Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenileşim-Yenişim-İnovasyon Temel Kavramları ve Özellikleri 12 Temmuz 2010 Selçuk Kararata – İrfan Onay.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenileşim-Yenişim-İnovasyon Temel Kavramları ve Özellikleri 12 Temmuz 2010 Selçuk Kararata – İrfan Onay."— Sunum transkripti:

1 Yenileşim-Yenişim-İnovasyon Temel Kavramları ve Özellikleri 12 Temmuz 2010 Selçuk Kararata – İrfan Onay

2 Birinci Bölüm Selçuk Kararata

3 İnovasyonun Tanımı “İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.” (Oslo Kılavuzu/OECD, AB–2005)

4

5 Altyapı Var mı?

6

7 PROJE KAPSAMI

8 Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu Ulusal İnovasyon Stratejisi Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışma Programı ODTÜ Teknokent İntekno Kuluçkalık Merkezi Ericsson Kuluçkalık Merkezi Siemens Kuluçkalık Merkezi

9 Başarı Örneği var mı?

10

11

12 Yonca Onuk YONCA ONUK

13

14

15 Amaç : Sürücü davranışından doğan kazaları azaltmak OTAM – Automotive Technologies R&D Center ORTAKLAR: Güvenli Sürüş

16

17

18

19 http://mutek.mu.edu.tr/

20 İnovasyon ve Strateji

21 AB İnovasyon Stratejisi İnovasyon sanayinin işidir. AB’nin ana stratejilerinden biri eğitim sisteminin geliştirilmesi: –Eğitim ana koşuldur, –Sadece okullarda değil, aynı zamanda yaşam boyu öğrenim önemlidir, –Lisan öğrenimi, yaratıcılığın desteklenmesi, bilimsel ve matematik yeteneklerin geliştirilmesi ve –Öğrenmeyi öğrenmenin geliştirilmesi gerekir..

22 İnovatif ürün ve hizmetler için talep yaratılması –Bu ürün ve hizmetlere tüketicinin güvenini sağlamak –Tüketicilerin korunması için düzenlemeler Tüketici güveninin yüksek olduğu piyasalarda, yeni işletmelerin inovatif ürünlerle aktif olduğu gözlenmektedir. Hizmet sektörü, organizasyonel inovasyon ve teknolojik inovasyon desteklenmeli Hizmetler sektörüne özel önem verilmeli –Daha az gelişmiş olan bölgelerin gelişimine imkan tanıma –Mali kaynaklara erişim ve KOBİ’lerde inovasyon yönetimine özel önem verilmeli AB İnovasyon Stratejisi

23 Kümeler içinde varolmak işletmelere rekabetçi avantajlar sunar.. –Bilginin piyasaya daha hızlı girmesi –Yoğun rekabetin yanında işbirliğinin desteklenmesi Kamu sektörü akıllı alıcı (intelligent customer) –Kamunun neyi, nasıl ve kim tarafından alacağını planlaması –Avrupa için ticaret öncesi satın alma (pre-commercial procurement) Ticari çözümlerin olmadığı bir alanda, kamunun teşvikleri ile teknolojik olarak inovatif çözümlerin oluşumunu destekleme AB İnovasyon Stratejisi

24 OECD İnovasyon Stratejisi* *OECD Taslak İnovasyon Stratejisi The OECD Innovation Strategy: Draft Policy Principles September 30, 2009

25 OECD İnovasyon Stratejisi Politika Prensipleri Çalışanları yetkilendirme İnovasyonun temellerini güçlendirme İnovasyon politiakalarını güçlü kılma İnovasyon Stratejisi Küresel sorunlara karşı inovasyon İnovasyona yatırım ve geri dönüşünü alma

26 PoGC’den notlar – Leif Hommen …Türkiye’nin inovasyon ekseninde güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyarak, Türkiye’nin yeteneklerini ve performansını artıracak öncelikleri sunmalı. Belirlenmiş sektör, teknolojiler ve bilimsel araştırma ve eğitim konularını kapsamalı. Ulusal İnovasyon Sistemi savunucularına göre selektif inovasyon politikaları başarılı olacaktır, aksi takdirde genel politika önerileri yapısal değişimi sağlamaz. ….talep tarafına eğilmelidir. Türk firmalarının inovasyon talebini nasıl artırmak gerekir?

27 İSO İnovasyon Ödülleri Değerlendirme Ölçütleri LİDERLİK STRATEJİK PLANLAMA İŞ SONUÇLARI İNSAN KAYNAĞI BİLGİ SÜREÇLER İnovasyon Yönetimi ve Başarı

28

29 ULUSAL İNOVASYON GİRİŞİMİ (UİG)

30 Amaç Türkiye’de inovasyon politikalarının oluşturulması ve uygulanması safhalarında özel sektör-üniversite-sivil toplum işbirliğini pekiştirmek ve yönlendirmek,Türkiye’de inovasyon politikalarının oluşturulması ve uygulanması safhalarında özel sektör-üniversite-sivil toplum işbirliğini pekiştirmek ve yönlendirmek, Siyasi irade ve kamu kurumlarıyla diyaloğu geliştirerek ve görüş ve öneriler hazırlayarak inovasyon politikaları oluşturma sürecine katkıda bulunmak,Siyasi irade ve kamu kurumlarıyla diyaloğu geliştirerek ve görüş ve öneriler hazırlayarak inovasyon politikaları oluşturma sürecine katkıda bulunmak, İnovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmak…İnovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmak…

31 Toplumsal Refah İçin İnovasyon

32 İnovasyon Sürecinin Hızlandırılması İçin Bazı Öneriler 2007-2013 Dönemi

33 Projeler – 2007 2013 Dönemi Tasarım Merkezleri: Türkiye’deki tasarım kapasitesinin artırılması için potansiyel mevcut sektörlerden başlayarak tasarım merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi; otomotivin pilot proje olarak benimsenmesi

34

35 Genel Eğilimler

36 Z-Punkt ve Yarının Ekonomisi Ekonomik değerlerin Asya’ya doğru kaydığı biliniyor. Bu akım yeni bir dünya düzenini beraberinde taşıyacaktır

37 Z-Punkt ve Yarının Ekonomisi Müşteriler artık ortaklarımızdır. Paydaş kavramı önem kazanmaktadır. Kazan-kazan ilkesi vazgeçilmez yönetim felsefesidir… Güven, iletişim ve ilişki kurma, sosyal ticaret dünyasının ana unsurlarıdır

38 Gelecek Yol Haritası - IMD Petrol fiyatlarının üzerindeki baskı fiyatların varil başına 60 ABD dolarının altına inmeyeceği biçimde devam edecektir. Çin ve Hindistan’dan gelen talep bu baskının ana etkenleri arasındadır. –Petrol üretiminin %71’i kamu kurumları tarafından gerçekleşmektedir. Enerji bu dinamiklerin de etkisiyle siyasi bir konu halini almıştır. Asya ülkelerinde mali sistemin gelişmişliği ve şeffaflığı örneğin üretim sistemleri kadar iyi durumda değildir. Bu durum bölgede mahalli bir risk olarak bölgenin istikrarı üzerinde etki etmektedir. Enerji ve diğer bazı yatırımlar nedeniyle Afrika kıtası yatırımların çekim alanına girmektedir. Afrika’da 700’den fazla Çin’li firmanın operasyonu olduğu bilinmekte. Yaşam bilimleri ve çevre korumacılığı yenilikçi sanayi alanları olarak kendini göstermektedir.

39

40

41 Değişimin Dinamikleri www.ref.sabanciuniv.eduTÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu41

42 Başarılı mısınız? Kendimi kiminle karşılaştıracağım IBM çalışması

43 http://www- 935.ibm.com/services/us/gbs/bus/html/gbs_ ceo_iat.html IBM Global Innovation Survey

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 İnovasyon seferberliği için gücümüz var mı? Toplumsal Mutabakat Sahiplenme Yaratıcı ve Yenilikçi Olma! Yaşam Boyu Öğrenim Paradigma Değişimi

56 İKİNCİ BÖLÜM “Used with permission by author Dr Adrian Gundy" “Yenilikçiliğin 8 Dalgası” saydamları yazar Dr. Adrian Gundy’nin izni ile kullanılmıştır.” Sunan: İRFAN ONAY

57 Yenilikçiliğin8Dalgası ® Yönetim Sistemi (YYS) Modeli Yenilikçiliğin 8 Dalgası Yenilikçiliğin

58 58 Yenileşim Yönetim Sistemi ve Yaratıcılık Araçları Yenileşim değer katan değişiklik demektir –Geliştirilebilir bir yetkinliktir/yeterliliktir, –Sistematik ve yönetilebilir bir süreçtir, –Kuruluş içinde her alanda ve düzeyde uygulanabilir ÜRÜN / HİZMET / SÜREÇ / FIRSAT

59 59 Grup Çalışması Yenilikçilik nedir? Grup 1 – ‘İyi’ bir yenilikçilik nedir? Grup 2 – Yenilikçiliği nasıl ölçebilirsiniz? Grup 3 – Yenilikçilik ile ilişkili ne gibi sorunlar olabilir?

60 60 Yeniliçiliğin8Dalgası ® Yaratıcılık Kavramsal Modeli Yeni Fikirlerin Ortaya Çıkışı Birey Takım Kuruluş Veri Bilgi Bilgi Birikimi Gelecek Dalgaları Görmek için Çevreyi taramak Zaman Mekan Yeni Fikirler Kademeli Köklü Çığır açan

61 61 Yeni Fikirler Kademeli – varolan ürün, hizmet veya süreçlerdeki göreceli küçük değişiklikler ve uyarlamalar. Köklü – tipik olarak kurumsal yaklaşımlar sonucu ortaya çıkan yenilikler ile ya yeni ürün ve hizmetlerin gelişmesi ya da süreçlerin organizasyonu ve yerine getirilmesinde temelde yenilik gösteren yollar. Çığır açan – genellikle kurumsal, sosyal ve kültürel düzende temel değişiklikler gerektiren yeni teknolojiler veya iş süreçlerinden kaynaklanan yenilikler.

62 62 Yenilikçiliğin8Dalgası ® Yenilikçilik Kavramsal Modeli Yeni Fikirleri Somut Sonuçlara Dönüştürmek “HAYAL ET - YARAT” Yenilikçilik süreci (i) Fikirler üretmek Değişimin Liderliği “TASARLA - YENİLİK YAP” Yenilikçilik süreci (ii) (a) Özel Sektör Ticarileştir (b) Kamu sektörü Başar ve sürdür “SONUÇLAR” Büyüme Üretkenlik Katma değer Hizmet Verimliliği Müşteri memnuniyeti Yeni ürün geliştirme

63 63 Gelecek dalgaları Yenilikçilik liderliği Değerlendirmenin yapılması Yenilikçilik projeleri Yenilikçilik takımları Yenilikçilik Yönetim Sistemi Öğrenme ve Paylaşım 1 3 2 Yenilikçilik stratejisi 8 7 6 4 Yaratıcılık hattı Strateji dokümanı Başarının göstergeleri Başarının ölçütleri Yaratıcılık süreci Yaratıcılık hattı Takımları belirleme Gerekli görülen ek beceriler Kaynaklar Rehberlik Dinamik takımlar Projelerin değerlendirilmesi Başkalarıyla paylaşım 5 4 - 5 ana temanın belirlenmesi Sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin bu temalarla uyumlu hale getirilebilmesi Çalışma biçimimizi temelden değiştirebilecek unsurların kestirilebilmesi Vizyonumuz Çalışanlar bize güveniyor mu? Örnek olma Ciddi miyiz? Liderlik Çalışanlar Strateji Kaynaklar Süreçler Sonuçlar

64 64 EFQM® Yenilikçilik çerçevesi Yenilikçilik liderliği Yenilikçilik liderliği Yenilikçilik süreci Yenilikçilik süreci Yenilikçilik sonuçları Yenilikçilik sonuçları Yenilikçilik kültürü Yenilikçilik kültürü Yenilikçilik stratejisi Yenilikçilik stratejisi Yenilikçilik kaynakları Yenilikçilik kaynakları Yenilikçiliğin8Dalgası ® ’nın esas aldığı model

65 65 Yenilikçiliğin8Dalgası ® Yenilikçilik Liderliği Yenilikçiliğin8Dalgası ® Yenilikçilik Stratejisi Yeni Beceriler Kazanmak

66 66 Çevre ve Enerji -Çevre ve ekoloji ile dost - İklim değişimi çözümleri -Makbul ve yararlı enerji Hizmetler -Kalite ve verimlilik -Yeni hizmetlere yönelik işler -Yeni Kamu Özel Sektör İşbirliği -Hizmet yenilikleri Güvenlik ve Emniyet -İşte ve kullanılan sistemlerde -Verilerin güvenliği Gelecek Dalgaları Büyük Akımlar ve Temel Değişiklik Etmenleri Ürünleri Yenileme ve İş Kavramlarını Yenileme: -Kuvvetli noktalar üzerine odaklanmak -Rekabetçiliği arttırmak -Teknolojinin daha çok kullanılması Sağlık ve Refah -İnsan yaklaşımı, Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik -Sağlık ve refahta desteklenecek Ürün ve Hizmetler İş ve Boş Vakit -Verimli, Yaratıcı ve Motive edici Çözümler -Mekanın kullanımı -Boş vaktin kullanılması ve değerlendirilmesi 1

67 67 Yenilikçilik Değerlendirmesi İş Cambazı: www.businessjuggler.com Yenilikçilik Cambazı: www.innov8nwaves.com 3

68 68 Yenilikçilik Değerlendirmesi 1 Günlük Yönetim Takımı Çalıştayları Web tabanlı Değerlendirme Liderlik Çalışanlar Strateji Kaynaklar Süreçler Sonuçlar 3

69 69 Varolan Yeni Ürünler/Hizmetler Yeni Pazarlara Varolan Ürünleri sunmak Yeni Pazarlardaki Yeni Ürünler Tabanın korunması Varolan Pazara Yeni Ürünler Pazarlar/Hizmet Alanlar VarolanYeni 5% 0% 90%5% Giderek Daha Büyük Yeni Pazarlara Varolan Ürünleri sunmak Giderek Daha Cesur Yeni Pazarlardaki Yeni Ürünler Giderek Daha İyi Tabanın korunması Giderek daha Geniş Varolan Pazara Yeni Ürünler 15% 10% 60%15% Varolan Yeni Ürünler/Hizmetler Pazarlar/Hizmet Alanlar VarolanYeni Yenilikçiliğin8Dalgası ® Yenilikçilik Stratejisi 4

70 70 Giderek Daha Büyük Yeni Pazarlara Varolan Ürünleri sunmak Giderek Daha Cesur Yeni Pazarlar Yeni Ürünler Giderek Daha İyi Tabanın korunması Giderek daha Geniş Varolan Pazara Yeni Ürünler VarolanYeni Ürünler/Hizmetler Pazarlar/Hizmet Alanlar VarolanYeni = Projeler Yenilikçilik DüşükYüksek Düşük Yüksek Risk Giderek Daha büyük Giderek Daha cesur Giderek daha iyi Giderek daha geniş 1. Yıl 2. Yıl3. Yıl Kaynak: Bradford Clark & Associates Pty. Ltd. (2000), The Art of Growth, http://www.Bradford Clark.com.au/services/taog.html adresinden ADRIAN GUNDY tarafından uyarlanmıştır. Çığır açan İlerlemeler, Risk ve Yenilikçilik Ölçeği kararsız seviyelere yaklaştığında ortaya çıkar Çığır açan Köklü Kademeli 4

71 71 İlk Yenilikçiler, İlk Uyarlama yapanlar İşgücünün sadece % 16’sı Zaman İlk Uyarlama yapanlar % 13.5 İlk Çoğunluk % 34 Daha sonraki Çoğunluk % 34 Gecikenler % 16 Yenilikçiler % 2.5 Yenilikçilik Proje Takımları – Özel seçilmiş gönüllülerin kullanıldığı bir takım yaklaşımı (tipik dağılımı) 5

72 72 Yenilikçiliğin8Dalgası® Yapılandırılmış ve Yaratıcı Problem Çözme Dil (yumuşak) VeriI Dil ve Sayılar Veri II Sayılar (zor) Veri III Düşünce seviyesi Deney seviyesi (Olaylar/ Gerçeklik) Veri tipi Çözüm tasarla Geliştir ve Uygula Problemi tanımla Bir problem ya da fırsatın algılanması Basitleştirilmiş WV Modeli Yeni Beceriler Kazanmak (i) 5

73 73 Grup Çalışması Yaratıcılık Hattı – Yaratıcılığın makine dairesi! Gruplar aynı konu üzerinde çalışacak – Bir kuruluşta “Yaratıcılık Hattı”nı nasıl tasarlayıp uygularsınız?

74 74 Yaratıcılık Hattı Yaratıcılığın makine dairesi ! Yenilikçiliğin 8 Dalgası Yenilikçiliğin

75 75 Yenilikçiliğin8Dalgası® Yaratıcılık Hattı Tasarlayan: A Gundy Gözle İlişki kur Gözle İlişki kur Hayal et Yarat Hayal et Yarat Tasarla Yenilik yap Tasarla Yenilik yap 6

76 76 Yenilikçiliğin8Dalgası ® Yaratıcılık Hattı HissetYaratDene Düşünce Seviyesi (Kavramsal) Deneyim Seviyesi (Olaylar/ Gerçeklik) TasarlaYenilik yapHayal et Designed by A Gundy Gözlemle İlişki kur Gözlemle İlişki kur Hayal et Yarat Hayal et Yarat Tasarla Yenilik yap Tasarla Yenilik yap 6

77 Tasarlayan: A Gundy Yenilikçiliğin8Dalgası ® Yaratıcılık Hattı HissetYaratDene Düşünce Seviyesi (Kavramsal) Deneyim Seviyesi (Olaylar/ Gerçeklik) TasarlaYenilik yapHayal etGözlemle Tara, Kaydet, Yakala, Analiz et Çalışanlar- Takdir Değerlendir ve Kaynak Ayır BS/BT fikrin yakalanması Temel değişiklik etmenleri Yakın çevre Yaşam tarzı Fikirler Komitesi Çalışanların öncülüğü Başarı kriterleri Bütçe – Zaman Takım çalışması Öneriler Karar: Yap - Yapma Uygulama Komitesi Yöneticiler ve Çalışanlar Risk Analizi Karar:İptal et veya uygula 1. Odaklanılacak konular 2. Önerilerin sunumu 3. Uygulanmış fikirlerin eleştirisi 4. Katılıma yöneltme: örneğin problemler 6

78 78 Yenilikçi Düşünme Matrisi Keşke Yeni İşlev Sorgula Yeni Malzeme Yeni Teknoloji Zorsa Yanlıştır Yeni Tasarım İzleme Ters Çevirme Aktarma Azaltım İleriye Bakış Katalizör Olası Etkiler Değişim Eğilimler Tamamlayıcı Hizmet Sunum Kanalını Geliştirme Tohumlar “La Salle Matriks Düşünme Ürün/hizmet tasarımı ve iyileştirme Fırsatlar Süreçler Hizmetler Genel uygulama 6

79 79 Yenilikçiliğin8Dalgası ® Yaratıcı Takım Kurmak Yenilikçiliğin8Dalgası® Risk Değerlendirmesi Risk Yönetimi Yeni Beceriler Kazanmak (ii) 5

80 80 Dinamik Takım Çalışması Sistemi Nereden?Nereye? YönetimLiderlik KararlarÖğrenme İmgeİlişkiler VerimlilikEsneklik İçerikDüşünme yöntemleri KazançAynı fikirde olmak BenBen için Biz+ 6

81 81 Yenilikçilik Sonuçları Örnek Ölçütler ve Göstergeler GirdilerSüreçlerÇıktılar Liderlik Yöneticilerin yenilikçilik için harcadığı zaman Üst yönetim yenilikçilik stratejisi için sorumlu mu? Çalışanların yüzde kaçı yenilik hedeflerini tanımlayabiliyor? Çalışanlar Yenilikçilik konusunda eğitilmiş çalışan yüzdesi Yenilik projelerinde yer alan çalışanlar yüzdesi Kişi başı ortalama fikir sayısı Kaynaklar Yenilik bağlantılı faaliyetlere yatırılan sermayenin yüzdesi Yeniliği finanse eden kaynakların sayısı Her yıl çıkan yeni ürün sayısı Süreçler Her ay hatta giren fikir sayısı Yaratıcılık Hattı için Standart İşletme Prosedürü Fikirden uygulamaya giden sürecin ortalama süresi

82 82 Gelecek dalgaları Yenilikçilik liderliği Değerlendirmenin yapılması Yenilikçilik projeleri Yenilikçilik takımları Yenilikçilik Yönetim Sistemi Öğren ve Paylaş 1 3 5 2 Yenilikçilik stratejisi 8 7 6 4 Yaratıcılık hattı Liderlik Çalışanlar Strateji Kaynaklar Süreçler Sonuçlar

83 Kamu kesiminde özellikler Örgüt yapısı, karar alma süreci, ilişkiler, ve bireyler farklı, Hizmetlerde, süreçlerde, iş yapma biçimlerinde değişim planlanabilir, Stratejik planlama sürecinin her adımında yenilikçi ve yaratıcı olmayı özendirebilir, zorlayabiliriz,

84 Farklı başarı modelleri LiderlikÇalışanlarSüreçlerOrtamÖrnekler Yarışan fikirler TV şirketleri Google, 3M Vizyoner liderApple, Sony Sistematik inovasyon Samsung, P&G İşbirlikleriFacebook, Vodafone

85 85 Öneri geliştirme süreci 1.Fikir üret, 2.Fikirleri derle, birleştir, 3.Uyumluluk ve potansiyeli değerlendir, 4.Getiri beklentisi ile riski değerlendir, 5.Öncelik sıralaması yap, 6.Öncelikler için hizmet/süreç kavramları geliştir, 7.Proje ekibine ilet,

86 86 Uyumluluk ve potansiyel NoKriter51Puan 1Strateji uyumuTamUyumsuz 2benimsenme potansiyeli YüksekDüşük 3Katma değerYüksekDüşük Toplam puan

87 87 Risk Yönetimi ; NEDENLER ---------- SONUÇLAR OLAY Alttaki Neden Nedenİlk sonuç Nihai sonuç Risk ~ Olasılık X Etki

88 88 Riskle Başetme ÖnlemeİzlemeDenetimÖteleme Toparlanma RY HİYERARŞİSİ


"Yenileşim-Yenişim-İnovasyon Temel Kavramları ve Özellikleri 12 Temmuz 2010 Selçuk Kararata – İrfan Onay." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları