Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON"— Sunum transkripti:

1 KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON
Uz. Dr. Ülkümen RODOPLU Avrupa Acil Tıp Birliği –EuSEM Başkanvekili

2 PLAN Kardiyopulmoner Resusitasyon İleri Yaşam Desteği Defibrilasyon
Ritm Bozuklukları İlaçlar

3 KAYNAKLAR Emergency Medicine; ROSEN, BARKIN
Currents in Emergency Cardiovascular Care; “Guidelines 2005 for CPR” Cilt 11, Sayı 3. Advanced Cardiac Life Support, AHA Text Book. BLS for Healthcare Providers, AHA Text Book. cpr.ecc.americanheart.org

4 AHA & ERC 2005 TYD ve AKB AHA: 74-80-86-92 ERC: 92-96-98
Farklı ülke, kültür, disiplinden gelen uzman

5 TANIM Basit hava yolu araçları dışında hiçbir araç gereç kullanmaksızın, hava yolu açıklığının devam ettirilmesi ve solunum ile dolaşımın desteklenmesi. Yapay dolaşım ve solunum desteğiyle vital organların Oksijen ve Glikoz gereksinimlerinin sağlanması

6 Erken arama Erken KPSR Erken defibrilasyon

7 KPR - KPSR Kardiyopulmoner arrest spontan dolaşım ve solunumun durmasıdır. Kardiyopulmoner serebral resüsitasyon (KPSR) spontan kalp atımı, spontan solunum ve beyin fonksiyonlarının tekrar kazandırılma çabasıdır.

8 İlk girişim basamakları
Kurtarıcı güvenliği öncelikli Çevre güvenliği Bilinç kontrolü Kazazede yanıt veriyor ya da hareket ediyorsa; Güvenli (recovery) pozisyonu

9 PRİMER BAKI Pozisyon A.......Ağız içi temizlenir Havayolu
B Ambu ile solutma C Göğüs Masajı D Defibrilasyon

10 İKİNCİL BAKI A-B..........Kalıcı havayolu
C Damar yolundan yeterli sıvı Ritm D Ayırıcı tanı

11 Erken Defibrilasyon 1992de erken defibrilasyon vurgulandı.
2000de bağlamak ve kullanmak için yetki  Polis İtfaiye Gazinolar Hava alanları Yasal engeller !!!!!!

12 DEFİBRİLASYON

13 DEFİBRİLASYON

14 Erken arama Erişkin...................................Önce 112
< 8 yaş dakika, 5 siklus TYD, 112 Erişkin, Suda boğulma TYD, 112 Travma TYD, 112 İlaç entoksikasyonu..TYD, 112

15 Yenilikler İlkyardım Gönüllüsüne nabız kontrolü öğretilmesi önerilmez.
Normal solunum, öksürük, hareket yoksa göğüs masajı ve OED.

16 TYD Göğüs masajı önemi arttı. Hızlı ve güçlü.
Erişkinde göğüs masajı oranı dakikada 100’dür. Bir ve iki kişiyle yapılan TYD uygulamalarında göğüs masajı - solunum desteği oranı :2 ‘dir. Bebek, çocuk, erişkinde oranlar aynı. Masaj esnasında ara vermeyin. Kan akımı durur.

17 TYD Her kurtarıcı nefes 1 saniyeden uzun olmalı ve göğsün belirgin biçimde yükseldiği görülmeli.

18 Ani Kalp Ölümü 4. Dakikada beyin hasarı başlar
10. Dakikada beyin hasarı kesinleşir

19 DEĞERLENDİRME -İyi misiniz ?

20 POZİSYON VER Boyun travmasına karşı dikkat !!!!

21 HAVAYOLU

22 HAVAYOLU Boyun Travması ?

23 SOLUNUM Nefes alıp veriyor mu? -Bak -Dinle -Hisset 5-10 saniye

24 Nefes Alıp Veriyorsa İyileşme Pozisyonu

25 Nefes Alıp Vermiyorsa 2 tam yaşam kurtarıcı nefes. Normal nefes al. Göğsün kalkmasını gör.

26 Nefes Alıp Vermiyorsa Ağızdan stomaya

27 Nefes Alıp Vermiyorsa Ağızdan maskeye

28

29 HAVAYOLU TIKANIKLIĞI

30 DOLAŞIM Nabız kontrolü ? 2005 önerisi.

31 DOLAŞIM Göğüs Masajı

32 HAVAYOLU Pozisyon vererek Airway Oral-nasal airway Ambu maske
Entübasyon

33 OROFARİNGEAL AİRWAY Semisirküler, plastik, disposable
Dili farinks arka duvarından uzaklaştırır Farinks aspirasyonu Endotrakeal tüpü ısıramaz

34 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON
Devamlı açık havayolu Aspirasyon riskini azaltır Trakeanın aspire edilmesini kolaylaştırır Yüksek konsantrasyonlu oksijen İlaç uygulamaları

35 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON
Laringoskop Endotrakeal tüp Style 10 ml şırınga Aspiratör

36 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON
Travma Kanama Hematom Trakea Rüptürü Vokal Kord Yaralanması Tüp Ana Bronkusa Girebilir Ösefagus Entübasyonu

37 ENDOTRAKEAL TÜP Adrenalin, Lidokain, Atropin 2-2.5 kat doz
Salin ile 10 ml dilüe edilir Tüp içinden 35 cm.lik kateter 3-4 kez derin ambu ile solunum

38 DOLAŞIM • Sıvı ve ilaç için damar yolu açılır • Antekubital ven
• Normal Salin: Ucuz, dayanıklı • P.Ödem ?

39 EKG QRS kompleksleri normal mi ? P dalgaları ?
P ile ORS arası ilişki ?

40 EKG

41 EKG

42 PVK

43 ADRENALİN Adrenerjik reseptörleri stimüle eder
Serebral ve koroner kan akımını, Sistemik vasküler resistansı, Sistolik ve diastolik kan akımını, Myokard elektriksel aktivitesini, Myokard kasılabilirliğini, oksijen ihtiyacını ARTIRIR

44 ADRENALİN 1 mg puşe 3-5 dakikada tekrar Ped. 0.01 mg/kg
ET: mg. 10 cc SF içinde

45 ATROPİN Parasempatolitik AV iletimi artırır
AV Blok, Bradiaritmi, Asistoli Doz: 1 mg, her 3 dakikada bir

46 BİKARBONAT Endikasyon sınırlı
TCA zehirlenmesi, Aspirin toksisitesi, hiperkalemi, diabetik ketoasidoz Laktik asidozda doku hipoksisi Hipernatremi Hiperozmolalite

47 DOPAMİN Orta şiddette hipotansiyonda ilk seçenek Alfa ve beta uyarıcı
1-2 mcg/kg/dak: Böbrek ve mesenter damarları genişletir 2-10 mcg/kg/dak: Beta agonist, kardiyak debiyi artırır >10 mcg: alfa uyarıcı

48 DOBUTAMİN Kuvvetli inotrop Kalp yetmezliğinde faydalı
Kardiyojenik hipotansiyon ve P. Ödem Myokard kasılma gücünü artırır 2-20 mcg/kg/dak iv infüzyon

49 VERAPAMİL-DİLTİAZEM AV nodal iletiyi yavaşlatır
SVT, AF, Flutter, PSVT de ilk seçenek Verapamil, mg, dak. arayla total 20 mg Diltiazem, 0.25 mg/kg, 15 dak. sonra 0.35 mg/kg

50

51

52


"KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları