Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Çerçeve Programları’nda KOBİ’ler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Çerçeve Programları’nda KOBİ’ler"— Sunum transkripti:

1 AB Çerçeve Programları’nda KOBİ’ler
Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KOBi Etkinlikleri Ekibi 29 Nisan2009 ISPARTA

2 AB 7. Çerçeve Programı 53,2 milyar € AB Çerçeve Programları(2007-2013)
Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Uluslararası konsorsiyumlar (çok ortaklı projeler) Kendi alanınızdaki en büyük oyuncularla ortak projelerde yer alma imkanı Geleceğin teknolojilerini belirleyen konsorsiyumların içinde olma fırsatı 2

3 AB Çerçeve Programları(2007-2013)
AB ÇP’lerin bütçesi (milyar €) Destekler HİBE niteliğinde. AB proje çıktılarından herhangi bir talepte bulunmayacak. Küresel rekabet ekonomisinde rekabet edebilmek için yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin üretilmesi gerekmektedir.

4 4 1- Avrupa komisyonu: Amaçları & ihtiyaçları  Lizbon Stratejisi
AVRUPA BİRLİĞİ LİZBON STRATEJİSİ PROJE TEKLİFİNİN HAZIRLANMASI ORTAK OLMA / BULMA PROJE TEKLİFİNİN SUNULMASI İŞBİRLİĞİ FİKİRLER KİŞİLER KAPASİTE AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMI JRC EURATOM PROJE YÖNETİMİ PROJE FİKRİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1- Avrupa komisyonu: Amaçları & ihtiyaçları  Lizbon Stratejisi 2- Araç: FP6 & FP7 3-FP7’nin özel programları  katılım kuralları işbirliği: Collaboration between industry and academia in key technology areas fikirler: Support frontier research kişiler: Support for mobility and career development of researchers kapasiteler: Enhance research and innovation capacities 4- Proje teklif çağrısı yayınlanır (web sayfasından) 5- Çalışma programı  Ne?  Proje konusu + Nerede?  Brüksel + Ne zaman?  zaman + Nasıl?  proje tipi (Konsorsiyum/ tek ortak) + Ne kadar ?  butce 6- Proje Fikri 7- Ortak olma/bulma  (Konsorsiyum/ tek ortak) + (Koordinatör veya ortak) 8- Proje Teklifi 9- Projenin Teklifinin sunulması  EPSS 10- Değerlendirme süreci  Hakemlik 11- Kontrat müzakereleri 12- Kontratın imzalanması ve proje yönetimi KONTRAT MÜZAKERELERİ ÇALIŞMA PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 4

5 Hangi ülkeler katılabilir?
Üye Ülkeler (Member States) Aday Ülkeler (Candidate Countries) Türkiye, Hırvatistan, Makedonya Asosye Ülkeler (Associated Countries) İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç Uluslararası İşbirliği Hedef Ülkeleri (ICPC) Afrika, Karayipler, Asya, Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika, Akdeniz Ortaklığı, Batı Balkan Ülkeleri

6 AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Özel Programı 10 Tematik Alan
(32,3 milyar €) 10 Tematik Alan Konu Odaklı Araştırma ve Koordinasyon Projeleri Fikirler Özel Programı (7,4 milyar €) Avrupa Araştırma Konseyi Konu Bağımsız Mükemmeliyet Odaklı Bireysel Araştırmacılar / Takımlar Marie Curie Burs ve Destek Programları (4,7 milyar €) Burs ve Destek Projeleri (Marie-Curie) Konu Bağımsız Kariyer Gelişimi / Sürekliliği Bireysel Araştırmacılar / Kurumlar Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar €) 7 Konu Başlığı Kapasite / Potansiyel Gelişimi Kobi Özel, Araştırma ve Koordinasyon Projeleri

7 KOBİ’ler için doğru adresler-1
İşbirliği Özel Programı (32,3 milyar €) Hedef kitlesi Ar-Ge yetkinliği yüksek KOBİ’ler Güdümlü projeler: 10 farklı teknolojik alan Uzun vadede kendi alanınızda büyük oyunculardan biri olma fırsatı Programa ayrılan fon miktarının %15’inden KOBİ’lerin faydalanması hedefleniyor. Örneğin, TOPLUMUN YAŞLANMASINI ele alan çalışmalar KOBİ lerin ve esnekliği Ar-Ge unsuruna bağlı In the Cooperation programme, SMEs participate themselves in the research, as part of a consortium of research organisations. A target has been set so that at least 15% of the funding available under the 'Cooperation' programme should go to SMEs. 4,8 milyar Avro They will provide input and will contribute to the research activities where appropriate and will be directly involved in the take-up and exploitation of the research results to their own best advantage

8 İşbirliği Özel Programı
Hedefi : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamak.

9 KOBİ’ler için doğru adresler-2
Marie Curie Burs ve Destek Programları (4,7 milyar €) “Industry-academia partnerships and pathways” Kısa-orta süreli olarak alanınızda bir akademisyeni kuruluşunuzda istihdam etme imkanı...

10 Sanayi-Akademi Ortaklığı Industry-Academia Partnership Pathways
(IAPP)

11 Amaç Sanayi-Akademi arasında gerçekleşecek
Ortaklığı Sanayi-Akademi arasında gerçekleşecek ortak araştırma çalışmalarını uluslararası ve sektörler arası dolaşımı bilgi aktarımını teşvik etmek Deneyimli Araştırmacılar Sanayi Akademi Araştırmacılar Bilginin Dolaşımı Kariyer Gelişimi Uzun süreli işbirliği Program kapsamında bir ürün ya da bir bilgi üretilmesi önemlidir. Bu bağlamda, ürünle ilgili araştırmayı üniversitedeki ortağın, ürünün piyasaya sunulmasıyla ilgili çalışmaları sanayinin gerçekleştirmesi beklenir. Her iki tarafında fayda sağlayacağı bir ortaklık olmalıdır.

12 Proje kapsamında bir ürün ya da bilgi üretilecek Konu kısıtı yok!
Genel Kural Sanayi-Akademi Ortaklığı 2 farklı ülkeden 1 sanayi 1 akademi kuruluşu Proje kapsamında bir ürün ya da bilgi üretilecek Konu kısıtı yok! ÖZELLİKLERİ Proje bütçesi: ~ 1,5 milyon € ‘kadar 3 -4 yıl Geleneksel imalat sektöründen kuruluşlar da dahil olmak üzere KOBİ’lerin katılımı özellikle teşvik edilmektedir.

13 %100 desteklenir ! Komisyon Katkısı araştırmacı istihdam masrafları
Sanayi-Akademi Ortaklığı araştırmacı istihdam masrafları araştırmacı/ mühendis/ Ar-Ge personeli değişimi teknik ve idari personel değişimi ortakların dışında deneyimli araştırmacı istihdamı seyahat, çalıştay, konferans, saha ziyareti vb. %100 desteklenir ! KOBİ’lerin proje bütçesinin %10 u kadar donanım alımı desteklenir.

14 KOBİ’ler için doğru adresler-3
Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar €) Research for the benefit of SMEs 1.3 Milyar Avro KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerini geliştirme İki alt destek mekanizması: Research for SMEs Research for SME associations Konu sınırlaması yok! Buttom-up scheme! Strengthening the innovation capacity of European SMEs and their contribution to the development of new technology based products and markets by helping them outsource research, increase their research efforts, extend their networks, better exploit research results and acquire technological know how, bridging the gap between research and innovation through European level collaboration The aim is that the participating SMEs become more competitive and their capacity to collaborate with the 'research community' is enhanced, addressing in such a way the ERA objective of bringing industry closer to research and academia. The expected impact should be clearly described both at qualitative and quantitative level, providing where possible an indication of the economic impact, e.g. on turnover, employment or target markets as well as expected patent applications or licence agreements.

15 Kapasiteler Özel Programı

16 KOBİ Yararına Araştırmalar Çağrı Kapsamı
KOBİ’ler Yararına Araştırmalar Proje Tipi Yenilikçi KOBİ’lerin teknolojik problemlerini çözecek ve bilgi birikimlerini artıracak nitelikte projeler. Amaç KOBİ’lere teknolojik bilgi birikimi sağlamak, uzun ve orta vadede uluslararası işbirliklerine kapı aralamak. Projeler KOBİ’lere ekonomik fayda sağlayacak nitelikte olmalı. Fikri haklar Birliklere kalır. KOBİ Birlikleri Yararına Araştırmalar Proje Tipi Belirli sanayi kolunda faaliyet gösteren KOBİ’lerin geneline yönelik sorunlara teknik çözümler üreten projeler. Amaç KOBİ’lere teknolojik bilgi birikimi sağlamak, uzun ve orta vadede uluslararası işbirliklerine kapı aralamak. Projeler Birlik üyelerine ekonomik fayda sağlayacak nitelikte olmalı. Fikri haklar Birliklere kalır. + PUAN AB norm ve standartlarına uygun çözümler üretmek ya da sağlığın, çevrenin, güvenliğin sağlanması için konulan yasal uygulamalara uyum sağlamak.

17 Örnekler KOBİ Yararına Araştırmalar Meyve ve sebzelerin daha az maliyetle, hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde kurutulması için daha yüksek güçte bir ultrason sistemi geliştirilmesi. Geliştirilecek olan teknoloji bu alanda daha önce hiç kullanılmayan ultrason teknolojisidir. Araştırmalar sonucu ortaya çıkacak olan prototip, mevcut gıda kurutma tesislerine monte edilebilecek ve kurutma işlemi daha kısa zamanda, daha az enerjiyle ve dolayısıyla daha az maliyetle gerçekleştirilebilecektir. KOBİ Birlikleri Yararına Araştırmalar Çatı kaplama sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin kullanacağı malzemelerin iyileştirilmesi. Bu iyileştirme ile kaplama malzemelerinin montajı kolaylaşacak ve malzemede yapılan değişimle petrol tabanlı malzemelerin kullanımının önüne geçilecek. (AB Mevzuat)

18 KOBİ Yararına Araştırma Çağrıları
Araştırmaya Yatırım Ar-Ge Sağlayıcıları KOBİ’ler KOBİ Birlikleri Sonuçlar & FMH Diğer Kullanıcılar, Son kullanıcılar

19 KOBİ Yararına Araştırma Çağrıları
Minimum Katılım Koşulları KOBİ’ler için Araştırma Birbirinden bağımsız en az 3 farklı KOBİ, 3 farklı üye ya da asosye ülkede kurulmuş olmalıdır. En az 2 AR-GE sağlayıcısı (RTD performers). Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Büyük Sanayi Kuruluşları ya da AR-GE yapabilme yeteneğine sahip KOBİ’ler. Diğer Kullanıcılar (Other enterprises) ve Son Kullanıcılar (end-users) da projelerde ortak olarak yer alabilir. Projelerde, proje yönetiminde deneyim sahibi danışmanlık firmalarına projenin yönetimi verilebilir. Call identifier: FP7-SME Date of publication: August 2009 Deadline: 15th December 2009, at h (Brussels local time) Indicative budget: EUR million Topics: the call is open to all research fields The final budget awarded to this call may vary by up to 10% of the total value of the call. Under the condition that the preliminary draft budget for 2010 is adopted without modifications by the budget authority.

20 Konsorsiyum Yapıları ve Proje Süreleri
KOBİ’ler için Araştırma KOBİ Birlikleri için Araştırma Süre 1-2 yıl 2-3 yıl Ortak Sayısı 5-10 10-15 Bütçe 0.5-1 milyon Avro 1.5-4 milyon Avro

21 www.fp7.org.tr AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi
TÜBİTAK Kavaklıdere/ANKARA (0312) / 4035 The second stage of the 2008 ‘Research for SME Associations’ call will close in May 2009. In addition, the next call for ‘Research for SMEs’, which will be part of the WP2010, will be published in mid-2009 and close before the end of 2009.


"AB Çerçeve Programları’nda KOBİ’ler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları