Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ"— Sunum transkripti:

1 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

2 GAP GAP, ülkemizin güneydoğusunda yer alan Adıyaman, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsamaktadır. GAP’ın temel hedefi, bölgenin gelir düzeyini ve hayat standardını yükselterek kırsal alanlardaki verimliliği ve istihdamı artırmaktır. Çok amaçlı bir proje olan GAP ile sosyal istikrar, ekonomik büyüme ve millî kalkınma hedeflenmektedir.

3 Proje; sulama, elektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi alanları kapsamaktadır. Proje kapsamında 22 baraj, 19 hidroelektrik santralinin inşası ve 1.7 milyon hektar alanın sulu tarıma kavuşturulması planlanmaktadır

4 Doğu Anadolu Projesi (DAP) 16 ili kapsayan bir projedir
Doğu Anadolu Projesi (DAP) 16 ili kapsayan bir projedir. Projenin uygulandığı bölgenin gelişmişlik düzeyi ve büyüme hızı Türkiye ortalamasının altındadır. Projenin amacı bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasını sağlamaktır. DAP bünyesinde yer alan illerde ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır

5 Zonguldak, Bartın, Karabük (ZBK) Projesi
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 1995 yılında başlanan projenin fizibilite çalışması 1997 yılında tamamlanmıştır. Proje, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsamaktadır. Bölgede hâkim olan ekonomik etkinlik demir-çelik sanayi ile kömür işletmesidir (Fotoğraf 3). Projenin amacı; özel sektöre yeni yatırım alanlarını açmak, uzun ve orta vadeli bölgesel gelişme planı hazırlamak ve bölgede yatırım alanları oluşturmaktır.

6 Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
Proje, sosyoekonomik açıdan az gelişmiş olan Doğu Karadeniz’i kapsamaktadır. DPT tarafından yıllarında planlanmıştır. Projenin uygulandığı Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinden oluşan bölgenin başlıca sorunları şunlardır: İşsizlik ve buna bağlı olarak bölge dışına yapılan göçler, Kişi başına düşen millî gelirin az olması Ekonominin sınırlı sayıda sektöre ve ürüne bağlı olması

7 Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi
Yeşilırmak Nehri ve kollarının sularını topladığı havzayı içine almaktadır. Proje, havzada yer alan; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerini kapsamaktadır. Bu proje ile havzada akım düzensizliğinden kaynaklanan taşkın, erozyon, su ve çevre kirliliği sorunlarının çözümlenmesi planlanmaktadır.

8 KOP KOP Bölge Kalkınma İdaresi: Göre Alanı ve Tanımı  Konya Ovası Projesi (KOP), 4 ilin (Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde) yer aldığı Batı ve Orta Anadolu’nun belirli bir bölümü olan km2'lik alanda uygulanmaktadır. 4 İlde toplam 50 ilçe, 263 belde ve 1002 köy bulunmaktadır.

9

10 SORU kpss Türkiye’de bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak için yapılan çalışmalardan biri de bölgesel kalkınma projeleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu projelerden biri olan Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki illerden değildir? A) Samsun B) Çorum C) Tokat D) Yozgat E) Amasya


"BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları