Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJİ YÖNETİMİNE GİRİŞ HAFTA I-II

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJİ YÖNETİMİNE GİRİŞ HAFTA I-II"— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJİ YÖNETİMİNE GİRİŞ HAFTA I-II

2 İşletme Sistemi ve İşleyişi

3 İşletmenin İç Çevresi ve İşletme İşlevleri (Fonksiyonları)

4 Yönetim nedir? İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde
ulaşmak üzere Planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir.

5 Yönetim Fonksiyonları nelerdir?
Planlama Örgütleme Koordinasyon Yöneltme Denetim

6 Yönetim Fonksiyonları
neleri içerir?

7 Planlama Neyi, ne zaman, nerede, kim tarafından ve nasıl yapılacağının önceden belirlenmesidir. Aşamaları : Sorunların veya fırsatların saptanması Amaçların belirlenmesi Planın dayandığı hareket noktalarının belirlenmesi Seçeneklerin saptanması ve değerlendirilmesi En uygun alternetifin seçilmesi Yardımcı planların düzenlenmesi Planları, sayısal değerlerle bütçelemek

8 Örgütleme Belirli amaçlara ulaşmak için yapılacak işlerin ve bu işleri yapacak kişilerin oluşturulması. Aşamaları : Örgütsel yapının kurulması İlişkilerin saptanması Görev tanımlarının yapılması Görevin gerektirdiği niteliklerin tanımlanması

9 Örgütleme Kadrolama İstihdam edilecek iş gücünün seçimi ve işe yerleştirme Eğitim ve geliştirme Değerleme

10 Koordinasyon : Örgütün yaptığı işin çeşitli bölümlerini birbiri ile ilişkilendirmektir. Etkin koordinasyon için ; İyi ve yalın bir organizasyon yapısı gereklidir. Plan ve programların uyumlaştırılması Gönüllü koordinasyonun özendirilmesi İyi bir haberleşme sistemi

11 Yöneltme İş görenlerin kendilerine verilen görevleri etkin bir biçimde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Kapsamı : Astların özelliklerine göre hazırlanmış açık ve yalın talimatlar verilmeli Sürekli eğitim faaliyetleri Çalışan motivasyonu Disiplin, ödül ve ceza dengesi

12 Denetim Örgütte gerçekleşen sonuçlar ile, planlanan hedeflerin karşılaştırılması ve sapma hallerinin nedenlerinin tespitidir. Aşamaları : Standartların belirlenmesi Gerçekleşen durumun tespiti Durumun karşılaştırılması Farklılıklar yönünde hareket tarzının belirlenmesi

13 Yönetim Kademeleri Üst Kademe Orta Kademe Alt Kademe

14 Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır ?
Yönetim Faaliyetleri Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır ? Amaçlar başta saptanmalı En az iki kişi bir araya gelmeli İlişkiler uyumlu – düzenli olmalı İş bölümü yapılmalı Yöneticilerin yetki sınırları belirlenmeli Geleceğe dönük rasyonel kararlar alınmalı ve bunlardan doğan sorumluluk taşınmalı

15

16

17

18 TEKNOLOJİ “Teknik” ve “teknoloji” terimleri iki ayrı kavrama işaret eder. “Teknik”, üretimde kullanılan, bilimsel bilgiye dayalı, metodik süreçlere (proseslere) ilişkin bir bilgi ve deneyim kümesini; “Teknoloji” ise, söz konusu teknikleri ve bu tekniklerin uygulanması ile ilgili alet, makina ve malzemeleri geliştirebilmenin(sıçratıcı) bilgi ve deneyimini (birikimli) ifade eder. Bu açıdan teknoloji, bir bilgi kümesi olarak, bilime daha yakındır.

19 TEKNOLOJİ Teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir  Teknoloji somut ve deneysel anlamda temel olarak teknik yönden yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı (insanlar, olaylar, makineler vb. ) üzerinde denetimi sağlamasıdır 

20 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ NEDİR?
Firmalar arası rekabetin odak noktasının yeni veya yenilikçi ürünlerin istenen zamanda, istenen kalitede, istenen miktarda, ve uygun fiyatla pazara çıkartılabilmesine kaydığı günümüzün üretim dünyasında bu üstünlüğün sağlanması, bütünsel bir yönetim becerisini gerektirmektedir. Bu beceriler bütünü Teknoloji Yönetimi başlığı (çatısı) altında toplanabilmektedir (Akyos, 2002). Teknoloji Yönetimi, bir organizasyonun operasyonel ve stratejik amaçlarını düzenlemek ve bu amaçlara ulaşmak amacıyla teknolojik yeteneklerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının planlanması, yönetilmesi, kontrol ve koordine edilmesini içeren bir süreçtir Teknoloji yönetimi, teknolojiyi şirketlerin en üst düzey müşteri tatmini, üretkenlik, karlılık ve rekabetçilik amacıyla ürün ve servisleri tasarlarken ve üretirken, şirketlerin stratejik ve operasyonel yeteneklerini belirleyen bir şirket kaynağı olarak araştıran ve ifade eden bir alandır.

21 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ NEDİR?
“Teknoloji Yönetimi, sadece ürün ve süreçleri üretmek ve geliştirmek için değil, aynı zamanda varolan teknolojiyi geliştirmek ve rekabetçi iş ortamında yeni bilgi ve yetenekler üretmek için teknik bilgi ve yeteneklerin etkin şekilde kullanılması yeteneğidir. “Teknoloji yönetimi, teknolojiyi şirketlerin en üst düzey müşteri tatmini, üretkenlik, karlılık ve rekabetçilik amacıyla ürün ve servisleri tasarlarken ve üretirken, şirketlerin stratejik ve operasyonel yeteneklerini belirleyen bir şirket kaynağı olarak araştıran ve ifade eden bir alandır

22

23 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ HANGİ SORULARA CEVAP VERMEYE ÇALIŞIR?

24 TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN KAPSAMI
TEKNOLOJİK TAHMİN TEKNOLOJİK PLANLAMA TEKNOLOJİK RİSK ANALİZLERİ AR-GE YÖNETİMİ TEKNOLOJİ YENİLİKLERİN YÖNETİMİ TEKNOLOJİK REKABET STRATEJİLERİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ** TEKNOLOJİ SEÇİMİ TEKNOLOJİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ (PATENT, LİSANS ANLAŞMALARI, COPYRIGHTS, TİCARİ MARKALAR) MÜHENDİSLERİN ve BİLİM ADAMLARININ YÖNETİMİ TEKNOLOJİ VE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMLER Teknoloji Transferi: Tekno-Ekonomik karakterdeki bilgi ve tecrübenin firmalar, sektörler, bölgeler ve ulusal ekonomiler arasındaki hareketi veya bir bilginin vericiden alıcıya aktarılmasıdır.

25 Teknolojik Tahmin: 1. Teknolojik ve bilimsel çevredeki değişimin hızı 2. Yeni ürünler ve süreçler için teknolojide ve pazarda liderliği elde tutmanın gerektirdiği planlama vizyonu 3.Ele alınan teknolojik ve bilimsel problemin karmaşıklığı 4. İşletmenin benimsediği Ar-Ge ve yenilik stratejisi 5. İşletme Büyüklüğü, sahip olduğu güç ve kaynakların genişliği

26

27 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ AKTİVİTELERİ

28 Teknoloji Yönetim Süreçleri
FAALİYETLER Tanımlama/ Tarama Karar Verme Strateji Geliştirme Yürütme Devamlılık ALT FAALİYETLER Teknoloji Tarama & Pazar Tarama Opsiyon Artırma Strateji Planlama Etkinlik ve Verimlilik Ölçme Sürekli Gelişim Ön Seçim & Ön Fizibilite Karar Kriterlerini Belirleme İK Planlama Performans Ölçümü Ürün Yönetimi Denetleme ve Değerlendirme Senaryo Analizi Bütçe Planlama Dâhili AR&GE bütünleştirme Bilgi Yönetimi Zeki Sistemler Geliştirme Fizibilite & Yap/Al Kararı Karşılaştırma Tamamlayıcı Teknolojileri Belirleme Benzetim Analizi Lisanslama ve Patent Tahminleme Analizi Organizasyonel Değişim

29 Yaratıcı Problem Çözme
Kalite Fonksiyonu Yayılımı Yaratıcı Problem Çözme Sistem Tasarımı Teknoloji Yönetimi Süreç Tasarımı Kıyaslama Hızlı Prototipleme Tersine Mühendislik Bilgi Yönetimi

30

31 TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN 3 TEMEL DAYANAK NOKTASI


"TEKNOLOJİ YÖNETİMİNE GİRİŞ HAFTA I-II" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları