Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR YEREL GÜNDEM 21 ORTAKLIĞINDA KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI Yrd.Doç.Dr.Arife Karadağ&Ahmet Tomar Mustafa Harputlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR YEREL GÜNDEM 21 ORTAKLIĞINDA KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI Yrd.Doç.Dr.Arife Karadağ&Ahmet Tomar Mustafa Harputlu."— Sunum transkripti:

1 İZMİR YEREL GÜNDEM 21 ORTAKLIĞINDA KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI Yrd.Doç.Dr.Arife Karadağ&Ahmet Tomar Mustafa Harputlu

2 KIRSAL KALKINMADA PROJE KONULARI  Tarımsal Sanayi Geliştirme Projeleri√  Ekolojik Tarım Destekleme Projeleri√  Kırsal Turizm Uygulama Projeleri√  Havza Geliştirme Projeleri  Hayvancılık Projeleri√  Yaş Sebze-Meyve Geliştirme Projeleri  Ürün Borsaları Geliştirme Projeleri  Ormancılık Projeleri

3 KIRSAL KALKINMA PROJELERİNİN ORTAKLARI  İLGİLİ BAKANLIKLAR  VALİLİK  KAYMAKAMLIK  YEREL YÖNETİMLER (İl Özel İdaresi,Belediyeler, Köyler)  MERKEZ KÖYLER  BİRLİKLER (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri vd.)  ZİRAAT ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI  ÜNİVERSİTELER  HEMŞEHRİLER & GÖNÜLLÜLER

4 KIRSAL KALKINMA & YEREL GÜNDEM 21  Kırsal kalkınma projelerinin ortakları aynı zamanda Yerel Gündem 21 ‘in doğal ortağı olan kurumlar ve katılımcılardır.  Kırsal kalkınma projesinin başarıya ulaşması için “aktif katılım”, “çözümde ortaklık” şarttır ve  Yerel Gündem 21’in bu konudaki “kolaylaştırıcı” rolü son derece önemlidir.

5 KIRSAL KALKINMA AÇISINDAN KINIK’TA COĞRAFİ ÇEVRE DEĞERLENDİRMELERİ  FİZİKİ ÇEVRE ANALİZİ  ARAZİ KULLANIMI MODELİ VE SORUNLARI  KINIK’IN KIRSAL KALKINMA POTANSİYELİ  KIRSAL KALKINMA ALTERNATIFLERI –TARIMSAL SANAYİ –KIRSAL TURİZM –SLAJLIK MISIR ÜRETİMİ –SÜT TOPLAMA MERKEZİNİN GELİŞTİRİLMESİ

6 Merkeze 124 km. uzaklıkta bulunan Kınık; Yund dağının kuzey eteklerinde, Bakırçay havzasının en geniş yerinde bir birikinti konisi üzerinde kurulmuş olup, bugün kuzeyin deki Kınık ovasına doğru genişlemektedir. İZMİR KINIK

7 NEDEN KINIK ?  Ekonomik ve sosyal göstergeler itibarıyla, İzmir ilinin azgelişmiş dört ilçesinden ( Karaburun, Kiraz, Beydağ, Kınık) biridir.  Fiziki çevre avantajları nedeniyle zengin bir tarımsal potansiyele sahiptir. Bununla birlikte, tarımdan elde edilen geliri düşüktür.  Ayrıca tarıma dayalı sanayi kolları gelişmemiştir.  2000 verilerine göre, 28 396’yi bulan nüfusunun % 65’i kent merkezinde % 35’i ise köylerde yaşamaktadır. Ancak, merkezde yaşayanların tarımla olan bağlantıları devam etmektedir.

8 FİZİKİ ÇEVRE ANALİZİ Proje alanı, Jeomorfolojik açıdan ova tabanı,alçak-arızalı relief, etek düzlük- leri ve yüksek dağlık alanlar olmak üzere dört ana birimden oluşmaktadır. Kınık Ovası Bakırcay havzasının en geniş bölümünde olup D-B uzanışlıdır. Akdeniz iklim tipi gözlenir.Termik bilançonun pozitif olması sıcaklık, yağış rejimi ve don olaylı günler sayısının azlığı, yörede tarım etkinliklerini destekler niteliktedir.

9 ARAZİ KULLANIM MODELİ 875 ha. 28 506 ha. 12 950 ha. 1 392 ha. 1995 sonrası kısmen daralan pamuk alanları yerini domatese bırakmış, ayrıca son iki yıldır mısır üretimi artmıştır. Kınık’ın güneyindeki etek düzlükleri üzerinde zeytin alanlarında genişlemiştir. 1990 sonrasında, tütün ekim alanlarındaki daralma dikkate değerdir. Tarım alanlarının; (2000) ha. % Pamuk+tütün10 306 80 Zeytin 629 5 Meyve 24 0,7 Sebze 1 884 14 Bağ 7 0,3 Boş arazi 95 0,7

10 NEDEN TARIMSAL SANAYİ ? Tarımsal üretim kaynaklarının gelişmesine imkan sağlar. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ihracatında açısından ayrı önem taşır. En önemli maliyet unsuru hammadde olup Türkiye için bu bir avantajdır. Özellikle yerel ve bölgesel bazda çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeleri için uygundur. Bu nedenle, yerel kalkınma modelinin ayrılmaz parçasıdır. Özellikle gıda sektörüne hitap eden ürünler mutlak ihtiyac maddesi olduğundan tercih elastikiyeti düşüktür. En fazla kadın işgücü kullanan sektör olup, bu yönüyle de kırsal kalkınma hedeflerine son derece uygun bir alternatiftir. Tarım dışı sektörlerle bağlantısı (enerji, pazarlama sürecinde ambalaj, ulaşım gb.) nedeniyle, dolaylı istihdam arttırımı sağlar.

11 ISO ÇEVRE STANDARTLARI  EKOLOJİK TARIM İLE İSTİHDAMI ARTIRMAK, ISO BELGESİ İÇİN EĞİTİM ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KENDİNE YETERLİ YERLEŞİMLER OLUŞTURMAK  MEKANININ BEŞERİ VE DOĞAL KAPASİTESİNİ ARTIRMAK

12 KINIK’TA KIRSAL TURİZM HEDEFLERİ VE YEREL GÜNDEM  Kırsal kalkınma projelerinin ortakları aynı zamanda Yerel Gündem 21 ‘in doğal ortağı olan kurumlar ve katılımcılarıdır. Kırsal kalkınma projesinin başarıya ulaşması için “aktif katılım”, “çözümde ortaklık” şarttır ve Yerel Gündem 21’in bu konudaki “kolaylaştırıcı” rolü önemlidir.  Bu gerekçe ile Kınık Kaymakamlığı’nın önderliğinde ana teması “kırsal kalkınma” olan bir Yerel Gündem 21 çalışması planlanmaktadır.  Bu yolla, farklı disiplinlerden akademisyenler, yerel- merkezi yönetim ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Kınık için sürdürülmekte olan “kırsal kalkınma projesi”nin eyleme dönüşmesi hedeflenmektedir.


"İZMİR YEREL GÜNDEM 21 ORTAKLIĞINDA KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI Yrd.Doç.Dr.Arife Karadağ&Ahmet Tomar Mustafa Harputlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları