Kurumsal Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları GELİŞİM PROGRAMI

32  Deneyimli araştırmacılar (I veya II)  Başka kurumda eğitim görecek araştırmacıların, kendi kurumlarında en az araştırmacıların, kendi kurumlarında en az 3 yıl çalışmaları gerekir. 3 yıl çalışmaları gerekir.  Kurum içi ve dışı eğitim arasında denge (Gelen > Giden) (Gelen > Giden) Kurumsal Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları KİMLER YARARLANABİLİR?

33 Kurumsal Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları SANAYİ – ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ  En az iki farklı ülkedeki üniversite ile endüstri (şirket, incubator, start-up ve spin-off, venture capital companies) arasında  Kurumlar Komisyon’a başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederek kurumlarla kontrat imzalar,  Kurumlar deneyimli araştırmacı değişimi (2 ay ile 2 yıl) yoluyla birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanırlar.

34 Kurumsal Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları SÜRE Sözleşmede belirtilen başlama tarihinden itibaren en fazla 4 yıl BÜTÇE  100.000 – 1.0000.000 €  Toplam bütçenin % 66’sı Gelişim, % 34’ü Sanayi – Üniversite İşbirliği için

35 Kurumsal Etkinlikler/Bilgi Aktarım Bursları SON BAŞVURU TARİHİ  22 Mayıs 2003 (40 Milyon €)  19 Mayıs 2004 (45 Milyon €)

36 AMAÇ Genç araştırmacıların, deneyimli araştırmacıların tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamaktır. Kurumsal Etkinlikler MC KONFERANSLARI VE EĞİTİM KURSLARI

37 Kurumsal Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları UYGULAMA KONFERANS/EĞİTİM KURSU DİZİSİ Bir veya birden fazla tema üzerinde, bir veya birden fazla düzenleyici tarafından önerilen konferans, yaz okulu, laboratuvar eğitim kursları BÜYÜK KONFERANSLAR Deneyimsiz araştırmacıların eğitim amacıyla büyük konferanslara katılımı

38  Düzenleyiciler Komisyon’a başvurur,  Komisyon öneriyi kabul ederek düzenleyicilerle kontrat imzalar, kontrat imzalar,  Düzenleyiciler katılımcıları kendileri belirler. Kurumsal Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları NASIL ÇALIŞACAK? (Her iki etkinlik için geçerli)

39  Projede en az 4 etkinlik olmalıdır. (üst sınır yok)  Son başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılacak etkinlikler geçersiz sayılacaktır.  Dizideki etkinlikler farklı yerlerde yapılabilir.  Etkinlikler 4 yıl içinde düzenlenmelidir. Kurumsal Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları KONFERANS/EĞİTİM KURSU DİZİSİ

40 KONFERANSLAR Farklı deneyim düzeyindeki araştırmacıları, belirli bir tema üzerinde bir araya getiren yüksek düzeydeki birkaç günlük bilimsel/teknolojik toplantılardır. Kurumsal Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları ETKİNLİK TİPLERİ

41 EĞİTİM KURSLARI Araştırmacılara ileri düzeyde eğitim vermek amacıyla düzenlenen bir veya birkaç haftalık uygulamalı eğitim kurslarıdır. Kurslar, özgün bilimsel veya teknolojik tema üzerine olmalı ve/veya araştırmacıların kariyer gelişimine katkıda bulunacak araştırma yönetimi, etik, iletişim ve benzeri konuları içermelidir. Kurumsal Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları

42  Her bir etkinlik en fazla 4 hafta sürmelidir.  Etkinlikler üye ve aday ülkelerde düzenlenmelidir.  Her bir etkinlikteki katılımcı sayısı 150’yi aşmamalıdır. Kurumsal Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları

43  Deneyimsiz araştırmacı (hedef kitle)  Deneyimli araştırmacı - I (kontenjanın doldurulamaması durumunda) (kontenjanın doldurulamaması durumunda)  3. ülkelerden katılımcılara açık (% 30)  Aynı üye/aday ülkeden katılımcı sayısı en fazla % 30 fazla % 30 Kurumsal Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları KİMLER YARARLANABİLİR?

44  AB desteğinden bağımsız düzenlenen uluslararası düzeyde konferans uluslararası düzeyde konferans  Dünya çapında araştırma konusu  Katılımcı sayısı 150’den fazla Kurumsal Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları BÜYÜK KONFERANSLAR

45  Konferans/Eğitim kursu = 250.000 ile 1 Milyon €  Büyük Konferans = 50.000 € Kurumsal Etkinlikler/Konferanslar ve Eğitim Kursları BÜTÇE SON BAŞVURU TARİHİ 20 Nisan 2004 (10 Milyon €)

46  MC Avrupa İçi Bursları (Intra-European Fellowships – EIF) (Intra-European Fellowships – EIF)  MC Avrupa Dışı Uluslararası Bursları (Outgoing International Fellowships – OIF) (Outgoing International Fellowships – OIF)  MC Avrupa İçi Uluslararası Bursları (Incoming International Fellowships – IIF) (Incoming International Fellowships – IIF) BİREYSEL ETKİNLİKLER

47 AMAÇ Deneyimli araştırmacılara, gereksinimlerine göre hazırlanmış ileri düzeyde eğitim sunarak ilgilendikleri alanlarda bağımsız birer araştırmacı olmalarını sağlamaktır. Bireysel Etkinlikler MC AVRUPA İÇİ BURSLARI

48 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Burslar NASIL ÇALIŞACAK?  Aday, kurum ile birlikte Komisyon’a başvurur, Komisyon adayı seçer ve kurum ile kontrat  Komisyon adayı seçer ve kurum ile kontrat imzalar, imzalar,  Seçilen aday kurum ile anlaşma imzalar,  Seçilen aday 1 ile 2 yıl arasında eğitim görebilir. görebilir.

49 BÜTÇE Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Burslar 60.000 – 180.000 € SON BAŞVURU TARİHİ 18 Şubat 2004 (55 Milyon €)

50 AMAÇ Deneyimli araştırmacıların uluslararası deneyimlerini geliştirmek için mecburi hizmet yüklenerek 3. ülkelerde araştırma yapmalarını sağlamaktır. Bireysel Etkinlikler MC AVRUPA DIŞI ULUSLARARASI BURSLARI

51 Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Bursları NASIL ÇALIŞACAK? Aday, araştırma ve mecburi hizmet yapacağı  Aday, araştırma ve mecburi hizmet yapacağı kurumlar ile birlikte Komisyon’a başvurur, kurumlar ile birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon adayı seçer ve seçilen adayın mecburi hizmetle yükümlü olduğu kurum ile mecburi hizmetle yükümlü olduğu kurum ile kontrat imzalar, kontrat imzalar,  Seçilen aday, mecburi hizmetle yükümlü olduğu kurumla anlaşma imzalar, olduğu kurumla anlaşma imzalar,  Seçilen aday, 3. ülkedeki kurum tarafından onaylanır. onaylanır.

52  Seçilen aday 3. ülkede en az 1, en çok 2 yıl kalabilir. kalabilir.  Mecburi hizmet süresi en fazla 1 yıldır. (Genellikle 3. ülkede geçirilen sürenin yarısı) (Genellikle 3. ülkede geçirilen sürenin yarısı)  Mecburi hizmet, 3. ülkedeki eğitim süresi tamamlandıktan hemen sonra başlar. tamamlandıktan hemen sonra başlar. (Zorunlu hallerde en fazla 6 aylık gecikme) (Zorunlu hallerde en fazla 6 aylık gecikme) Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Bursları SÜRE

53 Bireysel Etkinlikler/Avrupa Dışı Uluslararası Bursları SON BAŞVURU TARİHİ  21 Mayıs 2003 (10 Milyon €) [42 – 55 – 83]  12 Şubat 2004 (18 Milyon €) [76 – 99 – 149] BÜTÇE 120.000 – 240.000 €

54 AMAÇ 3. ülkelerden üst düzey araştırmacıları Avrupa’ya çekerek onlara araştırma eğitimi vermek ve 3. ülkelerle işbirliğini geliştirmektir. Bireysel Etkinlikler MC AVRUPA İÇİ ULUSLARARASI BURSLARI

55  Aday, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon adayı seçer ve kurum ile kontrat imzalar, imzalar,  Seçilen aday, kurumla anlaşma imzalar. Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Bursları NASIL ÇALIŞACAK?

56  Eğitim süresi en az 1, en çok 2 yıldır.  Gelişmekte olan ülkeler ile geçiş dönemindeki ekonomilerden gelen araştırmacılara, ekonomilerden gelen araştırmacılara, ülkelerine geri dönmeleri halinde mali destek ülkelerine geri dönmeleri halinde mali destek verilir. (Genellikle üye/aday ülkede geçirilen verilir. (Genellikle üye/aday ülkede geçirilen sürenin yarısı) sürenin yarısı)  Geri dönüş desteği, üye/aday ülkedeki eğitim süresi tamamlandıktan hemen sonra başlar. süresi tamamlandıktan hemen sonra başlar. (Zorunlu hallerde en fazla 6 ay gecikme) (Zorunlu hallerde en fazla 6 ay gecikme) Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Bursları SÜRE

57 Bireysel Etkinlikler/Avrupa İçi Uluslararası Bursları SON BAŞVURU TARİHİ  21 Mayıs 2003 (9 Milyon €) [55 – 73 – 110]  12 Şubat 2004 (11 Milyon €) [67 – 89 – 135] BÜTÇE 72.000 – 185.000 €

58  MC Araştırma Grubuna Destek (Excellence Grants – EXT) (Excellence Grants – EXT)  MC Kürsüleri (Chairs – EXC) (Chairs – EXC)  MC Mükemmeliyet Ödülleri (Excellence Awards – EXA) (Excellence Awards – EXA) MÜKEMMELİYETİN TANINMASI VE DESTEKLENMESİ

59  Çok üst düzeyde araştırma yapma potansiyeline sahip bir araştırmacı etrafında henüz kurulmuş veya kurulması düşünülen grup  Teknolojinin en üst düzeyi veya disiplinlerarası araştırma Mükemmeliyet MC ARAŞTIRMA GRUBUNA DESTEK

60  Grup lideri, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur, başvurur,  Komisyon projeyi seçerek kurumla kontrat imzalar, imzalar,  Grup lideri, grup elemanlarını belirler (sayı ve deneyim düzeyi kısıtlaması yok), ve deneyim düzeyi kısıtlaması yok),  Grup lideri ve elemanlar kurumla anlaşma imzalar. imzalar. Mükemmeliyet/Araştırmal Grubuna Destek NASIL ÇALIŞACAK?

61 SÜRE Mükemmeliyet/Araştırma Grubuna Destek İyi tanımlanmış araştırma programı çerçevesinde 4 yıla kadar destek

62 Mükemmeliyet/Araştırma Grubuna Destek SON BAŞVURU TARİHİ  20 Mayıs 2003 (25 Milyon €)  18 Mayıs 2004 (30 Milyon €) BÜTÇE 800.000 – 1.600.000 €

63 AMAÇ  Dünya çapındaki araştırmacıların bilgi ve deneyimlerini Avrupa’lı araştırmacılarla paylaşımı  Avrupa’nın eğitim ve araştırma kapasitesini güçlendirme  Avrupa’yı terk etmiş dünya çapındaki araştırmacıları geri kazanma Mükemmeliyet MC KÜRSÜLERİ

64  Dünya çapında deneyimli araştırmacı  Tüm ülke vatandaşlarına açık  Doktora ve doktora sonrası düzeyde ders verme, araştırma yapma, tez yönetme  Tam zamanlı veya tam zamanın en az % 70’i  1 ile 3 yıl arasında mali destek Mükemmeliyet/Kürsüler KÜRSÜ SAHİBİ

65  Aday, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon, kürsü sahibini seçerek kurumla kontrat imzalar, kontrat imzalar,  Kürsü sahibi, kurumla anlaşma imzalar. Mükemmeliyet/Kürsüler NASIL ÇALIŞACAK?

66 Mükemmeliyet/Kürsüler SON BAŞVURU TARİHİ  20 Mayıs 2003 (5 Milyon €) [8 – 10]  21 Ocak 2004 (5 Milyon €) [8 – 10] BÜTÇE 450.000 – 750.000 €

67 AMAÇ AB’nin dolaşım etkinliklerinden yararlanmış olan araştırmacılardan üst düzeyde başarı gösterenlere ödül vererek tanınmalarını sağlamaktır. Mükemmeliyet MC MÜKEMMELİYET ÖDÜLLERİ

68  Adaylar, 6. veya daha önceki Çerçeve Programlarının dolaşım etkinliğine en az 1 yıl Programlarının dolaşım etkinliğine en az 1 yıl katılmış olmalıdır, katılmış olmalıdır,  Adaylar, kendileri veya başkaları tarafından önerilebilir, önerilebilir,  Komisyon, kurulacak MC Büyük Jüri’sinin ön değerlendirmesi yardımıyla ödül sahiplerini değerlendirmesi yardımıyla ödül sahiplerini belirler. belirler. Mükemmeliyet/Ödüller NASIL ÇALIŞACAK?

69 Mükemmeliyet/Ödüller SON BAŞVURU TARİHİ  20 Mayıs 2003 (250.000 €)  18 Mayıs 2004 (250.000 €) BÜTÇE  Yılda 5 ödül  Ödül başına 50.000 €

70  MC Avrupa İçi Geri Kazanım Desteği (European Reintegration Grants – ERG) (European Reintegration Grants – ERG)  MC Uluslararası Geri Kazanım Desteği (International Reintegration Grants – IRG) (International Reintegration Grants – IRG) GERİ DÖNÜŞ VE YENİDEN ENTEGRASYON MEKANİZMALARI

71 AMAÇ Marie Curie etkinliğinden faydalanmış araştırmacıların mesleki entegrasyonuna yardımcı olmaktır. Öncelik, kendi ülkelerine dönecek araştırmacılara verilecektir. Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon MC AVRUPA İÇİ GERİ KAZANIM DESTEĞİ

72  Üye/Aday ülkelerdeki araştırmacılardan 6. ÇP veya daha önceki çerçeve programlarının veya daha önceki çerçeve programlarının dolaşım etkinliğinden en az 2 yıl yararlanmış dolaşım etkinliğinden en az 2 yıl yararlanmış olanlar olanlar  GEÇERLİ MC ETKİNLİKLERİ – Deneyimsiz Araştırmacı Bursları – Deneyimsiz Araştırmacı Bursları – Bilgi Aktarım Bursları – Bilgi Aktarım Bursları – Avrupa İçi Burslar – Avrupa İçi Burslar Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon/Avrupa İçi Geri Kazanım KİMLER YARARLANABİLİR?

73  Adaylar, burs sürelerinin bitiminden önceki en erken 1 yıl en geç 6 aylık sürede, kurumla erken 1 yıl en geç 6 aylık sürede, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur, birlikte Komisyon’a başvurur,  Komisyon, öneriyi kabul ederek kurumla kontrat imzalar, kontrat imzalar,  Yapılacak katkı 1 yıl içinde kullanılacak; ancak kurum, uzun süreli entegrasyonu sağlamak kurum, uzun süreli entegrasyonu sağlamak için araştırmacıyı en az 2 yıl çalıştıracaktır. için araştırmacıyı en az 2 yıl çalıştıracaktır. Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon/Avrupa İçi Geri Kazanım NASIL ÇALIŞACAK?

74 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon/Avrupa İçi Geri Kazanım SON BAŞVURU TARİHİ 15 Nisan 2003 – 31 Ekim 2004 BÜTÇE  2003 – 20 Milyon €  2004 – 19 Milyon €

75 AMAÇ En az 5 yıldır 3. ülkelerde yaşayan deneyimli araştırmacıların üye/aday ülkelere geri dönmesini sağlamaktır. Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon MC ULUSLARARASI GERİ KAZANIM DESTEĞİ

76  Adaylar, kurumla birlikte Komisyon’a başvurur, başvurur,  Komisyon, öneriyi kabul ederek kurumla kontrat imzalar, kontrat imzalar,  Seçilen adaya 2 yıl mali destek verilir,  Kurum, uzun süreli entegrasyonu sağlamak için araştırmacıyı en az 3 yıl çalıştırmak için araştırmacıyı en az 3 yıl çalıştırmak zorundadır. zorundadır. Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon/Uluslararası Geri Kazanım NASIL ÇALIŞACAK?

77 Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon/Uluslararası Geri Kazanım SON BAŞVURU TARİHİ  15 Nisan – 15 Temmuz – 15 Ekim 2003  15 Ocak – 15 Nisan – 15 Temmuz – 15 Ekim 2004 BÜTÇE  2003 – 7 Milyon € [85]  2004 – 10 Milyon € [125]

78 The pan-European Researcher’s Mobility Portal Directorate D: The Human Factor, Mobility and Marie Curie Actions   What services will be offered? General information about research/fellowship programmes or grants grants opportunities and job offersAvailable opportunities and job offers administrative andInformation about administrative and legal issues legal issues (conditions of entry, social security and tax schemes etc) Tailored and customised help deskTailored and customised help desk- function researchGeneral information about research policy issuescareer policy issues relevant for the career development development of a researcher ForumForum and other services of particular interest for mobile researchers

79 Kurumsal Araştırma Eğitim Ağları Araştırma Eğitim Ağları Deneyimsiz Araştırmacı Bursları Deneyimsiz Araştırmacı Bursları Konferanslar ve Eğitim Kursları Konferanslar ve Eğitim Kursları Bireysel Mükemmeliyet Mükemmel Gruplara Mali Destek Mükemmel Gruplara Mali Destek Geri Kazanma Avrupa İçi Geri Kazanım (?) Avrupa İçi Geri Kazanım (?) DENEYİMSİZ ARAŞTIRMACI

80 Kurumsal Etkinlik Başvuru Tarihi Sonuçlandırma Tarihi Araştırma Eğitim Ağları 3 Nisan Ekim 03-Ocak 04 Deneyimsiz Araştırmacı Bursları 3 Nisan Eylül-Kasım 03 Konferanslar ve Eğitim Kursları 1 Nisan Eylül-Kasım 03

81 Kurumsal Araştırma Eğitim Ağları Bilgi Aktarım Bursları Konferanslar ve Eğitim Kursları Bireysel Avrupa İçi Burslar Avrupa Dışı Uluslararası Burslar Mükemmeliyet Mükemmel Gruplara Mali Destek Kürsüler Ödüller (?) Geri Kazanma Avrupa İçi Geri Kazanım (?) Uluslararası Geri Kazanım DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI - I

82 Burs Başvuru Tarihi Avrupa İçi 18 Şubat 2004 Avrupa Dışı Uluslararası 21 Mayıs 2003 12 Şubat 2004 DOKTORA DERECESİNİ TAMAMLAYIP (VEYA BAŞVURU TARİHİNDEN SONRAKİ 8 AY İÇİNDE TAMAMLAYACAK OLUP) YURTDIŞINDA DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA YAPMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE !

83 Kurumsal Bilgi Aktarım Bursları Bilgi Aktarım Bursları Bireysel Avrupa İçi Burslar Avrupa İçi Burslar Avrupa Dışı Uluslararası Burslar Avrupa Dışı Uluslararası Burslar Mükemmeliyet Mükemmel Gruplara Mali Destek Mükemmel Gruplara Mali Destek Kürsüler Kürsüler Ödüller (?) Ödüller (?) Geri Kazanma Avrupa İçi Geri Kazanım (?) Avrupa İçi Geri Kazanım (?) Uluslararası Geri Kazanım Uluslararası Geri Kazanım DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI - II

84  Projenin içeriği  Eğitim etkinlikleri/Bilgi aktarımı  Kurumun kalitesi  Araştırmacının kalitesi  Yönetim ve yapılabilirlik  Etkinlik amaçlarına uygunluk  AB’ye sağladığı katma değer DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Etkinlik tipine göre belirlenen kriterlerden alınan not toplamı en az % 70 olmalı ve eşik değerler tutturulmalıdır.

85  Aylık maaş  Seyahat ödeneği  Taşınma ödeneği  Mesleki gelişme ödeneği ARAŞTIRMACI ÖDENEĞİ

86 YILLIK MAAŞ Araştırmacı€/Yıl€/Yıl Deneyimsiz (< 4 Yıl) 29.00014.500 Deneyimli - I (4 – 10 Yıl) 44.50022.250 Deneyimli - II (> 10 Yıl) 67.00033.500

87 ÜlkeEndeksÜlkeEndeks Almanya 103,8 103,8 İspanya İspanya 93,7 93,7 Avusturya 108 108 İsveç İsveç 110,7 110,7 Danimarka 129,1 129,1 İtalya İtalya 99,3 99,3 Finlandiya 115,9 115,9 Portekiz Portekiz 88,7 88,7 Fransa 104,7 104,7 TÜRKİYE TÜRKİYE 81,3 81,3 Hollanda 111 111 Yunanistan Yunanistan 87,6 87,6 İngiltere 112,5 112,5 ABD ABD 132,5 132,5 MAAŞ KATSAYISI

88 SEYAHAT ÖDENEĞİ Mesafe (km) Ödenek (€)/yıl < 500 250 250 500 – 1.000 500 – 1.000 500 500 1.000 – 1.500 750 750 1.500 – 2.500 1.000 1.000 2.500 – 5.000 1.500 1.500 5.000 – 10.000 2.000 2.000 > 10.000 > 10.000 2.500 2.500

89 TAŞINMA ÖDENEĞİ  Evli = 900 €/ay  Bekar = 600 €/ay MESLEKİ GELİŞME ÖDENEĞİ Bir kereye mahsus olmak üzere 2.000 € (En az 1 yıl çalışmak koşuluyla) (Bu rakamlar katsayı ile çarpılacaktır)

90 http://www.europe.eu.int/mariecurie-actions rtd-mariecurie-actions@cec.eu.int 366 Niyet Beyanı HUMAN RESOURCES & MOBILITY

91 http://www.fp6.org.tr ncpmob@tubitak.gov.tr itosun@tubitak.gov.tr TÜBİTAK


"Prof. Dr. İsmail Tosun 24 Nisan 2003 İNSAN KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMACILARIN DOLAŞIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları