Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ TEMEL E Ğİ T İ M İ Özel Şifa Ortak Sa ğ lık Güvenlik Birimi Hepkebirler Mah. Nasrullah İ ş Merkezi No:58-64 Tlf:0366 212.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ TEMEL E Ğİ T İ M İ Özel Şifa Ortak Sa ğ lık Güvenlik Birimi Hepkebirler Mah. Nasrullah İ ş Merkezi No:58-64 Tlf:0366 212."— Sunum transkripti:

1 İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ TEMEL E Ğİ T İ M İ Özel Şifa Ortak Sa ğ lık Güvenlik Birimi Hepkebirler Mah. Nasrullah İ ş Merkezi No:58-64 Tlf:0366 212 32 26

2 E Ğİ TMEN Zümrüt YILMAZ C Sınıfı İ SG Uzmanı

3 E ğ itimin İ çeri ğ i  E ğ itimin Amacı  İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Nedir?  İ ş Kazası ve Meslek Hastalı ğ ı Nedir?  İ ş Yerlerinde Nelere Dikkat Etmeliyiz?  Risk De ğ erlendirmesi Nedir?Nasıl Yapılır?  Tehlike Kaynakları ve Zararları Nelerdir?  İ ş Kazası İ statistikleri

4 E Ğİ T İ M İ N AMACI

5 İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Nedir? Çalışanların NORMAL SA Ğ LIKLI hallerini sürdürmeleri için yürütülmesi gereken faaliyetlerin tümüdür.

6 Bizde sadece kesik ve çürük olur, Kaç keredir ikaz ediyorum! O işi bizim çalışan değil, taşeron yapıyor. Bizim adamlar şerbetlidir, bir şey olmaz Kaza olursa nasıl kurtulurum. Kaç senedir böyle yapıyoruz bir şey olmaz Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. ÇOK TANIDIK BAHANELER DE Ğİ L M İ ????

7 İŞ SAĞLIĞI

8

9

10

11 İ Ş GÜVENL İĞİ

12

13 Özetle ; İ ş sa ğ lı ğ ı ve İ ş Güvenli ğ i işin insana insanında işe uygun hale gelmesini hedefler !!!!!!

14 İ Ş KAZASI ve MESLEK HASTALI Ğ I  Uluslararası Tanımı: Önceden bilinmeyen istem dışı bir olgu sonrası aniden meydana gelip kontrol dışına çıkan ve kişinin bedensel bütünlü ğ üne zarar verebilecek nitelikteki olay İ Ş KAZASI dır.  İ ş Kazası (506 Sayılı SSK Kanunu,Md. 11/a):Sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya u ğ ratan olay İ Ş KAZASI dır.

15 İ ş Kazası mıdır ?

16

17 İ ş kazalarının oluşumunu arka arkaya dizilmiş 5 domino taşına benzetebiliriz …

18

19 MESLEK HASTALI Ğ I  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa ğ lık Sigortası Kanunu’nun 14.maddesine göre; Sigortalının çalıştı ğ ı veya yaptı ğ ı işin niteli ğ inden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden u ğ radı ğ ı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

20

21

22 4857 Sayılı Kanun !!!!  İ şveren her türlü önlemi almakla,işçilerde bu önlemlere uymakla yükümlüdür!!!

23 ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI  MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadı ğ ı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. 6331 Sayılı Kanun

24 İ ŞÇ İ LER İ N SA Ğ LIK RAPORU  Alınması gereken sa ğ lık raporları, iş yeri sa ğ lık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sa ğ lık ve güvenlik biriminde görevli olan iş yeri hekiminden alınır.  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sa ğ lık raporu olmadan işe başlatılamaz. 6331 Sayılı Kanun

25 R İ SK DE Ğ ERLEND İ RME ANAL İ Z İ  MUHTEMEL ZARARLARI TOLERE ED İ LEB İ L İ R HALE GET İ RMEY İ AMAÇLAYAN METOD İ K ÇALIŞMA.

26 SÜRÜCÜ KURSLARINDA İ SG  OF İ SLERDE ; *Kaygan zeminler

27 *Ekranlı araç kullanımı

28 *Elektrik kabloları ve prizler

29 *Sıcaklık,nem

30 *Aydınlatma

31 *Kimyasallar ????

32 *Acil çıkış yolları ve kapılar

33 *Ofis Hastalıkları ??????

34  DERSL İ KLERDE -Aydınlatma -Gürültü -Sürekli sabit pozisyonda oturuş(Ö ğ renci) -Uzun süre ayakta kalma (E ğ itmen) -Kaygan Zemin -Acil Çıkış Yolları -Sıralar -Sıcaklık,Nem …vb

35  ARAÇLARDA *Günlük kontrol *Muayene-Kasko *Emniyet kemeri-ABS *Taşıt Hızı *Takip mesafesi * İ lk yardım çantası *Yangın tüpü *Hava şartları

36

37


"İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ TEMEL E Ğİ T İ M İ Özel Şifa Ortak Sa ğ lık Güvenlik Birimi Hepkebirler Mah. Nasrullah İ ş Merkezi No:58-64 Tlf:0366 212." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları