Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ ARAYAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR İş arayan adayların iyi bir özgeçmiş hazırlaması gerekir. İyi bir öz geçmiş: – kısa ve öz olmalıdır,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ ARAYAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR İş arayan adayların iyi bir özgeçmiş hazırlaması gerekir. İyi bir öz geçmiş: – kısa ve öz olmalıdır,"— Sunum transkripti:

1

2 İŞ ARAYAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR İş arayan adayların iyi bir özgeçmiş hazırlaması gerekir. İyi bir öz geçmiş: – kısa ve öz olmalıdır, –Mümkün olduğunca ben kelimesinin kullanılmasından kaçınılmalıdır, –Sadece gerekli bilgiler verilmelidir. – Dengeli ve resmi bir üslup kullanılmalıdır. –Cümleler kısa olmalıdır.

3 Özgeçmişler biçimsel olarak genellikle şu şekilde olabilir: Kişisel Bilgiler: İsim Adres Telefon Numaralan Öğrenim: Bitirilen en son okuldan başlayarak alınan dereceler, [doktora, yüksek lisans, lisans] ve mezuniyet yılı belirtilmelidir. Aday herhangi bir konuda tez yazmış ise, ya da iftiharla mezun olmuş ise bundan da abartıya kaçmadan kısaca söz etmelidir. İş tecrübesi ve Deneyimler: En son çalışılan işyerinden ve pozisyondan başlayarak çalışılan diğer iş ve pozisyonlardan kronolojik sırada söz edilmelidir. Lisan Bilgisi: Adayın dürüst olarak hangi lisan ya da lisanları ne derece bildiği yer almalıdır. Açıklamalar: Bu bölüm en sonda, özgeçmişi okuyan kişide aday ile ilgili olumlu izlenim bırakacak hoş birkaç cümleden oluşabilir. Aşırıya kaçılmadan aşağıdaki kelimelerden bazıları bu cümlelerde kullanılabilir: –Liderlik vasfına sahip, problem çözücü, insiyatif kullanabilen, sorumluluk alabilen, yaratıcı, mücadeleyi seven, becerikli, sonuç almasını bilen, güven telkin eden, sağduyulu, verilen görevi zamanında tamamlayan, uyumlu, çalışma disiplini olan, dikkatli, çabuk düşünebilen, iyi hafızası olan, dinlemesini bilen. Ayrıca aday özel hobilerinden yine bu bölümde söz edebilir.

4 Bir özgeçmiş, herhangi bir işletmeye takdim mektubu olmaksızın gönderilmemelidir. –Takdim mektubunun amacı, adayın başvurduğu pozisyona olan ilgisini ve mülakata davet edilme yolundaki arzusunu belirtmektir. Genel olarak takdim mektupları üç paragraftan oluşur: – Giriş paragrafında aday bir kaç cümleyle başvurduğu pozisyon için neden uygun olduğunu belirterek muhatabın ilgisini çekmeye çalışmalıdır. – Gelişme paragrafında aday çok kısa olarak geçmiş başarı ve deneyimlerinden söz ederek muhatabın ilgisini özgeçmişi okumaya yönlendirmelidir. – Sonuç paragrafında ise aday vasıflarını ve iş ile ilgili potansiyelini daha ayrıntılı olarak konuşabilmek için mülakata davet edilme arzusunda olduğunu açıkça belirtmeli, kendisine gerek gün içerisinde gerekse akşam saatlerinde ulaşılabilecek telefonları vermelidir. Kapanış cümlesi adayın sahip olduğu potansiyel ile işletmeye sağlayabileceği katkıyı göz önüne serici nitelikte olmalıdır.

5 Adayın mülakat öncesi yapması gereken en önemli 3 şey : 1. HAZIRLANMAK! 2. HAZIRLANMAK! 3. HAZIRLANMAK!

6 Mülakat, görüşmeyi yapan kişiler kadar adayların da hazırlık yapması gereken, önemli bir adımdır İş görüşmesine gidecek adaylara şu hususlar önerilebilir: 1. Görüşme Öncesi: Adayın görüşmeye zamanında gitmesinin önemi büyüktür. Görüşmenin başlamasından 5-10 dakika önce aday firmada olmaya çalışmalıdır. Çok daha önce gitmek, şirket temsilcilerinde adayın o işi aşın derecede arzu ettiği intibaını uyandırırken, görüşmeye geç kalmak aday için olumsuz bir puandır.

7 TAKDİM MEKTUBU ÖRNEĞİ 2 Mayıs 2009 İmtiyaz Holding Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı Sayın Gürkan Levendoğlu Çayırönü Mevkii, Sümbül Cd. No: 12 istanbul Sayın Levendoğlu, Pazarlama konusunda sahip olduğum geçmiş tecrübelerime dayanarak, şirketinizde açık bulunan Satış Müdürlüğü pozisyonuna başvurmak istiyorum. Özgeçmişimde de göreceğiniz gibi uzmanlık alanım olan satış yönetimi konusundaki bilgi, deneyim ve birikimlerim sayesinde firmanıza yararlı olacağım kanısındayım. Ateks firmasında Marmara ve Ege Bölgesinden sorumlu satış müdürü olarak çalıştığım on yıl boyunca bölgemdeki satışların her yıl ortalama olarak %10'luk bir artış gösterdiğini açıkça söyleyebilirim. Ayrıca firmada geçen son altı yıl boyunca satış müdürlüğü görevime ek olarak tüm bölgelerdeki satış personelinin eğitilmesi görevi de tarafımca yürütülmüştür. Bu sorumluluk ve deneyimlerin beni tüm bölgelerden sorumlu satış müdürlüğü pozisyonu için yeterince hazırladığı kanısındayım. Umarım vasıflarımı detaylı olarak görüşmek üzere en kısa zamanda bir araya gelebiliriz. Bana mesai saatleri süresince no'lu mobil telefondan mesai saatleri dışında ise no'lu ev telefonumdan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bilgi ve deneyim birikimimle şirketinizin başarısına katkıda bulunmaktan mutluluk duyacağım. Saygılarımla Süha Tanyeri

8 2. Görüşme Süresince Bu süreç esnasında aday gerek sözleri, gerekse davranışlarıyla görüşmeciye dürüst, güvenilir, istikrarlı ve sorumluluk sahibi bir insan olduğunu göstermek durumundadır. Bu amaçla aday; –Görüşmeci ikram etse bile asla sigara içmemelidir. –Mümkün olduğunca sakin ve kibar olmaya dikkat etmeli, kendini beğenmiş davranışlar sergilememeye çalışmalıdır. – Tüm dikkati görüşmecinin üzerinde olmalıdır. –Hiçbir konuda görüşmeci ile tartışmaya girmemelidir. –Bazı tanınmış isimleri referans vererek görüşmeciyi etkilemeye çalışmamalıdır. –Konuşma esnasında argo kelimeler kullanmamalıdır, nazik olmalıdır. – İş için istekli görünmeli, kendisine bir şans verilirse başarılı alacağı konusunda kendisine güvendiğini belirtmelidir. –Görüşmecinin sözünü kesmeden dinlemeli gerekli karşılıkları vermelidir. –Görüşmeci konuşurken onu, rahatsız etmeyecek şekilde gözlerine bakarak dinlemelidir. Çünkü, göz teması anlaşmak açısından çok önemlidir.

9 3. Soruları Cevaplandırırken Kendisiyle ilgili olumlu yönlerini dile getirmeli, gerektiğinde diplomatik cevaplar vermeyi bilmelidir. Kişisel özelliklerinden söz ederken, bunların başvurduğu işle yakından ilgili olanlarını ön plana çıkarmaya dikkat etmelidir. Sorulara verdiği cevapların kısa ve net olmasına dikkat etmelidir. Genellikle görüşmenin sonlarına doğru mülakatı yapan kişi adaya sorusu olup olmadığını soracaktır. –Aday soracağı sorularla işin kapsamını, bu göreve seçilecek kişiden neler beklendiğini açıklığa kavuşturabilir, –Ayrıca firma hakkında yeterli bilgi toplayabilir. –Fakat bu görüşme sırasında adayın maaş, ikramiye, prim gibi parasal konularda sorular sorması pek uygun kaçmaz.

10 4. Görüşmenin Sonrasında Görüşmenin bitiminde adayın görüşmeciye kendisine zaman ayırdığı için teşekkür ederek ayrılması ve tekrar görüşmeyi umduğunu belirtmesi yerinde bir davranıştır. Adaylara tavsiyemiz şudur; bir iş görüşmesinden mutlaka bir iş teklifi ile çıkacağınızı düşünüp düş kırıklığına uğramayın. – Görüşmeci üzerinde çok olumlu bir izlenim bırakmış olsanız bile, sizi enine boyuna değerlendirmek ya da sizinle görüşme yapan diğer firma yetkililerinin de görüşlerini almak için zaman gereklidir. Ayrıca bu iş için seçilen kişi olmasanız bile katıldığınız görüşme bir sonrakiler için size deneyim kazandıracaktır.

11 Her iş görüşmesi sonrasında özeleştirinizi yapabilmeniz oldukça önemlidir. Kendinize şu sorulan sormak yardımcı olabilir: Dış görünüşüm yeterince iyi miydi ? Kendimi yeterince ifade edebildim mi ? Görüşmeye gitmeden önce firma hakkında topladığım bilgiler görüşme sırasında bana yerince yardımcı oldu mu ? Mülakat sırasında rahat davranabildim mi ? Görüşmeyi yapan kişiyi yeterince etkileyebildim mi ? Onu iyi izleyip dinledim mi ? İş için istekli olduğumu yeterince ifade edebildim mi ? Yeteneklerimi ve iş için uygun olduğumu gösterecek vasıflarımı ne kadar ön plana çıkarabildim. Görüşmeci söylediklerimle ne kadar ilgilendi ?

12 Şirketin Adaylarda Aradığı Özellikler Nelerdir? Analitik düşünce Problem çözme yeteneği Özgüven ve motivasyon Takım çalışması ve iletişim becerileri Öğrenmede isteklilik Samimiyet Profesyonel olmaya yatkınlık Liderlik ve insiyatif alabilme yetisi Esneklik

13 *Quintessential Careers Adayı Değerlendirme Kriterleri Adaptasyon Sözlü/ Yazılı/ Stratejik Analiz Konuşma & Yazıda Detaylara Dikkat Etme Sözlü/ Yazılı İletişim Kontrol Kararlılık Delegasyon ­ Sorumluluk Verme Gelişme Teknikleri Enerji Girişimcilik Becerileri Donanım Kullanımı Etki Esneklik Bağımsız Çalışabilme Becerileri

14 Adayı Değerlendirme Kriterleri İnsiyatif Yenilikçilik Dürüstlük Liderlik Motivasyon Yönetme Katılımcılık Keskin görüş Değerlendirebilme Dinleme Becerileri Sunum Becerileri Uzlaşma Becerileri Planlama ve Organizasyon Becerileri Risk Alma Uyumlu ilişki Kurabilme Güvenlik Bilinci Satış / İkna Edebilme Yetisi Duyarlılık Strateji Geliştirme Takım Dayanışması Teknik/ Profesyonel Bilgi Teknik/ Profesyonel Verimlilik Azimlilik İş Ahlakı Öğrenebilme ve Öğretebilme Kapasitesi

15 Aday Mülakata Nasıl Hazırlanmalı? Kendini Analiz Etme Çalışması: Becerilerinizin farkında olmanız iş arama işlemini kolaylaştıracaktır! Kariyer seçeneklerinizin çeşitliliğini keşfedebileceksiniz. İş ünvanları konusunda kaygılanmadan uygun pozisyonlar bulabilecek; iş olanaklarını daha kolay değerlendirebileceksiniz. Belirli bir pozisyona odaklanmamış olsanız bile işverene bir kariyer/ çalışm a planınızın olduğunu gösterebileceksiniz. CV, ya da başvuru /amaç mektubunuzda işverene becerilerinizi sunarken zorlanmayacaksınız. İş olanaklarıyla ilgili bilgi toplar ve başvuru yaparken kendinize olan güven iniz artacak.

16 Kendi “Analiz Listenizi” Hazırlama Yöntemi Bu liste Nitelikler, Beceriler ve destekleyici Örnek Olaylardan oluşur Kendinizi keşfetmek için yapmanız gereken: BEYIN FIRTINASI! Becerileriniz çeşitli verileri insanları, nesneleri, olay ve görüşleri ele alış biçiminizi gösterir. – Örnekler : Araştırma, olay ve insanları yönlendirme Nitelikleriniz kişiliğinizle ilgili özelliklerinizdir. – Örnekler : Azimli, içten, çalışkan Olaylar deneyimlerinizle bağlantılıdır. – Örnekler : Zaman yönetimi veya delegasyon becerilerinizi çok iyi kulla ndığınız olay[lar]

17 Ön Hazırlıklar Başvurduğunuz iş yeri ile ilgili mümkün olduğunca çok bilgi edinmeye çalışın, şirket web sayfası ve broşürlerini okuyun. Şirketle ilgili toplayacağınız bilgi içeriği: Yönetim Anlayışı Kültürü Değerleri Etik Kodlar Şirketle ilgili veriler toplamaya çalışın: Ürünler Hizmetler Bölümler ve Yerleri Çalışanlar Sayıları

18 Ön Hazırlıklar Mülakat öncesi şirketin sizden beklentileri ni iyice öğrenin. Mülakatlarda başarılı olmanın anahtarı: Mülakata kendinizi özenle, fakat abartısız hazırla mak, Gelebilecek soruları nasıl yanıtlayacağınızla ilgili “düşünsel bir taslak” oluşturmaktır.

19 Ön Hazırlıklar “Düşünsel Taslak” Nasıl Oluşur? Geçmiş deneyimleriniz üzerinde odaklanın: Ödev, Proje ve Stajlarınız Üstlendiğiniz görev ne idi / nasıl gelişti? Zamana, baskıya ve beklenmedik durumlara karşı hangi yöntemleri kullandınız? Yapmış olduğunuz çalışmaları gözden geçirirken hazırlanma aşamasında karşılaştığınız zorlukları nasıl ba şarıyla tamamladığınızı düşünün.

20 Ön Hazırlıklar “Durum­Eylem­Sonuç” Üzerine Odaklanma Mülakatta Yanıtlarınızı Somut Durum­Eylem­Sonuç (D-E-S) planında vermeye hazırlanın. Situation ­ Action ­ Result [S­A­R] Durum : Yaşamış olduğunuz bir durumu veya başarmanız gereken bir görevi anlatın. Olay hakkında uygun ve yeterli bilgi verin. Eylem: Bu durumda eylem planınızı anlatın. –Neyi, neden yaptınız? Sonuç: –Ne sonuç elde ettiniz ? Belirtin –Neler başardınız ? Açıklayın –Neler öğrendiniz ? İrdeleyin.

21 Mülakatta Yanıtlarınızı Somut D-E-S planında verin. “Durum­Eylem­Sonuç” Çerçevesinde Yanıtlar D urum 11yaşında, bahçenizdeki ağacınızdan topladığınız kirazları satma projesi ve almak istediğiniz bir saat. E ylem Kirazların toplanması, tartma, süslü 2 sepete renkli külahlarda yerleştirme, satılacak yer saptama: Plaj kapısı. Fiyat biçme: 1.000TL X 50 külah= TL S onuç Para kazanmanın emek olduğunu öğrenme. İstenilen hedeflere ulaşılabilineceğini görme. Bu işin keyfine varma.

22 Ön Hazırlıklar Mülakatı yapacak kişinin sorularını tahmin etmeye çalışın. Verebileceğiniz yanıtların provasını yapın! Mülakat Provaları Nasıl Olur? Bir Aile ferdi, arkadaşınız veya ayna önünde tek başınıza prova yapın, kendi sesinizi dinleyin. Mülakatta gelebilecek en zor soruyu düşünün: Bu soruya verebileceğiniz yanıtlar üzerinde, mimikleriniz i de izleyerek alıştırma yapın. Kendinize sorular sorup yanıtlar vererek, tiyatro oyunu düzenini zihninizde yaratın! İç diyaloglarınızı duyun.

23 Ön Hazırlıklar/Deneyebileceğiniz Teknikler Pygmalion Tekniği: Zihninizde olayların nasıl gelişmesi gerektiğine d air bir imge oluşturun ve buna inanın. Unutmayın, gerçekleşmesini çok istediğiniz düşle r çaba ve biraz şansla gerçeklere dönüşebilir. Size enerji ve pozitif düşünceyle arka çıkacak bir yakınınız olsun. Bu yapıcı ve destekleyici kişinin siz mülakata gir meden önce konuştuğunuz son kişi olmasını sağl ayın.

24 Ön Hazırlıklar Canlandırma Tekniği Mülakatı gözünüzün önünde canlandırarak bir deneyim yaşayabilirsiniz. Belli durumlarda nasıl tepki göstereceğinizin düşünsel provasını yapın. Beden dilinizi gözünüzün önüne getirin. Kendinizi, kendine güvenen, heyecanını kontrol eden bir aday olarak görüntüleyin.

25 Son Hazırlıklar Stajlar, dersler ve etkinliklerinizde edindiğiniz deneyimlerin, aradığınız meslekle nasıl bağlantılı olacağını düşünün. Mülakatta ne giyeceğinizi önceden planlayın. Giysinizin ütülü, ayakkabılarınızın temiz, saçınızın ve tırnaklarınızın düzgün olmasına dikkat edin. Mülakat yerine gidebileceğiniz zamanı iyi ayarlayın. Mümkünse, ne kadar zamanda gidildiğini öğrenmek için bu yeri önceden ziyaret edin. Özgeçmişinizin ve referans mektuplarınızın kopyalarını yanınızda bulundurun. Mülakatı yapacak kişinin beklentileri üzerine odaklanın. Mülakat sırasında mümkün olduğu kadar profesyonelce konuşmak ve davranmak için hazırlanın. Niteliklerinizi ve becerilerinizi ve başvurduğunuz kuruma neler kazandırabileceğinizi dile getirmek için hazırlık yapın.

26 Mülakat için Uygun Dış Görünüş Mülakatı yapacak olan kişi, kesinlikle sizin dış görünüşünüze dikkat edecektir. İş ortamına uygun, profesyonel bir şekilde giyinirseniz, nerede olursa olsun ortama uygun olacaksınız. Erkekler için Geleneksel iş kıyafeti, koyu renk takım elbise ile beyaz, uzun kollu, ütülü gömlekten oluşur. Kravatınız elbisenize uygun olmalıdır. Dikkati dağıtacak kadar çok renkli/şe- killi, abartılı kravat kullanmayın.

27 Mülakat için Uygun Dış Görünüş Kadınlar için Geleneksel iş kıyafeti; takım elbise veya pantolon takım anlamına gelir. Fazla göze batan takı kullanmaktan ve ağır makyajdan kaçının. Tırnaklarınızın temiz olmasına, uzun olmamasına ve abartılı oje kullanmamaya dikkat edin.

28 KadınlarErkekler Siyah, lacivert, gri gibi koyu renklerde etek- ceket /pantolon-ceket takımı Lacivert, gri gibi koyu renklerde pantolon- ceket takımı Takıma uygun tercihen beyaz, mavi ya da pembe, düz renkli gömlek Beyaz uzun kollu, ütülü gömlek Takıma uygun koyu renkli, kısa topuklu, burnu kapalı ayakkabılar Koyu renk çorapla giyilmiş, temiz, deri ayakkabılar Sınırlı sayıda takı, bijuteriGömleğe uygun, pastel renkli kravat Hafif makyaj ve parfüm Hafif parfüm ya da tıraş losyonu Düzgünce taranmış, temiz saçlar Düzgünce taranmış ya da toplanmış temiz saçlar Düzgünce taranmış, temiz saçlar Düzgün şekil verilmiş ya da tamamen tıraş edilmiş sakal, bıyık Bakımlı, temiz tırnaklı ellerTemiz tırnaklar Evrak çantası ya da portföy

29 Adım Adım Başarılı Bir Mülakat Mülakat yerine zamanında gidin. Bu, " belirtilen saatten 10 dakika önce” anlamına gelir. Kendinizi, sizi karşılayan asistana/sekretere tanıtın. Mülakat odası yakınında beklerken rahat olun. Bulundu ğunuz yerde varsa, şirket broşürlerini, kitapçıklarını inceleyin. Mülakat odasına girdiğinizde mülakatı yapacak kişi ya da kişilerle tokalaşın. Odaya bir iş çantası, ya da ajanda dışında çok fazla eşya ile girmeyin. Göz temasında bulunarak dikkatli bir dinleyici olduğunuzu gösterin.

30 Adım Adım Başarılı Bir Mülakat İlgili olduğunuzu göstermek için vücut dili kullanın. Soruları ve yorumları iyi anladığınızı göstermek için olumlu tepki verin, gülümseyin. Yavaş ve açık diksiyonla konuşun. Düşüncelerinizi toparlamak için duraksamaktan korkmayın. Gerekiyorsa, bir sonraki aşamada sizden ne beklenildiği ni sorun. Kendinizden emin olun.

31 Adayın Mülakat Sırasında Yapması Gerekenler? “ En sevdiğiniz renk nedir?” gibi formal olmayan, bir soruyla karşılaşırsanız, bu soruyu şirketteki rolünüzle bağlantılı olarak yanıtlayın. Dürüst olun. Olumsuz ifadelerle karşılaşırsanız, sert bir t avırla karşılık vermeyin. Nazik bir şekilde nedenlerinizi söyleyin. Mülakatı yapan kişi ya da kişilere soru sormak isterseniz, doğru zamanda sorularınızı yöneltin. Mülakat sonunda teşekkür ederek el sıkışın. Mülakatı yapan kişiden kartvizitini isteyin ve mülakat sonrasında bir teşekkür notu gönderin.

32 Şunları yapmaktan kaçının! Sesli duraklamalar: –“Aaaaa”, “Hııı”, “yani... ”, ”şey” Güvensizlik gösteren ifade: – “Bilmem ki...!” Sık sık soruları tekrarlatmak: – “Efendim?”, “Nasıl?” Yüz veya saçınıza sık sık dokun- mak ­ tikler Aşırı terleme/ mendil aramak Nezle belirtisi/ sesli hapşırık /hıç- kırık Parmaklarla oynamak/el ovuştur- mak Dizleri / ayakları devamlı sallamak Argo kullanmak Mülakat yapan kişinin masasın a el/ kolları dayamak Döner iskemledeyseniz hareket etmek Abartılı gülümseme Uzun süre tokalaşmak Çok hafif temasla el sıkmak Göz temasından kaçınmak

33 Örnek Davranış Belirleyici Mülakat Soruları Birden fazla proje üzerinde çalıştığınız zaman, ne tür bir yöntem uyguluyorsunuz? Projelerinizi son teslim tarihinde teslim edebilmek için çalışmalarınızın takibini nasıl yürüttünüz? İşlerinize nasıl odaklanırsınız? –[İşe Bağlılık/ Düzen] Başarıyla gerçekleştirdiğiniz iki hedefinizi anlatın. Başarılı olmanızda hangi faktörler etkili oldu? –[Hedef Koyma/ Azim/ Sebat]

34 Örnek Genel Mülakat Soruları 1. Kendinizi nasıl tanımlarsınız? 2. Üniversite deneyiminiz sizi iş dünyasına nasıl hazırladı? 3. Bu kariyeri seçmenize neden olan şeyler nelerdir? 4. Kendiniz için hangi kısa dönemli hedefleri koydunuz? 5. Bir anlaşmazlık karşısında mücadele edebilme yeteneğinizi nasıl değerlendi- rirsiniz? 6. Kariyer başarınıza hangi niteliğinizin en çok katkıda bulunacağını düşünü- yorsunuz? 7. Üniversite seçiminizdeki nedenleri belirtebilir misiniz? 8. Akademik programınızın ve aldığınız derslerin kariyerinize ne şekilde fayda sağlayacağına inanıyorsunuz?

35 Örnek Sorular ve Yanıtlar Üniversite seçiminizdeki nedenleri belirtir misiniz? Üniversiteniz size neler kazandırdı? Örnek Yanıt: Mezun olduğum üniversite gelişmiş teknolojik olanak konusunda önemli bir konumdadır. Bu nedenle, bu üniversiteye girebilirsem, mühendislik eğitimim için gerekli olanaklara sahip olabileceğimi biliyordum. ­­­­, disiplinler arası yaklaşımıyla oldukça rağbet gören bir üniversite. Bu nedenle sizin gibi şirketler bu üniversite mezunlarına daha farklı bakıyorlar. Disiplinler arası program düşünceye farklı boyutlar katıyor. Mühendis olmak yanında, çok yönlülük ve eleştirel düşünme becerileri sentez yeteneğini güçlendiriyor. Kesin karar vermeden önce üniversiteyi ziyaret ettiğim için, laboratuar olanaklarının çok iyi olduğunu gördüm ve derslerin seçkin bir akademik kadro tarafından verildiği bilgisini topladım. Mühendislik eğitiminde bu olanakların içinde yaşadım. Ayrıca, İlk iki yılda aldığım dersler ve özel projelerde grup çalışmasının önemini kavradım. Bu üniversitedeki dört yılım boyunca, 25’ten fazla proje bana takım çalışması ve iletişim becerileri kazandırdı.

36 Örnek sorular ve yanıtlar Bireysel bilgi toplamada mı, yoksa başkalarıyla işbirliği içinde çalışırken mi daha verimli oluyorsunuz? Örnek Yanıt: Bilginin geçerliliği inkar edilemez. Aynı şekilde, bir takım içerisinde çalışırken ortaya çıkan enerji de yadsınamaz. Grup içinde çalışmanın en iyi yönü, değişik bakış açılarını birleştirerek bir takım ürünü meydana getirmek. Bilgi, çalıştığınız proje içerisinde daha da etkin kullanılır hale geliyor. En verimli durum, bilgi ve takım içinde çalışmanın bir kombinasyonu olabilir, ve ben her iki alanda da kendi yeteneklerime güveniyorum.

37 Örnek sorular ve yanıtlar Kısa dönem hedeflerinizden bahseder misiniz? Örnek Yanıt: Öncelikli hedeflerim, şirketinizin organizasyonel yapısını ve profesyonel satış tekniklerini öğrenmektir. Böylece, satış ekibinizde yer alan üretken elemanlardan biri olabilirim. Nelere ihtiyaç duyulduğunu öğrendikten sonra, kesinlikle en iyi şekilde katkıda bulunmaya çalışacağım.

38 Örnek sorular ve yanıtlar Beş yıl içerisinde kendinizi nerede görüyorsunuz? Örnek Yanıt: Geleceği tahmin etmek zor olsa da, beş yıl içinde çok iyi bir finans danışmanı olacağıma içtenlikle inanıyorum. Yeteneklerim sayesinde, ikinci adım olabilecek, portföy yöneticiliği hatta daha yüksek mevkilere gelebileceğime inancım yüksek. Nihai hedefim her zaman için, şirket yapısında hangi mevkide olursam, yeteneklerimi en üst düzeye yönelik geliştirmeye çaba göstermektir.

39 İkinci veya seri mülakat İlk mülakatta işveren üzerinde olumlu bir etki y aratan adaylar, ikinci bir veya seri mülakatlara çağrılabilirler. Sorulara net ve doğru yanıtlar verdiyseniz; becerilerinizi, başvurduğunuz konumda nasıl uygulayacağınızı iyi bir şekilde anlattıysanız; performansınızı aynı şekilde sürdürmeye çalışın!

40 Sormak İsteyebileceğiniz Sorular Mülakatı yapan kişiler, şirket ya da başvurduğunuz konum hakkında sorunuz olup olmadığını sordukları zaman, bu fırsatı iyi kullanarak şirket ve yapacağınız iş hakkında bilgi almaya çalışın. İnsan Kaynakları Yöneticisine Sormak İsteyebileceğiniz Sorular: Şirketin, personel işe alma oranı nedir? Çalışmanız için düşünülen birim ne büyüklüktedir? Yeni işe alınan kişiler ne tür bir oryantasyon/ eğitim görür? Ne kadar sıklıkla performans değerlendirmeleri yapılır? Şirketin personeline sunduğu işveren desteği neleri kapsar?

41 Bölümünüzün yetkili kişisine sormak isteyebileceğiniz sorular: Öncelikli sorumluluklarınız neler olacaktır? İşteki ilk altı ay/ 1 yıl içerisinde sizden neler başarmanız bekleniyor? Bölümün halen yürüttüğü ve yakın zamanda yapması beklenilen projeler nelerdir? Sormak İsteyebileceğiniz Sorular

42 Meslektaşınıza sormak isteyebileceğiniz sorular:  O bölümde bir çalışma gününün profili nedir?  Şirketin en sevdiği/ sevmediği yönleri nelerdir?  Profesyonel gelişme için olanaklar nelerdir?  Üstleri, iş arkadaşları veya müşterileriyle ne tür bir etkileşim içindedir?

43 Kendinize sormak isteyebileceğiniz sorular: Çalışanlar işlerinden zevk alıyorlar mı ? Şirketin hedefleri konusunda hevesli görünüyorlar mı? Yönetim anlayışı ve şirket olanaklarını beğendiniz mi? Sıcak bir karşılama oldu mu? Bu yerin uyumlu bir atmosferi var mı ?

44 İş Takibi Mülakat Sonucu :Mülakat sonucunun size iletilmesini bekleyin. Bu konuda aceleci davranmak uygun bir davranış değildir. İşyerini sık sık aramak yerine, size belirli bir tarih verilmemişse, en az, üç gün süre tanıyın ve sorun. Mülakatı yapan kişi/ kişilere mutlaka teşekkür mesajı yollayın. Başvurduğunuz konum hakkındaki istekliliğinizi sade bir dille yineleyin. Başvurduğunuz iş konusunda istekli değilseniz, incelik olarak, mülakatı yapan kişilerin konukseverliğini ve ilgisini takdir ettiğinizi belirtin.

45

46

47


"İŞ ARAYAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR İş arayan adayların iyi bir özgeçmiş hazırlaması gerekir. İyi bir öz geçmiş: – kısa ve öz olmalıdır," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları