Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. İsmail Üstel PAZARLAMA PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI ARAŞTIRMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. İsmail Üstel PAZARLAMA PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI ARAŞTIRMALARI."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. İsmail Üstel PAZARLAMA PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI ARAŞTIRMALARI

2 “Araştırma” Nedir?  Çözüm bekleyen sorunların doğru yanıtını bulabilmek için, verilerin - bilgilerin toplanması ve yorumunu bilimsel yöntemler kullanarak yapmaktır.

3 Pazarlama Araştırması - Stratejik Amaçlar  Fırsatların belirlenmesi ve yönetilmesi  Risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi

4 Pazarlama Araştırması - Gerekçeler Pazar potansiyelinin belirlenmesi-  Hedef pazarın çekiciliğinin gözden geçirilmesidir. Pazarın değerlendirilmesi-  Hedef pazarın ürüne yönelik davranışının belirlenmesidir.

5 Pazarlama Araştırması - Kapsam Çerçevesi Müşteri (bireysel - kurumsal) Rekabet Ürün Fiyat Dağıtım kanalları Promosyon

6 Pazarlama Araştırması - “Araştırma Deseni” Ne tür bilgilere gereksinimim var? Gerekli bilgiler nerelerden elde edilebilir? (bilgilerin kaynağı ve bulunabilirlik durumu) Bilgiler hangi süreç izlenerek toplanacak? (hangi yöntem ve teknikler kullanılacak)

7 Pazarlama Araştırması - Aşamalar Durum analizi Araştırmanın planlanması Gerekli verilerin toplanması Tablo haline getirilmesi Değerlendirme ve yorumlama Raporların düzenlenmesi

8 KRİTİK BAŞARI UNSURU: KARARLAR “KANAAT” DEĞİL, “KANIT” TABANLI OLMALIDIR

9 “Kanıt” Deyince… Veri Bilgi İstatistiksel bulgu

10 “Kanıt” Eksenleri - I Pazarlama araştırmaları: a) Birincil b) İkincil

11 “Kanıt” Eksenleri - II Pazarlama araştırmaları: a) Nitel veri b) Nicel veri

12 Pazarlama Araştırması - Nitel Veriler  Gözlem  Derinlemesine Görüşme  Odak (Fokus) Grup Çalışması  Uzman Görüşü

13 Pazarlama Araştırması - Nicel Veriler Anket * yüz yüze * e-posta * telefon

14 Kayıtlı Veri  Pazar araştırması raporları  Meslekî yayınlar  Ticarî yayınlar  Teknik dergiler  Sektör raporları  Borsa raporları  Kredi raporları  Yıllık faaliyet raporları

15 Kayıtlı Veri Kaynakları - Örnekler  Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)  İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)  Düşünce Kuruluşları  Üniversiteler  Bankalar

16 Rekabet Analizi Verileri  Rakip ürün fiyatları  Tutundurma etkinlikleri  Patent başvuruları  Reklam konseptleri  Satış gücü (saha) geribildirimi  Rakipleri izleme yöntem bulguları (ör. “rekabet istihbaratı”)

17 Çeşitli Veri Kaynakları  Hammadde tedarikçileri  Ambalaj tedarikçileri  Ticari gösteriler, fuarlar  Müşteriler  Dağıtım kanalı üyeleri  Taşeronlar  Fuar organizatörleri  Haber bültenleri  Konferanslar

18 Pazarlama Araştırması Yanılgıları  Pazarlama araştırmasının rolünün ve öneminin kavranmaması  Kaynak sorunların farkına varılmaması  Bilgi gereksiniminin tanımlanmaması  Veri kalitesine ilişkin hatalar  Araştırma sonuçlarının kararlara doğru biçimde dönüştürülmemesi

19 Teşekkür ederim Prof. Dr. İsmail ÜSTEL


"Prof. Dr. İsmail Üstel PAZARLAMA PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI ARAŞTIRMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları