Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADAY AÇISINDAN MÜLAKAT

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADAY AÇISINDAN MÜLAKAT"— Sunum transkripti:

1 ADAY AÇISINDAN MÜLAKAT
SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNTEMİ Ders 7 ADAY AÇISINDAN MÜLAKAT Yrd. Doç. Dr. Meral ELÇİ

2 İŞ ARAYAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR
İş arayan adayların iyi bir özgeçmiş hazırlaması gerekir. İyi bir öz geçmiş: kısa ve öz olmalıdır, Mümkün olduğunca ben kelimesinin kullanılmasından kaçınılmalıdır, Sadece gerekli bilgiler verilmelidir. Dengeli ve resmi bir üslup kullanılmalıdır. Cümleler kısa olmalıdır.

3 Özgeçmişler biçimsel olarak genellikle şu şekilde olabilir:
Kişisel Bilgiler: İsim Adres Telefon Numaralan Öğrenim: Bitirilen en son okuldan başlayarak alınan dereceler, [doktora, yüksek lisans, lisans] ve mezuniyet yılı belirtilmelidir. Aday herhangi bir konuda tez yazmış ise, ya da iftiharla mezun olmuş ise bundan da abartıya kaçmadan kısaca söz etmelidir. İş tecrübesi ve Deneyimler: En son çalışılan işyerinden ve pozisyondan başlayarak çalışılan diğer iş ve pozisyonlardan kronolojik sırada söz edilmelidir. Lisan Bilgisi: Adayın dürüst olarak hangi lisan ya da lisanları ne derece bildiği yer almalıdır. Açıklamalar: Bu bölüm en sonda, özgeçmişi okuyan kişide aday ile ilgili olumlu izlenim bırakacak hoş birkaç cümleden oluşabilir. Aşırıya kaçılmadan aşağıdaki kelimelerden bazıları bu cümlelerde kullanılabilir: Liderlik vasfına sahip, problem çözücü, insiyatif kullanabilen, sorumluluk alabilen, yaratıcı, mücadeleyi seven, becerikli, sonuç almasını bilen, güven telkin eden, sağduyulu, verilen görevi zamanında tamamlayan, uyumlu, çalışma disiplini olan, dikkatli, çabuk düşünebilen, iyi hafızası olan, dinlemesini bilen. Ayrıca aday özel hobilerinden yine bu bölümde söz edebilir.

4 Genel olarak takdim mektupları üç paragraftan oluşur:
Bir özgeçmiş, herhangi bir işletmeye takdim mektubu olmaksızın gönderilmemelidir. Takdim mektubunun amacı, adayın başvurduğu pozisyona olan ilgisini ve mülakata davet edilme yolundaki arzusunu belirtmektir. Genel olarak takdim mektupları üç paragraftan oluşur: Giriş paragrafında aday bir kaç cümleyle başvurduğu pozisyon için neden uygun olduğunu belirterek muhatabın ilgisini çekmeye çalışmalıdır. Gelişme paragrafında aday çok kısa olarak geçmiş başarı ve deneyimlerinden söz ederek muhatabın ilgisini özgeçmişi okumaya yönlendirmelidir. Sonuç paragrafında ise aday vasıflarını ve iş ile ilgili potansiyelini daha ayrıntılı olarak konuşabilmek için mülakata davet edilme arzusunda olduğunu açıkça belirtmeli, kendisine gerek gün içerisinde gerekse akşam saatlerinde ulaşılabilecek telefonları vermelidir. Kapanış cümlesi adayın sahip olduğu potansiyel ile işletmeye sağlayabileceği katkıyı göz önüne serici nitelikte olmalıdır.

5 Adayın mülakat öncesi yapması gereken en önemli 3 şey :
1. HAZIRLANMAK! 2. HAZIRLANMAK! 3. HAZIRLANMAK!

6 İş görüşmesine gidecek adaylara şu hususlar önerilebilir:
Mülakat, görüşmeyi yapan kişiler kadar adayların da hazırlık yapması gereken, önemli bir adımdır İş görüşmesine gidecek adaylara şu hususlar önerilebilir: 1. Görüşme Öncesi: Adayın görüşmeye zamanında gitmesinin önemi büyüktür. Görüşmenin başlamasından 5-10 dakika önce aday firmada olmaya çalışmalıdır. Çok daha önce gitmek, şirket temsilcilerinde adayın o işi aşın derecede arzu ettiği intibaını uyandırırken, görüşmeye geç kalmak aday için olumsuz bir puandır.

7 TAKDİM MEKTUBU ÖRNEĞİ 2 Mayıs 2009 İmtiyaz Holding Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı Sayın Gürkan Levendoğlu Çayırönü Mevkii, Sümbül Cd. No: 12 istanbul Sayın Levendoğlu, Pazarlama konusunda sahip olduğum geçmiş tecrübelerime dayanarak, şirketinizde açık bulunan Satış Müdürlüğü pozisyonuna başvurmak istiyorum. Özgeçmişimde de göreceğiniz gibi uzmanlık alanım olan satış yönetimi konusundaki bilgi, deneyim ve birikimlerim sayesinde firmanıza yararlı olacağım kanısındayım. Ateks firmasında Marmara ve Ege Bölgesinden sorumlu satış müdürü olarak çalıştığım on yıl boyunca bölgemdeki satışların her yıl ortalama olarak %10'luk bir artış gösterdiğini açıkça söyleyebilirim. Ayrıca firmada geçen son altı yıl boyunca satış müdürlüğü görevime ek olarak tüm bölgelerdeki satış personelinin eğitilmesi görevi de tarafımca yürütülmüştür. Bu sorumluluk ve deneyimlerin beni tüm bölgelerden sorumlu satış müdürlüğü pozisyonu için yeterince hazırladığı kanısındayım. Umarım vasıflarımı detaylı olarak görüşmek üzere en kısa zamanda bir araya gelebiliriz. Bana mesai saatleri süresince no'lu mobil telefondan mesai saatleri dışında ise no'lu ev telefonumdan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bilgi ve deneyim birikimimle şirketinizin başarısına katkıda bulunmaktan mutluluk duyacağım. Saygılarımla Süha Tanyeri

8 2. Görüşme Süresince Bu süreç esnasında aday gerek sözleri, gerekse davranışlarıyla görüşmeciye dürüst, güvenilir, istikrarlı ve sorumluluk sahibi bir insan olduğunu göstermek durumundadır. Bu amaçla aday; Görüşmeci ikram etse bile asla sigara içmemelidir. Mümkün olduğunca sakin ve kibar olmaya dikkat etmeli, kendini beğenmiş davranışlar sergilememeye çalışmalıdır. Tüm dikkati görüşmecinin üzerinde olmalıdır. Hiçbir konuda görüşmeci ile tartışmaya girmemelidir. Bazı tanınmış isimleri referans vererek görüşmeciyi etkilemeye çalışmamalıdır. Konuşma esnasında argo kelimeler kullanmamalıdır, nazik olmalıdır. İş için istekli görünmeli, kendisine bir şans verilirse başarılı alacağı konusunda kendisine güvendiğini belirtmelidir. Görüşmecinin sözünü kesmeden dinlemeli gerekli karşılıkları vermelidir. Görüşmeci konuşurken onu, rahatsız etmeyecek şekilde gözlerine bakarak dinlemelidir. Çünkü, göz teması anlaşmak açısından çok önemlidir.

9 3. Soruları Cevaplandırırken
Kendisiyle ilgili olumlu yönlerini dile getirmeli, gerektiğinde diplomatik cevaplar vermeyi bilmelidir. Kişisel özelliklerinden söz ederken, bunların başvurduğu işle yakından ilgili olanlarını ön plana çıkarmaya dikkat etmelidir. Sorulara verdiği cevapların kısa ve net olmasına dikkat etmelidir. Genellikle görüşmenin sonlarına doğru mülakatı yapan kişi adaya sorusu olup olmadığını soracaktır. Aday soracağı sorularla işin kapsamını, bu göreve seçilecek kişiden neler beklendiğini açıklığa kavuşturabilir, Ayrıca firma hakkında yeterli bilgi toplayabilir. Fakat bu görüşme sırasında adayın maaş, ikramiye, prim gibi parasal konularda sorular sorması pek uygun kaçmaz.

10 4. Görüşmenin Sonrasında
Görüşmenin bitiminde adayın görüşmeciye kendisine zaman ayırdığı için teşekkür ederek ayrılması ve tekrar görüşmeyi umduğunu belirtmesi yerinde bir davranıştır. Adaylara tavsiyemiz şudur; bir iş görüşmesinden mutlaka bir iş teklifi ile çıkacağınızı düşünüp düş kırıklığına uğramayın. Görüşmeci üzerinde çok olumlu bir izlenim bırakmış olsanız bile, sizi enine boyuna değerlendirmek ya da sizinle görüşme yapan diğer firma yetkililerinin de görüşlerini almak için zaman gereklidir. Ayrıca bu iş için seçilen kişi olmasanız bile katıldığınız görüşme bir sonrakiler için size deneyim kazandıracaktır.

11 Her iş görüşmesi sonrasında özeleştirinizi yapabilmeniz oldukça önemlidir. Kendinize şu sorulan sormak yardımcı olabilir: Dış görünüşüm yeterince iyi miydi ? Kendimi yeterince ifade edebildim mi ? Görüşmeye gitmeden önce firma hakkında topladığım bilgiler görüşme sırasında bana yerince yardımcı oldu mu ? Mülakat sırasında rahat davranabildim mi ? Görüşmeyi yapan kişiyi yeterince etkileyebildim mi ? Onu iyi izleyip dinledim mi ? İş için istekli olduğumu yeterince ifade edebildim mi ? Yeteneklerimi ve iş için uygun olduğumu gösterecek vasıflarımı ne kadar ön plana çıkarabildim. Görüşmeci söylediklerimle ne kadar ilgilendi ?

12 Şirketin Adaylarda Aradığı Özellikler Nelerdir?
Analitik düşünce Problem çözme yeteneği Özgüven ve motivasyon Takım çalışması ve iletişim becerileri Öğrenmede isteklilik Samimiyet Profesyonel olmaya yatkınlık Liderlik ve insiyatif alabilme yetisi Esneklik

13 Adayı Değerlendirme Kriterleri
Adayda Aranan Özellikler* Adaptasyon  Sözlü/ Yazılı/ Stratejik Analiz  Konuşma & Yazıda Detaylara Dikkat Etme  Sözlü/ Yazılı İletişim  Kontrol  Kararlılık  Delegasyon ­ Sorumluluk Verme  Gelişme Teknikleri  Enerji  Girişimcilik Becerileri  Donanım Kullanımı  Etki  Esneklik  Bağımsız Çalışabilme Becerileri *Quintessential Careers

14 Adayı Değerlendirme Kriterleri
Adayda Aranan Özellikler İnsiyatif  Yenilikçilik  Dürüstlük  Liderlik  Motivasyon  Yönetme  Katılımcılık  Keskin görüş  Değerlendirebilme  Dinleme Becerileri  Sunum Becerileri  Uzlaşma Becerileri  Planlama ve Organizasyon  Becerileri  Risk Alma  Uyumlu ilişki Kurabilme  Güvenlik Bilinci  Satış / İkna Edebilme Yetisi  Duyarlılık  Strateji Geliştirme  Takım Dayanışması  Teknik/ Profesyonel Bilgi  Teknik/ Profesyonel Verimlilik  Azimlilik  İş Ahlakı Öğrenebilme ve Öğretebilme  Kapasitesi

15 Aday Mülakata Nasıl Hazırlanmalı?
Kendini Analiz Etme Çalışması: Becerilerinizin farkında olmanız iş arama işlemini kolaylaştıracaktır!  Kariyer seçeneklerinizin çeşitliliğini keşfedebileceksiniz. İş ünvanları konusunda  kaygılanmadan uygun pozisyonlar bulabilecek; iş olanaklarını daha kolay değerlendirebileceksiniz. Belirli bir pozisyona odaklanmamış olsanız bile işverene bir kariyer/ çalışma planınızın olduğunu gösterebileceksiniz. CV,  ya da başvuru /amaç mektubunuzda işverene becerilerinizi sunarken zorlanmayacaksınız. İş olanaklarıyla ilgili bilgi toplar ve başvuru yaparken kendinize olan güveniniz artacak.

16 Kendi “Analiz Listenizi” Hazırlama Yöntemi
Bu liste Nitelikler, Beceriler  ve  destekleyici  Örnek Olaylardan oluşur Kendinizi keşfetmek için yapmanız gereken:  BEYIN FIRTINASI! Becerileriniz  çeşitli verileri insanları, nesneleri, olay ve  görüşleri ele alış biçiminizi gösterir.  Örnekler: Araştırma, olay ve insanları yönlendirme  Nitelikleriniz kişiliğinizle ilgili özelliklerinizdir.  Örnekler: Azimli, içten, çalışkan  Olaylar deneyimlerinizle bağlantılıdır.  Örnekler: Zaman yönetimi veya delegasyon becerilerinizi  çok iyi kullandığınız olay[lar]

17 Ön Hazırlıklar Başvurduğunuz iş yeri ile ilgili mümkün olduğunca çok bilgi  edinmeye çalışın, şirket web sayfası ve broşürlerini okuyun.  Şirketle ilgili toplayacağınız bilgi içeriği:  Yönetim Anlayışı  Kültürü  Değerleri  Etik Kodlar Şirketle ilgili veriler toplamaya çalışın:  Ürünler  Hizmetler  Bölümler ve Yerleri  Çalışanlar Sayıları

18 Ön Hazırlıklar Mülakat öncesi  şirketin sizden beklentilerini iyice öğrenin.  Mülakatlarda  başarılı olmanın anahtarı:  Mülakata kendinizi özenle, fakat abartısız hazırlamak,  Gelebilecek  soruları nasıl yanıtlayacağınızla ilgili “düşünsel bir taslak” oluşturmaktır. 

19 Ön Hazırlıklar “Düşünsel Taslak” Nasıl Oluşur?
Geçmiş deneyimleriniz üzerinde odaklanın:  Ödev, Proje ve Stajlarınız  Üstlendiğiniz görev ne idi / nasıl gelişti?  Zamana, baskıya ve beklenmedik durumlara karşı hangi yöntemleri kullandınız?  Yapmış olduğunuz çalışmaları gözden geçirirken hazırlanma aşamasında karşılaştığınız zorlukları nasıl başarıyla tamamladığınızı düşünün. 

20 Ön Hazırlıklar “Durum­Eylem­Sonuç” Üzerine Odaklanma
Mülakatta Yanıtlarınızı  Somut Durum­Eylem­Sonuç (D-E-S) planında vermeye hazırlanın.  Situation ­ Action ­ Result [S­A­R] Durum : Yaşamış olduğunuz bir durumu veya başarmanız gereken bir görevi anlatın. Olay hakkında uygun ve yeterli bilgi  verin.  Eylem:  Bu durumda eylem planınızı anlatın.  Neyi, neden yaptınız?  Sonuç:  Ne sonuç elde ettiniz ? Belirtin  Neler başardınız ? Açıklayın  Neler öğrendiniz ? İrdeleyin.

21 Mülakatta Yanıtlarınızı Somut D-E-S planında verin.
“Durum­Eylem­Sonuç” Çerçevesinde Yanıtlar Durum  11yaşında,  bahçenizdeki ağacınızdan topladığınız kirazları satma projesi ve almak istediğiniz bir saat.  Eylem  Kirazların toplanması, tartma, süslü 2 sepete renkli  külahlarda yerleştirme, satılacak yer saptama: Plaj kapısı.  Fiyat biçme: 1.000TL X 50 külah= 50.000TL  Sonuç  Para kazanmanın emek olduğunu öğrenme. İstenilen hedeflere ulaşılabilineceğini görme. Bu işin keyfine varma.

22 Ön Hazırlıklar Mülakatı yapacak kişinin sorularını tahmin etmeye çalışın.  Verebileceğiniz yanıtların provasını yapın! Mülakat Provaları Nasıl Olur? Bir Aile ferdi, arkadaşınız veya ayna önünde tek başınıza prova yapın,  kendi sesinizi dinleyin. Mülakatta gelebilecek en zor soruyu düşünün:  Bu soruya verebileceğiniz yanıtlar üzerinde, mimiklerinizi de izleyerek alıştırma yapın. Kendinize sorular sorup yanıtlar vererek,  tiyatro oyunu düzenini zihninizde yaratın! İç diyaloglarınızı duyun. 

23 Ön Hazırlıklar/Deneyebileceğiniz Teknikler
Pygmalion Tekniği:  Zihninizde olayların nasıl gelişmesi gerektiğine dair bir imge oluşturun ve buna inanın. Unutmayın, gerçekleşmesini çok istediğiniz düşler çaba  ve biraz şansla gerçeklere dönüşebilir. Size enerji ve pozitif düşünceyle arka çıkacak  bir yakınınız olsun. Bu yapıcı ve destekleyici kişinin siz mülakata girmeden önce konuştuğunuz son kişi olmasını sağlayın. 

24 Ön Hazırlıklar Canlandırma Tekniği
Mülakatı  gözünüzün önünde canlandırarak bir deneyim yaşayabilirsiniz. Belli durumlarda nasıl tepki göstereceğinizin düşünsel provasını yapın. Beden dilinizi gözünüzün önüne getirin.  Kendinizi, kendine güvenen, heyecanını  kontrol eden bir aday olarak görüntüleyin. 

25 Son Hazırlıklar Stajlar, dersler ve etkinliklerinizde edindiğiniz deneyimlerin, aradığınız meslekle nasıl bağlantılı olacağını düşünün. Mülakatta ne giyeceğinizi önceden planlayın. Giysinizin ütülü, ayakkabılarınızın temiz, saçınızın ve tırnaklarınızın düzgün olmasına dikkat edin. Mülakat yerine gidebileceğiniz zamanı iyi ayarlayın.  Mümkünse, ne kadar  zamanda gidildiğini öğrenmek için bu yeri önceden ziyaret edin. Özgeçmişinizin ve referans mektuplarınızın  kopyalarını yanınızda  bulundurun. Mülakatı yapacak kişinin beklentileri üzerine odaklanın. Mülakat sırasında mümkün olduğu kadar profesyonelce konuşmak ve  davranmak için hazırlanın. Niteliklerinizi ve becerilerinizi ve başvurduğunuz kuruma neler  kazandırabileceğinizi dile getirmek için hazırlık yapın.

26 Mülakat için Uygun Dış Görünüş
Mülakatı yapacak olan kişi, kesinlikle sizin dış görünüşünüze dikkat edecektir. İş ortamına  uygun, profesyonel bir şekilde giyinirseniz,  nerede olursa olsun ortama uygun olacaksınız. Erkekler için  Geleneksel iş kıyafeti, koyu renk takım elbise ile  beyaz, uzun kollu, ütülü gömlekten  oluşur. Kravatınız elbisenize uygun olmalıdır. Dikkati dağıtacak kadar çok renkli/şe-killi, abartılı kravat kullanmayın.

27 Mülakat için Uygun Dış Görünüş
Kadınlar için  Geleneksel iş kıyafeti;  takım elbise veya pantolon takım  anlamına gelir. Fazla göze batan takı  kullanmaktan ve ağır makyajdan  kaçının. Tırnaklarınızın temiz olmasına,  uzun olmamasına ve abartılı oje  kullanmamaya dikkat edin.

28 Kadınlar Erkekler Siyah, lacivert, gri gibi koyu renklerde etek-ceket /pantolon-ceket takımı Lacivert, gri gibi koyu renklerde pantolon-ceket takımı Takıma uygun tercihen beyaz, mavi ya da pembe, düz renkli gömlek Beyaz uzun kollu, ütülü gömlek Takıma uygun koyu renkli, kısa topuklu, burnu kapalı ayakkabılar Koyu renk çorapla giyilmiş, temiz, deri ayakkabılar Sınırlı sayıda takı, bijuteri Gömleğe uygun, pastel renkli kravat Hafif makyaj ve parfüm Hafif parfüm ya da tıraş losyonu Düzgünce taranmış, temiz saçlar Düzgünce taranmış ya da toplanmış temiz saçlar Düzgünce taranmış, temiz saçlar Düzgün şekil verilmiş ya da tamamen tıraş edilmiş sakal, bıyık Bakımlı, temiz tırnaklı eller Temiz tırnaklar Evrak çantası ya da portföy

29 Adım Adım Başarılı Bir Mülakat
Mülakat yerine zamanında gidin. Bu, "belirtilen saatten 10 dakika önce” anlamına gelir. Kendinizi, sizi karşılayan asistana/sekretere tanıtın. Mülakat odası yakınında beklerken rahat olun. Bulunduğunuz yerde varsa, şirket broşürlerini, kitapçıklarını  inceleyin. Mülakat odasına girdiğinizde mülakatı yapacak kişi  ya da kişilerle tokalaşın. Odaya  bir iş çantası, ya da ajanda dışında çok fazla  eşya ile girmeyin. Göz temasında bulunarak dikkatli bir dinleyici  olduğunuzu gösterin.

30 Adım Adım Başarılı Bir Mülakat
İlgili olduğunuzu göstermek için vücut dili kullanın. Soruları ve yorumları iyi anladığınızı göstermek için  olumlu tepki verin, gülümseyin. Yavaş ve açık diksiyonla konuşun. Düşüncelerinizi  toparlamak için duraksamaktan korkmayın. Gerekiyorsa, bir sonraki  aşamada sizden ne beklenildiğini sorun. Kendinizden emin olun. 

31 Adayın Mülakat Sırasında Yapması Gerekenler?
“En sevdiğiniz renk nedir?”gibi formal olmayan, bir  soruyla karşılaşırsanız, bu soruyu şirketteki rolünüzle  bağlantılı olarak yanıtlayın. Dürüst olun. Olumsuz ifadelerle karşılaşırsanız, sert bir tavırla karşılık vermeyin. Nazik bir şekilde nedenlerinizi söyleyin. Mülakatı yapan kişi ya da kişilere soru sormak isterseniz, doğru zamanda sorularınızı yöneltin. Mülakat sonunda teşekkür ederek el sıkışın. Mülakatı yapan kişiden kartvizitini isteyin ve mülakat  sonrasında bir teşekkür notu gönderin.

32 Şunları yapmaktan kaçının!
Sesli duraklamalar:  “Aaaaa”, “Hııı”, “yani... ”, ”şey”  Güvensizlik gösteren ifade:  “Bilmem ki...!”  Sık sık soruları tekrarlatmak:  “Efendim?”, “Nasıl?”  Yüz veya saçınıza sık sık dokun-mak ­ tikler Aşırı terleme/ mendil  aramak Nezle belirtisi/ sesli hapşırık /hıç-kırık Parmaklarla oynamak/el ovuştur-mak Dizleri / ayakları devamlı  sallamak Argo kullanmak Mülakat yapan kişinin masasına el/ kolları dayamak Döner iskemledeyseniz hareket etmek Abartılı gülümseme Uzun süre tokalaşmak Çok hafif temasla el sıkmak Göz temasından kaçınmak

33 Örnek Davranış Belirleyici Mülakat Soruları
Birden fazla proje üzerinde çalıştığınız zaman,  ne tür bir yöntem uyguluyorsunuz?  Projelerinizi son teslim tarihinde teslim edebilmek için çalışmalarınızın takibini nasıl yürüttünüz?  İşlerinize nasıl odaklanırsınız?  [İşe Bağlılık/ Düzen]  Başarıyla gerçekleştirdiğiniz iki hedefinizi anlatın. Başarılı olmanızda hangi faktörler etkili oldu?  [Hedef Koyma/ Azim/ Sebat]

34 Örnek Genel Mülakat Soruları
1.  Kendinizi nasıl tanımlarsınız? 2.  Üniversite deneyiminiz sizi iş dünyasına nasıl hazırladı? 3.  Bu kariyeri seçmenize neden olan şeyler nelerdir? 4.  Kendiniz için hangi kısa dönemli hedefleri koydunuz? 5.  Bir anlaşmazlık karşısında mücadele edebilme yeteneğinizi nasıl değerlendi-rirsiniz? 6.  Kariyer başarınıza hangi niteliğinizin en çok katkıda bulunacağını düşünü-yorsunuz? 7.  Üniversite seçiminizdeki nedenleri belirtebilir misiniz? 8.  Akademik programınızın ve aldığınız derslerin kariyerinize ne şekilde fayda sağlayacağına inanıyorsunuz? 

35 Örnek Sorular ve Yanıtlar
Üniversite seçiminizdeki nedenleri belirtir misiniz?  Üniversiteniz size neler kazandırdı?  Örnek Yanıt:  Mezun  olduğum  üniversite  gelişmiş  teknolojik  olanak  konusunda önemli  bir  konumdadır.  Bu  nedenle,  bu  üniversiteye  girebilirsem, mühendislik  eğitimim  için  gerekli  olanaklara  sahip  olabileceğimi biliyordum. ­­­­, disiplinler arası yaklaşımıyla  oldukça rağbet gören bir üniversite.  Bu  nedenle  sizin  gibi  şirketler  bu  üniversite  mezunlarına daha  farklı  bakıyorlar.  Disiplinler  arası  program    düşünceye  farklı  boyutlar  katıyor.  Mühendis  olmak  yanında,  çok  yönlülük  ve  eleştirel düşünme  becerileri  sentez  yeteneğini  güçlendiriyor.  Kesin  karar vermeden önce üniversiteyi  ziyaret ettiğim için, laboratuar olanaklarının çok  iyi  olduğunu  gördüm  ve  derslerin seçkin  bir  akademik  kadro tarafından  verildiği  bilgisini  topladım.  Mühendislik  eğitiminde  bu olanakların içinde yaşadım. Ayrıca, İlk iki yılda aldığım  dersler ve özel projelerde grup çalışmasının önemini  kavradım. Bu üniversitedeki dört  yılım  boyunca,  25’ten  fazla  proje  bana    takım  çalışması  ve  iletişim  becerileri  kazandırdı. Örnek Sorular ve Yanıtlar

36 Örnek sorular ve yanıtlar
Bireysel bilgi toplamada mı, yoksa başkalarıyla işbirliği içinde çalışırken mi daha verimli oluyorsunuz?  Örnek Yanıt:  Bilginin geçerliliği inkar edilemez. Aynı şekilde, bir takım  içerisinde çalışırken ortaya çıkan enerji de yadsınamaz.  Grup içinde çalışmanın en iyi yönü, değişik bakış açılarını  birleştirerek  bir  takım  ürünü  meydana  getirmek.  Bilgi,  çalıştığınız  proje  içerisinde  daha  da etkin  kullanılır  hale  geliyor. En verimli durum, bilgi ve takım içinde çalışmanın  bir kombinasyonu olabilir, ve ben her iki alanda da kendi  yeteneklerime güveniyorum. Örnek sorular ve yanıtlar

37 Kısa dönem hedeflerinizden bahseder misiniz?
Örnek Yanıt:  Öncelikli hedeflerim, şirketinizin organizasyonel yapısını ve  profesyonel  satış  tekniklerini  öğrenmektir. Böylece,  satış ekibinizde yer  alan  üretken elemanlardan biri  olabilirim. Nelere ihtiyaç duyulduğunu öğrendikten sonra,  kesinlikle en iyi şekilde katkıda bulunmaya çalışacağım. Örnek sorular ve yanıtlar

38 Beş yıl içerisinde kendinizi nerede görüyorsunuz?
Örnek Yanıt:  Geleceği tahmin etmek zor olsa da, beş yıl içinde çok iyi  bir  finans danışmanı olacağıma içtenlikle inanıyorum.  Yeteneklerim sayesinde, ikinci adım olabilecek, portföy  yöneticiliği hatta daha yüksek mevkilere gelebileceğime  inancım yüksek. Nihai hedefim her zaman için, şirket  yapısında hangi mevkide olursam, yeteneklerimi en üst  düzeye yönelik geliştirmeye çaba göstermektir. Örnek sorular ve yanıtlar

39 İkinci veya seri mülakat
İlk mülakatta işveren üzerinde olumlu bir etki yaratan adaylar, ikinci bir veya seri  mülakatlara çağrılabilirler. Sorulara net ve doğru yanıtlar verdiyseniz; becerilerinizi, başvurduğunuz konumda nasıl  uygulayacağınızı iyi bir şekilde anlattıysanız;  performansınızı aynı şekilde sürdürmeye çalışın! 

40 Sormak İsteyebileceğiniz Sorular
Mülakatı  yapan  kişiler,  şirket  ya  da  başvurduğunuz  konum hakkında sorunuz olup olmadığını sordukları  zaman, bu fırsatı iyi kullanarak şirket ve yapacağınız iş  hakkında bilgi almaya çalışın. İnsan Kaynakları Yöneticisine Sormak İsteyebileceğiniz  Sorular:  Şirketin, personel işe alma oranı nedir? Çalışmanız için düşünülen birim ne büyüklüktedir? Yeni işe alınan kişiler ne tür bir oryantasyon/ eğitim  görür? Ne kadar sıklıkla performans değerlendirmeleri yapılır? Şirketin personeline sunduğu  işveren desteği neleri  kapsar?

41 Sormak İsteyebileceğiniz Sorular
Bölümünüzün yetkili kişisine sormak isteyebileceğiniz sorular:  Öncelikli sorumluluklarınız neler  olacaktır? İşteki ilk altı ay/ 1 yıl içerisinde sizden neler başarmanız bekleniyor? Bölümün halen yürüttüğü ve yakın  zamanda yapması beklenilen projeler  nelerdir?

42 Sormak İsteyebileceğiniz Sorular
Meslektaşınıza sormak isteyebileceğiniz  sorular: O bölümde bir çalışma gününün profili nedir? Şirketin en sevdiği/ sevmediği  yönleri nelerdir? Profesyonel gelişme için olanaklar  nelerdir? Üstleri, iş arkadaşları veya  müşterileriyle ne tür bir etkileşim  içindedir?

43 Kendinize sormak isteyebileceğiniz sorular:
Çalışanlar işlerinden zevk alıyorlar mı? Şirketin hedefleri konusunda hevesli  görünüyorlar mı? Yönetim anlayışı ve şirket olanaklarını beğendiniz mi? Sıcak bir karşılama oldu mu? Bu yerin uyumlu bir atmosferi var mı?

44 İş Takibi Mülakat Sonucu :Mülakat sonucunun size iletilmesini bekleyin.  Bu konuda aceleci davranmak uygun bir davranış değildir. İşyerini sık sık aramak yerine, size belirli bir tarih verilmemişse, en  az, üç gün süre tanıyın ve sorun. Mülakatı yapan kişi/ kişilere mutlaka teşekkür mesajı yollayın.  Başvurduğunuz konum hakkındaki istekliliğinizi  sade bir dille  yineleyin. Başvurduğunuz iş konusunda istekli değilseniz, incelik olarak,  mülakatı yapan kişilerin konukseverliğini ve ilgisini takdir ettiğinizi belirtin.

45

46

47 Teşekkürler!


"ADAY AÇISINDAN MÜLAKAT" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları