Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsana önem vermeyenlerin başarılarının sürekli olması mümkün değildir. Böyleleri, varlıklarını bugün sürdürseler bile; ileride çıkacak sorunlarla baş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsana önem vermeyenlerin başarılarının sürekli olması mümkün değildir. Böyleleri, varlıklarını bugün sürdürseler bile; ileride çıkacak sorunlarla baş."— Sunum transkripti:

1

2 İnsana önem vermeyenlerin başarılarının sürekli olması mümkün değildir. Böyleleri, varlıklarını bugün sürdürseler bile; ileride çıkacak sorunlarla baş edemezler.

3 GAZETE İNTERNET TV / RADYO TİYATRO MÜZİK SİNEMA KONFERANS KİTAP

4

5 ● Bireyin bağlı olduğu dini cemaatlerde ● Bireyin muhatap olduğu resmi kurumlarda ● Bireyin üyesi olduğu sivil örgütlerde ● Bireyin ortağı olduğu şirketlerde ● Bireyin tükettiği mal ve hizmetlerde

6 Toplantılarda kalabalık oluşturan kişi olarak görülmesini… Sadece oy veren kişi olarak görülmesini… Genel kurullara gelip giden kişi olarak görülmesini… Önüne ne konulursa satın alan kişi olarak görülmesini… İnsan, kendisinin önemsenmesini ister.

7

8 (Siyasi Parti Başkanı, Sivil Toplum Örgütü Başkanı, Muhtar, Belediye Başkanı, Kulüp Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı,…) Bireylerin değişiminden doğrudan etkilenir. O, seçmeninin / üyesinin / ortağının desteğini ve güvenini devamlı sağlamak istiyorsa, bireydeki değişiklikler ve nedenleri hakkında güvenilir ve devamlı bilgi edinmek zorundadır. Aksi Halde

9 Sempatizan / taraftar kaybederek küçülür / yok olur. Sandığa gömülür. (Siyasi Parti, Sivil Toplum Örgütü, Belediye, Ticari Şirket, Spor Kulübü,…..) Toplumun değişiminden (tercihlerinden) doğrudan etkilenir. Örgüt, toplumun desteğini ve güvenini devamlı sağlamak istiyorsa, muhatabı kitledeki değişiklikler ve nedenleri hakkında güvenilir ve devamlı bilgi edinmek zorundadır. Zarar veya İflas eder.

10

11 ● ● Kamuoyu önüne ilk çıkıldığında bilgilendirilmemiş veya etki altına alınmamış kesim (genelde) TARAFSIZ’ dır. ● ● Kurumun / kuruluşun / kişinin; kendi faaliyetleri veya rakiplerinin etkinlikleri tarafsızlar üzerinde etki yapar. Olumlu kanaate varmış olanlar olabilir ……...… ( + ) GRUP Olumsuz kanaate varmış olanlar olabilir …....... ( - ) GRUP Hâlâ kararsız kalmış olanlar olabilir... (TARAFSIZ) GRUP

12 DüşmanKarşıtÜrkek RadikalTaraftarSempatizan TARAFSIZ (KARARSIZ) Kanaatleri düşmanlık ölçüsünde olumsuz olanların grubu. Rakip bir parti taraftarı veya firma müşterisi bu gruba girer. Rakiplerin telkin veya propagandası altında az kalanların grubu. Kararları oturmuş kişilerin grubu. En büyük olumsuzlukları dahi görmeyecek kadar taraftar olanların grubu. İlk edindiği bilgiler ışığında olumlu düşünmeye başlamışların grubu. Oynak grup.

13

14

15

16 ► ► Seçmen, oy vermez. ► ► Üye, istifa eder. ► ► Tüketici, rakip firmadan alış veriş yapar. ► ► Firma, ucuza alıp pahalı satmak ister. ► ► Müşteri, kaliteli malı ucuza almak ister. Örne k

17 ● ● Muhataba yönetimin izlediği politikaları benimsetmek. ● ● Oluşturulmuş kötü imajları gidermek veya böyle imajlardan korunmak. ● ● Yönetimdeki hataların tespitinde ve giderilmesinde halkın telkin, tavsiye ve şikayetlerinden faydalanmak. ● ● Diğer örgütlerle olan ilişkilere elverişli bir ortam hazırlamak.

18 Hazırlanan demeçlerin medyada yayınlanması yoluyla kamuoyu oluşturmak. Para harcayarak kamuoyuna istenilen bilginin aktarılması. Birilerinin sizin adınıza, sizler için kamuoyu oluşturma faaliyeti. Daha çok yüz yüze temasla birey üzerinde olumlu etki bırakmak.

19 ● demeç metni ● Duyurulacak olay, muhatap kitlenin kültür seviyesi göz önünde bulundurularak onların anlayacağı bir lisanla demeç metni haline getirilir ve medyaya gönderilir. Halkla ilişkiler faaliyeti, bir bakıma propaganda faaliyeti gibi gözükürse de aslında propagandadan farklıdır. PROPAGANDA Tanıtma ve telkin işidir. İLİŞKİ Münasebet kurma ve bu münasebeti sürdürme işidir. ● ilişkiler kurularak ● Medya yetkilileri ile dostane ilişkiler kurularak duyuruya ilgileri sağlanır.

20

21 Halkla ilişkiler, ilkönce içerden başlar. İçerdekiler, yapılanlardan memnunluk duymazlarsa, Halkla İlişkiler Birimi ne kadar iyi çalışırsa çalışsın sonuç daima eksik kalacaktır. Halkla ilişkiler, kamuoyundan tepkiler gelmeye başlayınca ( iş işten geçtikten sonra ) değil, tam aksine olumsuz durumlar oluşmasın diye çok önceden yapılmalıdır. Halkla ilişkiler, bürokrasinin engel ve zararlarından korunmak için de yapılmalıdır. Çünkü; uzakta tutulanda tereddütler oluşur, zaman içinde düşman olurlar.

22 Çalışanlar, kuruluşun amacına ve yaptığı görevin bilincine erişebilirse, örgütün başarısı daha da kolaylaşır. Çalışanlar Halkla İlişkiler Faaliyeti Halkla İlişkiler Faaliyeti kapsamına alınmalıdır. Sempatizanını ve taraftarını artırmak isteyen örgütler, Halkla İlişkiler Faaliyeti yapmalıdır.

23 ● iyi ilişkileri ● Halkla ilişkiler, öncelikle parti üyeleri arasındaki iyi ilişkileri hedef almalıdır. (Halkla ilişkiler partinin daha çok dışa dönük bir faaliyeti gibi görünse de, üyeler arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların giderilmesine katkısı olacaktır.) ● halk kitlelerine ● Partiler fikirlerini ve faaliyetlerini, parti hakkında hiç bir bilgisi olmayan halk kitlelerine mutlaka ulaştırmalıdır. ● karşı olan odakların ● Partiye karşı olan odakların olumsuz propagandalarını etkisiz kılmak (o odakların halkı aldatmasına engel olmak) için çok dinamik bir Halkla İlişkiler Faaliyeti’ne ihtiyaç vardır.

24 Bir kuruluşun SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ olabilmesi için; ● Kişilerin gönüllülük esası üzerine örgütlenmesi… ● Giderlerin üye aidatı ve yasal gelirlerle karşılanması… ● Resmi hiçbir kuruluşun arka bahçesi olmaması… GEREKİR. Sivil Toplum Örgütleri varlıklarını; SEMPATİZANLARINA ve TARAFTARLARINA borçludur. Sempatizan kazanabilen ve onları taraftar yapabilen örgütler güçlü örgütlerdir.

25 ● ● Bir müşteri memnun kaldığı işletmeyi 3 kişiye tavsiye eder. Memnun kalmazsa 300 kişiye kötüler. ● ● Bu sebeple; ticari işletmelerin müşterileri ile ilişki kurma zorunluluğu gün geçtikçe artmaktadır. ● ● Müşteriyle iyi ilişki, şirketin içinde başlamalıdır. ● ● Bilhassa müşteri ile doğrudan muhatap olan çalışanların davranışları çok önemlidir.

26 ● dir ● Ticari kuruluşların muhatabı; fiili ve potansiyel ortakları ile müşterileri’dir. ● ● Üretilen mal ve hizmetler iyi bir iletişim kurularak onlara anlatılmalıdır. ● ● Çevrenin istek ve ihtiyaçlarının öğrenilebilmesi için onlarla iyi bir iletişim kurulmalıdır.

27 HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİ Örgütün gayesini ve faaliyetlerini; muhatap kitle ve / veya kuruluşlara anlatmak suretiyle, “onlarla iyi ilişkiler kurma ve bu ilişkileri geliştirme ve desteğe dönüştürme” amacıyla yapılan planlı çalışmalardır.

28

29 1. EVRE ● ekip ● Bilgili, becerikli ve konusunda uzman kişilerden oluşan bir ekip oluşturulur. ●inanarak ● Ekip elemanlarının, görevlerini inanarak yapacak kişilerden seçilmesi önemlidir. ● ORGANİZASYON ŞEMASI ● Kimin neyi, ne zaman ve nasıl yapacağı ile ilgili olarak ORGANİZASYON ŞEMASI hazırlanır. Bir diğer ifade ile iş bölümü yapılır. ●üçüncü şahıslardan ● Muhatap kitlenin özelliklerini bilen üçüncü şahıslardan faydalanılır. Onlar; veri toplama, öneri alma aşamasında faydalı olabilir.

30 Bir görevden herkes sorumluysa, o iş yapılmayacak demektir. Çünkü herkes o işi birinin yapacağını düşünür. Çözüm; Sorumluluğu bir isme veya gruba yüklemektir. Not: Olaylar doğru tespit edilmeli ve iletilmelidir. Aksi halde, güçlü ve zayıf yanlar görülemez.

31

32 2. EVRE ● Program; ● Program; ortam şartlarına uygun, uygulanabilir ve değişen şartlara esneklik gösterebilmelidir. ● Program; ● Program; insan psikolojisi ve sosyal psikolojiye uygun, komplekslerden uzak, gerçekçi olmalıdır. ● Program; ● Program; en kısa sürede uygulamaya konulabilmelidir. Halkla İlişkiler Programı; Halkla İlişkiler Birimi’nin de görüşü alınarak üst yönetimce, anlaşılır ve inanılır bir şekilde hazırlanır.

33 3. EVRE PLANLAMADA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR ● Bazı kişi veya kişiler, özel k kk kimlikleri ve düşünceleri sebebiyle ulaşılması zor insanlardır. Onlara en uygun ulaşım kanalları bulunmalıdır.

34 Duygusallık / dostluk / arkadaşlık oluşturması açısından en etkili yol, yüz yüze ilişkilerdir.

35 4. EVRE ● Açıklık doğrulukgüvenilirlikhoşgörü ● Uygulamada, ilişki kurulan kişi veya gruplar ciddiye alınmalıdır. Açıklık, doğruluk, güvenilirlik ve hoşgörü esas olmalıdır.

36 Bir hata tespit edilmişse paniklenilmez Hatadan korkmayınız. Esas olan, yanlışları anında görerek tedbir almaktır.

37

38 ÜRKEK - KARŞIT - DÜŞMAN RADİKAL - SEMPATİZAN KARARSIZ

39 Ürkek Karşıt Düşman Radikal Taraftar Sempatizan DüşmanKarşıtÜrkek Radikal Taraftar TARAFSIZ (KARARSIZ) Kazanılmaları çok zordur. Zararlarının azaltılması için çalışılır. Merkeze yaklaştırılmaları bile bir kazançtır. Bulundukları yerde elde ettiklerinden daha iyisini sunarak önce merkeze davet edilir. Olumsuzlar içinde en kolay kazanılacak gruptur. Etkisi altında kaldıkları telkinlerin tesiri azaltılmalıdır. Olumlular içinde en oynak gruptur. Kısa zaman içinde taraftar haline getirilmelidir. Aksi halde hemen olumsuzlara katılır. Olumlular içinde olmakla birlikte bazı tehlikeleri üzerinde taşıyan gruptur. Aşırı yönleri törpülenmelidir. En faydalı, en istikrarlı gruptur. Sayısı artırılmalı. Üzerinde önemle durulması gereken gruptur. İlgilenilmezse olumsuzlar tarafına geçebilir. TARAFSIZ (KARARSIZ) Sempatizan

40 DüşmanKarşıtÜrkekRadikalTaraftar TARAFSIZ (KARARSIZ) Kazanılmaları çok zordur. Zararlarının azaltılması için çalışılır. Merkeze yaklaştırılmaları bile bir kazançtır. Bulundukları yerde elde ettiklerinden daha iyisini sunarak önce merkeze davet edilir. Olumsuzlar içinde en kolay kazanılacak gruptur. Etkisi altında kaldıkları telkinlerin tesiri azaltılmalıdır. Olumlular içinde en oynak gruptur. Kısa zaman içinde taraftar haline getirilmelidir. Aksi halde hemen olumsuzlara katılır. Olumlular içinde olmakla birlikte bazı tehlikeleri üzerinde taşıyan gruptur. Aşırı yönleri törpülenmelidir. En faydalı, en istikrarlı gruptur. Sayısı artırılmalı. Üzerinde önemle durulması gereken gruptur. İlgilenilmezse olumsuzlar tarafına geçebilir. TARAFSIZ (KARARSIZ) Sempatizan

41

42 ● ● Hem kendimize hem de başkalarına faydalı olmanın yolu, eğitimli olmaktan geçer. ● ● Eğitim, yalnızca kuru bilgi almak değil, doğru davranışları öğrenmek ve uygulamaya sokmaktır. ● ● Başarılı olacağına inanan insan, inancına çalışmayı eklerse, eninde sonunda başarır.

43 ● ● Dinlemesini bilmeyenler kendilerini dinletemezler. ●MONOLOG’LA DİYALOG’LA ● İlişki MONOLOG’LA değil DİYALOG’LA sağlanır. ● ● Konuşma anlaşılır bir dille yapılır. ● ● Konuşmanın net ve öz olması esastır. Bu konu KONUŞMA SANATI içinde tekrar ele alınmıştır.

44 ● ● Doğrular, en güzel şekilde ve muhatabın kabul edebileceği bir biçimde takdim edilmelidir. ● ● Bu tutum, insanların size güven duymasını sağlayacaktır.

45 ● ● Konuşmada tutarlı kalabilmek için her seferinde doğruyu söylemek gerekir. Çünkü doğru tek, yalan ise çoktur. Yalan söylenir ve zaman içinde ne söylendiği unutulursa bir başka zaman aynı konu üzerinde bir başka ifade kullanılır ve ikisi arasında tutarsızlık oluşur. ● ● Tutarlılık, dilimizin ve davranışımızın bir olmasıdır.

46 ● ● Utangaçlık, korku gibi zaaflara kapılmayın. Kendinize güveninizi ortaya koyun. Siz görevinizi yapın. Başarı arkadan gelecektir. ● ● Her sahada başkalarına güven verecek bir tavır içinde olunmalıdır. Bunun ölçüsü sözle fiil arasındaki tutarlılıktır. ● ● Muhatabın beklentilerini ve zaaflarını bilmeden başarılı ilişki kurulamaz. ● ● Onların kültür yapıları önceden öğrenilmelidir.

47 ● ● İnsan kazanmak için yakınlaşmak, yakınlaşabilmek için de önce sevmek gerekir. ● ● Sevgi, en kalıcı anlaşma dilidir. Gönlümüzde olan dilimize yansır, bakışlarımıza yön verir. ● ● Sevginin hedefi gönül kazanmaktır, sevimli görünüş vermek değildir.

48 ● ● Bazı insanları sevmekte zorlanabiliriz. Bu zorlama saygısızlığı davet etmemelidir. ● Şu dosyayı verir misin?”Şu dosyayı rica etsem!” Hayır, ricanızı kabul etmiyor ve dosyayı vermiyorum Dosyayı ver! ● Bir yönetici, yardımcısına “Şu dosyayı verir misin?” yahut “Şu dosyayı rica etsem!” dese, yardımcısı bunun gerçekte bir emir olduğunu anlamayacak mıdır? “Hayır, ricanızı kabul etmiyor ve dosyayı vermiyorum” diyebilir mi? Diyemeyeceğine göre, ona “Dosyayı ver!” tarzında emir kipiyle hitap etmenin anlamı var mı? (M.Özel’den)

49

50 ●İki düşün bir söyle ● Her şey düşüncede başlar. “ İki düşün bir söyle ” misali, davranışın ne gibi sonuçlar doğuracağını düşünmeden hareket etmemelidir. ● ● Hiçbir mazeret çalışmanın önüne geçmemelidir. ● ● Bazen arzu edilen olumlu neticeler alınamaz. ● ● Esas olan, başarısızlıktan ders almaktır.

51 ● Sizin ne anlattığınız değil muhatabınızın ne anladığı ● “ Sizin ne anlattığınız değil muhatabınızın ne anladığı ” önemlidir. ● ● Ne anlatırsanız anlatınız, sizi dinleyen hiç bir şey anlamıyorsa, konuşmanız boşa gitmiştir. ● ● Anlayacağı konulardan başlayınız. ● “ Münakaşamünazara ● “ Münakaşa ” ve “ münazara ” üslubuyla iletişim kurulamaz. ● ● Muhatabı tenkit ederek konuşmak onun nefsi duygularını kabartır. ●ikna etmek Müzakere Metodu ● Fikirlerin iletilmesinde “ ikna etmek ” hedef olmalıdır. Bunun için de “ Müzakere Metodu ” kullanılmalıdır. Bu konu KONUŞMA SANATI içinde tekrar ele alınmıştır.

52 ● ● Muhatap küçümsenmemelidir. ● ● Hiç bir zaman tartışmaya girilmemelidir. Çünkü tartışma düşmanlık duygusu doğurur veya muhatabın olumsuz kanaatlerinin pekişmesine sebep olur.

53

54

55

56 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle...


"İnsana önem vermeyenlerin başarılarının sürekli olması mümkün değildir. Böyleleri, varlıklarını bugün sürdürseler bile; ileride çıkacak sorunlarla baş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları