Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temmuz 2010. Bir işin önemini kavramak yetmez; o işi yapabilecek organizasyonun kurulması ve doğru / verimli işletilmesi gerekir… Bu bölümde “Halkla İlişkiler”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temmuz 2010. Bir işin önemini kavramak yetmez; o işi yapabilecek organizasyonun kurulması ve doğru / verimli işletilmesi gerekir… Bu bölümde “Halkla İlişkiler”"— Sunum transkripti:

1 Temmuz 2010

2 Bir işin önemini kavramak yetmez; o işi yapabilecek organizasyonun kurulması ve doğru / verimli işletilmesi gerekir… Bu bölümde “Halkla İlişkiler” yapılanması ve elemanlarının faaliyetlerinden bahsedilecektir…

3 ADIM,ADIM BU GÖREV HERKESE VERİLMEMELİDİR HOROZLANMAYA GELMEZ HALKLA İLİŞKİLER E V R E BİRİMİN KURULMASI PROGRAM E V R E UYGULAMA E V R E PLAN - PROJE DEĞERLENDİRME 1 42 3

4 BİRİMİN KURULMASI 1. Evre Bir görevden herkes sorumluysa, o iş yapılmayacak demektir. Çünkü herkes o işi birinin yapacağını düşünür. Çözüm; Sorumluluğu bir isme veya gruba yüklemektir. ● Bilgili, becerikli ve konusunda uzman kişilerden oluşan bir ekip oluşturulur. ● Ekip elemanlarının, görevlerini inanarak yapacak kişilerden seçilmesi önemlidir. ● Kimin neyi, ne zaman ve nasıl yapacağı ile ilgili olarak ORGANİZASYON ŞEMASI hazırlanır. Bir diğer ifade ile iş bölümü yapılır. ● Muhatap kitlenin özelliklerini bilen üçüncü şahıslardan faydalanılır. Onlar; veri toplama, öneri alma aşamasında faydalı olabilir. ● Bilgili, becerikli ve konusunda uzman kişilerden oluşan bir ekip oluşturulur. ● Ekip elemanlarının, görevlerini inanarak yapacak kişilerden seçilmesi önemlidir. ● Kimin neyi, ne zaman ve nasıl yapacağı ile ilgili olarak ORGANİZASYON ŞEMASI hazırlanır. Bir diğer ifade ile iş bölümü yapılır. ● Muhatap kitlenin özelliklerini bilen üçüncü şahıslardan faydalanılır. Onlar; veri toplama, öneri alma aşamasında faydalı olabilir.

5 PROGRAM 2. Evre Halkla İlişkiler Programı; Halkla İlişkiler Birimi’nin de görüşü alınarak üst yönetimce, anlaşılır ve inanılır bir şekilde hazırlanır. ● Program; ● Program; ortam şartlarına uygun, uygulanabilir ve değişen şartlara esneklik gösterebilmelidir. ● Program; ● Program; insan psikolojisi ve sosyal psikolojiye uygun, komplekslerden uzak, gerçekçi olmalıdır. ● Program; ● Program; en kısa sürede uygulamaya konulabilmelidir. PLANLAMADA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR kimlikleridüşünceleri Bazı kişi veya kişiler, özel kimlikleri ve düşünceleri sebebiyle ulaşılması zor insanlardır. Onlara en uygun ulaşım kanalları bulunmalıdır. 3. Evre PLAN, PROJE

6 UYGULAMA 4. Evre Sadece planlama yetmez, yapılan planları doğru uygulamak da gerekir. Uygulamada, ilişki kurulan kişi veya gruplar ciddiye alınmalıdır. Açıklıkdoğrulukgüvenilirlikhoşgörü Açıklık, doğruluk, güvenilirlik ve hoşgörü esas olmalıdır. İnsanın, bir kuruluşun hata yapmasından doğal bir şey olamaz. Önemli olan “hatanın insana mahsus bir özellik” olacağını önceden kabul edip, hatalara karşı ne yapılacağının önceden tedbirinin düşünülmesidir… DEĞERLENDİRME Bir hata tespit edilmişse, paniklenilmez.

7 İNSAN UYGULAR Duygusallık / dostluk / arkadaşlık oluşturması açısından en etkili yol, yüz yüze ilişkilerdir. Yüz yüze ilişkinin teorisi budur; ancak, uygulayıcısı insan olacaktır… Uygulayıcı da bulunması ve bulunmaması gereken hususlar vardır… GÜVEN VERİR DEDİKODU ÜRETMEZ DOĞRULARI İLETİR

8 ● ● Konuşma anlaşılır bir dille yapılır. ● ● Konuşmanın net ve öz olması esastır. ÖZELLİKLEREĞİTİMLİOLMAK ● ● Hem kendimize hem de başkalarına faydalı olmanın yolu, eğitimli olmaktan geçer. ● ● Eğitim, yalnızca kuru bilgi almak değil, doğru davranışları öğrenmek ve uygulamaya sokmaktır. 1 2İNANÇLIOLMAK Başarılı olacağına inanan insan, inancına çalışmayı eklerse, eninde sonunda başarır. 3İletişimkurabilmekiçin iyi bir DİNLEYİCİveKONUŞMACIolmakgerekir ● ● Dinlemesini bilmeyenler kendilerini dinletemezler. ● ● İlişki MONOLOG’LA değil DİYALOG’LA sağlanır. Bu konu; KONUŞMA SANATI içinde daha geniş ele alınmıştır. 4ÜSLUP ● ● Doğrular, en güzel şekilde ve muhatabın kabul edebileceği bir biçimde takdim edilmelidir. ● ● Bu tutum, insanların size güven duymasını sağlayacaktır.

9 ÖZELLİKLERTUTARLIOLMAK Tutarlılık, dilimizin ve davranışımızın bir olmasıdır. 5 6 KENDİNEGÜVENMEK Konuşmada tutarlı kalabilmek için her seferinde doğruyu söylemek gerekir. Çünkü doğru tek, yalan ise çoktur. Yalan söylenir ve zaman içinde ne söylendiği unutulursa bir başka zaman aynı konu üzerinde bir başka ifade kullanılır ve ikisi arasında tutarsızlık oluşur. İNSANITANIMAK 7GÜVENVERMEK 8 Utangaçlık, korku gibi zaaflara kapılmayın. Kendinize güveninizi ortaya koyun. Siz görevinizi yapın. Başarı arkadan gelecektir. Her sahada başkalarına güven verecek bir tavır içinde olunmalıdır. Bunun ölçüsü sözle fiil arasındaki tutarlılıktır. ● ● Muhatabın beklentilerini ve zaaflarını bilmeden başarılı ilişki kurulamaz. ● ● Onların kültür yapıları önceden öğrenilmelidir.

10 ÖZELLİKLER ● ● Bazı insanları sevmekte zorlanabiliriz. Bu zorlama saygısızlığı davet etmemelidir. ● ● Bir yönetici, yardımcısına “Şu dosyayı verir misin?” yahut “Şu dosyayı rica etsem!” dese, yardımcısı bunun gerçekte bir emir olduğunu anlamayacak mıdır? “Hayır, ricanızı kabul etmiyor ve dosyayı vermiyorum” diyebilir mi? Diyemeyeceğine göre, ona “Dosyayı ver!” tarzında emir kipiyle hitap etmenin anlamı var mı? (M. Özel’den) ● ● İnsan kazanmak için yakınlaşmak, yakınlaşabilmek için de önce sevmek gerekir. ● ● Sevgi, en kalıcı anlaşma dilidir. Gönlümüzde olan dilimize yansır, bakışlarımıza yön verir. ● ● Sevginin hedefi gönül kazanmaktır, sevimli görünüş vermek değildir. 9SAYGILIOLMAK 10SEVEBİLMEK ● ● Mevki ● ● Önyargı ● ● Kendini beğenmişlik ● ● Kendine güven eksikliği ● ● Farklılıkların hoş görülmemesi ● ● Anlayış ve karşılıklı güven eksikliği

11 ÖZELLİKLER ● ● Bazen arzu edilen olumlu neticeler alınamaz. ● ● Esas olan, başarısızlıktan ders almaktır. 12 14 HEDEFİKAÇIRMAMAK KOLAYLAŞTIRMAK ● ● “Münakaşa” ve “münazara” üslubuyla iletişim kurulamaz. Muhatabı tenkit ederek konuşmak onun nefsi duygularını kabartır. ● ● Fikirlerin iletilmesinde “ikna etmek” hedef olmalıdır. Bunun için de “Müzakere Metodu” kullanılmalıdır. 13BAŞARISIZLIKTANKORKMAMAK ● ● “Sizin ne anlattığınız değil muhatabınızın ne anladığı” önemlidir. ● ● Ne anlatırsanız anlatınız, sizi dinleyen hiç bir şey anlamıyorsa, konuşmanız boşa gitmiştir. ● ● Anlayacağı konulardan başlayınız. 11KONTROLLÜHAREKETETMEK Her şey düşüncede başlar. “İki düşün bir söyle” misali, davranışın ne gibi sonuçlar doğuracağını düşünmeden hareket etmemelidir. Hiçbir mazeret çalışmanın önüne geçmemelidir. 15MÜZAKEREMETODUKULLANMAK Bu konu KONUŞMA SANATI içinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

12 PAROLA 16UZLAŞMACIOLMAK ● ● Muhatap küçümsenmemelidir. ● ● Hiç bir zaman tartışmaya girilmemelidir. Çünkü tartışma düşmanlık duygusu doğurur veya muhatabın olumsuz kanaatlerinin pekişmesine sebep olur. Buraya kadar taşınması gereken özellikleri, yapılması gerekenleri ve yapılmaması gerekenleri özetledik. Konuyu iki slogan cümlede özetleyelim… Son olarak; halkla doğrudan temas için sahaya çıkacak elemana işini kolaylaştırıcı parolayı verelim:

13

14 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle... Temmuz 2010


"Temmuz 2010. Bir işin önemini kavramak yetmez; o işi yapabilecek organizasyonun kurulması ve doğru / verimli işletilmesi gerekir… Bu bölümde “Halkla İlişkiler”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları