Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA SÜRECİ Selda Önderoğlu Bologna Rehberi Türkiye Bologna Rehberlerinin Katkılarıyla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA SÜRECİ Selda Önderoğlu Bologna Rehberi Türkiye Bologna Rehberlerinin Katkılarıyla."— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA SÜRECİ Selda Önderoğlu Bologna Rehberi Türkiye Bologna Rehberlerinin Katkılarıyla

2 Sunum planı Bologna Süreci nedir? Bologna Süreci nedir? Çalışmalar ve katılan kuruluşlar Çalışmalar ve katılan kuruluşlar Nitelikler Çerçevesi- Avrupa ; Ulusal Nitelikler Çerçevesi- Avrupa ; Ulusal Öğrenme Ürünleri(çıktıları) Öğrenme Ürünleri(çıktıları) Tuning projesi-Ortak Dereceler-Erasmus Mundus Tuning projesi-Ortak Dereceler-Erasmus Mundus Bologna- Paydaşlar; Üniversitelerden beklenenler Bologna- Paydaşlar; Üniversitelerden beklenenler Türkiye’de Bologna Türkiye’de Bologna Üniversitemizde Bologna süreci Üniversitemizde Bologna süreci

3 EĞİTİM ÖĞRETİM HEDEFİ EĞİTİM ÖĞRETİM HEDEFİ ‘ BİLGİ AVRUPASI ’ ‘ BİLGİ AVRUPASI ’ YÜKSEK ÖĞRETİM HEDEFİ YÜKSEK ÖĞRETİM HEDEFİ BOLOGNA SÜRECİ (1999-2010) BOLOGNA SÜRECİ (1999-2010)

4 EĞİTİM ÖĞRETİM HEDEFİ ‘Bilgi Avrupası’ 2010 yılı itibariyle Avrupa, eğitim sistemi ve eğitim kalitesi ile dünyanın lideri olmalıdır. 2010 yılı itibariyle Avrupa, eğitim sistemi ve eğitim kalitesi ile dünyanın lideri olmalıdır. Bu hedef Avrupa genelinde eğitim sisteminin kökten reformunu gerektirmektedir. Bu hedef Avrupa genelinde eğitim sisteminin kökten reformunu gerektirmektedir. Nasıl? Nasıl? Her ülkedeki ulusal yapı ve kültürle uyumlu olmak kaydıyla, Avrupa genelinde ortak deneyimlerin paylaşılması, ortak hedeflere yönelik işbirliği yapılması ve birbirinin deneyiminden faydalanılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Her ülkedeki ulusal yapı ve kültürle uyumlu olmak kaydıyla, Avrupa genelinde ortak deneyimlerin paylaşılması, ortak hedeflere yönelik işbirliği yapılması ve birbirinin deneyiminden faydalanılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

5 YÜKSEK ÖĞRETİM HEDEFİ, BOLOGNA SÜRECİ (1999-2010) Bologna Süreci Öncesi Erasmus Programı (1987) Erasmus Programı (1987) Bologna ‘ Magna Charta Universitatum’ (1988) Bologna ‘ Magna Charta Universitatum’ (1988) Socrates Programı I (1995-1999) Socrates Programı I (1995-1999) Sorbonne Bildirisi (1998) Sorbonne Bildirisi (1998) Bologna Süreci- MİLAT Bologna Bildirisi (1999) ‘Yeni güç’ (A New Impulse) Bologna Bildirisi (1999) ‘Yeni güç’ (A New Impulse) Salamanca Kongresi (2001) ‘EUA’ (European University Association) Salamanca Kongresi (2001) ‘EUA’ (European University Association) Prague (2001) Prague (2001) Graz Kongresi (2003) EUA Graz Kongresi (2003) EUA Berlin (2003) Berlin (2003) Glasgow (2005)EUA Glasgow (2005)EUA Bergen (2005) Bergen (2005) Londra (2007) Londra (2007)

6 BOLOGNA SÜRECİ BOLOGNA DEKLARASYONU, 1999 - 29 Ülke ▪ Kolay anlaşılan ve karşılaştırılabilir bir derece sisteminin uygulanması (NARIC/ENIC, DE) ▪ Lisans ve lisansüstü olmak üzere iki kademeli bir sistemin uygulanması (3+2= 5 yıl) ▪ Kredili bir sistem oluşturulması (AKTS-ECTS) ▪ Hareketliliğin (mobility) önündeki engellerin kaldırılması ▪ Kalite güvencesinde Avrupa boyutunun oluşturması ▪ Yükseköğretimde Avrupa boyutuna ulaşılması-EHEA

7 BOLOGNA SÜRECİ PRAG, 2001-TÜRKİYE’nin katılımı PRAG, 2001-TÜRKİYE’nin katılımı BOLOGNA İZLEME GRUBU (BFUG) BOLOGNA İZLEME GRUBU (BFUG) ÖĞRENCİ KATILIMI GEREĞİ ÖĞRENCİ KATILIMI GEREĞİ AVRUPA YÜKSEK ÖĞRENİM ALANININ ÇEKİCİLİĞİNİN ARTIRILMASI AVRUPA YÜKSEK ÖĞRENİM ALANININ ÇEKİCİLİĞİNİN ARTIRILMASI BERLİN, 2003 BERLİN, 2003 KALİTE GÜVENCESİ ( QUALITY ASSURANCE) KALİTE GÜVENCESİ ( QUALITY ASSURANCE) 3 KADEMELİ AKADEMİK (LMD) DERECELENDİRME (3 CYCLE DEGREES) 3 KADEMELİ AKADEMİK (LMD) DERECELENDİRME (3 CYCLE DEGREES) DİPLOMALARIN TANINMASI DİPLOMALARIN TANINMASI

8 BOLOGNA SÜRECİ BERGEN, 2005 BERGEN, 2005 ▪ Kalite güvencesi için ENQA (European Assoc. for QA) standart ve kılavuzlarının uygulanması ▪ Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı (2010) gözetilerek, Ulusal Nitelikler Çerçevelerinin geliştirilmesi ▪ Ortak derecelerin doktora dahil olmak üzere, teşviki ve tanınması ▪ Yaşam boyu öğrenim için fırsatlar yaratılması

9 Bologna Süreci çalışmaları Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu Avrupa Milli Eğitim Bakanları Avrupa Milli Eğitim Bakanları Avrupa Hükümet Başkanları Avrupa Hükümet Başkanları Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) BFUG ( Bologna İzleme Grubu) BFUG ( Bologna İzleme Grubu) CEDEFOP-Avrupa Mesleki Eğitim Okulları B. CEDEFOP-Avrupa Mesleki Eğitim Okulları B. EURASHE -Avrupa Yüksek Öğretim Kurumları B.- EURASHE -Avrupa Yüksek Öğretim Kurumları B.- ESIB-Avrupa Öğrenci Birliği ESIB-Avrupa Öğrenci Birliği ENQA- Avrupa Kalite güvence Ajansları B. ENQA- Avrupa Kalite güvence Ajansları B. ÜNİVERSİTELER ve dış paydaşları. ÜNİVERSİTELER ve dış paydaşları. IAU,UNESCO IAU,UNESCO

10 Avrupa Kredi Transfer Sistemi Avrupa Kredi Transfer Sistemi AKTS-ECTS AKTS-ECTS öğrencilerin çeşitli yükseköğretim kurumlarından almış almış oldukları eğitimlerin, Avrupa’daki diğer yükseköğretim kurumları tarafından da tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere Avrupa Kredi Transfer Sistemi ( European Credit Transfer System – ECTS) geliştirilmiştir. öğrencilerin çeşitli yükseköğretim kurumlarından almış almış oldukları eğitimlerin, Avrupa’daki diğer yükseköğretim kurumları tarafından da tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere Avrupa Kredi Transfer Sistemi ( European Credit Transfer System – ECTS) geliştirilmiştir. Amaç: Eğitimin Tanınması, hareketliliğin desteklenmesi Amaç: Eğitimin Tanınması, hareketliliğin desteklenmesi - Bologna hedefleri - Bologna hedefleri

11 ECTS’e dayalı bir kredi sisteminde programın amaçları kadar öğrenme ürünleri (learning outcomes ) ve yeterlikler’in (competences) de belirlenmiş olması gerekmektedir. ECTS’e dayalı bir kredi sisteminde programın amaçları kadar öğrenme ürünleri (learning outcomes ) ve yeterlikler’in (competences) de belirlenmiş olması gerekmektedir. ECTS Kredileri; ECTS Kredileri; Her bir ders için belirlenen “Öğrenme Ürünü”ne ulaşmak için ortalama bir öğrencinin iş yükü tahmin edilerek verilmelidir. Her bir ders için belirlenen “Öğrenme Ürünü”ne ulaşmak için ortalama bir öğrencinin iş yükü tahmin edilerek verilmelidir.

12 ÖĞRENME ÇIKTISI (LEARNING OUTCOME) Öğrenme çıktısı (ürünleri), öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencinin ne bileceğini, ne anlayabileceğini veya ne yapabileceğini ifade eden yeterliklerdir. Öğrenme çıktısı, öğretenin amacından ziyade öğrenenin başarısı ile ilgilidir. Bu nedenle öğretim elemanının belirlediği dersin amaçları ile öğrenme çıktıları aynı değildir.

13 ÖĞRENME ÇIKTISI (LEARNING OUTCOME) Öğrenme çıktısı, öğrencinin ne öğrenmesinin beklendiğidir. Dolayısıyla, öğrenci merkezli bir sistemdir. Öğrenme çıktıları akademisyenler tarafından belirlenir ve yeterliklerle(competency) ifade edilir. Yeterlikler bilgi, anlama ve becerilerin dinamik bir kombinasyonudur. Yeterlikler öğrencilerce edinilir. Yeterlikler öğrenme çıktılarının gerektirdiğinden daha yüksek seviyede geliştirilebilir. Öğrenme çıktıları öğretmekten öğrenmeye doğru bir anlayış değişimidir. Öğrenme çıktıları gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır.

14 Diploma Eki Diploma Eki, diplomanın anlaşılması için diplomaya ek olarak verilen bir dokümandır. 2005 yılından itibaren tüm birinci ve ikinci kademe program mezunlarına ücretsiz olarak verilen “akademik tanınma” ve “şeffaflık” dokümanıdır. Europass dökümanlarından birisidir. Europass, bireylerin beceri ve yeteneklerini Avrupa düzeyinde daha iyi anlatabilmelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

15 NİTELİKLER ÇERÇEVESİ (Berlin, Bergen….) AVRUPA NİTELİKLER ÇERÇEVESİ- European Qualifications framework AVRUPA NİTELİKLER ÇERÇEVESİ- European Qualifications framework ULUSAL NİTELİKLER ÇERÇEVESİ- National Qualifications Framework ULUSAL NİTELİKLER ÇERÇEVESİ- National Qualifications Framework

16 Ulusal nitelikler çerçevesi bir eğitim sistemi içerisindeki genel nitelikleri tanımlar ve bunlar arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu belirtir. Ulusal nitelikler çerçevesi bir eğitim sistemi içerisindeki genel nitelikleri tanımlar ve bunlar arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu belirtir. Her eğitim seviyesi için belirlenecek genel niteliklerin hedef ve seviyeleri öğrenme çıktıları ile ifade edilmelidir, Her eğitim seviyesi için belirlenecek genel niteliklerin hedef ve seviyeleri öğrenme çıktıları ile ifade edilmelidir, Ulusal Nitelikler çerçevesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken noktalar: Ulusal Nitelikler çerçevesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken noktalar: Yeterlikleri de içeren öğrenme ürünleri(çıktıları) Yeterlikleri de içeren öğrenme ürünleri(çıktıları) Öğrenci İş yükü ve krediler (ECTS) Öğrenci İş yükü ve krediler (ECTS) Kalite ve kalite güvencesi Kalite ve kalite güvencesi Kararı ulusal otoriteler verir. Kararı ulusal otoriteler verir. Ulusal Nitelikler Çerçevesi Ulusal Nitelikler Çerçevesi

17 Avrupa Nitelikler çerçevesi Avrupa yüksek öğrenim alanı için en üstte bir (Avrupa) nitelikler çerçevesi oluşturulacaktır. Avrupa yüksek öğrenim alanı için en üstte bir (Avrupa) nitelikler çerçevesi oluşturulacaktır. Şemsiye çerçeve- framework for frameworks. Şemsiye çerçeve- framework for frameworks. Neden? Neden? Uluslararası şeffaflık Uluslararası şeffaflık Niteliklerin uluslararası tanınması Niteliklerin uluslararası tanınması Öğrenenler ve mezunların uluslararası hareketliliği için...Bologna hedefleri Öğrenenler ve mezunların uluslararası hareketliliği için...Bologna hedefleri

18 Avrupa Nitelikler Çerçevesi (EQF for EHEA) Bergen 2005 - Yüksek Öğretimdeki Seviyeler ve Kredi Karşılıkları: (Kısa seviye- short cycle (ön-lisans): 120 ECTS) Birinci seviye –first cycle (lisans): 180-240 ECTS İkinci seviye –second cycle (master): 90-120 ECTS Üçüncü seviye-third cycle (Doktora): 3-4 Yıl 1 ECTS=25-30saatlik ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNÜ TEMSİL EDER!!!... 1 ECTS=25-30saatlik ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNÜ TEMSİL EDER!!!... 1 akademik yıl için: 60ECTS 1 akademik yıl için: 60ECTS 1 akademik yıl için öğrencinin iş yükü: 60X30=1800saat olmalıdır. 1 akademik yıl için öğrencinin iş yükü: 60X30=1800saat olmalıdır.

19 Avrupa’da Yüksek Öğretim Yapılarının Ayarlanması Projesi ‘Tuning Educational Structures in Europe’ 2000-2002-2004-2006 ( 3. dönem)-135 üniversite 2000-2002-2004-2006 ( 3. dönem)-135 üniversite Deusto Ü. - Groningen Ü. ( proje koordinatörleri) Deusto Ü. - Groningen Ü. ( proje koordinatörleri) Projenin amacı: 27 alanda (işletme, kimya, tarih,..) iki eğitim kademesi (lisans+yüksek. lis.) için genel + o dala özgün yeterlikler için referans noktalarını belirleme. Projenin amacı: 27 alanda (işletme, kimya, tarih,..) iki eğitim kademesi (lisans+yüksek. lis.) için genel + o dala özgün yeterlikler için referans noktalarını belirleme. Öğrenme çıktıları odaklı Öğrenme çıktıları odaklı Çeşitlilik,özgürlük,özerklik- Bologna hedefleri Çeşitlilik,özgürlük,özerklik- Bologna hedefleri

20 ORTAK DERECELER(joint degrees) Bologna Süreci: şeffaflık, tanınma(derecelerin tanınması),hareketlilik, Bologna Süreci: şeffaflık, tanınma(derecelerin tanınması),hareketlilik, kalite güvencesi,İstihdam edilebilirlik,Avrupa yüksek öğretiminin çekici hale gelmesi. kalite güvencesi,İstihdam edilebilirlik,Avrupa yüksek öğretiminin çekici hale gelmesi. YARATICI BİR MEKANİZMA (ARAÇ) YARATICI BİR MEKANİZMA (ARAÇ) Erasmus Mundus-+Üçüncü ülkeler,2004-2008 Erasmus Mundus-+Üçüncü ülkeler,2004-2008

21 KALİTE GÜVENCESİ Verilen eğitimin her türlü kalite unsurunu tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistematik işlemler. Verilen eğitimin her türlü kalite unsurunu tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistematik işlemler. Bologna Sürecinin tüm bildirgelerinde vurgu. Bologna Sürecinin tüm bildirgelerinde vurgu. Üniversitelerde kalite kültürünün yerleşmesi. Üniversitelerde kalite kültürünün yerleşmesi. Kalite güvence ajanslarının kurulması Kalite güvence ajanslarının kurulması Bergen 2005- ENQA kılavuzunun kullanılması ve Bergen 2005- ENQA kılavuzunun kullanılması ve ‘’ register ‘’ oluşturulması. ‘’ register ‘’ oluşturulması.

22 BOLOGNA SÜRECİ’NDE KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON KALİTE KÜLTÜRÜ ECTS/DS ORTAK DERECELER YAŞAM BOYU ÖĞRENİM ÖĞRENİM ÇIKTILARI YABANCI DİL 1) EŞDEĞERLİK, TANINMA 2) HAREKETLİLİK Öğrenim Esnasında Öğrenimden Sonra 3) İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK Ülke İçinde Avrupa’da Yükseköğrenimin karşılaştırılabilir ve sürdürülebilir kalite standartlarına göre değerlendirilme süreci

23 BOLOGNA SÜRECİNDEN ETKİLENENLER (paydaşlar) Ülkelerin Eğitim Bakanlıkları Ülkelerin Eğitim Bakanlıkları Yüksek Öğretim Kurumları Yüksek Öğretim Kurumları - Öğrenim Birimleri (fakülteler,bölümler) - Öğrenim Birimleri (fakülteler,bölümler) - İdari Birimler - İdari Birimler - Öğretim üyeleri - Öğretim üyeleri - Öğrenciler - Öğrenciler Dış paydaşlar : Dış paydaşlar : işverenler,çalışanlar,sendikalar, STK’lar, işverenler,çalışanlar,sendikalar, STK’lar,

24 BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE YAPILANLAR Bologna Süreci Türkiye resmi temsilcisi (BFUG: Bologna Follow up Grup üyesi): YÖK Başkan Vekili Prof.Dr. Aybar Ertepınar Bologna Süreci Türkiye resmi temsilcisi (BFUG: Bologna Follow up Grup üyesi): YÖK Başkan Vekili Prof.Dr. Aybar Ertepınar DPT bünyesinde 2002 yılında kurulan Ulusal Ajans vasıtasıyla AB eğitim programları ve Bologna Süreci’nin ülke içinde tanıtımı için finansal destek sağlandı DPT bünyesinde 2002 yılında kurulan Ulusal Ajans vasıtasıyla AB eğitim programları ve Bologna Süreci’nin ülke içinde tanıtımı için finansal destek sağlandı Bologna Rehberleri Ulusal Takımı (2006-15 rehber) Bologna Rehberleri Ulusal Takımı (2006-15 rehber) Bologna süreci sonrası hızlanan çalışmalar: Bologna süreci sonrası hızlanan çalışmalar: Öğrenci/Öğretim elemanı hareketliliği Öğrenci/Öğretim elemanı hareketliliği Erasmus Üniversite Beyannamesi: 83 Üniversite Erasmus Üniversite Beyannamesi: 83 Üniversite

25 BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE YAPILANLAR Ulusal Öğrenci Temsilcileri Konseyi (YÖK yönetmeliği, 2005): Öğrenci katılımı Ulusal Öğrenci Temsilcileri Konseyi (YÖK yönetmeliği, 2005): Öğrenci katılımı “Eurostudent III Projesi”ne katılım: Öğrencilerin sosyo- ekonomik profilinin çıkarılması, 2006 “Eurostudent III Projesi”ne katılım: Öğrencilerin sosyo- ekonomik profilinin çıkarılması, 2006 Kalite ve Akreditasyon Kurulu (YÖDEK, 2005) Kalite ve Akreditasyon Kurulu (YÖDEK, 2005) ECTS/Diploma Eki çalışmaları (YÖK ) ECTS/Diploma Eki çalışmaları (YÖK ) Yurt içi Öğrenci/öğretim üyesi hareketliliği (YÖK yönetmeliği, Mart 2006) Yurt içi Öğrenci/öğretim üyesi hareketliliği (YÖK yönetmeliği, Mart 2006)

26 BOLOGNA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELERDEN BEKLENENLER Bologna sürecine uyum kararlılığı,yönetsel destek verilmesi Bologna sürecine uyum kararlılığı,yönetsel destek verilmesi Bologna sürecinin tanıtılması ve paydaşların sürece katılımının özendirilmesi Bologna sürecinin tanıtılması ve paydaşların sürece katılımının özendirilmesi Üniversitede Bologna Süreci çalışma grubu kurulması Üniversitede Bologna Süreci çalışma grubu kurulması Bu amaçlar doğrultusunda stratejik plan yapılması Bu amaçlar doğrultusunda stratejik plan yapılması Öğretim programlarının gözden geçirilmesi Öğretim programlarının gözden geçirilmesi Sürekli kalite iyileştirilme mekanizmalarının kurulması Sürekli kalite iyileştirilme mekanizmalarının kurulması ( STRATEJİK PLAN) ( STRATEJİK PLAN) Bologna sürecine bütün programlar düzeyinde katılımın sağlanmasıdır. Bologna sürecine bütün programlar düzeyinde katılımın sağlanmasıdır.

27  Öğrenci Merkezli Eğitim Bologna Sürecinde ortaya çıkan en önemli gelişmelerden birisidir.  Üniversitelerin tüm programları için “program çıktıları”nı tanımlamaları gerekmektedir.  Bunun için her bir dersin “öğrenme çıktıları” belirlenmelidir.  Bürokratik bir işlem gibi görünse de, bu bütün üniversitelerin ev ödevidir.

28 Prof.Georg Winkler-EUA Başkanı Bologna Sürecinin en önemli yanı bizleri sadece Öğretim üyesinin öğrencilere kaç saat ders verdiğini sorgulayan ‘’Profesör Merkezli Eğitim’’ modelinden ayırıp, Bologna Sürecinin en önemli yanı bizleri sadece Öğretim üyesinin öğrencilere kaç saat ders verdiğini sorgulayan ‘’Profesör Merkezli Eğitim’’ modelinden ayırıp, ‘’Öğrenci merkezli Eğitim’’ modeli ve ‘’Öğrenci merkezli Eğitim’’ modeli ve belli bir programı bitiren öğrencinin hangi yeterliklere sahip olacağının araştırılması belli bir programı bitiren öğrencinin hangi yeterliklere sahip olacağının araştırılması ile ilgili tartışmaya çekmiş olmasıdır. ile ilgili tartışmaya çekmiş olmasıdır.

29 Bologna Süreci Kapsamında Üniversitemizde Yapılanlar AKTS/DE çalışmaları AKTS/DE çalışmaları Kalite güvencesi çalışmaları Kalite güvencesi çalışmaları -Stratejik Planlar -Stratejik Planlar -HÜADEK- H.Ü. Akademik Değerlendirme ve Kalite -HÜADEK- H.Ü. Akademik Değerlendirme ve Kalite geliştirme Kurulu geliştirme Kurulu -HÜKK-H.Ü Kalite Koordinatörlüğü -HÜKK-H.Ü Kalite Koordinatörlüğü -Özdeğerlendirme Komisyonu (EUA’ya hazırlık süreci) -Özdeğerlendirme Komisyonu (EUA’ya hazırlık süreci) - İç Değerlendirme (öğrenci değerlendirmeleri,memnuniyet araştırmaları) - İç Değerlendirme (öğrenci değerlendirmeleri,memnuniyet araştırmaları) - Dış Değerlendirme- EUA ‘dan istenmiştir. - Dış Değerlendirme- EUA ‘dan istenmiştir.

30 AVRUPA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION-EUA Kuruluş :2001 Kuruluş :2001 Üye sayısı: 777 - 45 Avrupa Ülkesi!. Üye sayısı: 777 - 45 Avrupa Ülkesi!. Avrupa üniversitelerinin en güçlü temsilcisidir!.. Avrupa üniversitelerinin en güçlü temsilcisidir!.. EUA’nın pozisyonu resmen tanınmaktadır EUA’nın pozisyonu resmen tanınmaktadır MİSYONU: Avrupa üniversitelerinin tek tek gelişimine katkı+ sektörün güçlendirilmesi MİSYONU: Avrupa üniversitelerinin tek tek gelişimine katkı+ sektörün güçlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi EUA’nın tam üyesidir. Hacettepe Üniversitesi EUA’nın tam üyesidir.

31 Avrupa Üniversiteler Birliği(EUA) çalışmaları Kalite Kültürü Projesi I,II,III– 139 Ün. Kalite Kültürü Projesi I,II,III– 139 Ün. Bütünleşik master projesi Bütünleşik master projesi Doktora programları projesi - 49 Ü. - HACETTEPE Ü. Doktora programları projesi - 49 Ü. - HACETTEPE Ü. Avrupa Kredi Transfer Sistemi çalışmaları(ECTS) Avrupa Kredi Transfer Sistemi çalışmaları(ECTS) Kurumsal değerlendirme programı ( institutional evaluation program) Kurumsal değerlendirme programı ( institutional evaluation program) - HACETTEPE Ü.- 2006-2007 - HACETTEPE Ü.- 2006-2007

32 Kurumsal Değerlendirme Programı’nın amacı: Eğitim reformuna başlamış ve kalitesini evrensel standartlara ulaştırmayı hedeflemiş olan üniversitelere, doğru yolda olup olmadıklarını gösterecek bir ayna tutmaktır. Gelişim sürecini destekleyen, rehberlik eden bir anlayış. Program : öz-değerlendirmeye önem vermekte, uluslararası bir bakış sağlamakta, yükseköğretimi bilen uzmanların değerlendirmesine dayanmakta, hükümetlerden bağımsız yürütülmektedir. EUA-Kurumsal Değerlendirme Programı (1) ( EUA- Institutional Evaluation Programme-IEP)

33 EUA-Kurumsal Değerlendirme Programı (2) Kurumsal Değerlendirme Programına katılım isteğe bağlıdır. Bu katılım, üniversitelerin sistemli gelişimine ve uluslar arası düzeydeki tanınırlılığına katkı sağlar. Değerlendirme daha çok, öneri ve destek vermeye dayalıdır. Değerlendirme: iki aşamada ÜNİVERSİTEDE İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA GÖRÜŞMELER Ön ziyaret (2 günlük) : Kurumu tanıma ve ek bilgiler isteme (Aralık2006) Esas ziyaret (3 günlük): Ana değerlendirme ve rapor

34 KAYNAKLAR http://www.eu.int/pol/educ/index_en.htm http://www.eu.int/pol/educ/index_en.htm http://www.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en. html http://www.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en. html http://www.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en. html http://www.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en. html http://www.bologna-bergen2005.no/ http://www.bologna-bergen2005.no/ http://www.bologna-bergen2005.no/ www.yok.gov.tr www.yok.gov.tr www.bologna.gov.tr www.bologna.gov.tr www.bologna.gov.tr www.eua.be www.eua.be www.eua.be tuning.unideusto.org/tuningeu/ tuning.unideusto.org/tuningeu/ www.esib.org www.esib.org www.esib.org www.cedefop.europa.eu www.cedefop.europa.eu www.cedefop.europa.eu www.eurashe.be www.eurashe.be www.eurashe.be www.enqa.eu www.enqa.eu

35 İlginiz için teşekkür ederim….

36 Birinci Kademe Nitelikleri (180-240 AKTS) Bu kademeyi tamamlayan öğrencilerin öğrenme çıktıları ile tanımlanan nitelikleri: -Genel lise eğitimine dayalı olarak ileri düzey ders kitapları ile desteklenen ve çalışma alanlarının önemli bilgileri ile bilgilendirildiğini tipik bir seviyede gösterebilen bilgi ve anlamaya sahip olanlar -Çalışmalarına ya da mesleklerine profesyonel bir yaklaşım sergileyecek bir şekilde bilgi ve anlamalarını uygulayabilen ve çalışma alanlarına özel argümanlar getiren ve geliştiren ve problemler çözerek gösterebilen yeterlilikleri olanlar

37 Birinci Kademe Nitelikleri (devam): -İlgili toplumsal, bilimsel ya da etik konular üzerine düşünmeyi içeren yargıları bildirmek için ilgili verileri (genellikle kendi çalışma alanında) yorumlayabilme ve bir araya getirebilme yeteneğine sahip olanlar -Gerek uzman gerekse de uzman olmayan dinleyicilere bilgi, düşünce, problem ve çözümler iletebilenler -Üst düzey bağımsızlıkla ileri çalışmaları yürütmeyi sürdürmeleri için gerekli olan öğrenme becerilerini geliştirmiş olanlar

38 İkinci Kademe Nitelikleri (90-120 AKTS): Bu kademeyi tamamlayan öğrencilerin öğrenme çıktıları ile tanımlanan nitelikleri: -Tipik olarak birinci kademeyle ilgili olanlar üzerine kurulu ve bunları genişleten ve/veya artıran ve genellikle bir araştırma bağlamında fikirlerin geliştirilmesi için fırsat ya da temel oluşturan bilgi ve anlamaya sahip olduğunu gösterenler -Kendi çalışma alanları ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler arası) bağlamlarda yeni veya tanıdık olmayan çevrelerde kendi bilgi ve anlama ve problem çözme yeteneklerini uygulayabilenler

39 İkinci Kademe Nitelikleri (devam): -Bilgileri bütünleştirme ve karmaşık durumları çözebilme ve eksik veya sınırlı bilgiyle yargılamalar üretebilme yeteneğine sahip olanlar, ancak bilgi ve yargılamaların uygulamasıyla ilgili sosyal ve etik sorumlulukların idrakinde olarak -Kendi değerlendirmelerini ve bilgilerini mantıklı bir temelle uzman olan/olmayan kimselere açıkça ve muğlak olmayan bir şekilde iletebilenler -Büyük ölçüde kendi başlarına veya bağımsız bir şekilde çalışma sürdürmelerine izin verecek öğrenme becerilerine sahip olanlar


"BOLOGNA SÜRECİ Selda Önderoğlu Bologna Rehberi Türkiye Bologna Rehberlerinin Katkılarıyla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları