Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Çerçeve Programları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Çerçeve Programları"— Sunum transkripti:

1 AB Çerçeve Programları
AB’nin Hedefi: İlki 1984 yılında başlamıştır. Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlardır. Temelde Amacı: Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini arttırmak, Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamaktır

2 AB Çerçeve Programları
Lizbon Stratejisi’nin uygulama aracı olarak yeniden düzenlenmiştir (Mart 2000) Lizbon Stratejisi, Avrupa’nın 2010’da dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgi ekonomisine dönüştürülmesini hedeflemektedir

3 AB Çerçeve Programları
*milyar € Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Yıllık fon miktarı 5 Milyar Avro  6.ÇP için Yıllık fon miktarı 7 Milyar Avro  7.ÇP için  OKAN’A SORULACAK Uluslarası konsorsiyumlar (çok ortaklı projeler) Öncelikli bilimsel alan Güdümlü projeler: çalışılacak konular AB üye ve aday ülkelerinin ihtiyaçlarına göre Avrupa Komisyonu tarafından önceden belirleniyor. AB ÇP’leri “içerik, bütçe ve hedef kitle” olarak birbirlerinden farklılık gösterirler. Örnek 1: 6.ÇP’de “Sürdürülebilir Kalkınma, Küresel Değişim ve Ekosistemler” (SUSTDEV ) adı ile desteklenen alan, yeni ÇP’nin ihtiyaçları doğrultusunda Çevre, Enerji ve Ulaştırma olarak üçe ayrılmıştır. Örnek 2: “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” adi ile 7.ÇP’de desteklenecek olan alan 6.ÇP’nin rekabet gücü yüksek bir bilgi toplumu olma hedefine hizmet edebilmek için 6.ÇP’de “Bilgi Toplumu Teknolojileri” adı ile desteklendi. Örnek 3: “Bilişim Teknolojileri”nin ÇP’lerde desteklenmesi 1990’lardaki internet devrimi ile doğru orantılıdır. Örnek 4: 6.ÇP’de desteklenen projeler daha çok üniversitelerdendi. KOBİ’ler yeteri kadar desteklenemediler. Bu nedenle KOBİ’lere aktarılan desteğin yöntem ve miktarı 7.ÇP’de değişiklik gösterir.

4 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
AB 7.Çerçeve Programı Hakan KARATAŞ TÜBİTAK Ocak 2008 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

5 AB 7. Çerçeve Programı Genel Yapısı
(50,5 milyar €) İşbirliği Özel Programı Fikirler Özel Programı Kişiyi Destekleme Programı Kapasiteler Özel Programı AB 7. Çerçeve Programı 5 özel alandan oluşmaktadır. Bu programlar; İşbirliği Özel Programı Fikirler Özel Programı Kişiyi destekleme Özel Programı Kapasiteler Özel Programı ve Ortak Araştırma Merkezi Özel Programı Olarak sınıflandırılmaktadır. Bu özel programların yanı sıra, nükleer araştırmaya destek olmak üzere tasarlanan EURATOM programı da 7. Çerçeve Program’a paralel yürümektedir. Türkiye’nin EURATOM’a katılımı konusu hakkında bilgi ver. Ortak Araştırma Merkezi (JRC)

6 çok-uluslu çok-ortaklı birliğin ortak araştırma merkezleri
AB 7.ÇP – Analiz çok-uluslu çok-ortaklı güdümlü araştırma destekleri bireysel bağımsız araştırma destekleri araştırmacı destekleri kapasite destekleri birliğin ortak araştırma merkezleri

7 Melisten renkli slayt al!!!
ÖZEL PROGRAMLAR ALANLAR BÜTÇE (Milyar € ) İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI (Toplam 32,4 Milyar €) Sağlık 6,1 Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji 1,93 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 9,05 Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler, Yeni Üretim Teknolojileri 3,47 Enerji 2,35 Çevre (İklim değişikliği dahil) 1,89 Ulaştırma (Havacılık dahil) 4,16 Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler 0,62 Uzay 1,43 Güvenlik 1,4 FİKİRLER ÖZEL PROGRAMI (Toplam 7,5 Milyar €) Bağımsız Araştırma Projeleri 7,5 KİŞİYİ DESTEKLEME ÖZEL PROGRAMI (Toplam 4,75 Milyar €) Burs ve Destek Projeleri 4,75 KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI (Toplam 4,1 Milyar €) Araştırma Altyapıları 1,71 KOBİ Yararına Araştırma 1,34 Bilgi Bölgeleri 0,13 Araştırma Potansiyeli 0,34 Toplumda Bilim 0,33 Araştırma Politikaları 0,07 Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri 0,18 ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ (Nükleer Olmayan Çalışmalar) 1,75 FP7 TOPLAM BÜTÇESİ 50,5 EURATOM 2,75 Melisten renkli slayt al!!! 7 yıl sürecek olan 7.ÇP’nin bütçe dağılımına bakıldığında, ortaklı araştırma projelerinin destekleneceği İşbirliği Özel Programı’nın 32 milyar 365 milyon Avro ile en yüksek bütçe payına sahip olduğu görülmektedir. 50 milyon 521 Avro toplam bütçeye sahip 7. Çerçeve Programı’nda İşbirliği özel programını 7 bin 460 Avro ile Fikirler, 4 bin 727 Avro ile Kişiyi Destekleme, 4 bin 217 Avro ile Kapasiteler ve Bin 751 Avro ile Ortak Araştırma Merkezi özel Programları izlemektedir.

8 Hangi ülkeler katılabilir?
Üye Ülkeler (Member States- 27) Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya Aday Ülkeler (Candidate Countries)* Türkiye, Hırvatistan Asosye Ülkeler (Associated Countries) İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç Uluslararası İşbirliği Hedef Ülkeleri (ICPC) Afrika, Karayipler, Asya, Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika, Akdeniz Ortaklığı, Batı Balkan Ülkeleri ASSOCIATED COUNTRIES – with science and technology cooperation agreements that involved contributing to the framework programme budget; THIRD COUNTRIES - the participation of organisations or individuals established in countries that are not Member States, candidates or associated should also be justified in terms of the enhanced contribution to the objectives of FP7.

9 İşbirliği Özel Programı (COOPERATION)

10 İşbirliği Özel Programı
Genel Hedefi : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamaktır. İşbirliği Özel Programı Tematik Konuları Sağlık Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji Bilgi ve İletişim Teknolojileri Nanobil., Nanotek., Malz. ve Y. Ür. Tek. Enerji Çevre (İklim değişikliği dahil) Taşımacılık (Havacılık dahil) Sosyo Ekonomik ve Beşeri Bilimler 9. Güvenlik 10. Uzay Tüm özel programları tek tek inceleyecek olursak; İşbirliği Özel Programı, daha önce de belirttiğimiz üzere 9 ana tematik konu altında ortaklı araştırma projelerinin destekleneceği ve Sanayi ve Araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini teşvik eden bir programdır. Tematik konuların başlıkları şu şekilde adlandırılmıştır: Sağlık Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji Bilgi ve İletişim Teknolojileri Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri Enerji İklim değişikliği dahil olmak üzere Çevre 7. Havacılık dahil olmak üzere Taşımacılık 8. Sosyo Ekonomik ve Beşeri Bilimler 9. Güvenlik ve Uzay Teknoloji Platformları’nın uygulama aracı olarak tasarlanan Ortak Teknoloji Girişimleri de İşbirliği Özel Programı kapsamındadır.

11 İşbirliği Özel Programı
Yaklaşık 32 milyar Avro’luk İşbirliği Programı altındaki tematik konulardan en yüksek bütçeli olanı, geçmiş Çerçeve Programlar’da da olduğu gibi “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” nindir. Bu konuyu sırasıyla, 6 milyon Avro ile Sağlık, 4 nokta 1 milyon Avro ile Taşımacılık, 3,5 milyon Avro ile Nanobilimler, Nanoteknolojiler,2 nokta 3 milyon Avro ile Enerji, 1 nokta 9’ar milyon Avro ile Çevre ve Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji, 2 nokta 7 milyon Avro ile Güvenlik ve Uzay ile 600 milyon Avro ile Sosyo-ekonomik ve Beşeri bilimler takip etmektedir.

12 Minimum Katılım kuralları?
En az 3 farklı AB Üye veya Aday Ülkesi’nden birbirinden bağımsız 3 farklı tüzel kişilik Üniversite Araştırma merkezi Büyük sanayi Küçük sanayi (KOBİ) Kamu kurumu Katılım kuralları (Rules for participation)

13 AB 7. Çerçeve Programı 53,2 milyar € (2007-2013)
Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Uluslarası konsorsiyumlar (çok ortaklı projeler) Kendi alanınızdaki en büyük oyuncularla ortak projelerde yer alma imkanı Geleceğin teknolojilerini belirleyen konsorsiyumların içinde olma fırsatı

14 Gıda, Tarım, Balıkçılık Biyoteknoloji Başarı Hikayesi
Projenin adı: Reducing food processing waste – REPRO (STREP) Amacı: Gıda işleme sırasında ortaya çıkan atık maddelerinin enzim tabanlı biyoişlemlerle katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi Projenin süresi: 36 ay AB katkısı: 3,100,000 € Ortaklar: İngiltere, Hollanda, İspanya, Türkiye*, Fransa, Güney Afrika, Finlandiya, İsveç, Norveç, Letonya * Gaziantep Üniversitesi

15 Ulaştırma (Havacılık Dahil) Başarı Hikayesi
POllution Prevention and Control: Safe Transportation of Hazardous Goods by Tankers – POP&C Amacı: Tankerlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması Tankerlerin risk bazlı dizayn metotlarının geliştirilmesi Tankerlerden kirlenme riskinin azaltılması ve kontrolü için operasyonel risk analizi Tankerlerden kirliliğin önlenmesi ve kontrolü tedbirlerinin geliştirilmesi Projenin süresi: 36 ay AB katkısı: 1,600,000 € Ortaklar: İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, Norveç, Türkiye (İTÜ), Yunanistan

16 Ulaştırma (Havacılık Dahil) Başarı Hikayesi
Customer-driven Rail-freight services on a European mega-corridor based on Advanced business and operating Modes - CREAM Amacı: Benelux Ülkelerinden başlayıp Türkiye’ye kadar uzanan mega taşımacılık koridorlarında yük taşımacılığı hizmetlerinde operasyonel ve lojistik geliştirilmesi, kurulması ve uygulanması için gereksinimlerin analiz edilmesi Raylı taşımacılıkta yenilikçi tedarik zincileri Kalite yönetim sistemleri Verimli koridor kapasitesi yönetimi Birlikte işlerlik ve sınır geçişi Tren kontrolü, izleme, gemiye yükleme ve müşteri bilgi sistemleri için bütünleştirilmiş telematik çözümleri Projenin süresi: 36 ay AB katkısı: 12,200,000 € Ortaklar: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hollanda, İtalya, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye (TCDD), Yunanistan

17 Sağlık Alanı Başarı Hikayesi
Projenin adı: European Leukemia Network - ELN Amacı: Avrupa’nın önde gelen ulusal lösemi ağlarının ve bunların disiplinler arası ortak gruplarının entegrasyonu yoluyla löseminin (CML, AML, ALL, CLL, MDS, CMPD) araştırma ve terapisinde bilimsel ve teknolojik üstünlüğü kuvvetlendirmek ve geliştirmek . Projenin süresi: 60 ay AB katkısı: 32,000,000 € Ortaklar: Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cum,Danimarka,Yunanistan, İsrail, Luksemburg, Polonya, Rusya, İsviçre, İtalya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hollanda, İsveç,İspanya, Türkiye (2 ortak), İngiltere * Ankara Üniversitesi

18 1- Avrupa komisyonu: Amaçları & ihtiyaçları  Lizbon Stratejisi
AVRUPA BİRLİĞİ LİZBON STRATEJİSİ PROJE TEKLİFİNİN HAZIRLANMASI ORTAK OLMA / BULMA PROJE TEKLİFİNİN SUNULMASI İŞBİRLİĞİ FİKİRLER KİŞİLER KAPASİTE AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMI JRC EURATOM PROJE YÖNETİMİ PROJE FİKRİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1- Avrupa komisyonu: Amaçları & ihtiyaçları  Lizbon Stratejisi 2- Araç: FP6 & FP7 3-FP7’nin özel programları  katılım kuralları işbirliği: Collaboration between industry and academia in key technology areas fikirler: Support frontier research kişiler: Support for mobility and career development of researchers kapasiteler: Enhance research and innovation capacities 4- Proje teklif çağrısı yayınlanır (web sayfasından) 5- Çalışma programı  Ne?  Proje konusu + Nerede?  Brüksel + Ne zaman?  zaman + Nasıl?  proje tipi (Konsorsiyum/ tek ortak) + Ne kadar ?  butce 6- Proje Fikri 7- Ortak olma/bulma  (Konsorsiyum/ tek ortak) + (Koordinatör veya ortak) 8- Proje Teklifi 9- Projenin Teklifinin sunulması  EPSS 10- Değerlendirme süreci  Hakemlik 11- Kontrat müzakereleri 12- Kontratın imzalanması ve proje yönetimi KONTRAT MÜZAKERELERİ ÇALIŞMA PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

19 KONSORSİYUM OLUŞTURMA AMAÇLI YURTDIŞI SEYAHAT DESTEĞİ
Neden 7.ÇP? KONSORSİYUM OLUŞTURMA AMAÇLI YURTDIŞI SEYAHAT DESTEĞİ 7.ÇP projelerine Ar-Ge proje teklifi sunmak üzere konsorsiyum oluşturulması için yurtdışına yapılacak seyahatlerin desteklenmesi TÜBİTAK yurtdışı ekonomi sınıf gidiş – dönüş uçak biletini karşılıyor! 1 araştırmacı en fazla 5 kez desteklenir Her bir çağrı kapsamında, farklı projeler için tüzel kişiliklerden birer araştırmacı desteklenir, aynı araştırmacı aynı çağrı kapsamında bir kez desteklenir

20 PROJE ÖNERİSİ ÖN-DEĞERLENDİRME DESTEĞİ
Neden 7.ÇP? PROJE ÖNERİSİ ÖN-DEĞERLENDİRME DESTEĞİ 7. ÇP Ar-Ge projelerine koordinatör olarak proje teklifi sunanların Proje teklifleri yabancı uzman kişi ve kurumlarca ön değerlendirmeden geçecek, danışman kişi/kurum ve TÜBİTAK arasında gizlilik anlaşması yapılacak Çağrı bazında 1 kez yararlanılabilecek, 1 araştırmacı en fazla 3 kez yararlanabilecek Söz konusu desteği alan proje teklifinin ilgili çağrı kapsamında komisyona sunulması zorunluluğu aranacak

21 KONSORSİYUM ANLAŞMASI DESTEK PROGRAMI
Neden 7.ÇP? KONSORSİYUM ANLAŞMASI DESTEK PROGRAMI 7. ÇP Ar-Ge projeleri kapsamında oluşturulan konsorsiyumda koordinatör veya ortak olarak yer alıyor olmak Konsorsiyum içerisinde imzalanacak anlaşmalarda Türk katılımcıların haklarının korunması ve proje çıktılarından maksimum düzeyde faydalanmasının sağlanması Konsorsiyum anlaşması TÜBİTAK tarafından konunun uzmanı kişi ve kurumlara inceletilecek, danışman kişi ve kurum ile gizlilik anlaşması yapılacaktır

22 KOORDİNATÖRLÜK ÖZEL ÖDÜLÜ
Neden 7.ÇP? KOORDİNATÖRLÜK ÖZEL ÖDÜLÜ 7.ÇP Ar-Ge proje teklifleri eşik üstü bulunan koordinatörlere TÜBİTAK tarafından Koordinatörlük Özel Ödülü verilecektir Üst limit Euro olup, karşılığı Türk Lirası olarak ödenir

23 TÜRKİYE’DEN ÇOKLU ORTAKLIK TEŞVİK ÖDÜLÜ
Neden 7.ÇP? TÜRKİYE’DEN ÇOKLU ORTAKLIK TEŞVİK ÖDÜLÜ AB 7.ÇP kapsamında Ar-Ge projelerinde; özel kuruluş-özel kuruluş, özel kuruluş-üniversite, özel kuruluş-kamu aynı projede koordinatör ya da ortak olarak yer alıyor olmaları Bu çoklu ortaklığı sağlayan proje koordinatörüne Euro karşılığı Türk Lirası, Bu çoklu ortaklığı aynı projede sağlayan Türk ortaklara Euro karşılığı Türk Lirası ödül

24 AB 7. Çerçeve Programı Genel Yapısı
İşbirliği Özel Programı Fikirler Özel Programı Kişiyi Destekleme Programı Kapasiteler Özel Programı AB 7. Çerçeve Programı 5 özel alandan oluşmaktadır. Bu programlar; İşbirliği Özel Programı Fikirler Özel Programı Kişiyi destekleme Özel Programı Kapasiteler Özel Programı ve Ortak Araştırma Merkezi Özel Programı Olarak sınıflandırılmaktadır. Bu özel programların yanı sıra, nükleer araştırmaya destek olmak üzere tasarlanan EURATOM programı da 7. Çerçeve Program’a paralel yürümektedir. Türkiye’nin EURATOM’a katılımı konusu hakkında bilgi ver. Ortak Araştırma Merkezi (JRC)

25 Fikirler Özel Programı (IDEAS)

26 Fikirler Özel Programı
7.ÇP ile birlikte yürürlüğe girdi Program, European Research Council (ERC) tarafından yürütülüyor En az 2 yıllık doktora derecesine sahip tüm araştırmacılar faydalanabilecek

27 Fikirler Özel Programı
Bilimsel alan veya öncelik kısıtı yok Desteklenecek projeler araştırmacı-güdümlü (investigator-driven) bireyler veya bireysel takımlar tarafından yönetilen mevcut paradigmaların sınırlarında veya ötesinde mükemmeliyet odaklı Herhangi bir işbirliği veya konsorsiyum kurma şartı aranmıyor

28 Az sonra...

29 Kişiyi Destekleme Özel Programı (PEOPLE)

30 Kişiyi Destekleme Özel Programı (1)
Genel Hedefler... Araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmek Avrupa’daki araştırmacıların Avrupa’da çalışmalarını desteklemek Araştırmacı mesleğinin daha çok kişi tarafından benimsenmesi Avrupa’yı tüm dünyadaki araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmek Sanayi – Akademi arasındaki (sektörler arası) değişimi desteklemek .....

31 Kişiyi Destekleme Özel Programı
Kariyer Gelişimi için Avrupa-İçi Burslar (Intra-European Fellowships for Career Development) (FP7-PEOPLE IEF)

32 Kişiyi Destekleme Özel Programı
Uluslararası Giden Araştırmacı Bursları (International Outgoing Fellowships) (FP7-PEOPLE IOF)

33 Kişiyi Destekleme Özel Programı
Uluslararası Gelen Araştırmacı Bursları (International Incoming Fellowships) (FP7-PEOPLE IIF)

34 Kişiyi Destekleme Özel Programı
Uluslararası Re-Entegrasyon Hibeleri (International Reintegration Grants) (FP7-PEOPLE IRG)

35 Kişiyi Destekleme Özel Programı
Sanayi - Akademi İşbirliği ve İletişimi (Industry - Academia Partnerships and Pathways) (FP7-PEOPLE IAPP)

36 PEOPLE Bilgi - İletişim
People e-listelerine üye olmak için Buçak ÇULLU Melis YURTTAGÜL Orbay BÜLBÜL TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi 0 – 312 – / 2704, 1097, 1749

37 Kapasiteler Özel Programı (CAPACITIES)

38 Kapasiteler Özel Programı
Araştırma ve Yenilik Alanları : Araştırma Altyapıları KOBİ Yararına Araştırmalar Bilgi Bölgeleri Araştırma Potansiyeli Toplumda Bilim Araştırma Politikalarının Gelişimi Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri AB 7.Çerçeve Programı’nın 4. Özel programı olan “Kapasiteler Özel Programı”nda ise, 7 Araştırma ve Yenilik Alanı bulunmaktadır. Bu alanlar Araştırma Altyapıları,KOBİ Yararına Araştırmalar,Bilgi Bölgeleri,Araştırma Potansiyelinin Uygun Gelişimi,Toplumda Bilim,Araştırma Politikalarının Gelişimi,Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri’dir. Hepsiiçin açıklayıcı birer slayt lazım!!!

39 Kapasiteler Özel Programı
Özel Programın 4,21 milyar Avro olan bütçesi, bu alt alanlar arasında grafikte görüldüğü gibi dağılmaktadır. En büyük bütçeyi 1,85 milyar Avro ile Araştırma Altyapıları alanı almakta, KOBİ Etkinlikleri 1,34 milyar Avro; Araştırma Potansiyeli 370, Toplumda Bilim 280, Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri 190, Bilgi Bölgeleri 130 ve Araştırma Politikalarının Gelişimi 70 milyon Avro bütçeye sahiptir.

40 Bilgi

41 İletişim

42

43 Ulusal Koordinasyon Ofisi
ve AB 7. ÇP Hazırlıkları

44 Ulusal Koordinasyon Ofisi
UKO ülkemizde Çerçeve Programların yürütülmesinden sorumlu resmi kuruluştur. 34 tam zamanlı çalışan AB Teknoloji Geliştirme Programlarında Türkiye’deki en tecrübeli grup (3-7 yıl AB deneyimi)

45 Bilgilendirme ve Eğitim (I)
Hedef kitlenin farklı beklentilerine hızlı cevap verebilecek şekilde hizmetlerde farklılaştırma Yeni profiller ocaktan itibaren doldurulabilecek. Eski profil sahiplerine mail atılarak yeni profil doldurmaları istenecek. Yeni profiller İngilizce olacak ve ayrıntılı bir şekilde araştırmacının detaylı bilgisi olacak (daha önce proje vermiş mi, hangi konularda çalışıyor v.b.) Ocak’tan itibaren sunuma web sayfasından alınmış görüntüler eklenebilir.

46 Bilgilendirme ve Eğitim (II)
Farkındalık Programları Kamu Farkındalık Programı (16 farklı kamu kurumundan yaklaşık 500 katılımcı) Akademik Farkındalık Programı (KKTC’dekiler dahil tüm üniversiteler, yaklaşık katılımcı) Sanayi Farkındalık Programı (sadece 2006’da uygulamalı 16 proje yazma eğitimi ve proje yönetimi semineri, yaklaşık 1500 katılımcı) Yeni profiller ocaktan itibaren doldurulabilecek. Eski profil sahiplerine mail atılarak yeni profil doldurmaları istenecek. Yeni profiller İngilizce olacak ve ayrıntılı bir şekilde araştırmacının detaylı bilgisi olacak (daha önce proje vermiş mi, hangi konularda çalışıyor v.b.) Ocak’tan itibaren sunuma web sayfasından alınmış görüntüler eklenebilir.

47 Bilgilendirme ve Eğitim (III)
7.ÇP’ye Yönelik Ulusal Bilgilendirme Etkinlikleri 7.ÇP Türkiye Forumu: Ulusal Açılış Konferansı (12-13 Şubat 2007, Ankara, katılımcı) 7.ÇP Türkiye Forumu (6-7 Aralık 2006, İstanbul, 800 katılımcı) Yeni profiller ocaktan itibaren doldurulabilecek. Eski profil sahiplerine mail atılarak yeni profil doldurmaları istenecek. Yeni profiller İngilizce olacak ve ayrıntılı bir şekilde araştırmacının detaylı bilgisi olacak (daha önce proje vermiş mi, hangi konularda çalışıyor v.b.) Ocak’tan itibaren sunuma web sayfasından alınmış görüntüler eklenebilir.

48 Stratejik Ortaklar: TURBO Ofisi
7.ÇP’de Türk araştırma camiası ile AB arasında “köprü”. 2006 Yılı Etkinlikleri: Brüksel’de 7.Çerçeve Programı Eğitimleri Teknoloji Platformları, Bilgi İletişim Teknolojileri, 7.ÇP Forumu etkinliklerinde stratejik ortak AB Komisyonu’yla temaslar TOBB TÜBİTAK KOSGEB TESK

49 Teşekkürler Hakan KARATAŞ AB Çerçeve Programları
Ulusal Koordinasyon Ofisi TÜBİTAK K.Dere/ANKARA /1978


"AB Çerçeve Programları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları