Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç Ekonomik Güç AB’nin Hedefi:  İlki 1984 yılında başlamıştır.  Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç Ekonomik Güç AB’nin Hedefi:  İlki 1984 yılında başlamıştır.  Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi."— Sunum transkripti:

1 Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç Ekonomik Güç AB’nin Hedefi:  İlki 1984 yılında başlamıştır.  Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlardır.  Temelde Amacı: Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini arttırmak, Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamaktır AB Çerçeve Programları

2 Lizbon Stratejisi’nin uygulama aracı olarak yeniden düzenlenmiştir (Mart 2000) Lizbon Stratejisi, Avrupa’nın 2010’da dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgi ekonomisine dönüştürülmesini hedeflemektedir

3 AB Çerçeve Programları *milyar €

4 AB 7.Çerçeve Programı Hakan KARATAŞ TÜBİTAK Ocak 2008 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

5 İşbirliği Özel Programı Fikirler Özel Programı Kişiyi Destekleme Programı Kapasiteler Özel Programı Ortak Araştırma Merkezi (JRC) AB 7. Çerçeve Programı (50,5 milyar €) AB 7. Çerçeve Programı Genel Yapısı

6 AB 7.ÇP – Analiz çok-uluslu çok-ortaklı güdümlü araştırma destekleri bireysel bağımsız araştırma destekleri araştırmacı destekleri kapasite destekleri birliğin ortak araştırma merkezleri

7 ÖZEL PROGRAMLARALANLARBÜTÇE (Milyar € ) İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI (Toplam 32,4 Milyar €) Sağlık6,1 Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji1,93 Bilgi ve İletişim Teknolojileri9,05 Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler, Yeni Üretim Teknolojileri 3,47 Enerji2,35 Çevre (İklim değişikliği dahil)1,89 Ulaştırma (Havacılık dahil)4,16 Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler0,62 Uzay1,43 Güvenlik1,4 FİKİRLER ÖZEL PROGRAMI (Toplam 7,5 Milyar €) Bağımsız Araştırma Projeleri7,5 KİŞİYİ DESTEKLEME ÖZEL PROGRAMI (Toplam 4,75 Milyar €) Burs ve Destek Projeleri4,75 KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI (Toplam 4,1 Milyar €) Araştırma Altyapıları1,71 KOBİ Yararına Araştırma1,34 Bilgi Bölgeleri0,13 Araştırma Potansiyeli0,34 Toplumda Bilim0,33 Araştırma Politikaları0,07 Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri0,18 ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ (Nükleer Olmayan Çalışmalar) 1,75 FP7 TOPLAM BÜTÇESİ 50,5 EURATOM 2,75

8 Hangi ülkeler katılabilir? Üye Ülkeler (Member States- 27) Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya Aday Ülkeler (Candidate Countries)* Türkiye, Hırvatistan Asosye Ülkeler (Associated Countries) İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç Uluslararası İşbirliği Hedef Ülkeleri (ICPC) Afrika, Karayipler, Asya, Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika, Akdeniz Ortaklığı, Batı Balkan Ülkeleri http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/agreements_en.pdf#pagemode=none

9 İşbirliği Özel Programı (COOPERATION)

10 Genel Hedefi : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamaktır. İşbirliği Özel Programı İşbirliği Özel Programı Tematik Konuları 1.Sağlık 2.Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji 3.Bilgi ve İletişim Teknolojileri 4.Nanobil., Nanotek., Malz. ve Y. Ür. Tek. 5.Enerji 6.Çevre (İklim değişikliği dahil) 7.Taşımacılık (Havacılık dahil) 8.Sosyo Ekonomik ve Beşeri Bilimler 9. Güvenlik 10. Uzay

11 İşbirliği Özel Programı

12 Minimum Katılım kuralları? En az 3 farklı AB Üye veya Aday Ülkesi’nden birbirinden bağımsız 3 farklı tüzel kişilik –Üniversite –Araştırma merkezi –Büyük sanayi –Küçük sanayi (KOBİ) –Kamu kurumu Katılım kuralları (Rules for participation) http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/2620EN.pdf

13 AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) 53,2 milyar € Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Uluslarası konsorsiyumlar (çok ortaklı projeler) Kendi alanınızdaki en büyük oyuncularla ortak projelerde yer alma imkanı Geleceğin teknolojilerini belirleyen konsorsiyumların içinde olma fırsatı

14  Amacı: Gıda işleme sırasında ortaya çıkan atık maddelerinin enzim tabanlı biyoişlemlerle katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi  Projenin süresi: 36 ay  AB katkısı: 3,100,000 €  Ortaklar: İngiltere, Hollanda, İspanya, Türkiye*, Fransa, Güney Afrika, Finlandiya, İsveç, Norveç, Letonya Projenin adı: Reducing food processing waste – REPRO (STREP) Gıda, Tarım, Balıkçılık Biyoteknoloji Başarı Hikayesi * Gaziantep Üniversitesi

15  Amacı: Tankerlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması  Tankerlerin risk bazlı dizayn metotlarının geliştirilmesi  Tankerlerden kirlenme riskinin azaltılması ve kontrolü için operasyonel risk analizi  Tankerlerden kirliliğin önlenmesi ve kontrolü tedbirlerinin geliştirilmesi  Projenin süresi: 36 ay POllution Prevention and Control: Safe Transportation of Hazardous Goods by Tankers – POP&C Ulaştırma (Havacılık Dahil) Başarı Hikayesi  AB katkısı: 1,600,000 €  Ortaklar: İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, Norveç, Türkiye (İTÜ), Yunanistan

16  Amacı: Benelux Ülkelerinden başlayıp Türkiye’ye kadar uzanan mega taşımacılık koridorlarında yük taşımacılığı hizmetlerinde operasyonel ve lojistik geliştirilmesi, kurulması ve uygulanması için gereksinimlerin analiz edilmesi  Raylı taşımacılıkta yenilikçi tedarik zincileri  Kalite yönetim sistemleri  Verimli koridor kapasitesi yönetimi  Birlikte işlerlik ve sınır geçişi  Tren kontrolü, izleme, gemiye yükleme ve müşteri bilgi sistemleri için bütünleştirilmiş telematik çözümleri Customer-driven Rail-freight services on a European mega-corridor based on Advanced business and operating Modes - CREAM Ulaştırma (Havacılık Dahil) Başarı Hikayesi  Projenin süresi: 36 ay  AB katkısı: 12,200,000 €  Ortaklar: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hollanda, İtalya, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye (TCDD), Yunanistan

17 Sağlık Alanı Başarı Hikayesi  Amacı: Avrupa’nın önde gelen ulusal lösemi ağlarının ve bunların disiplinler arası ortak gruplarının entegrasyonu yoluyla löseminin (CML, AML, ALL, CLL, MDS, CMPD) araştırma ve terapisinde bilimsel ve teknolojik üstünlüğü kuvvetlendirmek ve geliştirmek.  Projenin süresi: 60 ay  AB katkısı: 32,000,000 €  Ortaklar: Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cum,Danimarka,Yunanistan, İsrail, Luksemburg, Polonya, Rusya, İsviçre, İtalya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hollanda, İsveç,İspanya, Türkiye (2 ortak), İngiltere Projenin adı: European Leukemia Network - ELN * Ankara Üniversitesi

18 AVRUPA BİRLİĞİ  LİZBON STRATEJİSİ İŞBİRLİĞİFİKİRLER KİŞİLERKAPASİTE AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMI JRC EURATOM PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ÇALIŞMA PROGRAMI PROJE FİKRİ ORTAK OLMA / BULMA PROJE TEKLİFİNİN HAZIRLANMASI PROJE TEKLİFİNİN SUNULMASI DEĞERLENDİRME SÜRECİ KONTRAT MÜZAKERELERİ PROJE YÖNETİMİ

19 KONSORSİYUM OLUŞTURMA AMAÇLI YURTDIŞI SEYAHAT DESTEĞİ 7.ÇP projelerine Ar-Ge proje teklifi sunmak üzere konsorsiyum oluşturulması için yurtdışına yapılacak seyahatlerin desteklenmesi TÜBİTAK yurtdışı ekonomi sınıf gidiş – dönüş uçak biletini karşılıyor! 1 araştırmacı en fazla 5 kez desteklenir Her bir çağrı kapsamında, farklı projeler için tüzel kişiliklerden birer araştırmacı desteklenir, aynı araştırmacı aynı çağrı kapsamında bir kez desteklenir Neden 7.ÇP?

20 PROJE ÖNERİSİ ÖN-DEĞERLENDİRME DESTEĞİ 7. ÇP Ar-Ge projelerine koordinatör olarak proje teklifi sunanların Proje teklifleri yabancı uzman kişi ve kurumlarca ön değerlendirmeden geçecek, danışman kişi/kurum ve TÜBİTAK arasında gizlilik anlaşması yapılacak Çağrı bazında 1 kez yararlanılabilecek, 1 araştırmacı en fazla 3 kez yararlanabilecek Söz konusu desteği alan proje teklifinin ilgili çağrı kapsamında komisyona sunulması zorunluluğu aranacak

21 KONSORSİYUM ANLAŞMASI DESTEK PROGRAMI 7. ÇP Ar-Ge projeleri kapsamında oluşturulan konsorsiyumda koordinatör veya ortak olarak yer alıyor olmak Konsorsiyum içerisinde imzalanacak anlaşmalarda Türk katılımcıların haklarının korunması ve proje çıktılarından maksimum düzeyde faydalanmasının sağlanması Konsorsiyum anlaşması TÜBİTAK tarafından konunun uzmanı kişi ve kurumlara inceletilecek, danışman kişi ve kurum ile gizlilik anlaşması yapılacaktır Neden 7.ÇP?

22 KOORDİNATÖRLÜK ÖZEL ÖDÜLÜ 7.ÇP Ar-Ge proje teklifleri eşik üstü bulunan koordinatörlere TÜBİTAK tarafından Koordinatörlük Özel Ödülü verilecektir Üst limit 9.000 Euro olup, karşılığı Türk Lirası olarak ödenir Neden 7.ÇP?

23 TÜRKİYE’DEN ÇOKLU ORTAKLIK TEŞVİK ÖDÜLÜ AB 7.ÇP kapsamında Ar-Ge projelerinde; özel kuruluş-özel kuruluş, özel kuruluş-üniversite, özel kuruluş-kamu aynı projede koordinatör ya da ortak olarak yer alıyor olmaları Bu çoklu ortaklığı sağlayan proje koordinatörüne 12.000 Euro karşılığı Türk Lirası, Bu çoklu ortaklığı aynı projede sağlayan Türk ortaklara 2.000 Euro karşılığı Türk Lirası ödül Neden 7.ÇP?

24 İşbirliği Özel Programı Fikirler Özel Programı Kişiyi Destekleme Programı Kapasiteler Özel Programı Ortak Araştırma Merkezi (JRC) AB 7. Çerçeve Programı Genel Yapısı

25 Fikirler Özel Programı (IDEAS)

26 Fikirler Özel Programı 7.ÇP ile birlikte yürürlüğe girdi Program, –European Research Council (ERC) tarafından yürütülüyor En az 2 yıllık doktora derecesine sahip tüm araştırmacılar faydalanabilecek

27 Fikirler Özel Programı Bilimsel alan veya öncelik kısıtı yok Desteklenecek projeler –araştırmacı-güdümlü (investigator-driven) –bireyler veya bireysel takımlar tarafından yönetilen –mevcut paradigmaların sınırlarında veya ötesinde –mükemmeliyet odaklı Herhangi bir işbirliği veya konsorsiyum kurma şartı aranmıyor

28 Az sonra...

29 Kişiyi Destekleme Özel Programı (PEOPLE)

30 Kişiyi Destekleme Özel Programı (1) Araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmek Avrupa’daki araştırmacıların Avrupa’da çalışmalarını desteklemek Araştırmacı mesleğinin daha çok kişi tarafından benimsenmesi Avrupa’yı tüm dünyadaki araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmek Avrupa’yı tüm dünyadaki araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmek Sanayi – Akademi arasındaki (sektörler arası) değişimi desteklemek..... Genel Hedefler...

31 Kariyer Gelişimi için Avrupa-İçi Burslar (Intra-European Fellowships for Career Development) (FP7-PEOPLE-2007-2-1-IEF) Kişiyi Destekleme Özel Programı

32 Uluslararası Giden Araştırmacı Bursları (International Outgoing Fellowships) (FP7-PEOPLE-2007-4-1-IOF) Kişiyi Destekleme Özel Programı

33 Uluslararası Gelen Araştırmacı Bursları (International Incoming Fellowships) (FP7-PEOPLE-2007-4-2-IIF) Kişiyi Destekleme Özel Programı

34 Uluslararası Re-Entegrasyon Hibeleri (International Reintegration Grants) (FP7-PEOPLE-2007-4-3-IRG) Kişiyi Destekleme Özel Programı

35 Sanayi - Akademi İşbirliği ve İletişimi (Industry - Academia Partnerships and Pathways) (FP7-PEOPLE-2007-3-1-IAPP) Kişiyi Destekleme Özel Programı

36 PEOPLE Bilgi - İletişim People e-listelerine üye olmak için Buçak ÇULLU Melis YURTTAGÜL Orbay BÜLBÜL ncpmobility@tubitak.gov.tr TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi 0 – 312 – 468 53 00 / 2704, 1097, 1749

37 Kapasiteler Özel Programı (CAPACITIES)

38 Kapasiteler Özel Programı Araştırma ve Yenilik Alanları : 1.Araştırma Altyapıları 2.KOBİ Yararına Araştırmalar 3.Bilgi Bölgeleri 4.Araştırma Potansiyeli 5.Toplumda Bilim 6.Araştırma Politikalarının Gelişimi 7.Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri

39 Kapasiteler Özel Programı

40 Bilgi www.fp7.org.tr

41 İletişim info@fp7.org.tr 0-312-427 23 02

42

43 Ulusal Koordinasyon Ofisi ve AB 7. ÇP Hazırlıkları

44 UKO ülkemizde Çerçeve Programların yürütülmesinden sorumlu resmi kuruluştur. 34 tam zamanlı çalışan AB Teknoloji Geliştirme Programlarında Türkiye’deki en tecrübeli grup (3-7 yıl AB deneyimi) www.fp7.org.tr Ulusal Koordinasyon Ofisi

45 Bilgilendirme ve Eğitim (I) Hedef kitlenin farklı beklentilerine hızlı cevap verebilecek şekilde hizmetlerde farklılaştırma

46 Bilgilendirme ve Eğitim (II) Farkındalık Programları –Kamu Farkındalık Programı (16 farklı kamu kurumundan yaklaşık 500 katılımcı) –Akademik Farkındalık Programı (KKTC’dekiler dahil tüm üniversiteler, yaklaşık 25.000 katılımcı) –Sanayi Farkındalık Programı (sadece 2006’da uygulamalı 16 proje yazma eğitimi ve proje yönetimi semineri, yaklaşık 1500 katılımcı)

47 Bilgilendirme ve Eğitim (III) 7.ÇP’ye Yönelik Ulusal Bilgilendirme Etkinlikleri –7.ÇP Türkiye Forumu: Ulusal Açılış Konferansı (12-13 Şubat 2007, Ankara, 1.100 katılımcı) –7.ÇP Türkiye Forumu (6-7 Aralık 2006, İstanbul, 800 katılımcı)

48 7.ÇP’de Türk araştırma camiası ile AB arasında “köprü”. 2006 Yılı Etkinlikleri: –Brüksel’de 7.Çerçeve Programı Eğitimleri –Teknoloji Platformları, Bilgi İletişim Teknolojileri, 7.ÇP Forumu etkinliklerinde stratejik ortak –AB Komisyonu’yla temaslar TOBBKOSGEBTESKTÜBİTAK Stratejik Ortaklar: TURBO Ofisi

49 Teşekkürler Hakan KARATAŞ AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi TÜBİTAK K.Dere/ANKARA +90-312-468 53 00/1978 hakan.karatas@tubitak.gov.tr ncpideas@tubitak.gov.tr


"Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç Ekonomik Güç AB’nin Hedefi:  İlki 1984 yılında başlamıştır.  Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları