Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akut Kolesistit Klinik Prezentasyon, Tanı ve Tedavi /951/77.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akut Kolesistit Klinik Prezentasyon, Tanı ve Tedavi /951/77."— Sunum transkripti:

1 Akut Kolesistit Klinik Prezentasyon, Tanı ve Tedavi /951/77

2 Sunum Planı AKUT KOLESİSTİT 4 Sorunun tanımlanması 4 Safra Taşı ve Oluşumunda Risk Faktörleri 4 Klinik Prezentasyon 4 Tanı F Laboratuvar Değerlendirme F Radyolojik Değerlendirme F Ayırıcı Tanı 4 Komplike Durumlar 4 Akalkülöz Kolesistit 4 Tedavi 2/77

3 Sorunun Tanımlanması SAFRA KESESİ TAŞI 4Biliyer hastalıkların büyük çoğunluğu safra kesesi taşına bağlı Yusoff IF ve ark. Diagnosis and management of cholecystitis and cholangitis. Gastroenterol Clin North Am 2003; 32:1145–68 4Otopsi verilerine göre safra kesesi taşı ABD yetişkinlerinde %11-25 FABD’de kabaca 25 milyon kolelithiasis Elwood DR. Cholecystitis. Surg Clin North Am 2008;88:1241–52 4Kolelithiasis gelişmiş ülkelerde en sık cerrahi nedeni FABD’de 700 bin kolsistektomi/yıl Elwood DR. Cholecystitis. Surg Clin North Am 2008;88:1241–52 4Safra kesesi taşı olanların bir yıllık dönemde %1-2’si semptomatik Friedman GD. Natural history of asymptomatic and symptomatic gallstones. Am J Surg 1993;165:399–404 /953/77

4 Sorunun Tanımlanması AKUT KOLESİSTİT 4Biliyer hastalık akut karın ağrısı için hastane başvurularının %3-9 Trowbridge RL ve ark. Does this patient have acute cholecystitis? JAMA 2003;289:80–6 4Kolesistit GİS hastalıklarında hastane yatışına neden olan en sık hastalık FABD’de yıllık 250 000 yatış Russo MW ve ark. Digestive and liver diseases statistics. Gastroenterology 2004;126:1448-53 /954/77

5 Kolelithiasiste Kolesistit Riski 4 Asemptomatik safra kesesi taşı olanlarda yıllık* F %1 biliyer kolik F %0,3 akut kolesistit F %0,2 semptomatik koledekolithiasis F %0,04-0,2 pankreatit 4 İlk semptomlar başladıktan sonra reküren semptomlar ve komplikasyon oranı artar** F %1-3 komplikasyon görülme *Attasaranya S ve ark. Med Clin North Am 2008;92:925–60 *Besselink MG ve ark. J Gastrointest Surg 2009;13:312–7 *Venneman NG, vanErpecum KJ. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2006;20(6):1063–73 **Friedman GD. Am J Surg 1993;165:399–404 /955/77

6 Safra taşları ile duktus sistikusun tıkanması 4 Safra kesesi hidropsu 4 Ampiyem 4 Perforasyon  perikolesistik apse, safra peritoniti 4 Safra taşlarının koledoğa düşmesi  sarılık, kolanjit 4 Karaciğer apsesi 4 Biliyer pankreatit /956/77

7 Akut Kolesistit 4 %95 kolelithiazis birlikteliği 4 Diğer nedenler FSafra kesesi ve yolları tümörleri FBenign safra kesesi polipleri FParazitler FPeriportal lenf nodları FYabancı cisimler (kurşun gibi) /957/77

8 Patofizyoloji Taş  lokal erozyon veya enflamasyon  ödem  duktus sistikus obstruksiyonu  kesede hidrops   kan desteği  distansiyon, mukoza ödemi, venöz-lenfatik konjesyon  mukozal iskemi Uzamış tıkanıklık lümen içi basınç artışına, duvar ödemine ve akut inflamatuvar cevaba yol açar Indar AA, Beckingham IJ. Acute cholecystitis. BMJ 2002;325:639–43. Mukozal enflamatuvar medyatörler PGI 2 ve PGE 2 salınımı Mukozal ülser  nötrofil infiltrasyonu, mikroapseler, sekonder vaskulit  + Sekonder bakteriyel infeksiyon  gangren ve perforasyon Lokalize mukozal travma  Fosfolipaz lizozom salınımı Lecitin Lizolecitin /958/77

9 Klinik Prezentasyon 4Ağrı - Tekrarlayan/ilk - Postprandiyal - Kolik? (paroksismal değil, sabit;15dk-12saat/epizot) - Sağ üst kadran, epigastrium, sağ omuz-skapulaya yayılan 4 Kusma ve bulantı (%60-80) 4 Ateş ve Taşikardi 4 Sağ üst kadranda kas defansı ve duyarlılık (%50) 4 Sağ üst kadranda kitle hissi (% 40) Fgergin safra kesesi Fperikolesistik apse 4 Murphy belirtisi /959/77

10 Klinik Prezentasyon 4Sarılık (%10-15) FKoledokolityazis FKolanjitis FOddi sfinkteri spazmı Filtihaplı Hartmann poşunun koledoku daraltması (Mirizzi Sendromu) Fİkterik turuncu-çay rengi idrar, kül rengi gayta /9510/77

11 Labaratuvar Değerlendirme 4Lökositoz / normal WBC 4ALP, KCFT, Bilirubin, serum amilaz hafif  / normal  Bilirubin    ( > 3mg/dL)  koledokolithiasis 4Yaşlı ve çocuklarda dikkat! /9511/77

12 Biliyer Kolik/ Akut Kolesistit Ayrımı 4Akut Kolesistitte F 6 saatten uzun süren ağrı F Bulantı, kusmanın eşlik etmesi F Daha şiddetli ağrı F Sağ üst kadranda daha belirgin lokalize F Ateş F Murphy belirtisi F Lökositoz F Artmış KC enzimleri (ALP’da transaminazlara göre daha belirgin artış) F Bilirubin yüksekliği /9512/77

13 Radyolojik Tanı 4 Direkt Grafi (SK taşları %20 radyolojik opak) 4 Ultrasonografi 4 Kontrastlı Tetkikler FOral kolesistografi FIV kolanjiografi FDirekt kolanjiografi (Operatif, T-tüp, PTK, ERCP) 4 BT (Komplikasyon değerlendirmesinde) 4 MR 4 Hepatobiliyer imino-diasetik asit (Tc99 işaretli) kolesintigrafi (Akalkülöz Kolesistitte ilk tercih?) /9513/77

14 Ultrasonografi 4 İnvaziv değil 4 Karaciğer içi ve dışı safra yolları 4 Akut Kolesistit Tanısı F%90-100 tanı F Safra çamuru / kesi içi taş(lar) FSafra kesesi duvarında kalınlaşma (ray görünümü, 3mm üstünde kalınlaşma) FKesede hidrops FPerikolesistik sıvı FSonografik Murphy F8mm üstü ana safra kanalı  ana safra kanalı tıkanıklığı Ultrasonografi sağ üst kadran ağrılarının ilk değerlendirmesinde en uygun radyolojik çalışmadır American College of Radiology Appropriateness Criteria, 2007 /9514/77

15 Safra kesesi ta ş ları yer çekimi ba ğ ımlı /9515/77

16 Akut Kolesisititte Safra kesisi Duvar Kalınlaşması 4Akut kolesistitli hastaların %50’de 3 mm ve üstü duvar kalınlaşması Rubins DJ. Ultrasound imaging of the biliary tract. Ultrasound Clin 2007;2: 391–413 43 mm ve üstü safra kesesi duvar kalınlaşması olan hastaların %50’de cerrahi gerektirmeyen bir durum (KKY, Renal Hst, KC Hst) Spence SC, Teichgraeber D, Chandrasekhar C. Emergency right upper quadrant sonography. J Ultrasound Med 2009;28:479–96 /9516/77

17 Akut Kolesistitte Duvar Kalınlaşması /9517/77

18 Taşla dolu kesede duvar eko gölgesi /9518/77

19 BT /9519/77

20 HİDA Sintigrafi /9520/77

21 4Tokyo 2006 4Tanı ve hastalık şiddeti için standart kriter yok 4Akut kolesistit çalışmları gözden geçirilmesi 4Eksperlerin katılımları ile ortak görüşleri AKUT KOLESİSTİT TANI KRİTERLERİ A.Enflamasyonun Bölgesel Belirtileri (1) Murphy Belirtisi, (2) Sağ üst kadranda kitle/ağrı/hassasiyet B.Enflamasyonun Sistemik Belirtileri (1) Ateş, (2) CRP  (3) WBC  C. Görüntüleme bulgularında tipik akut kolesistit bulguları Tanı Koyma A’da ve B’de birer madde (+) Radyoloji klinik olarak şüpheli durumda tanıyı doğrular /9521/77

22 Akut Kolesistitte Radyolojik Bulgular 4Ultrasonografik Bulgular FSonografik Murphy F>4 mm üstü duvar kalınlığı (Kr KC hst, asit, sağ kalp yetm yok) FBüyümüş SK uzun aks >8 cm, kısa aks >4 cm Fİnkarsere safra taşı, debris eko, perikolesistik mayi FSK duvarında sonografik parlak tabaka, duvar içinde çizgili görünüm, dopler sinyalleri 4MRG Bulgular FPerikolesistik yüksek sinyal FBüyümüş SK FKalınlaşmış SK duvarı 4BT Bulgular FKalınlaşmış SK duvarı Fperikolesistik mayi FBüyümüş SK FPerikolsistik yağ dokusunda yüksek yoğunluklu çizgisel alanlar 4Tc-HIDA Bulgular FKC normal alım ve atımında KC yok FRadyoaktivitenin SK fossasının etrafında yoğunlaşması /9522/77

23 Akut Kolesistitte Hastalık Şiddet Kriterleri 4Hafif (Grad I) FGrade II ve III kriterlerini karşılamayan FSağlıklı bireyde organ disfonksiyonu yok FSK’de hafif enflamatuvar değişiklikler FGüvenli kolesitektomi ve düşük operasyon riski 4Orta (Grad II); tek kriter yeterli FWBC(>18 000/mm3) FSağ üst kadranda hassas kitle F72 saatten uzun klinik FBelirgin bölgesel enflamasyon (biliyer peritonit, perikolesistik apse, gangrenöz/amfematöz kolesistit ) Laparoskopik cerrahi ilk 72 saatte yapılmalı 4Ağır (Grad III); tek kriter yeterli FKardiyovasküler disfonksiyon (hipotansiyon için 5 μg/kg/dak veya herhangi bir doz dobutamine tedavisi ) FNörolojik disfonksiyon (azalmış bilinç düzeyi) FSolunumsal disfonksiyon (PaO2/FiO2 oranı<300) FRenal disfonksiyon (oliguri, kreatinin >2.0 mg/dl) FHepatik disfonksiyon (PT-INR >1.5) FHematolojik disfonksiyon (trombosit sayısı <100 000/mm3) /9523/77

24 Ayırıcı Tanı 4 Peptik ülser perforasyonu / penetrasyonu 4Akut pankreatit 4 Hepatit 4 Karaciğer absesi 4Perfore Hepatik Fleksura Divertiküliti 4Akut appendisit 4Crohn hastalığı 4Akut piyelonefrit 4Renal ve üriner sistem tıkanıklıkları 4Barsak iskemisi 4Sağ kolon tümörü 4İnfeksiyöz ileokolitis 4Sağ alt lop pnomoni 4Konjestif Kalp Yetmezliği 4MI /9524/77

25 Ayırıcı Tanı; Perfore Duodenal Ülser /9525/77

26 Ayırıcı Tanı; Akut Viral Hepatit /9526/77

27 Ayırıcı Tanı; Siroz /9527/77

28 Ayırıcı Tanı; Karaciğer Absesi /9528/77

29 Ayırıcı Tanı; Perfore Hepatik Fleksura Divertiküliti /9529/77

30 Ayırıcı Tanı; Konjestif Kalp Yetmezliği /9530/77

31 Komplikasyonlar 4 SK gangreni 4 Akut Amfizematöz Kolesistit 4 Perikolesistik apse (En sık komplikasyon; %50, mortalite %10-15) 4 Serbest perforasyon (yaygın peritonit, mortalite %20-25) 4 Kolesistoenterik fistül (%15, en sık kolesistoduodenal fistül) /9531/77

32 Safra kesesi perforasyonu /9532/77

33 Gangrene Kolesistit ayrışan membranlar /9533/77

34 Gangrenöz Kolesistit 53/9534/77

35 Akut Amfizematöz Kolesistit 4 Akut kolesistitlerin %1’i 4 Safra kesesi duvarı ve lümeninde gaz (ADBG) 4 Olguların %75’i erkek, %40’ı diabetik 4 60 yaş üzeri 4 %30 olguda taş yok 4 Cl.Perfiringes(Welchii) (en sık), E.Coli, Klebsiella / %50 olguda mikst kültür 4 Hastalık birdenbire başlar ve erken devrede toksik 4 Tedavi acil kolesistektomi /9535/77

36 Akut Amfizematöz Kolesistit /9536/77

37 Koledokolithiazis Birlikteliği 4Operatif kolanjiografide %10-15 tanı 4Riskler – sarılık – koledok genişliği – geniş duktus sistikus ve multipl küçük taş – akut pankreatit atak hikayesi – alkalen fosfatazı yüksekliği 4 Safra yollarında basınç artışı  bilirübin salgısı   mukus sekresyonu   kanal içi berrak safrada  /9537/77

38 Koledokolityazis MRCP /9538/77

39 Akut Kolanjit 4Obstrükte safra kanalı  enfeksiyon 4Charcot triadı; titremeyle yükselen ateş, sağ üst kadran ağrısı, sarılık (+ hipotansiyon/şok, mental konfüzyon; Reynould pentatı) 4Lökosit, Total-direkt bilirübin, Alkalen fosfataz, AST ve ALT, Serum amilazı 4Ultrasonografi; Fsafra kanallarında genişleme 4PTK ve ERCP Fsafra kanalındaki obstrüksiyonun yeri ve nedeni Ftedavi /9539/77

40 Kolanjit /9540/77

41 Kronik Kolesistit 4Akut kolesistit sonrası kese çevresinde granülamatöz değişiklikler, fibroblast proliferasyonu ve kollajen doku 4%12-13 taş yok 4Bakteritel infeksiyon? F1/3 altında kültürlerde E.Coli ve Enterokok 4Tekrarlayan sağ üst kadran ağrısı 4Yağlı gıdalara karşı intolerans, ağrı, dispeptik şikayetler 4 Ultrasonografi ile %95-98 tanı 4Tedavi kolesistektomi /9541/77

42 Kronik Kolesistit Tekrarlayan akut enflamasyon-mukozal travma lenfosit, plazma hücreleri, makrofaj, ezinofil infiltrasyonu nötröfil infiltrasyonu Enflamasyonun çözülmesi Fokal Ülserasyonlar, Nekrotik Doku Granülasyon Dokusu, Kollajen 4Lenfosit proliferasyonu  Duvarda lenfosit folikülleri; Folliküler kolesistit 4Ksanto granülamatöz kolesistit (%1,8) FDuvarda demarkasyon hattı belirsiz fokal infiltralar Fköpüksü histoyisitler, plazma hücreleri, lenfosit, fibrosis 4Mukozada ülser ve fissürlerden subepitele kronik safra penetrasyonu FKronik skarlaşma FCa birikimi FSert kese oluşumu FPorselen kese FArtmış safra kesesi kanser riski /9542/77

43 Porselen Kese /9543/77

44 Akut Taşsız Kolesistit 4 Tüm akut kolesistit olgularının % 2-14 4Erkek cinsiyet daha sık 4 Riskli Durumlar Fkritik hastalar Fciddi travma Fuzun dönem TPN Fyanık Fmajör cerrahi F İleri yaş FDM, immunsupresyon, vasküler hst Fuzun açlık Fakut renal yetmezlik Fdoğum Fkan transfüzyonları Fimmobilizasyon /9544/77

45 Akut Taşsız Kolesistit 4Tanı zor 4YB hastalarında SK taşı olmadan duvar kalınlığı+perikolesistik sıvı 4Klinik taşlı kolesistite oranla gangren ve perforasyon daha sık (%40 mortalite) 4Amfimatöz kolesistit sık F½ hastada Clostridia Welchii izolasyonu 4HIDA sintigrafi F5 günden uzun süren açlıkta doğruluğu %40  4Asıl tedavi kolesistektomi, mümkün değilse perkutan kolesistostomi (%90 klinik düzelme) /9545/77

46 Tedavi 4 Hastane yatışı 4 Barsak istirahatı (Oral beslenme kesilmesi) 4 İV sıvı desteği 4 NSAID, Antiemetik 4Antibiyotik (sekonder bakteriyel enfeksiyon?) Biliyer obstruksiyon, akut kolesistit, akut kolanjitte bakteriyel izolatlar: FEnterobakter (%68) FEnterokok (%14) FBacteroides (%10) FClostridium türler (%7) FSafra içeriğinde multipl bakteri üreyebilir (E.Koli, Klebsiella, Str.faekalis, Klostridium, Proteus ve Enterobakter grupları gibi gram negatif ve pozitif m.o.) F Ampisilin+aminoglikozid/sulbactam kombinasyonu FGeniş spektrumlu; 3-4. kuşak SS, 3.jenerasyon flurokinon (moksifloksasin) 4Cerrahi /9546/77

47 Antimikrobiyal Tedavi /9547/77

48 Akut kolesistitde antibiyotik kullanımı 4Akut kolesistit tanısı ile opere edilen 79 hasta (%73 laparoskopik) 4%97 kültür alındı, %52’de izole mikroorganizma 4 Escherichia coli (%55), Enterococcus spp. (%22) 4Tüm E. Coli suçları AG ve 3. kuşak SS’lere duyarlı 4Tüm enterokok izolatlar vankomisine, % 89 ise ampisiline duyarlı /9548/77

49 Akut Kolesistitte Antibiyotik Kullanımı 4Komplike olmamış olgularda antibiyotik etkinliğinin belirlenmesi için prospektif çalışmalara ihtiyaç var 4Safra kesesi kültürü ile antibiyotik tedavisini belirlemede kanıtlanmış yarar? 49/77

50 Tamam, eskisi sağ elimde yenisi sol, değil mi?? /9550/77

51 Akut kolesistit? Antimikrobiyal tedavisiz düzelme  biliyer peritonit /9551/77

52 Akut kolesistitte hangi mikrobiyolojik çalışmalar yapılmalı? Safra ve kan kültürü özellikle şiddetli vakalarda olmak üzere tüm uygun durumlarda alınmalı (Öneri Düzeyi B) /9552/77

53 Akut kolesistitte antimikrobiyal ajanlar nasıl kullanılmalı? Hafif akut kolesistit (biliyer koliğe yakın tablo) olguları dışında antimikrobiyal ajan kullanılmalı (Öneri Düzeyi A) /9553/77

54 Biliyer kolik atağı geçiren hastalarda NSAID kullanımı akut kolesistit gelişimini önlemede etkili midir? Biliyer kolik atağı geçiren hastalara akut kolesistit gelişimini önlemede NSAID kullanımı önerilir (Öneri Düzeyi A) /9554/77

55 Antimikrobiyal ajan seçiminde önemli faktörler nelerdir? 4 Neden olan bakteriye antimikrobiyal aktivite 4Akut kolesistitin şiddeti 4 Renal ve hepatik disfonksiyon durumu 4 Hastanın geçmiş antimikrobiyal kullanım hikayesi 4Lokal duyarlılık (antibiyogram) /9555/77

56 Akut kolesistitte antimikrobiyal ajan seçiminde safra veya safra duvarına penetrasyon önemli olarak değerlendirilmeli mi? Duvar penetrasyon etkisi ile ilgili klinik ve deneysel veri yok /9556/77

57 Akut kolesistitte antimikrobiyal tedaviyle ilgili klinik çalışma sonuçları nelerdir ? 4Yeni üretilmiş antimikrobiyal ajanların etkinliği ampisilin+aminoglikozitten farksız 4Piperasilin, ampisilin+aminoglikozit, sefalosporinlerin kullanımı akut kolesistitte önerilir (Öneri Düzeyi A) /9557/77

58 Akut kolesistit antimikrobiyal tedavisinde güncel öneriler nelerdir? 4 Hastalık şiddetine göre değerlendirme 4 İzole edilen mikroorganizma ve kültür duyarlılık testine göre ampirik antimikrobiyal ajanın değiştirilmesi /9558/77

59 Hastalık şiddeti artıkça daha geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı önerilir /9559/77

60 CERRAHİ Akut Kolesistitte Erken/Geç Laparoskopik Kolesistektomi /9560/77

61 4Kolesistit tek bir klinik bütünlük değil FNeden, şiddet, klinik gidişat, yönetim stratejileri farklı FAkut, kronik, akalkülöz kolesititte farklı anlamlar 4Akut kolesistitte antimikrobiyal tedavi ve 4-8 hafta sonra interval kolesistektomi uygun değil F%20-30 tekrar başvuru ve acil cerrahi FArtmış hastane kalışı FMorbidite ve konversiyon kolesistektomide azalma yok /9561/77

62 Akut kolesistitte erken laparoskopik kolesistektomi düşük komplikasyon oranı ile emniyetli ve kısa kalış süresi, düşük konversiyon oranı ile avantajlıdır 62/77

63 4Laparoskopik kolesistektomi (öneri A) Fdeneyimli ellerde güvenli FKısa hastane kalış süresi FKısa sürede işe dönüş FToplam maliyet düşük 4Başvuru sonrası erken dönmede kolesistektomi (öneri A) /9563/77

64 4Hafif (Grad I) FErken laparoskopik kolesistektomi tercih edilen işlem 4Orta (Grad II) FErken laparoskopik kolesistektomi yapılır FŞiddetli bölgesel enflamasyon  Erken SK drenajı (perkütan/cerrahi) Erken cerrahi zor  medikal tedavi ve geç kolesistektomi 4Ağır (Grad III) FOrgan disfonksiyon ve şiddetli bölgesel enflamasyon kontrolü FSK drenajı  kolesistektomi FKolesistektomi endikasyonu var ise geç kolesistektomi yapılmalı FSevere (grade III) acute cholecystitis: urgent /9564/77

65 Akut Kolesistitte Erken/Geç Laparoskopik Kolesistektomi 4Beş çalışma; 451 hasta (223/228) 4Safra yolu yaralanması ve açık kolesistektomiye dönme açısından fark yok 4Hastane kalış süresi erken kolesistektomi uygulanan grupta 4 gün daha kısa (4.1-7.6 / 8-11.6 gün; iki ve üzeri yatış) 4 Akut kolesistektomi sırasında erken kolesistektomi güvenli gibi gözükmektedir ve hastane kalış süresini kısaltmaktadır /9565/77

66 Gelişmiş Ülkelerde Durum 4ABD’de akut kolesistit hastalarının yaklaşık %30’una akut atak sırasında kolesistektomi yapılıyor* 4 İngiltere’de akut kolesistit esnasında hastaların yalnızca %20’sine laparoskopik kolesistektomi uygulanıyor** Fİngiltere’de cerrahların %11’i erken kolesistektomi uyguluyor*** 4 2006 yılı Cochrane F(Early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis.) Aynı 451 hasta değerlendirilmiş FGüvenli, kısa hastane süresi FPrimer çıkarımlar (morbidite, konversiyon, mortalite) nadir  güvenlik aralığı geniş FRandomize çalışmalara ihtiyaç vardır **** * Livingston EH, Rege RV. Am J Surg 2004; 188: 205–211 **Senapati PS ve ark. Ann R Coll Surg Engl 2003; 85: 306–312 *** Cameron IC ve ark. Postgrad Med J. 2004 May;80(943):292-4 *** Gurusamy KS, Samraj K. Cochrane Database Syst Rev. 2006 18;(4):CD005440 /9566/77

67 Dr Ackword en iyisidir, sadece baskı altında çalışabilir /9567/77

68 4%40 gangren, %10 perforasyon 4Tüm infeksiyon kaynağı bulunamayan sepsisli YB hastaları şüphe uyandırmalı 4Yakın major cerrahi, hipotansiyon-perfüzyon, sarılık şüpheyi artırmalı 4Yatak başı USG ilk tercih 4Tanıda perkütan kolesistostomi ilk seçenek (%85-90 hastalık kontrolü) FAmpirik perkütan kolesistostomi sepsisli kaynak bulunamayan hastalarda FSeptik şok nedeni ile vazopressor alan hastalarda kolesistostomi ile %58 düzelme 4Drenaja cevap iyi değilse abdominal ekspolarasyon /9568/77

69 Akut Akalkülöz Kolesistitte USG Tanı için 2 majör veya 1 majör, 2 minör kriter 4Majör Kriterler F> 3mm duvar kalınlaşması FÖdemli strialı, oluklu kese FSonografik Murphy FPerikolesistik sıvı FMukozal soyulma FDuvar içi gaz 4Minör Kriterler FKese distansiyonu (transvers çap > 5 cm) FEkojenik safra (çamur görüntüsü) /9569/77

70 Akut Akalkülöz Kolesistitte BT Tanı için 2 majör veya 1 majör, 2 minör kriter 4Majör Kriterler F> 3mm duvar kalınlaşması FSubserozal halo işareti (ödeme bağlı) FPerikolesistik yağ infiltrasyonu FPerikolesistik sıvı (asit ve hipoalbunemi yok) FMukozal soyulma FDuvar içi gaz 4Minör Kriterler FKese distansiyonu (transvers çap > 5 cm) FYüksek güçte safra (çamur görüntüsü) /9570/77

71 Akut Akalkülöz Kolesistitte HİDA 4Yeterli KC tutulumu ve duodenum geçişine rağmen 5 mCi 99mTc iminodiasetik asit uygulaması ardından safra kesesinin görüntülememesi 4Safra kesesi yatağında artmış tutulum  perforasyon /9571/77

72 Türkçe Veri Tabanı 42004-2011 4Kolesistit ana konu 4Orijinal Çalışma /9572/77

73 42004 –2009 yılları arasında 4Akut kolesistit nedeniyle medikal tedavi alan ve 6-8 hafta sonra ameliyat edilen 86 hasta 416 hastada (%19) konversiyon F8 hastada intraabdominal yapışıklıklar F2 hastada anatomik yapların ortaya konulamaması F2 hastada safra kesesi kanseri şüphesi F2 hasta kontrol edilemeyen kanama FBirer hastada diğer organ patolojisi ve duodenum yaralanma şüphesi 4Akut kolesistitte ameliyat zamanlaması tartışmalı olup erken veya geç planlanan laparoskopik kolesistektomide gerektiğinde açığa geçmekten kaçınılmamalı /9573/77

74 4Ocak 1994-Aralık 2006 4182 akut kolesistitli hasta(101 kadın, 81 erkek) 4Erken (ilk üç gün) laparoskopik kolesistektomi 4Konversiyon oranı %17 Ferkek cinsiyet Fultrasonografide perikolesistik sıvı gözlenmesi Fgangrenöz tip Fkolesistit ve safra kesesi duvar kalınlığı 1 cm ve üzeri 4Laparoskopik kolesistektomi seçilmiş hastalarda güvenli /9574/77

75 4Laparoskopik kolesistektomiden açık kolesistektomiye dönüş nedenleri 42002 Mayıs-2006 Mayıs tarihleri arasında 536 hasta 444 hastada (%8.3) açık ameliyata dönüş 4Konversiyonda prediktif faktörler Fİleri yaş Fpreoperatif beyaz küre yüksekliği FUSG’de safra kesesi kalınlığında artma (≥ 5 mm) FUSG’de perikolesistik sıvı varlığı diseksiyonunda zorluk, akut kolesistit görünümü ve kanama açık ameliyata 4İntraoperatif değerlendirmede konversiyon nedenleri Fyüksek adezyon skoru Fcallot disseksiyonunda zorluk Fakut kolesistit görünümü Fkanama 4Preoperatif ve özellikle intraoperatif riski artıran durumlar iyi değerlendirmeli /9575/77

76 41991 Ocak– 2000 Aralık tarihleri arasında A.Kolesistit tanılı 336 hasta 4Safra kesesi duvar kalınlığı olguların 58’inde 5 mm’den kalın FMultipl taş FHidropik kese FYüksek komplikasyon oranı 4Olguların % 7,7’sinde perikolesistik sıvı F12 saat üzerinde ağrıyla gelen hastalarda anlamlı olarak daha fazla FArtmış lökosit 4Safra kesesi distansiyonu %27.7 4% 9,2’sinde sonografik Murphy bulgusu 4 USG’deki patolojik bulgular ile lokalize ribaund, defans, yaygın ribaund arasında anlamlı ilişki 4Kapsamlı ve prospektif araştırmalar gerekli /9576/77

77 4Perkütan kolesistostomi uygulanan 37 Akut Kolesistitli hasta 431 hastada (%86) akut kolesistit semptomları gerileme 4Mortalite yok, bir hastada intraperitoneal hemoraji 430 gün içinde kaybedilen hasta sayısı 8 (%21.6) 46 hastada (%16.7) cerrahi riskler azalınca kolesistektomi 418 hastada (%50) klinik olarak belirgin düzelme göstermesi üzerine kontrol kolanjiyogram sonrası kateterleri çekildi 4Ultrasonografi ve floroskopi ile perkütan kolesistostomi güvenli bir işlem olup cerrahi riski yüksek hasta grubunda düşük komplikasyon oranları ile etkili bir yöntem /9577/77


"Akut Kolesistit Klinik Prezentasyon, Tanı ve Tedavi /951/77." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları