Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta."— Sunum transkripti:

1

2

3 EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta Performans ve Kalite YönergesiEcz. Selim SEYİS 11.00-11.45 Hastane Değerlendirme Süreci, HKS Metodolojisi Hem. Bedia AYDIN 13.30-14.15Memnuniyet Anketleri ve GörüşlerEcz. Selim SEYİS 14.30-15.15Çalışan GüvenliğiUz. Dr. Özlem B. SARAL 27 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hasta Güvenliğinde İletişim, Hastaların Doğru Tanımlanması Hem. Derya HASANÇEBİ 10.00-10.45 İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği Dr. Ayla YAVUZ 11.00-11.45 Düşmelerin Önlenmesi, Güvenlik Raporlama Sistemi Dr. Ayla YAVUZ 13.30-14.15El HijyeniUz. Dr. Özlem B. SARAL 14.30-15.15Güvenli CerrahiDr. Osman Turan ÇAKAR 28 Temmuz 2011 09.00-09.45Hasta BakımıHem. Bedia AYDIN 10.00-10.45Laboratuar HizmetleriUz. Dr. Hakan TÜRKÖN 11.00-11.45 HKS Kapsamında Dokümantasyon, Hasta Kayıtları ve Dosyaları Hem. Özlem YILMAZ 13.30-14.15Atık Yönetimi, Renkli KodlarDr. Can Ertan ARGIN 14.30-15.15 Stok Yönetimi, İndikatör Yönetimi Dr. Metin BAKKALOĞLU

4 HASTA GÜVENLİĞİNDE İLETİŞİM

5 İletişim, en az iki kişi arasındaki her türlü mesaj alışverişi olarak tanımlanabilir. İletişim hasta bakım sürecinin önemli bir bileşeni olması sebebiyle önemlidir.

6 Hasta bakım süreci; sağlık çalışanlarının bilgi, eylem ve performansını sürece yansıtmasını sağlayan; yönetim, durum izlemi ve diğer sağlık çalışanları ile karşılıklı destek gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Sağlık çalışanları arasındaki iletişim ise bu süreci doğrudan etkileyen, bazen de kendisi etkilenebilen bir biçimde hasta bakım sürecini tamamlayan diğer önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

7

8 İletişim, sağlık hizmetlerinin sunumunda sıklıkla ortaya çıkan tıbbi hatalara doğrudan neden olması bakımından önemlidir. Tıbbi hataların kök nedenlerine yönelik olarak yapılan bir çalışmada iletişimin büyük oranda tıbbi hataların kaynağı olduğu saptanmıştır.

9

10 İletişim Sürecinden Kimler Sorumludur? İletişim süreci, bildiğimiz gibi kaynak ve alıcı arasındaki karşılıklı mesaj alışverişi olarak tanımlanır. iletişimde bu alışverişi sağlayan kanallar bulunmaktadır. Hastanelerde iletişim süreci, hastalar, sağlık çalışanları, idari ve diğer çalışanlar arasında gerçekleştirilmektedir.

11 Bilgi işlem kayıtları, sözel-telefonla alınan istemler, tetkik sonuçları vb. hastanelerde iletişim sürecinde mesajın iletilmesini sağlayan kanallar olarak karşımıza çıkmaktadır.

12 Sağlık çalışanları arasındaki iletişim bazı faktörler nedeniyle engellenebilmektedir. Bu faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür; - Sağlık hizmetlerinin karmaşık hale gelmesi - Hiyerarşi (hekim-hemşire, hemşire-personel arasında)

13 - Dil farklılıkları - Okunaksız bir yazıyla yazılmış order - Hastalarla ilgili eksik veriler - Yoğun ve stresli çalışma ortamları - Hastanın durumu ve tedavi planlarındaki günlük- anlık değişiklikler - Gürültü

14 İletişim Hastanelerde Nerelerde Uygulanır? Klinikler, Acil Servis, Ameliyathane, Yoğun Bakımlar, Görüntüleme, Halkla ilişkiler Birimi, Eczane, Laboratuvarlar gibi hastanenin tüm bölümlerinde iletişim süreci uygulanmaktadır.

15 İletişim Hasta Güvenliğini Nasıl Tehdit Ediyor? Hastanelerde iletişim, özellikle doktor-doktor arası konsültasyon süreçlerinde, hemşire- doktor arası sözel istem alım sürecinde ve hemşire-hemşire arası nöbet teslim süreçlerinde hasta güvenliği açısından risk oluşturmaktadır.

16 Bu süreçlerde hasta güvenliğini tehdit etmesi bakımından önemli olan ve sıklıkla karşımıza çıkan hata kaynaklarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür; a) Sözel/Telefonla istem Uygulamaları b) Kısaltma ve Sembollerin Kullanılması c) Kritik Test Sonuçlarının iletilmesi

17 Bu Hataları Nasıl Önleyebiliriz? İletişimden kaynaklı tıbbi hataların önlenmesi amacıyla, DSÖ tarafından oluşturulmuş Hasta Güvenliği Hedefleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış Hizmet Kalite Standartları belirlenmiştir. Hastanelerde, iletişimden kaynaklı hataların önlenmesine yönelik olarak aşağıdaki uygulamalar yürütülmelidir.

18 a) Sözel/telefonla İstem Alımına Yönelik Uygulamalar Sözel İstem; steril girişimler, hastaya acil ilaç verilmesi gibi zorunlu durumlar dışında uygulanmamalıdır. Sözel istem alımı sırasında mutlaka doğrulama yapılmalıdır. Sözel istem kayıt altına alınmalıdır.

19 b) Kısaltma ve Sembollerin Kullanımında Standardizasyon Hastaneler kendi özgün koşullarına göre kullanılmaması gereken kısaltma ve sembollere ilişkin liste oluşturmalıdır. Liste tüm sağlık çalışanları tarafından biliniyor ve uygulanıyor olmalıdır.

20 Kısaltma ve Sembollerin Doğru ve Yanlış Kullanımı

21 Örneğin yukarıdaki tabloda belirtilen “.5mg”şeklinde yazılmış bir kısaltmada, 5 rakamının önündeki “. (nokta işareti)” görülmeyerek yanlışlıkla 5 mg ilaç uygulamasına neden olabilmektedir. Bunu önlemek amacıyla bu ifade 0.5 mg şeklinde açıkça ve kısaltma kullanılmadan yazılmalıdır.

22 c) Doğrulama Hasta ile ilgili her türlü bilginin, bir sağlık çalışanından diğer sağlık çalışanına iletilmesi esnasında iletilen tüm bilgiler doğrulanmalıdır. Doğrulama işlemi aşağıdaki Şekilde yapılmalıdır.

23

24 Doğrulama işlemi özellikle sözel istem alımı ve kritik test sonuçlarının iletilmesi esnasında mutlaka uygulanmalıdır.

25 Profesyonel İletişim Tekniklerinin Kullanılması Hastanelerde sağlık çalışanları arasında aşağıda belirtilen profesyonel iletişim teknikleri kullanılabilir. a) HANDOVER (ELDEN ELE) b) SBAR Situation-Durum Background-Arka plan Assesment- Değerlendirme Recomendaditon-Tavsiye

26 “ELDEN ELE” (HANDOVER) Nedir? Hastanın özellikli bilgilerinin, bir bakım verenden diğerine interaktif bir Şekilde, tam ve doğru olarak ve standart bir iletişim tekniği kullanılarak devredildiği profesyonel bir iletişim tekniğidir.

27 a) Kimler arasında etkili iletişim sağlar? Doktor-doktor arası konsültasyon süreçlerinde, hemşire-doktor arası sözel istem alım sürecinde ve hemşire-hemşire arası nöbet teslim süreçlerinde etkili iletişim sağlar.

28 b) Hangi durumlarda kullanılır? Nöbet değişim süreçlerinde Kısa bir süre için personelin görev yerini terk ettiği süreçlerde Anestezi uyanma sürecinde hastanın, post anestezik bakım ünitesine veya diğer yataklı birimlere nakli sırasında

29 Bir bakım seviyesinden diğerine geçişlerde (acil bölümden yoğun bakım ünitesine) Konsültasyon sürecinde Diğer transfer durumlarında (ambulans ile bir başka sağlık kuruluşuna nakillerde)

30 c) Nasıl Uygulanır? Basit profesyonel iletişim araçları kullanılarak uygulanır.

31 SBAR ne anlama gelir? SBAR, bir sağlık çalışanının diğer sağlık çalışanına hastayla ilgili acilen iletmesi gereken bir bilginin hızlıca, tam, net ve açık bir biçimde iletilmesini sağlayan iletişim adımlarının İngilizce baş harflerinden oluşan bir iletişim tekniğidir. SBAR iletişim tekniğine göre bilgi aşağıdaki sırayla iletilir.

32 a) Önce kişi kendini tanıtır. b) Sonra sırasıyla aşağıdaki bilgiler iletilir; Situation-Durum: Hastayla ilgili mevcut durum nedir? Background-Arka plan: Klinik arka plan veya geliş nedeni ne? Assesment-Değerlendirme: Ben problemin ne olduğunu düşünüyorum? Recommendation-Öneri: Ben ne önerirdim?

33 Örnek Merhaba Dr. Osman ŞENER, ben Dr. Ebru BAYALAN, acil servisde müşahedeye aldığımız Yasemin Vural isimli hasta hakkında arıyorum. S-ituation (Durum) Hastamız 37 yaşında. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri ile takip amaçlı yatırdığımız hastanın son bir saat içerisinde ateşinde yükselme, karın bölgesinde hassasiyet ve şiddetli ağrı gelişti

34 B-ackground (Geçmiş) Hastamızın yapılan tam kan tahlilinde beyaz küresi 12.3, ADBG hafif gazlı bir görüntü var iken aniden akut batın düşündüren klinik tablo gelişti. A-ssesment (Değerlendirme) Şu anda karın palpasyonunda karında hassasiyet ve tahta karın bulgusu mevcut rebaound pozitif. Kontrol tam kan tetkikinde beyaz küresi 19.8’ e yükseldi. ADBG de yaygın hava sıvı görüntüleri mevcut. Perfore apandisit geliştiğini düşünüyorum.

35 R-ecommendation (Öneriler) Hastayı hemen görmeniz gerekiyor. Ameliyata alınabilir.

36 HASTALARIN DOĞRU TANIMLANMASI

37 Kimlik Doğrulaması Yapılacak Bölümler Hastaların doğru tanımlanması olası tıbbi hataların önlenmesi ve hasta güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir. Hasta kimliğinin doğrulanması aşağıda belirtilen bölümlerde değerlendirilir: a) Acil Servis b) Klinikler c) Ameliyathane d) Yoğun Bakım e) Yeni Doğan Yoğun Bakım f) Doğum Hizmetleri g) Nükleer Tıp

38 Hasta kimliğinin doğrulanması işlemi; a) Tanı ve tedavi iĢlemleri öncesi b) Herhangi bir test veya işlem öncesi c) İlaç ve kan/kan ürünü uygulamadan önce d) Hasta transferi sırasında yapılmalıdır.

39 Hastanede Hasta Kimliğinin Doğrulanmasına Yönelik Bazı Düzenlemeler Yapılmalıdır. a) YatıĢı yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır. Alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı, Kimlik tanımlayıcı barkotlu olmalı, Kimlik tanımlayıcıda; protokol numarası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer almalı, Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.

40 b) Psikiyatri klinik hastaları için kullanılacak kimlik tanımlayıcısı hastane tarafından belirlenmelidir. c) Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.

41 Aynı seri numaralı anne-bebek kimlik tanımlayıcısı kullanılmalı, Annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre belirlenen kimlik tanımlayıcı ile değiştirilmeli, Bebeğin kimlik tanımlayıcısında; annenin adı- soyadı, bebeğin doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri ve anne veya bebeğin protokol numarası bulunmalıdır.

42 d) Sağlık çalışanları, kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitilmelidir.

43 Aşağıda Hizmet Kalite Standartlarında istendiği şekliyle doğru uygulama örnekleri görülmektedir

44 Yanlış Uygulama

45 Kimlik Bilekliği Yanlış Uygulama Örnekleri

46 Kimlik tanımlayıcılar; a) Anne doğum yaptığında, b) Hasta başka bir kliniğe nakil olduğunda, c) Hastanın bir alerjisi tespit edildiğinde, d) Kimlik tanımlayıcı özelliğini yitirdiğinde değiştirilmelidir.

47 Hasta kimliğinin doğrulanması konusunda; a) Sağlık çalışanlarına b) Hastalara c) Hasta yakınlarına eğitim verilmelidir.

48 Kaynak; HKS Okulu Ders Notları TEŞEKKÜRLER Derya HASANÇEBİ Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi


"EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları