Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA SÜRECİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI PROJESİ 2011-2013 Öğrencilerin Bologna Sürecindeki Hakları ve Sorumlukları 30 Nisan 2012, Balıkesir Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA SÜRECİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI PROJESİ 2011-2013 Öğrencilerin Bologna Sürecindeki Hakları ve Sorumlukları 30 Nisan 2012, Balıkesir Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA SÜRECİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI PROJESİ 2011-2013 Öğrencilerin Bologna Sürecindeki Hakları ve Sorumlukları 30 Nisan 2012, Balıkesir Üniversitesi Cenk SÜSLÜ

2 ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM 2 Avrupa Düzeyinde 29 Ülkenin Eğitim Bakanları tarafından 19 Haziran 1999 tarihinde Bologna Deklerasyonu ile başlatılan ve 2010 yılında tamamlanması öngörülen Avrupa ülkelerinin yükseköğretim yapılanmasıdır. Günümüzde sürece dahil olan ülkelerin sayısı 47’dır. (Karadağ'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle üye ülke sayısı 45 ten 46 ya, son olarak Kazakistan'ın da sürece dahil olmasıyla 47'ye yükselmiştir) HEDEFLERİ: Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amaçları ile Avrupa’da kolayca dolaşabileceklerdir. Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkanları açısından dünyanın diğer bölgelerinden kişiler tarafından tercih edilir hale getirilecektir. Avrupa topluluğunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmak, Yükseköğretim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır ve ulusal ve uluslararası bir çerçevede tanınır duruma getirmek, Yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak. BOLOGNA SÜRECİ

3 KISACA: Ülkelerin ulusal şartları ve kültürleriyle uyumlu olmak kaydıyla, Avrupa genelinde ortak deneyimlerin paylaşılması, ortak hedeflere ulaşmak üzere işbirliği yapılması ve birbirinin deneyiminden faydalanılması yoluyla gerçekleşmesi planlanan Bologna Süreci çalışmaları yeni bir sistemin uyarlaması değil, var olan sistemlerin ortak bir paydada buluşturulmasından ibaret olan “Eğitim-Öğretimde Yenilenme” hareketidir.

4 Ortak Bir Yeterlilikler Çerçevesinin Oluşturulması Ortak iki seviyeli eğitim sisteminin yerleştirilmesi (Lisans ve yüksek lisans Öğrenci ve eğitmenlerin hareketliliğinin sağlanması Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir dereceler Kredi sistemi (AKTS) Araştırmacıların hareketliliği Kalite güvencesi Yükseköğrenimde Avrupalılık boyutu Yaşam Boyu eğitim (LLP) Sosyal Boyut Yükseköğrenim kurumları ve öğrencilerin katılımı Avrupa Yüksek Öğrenim Alanının Özendirilmesi Kurumsal, Ulusal ve Avrupa seviyelerinde Kalite Güvencesi Doktora eğitiminin 3. seviye olarak kabul edilmesi Derecelerin ve kredilerin tanınması (Diploma Eki) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Eğitim ve araştırma arasında yakın bağlantı Sosyal Boyut’un güçlendirilmesi Kalite Güvencesi’nin standartları ve rehberleri Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri Ortak Dereceler’in takdimi ve tanınması Yükseköğrenimde esnek öğrenme yolları Avrupa Kalite Güvencesi Kaydı’nın oluşturulması Bologna Sürecinin Global Boyutunu geliştirme stratejileri Sosyal Boyutu izleme amaçlı etkin ulusal planların üretilmesi 1998 Sorbonne Deklerasyonu 1999 Bologna Deklerasyonu 2001 Prag Bildirisi 2003 Berlin Bildirisi 2005 Bergen Bildirisi 2007 Londra Konferansı 2009 Leuven Konferansı B O L O G N A S Ü R E C İ 2020 yılına kadar mezunların en az %20’sinin hareketliliğinin sağlanması Yükseköğretimden faydalanan grupların artırılmasının sağlanması Yükseköğretime ayrılan kaynakların artırılması ve çeşitlendirilmesi 4

5 BOLOGNA SÜRECİ Bologna Süreci öğrenci merkezli bir yaklaşımı öngördüğünden öğrencilerin eğitim hayatlarına aktif katılımlarını sağlar. Öğrencilerin eğitim programlarını ve derslerini daha bilinçli seçmelerine yardımcı olur. Seçtikleri dersleri ve programları tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını; yani neleri bileceklerini, neleri uygulayabileceklerini ve hangi sosyal,mesleki ve iletişim yetkinliklerine sahip olabileceklerini önceden bilmelerine yardımcı olur. Ders kredileri öğrenci iş yükü temel alınarak oluşturulacağı için öğrencilerin ders dışındaki faaliyetlerini teşvik eder ve bu faaliyetlerin aldıkları dereceye aktarılmasını sağlar. BOLOGNA SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN HAKLARI NELERDİR?

6 Mezun Öğrencilerin yeterlilikleri belirlenmiş olacak. Mezun Öğrencilerin istihdam edilebilirliği kolaylaşacak. Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme şekli olacak. Ders kredileri öğrenci iş yükü temel alınarak oluşturulacağı için öğrencilerin ders dışındaki faaliyetlerini teşvik eder ve bu faaliyetlerin aldıkları dereceye aktarılmasını sağlar. Eğitim-öğretim düzeyleri arasındaki yatay ve dikey geçişleri anlaşılabilir hale getirilip ve kolaylaştırma sağlanacak. Tüm yükseköğretim kurumlarında uygulanan kalite güvencesi sayesinde kurumlar arasındaki kalite farkı azalacağından tüm öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını sağlayarak öğrenciler arasında fırsat eşitliğini geliştirmek. BOLOGNA SÜRECİ BOLOGNA SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN HAKLARI NELERDİR?

7 Yeterliliklere dayalı eğitim sistemiyle (öğrencinin neleri bileceğinin, uygulayabileceğinin, hangi sosyal ve iletişim becerilerine sahip olabileceğinin tanımlandığı) ve kalite güvencesiyle oluşturulan programlardan mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilme oranları artar. Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi gibi tanınma araçları sayesinde öğrencilerin almış oldukları eğitimin yurt dışında tanınmasına imkan sağlayarak mesleki ve akademik hareketliliğini arttırmak. Öğrenci hareketliliğini özendirir ve hareketliliğin önündeki engelleri azaltır. Sadece öğrenme için değil, tüm öğrenme için hayat boyu öğrenmeyi teşvik eder. Öğrenciler için uygun çalışma ve yaşam şartları oluşturmayı amaçlar. BOLOGNA SÜRECİ BOLOGNA SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN HAKLARI NELERDİR?

8 NEREDEN?NEREYE? Ulusal KredilerAKTS Pasif RolSorumluluk ÖğretmeÖğrenme ÖĞRETEN MERKEZLİ’DEN ÖĞRENEN MERKEZLİ’YE BOLOGNA SÜRECİ

9 Profesör Merkezli Eğitim OUT ! Öğrenci Merkezli Eğitim İN ! Sessiz olun ve söylediğim her şeyi yazın söylediklerimin tekrarı kitaplarda yok.. BOLOGNA SÜRECİ

10 Bologna Sürecine ilişkin Üniversitelerde yapılan farkındalık yaratma çalışmalarına katkıda bulunulması. Bologna sürecine ilişkin görüş ve önerilerin Üniversitelerin Bologna Süreci Koordinatörlük Merkezleriyle paylaşılması. Bologna Sürecine ilişkin güncel gelişmeleri takip etmek üzere Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) ve Üniversitelerin Bologna Süreciyle ilgili web adreslerinin sürekli ziyaret edilmesi. Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) ve Üniversitelerin uyguladığı AKDS,Öğretim elemanı değerlendirme anket sorularına öğrenciler olarak ciddiyetle ve doğru cevaplanması. BOLOGNA SÜRECİ Peki Öğrenciler Olarak Sorumluluklarımız Nelerdir ?

11 BOLOGNA SÜRECİ İlginiz için teşekkür ederim…


"BOLOGNA SÜRECİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI PROJESİ 2011-2013 Öğrencilerin Bologna Sürecindeki Hakları ve Sorumlukları 30 Nisan 2012, Balıkesir Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları