Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEBELİKTE DİYABET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEBELİKTE DİYABET."— Sunum transkripti:

1 GEBELİKTE DİYABET

2

3 GEBELİK Kadının normal metobolik düzeni + fetal büyüme ve gelişme
kadının metobolik düzeninde değişimlerin olduğu fizyolojik bir durum GÖKMEN ÖZEL H. tez(2004). , ARSLAN P. ( ). Ana Çoçuk Beslenmesi Ders notları

4 DİYABET kronik seyirli, kalıtsal kökenli,
insülinin yetersiz salınımı & insülinin yeterli kullanılamaması veya bu iki etkinin birden gelişmesiyle oluşup... ANDREW P. H., MELANİE J. D. (2008).

5 başta karbonhidrat , protein, yağ, elektrolit metabolizmasında değişikliklere yol açıp, kan glukoz düzey yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır.

6 2005 yılında ise Amerikan Diyabet Birliği tarafından DM sınıflanması
I. Tip 1 DM (Genellikle mutlak insulin eksikliğine yol açan beta-hücre harabiyeti ) A. immun kaynaklı B. idiyopatik II. Tip 2 DM (insulin direncine bağlı relatif insulin yetmezliği veya insulin sekresyonunda defekt) III. Diğer spesifik tipler A. beta hucre fonksiyonunda genetik bozukluklar B. insulin etkisinde genetik bozukluklar C. ekzokrin pankreas hastalıkları D. endokrinopatiler E. ilac ve kimyasal maddelerin induklediği diyabet F. infeksiyonlar G. immun kaynaklı diyabetin sık gorulmeyen formları H. diyabetin bazen eşlik ettiği diğer genetik sendromlar IV. Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) DM, sınırları net olarak çizilmiş basit bir hastalık olmayıp değişik patolojik süreçler sonucu ortaya çıkan ve çok farklı etiolojik faktorler içeren kompleks bir hastalıktır. Bu nedenle hastalık zaman icinde değişik şekillerde sınıflandırılmış ve adlandırılmıştır. TAŞPINAR B. TEZ (2006).

7 T1DM, β-hücrelerinin yıkımından dolayı ortaya çıkar. İnsülinin yetersiz salınımına neden olur. İnsülinin tam eksikliği ile seyreder. İnsülinin dışardan yerine konmasıyla tedavi edilir. T1DM her yaşta ortaya çıkabiliceği gibi, genelde 30'lu yaşın altında başlar. Ketoasidoza bu hastalarda sık rastlanır.

8 Diyabet hastalarının % 85 i T2DM'lidir.
insulin direncine bağlı, insulin yetmezliği veya insulin salınımında eksiklik nedeniyle oluşur Hastaların çoğu obezdir, Genellikle insüline ihtiyaç duymazlar ve hastalık ileri yaşlarda ortaya çıkar. Ketoasidoza bu hastalarda sık rastlanmazken daha çok hiperglisemiye rastlanır.

9 Gebelikte Diyabet; Gebelikte diyabet iki farklı şekilde görülür;
1. Tip 3 DM “gestasyonel diabetes mellitusdur” (GDM) 2. Pregestasyonel diabetes mellitus (PGMD)

10 Gebelik boyunca artan insulin direnci sonucunda maternal öglisemiyi sağlamak için pankreastan salgılanan insulin miktarı gebe olmayanlara göre kattan fazla artar

11 Normal gebelerde bu durum fizyolojik olarak tolere edilebilir
Diyabetli kadınlarda gebelik sırasında kompanse edilemez ve karbonhidrat metabolizmasının dengesi bozulur

12 Pregestasyonel Diabetes Mellitus
Gebelikten öncede var olan diyabete pregestasyonel diabetes mellitus denir. AKALIN S., GÜNAY T. (2002).

13 Gestasyonel Diabetes Mellitus
İlk defa gebelik sırasında ortaya çıkan glukoz intöleransına Gestosyonel Diabetes Mellitus denir. . j. Clin. Endocrin Metab /jc

14 Antiinsüliner hormonların en fazla ikinci ve üçüncü trimesterde
GENELLİKLE, Antiinsüliner hormonların en fazla ikinci ve üçüncü trimesterde GDM

15 , Doğumdan sonra, glikoz toleransı

16 Fakat; ! GDM oluşumu, T2DM gelişiminin de önemli bir habercisi

17 GDM' li gebelerin %89 unda gebeliğinden ortalama 10 yıl sonra T2DM gelişimi gözlendiği saptanmıştır.
. j. Clin. Endocrin Metab /jc

18 Tüm gebeliklerin yaklaşık %7 si GDM ile komplike olmaktadır.
VEEEE Tüm gebeliklerin yaklaşık %7 si GDM ile komplike olmaktadır. Populasyonlara göre %1 ile %14 TAŞPINAR B. TEZ (2006).

19 GESTASYONEL DİYABETİN RİSK FAKTÖRLERİ

20 Diyabet oranının yüksek olduğu etnik kökene sahip olmak;
Ülkemizde 20 yaş üzeri toplumlarda diyabet oranının % 7.2 olması nedeniyle Türk toplumu, GDM açısından orta derecede riskli bir toplum sayılabilir. GDM açısından yüksek risk faktörlerinin en önemlisi GEBELİKTE DİABET BİLİMİ6,6,

21 Avrupa ve ABD de özellikle ortalama BKİ VE;
Obezite; Avrupa ve ABD de özellikle ortalama BKİ VE; kadınlar gebeliğe daha yüksek ağırlıkta başlamakta günümüzde birçok gelişmekte olan ülkede dahil olmak üzere dünyanın nüfüsunun büyük çoğunluğunu etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Şu an kesin bilinmektedir ki maternal obezite gebelikte kötü sonuçlar doğmasına zemin hazırlar.

22 DIYABET OLMADIĞI DURUMDA!!!!!!
Obezite; DIYABET OLMADIĞI DURUMDA!!!!!! kısırlık düşük riskini Hipertansiyon ölü doğumlar sezeryanla doğumlar

23 obezite glikoz intöleransı OBEZİTE GDM Yinede!!!!!!
obezlerde insülin seviyesini normal seviyede tutulup glisemik kontrol sağlanırsa gebelikte sorun yaşanmaz!!!!!

24 Kötü gebelik öyküsü olanlar;
Ağırlığı >4000g olan bebek doğurma Açıklanamayan anne karnında ölüm Anormali doğum Polihidramnios veya fetal makrosomi

25 Mevcut gebelikde bebeğin yaşına göre büyük oluşu
Risk faktörleri; Glukoz intoleransı Mevcut gebelikde bebeğin yaşına göre büyük oluşu Yaşı > 25 olan gebeler Ailede birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü Amniyotik sıvısı fazla olanlar Gebelik ve Diyabet. Diabet Bilimi. (2008)6, 6, Gestational Diabetes. Gale Encyclpedia of Medicine.(1999)

26 BELIRTI VE BULGULARI

27 Aşırı susuzluk Sık sık idrara çıkma Açlık Açıklanamayan kilo kaybı ya da alımı Bulanık görme Kuvetsizlik yorgunluk grip benzeri şikayetler

28 Yavaş iyileşen kesiler Ya da morluklar
Huzursuzluk Yavaş iyileşen kesiler Ya da morluklar Ellerde ya da ayaklarda karıncalanma ya da hissizlik Diş etlerinde ya da ciltde tekrar eden enfeksiyonlar Tekrar eden vajinal ya da mesane enfeksiyonları Mayo Clinic-Diyabet Tedavisi., 23,12,28,26.

29 GESTASYONEL DIYABETIN TANI KRITERLERI

30 ADA, 24 - 28 hafta arasındaki tüm gebe kadınların tarama programına alınmasını önermektedir.
WHO, gestasyonel diyabet gelişimi açısından düşük risk grubunda olan kadınlara tarama gerekmediğini belirtmektedir. Gebelikte diyabet taraması yapılmasının gerekli olup olmadığı, taramanın tüm gebelere mi yoksa risk gurubundaki kadınlara mı uygulanması gerektiği ve bu taramanın hangi yöntemle yapılıcağı halen tartışmalıdır AKALIN S., GÜNAY T. (2002).

31 Orta-yüksek bireylerin araştırılması daha pratik ve yeterli
Açlık kan şekeri 95 mg/dl mutlaka test yapılmalı

32 Glukoz Challenge Test (GCT): Bu test; Plazma Glukozu 50 g glikoz
1. saat >140 mg/dl Sonuç 185 mg/dl ve üzerinde ise; OGTT yapmaya gerek kalmadan GDM tanısı konur. günün herhangi bir zamanında son öğün zamanı ile bağlantısız olarak yapılabilir. Bir saat sonraki kan şekeri 140 mg/dl ya da üzerinde ise 100 g glukoz ile üç saatlik oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapılmalıdır. HAS.DİYET DERS NOTLRI( )

33 Üç saatlik OGTT: 8-14 saatlik bir açlıktan sonra 100 g glukozlu 400 ml su ile içirilir. Testten önceki üç gün herhangi bir diyet kısıtlaması yapılmaz.

34 OGTT Açlık 95 mg/dl 1.saat 180 mg/dl 2.saat 155 mg/dl 3.saat 140 mg/dl
Venöz plazma Açlık mg/dl 1.saat mg/dl 2.saat mg/dl 3.saat mg/dl AKALIN S., GÜNAY T. (2002).

35 İki ya da daha fazla sonucun anormal gelmesi halinde test "pozitif" kabul edilir.
Eğer sadece bir sonuç anormal gelirse bir ay sonra testi yinelemek gerekir.

36 DIYABETLI GEBEDE OLUŞAN KOMPLIKASYONLAR

37 Metobolik Komplikasyonlar
Akut Metobolik Komplikasyonlar Kronik Metobolik Komplikasyonlar Gestasyonel Komlikasyonlar Fetal Komplikasyonlar

38 anne ölümü sezeryan oranı yüksek riskli GDM lilerde diyabetin ileri dönemde kalıcı olma riski GDM' li bireylerde hipertansiyon insidansı %10

39 METOBOLiK KOMPLiKASYONLAR

40 Akut Metobolik Komplikasyonlar;
Hipoglisemisi: Kanda 60 mg/ dl den daha düşük glukoz bulunması durumudur. İnsülin tedavisi gören kişilerde sık rastlanır.

41 NEDENLERİ; Öğün atlama, Aşırı/uzun süreli egzersiz yapma, İnsülin alımının kan şekerindeki değişimlere göre ayarlanmaması

42 gebeliğin, ilk trimesterinde özellikle uyku esanasında yükselirken,
Hipoglisemi riski; gebeliğin, ilk trimesterinde özellikle uyku esanasında yükselirken, bu oran daha sonraki trimestrlerde insülin direncinin artmasına bağlı olarak giderek azalmaktadır. Mayo Clinic-Diyabet Tedavisi., 23,12,28,26. GÖKMEN ÖZEL H. tez(2004). ,

43 açlığı hızlandırır ve ketogenezi arttırır
Hiperglisemi: Gebelik açlığı hızlandırır ve ketogenezi arttırır Bu yüzden diyabetik ketoasidoz gebelerde gebe olmayanlara göre daha hızlı gelişebilir GÖKMEN ÖZEL H. tez(2004). , TAŞPINAR B. TEZ (2006).

44 diyabetik ketoasidozda fetal kayıp yaklaşık %20 olduğundan fetal durum sürekli takip edilmeli

45 Kronik Metobolik Komplikasyonlar
Retinopati: Retina damarları tutulur ve tedavi edilmediği taktirde kalıcı görme kaybına yol açar. Kronik Metobolik Komplikasyonlar

46 Gelişmiş ülkelerde önlenebilir körlük nedenleri arasında ilk sıralarda gelmektedir.
Gebelikle birlikte ağırlaşabilir.

47 kan dolaşımında damar oluşumunu sağlayıcı büyüme etmenlerinin artması
Gebelikte, diyabetik retinopatinin gelişimini hızlandırıcı etmenler; glisemik kontrolün sağlanamaması hipertansiyon kan dolaşımında damar oluşumunu sağlayıcı büyüme etmenlerinin artması

48 Böbrek yetmezliğinin başlıca nedenlerinden biridir.
Nefropati: Böbrek yetmezliğinin başlıca nedenlerinden biridir. Günümüzde son evre böbrek yetmezliği vakalarının ¼' ünden sorumludur. Hastanın şikayeti yokken bile böbreği hasara uğratabilir.

49 Gebeliğin seyri üzerine etki eden en önemli komplikasyondur.
HBA1c düzeyi %10 u aştığında diyabetik nefropati riski artmaktadır.

50 PGDM' li gebelerde nefropati sıklığı %3.8 civarındadır.
Gebelerde nefropati, kronik hipertansiyonla beraber olduğunda preeklampsi riski %60 a kadar çıkar. PGDM' li gebelerde nefropati sıklığı %3.8 civarındadır.

51 Diyabetin en uzun ve en sık görülen komplikasyonudur.
Nöropati: Diyabetin en uzun ve en sık görülen komplikasyonudur. Diyabetik nöropati, diyabeti olan her 10 kişiden 6' sını etkilemektedir. H.GÖKMEN ÖZEL(2004)

52 GESTASYONEL KOMPLİKASYONLAR

53 Preeklampsi veya eklampsi:
Özellikle proteinüri gibi vasküler komplikasyonları olan diyabetiklerde görülmektedir Kan basıncı ve idrar protein takibi Kan basıncı <130/80

54 anne ölümü 20 kat artmaktadır.
Normal gebelerde preeklapmsi oranı %5iken, diyabetli gebelerde bu oran %10-25' e çıkmaktadır ve anne ölümü 20 kat artmaktadır.

55 Polihidroamnison: Amniyotik sıvı ml Normal gebelerde %2 diyabetik gebelerde %10-20 görülür. Diyabette özellikle glisemi kontrolü iyi değilse aşırı miktarda amniotik sıvı oluşur.

56 Prematüre doğum Aminos sıvının erken gelmesi Kordon sarkması riskini arttırır.

57 Enfeksiyonlar: deri enfeksiyonları diş eti enfeksiyonları diyabetik ayak idrar yolu enfeksiyonlar sık görülür ve seyri ağır olur

58 Polikistik over sendromu (PCOS):
Obezite insülin direnci hiperinsülinemi ile karakterize bir hastalıktır.

59 GDM ve PGDM gelişen kadınlar PCOS için,
PCOS gelişmiş kadınlar GDM ve DM için risk altındadır

60 Kardiyovasküler Hastalıklar:
Diyabetli gebelerin diyabetli olmayan gebelerle karşılaştırıldıklarında yaşamları boyunca kardiyovasküler hastalıklar bakımından 5 kat daha fazla risk altındadır.

61 Koroner Arter Hastalıkları:
Diyabetli kadınlar aterosklerozis ve miyokard enfarktüsü bakımından 3 kat daha fazla risk altındadır. H.GÖKMEN ÖZEL(2004) TAŞPINAR B. TEZ (2006) Diyabetik Vasküler Komplikasyonlar Sözlüğü. 24,57.

62 FETAL KOMLİKASYONLAR

63 Spontan Abartus (nedeni belirsiz düşük): Diabetik kadınlarda spontan düşük oranlarının daha fazla olduğu saptanmıştır.

64 Diyabetiklerde preterm doğum sıklığı yüksektir!!!
populasyonda %10 iken, diyabetli gebelerde %25 Fetal ölümleri engellemek için diabetiklerde preterm doğum bilinçli olarak uygulanmaktaydı önceleri Günümüzde bu uygulama terk edilmiş olmasına rağmen

65 Makrozomi: Yeni doğanda vücut ağırlığının >4000 gram olması halidir. Normoglisemiklerle karşılaştırıldığında makrozomi diyabetiklerde 3 kat daha fazla dır.

66 Makrozomi derecesini belirleyen faktörler;
gestasyon haftası annenin gebelik başlangıcındaki ağırlığı gebelik süresince aldığı kilo gebelik sayısı maternal hiperglisemi

67 Hiperglisemi makrosomi için en önemli belirleyicidir.

68 Yeni doğan hipoglisemi GDM' nin sık komplikasyonlarındandır.
Anne adayında gliseminin >180 mg/dl olmasında ise kaçınılmaz!!!!!!!!!!!!!

69 Bu nedenle; GDM' li anneden doğan bebeklerin mümkün olduğunca erken beslenmeleri önemlidir.

70 Hiperbilirubinemi: Yenidoğan hipibulirinemisi diyabetik anne bebeklerinin yaklaşık %25' inde, normal popülasyonun iki katı sıklıkta görülür.

71 respiratuvar sıkıntılı sendrom(solunum)
diğer sorunlar; hipokalsemi respiratuvar sıkıntılı sendrom(solunum) polisitemi(alyuvar hacmi artımı) in utero mort fetalis(anne karnında ölüm) Bu durum genellikle tanısı konulmamış ya da tedavi edilmemiş GDM olgularında rastlanır. Modern takip ve tedavi koşulları sayesinde günümüzde nadir görülmektedir. Gebelik ve Diyabet. Diabet Bilimi. 6, 6, H.GÖKMEN ÖZEL(2004) TAŞPINAR B. TEZ (2006)

72 GEBELIK ÖNCESI BAKIM

73 Diyabetli gebeler sağlık ekibiyle;
aile hekimi diabetolog kadın doğum uzmanı diyetisyen diyabet hemşiresi Çiftler çocuk sahibi olmadan önce mutlaka aile hekimden danışmanlık almalıdır. Diyabetli gebeler sağlık ekibiyle; sosyal hizmet uzmanı pediatrist psikolog

74 GEBELIK SIRASINDA BAKIM VE TEDAVI

75 TEMEL AMAÇ!!!!!!!! kan seviyelerini optimal düzeyde iyileştirmek.

76 Gebenin tedavisinde öncelik; 1. tıbbi beslenme tedavisi 2. egzersiz
3. hasta eğitimi 4. gerektiğinde de insülin tedavisi GDM' bireylerde hastalığın durumuna göre insülin kullanıp kullanmayacağına karar verilirken, PGDM' li kadınlarda ise tedavi gebelik öncesi uygulanan tedaviye benzer ULUDAĞ S., GEZER A. (2005). Gebelik Diabeti.

77 TIBBI BESLENME TEDAViSi

78 hormon metobolizmasındaki değişiklikler plazma hacmindeki artış
böbrek fonksiyonlarının değişmesi vücutta besin öğelerinin miktarındaki değişmekte gebelikte beslenmeyi tanımlamak zordur!!!!! Gebelik ve emziklilik döneminde annenin yeterli ve dengeli beslenmesi önemlidir. Bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi gebelikteki beslenme ile yakından ilişkilidir. Gebelikte beslenmeyi tanımlamak zordur, BAĞCI T., Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 789,794.

79 Gebelikte beslenmenin iki temel amacı vardır:
Annenin sağlığını korumak Bebeğin normal büyüme ve gelişmesini sağlamak Bu artışın karşılanması, bebeğin sağlığı kadar annenin sağlığı içinde önemlidir. BAĞCI T., Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 789,794..

80 Gebelikte; enerji, protein, mineral ve vitaminlere gereksinmesi
BAĞCI T., Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 789,794.

81 Tıbbi beslenme tedavisi GDM' li bireyler için tedavinin en önemli bileşenidir ve tüm DM' li bireylerde mutlaka uygulanmalıdır

82 konusunda uzman bir diyetisyen tarafından değerlendirilmeli,
DM' li tüm bireyler; konusunda uzman bir diyetisyen tarafından değerlendirilmeli,

83 Gebelikde ağırlık artışı oldukça önemlidir
Gebelikde ağırlık artışı oldukça önemlidir. Gebeliğin ilk trimesterında ağırlık artışı çok azdır (1-3 kg). Gebelik boyunca annenin alması gereken ağırlık, annenin gebelik başlangıcındaki ağırlığı ile yakından ilişkilidir. BAĞCI T., Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 789,794..

84 Gebelikte ağırlık kazanımı bileşeni
Bileşen kg kkal Fetus , Plesanta , Uterus,sıvı,göğüs Yağ Bazal met. hız TOPLAM , Gebelikte ağırlık kazanımı bileşeni

85 kendilerine özgü hazırlanmış tıbbi beslenme tedavisi almalı
Diyabetli gebeler; kendilerine özgü hazırlanmış tıbbi beslenme tedavisi almalı anne kan glukoz hedefleri ile uyumlu olmalı!!!!!!!!!!!! Diyabetli gebeler ağırlıklarına boylarına göre uygun tıbbi beslenme tedavisi almalıdırlar. Tıbbı beslenme tedavisi ketonami ve ketonüri oluşturmayacak, gebelerin gereksinimini karşılayacak düzeyde enerji ve besin öğeleri içermeli, anne kan glukoz hedefleri ile uyumlu olmalıdır . DİNÇÇAĞ N. (Kasım 2008). H.GÖKMEN ÖZEL(2004)

86 GDM' de tıbbi beslenme tedavisinin üç amacı bulunmaktadır :
kan glukozu enerji alımı ağırlığın izlenmesi

87 TEDAVİDE;

88 Gebenin tüm ek ihtiyaçları için enerji
ihtiyacına günde ortalama +300 kkal Ancak enerji ilk trimestrda kkal

89 Enerjinin yetersiz alımı fetal komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olur.

90 Obez kadınlarda 25 kkal/kg/gün idealdir.
kkal/gün' ün altına inilmesi, ketozise neden olmaktadır.

91 yüksek tüketenlere göre iri bebek doğurma oranı daha
Karbonhidrat; Yapılan çalışmalarda GDM' li kadınlarda karbonhidrat tüketimi enerjinin %40 ına kadar sınırlandırıldığında; yüksek tüketenlere göre iri bebek doğurma oranı daha sezeryan doğuma gereksinim daha az olduğu saptanmıştır.

92 Gebe kadına günlük ek protein ihtiyacı trimestra göre;
ortalama 1,5 g/kg/gün mıktar proteın kalıtesıne gore degısmekte

93 LDL kolestrol düzeyini
Yağ; Diyabetli bireylerde doymuş yağ ve kolestrol alımı sınırlandırılmalıdır. Doymuş yağ alımı LDL kolestrol düzeyini Gebelikte poliunsatüre yağ asitleri (PUFA) veya linelenik gibi preürsör lipitlerin diyette yer alması önemlidir. BAĞCI T., Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 789,794.. H.GÖKMEN ÖZEL(2004

94 BESİN ÖĞELERİ NORMAL KADIN GEBELİK enerji-Kcal 2000-2100 300
protein-g demir-mg kalsiyum-mg vitamin A-mc thiamin-mg , ,4 riboflavin-mg , ,4 niasin-mg vitamin C-mg – n-3 yağ asitleri 1, ,4 n-6 yağ asitleri Demir; Gebelikte fetusun gereksinimlerinin ve kan volümünün artmasıyla demir gereksinimide artmaktadır. Özellikle fetusun hızlı büyüme evreleri olan 2. ve 3.trimesterlerde artmaktadır (18). Günlük demir gereksinimi gebeler için mg/gün arasında değişir. Artan gereksinimi karşılamak için preparat kullanılabilir (1). Kalsiyum; Gebelikde yetersiz kalsiyum alımı annem sütünün kalsiyumunuda olumsuz yönde etkiler. Yine gebelik dönemindeki yetersiz alım özellikle menopoz döneminde osteomalasi ve osteoporoza, diş çürüklerinin artmasına neden olabilir. Gebelik süresinde yapılan ek kalsiyum uygulaması, gebelikte gelişen hipertansif hastalıkların riskinide azaltmaktadır (18). Gebelikte kalsuyum gereksinimi 1200 mg/gün2 dür (1). Folik asit; Folik asit eksikliğinde düşük doğum ağırlıklı bebekler, nöral tüp defekti (NTD) ve annede megobilastik anemi oluşur (19). Gebelik sırasında folik asit gereksinmesini iki katına çıkararak 800 mikrogram/gün olur (1). Posa; Gebelikte hormonlrının bağırsak hareketlerini yavaşlatıcı etkisi, kilo artışı nedeniyle günlük hareketlerinin kısıtlanmasından, konstipasyon oluşumu oranı artmaktadır. Bu nedenle posa ve sıvı alımını arttırılmalıdır (19). Gebelerde günlük posa gereksinmesi g/gün'dür (1). Diğer vitamin ve mineraller; Gebelerde A vitamini 5000 IU/gün, D vitamini için 200 IU/gün, C vitamini için 80 mg/gün, magnezyum <400 mg7gün olmalıdır. Ancak Preeklamsi bakımından yüksek risk altındaki gruplara antioksidan vitaminler C ve E vitaminler ek olarak verilmelidir (1).

95 EGZERSİZ TEDAVİSİ

96 Fiziksel aktivite; kan şekeri düzeylerini kan basıncını ve kolestrolü
kalp hastalığı inme riskini stresi kalbi kasları kemikleri

97 insülin kullanımı gereksinmesinin ortaya çıkması olasılığını
Ayrıca!!!!!!!!!! düzenli egzersiz; insülin kullanımı gereksinmesinin ortaya çıkması olasılığını insülin etkinliğini kan dolaşımını iyileştirir ve eklemlerin esnekliğini artırır .

98 Bu nedenle egzersizin egzersiz süresi 15-30 dk ile sınırlandırılmalı
Aşırı egzersiz yapan annelerde bebeklerinde büyüme geriliği saptanmıştır. Bu nedenle egzersizin egzersiz süresi dk ile sınırlandırılmalı Diyabette Beslenme Rehberi. 12.

99 İNSÜLİN TEDAVİSİ

100 Tıbbi beslenme tedavisine rağmen!!!!!!!!!!
açlık glisemisi <95 mg/dl, 2. saat tokluk glisemisi <120 mg/dl ise tedaviye insülin +

101 Sadece beslenme tedavisi alan grupta; iri olan bebekler
Beslenme ve insülin tedavisini birlikte alanlara göre 2 kat fazladır!!!!!!!

102 Tıbbi beslenme tedavisi yeterli olmadığı durumda GDM de kullanılacak güvenli tek ilacın insülin olduğu bilinmektedir.

103 insülin + tıbbi beslenme tedavisi
= fetal morbidite GDM' li bireylerin tedavisinde standart bir insülin tedavisi önerilmemektedir.

104 insülin dozları hipoglisemiyi önlemek için birinci trimesterde
PGDM'de; insülin dozları hipoglisemiyi önlemek için birinci trimesterde sonra veT1DM' ler için %50-100, T2DM' ler için iki katından fazla . ULUDAĞ S., GEZER A. (2005).

105 KAN GLUKOZ TAKIBI

106 GDM' de başlangıç aşamasında bireyden günde 4 kez kan glukoz ölçümü alımı önerilmektedir.
Kan glukozu kontrol altına alındığında glukoz ölçüm sıklığı azaltılmalıdır.

107 PGDM' liler gebelik öncesi değerlendirilmelidirler.
Gebelik öncesinde tüm testleri yapılmalıdır. Eğer hasta gebe kaldıktan sonra başvurdu ise ilk vizite detaylı sistemik muayene yapılmalı ve diyabete bağlı organ hasarlarının varlığı araştırılmalıdır.

108 HbA1c düzeyi HbA1c düzeyleri 4-6 haftada bir tekrar edilmelidir.
HbA1c önceki 6-8 hafta içindeki ortalama kan glikoz düzeyini yansıttığı icin kronik glisemik kontrolün en iyi belirleyicisidir.Kan glukoz takibinin ve besin tüketiminin birlikte kaydedilerek değerlendirilmesi, tıbbi beslenme tedavisinin etkinliğini göstermektedir. Yoğun izlem yapıldığında makrozomi ve yenidoğan hipoglisemi sıklığında önemli azalmalar, bunlara bağlı sezeryan doğum oranında ve doğum esnasında omuz distosisinde önemli düşüş göstermiştir.

109 Doğum Sonrasında Uzun Dönemde Bakım

110 gebelik süresince aşırı kilo alan
GDM olgularında doğumdan hemen sonra diyabetin kalıcı olma ihtimali %5 civarındadır. Gebelik öncesinde; BKİ yüksek gebelik süresince aşırı kilo alan diyabeti erken gestasyon döneminde oluşan tedavide insülin ihtiyacı gelişmiş hiperglisemi doğumdan sonra devam eden kişilerde diyabetin kalıcı olma ihtimali artar.

111 Bu nedenle; doğumdan sonra 6. haftada yeniden 75 gram glukozlu OGTT yapılmalı!!!!!!!!! Bu anneler en az 3 yıl izlenmelidir.

112 doğum sonrası diyabetli gebe kadınların bebekleri içinde
anne sütü tek ve en önemli besindir.

113 Düzenli ve dengeli beslenmelerine dikkat edilmelidir.
DM' li annelerin çocuklarında en yaygı görülen uzun dönemdeki komplikasyon çocukluk ve adelosen dönemde obezitedir. Düzenli ve dengeli beslenmelerine dikkat edilmelidir.

114 TEŞEKKÜRLER


"GEBELİKTE DİYABET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları