Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar"— Sunum transkripti:

1 Proje Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Prof. Dr. Ali Beba 18 Haziran 2009 KAGİDER 1

2 7. ÇP ( ) Araştırma ve teknolojik gelişim sağlamak için yürütülen Çerçeve Programlarının yedincisi arasında Avrupa Birliğinde araştırma çalışmalarına yönelik fon programlarının en önemlisi Seçilmiş öncelikli alanlarda yürütülecek çalışmaları destekler İnovasyon (Ticari İcat =Ticat) ve/veya Ar-Ge olmazsa-olmaz koşuldur

3 7. ÇP (2007 – 2013) Toplam Bütçe = 53 Milyar €

4 İş Birliği Alt Programı – 10 tema
Sağlık Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji Bilgi ve iletişim Teknolojileri Nano- Bilimler, Nano-Teknolojiler, Materyaller ve Yeni Ürün Teknolojileri Enerji Çevre (İklim değişimi) Ulaşım (Havacılık dahil) Sosyo- Ekonomik Bilimler ve Toplum Bilimleri Uzay Güvenlik 32,4 milyar €’luk “İş Birliği” alt programı kapsamında verilecek desteklerin 4,8 milyar € (% 15’lik) kısmı KOBİ’lerin kullanımı için ayrılmıştır.

5 Kapasiteler Alt Programı
4,2 milyar € bütçenin 1,34 milyar €’su (%32) “KOBİ’ ler yararına Araştırmalar” düşük araştırma kapasitesine sahip olan ya da hiç araştırma kapasitesi olmayan KOBİ’lerin desteklemesi amaçlanır. KOBİ’lere yönelik araştırma: Kısa vadeli olması ve amaçlarının KOBİ’lerin yenilik ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanması KOBİ Birliklerine yönelik araştırma: Sanayi sektörlerindeki KOBİ’lerin sorunlarına teknik çözümler sunan KOBİ örgütlerinin desteklenmesi

6 Kişilere Destek Marie Curie Eylemleri - Araştırmacıların Dolaşımı Alt Programı
Akademisyenler, uzmanlar ve bilim adamları gibi üst düzey Ar-Ge faaliyetleri yapan / yaptıran kişiler yararlanır KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerde Ar-Ge’ de görevli kişiler de destek alabilir. Bütçe: 4,7 milyar €.

7 Fikirler Özel Alt Programı
7,5 milyar €’luk bütçeli program Ar-Ge boyutu yüksek projeler için geliştirilmiştir. Doktora derecesine sahip, bilimsel çalışmalar ile yeni fikirler üreten, uluslararası uzmanlığı ile tanınan proje fikirlerine sahip araştırmacılar yararlanır Temel bilimler, mühendislik, yaşam bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında çalışan araştırmacılara en fazla 5 yıl için destek verilir. Destek miktarları proje başına yılda € arasındadır.

8

9 7. Çerçeve Programına Başvururken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

10 7. ÇP’ ye Uygun Projelerin Temel Özellikleri
AB araştırma ve teknoloji geliştirme politikası (Lizbon Stratejisi) ile ilgili araştırma alanlarındaki (enerji, çevre, sağlık, ulaştırma vb.) genel AB politikalarını destekleyicidir. Ar-Ge projeleri, yerel ve ulusal amaçlara değil, AB hedeflerine yöneliktir. Uzun vadeli (2-5 yıl) ve stratejik hedefleri olan projelerdir. Bilim ve teknoloji seviyesini geliştiren ve tekrarı olmayan projelerdir. Genelde üniversite-sanayi-kamu işbirliğini hedefler. Programa katılan ülkelerin yeni iş ilişkileri kurulmasını sağlar. AB üyelerinde ve programa katılan ülkelerdeki dağınık Ar-Ge potansiyelini bir araya toplamayı hedefler. Ürün geliştirmeden ziyade, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini içerir. Fonlama oranları projelerin ve kuruluşların tiplerine göre farklılık göstermektedir

11 “Olmazsa – Olmaz” Şartlar - 1:
Yabancı dil (İngilizce) bilgisi: Proje teklifleri İngilizce olmak zorundadır

12 “Olmazsa – Olmaz” Şartlar - 2:
İnternet kullanım bilgisi /yeteneği Proje çağrıları, başvuru formları ve rehber dokumanlar internet aracılığı ile duyurulmaktadır. Yeni sistemde, 7. Çerçeve Programı teklif dosyaları internet üzerinden (Electronic Project Submission System – EPSS) yapılmaktadır.

13 “Olmazsa – Olmaz” Şartlar - 3:
Kayıtlı / Şeffaf olmak: AB Projesi başvurusu yapılacak kurum, bulunduğu ülkenin yasal mevzuatına uygun şekilde kurulu ve kayıtlı olmalıdır.

14 “Olmazsa – Olmaz” Şartlar - 4:
Resmi yükümlülüklerin tümünü yerine getirmiş olmak AB Projesi sunmak isteyen kuruluşa ait vergi, SSK borçları bulunmamalı, tüm resmi yükümlülükleri yerine getirilmiş olmalı.

15 “Olmazsa – Olmaz” Şartlar - 5:
Networking (iletişim ağı) içinde olmak: AB projelerinde yükleniciler rekabet ortamına göre seçilir: projeyi en iyi şekilde yürütebilecek konsorsiyum kazanır. Proje için en iyi konsorsiyumu kurmak için networking (iletişim ağı) içerisinde olmak gerekmektedir.

16 Proje Teklifi Hazırlığında Yapılan Genel Hatalar
1. SUNUŞ HATALARI: Proje teklifi takvime uygun değil Teklif uygun kanaldan gönderilmemiş Standart müracaat formları kullanılmamış Dokümanlarda eksik var veya imzalanmamış 2. ELVERİŞLİLİK (ELIGIBILITY) : Bölgeye/yöreye /ülkeye uygun değil Kriterlerine uygun değil İlginç değil (çok yöresel) Proje bütçesi sadece/çoğunlukla karşılanamayan gider kalemlerinden oluşmuş Maddi destek katkısı uygun değil (örneğin, program % 80 katlı sağlarken daha fazla bütçe talebi yapılmış)

17 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Ulusal irtibat noktaları ile bağlantı (TUBİTAK - ) Uluslararası bağlantılar ve (TURBO – ) Projenin kolay okunabilir, şekiller ve tablolarla gösterilmesi KOBİ katılımı Avrupa Birliği’nin rekabet gücüne doğrudan katkı Ortak aramada tecrübeli daha önce çerçeve programlarına katılmış olanlarla işbirliği

18 Proje Teklifinizin Metninde
Yazım hataları Tutarsızlık Hesaplama sonuçlarında yanlışlık Eksik sayfalar olmamalı Anlaşılır dil Gerekli çizimler, tablolar, grafikler Neden-sonuç ilişkisi net ve (varsa) şartnameye uygunluk olmalı

19 Tüm Kriterlerden Yüksek Puan Almak İçin
Hiçbir bölümü ihmal etmeyin İstenilen her şeyi kapsayacak şekilde ayarlayın Tüm kriterlerden yüksek puan almalıyım noktasında yoğunlaşın Değerlendiriciler sizin adınıza yorum yapamazlar, net ifadeler kullanın Değerlendiricilerin teklifin iyi yönlerini bulmak için çaba harcamalarını beklemeyin. Projenin neden iyi olduğunu siz anlatın İşleri son dakikaya bırakmayın

20 Proje Yönetiminde Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar

21 “Olmazsa – Olmaz” Şartlar - 1:
İyi İlişkilendirilme Projeler kurgulanırken program ilkeleri ile uyumlu olmalı Proje sonuçlarının katkıda bulunacağı hedefler iyi /net belirlenmeli

22 “Olmazsa – Olmaz” Şartlar - 2:
Doğru Beklentiler / Öngörüler Gerçekleşmesi mümkün hedefler seçilmeli

23 “Olmazsa – Olmaz” Şartlar - 3:
Doğru Partner Seçimi / Takım Çalışması Projelerde yer alacak partnerler tanımlanan tüm proje aktivitelerini gerçekleştirecek yetenekte olmalı, hiçbir proje faaliyeti dışarıda kalmamalıdır.

24 “Olmazsa – Olmaz” Şartlar - 2:
Tecrübeli Yönetim Projenin hem teknik hem de idari yönetim kadrosu konusunda uzman kişileri içermelidir. Proje koordinatörü sadece teknik değil finansal / idari konulardan da sorumludur.

25 7. ÇP Programından Yararlanmak İçin...
Konusuna hakim, (İngilizce ve Internet) kullanım becerisi yüksek bir “Proje Fikir Ekibi” kurun “Proje Hazırlama” ve “Proje Döngüsü” konularında eğitim alın /aldırın Başarılı projeleri inceleyin Proje hazırlanırken ve sunulurken kurallara ve tarihlere uyun Uzun vadeli düşünün, ve ÇOOOK sabırlı olun….!!!

26 Prof. Dr. Ali Beba, Akademik Direktör Tel: 0216 559 23 49 E-posta: ali
Prof. Dr. Ali Beba, Akademik Direktör Tel: E-posta: Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Adresi:


"Proje Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları