Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZİ ÖRGÜT ŞEMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZİ ÖRGÜT ŞEMASI"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZİ ÖRGÜT ŞEMASI

2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN HİZMETLER
Lisans öğrencilerinin kayıt, ders, not, askerlik işlemleri ile mezuniyet ve ilişik kesme durumuna gelen öğrencilerin tespiti, Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin kimlik, paso, kredi-burs işlemleri, Önlisans,Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin diploma işlemleri merkezi olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılmaktadır.  Lisansüstü öğrencilerinin tüm öğrencilik işlemleri Enstitülerce, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrencilik işlemleri ise Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince yürütülmektedir.

3 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLER VE YAPILAN İŞLER
Öğrenci İşlemleri Şube Müdürlüğü, Yazı İşleri Şube Müdürlüğü, Mezuniyet İşlemleri Bürosu Diploma İşlemleri Bürosu (Arşiv)

4 Öğrenci İşlemleri Şube Müdürlüğü
Mezun olacak öğrencilerin tespit edilmesi ve mezuniyet işlemlerinin yapılması Kaydı silinecek öğrencilerin tespit edilmesi ve işlemlerinin yapılması Staj belgelerinin sistem bilgisi, kontrolü ve dosyalanması Öğrenci Danışma Bürosunca verilen hizmetler (Öğrenci belgesi, Transkript vb..) Askerlik işlemlerinin takip edilmesi ve konu ile ilgili yazışmalar Kimlik işlemleri Paso işlemleri Sınav listelerinin takibi ve arşivlenmesi Kredi Yurtlar Kurumundan burs alan (KYK Bursu,Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi) öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi ve ilgili kuruma bildirilmesi %10’a giren 2.öğretim öğrencilerinin tespit edilmesi.(6111 sayılı kanun itibariyle 1.öğretim öğrencileri içinde %10 giren öğrenci tespiti yapılacaktır) Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yetim maaşı alan öğrencilerle ilgili yazışmalar Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile gelen öğrencilerin geldikleri üniversitedeki ilişiklerinin kesilmesinin ve özlük bilgilerinin ilgili üniversitelerce Başkanlığımıza gönderilmesinin sağlanması ÖSYM’ce Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemlerinin ilgili Fakülte Dekanlıklarınca yapılmasından sonra kayıt dosyalarının teslim alınması ve ek kontenjanların belirlenmesi ÖSYM’ye bildirilen öğrenci sayılarına ilişkin istatistiki çalışmanın yapılması Mezun olan ve dereceye giren öğrencilerin tespiti

5 Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
Üniversite içi birimler ile ve üniversite dışındaki kurumlarla yazışma Öğrenci sayılarının tablolama işlemleri Türki Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi İş Akış Süreçlerinin hazırlanması (Akademik Takvim, Haftalık Ders Programları,Ders Kayıtları,Yaz Öğretimi,Kurumlarası Yatay Geçiş, Kurumiçi Yatay Geçiş,Çift Anadal, İlk Kayıtlar,Kontenjanlar) Yaz Okulu Organizasyonu Kılavuz ve Formların Hazırlanması (Haftalık Ders Programları,Ders Kayıtları,Yaz Öğretimi, Kurumlarası Yatay Geçiş, Kurumiçi Yatay Geçiş,Çift Anadal, İlk Kayıtlar,Kontenjanlar) Üniversite Sosyal Seçimlik Derslerin Haftalık ders programı ve final sınav programlarının hazırlanması Final ve Yıl içi Sınav organizasyonu İlk Kayıt Organizasyonu Ek Yerleştirme ve YÖK tarafından direkt yerleştirilen Askeri Kurum öğrencilerinin ilk kayıt işlemleri Burs alan öğrencilerin başarı durum belgelerinin incelenmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesi Mahkeme ve Savcılıklardan gelen yazıların cevaplandırılması. Mezun olan öğrencilere “öğrenim Belgesi” verilmesi

6 Mezuniyet İşlemleri Bürosu
Önlisans, Lisans, Yüksek lisans’dan mezun olan öğrencilerin Diplomalarının hazırlanması Diploma kaybeden mezun öğrencilere yeniden diploma ve diploma yerine geçerli belgelerin hazırlanması.(mezun olunan dönemine göre değişmektedir) Mezuniyet not ortalaması sıralamaları yapılması Mimar ve Mühendis Odalarına mezunların bildirimi Mezun ve ilişiği kesilen öğrenciler ile ilgili kurum içi-dışı yazışmalar Kurumlara(özel ve resmi) Diploma Teyit yazışmaları Öğrenim süreleri ile ilgili tamamlama yazışmaları Mezun olan öğrencilerin kütük bilgilerinin girişi ve hazırlanması Diploma’nın ingilizce çevirisinin(Belli bir tarihten sonrakiler için) üzenlenmektedir.

7 ARŞİV Diplomaların dağıtılması Diploma Eki Hazırlanması ve Dağıtılması
İlişiği kesilen (mezun ve kaydı silinen)öğrencilerin dilekçe ile yapılan başvurularının kabulü ve istenilen belgelerin verilmesi Arşivde yer alan öğrenci dosyalarının düzenlenmesi Eski ve yeni tüm mezunların ve kaydı silinen öğrencilerin dilekçe talepleri doğrultusunda dosyalarının arşivden çıkarılması. Diplomaların ve Diploma ekinin, aslı gibidir onaylarının yapılması

8 YTÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Akademik Takvim Öğretimin başlama ve bitiş tarihleri, kayıt yenileme, sınav ve kayıt tarihleri Üniversite Senatosunca belirlenir. Öğretim Dili YTÜ de öğretim dili Türkçe ve Yabancı Dil Destekli (En az %30 ingilizce ve %100 ingilizce) olarak öğretim yapılmaktadır. Hangi bölümlerde yabancı dil destekli öğretim yapılacağına Üniversite Senatosu karar verir.

9 Öğretim Yılı Öğretim Biçimi Öğrenim Süresi
Bir öğretim yılı her biri onbeş haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl için ise 2 hafta sınav haftası yapılmaktadır. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl süresini değiştirebilir. Üniversite Senatosu kararı ile “Yaz Okulu” açılabilir. Yaz okulu açılma ve uygulama ilkeleri ayrı bir yönerge ile belirlenir. Yaz okulu ise en az 5 haftadan oluşur. Sınav haftası 1 haftadır.(yaz okulu hazırlık öğretimi hariç) Öğretim Biçimi Öğretim "birinci" ve "ikinci" öğretim olarak yapılabilir. Birinci öğretim pazar günleri dışında haftada altı gün, saat sekiz ile yirmi iki arasında; ikinci öğretim, pazar günleri dışında çalışma günlerinde saat on altı ile yirmi iki arasında, cumartesi günlerinde sekizle yirmi bir saatleri arasında yapılır. Gerekli görüldüğünde öğretim gün ve saatleri Senatoca değiştirilebilir. Öğrenim Süresi Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak öğrenimin normal süresi 4 yıl (8 yarıyıl) dır. Ancak öğrenci, öğrenimini, en çok 7 yıl (14 yarıyıl) da tamamlamak zorundadır. Yabancı dil hazırlık öğrenimi için öngörülecek süre yukarıda anılan sürelerin dışındadır.

10 Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
YTÜ öğrencileri; öğrencisi oldukları bölümlerde her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemi iki aşamalıdır. İlk aşamada o yarıyılın katkı payı ödenir, ikinci aşamada derse yazılma işlemi yapılır. Katkı payını ödemeyen öğrenci derse yazılamaz. Bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 27 kredilik ders alınabilir. Ancak AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler ile azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler 33 krediye kadar ders alabilirler. Yaz okulu için kredi sınırı 12’dir.

11 Başarı Notu Bağıl değerlendirme sonunda her öğrenciye başarı derecesini belirten ve bir harfle ifade edilen "başarı notu" verilir. Harfle ifade edilen bu başarı notlarının "sayısal" karşılıkları ve "sözel" anlamları şöyledir: Yeni Not Sistemimizde; Bir dersten en az (2.00), yani (CC) alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bitirme çalışması hariç bir dersten (1.50) yani (DC) alanlar, o dersten ancak koşullu olarak başarılı sayılırlar. Öğrenci "DD" (1.00) ve "FD" (0,50) aldığı zorunlu dersi, dersin ilk açıldığı yarıyılda tekrarlar, ancak "D" (1.00) ve "F" (00) aldığı ders zorunlu ders değilse dilediği zaman tekrarlar veya başka ders seçebilir.

12 Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)
Ağırlıklı genel not ortalaması her yarıyılın sonunda hesaplanır. Ağırlıklı genel not ortalaması, hesabın yapıldığı yarıyıla kadar alınan her dersten, alınan notun o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olan öğrenci başarılı sayılır. Lisans öğrencilerinden, ardışık iki yarıyıl AGNO'su 2.00'ın altında olan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu kural beşinci yarıyıl başından itibaren uygulanır. Öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için öncelikle "koşullu başarılı" sayıldığı derslerden dilediklerini yeniden alır. O dersten sağladığı son başarı derecesi geçerli sayılır.

13 Bitirme Çalışması Her öğrenci, öğretim planında öngörülen meslek düzeyine ulaştığını belgeleyen bir bitirme çalışması yapar. Bu çalışma tek bir öğrenci tarafından yapılabileceği gibi, konunun gerekli kıldığı durumlarda bağlı bulunduğu birimin onayı ile , bir öğrenci grubunca da yapılabilir. Bitirme çalışması, öğretim planında sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır. Bir öğrencinin Bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75'ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO'sunun en az 2.00 olması gerekir.

14 Stajlar Lisans öğretim planlarında yer alan stajlar, Senato tarafından belirlenen YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi kapsamında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, her bölümün özelliğine göre, ilgili fakülte kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır. Önlisans programlarının öğretim planlarında yer alan stajlar, Üniversite Senatosu tarafından onaylanan bir yönerge çerçevesinde yapılır.

15 DİPLOMA VE DERECESİ Bir bölümün/programın öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları fakülte, bölüm ve varsa program adının belirtildiği bir diploma verilir. Öğrenimlerini bitirenlere diplomanın yanı sıra öğrenimleri süresi içinde aldıkları her türlü dersi, başarı notlarını, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını ve bölümlerini belirten bir not çizelgesi (transkript) ve diploma eki verilir. Ağırlıklı genel not ortalaması olan öğrenciler "yüksek onur", olanlar ise "onur" öğrencisi sayılırlar. Bu değerlendirmeler not çizelgesinde belirtilir. Diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.

16 İzinli Sayılma Öğrenciye, ilgili yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en çok bir yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenime devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde izin verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, mazeretini gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli sayılır ve kayıtlı olduğu dersler silinir ve öğrenim süresinden sayılmaz. Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle izin, ancak yarıyıl başında verilebilir. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl başlangıcından başlayarak ilk üç hafta içinde yapılması zorunludur. Bu durumda izinli sayılan süre öğrenim süresinden sayılır.

17 Yukarıda sayılan nedenlerle yarıyıl sonu sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında; bu izin, verildiği tarihten başlayarak geçerli olur ve öğrencinin izin aldığı tarihi izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen, o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde (yaz okulu ve dönem dışı açılan dersler hariç, öğrenci bu hakkını yaz okulunda ve/veya dersin dönem dışı açılması durumunda dönem dışında kullanmak isterse bir dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına başvurur) kullanılır. Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle izinli sayılan öğrencinin, nedenin ortadan kalkmasından başlayarak en geç bir ay içinde bir dilekçe ile kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına başvurması gerekir. Aksi takdirde nedenin ortadan kalkmasından sonra geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır. Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.

18 İlişik Kesme Bir öğrencinin;
Yükseköğretim kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre “üniversiteden çıkarma cezası” alan, Kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak için dilekçe veren, Zorunlu hazırlık sınıfını başaramayanların ilişikleri kesilir.

19 GEÇİŞLER KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
YTÜ’de kayıtlı lisans programı öğrencileri, isterlerse YTÜ’nün başka bir lisans programında öğrenimlerine devam edebilirler. Fakültelerin bölümleri / programları arasındaki Kurum İçi Yatay Geçişler ancak 3. ve 5.yarıyıla ve yalnızca bir program için başvuruda bulunabilirler. Kurum İçi Yatay Geçiş hakkından yararlanabilmek için, bulunulan yarıyıla kadar tâbi olunan öğretim planındaki derslerin tümünün alınarak (serbest seçimlik hariç) başarılı olunması (4.0 üzerinden en az 2.0 olması) ve başvurduğu yıla kadar koşullu başarılı ders/dersleri olmaması, ayrıca öğrencinin geldiği programdaki AGNO’sunun en az 3.0 (üst yarıyıllardan alınan dersler AGNO hesabına katılmaz), olması gerekir. Fakülteler ve Bölümler Arası Kurum İçi Yatay Geçiş Kabul Koşulları ve Uygulama Esasları Üniversite Senatosunca belirlenmekte olup, ayrıntılı bilgi YTÜ “Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Ve Çift Anadal Yönergesi””nde yer almaktadır.

20 ÇİFT ANADAL YTÜ’nün herhangi bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara ikinci bir lisans programını tamamlama olanağı verilmiş olup, öğrenciler yalnız bir program için başvuru yapabilirler. Çift Anadal başvurusu yapabilmek için bulunulan yarıyıla kadar tâbi olunan öğretim planındaki derslerin tümünün alınarak (serbest seçimlik ders hariç) başarılı olunması (4.0 üzerinden en az 2.0 olması) ve başvurduğu yıla kadar koşullu başarılı ders/dersleri olmaması, ayrıca öğrencinin geldiği programdaki AGNO’sunun en az 3.0 olması ve bulunduğu sınıfının başarı sıralamasında ilk %20’de bulunması gerekir. Başvurular üçüncü ve beşinci yarıyıllarda yapılabilir. Çift Anadal öğrenimini tamamlayanlara ikinci lisans diploması verilir. Çift Anadal öğretimine ilişkin Kabul Koşulları ve Uygulama Esasları Üniversite Senatosunca belirlenmekte olup, ayrıntılı bilgi YTÜ “Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Ve Çift Anadal Yönergesi”nde yer almaktadır.

21 KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca, ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversiteler ile YÖK’ün akredite ettiği yurtdışı üniversitelerin eşdeğer eğitim programlarından YTÜ’nün Önlisans ve Lisans programlarına yatay geçiş yapılabilir. Başvurular Lisans diploma programlarının üçüncü ve beşinci yarıyılına yapılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek öğretim programından bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması (4.0 üzerinden 2.4 olması) şarttır. Başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi Üniversite Senatosunca belirlenen “Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Ve Çift Anadal Yönergesi”nde yer almaktadır.

22 DİKEY GEÇİŞ Üniversitenin lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Geçiş yolu ile YTÜ'ye kayıt olan öğrencilerin intibak işlemleri YTÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları çerçevesinde yapılır.

23 YAZ OKULU Üniversitemiz bünyesinde yer alan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin ve özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin katılabileceği, yaz aylarında açılacak eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. Yaz Okulu bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan yaz ayları içerisinde uygulanan bir eğitim-öğretim programıdır. Yaz Okulu süresi en az 5 (beş) hafta, final sınav süresi ise bir (1) haftadır. Yaz Okulunda açılan her dersin toplam saati, normal yarıyılda yapılan toplam ders saati kadardır. Yaz Okulunda önlisans ve lisans programlarında bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 15 (onbeş) olmalıdır. Zorunlu ve istisnai hallerde bu sayı ilgili yönetim kurulunca 10 (on) kişiye kadar azaltılabilir. Lisansüstü programlarda ise bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 5 (beş) olmalıdır. Öğrencilerin, (Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç) Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 12 (oniki) krediyi geçemez. Yaz Okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.

24 İKİNCİ ÖĞRETİM Üniversitemizin bazı Önlisans ve lisans programlarında uygulanmakta olup,dersler Cumartesi ve Pazar günleri cumartesi ve pazar günleri dışında saat on altı (16.00) ile yirmi üç (23.00) arasında, cumartesi günlerinde ise saat sekiz (08.00) ile on sekiz (18.00) arasında yapılabilir. Gerekli görüldüğünde öğretim gün ve saatleri Senatoca değiştirilebilir. Program içerikleri birinci öğretim programları ile aynıdır;dersler, birinci öğretimle aynı öğretim kadrosu tarafından verilmekte olup,alınan diploma birinci öğretime eşittir. Uzaktan öğretim ile ilgili usul ve esaslar, YTÜ Uzaktan Eğitim-Öğretim Yönergesi ile belirlenir.

25 AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ (7 YIL)
DOLDURAN ÖĞRENCİLER 7 yılını doldurmuş fakat mezun olmamış öğrenciler azami öğrenim süresini doldurdukları yarıyılı izleyen yarıyıldan başlayarak ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşolu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,ders ve sınavlara katılma,staj ile tez hazırlama hariç,öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. 29 yaşını doldurmamış Erkek öğrenciler için,bağlı bulundukları askerlik şubelerine EKC-2 belgesi düzenlenmektedir. (Katkı payını ve öğrenim ücretini yatırması koşulu ile)

26 Anlaşmalı Yurtdışı Yükseköğretim Kurumları Arasında
Karşılıklı Öğrenci Gönderme (ERASMUS) Öğrenci değişim programları (Farabi, Erasmus ve benzeri) çerçevesinde ilgili yönetim kurulunun izniyle bir veya iki yarıyıl, yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Değişim programı süresince öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrencinin, yurtiçindeki veya yurtdışındaki diğer üniversitelerde aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, ilgili yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Yurt dışı/yurt içi öğrenci değişim programlarında alınan dersler YTÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları çerçevesinde değerlendirilir. Öğrencinin almış olduğu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci bu dersler yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun gördüğü ve ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca kabul edilen dersleri alır.


"ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZİ ÖRGÜT ŞEMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları