Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARILARIN MATEMATİĞİ. ARILARIN BAL YUVASI Arı peteğinin temel maddesi balmumu. Arılar balmumunu, karınları altında yer alan salgı bezlerinden salgılayarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARILARIN MATEMATİĞİ. ARILARIN BAL YUVASI Arı peteğinin temel maddesi balmumu. Arılar balmumunu, karınları altında yer alan salgı bezlerinden salgılayarak."— Sunum transkripti:

1 ARILARIN MATEMATİĞİ

2 ARILARIN BAL YUVASI

3 Arı peteğinin temel maddesi balmumu. Arılar balmumunu, karınları altında yer alan salgı bezlerinden salgılayarak yaparlar.

4 1 kg bal mumu için 22 kg bal yerler

5 ARILAR NEDEN ALTIGEN PETEK YAPAR?

6 BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? Bir depoyu en az malzeme ve en fazla yer sa ğ layacak ş ekilde in ş a etmenin yolu duvarları altıgen yapmaktır.

7 PETEKLER ALTIGEN OLMASAYDI DAHA AZ BAL OLUŞURDU

8 ŞEKİLLERİN HAYATIMIZDAKİ VERİMLİLİĞİ SİLİNDİR ŞEKLİNDE PETEKBEŞGEN ŞEKLİNDE PETEK

9 ŞEKİLLERİN ÖNEMİ ÜÇGEN HÜCREKARE HÜCRE

10 Bu farklı geometrik şekillerden çevresi en kısa olan altıgendir.

11

12 BAKMAYIN ÇİÇEKLERLE KEYİF YAPMALARINA

13 Arılar petekleri örerken, petek gözlerinin birbirlerine olan açılarını da hesaplarlar.

14 Sırt sırta duran petek gözleri mutlaka yere do ğ ru 13 derece e ğ imle in ş a edilir. Bu e ğ im akı ş kan bir yapıya sahip olan balın, peteklerden akmasını engeller

15

16 VERİMLİ OLMA SANATI VE ALTIGENLER,,,,, Altıgen, en az balmumuyla en fazla depolama alanı sa ğ layan ş ekildir. Bal arısı, olabilecek en ideal ş ekli kullanmaktadır.

17 Arılar petekleri örerken i ş birli ğ i içindedirler. Tamamlanmı ş bir petek gördü ğ ümüzde bunun sanki tek bir blok halinde örüldü ğ ünü dü ş ünürüz. Fakat arılar petekleri ayrı ayrı noktalardan ba ş layarak örerler. Yüzlerce arı üç dört farklı yerden pete ğ i öremeye ba ş larlar.

18 Usta bir mimariyle petekleri in ş a eden arılar, çalı ş kanlıklarıyla, sıfır hatayla hareket etme amaçlarıyla, disiplinli bir ş ekilde organize olup, hedeflerine hızlı ve en akılcı yolla ula ş abilen, hayvanlar aleminin en akıllı canlılarındandır.

19 Matematiğin,Geometrinin ve Simetrinin en kusursuz örnekleri sadece bal peteklerinde değil, doğanın her yerinde görmek mümkündür.


"ARILARIN MATEMATİĞİ. ARILARIN BAL YUVASI Arı peteğinin temel maddesi balmumu. Arılar balmumunu, karınları altında yer alan salgı bezlerinden salgılayarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları