Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Pazarlama Araştırmaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Pazarlama Araştırmaları"— Sunum transkripti:

1 Uluslararası Pazarlama Araştırmaları
Bölüm-9 Uluslararası Pazarlama Araştırmaları

2 Uluslararası Pazarlama Araştırmaları
Araştırma ; - İyi planlama - Kontrol - Güvenilir bilgi gerektirir. Pazarlama Araştırmaları: Pazarlama kararlarının alınması için gerekli olan bilgileri toplar, işler ve ilgililere iletirler.

3 Uluslararası Pazarlama Araştırmaları
Uluslararası pazarlama araştırmaları ile pazarlama araştırmaları aynıdır. (Metot, plan, uygulama,vb.). Sadece çevresel faktörlerden kaynaklanan farklar vardır. Bu farklar ve karşılaşılan problemler; - Firmalarda sürekli ve sistemli araştırma yapan birim ve uzman kişilerin çok az/yetersiz/ sürekli olmaması’ - Finansal güçlükler’ - Dış Pazar koşullarının süratle değişmesi araştırmaların yenilenmesini gerektirir/ - Araştırmalara yeterli önemin verilmemesi. - Dil Problemleri (çeviriler,kültür farkları, mekanik çeviri anlamsız olabilmesi – TR – Kıbrıs Şive farkı)

4 Uluslararası Pazarlama Araştırmaları
Karşılaşılan problemler; - maliyetler, - Sosyal örgütlenme biçimlerinde farklılıklar(Aile- Doğu-Batı) (Aile bireylerinin rollerini iyi algılamak, öğrenmek ve buna göre araştırmayı uygulamak önemli- Kadının görüşmesinin yasak olduğu ülkeler var) - Anketörlere karşı güvensizlik (yaklaşım, iticilik, zaman ayırma, terör, vb.) - Okuma- yazma oranı düşüklüğü (3. dünya ülkeleri, posta yolu etkisiz olur) - Kültür farklılıkları (küçük perakendeciler, komplike kelimeleri bilmeyebilir- likidite vb.)

5 Uluslararası Pazarlama Araştırmaları
Araştırma maliyeti araştırmada sağlanacak olan faydadan büyük olmalıdır. (Küçük pazarlar ve firmalar zorlanırlar)

6 1- Problemin Saptanmasının Önemi
Uluslararası Pazarlama Kararlarında Yararlanılabilecek Bilgiler ve Bilgi Kaynakları 1- Problemin Saptanmasının Önemi Bilgi gerektiren problemin tüm boyutları ile açık ve seçik bir biçimde belirlenmesidir. Böylece ihtiyaç duyulan bilgiler nelerdir daha kolay saptanabilir. 2- İhtiyaç duyulan bilgiler: Hedef Pazar seçiminde kullanılan bilgiler, Hedef pazarda kullanılacak olan pazarlama bileşimleri ile ilgili bilgiler,

7 Uluslararası Pazarlama Kararlarında Yararlanılabilecek Bilgiler ve Bilgi Kaynakları
Hedef Pazar belli değilse önce 1. grupta yer alan bilgileri toplamalıdır. Hedef Pazar belirlendikten sonra pazarlama bileşimleri (fiyat, mal, tutundurma, dağıtım) için bilgi toplanır. (Arabistana gömlek) Araştırmalar Sürelerine (kısa, orta, uzun vade) Bilgi kaynaklarına (birincil,ikincil) Pazarlama Bileşenlerine vb. Göre gruplandırılırlar.

8 Uluslararası Pazarlama Kararlarında Yararlanılabilecek Bilgiler ve Bilgi Kaynakları
3. Bilgi Kaynakları (Birincil ve Ikincil Kaynaklar) İkincil kaynaklar: Hazır veriler içerirler. Firmanın kendi içinde yer alan bilgilerden, firma dışı araştırma kurumlarında, ulusal ve uluslararası örgütlerden- ücretli/ücretsiz elde edilen bilgi kaynaklarıdırlar. Birincil Kaynaklar: 2cil kaynaklarda yer almayan bilgilere ihtiyaci olan kisi veya kurulusların kendi ozel gayretleri ile topladıkları orijinal bilgilerin kaynaklarıdır. Hazır olmayan bilgilerdir. Doğrudan doğruya araştırma ile toplanırlar (mülakat,anket,vb.)

9 İkincil Veri kaynakları-Uluslararası
Uluslararası Pazarlama Kararlarında Yararlanılabilecek Bilgiler ve Bilgi Kaynakları İkincil Veri kaynakları-Uluslararası BM Statistik Yıllığı IMF – Uluslararası Finansal Statistikler Dünya Sağlık Teşkilatı-yayınları Dünya Bankası-Yayınları ILO+GATT+OECD+AB kaynakları İkincil Veri kaynakları-Ulusal Turkiyedeki Temsilcilikler, Ticaret ve Sanayi Odaları Kütüphaneleri

10 Dış Pazarlarda Gerçekleştirilecek Özel Araştırmalar Sonucunda Elde Edilecek Olan İkincil ve Birincil Veriler 1. Kendi ülkesinde ikincil veri kaynakları tespit edilip bunlardan planlı olarak en verimli şekilde faydalanmak, 2. Araştırılan Pazarları ziyaret (Satış kanalları’ müşteriler, aracılar, meslek kuruluşları, vb. yetkililer ile tanışmak) TÜM VERİLER BİRBİRİNİ ONAYLAR VE TUTARLI OLMALIDIR. OLMAYAN YERLERDE TEKRAR VE DETAYLI BAKILMALIDIR, FARKLI KAYNAKLAR DENENMELİDİR.

11 ARAŞTIRMALARIN AMAÇLARI
Dış Pazarın yurtiçinden farklı olan özelliklerini bulabilmek, Belirsizlikleri minimuma indirmek, Mal-fiyat-tutundurma- dağıtım -- en uygun düzeye getirebilmek; Uyum artırıcı yönde olması Dikkat Edilecekler Makul sürede tamamlanması Güncel bilgiler içermesi (geçerliliği kaybolmamış) Detaylı (doğru ve güvenilir kaynakların kullanımı) Kontrol Edilebilir olmalı Minimum maliyetlerle tamamlamak (kooperatif araştırma) Bilgilerin doğru analiz edilebilmesi

12 ARAŞTIRMALARI İLE TOPLANAN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dikkat Edilecekler Bilginin kalitesi Problemin çözümüne gerçek katkı/fayda sağlaması (Fayda maliyetten büyük olmalı) ?????

13 ARAŞTIRMALARI İLE TOPLANAN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Notlar * Demografik bilgilerin değişmesi zaman alır (5 yıl) * İthalat İhracat mevzuatı sık değişebilir – güncel olmalı * Gelişmekte olan ülkelerden alınan verilerin toplanma metodu güncelliği ve doğruluğuna dikkat edilmelidir * Objektif olmalıdır(1970 Asya-kolera vakası-tutarsızlık) * Gereksiz bilgilere dikkat edilmelidir. ???

14 Anketler Anket konusu ve amacını açıkla- ortak amaca geçir Ana kütle ne? Araştırma personelini incele, ne zaman bitmeli? Yüz yüze mi, posta yolu ile mi, ? Maliyet Kaç kişiye ulaşmak yeterli olacak ? Ulaşılacak kişilerin iletişim detayları, vb. En doğru yer neresi? Uygun zaman… Anket formunu – kısa, gerekli bilgilerle, anlaşılır, sıkıcı olmayan, objektif olmalı

15 Pazar Araştırmaları Kalitatif= Tümden varımsal sebepler( oluşum sebepleri) Sonucunda bir fikir/formül oluşturulup üretilebilir yeni bir kavram oluşturulabilir Kantitatif = Tümden gelimli (Sonuç çıkarılabilir) Doğru ve iyi stratejiler oluşturmak için ikisine de ihtiyaç vardır.


"Uluslararası Pazarlama Araştırmaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları