Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi Proje Döngüsü Yönetimi Sunumu Yalçın YILDIRIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi Proje Döngüsü Yönetimi Sunumu Yalçın YILDIRIM"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi Proje Döngüsü Yönetimi Sunumu Yalçın YILDIRIM yalcinyildirim22@hotmail.com

2 PROJE KAVRAMI VE PROJE YÖNETİMİ Ekibin aklı ekipteki bireylerin aklından daha büyüktür…

3 Neden Proje Bilgi Beceri Tutum PRoJE PRoJE Yeni Bilgi Yeni Beceri Yeni Tutum Hakkı Çamur, 2009 Şimdiki Durum Geçiş süreci Amaçlanan Durum

4 PROJE

5 Proje ; Zaman BütçeAmaç Mekan PROJE

6 Kuşkucu Coşku Yaşasın, yürüyor Hey, Bu zaman alıyor! Sonuçlar görünür değil Buna değer mi? Organizasyon can çekişiyor Projenin karanlık gecesi Sonuçların görülmeye başlanması Belki de o kadar kötü bir fikir değil Bando ve havai fişekler İŞE YARIYOR!

7 Projelerin Ortak Özellikleri Her proje bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak tasarlanır, Proje belirli bir zaman aralığında ve mekanda gerçekleşir, Proje belli girdiler (mal ve/veya hizmet) kullanır ve belli çıktılar (mal ve/veya hizmet) üretir, Proje alternatif projelerin kullanabileceği kaynakları üretir.

8 Projeler; Amaçlı, Başarılabilir, Gerçekçi, Duruma uygun, Belli bir zamanı-süresi olan, Gözlenebilen ve ölçülebilen, Aşamalı, Olmalıdır.

9 Projeler: “SMART” Olmalı  S PECIFIC (Spesifik), ölçmesi gereken şeyi ölçen  M EASURABLE (Ölçülebilir) Kabul edilebilir maliyetler içerisinde niteliksel ve/veya niceliksel olarak ölçülebilir olmalı  A CHIEVABLE (Başarılabilir) Hedefi gerçekleştirmek mümkün olmalıdır. Kapasite ve kaynaklar hedef kitle için kullanılabilmelidir  R EALISTIC (Gerçekçi) Gerçekçi bir plan üzerine kurulmalıdır  T IME BOUND (Süreli) Belirli bir zaman sınırlaması konularak, hangi zaman diliminde neyin başarılabilmiş olması gerektiği belirlenmelidir

10 SPESİFİK ÖLÇÜLEBİLİR GERÇEKÇİ ULAŞILABİLİR SÜRESİ BELLİ İyi Bir Projenin Özellikleri

11 Proje Konusu Temel Kriterleri Ekip Hedef Kitle Konu Çevre –Toplum - Kurum Hakkı Çamur, 2009

12 Değerlendirme Projenin Aşamaları Uygulama Planlama Tanımlama Takip Hakkı Çamur, 2009

13 Neler Proje Olabilir ? Kaynak :ua.gov.tr, G.Akçaer ve S. Körezlioğlu

14 * Yeni bir bilişim teknolojileri sisteminin kurulması * Bir kurumda yeni prosedürlerin uygulanması * Kurumsal gelişim * Yeni ürün teknolojisi * İş geliştirme ve istihdam * Yeni bir öğretim programı * Sosyal içerikli girişimler Neler Proje Olabilir ? Hakkı Çamur, 2009 “Yaratıcılık” yeni şeyler düşünmek, “yenilik” yeni şeyler yapmaktır!

15 Proje Döngüsü Yönetimi Nedir? Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Kısaca: Yönetim Sistemi

16 Projelerin planlaması ve yürütülmesi, Proje Döngüsü adı verilen ve birbirini takip eden 6 aşamada gerçekleştirilir. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

17 Proje Sürecinin Aşamaları Proje Fikrini Belirleme: Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konduğu ve tasarlandığı ilk hareket noktasıdır. Proje fikrinin analizi: Proje fikrinin analizi: Projenin teknik ve uygulama açısından detaylı olarak tasarlandığı aşama Ön Değerlendirme: Ön Değerlendirme: Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali, ekonomik, kadın-erkek eşitliği, sosyal, kurumsal, çevresel faktörler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği ve proje önerisinin yazıldığı aşama Finansman: Finansman: Finansman teklifinin ilgili kuruluşlar tarafından değerlendirildiği ve finansmanın sağlandığı aşama Uygulama: Uygulama: Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması Değerlendirme: Değerlendirme: Proje sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşaması

18 ADIM ADIM ÇÖZÜMLEME FİKRİLERİN CANLANDIRILMASI TAKIM ÇALIŞMASI Proje döngüsü

19 PAYDAŞ ANALİZİ SORUN ANALİZİ HEDEF ANALİZİ PROJE FORMUNUN DOLDURULMASI BÜTÇE PROJENİN 7 ADIMI MEVCUT DURUM ANALİZİ FAALİYET PLANI

20 Projelerin Başarısızlık Nedenleri MMevcut durumun yetersiz analizi PProjelerin hedef gruplarla ilgili olmaması SStratejik çerçevenin belirsizliği RRisklerin yeterince dikkate alınmaması KKısa vadeli bakış açısı GGeçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması FFaaliyet tabanlı uygulama ve planlama DDoğrulanabilir olmayan proje çıktıları YYetersiz proje dokümanları

21 Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi İletişim www.edirneabem.gov.tr abem@edirneabem.gov.tr Tel: 0 284 213 18 53 Faks: 0 284 214 22 13 Teşekkürler… Yalçın YILDIRIM


"Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi Proje Döngüsü Yönetimi Sunumu Yalçın YILDIRIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları