Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D."— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D.

2 Kısım 3 Duygular & Ruh Hali
Örgütsel Davranış Stephen P. Robbins ve Timothy A. Judge çeviri Kısım 3 Duygular & Ruh Hali

3 Bu Kısmı Okuduktan Sonra, Şunları Yapabiliyor Olacaksınız:
Duygular ve ruh hallerini ayırt etme ve ana duygu ve ruh hali çeşitlerini sıralama. Duygular ve ruh hallerinin kaynaklarını tespit etme. Duygusal işçiliğin işçilerin üzerindeki etkisi. Duygusal zekanın var olup olmadığı üzerinde delillerin karşılaştırması. OD’ın spesifik konularına duygular ve ruh hallerinin uygulanması. Kültürler arası duyguların ifadesi, yorumlanması ve deneyimini karsılaştırmak.

4 Niye Duygular ÖD Bilimlerinden Çıkarılmıştır?
Rasyonellik efsanesi– duygular rasyonelliğin antitezi olarak algılanıyorsu ve işyerinde görülmemesi gerekiyordu İşyerinde herhangi duygusallığın olma inancı yıkıcıdır Historically the study of organizational behavior has not given much attention to emotions. Emotions were typically seen as irrational so managers tended to work to make the workplace emotion-free. Often managers viewed emotions as disruptive to the workplace and therefore a hindrance to productivity. However, when thinking about emotions typically managers were focusing on negative emotions. Even though there are some negative emotions that could hinder productivity, there is no doubt that workers bring their emotions to the workplace. Therefore, any study in organizational behavior would not be complete without considering the roles of emotions in the workplace.

5 Etki, Duygular ve Ruh Halleri,
Etki hem duyguyu hem de ruh halini kapsayn ve insanların yaşadıkları bir takım duygulara verilen genel bir isimdir (Barsade ve Gibson, 2007). Duygular bir şeye veya birisine yönelik yoğun duygular (Frijda, 1993). Ruh halleri genelde bağlamsal uyarıcısı eksik olup duygugan daha az yoğunluğu olan hislerdir (Weiss ve Croponzano, 1996).

6 Etki, Duygular, ve Ruh Halleri
Affect is a generic term that covers a broad range of feelings people experience. This includes both emotions and moods. Emotions are intense feelings that are directed at someone or something. Moods are the feelings that tend to be less intense than emotions and that lack a contextual stimulus.

7 Duygu Yapsı Duyguların sınıflandırması: Pozitif ve Negatif Etki
Our basic moods carry positive and negative affects, they cannot be neutral. Emotions are grouped into general mood states. These states impact how employees perceive reality, and thereby the moods can impact the work of employees. Duyguların sınıflandırması: Pozitif ve Negatif Etki

8 Duyguların Fonksyonları
Duygular ve Rasyonellik Rasyonel düşüncede duygular çok önemlidir:onlar bizim etrafımızdaki dünyayı anlamada yardımcı olur (Damasio, 1994). Ör: Phineas Gage (Demir Yol işçisi) Evrimsel Psikoloji Duyguların evrimsel amaçlara hizmet eden bir teoridir (kuram) : genetik faktörlerin hayatta kalmasına yardımcı olur Bu teori herkes tarafından kabul edlmemiştir There are some who think that emotions are linked to irrationality and expressing emotions in public may be damaging to your career or status. However, research has shown that emotions are necessary for rational thinking. Evolutionary psychology is the theory that emotions serve an evolutionary purpose which helps in the survival of the gene pool. Emotions help us make better decisions and help us understand the world around us. If we are going to make decisions we need to incorporate both thinking and feeling.

9 Haftanın Günü ve Günün Saati
Duygular ve Ruh Hallerinin Kaynakları (Bu gün sol tarafımdan kalktım) Kişilik (Bobby Knight, Texas Tech) (Larsen and Diener, 1987) Haftanın Günü ve Günün Saati Hafta sonuna doğru ve öğle saatlerinde daha verimli ve pozitif etkileşim meydana gelme olasılığı var (Watson, 2000) There are many things that impact our mood and emotions. The time of day or the day of the week is a common cause of emotions for all of us. Many are happier towards the end of the week or mid-day.

10 Diğer Kaynaklar Hava Stres Sosyal Aktivteler Uyku
Araştırmalara göre etkisi yok (Hayali korelasyon) (Watson, ) Stres Artış gösteren stres ruh halleri kötüleştirir (Fuller et al., 2003) Sosyal Aktivteler Fiziksel, resmi olmayan ve zevkli aktiviteler pozitif ruh halini artırır (Isen, 2003) Uyku Uyku eksikliği olumsuz duyguları arttırır ve karar vermeyi bozar. Ör: Universite öğrencileri üzerinde uyku ve sağlık araştırması (Lavidor ve diğ., 1998). Weather is thought to have an impact on our emotions, but there is no proven effect. Stress is an important factor and even at low levels it can cause our mood to change. It is important to maintain a low level of stress to help us control our psychological, as well as our physical health. Social activities have been shown to have a positive impact on our moods. This could be physical outlets such as playing in a basketball league, or it can be going out to dinner with friends. These type of activities are found to have positive impact on our moods. Sleep can be another factor, it is important to get enough, and high quality levels of sleep.

11 Diğer Kaynaklar Spor Yaş Cinsiyet
Hafifi ruh halini arttırır. Spor kişilerin pozitif ruh halini arttırır (Giacobbi ve diğ., 2005). Yaş Yaşlı adamlar olumsuz duygulara daha az kapılırlar ve az yaşarlar (Carstensen ve diğ., 2000) Cinsiyet Bayanlar daha çok duygusaldırlar, daha yoğun çokve sıkça duygularını ifade ederler ve yaşarlar (LaFrance ve Banaji, 1998) Sosyalleşmeye de bağlı olabilir Physical activity can also aid in keeping our moods upbeat. Some characteristics that are beyond our control can impact our moods such as age and gender. Elderly people tend to have fewer negative emotions. Women tend to express their emotions readily, and their moods tend to last longer. Research has shown that this is due to more cultural socialization than to biology.

12 Duygusal İşçilik Çalışanın işte kişilerle olan işlemlerde kurum tarafından talep edilen duyguları ifade etme ve yaşama Duygusal uyuşmazlık çalışanın bir duyguyu yansıtması ve aynı anda başka duyguyu hissetmesi (Ekman ve diğ., 1997). In many jobs there is an implied agreement on the types of emotions that should be expressed. For example, waitresses are supposed to be friendly and cheerful whether they are currently feeling that emotion or not. When employees don’t feel the emotion they are required to express they may experience emotional dissonance. This can lead to burnout and frustration with the job.

13 Hissedilen Duygulara karşı Gösterilen Duygular
Bireyingerçek duyguları (Miss America) Gösterilen Duygular: Belli bir iş çerçevesinde çalışan tarafından gösterilmesi kurum tarafından talep edilen öğrenilmiş duygular Yüzeysel Oyunculuk birisinin gerçek duygularını saklama Derin Oyunculuk is görgü kurallarına bağlı olarak birisinin hislerini değiştirmeye çalışması An employee’s actual emotions are their felt emotions and this is in contrast to the emotions that are required or deemed appropriate which are called displayed emotions. There are two levels of displayed emotions that can be expressed. They are both appropriately called acting. Surface acting is when an employee displays the appropriate emotions even when they don’t feel those emotions. Deep acting is when the employee actually changes their internal feelings to match displayed rules, this level of acting can be very stressful.

14 Duygusal Zeka Bir kişinin : yeteneğidir.
Kendinin farkında olma (kendi duygularını yaşadığı gibi tanımak), Başkalarda duyguşarı tespit etme, ve Duygusal işaret ve bilgiyi yönetme yeteneğidir. Iş performansı ile orta seviyede ilişkilidir. DZ kişiler daha etkindirler (Goleman, 2005). Emotional Intelligence (EI) is a growing area of study and becoming increasingly important in the understanding of how individuals behave. EI is pulling in one’s understanding of emotions and their impact on behavior. An individual who is emotionally intelligent will have a strong sense of self-awareness, recognizing their own emotions when experienced. They are also able to detect emotions in others. By understanding their own emotions and those of others they can manage emotional cues and information to make decisions.

15 Duygusal Zekanın Değerlendirilmesi
Lehine: Aleyhine: Sezgisel çekiciliği – mantıklıdır DZ önemi olanın kriterlerini tahmin ede –iş performansı ile pozitif olarak ilişkilidir Araştırmalar DZ’nın neoroloji merkezlidir (Bar-On et al., 2003) DZ çok belirsiz bir konseptirLocke, 2005). DZ ölçülmsei çok zor (Conte, 2005). DZ kişilik ve zeka ile o kadar yakından ilişkilidir ki, bu faktörler kontrol edildiğinde hiç bir özelliği kalmıyor EI plays a very important role in job performance, however, the jury is still out on the role EI plays in effectiveness in organizations. The case for EI is based on the fact that it makes sense and appeals to our intuitive thinking. It tends to predict things that matter and are positively correlated to high job performance. Many studies have shown that EI is neurologically based and thus helpful in predicting behavior. However, EI has its critics as the concept can be seen as too vague and not easily measured. Since it is so closely related to intelligence and personality theories, it is not seen as unique when these factors are controlled.

16 Duygular ve Ruh Hallerinin ÖD Uygulamaları
Seçim–İşverenlerin üst derece iletişim gerektiren işlerde işe alma kriteri olarak ele almaları (Hava Kuvvetleri) Karar Verme – Pozitif duygular bizim problem- çözme yetenekleri arttırır ve bize yeni bilgiyi anlamada ve analiz etmede yardımcı olur (Isen, ). Yaratıcılık– Pozitif ruh halleri ve geridönüşüm yaratıcılığı arttırır (Isen in Russ, 2005) There are numerous applications of emotions and moods. These include selection of employees, decision making and creativity.

17 Duygular ve Ruh Hallerinin Diğer ÖD Uygulamaları
Motivasyon– Pozitif ruh hali destekleme daha çok motiveli işgücü verebilir (Ör: Puzzle) (Erez and Isen, 2005) Liderlik– Duygular mesajların daha etkili iletilmesine yardımcı olur (Lewis, 2001) Müzakere– Duygular müzakere performansını bozabilir Müşteri Hizmeti– Duygusal bulaşma adlı duyguları müşteriler çalışanlardan kapabilirler (Barker ve Brandey, 2006). Motivation, leadership, negotiation and customer service are also work outcomes that are impacted by emotions and moods, and it is important for managers to understand the connection.

18 Duygular ve Ruh Hallerinin Diğer ÖD Uygulamaları
İş Tutumları – İşyerindeki duygular eve taşınabilir, ama bir sonraki güne taşınması çok nadirdir (Ilies and Judge, 2002) Sapkın İşyeri Davranışları – Negatif duyguları yaşayanlar daha çok sapık işyeri davranışlarda bulunmaları beklenır (Judge ve diğ., 2006) İşyeri Güvenliği Job attitudes can influence our home life but don’t always get carried back to the workplace. However, deviant workplace behaviors are often the result of negative emotions and significantly impact the workplace.

19 Yöneticiler (Manajeler) Ruh Halini Nasıl Etkileyebilirler?
Durumu rahatlatmak için espiri kullan (Cote and Saavedra, 2005) Küçük teşekkür belirteçleri ver Kendileri iyi ruh halinde olmalıdırlar – örnek olmak Pozitif adamları işe al Managers do have an impact on moods of their employees but not all factors are within their control. Some things that can be done to positively impact moods are to use humor to lighten the moment, provide small tokens of appreciation, stay in a good mood themselves and hire positive people.

20 Global Uygulamalar İnsnların yaşadığı duyguları kültürler arası fark eder mi? (Çinli işçiler daha az duysaldırlar) İnsanların duygular hakkındaki yorumları kültürler arasında fark eder mi? (Çinde olumsuz duygular daha yapcıdır) Duyguları ifade etme kültürler arası faklılık gösteriyor mu? (ABD ve Orta Doğuda gülümseme) (Ashforth and Humphrey, 2001). Yukarıdakilere hepsine “EVET” Across cultures there does seem to be differences in the degree to which people experience emotions. It is also apparent that in different cultures there are different interpretations of emotions. Some cultures are more accepting of emotional expression than others. When you are engaging with other cultures be sure to understand their cultural norms.

21 Yöneticilere Uygulamalar
Davranışları daha iyi tahmin etmek ve unlamak için duygular ve ruh halinin rolünü anlamak Duygular ve Ruh hali işyeri performansını kesinlikle etkiler Çalışanların duygularını yönetmek mümkündür, ancak onlrı tamamen kontrol etmek imkansızdır In summary, moods and emotions are important to the study of organizational behavior. Also, they are natural expressions and managers should not try to completely control the employees emotions, but they should be aware of the emotions and not ignore emotional indicators. The more you understand the emotions of your employees, the better you will able to predict their behavior.

22 Unutmayın… Pozitif duygular problem-çözmeyeteneklerini geliştirir
DZ’sı yüksek olan insanlar işlerinde daha etkin oluyorlar Yöneticiler iş yaptıkları her kültürün duygusal kuralları bilmelidirler Keep in mind that positive emotions can help to increase problem-solving skills due to heightened job involvement. People with high EI tend to be more effective in their jobs. Finally, it is important that managers are aware of the emotional norms in each culture they work with so they avoid conflict.

23 Özet Duygular ve ruh hallerini ayırt etme ve ana duygu ve ruh hali çeşitlerini sıralama. Duygular ve ruh hallerinin kaynaklarını tespit etme. Duygusal işçiliğin işçilerin üzerindeki etkisi. Duygusal zekanın var olup olmadığı üzerinde delillerin karşılaştırması. OD’ın spesifik konularına duygular ve ruh hallerinin uygulanması. Kültürler arası duyguların ifadesi, yorumlanması ve deneyimini karsılaştırmak.


"Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları