Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretimde Kullanılan Araçlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretimde Kullanılan Araçlar"— Sunum transkripti:

1 Öğretimde Kullanılan Araçlar
Görsel Araçlar İşitsel Araçlar Görsel-İşitsel Araçlar

2 Görsel, İşitsel, Görsel-İşitsel Materyallerin Önemi
Öğrencinin etkin katılımı Öğrenmelerin somutlaştırılması Bireysel farklılıklar (farklı öğrenme düzeyi, ilgi, gereksinim, beklentiler…)

3 GÖRSEL ARAÇLAR

4 Görsel Araçlar Elde edilmesi ve taşınması kolaydır.
Yazılı Materyaller Yararları Elde edilmesi ve taşınması kolaydır. Uygun tasarlanmış olanların kullanımı kolay ve etkilidir. Öğretime destek amacıyla yararlanılabilir. Tekrarlara olanak sağlar.

5 Görsel Araçlar Okur-yazarlık gerektirir. Ezberi destekleyebilir.
Yazılı Materyaller Sınırlılıkları Okur-yazarlık gerektirir. Ezberi destekleyebilir. Kavrama olmadan pasif şekilde kullanılabilir. Programı desteklemek yerine dikte edebilir. Gelişigüzel seçimi amaçlara yeterince ulaştıramayabilir.

6 Görsel Araçlar Yazılı Materyaller Amaç ve davranışlara uygunluk
Yazıların büyüklüğü ve okunaklılığı Uygun görsel kullanımı Gerekli bilgilerin yer alması Öğrenci düzeyine uygunluk Birden çok kaynak kullanımı Ekonomiklik Çağdaş bilgilerle donatma

7 Görsel Araçlar Tebeşirle kullanılan geleneksel tahtalardır. Tahtalar
Yazı Tahtası (Kara Tahta) Tebeşirle kullanılan geleneksel tahtalardır.

8 Görsel Araçlar Tahtalar
Çok Amaçlı Tahta (Beyaz Tahta) Birden fazla amaç için kullanılan beyaz tahtalardır.

9 Görsel Araçlar Tahtalar
Manyetik Tahta Manyetik alana sahip, öğretimsel materyallerin mıknatısla tutturabildiği tahtalar.

10 Görsel Araçlar Tahtalar Beyaz cam yüzeylidir.
Elektronik Tahta Beyaz cam yüzeylidir. Hem yazı hem fotokopi makinesi işlevi vardır.

11 Görsel Araçlar Tahtalar
Dosya Tahta (Dönen Levha) Büyük boy kağıtların dosya şeklinde ayaklı portatif bir tahtaya tutturulmasıyla geliştirilmiş bir tahta türüdür.

12 Görsel Araçlar Tahtalar
Kumaş Kaplı Tahta Pazen ya da çuha gibi kumaşlarla kaplanmış tahtalardır.

13 Görsel Araçlar Tahtalar
Bülten Tahtası Sınıf içinde ya da sınıf dışında genel duyurular ve kısa haberler asılmak üzere hazırlanan tahtalardır.

14 Görsel Araçlar Tahtalar Yazılacaklar önceden planlanmalı
Kapsamlı çizim ya da yazılar önceden hazırlanmalı, kullanılıncaya kadar üstü kapatılmalı Yazı yazılırken konuşulmamalı Sürekli kullanılmamalı Yazı ve çizimler temiz, anlaşılır ve düzenli olmalı Vurgulamalar için renkli tebeşir/kalem kullanılmalı Yazılanların önü kapatılmamalı

15 Görsel Araçlar Resimler
Çizgisel, illüstrasyonlar, panolar, posterler, afişler, tablolaştırılmış resimler.

16 Görsel Araçlar Resimler İçeriği görselleştirme, Somutlaştırma,
Sadeleştirme, Algıları güçlendirme, Mesajı basitleştirme, İfade gücünü artırma.

17 Görsel Araçlar Resimler
Düz Resimler İnsanları, yerleri, nesneleri gösteren fotoğraf benzeri resimler Çizgi Resimler Bir kişiyi, bir objeyi ya da bir olayı basit çizgilerle anlatan resimler

18 Görsel Araçlar Resimler
Şimşek Kartlar Bir kişiyi, bir objeyi ya da bir olayı sıra ile gösteren ufak tablolardan oluşan resimler dizisi Figürünler Bir kişi ya da obje figürünü kenarlarından keserek elde edilen resimler

19 Görsel Araçlar Resimler
Poster ve Afişler Her türlü canlı ve cansız varlıklar ya da yerleşim yerlerini gösteren büyük ya da küçük boy resimler

20 Görsel Araçlar Resimler
Çizimler Kişileri, yerleri, nesneleri ve kavramları göstermede kullanılır. İlişkilerin gösterilmesi ya da süreçlerin açıklanmasında yardımcı olur.

21 Görsel Araçlar Resimler
Çizelgeler (Şemalar) Kronoloji, nicelik, hiyerarşi gibi soyut ilişkileri görsel olarak sunar.

22 Görsel Araçlar Resimler
Grafikler Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin kavranmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Grafiklerin etkiliği amaca uygun seçimine ve tasarım kalitesine bağlıdır.

23 Görsel Araçlar Resimler
Grafikler Pasta (dilim) ve halka grafikleri verinin miktarını göstermek için kullanılır.

24 Görsel Araçlar Resimler
Grafikler Çizgi ve alan grafikleri verideki eğilimleri ve dalgalanmaları göstermek için kullanılırlar

25 Görsel Araçlar Resimler
Grafikler Sütun, çubuk ve resimli grafikler verileri karşılaştırmak için kullanılır.

26 Görsel Araçlar Gerçek Eşya ve Modeller Gerçek Eşyalar
Çevremizde öğretme-öğrenme amaçlı kullanabileceğimiz her şey gerçek eşya olarak kullanılabilir. Modeller Modeller, gerçek eşyaların üç boyutlu temsilcileridir.

27 Gerçek Eşyalar ve Modeller
Numuneler Basitleştirilmiş modeller Büyütülmüş modeller Küçültülmüş modeller Küre Kabartma haritalar

28 Modeller Modeller gerçek cisimden daha büyük, küçük ya da aynı büyüklükte olabilen başka bir maddeden yapılmış örneklerdir. Soyut kavramların somutlaştırılarak öğrenilmesinde oldukça yararlı olan modeller, öğrencilerin dokunarak, yaşantı geçirmelerini sağlarlar.

29 Numuneler Numuneler doğal ortamdan alınıp, sınıfa getirilmiş cisimlerdir. Somut kavramların öğrenilmesinde oldukça yararlı olan bu materyaller, öğrencilerin dokunarak, koklayarak, tadarak yaşantı geçirmelerini sağlarlar.

30 Gerçek Eşyalar ve Modeller

31 Gerçek Eşyalar ve Modeller-2

32 Gerçek Eşyalar ve Modeller-3

33 Gerçek Eşyalar ve Modeller-4

34 Gerçek Eşyalar ve Modeller-5

35 Gerçek Eşyalar ve Modeller-6

36 Gerçek Eşyalar ve Modeller-7

37 Gerçek Eşyalar ve Modeller-8

38 Gerçek Eşyalar ve Modeller-9

39 Görsel Araçlar Yansıtıcılar
Tepegöz Saydam bir madde üzerindekileri büyüterek yansıtmak amacıyla kullanılır. LCD Panel (Data Show) Tepegöz yardımıyla bilgisayar ekranındaki görüntüleri üzerindekileri büyüterek yansıtmak amacıyla kullanılır. Slayt Makinesi 35 mm’lik slayt filmlerini duvara ya da perdeye yansıtmak amacıyla kullanılır.

40 Görsel Araçlar Yansıtıcılar
Opak Projektör Saydam olmayan materyallerin çok kuvvetli bir ışık kaynağı yardımı ile büyütülerek yansıtılmasını sağlayan cihazdır. Video Projektörü Bilgisayar ekranında yer alan görüntülerin büyütülerek yansıtılmasını sağlar.

41 İŞİTSEL ARAÇLAR

42 İşitsel Araçlar Radyo Manyetik ve elektromanyetik
dalgalarla sesin iletimini ve dinlenmesini sağlayan uzaktan iletişim sistemidir. Belirli bilgileri anında yayma ve dinleme, bunların kasetlere alınıp daha sonra yayınlanmasına olanak sağlar. Tamamlayıcı eğitim programları daha çok haber ve genelkültür veren programlardır. Doğrudan ders vermek amacıyla yayınlanan programlardır.

43 İşitsel Araçlar Radyo Eğitim amaçlı radyo programları iki grupta
toplanmaktadır. Tamamlayıcı Eğitim Programları: Eğitsel işlevi olan, daha çok haber ve genel kültür veren programlarıdır. Doğrudan Eğitim Programları: Ders vermek amacıyla yayınlanan programlardır.

44 İşitsel Araçlar Teyp, Kaset ve CD
Teyp, sesleri bir manyetik bant üzerine kaydeden ya da bir banda kaydedilmiş sesleri okuyan araçtır. Bu araçlar, öğrencilerin kendi konuşmalarını dinleyip değerlendirmelerine, dersler için hazırlanmış kaset/CD’lerin sınıf ortamında dinlenmesine, radyo programlarının kaydedilip arşivlenmesine ve daha sonra sınıfta dinletilmesine kaydedilmiş seslerin düzenlenmesine olanak sağlar.

45 İşitsel Araçlar Teyp, Kaset ve Cd
Yararları Hazırlanması ve kullanılması kolay ve ekonomiktir. Dil eğitiminde, okuma-yazma bilmeyenler ve özel eğitime gereksinim duyanların eğitiminde etkilidir. Doğrudan erişilemeyecek seslerin sınıf ortamına getirilmesini sağlar. Derste işlenen konuları pekiştirmede yararlıdır. Hem bireysel hem de gruplarla kullanılabilir.

46 İşitsel Araçlar Teyp, Kaset ve Cd
Sınırlılıkları Öğrencilerin dikkatini uzun süre canlı tutmak zordur. Dikkatli kullanım ve iyi bakım gerektirir. Çizilir ya da bozulursa onarımı olanaklı olmayabilir. Beceri veya konuyu derinlemesine kazandırmada çok etkili değildir. Tekrar dinlenilmesi gerektiğinde, ses kasetlerini doğru yerden tekrar başlatmak ve bitirmek kolay değildir. .

47 GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR

48 Görsel-İşitsel Araçlar
Film Makinesi Hareketli ve sesli görüntü yansıtan makinelerdir. Öğrencilerin güdülenmelerini ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirir.

49 Görsel-İşitsel Araçlar
Televizyon Eşya,olgu ve olayların bir ekranda iki boyutlu, sesli ve renkli görüntüler halinde izlenmesini sağlar. Eğitimde kullanılma amaçları; Temel eğitim sorunlarını çözme Eğitim hizmetlerini yaygınlaştırma Eğitimde maliyeti düşürme Eğitimin kalitesini yükseltme Öğretmenin yeni bilgilerden haberdar olmasını sağlama

50 Görsel-İşitsel Araçlar
Kapalı Devre Televizyon Kablo ya da mikrodalga bağlantısıyla bir video yada bir stüdyodan doğrudan doğruya izleyiciye gönderilen yayınlardır. Çok sayıda sınıfı olan bir okulda aynı dersin aynı anda tüm sınıflarda izlenmesini sağlar.

51 Görsel-İşitsel Araçlar
Kapalı Devre Televizyon Kullanımı Öğretmen içerikten haberdar olmalı Farklı materyaller önceden hazırlanmalı Öğrenciler konuyla ilgili bilgilendirilmeli Öğretmen ana noktaları ve tartışma konularını not etmeli Ders sırasında öğrencilerin tepkileri gözlenmeli Gerektiğinde açıklama yapılmalı Öğrencinin katılımı sağlanmalı Ders sonunda öğrenmeler sınanmalı

52 Görsel-İşitsel Araçlar
Video Görsel-İşitsel Araçlar Bir kameradan aldığı görüntü ve sesi manyetik bir bant ya da disk üzerine kaydederek gerektiğinde bir alıcıya ileten araçtır. Hareketli görüntü ve sesin bir sentez içinde eşzamanlı sunumunda çok etkilidir. Yararları Öğrenmeyi zaman ve mekandan kurtarır. Mikro öğretimde kullanılır. Bireysel ve grupla öğretime yeni olanaklar sağlar Bilginin sunuluşunda ve akışında düzen sağlar Hareket,ses ve renk boyutlarıyla öğrenmeyi kolaylaştırır. Sınıf dışı olgu ve olayları sınıf içine getirir. Somut ve kalıcı öğrenmeler sağlar.

53 Görsel-İşitsel Araçlar
Video Görsel-İşitsel Araçlar Kullanımı Öğretim amaçları ve öğrenci özellikleri dikkate alınmalı Öğrenci amaçlardan haberdar edilmeli Ses sınıftaki herkes tarafından duyulabilmeli Kullanılacak film dersten önce incelenmeli ve hazırlık yapılmalı Bir ders saatinde 20 dakikadan fazla video izlenmemeli Yararları Öğrenmeyi zaman ve mekandan kurtarır. Mikro öğretimde kullanılır. Bireysel ve grupla öğretime yeni olanaklar sağlar Bilginin sunuluşunda ve akışında düzen sağlar Hareket,ses ve renk boyutlarıyla öğrenmeyi kolaylaştırır. Sınıf dışı olgu ve olayları sınıf içine getirir. Somut ve kalıcı öğrenmeler sağlar.

54 Görsel-İşitsel Araçlar
Video Görsel-İşitsel Araçlar Yararları Öğrenmeyi zaman ve mekandan kurtarır. Mikro öğretimde kullanılır. Bireysel ve grupla öğretime yeni olanaklar sağlar. Bilginin sunuluşunda ve akışında düzen sağlar. Hareket,ses ve renk boyutlarıyla öğrenmeyi kolaylaştırır. Gerçek hayatı sınıf içine getirir. Somut ve kalıcı öğrenmeler sağlar.

55 Görsel-İşitsel Araçlar
Bilgisayar Görsel-İşitsel Araçlar Sayısal ve alfabetik verileri belirli yönergelere göre işleyen elektronik araç

56 Görsel-İşitsel Araçlar
Çoklu Ortamlar Görsel-İşitsel Araçlar İki veya daha fazla türden aracın bir araya getirilerek öğretimsel bir programın oluşturulmasıdır. Yararları; Öğrenmeyi kolaylaştırır. Öğrencinin ilgi ve güdülenmesini artırır. Öğretme-öğrenme sürecini zenginleştirir. Aktif ve etkileşimli öğretim sağlar. Öğrencilerin farklı gereksinimlerini karşılar.

57 Görsel-İşitsel Araçlar
Konferanslar Görsel-İşitsel Araçlar Mekan olarak birbirlerinden uzakta bulunan kişilerin aynı ortamda bulunuyormuş gibi bilgi alışverişinde bulunmasına olanak sağlayan sistemlerdir. Telefon hatları, televizyon yayını, uydular, mikrodalga, kapalı devre televizyon ve kablo yayıncılığı gibi yollarla gerçekleşmektedir.

58

59 Öğretim Araçlarının Özellikleri

60 Çalışma Kaynakları Seferoğlu, S. Sadi. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara: PegemA Yayıncılık (4-5. Bölümler) İşman, Aytekin. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık ( Bölümler). Kaya, Zeki. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık ( Bölümler)

61 Bir Sonraki Ders… Sunum Materyallerinin Hazırlanması


"Öğretimde Kullanılan Araçlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları