Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi Proje Döngüsü Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi Proje Döngüsü Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi Proje Döngüsü Yönetimi
Sunumu Yalçın YILDIRIM

2 Ekibin aklı ekipteki bireylerin aklından daha büyüktür…
PROJE KAVRAMI VE PROJE YÖNETİMİ Ekibin aklı ekipteki bireylerin aklından daha büyüktür…

3 Neden Proje Bilgi Yeni Bilgi Beceri Yeni Beceri Tutum Yeni Tutum P R o
Şimdiki Durum Geçiş süreci Amaçlanan Durum Hakkı Çamur, 2009

4 PROJE

5 Proje ; Zaman Bütçe Amaç Mekan PROJE

6 Yaşasın, yürüyor İŞE YARIYOR! Bando ve havai fişekler Coşku Hey, Bu zaman alıyor! Belki de o kadar kötü bir fikir değil Sonuçlar görünür değil Sonuçların görülmeye başlanması Kuşkucu Buna değer mi? Organizasyon can çekişiyor Projenin karanlık gecesi

7 Projelerin Ortak Özellikleri
Her proje bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak tasarlanır, Proje belirli bir zaman aralığında ve mekanda gerçekleşir, Proje belli girdiler (mal ve/veya hizmet) kullanır ve belli çıktılar (mal ve/veya hizmet) üretir, Proje alternatif projelerin kullanabileceği kaynakları üretir.

8 Projeler; Amaçlı, Başarılabilir, Gerçekçi, Duruma uygun,
Belli bir zamanı-süresi olan, Gözlenebilen ve ölçülebilen, Aşamalı, Olmalıdır.

9 Projeler: “SMART” Olmalı
SPECIFIC (Spesifik), ölçmesi gereken şeyi ölçen MEASURABLE (Ölçülebilir) Kabul edilebilir maliyetler içerisinde niteliksel ve/veya niceliksel olarak ölçülebilir olmalı ACHIEVABLE (Başarılabilir) Hedefi gerçekleştirmek mümkün olmalıdır. Kapasite ve kaynaklar hedef kitle için kullanılabilmelidir REALISTIC (Gerçekçi) Gerçekçi bir plan üzerine kurulmalıdır TIME BOUND (Süreli) Belirli bir zaman sınırlaması konularak, hangi zaman diliminde neyin başarılabilmiş olması gerektiği belirlenmelidir

10 İyi Bir Projenin Özellikleri
SPESİFİK ÖLÇÜLEBİLİR GERÇEKÇİ ULAŞILABİLİR SÜRESİ BELLİ

11 Proje Konusu Temel Kriterleri
Çevre –Toplum - Kurum Ekip Hedef Kitle Konu Hakkı Çamur, 2009

12 Projenin Aşamaları Değerlendirme Planlama Tanımlama Takip Uygulama
Hakkı Çamur, 2009

13 Kaynak :ua.gov.tr, G.Akçaer ve S. Körezlioğlu
Neler Proje Olabilir ? Kaynak :ua.gov.tr, G.Akçaer ve S. Körezlioğlu

14 Neler Proje Olabilir ? * Bir kurumda yeni prosedürlerin uygulanması
“Yaratıcılık” yeni şeyler düşünmek, “yenilik” yeni şeyler yapmaktır! Neler Proje Olabilir ? * Yeni bir bilişim teknolojileri sisteminin kurulması * Bir kurumda yeni prosedürlerin uygulanması * Kurumsal gelişim * Yeni ürün teknolojisi * İş geliştirme ve istihdam * Yeni bir öğretim programı * Sosyal içerikli girişimler Hakkı Çamur, 2009

15 Proje Döngüsü Yönetimi Nedir?
Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür. Kısaca: Yönetim Sistemi

16 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
Projelerin planlaması ve yürütülmesi, Proje Döngüsü adı verilen ve birbirini takip eden 6 aşamada gerçekleştirilir.

17 Proje Sürecinin Aşamaları
Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konduğu ve tasarlandığı ilk hareket noktasıdır. Proje fikrinin analizi: Projenin teknik ve uygulama açısından detaylı olarak tasarlandığı aşama Ön Değerlendirme: Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali, ekonomik, kadın-erkek eşitliği, sosyal, kurumsal, çevresel faktörler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği ve proje önerisinin yazıldığı aşama Finansman: Finansman teklifinin ilgili kuruluşlar tarafından değerlendirildiği ve finansmanın sağlandığı aşama Uygulama: Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması Değerlendirme: Proje sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşaması

18 FİKRİLERİN CANLANDIRILMASI
Proje döngüsü ADIM ADIM ÇÖZÜMLEME TAKIM ÇALIŞMASI FİKRİLERİN CANLANDIRILMASI

19 PROJE FORMUNUN DOLDURULMASI
PROJENİN 7 ADIMI MEVCUT DURUM ANALİZİ HEDEF ANALİZİ SORUN ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZİ PROJE FORMUNUN DOLDURULMASI BÜTÇE FAALİYET PLANI

20 Projelerin Başarısızlık Nedenleri
Mevcut durumun yetersiz analizi Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması Stratejik çerçevenin belirsizliği Risklerin yeterince dikkate alınmaması Kısa vadeli bakış açısı Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları Yetersiz proje dokümanları

21 Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi
İletişim Tel: Faks: Teşekkürler… Yalçın YILDIRIM


"Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi Proje Döngüsü Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları