Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2/21 Proje Gelişim SüreciProjenin amacıProje alanı, süresi ve bütçesiİşbirliği yapılan kurumlarProje BileşenleriProje Faaliyetleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2/21 Proje Gelişim SüreciProjenin amacıProje alanı, süresi ve bütçesiİşbirliği yapılan kurumlarProje BileşenleriProje Faaliyetleri."— Sunum transkripti:

1 1

2 2/21 Proje Gelişim SüreciProjenin amacıProje alanı, süresi ve bütçesiİşbirliği yapılan kurumlarProje BileşenleriProje Faaliyetleri

3 3/21 Mart 2011 Küresel Çevre Fonu (GEF) Ulusal Odak Noktası Sn. Prof. Dr. Lütfi AKÇA tarafından Proje Teklifi onaylandı Mart 2011 FAO nezdinde Proje girişimi yapıldı Mart 2012 Proje Tanımlama Formu (PIF) GEF onayı Mart 2012 Proje Hibe Formu PPC GEF’e sunulacak Haziran 2012 PPC nin GEF Konseyi tarafından onaylanması 2013 İlk yarı Projenin faaliyetlerinin başlatılması planlanmaktadır

4 4/21 Arazi bozulumu, iklim değişikliği, biyo-çeşitliliğin korunması, tarım ve orman alanlarının verimli şekilde kullanılması çerçevesinde kazan-kazan ilkesi ile düşük karbon salımı teknolojilerinin adaptasyonu ve yaygınlaştırılması sureti ile tarım ve orman alanları arazi kullanımı yönetiminin sürdürülebilirliğini geliştirmek. Sustainable Land Management and Climate-Friendly Agriculture Project Projenin Amacı;

5 5/21 *Projenin Bütçesi (Eş finansman İç Harcamalar) Proje alanı : Konya Kapalı Havzası Proje süresi: 48 Ay Finansman Kaynağı Kurum / Birim Adı Finansman Türü Tutar ($) T.C. HükümetiOSİBAyni1,000,000 T.C. HükümetiOSİBNakit9,500,000 T.C. HükümetiGTHBAyni1,000,000 T.C. HükümetiGTHBNakit7,900,000 GEF IAFAONakit500,000 GEF IAFAOAyni200,000 Sivil Toplum Kuruluşu Konya Tarımsal Koopertifler Birliği Ayni1,200,000 Toplam Bütçe 21,300,000 *Kamu İhale mevzuatı çerçevesinde yatırım bütçesinden karşılanacak

6 6/21 **Projenin Bütçesi (GEF Finansmanı) GEF Ajansı Hibe Fon Türü Faaliyet Alanı Proje Miktarı ($) Kurum (FAO) Ücreti ($) Toplam Tutar ($) FAOGEFİklim Değişikliği2.040.909204.0912.245.000 FAOGEFBiyoçeşitlilik859.09185.909945.000 FAOGEFArazi Bozulumu2.850.000285.0003.135.000 Toplam GEF Kaynağı (Proje Hazırlama dahil) 5.750.000575.0006.325.000 **Harcama yetkisi FAO da veya ilgili kurumlarda olabilir; 6-8 aylık hazırlık süreci sonunda oluşturulacak Proje Metninde netlik kazanacak. Bu kaynaklar daha çok Projenin harcama esnekliği gerektiren faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Bu kaynağın kullanımı FAO satın alma kuralları çerçevesinde yapılacak. Projenin Toplam Bütçesi: (21.300.000 + 6.325.000) = 27.625.000 $

7 7/21 Yerel Halk Orman ve Su İşleri Bakanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı FAO Konya Tarımsal Kooperatifl er Birliği

8 8/21 A- Bozulmuş Alanların Rehabilitasyonu B- İklim Dostu Tarımsal Uygulamalar C- Sürdürülebilir Arazi Yönetiminden elde edilen çok yönlü faydalar için çevresel yapının iyileştirilmesi

9 9/21 A- Bozulmuş Alanların Rehabilitasyonu Orman ve orman dışı alanlarda biyolojik çeşitlilik uygulamalarını da içeren koruma, geliştirme ve karbon stoğu ile ilgili iyi yönetim uygulamaları

10 10/21 1. Yenilikçi teknolojiler ve uygulamalar ile bozulmuş alanların rehabilitasyonu - Bozulmuş alanların ağaçlandırılması - Mera alanlarında rotasyon - Rüzgar perdeleri, su hasatı - Kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı türlerin kullanımı - Bütünleşik su kullanım modeli 2. Pilot alanlarda “Toprak Organik Karbon” haritalarının üretimi 3. Karacadağ pilot sahasında Entegre “SAY ve biyo-çeşitlilik” arazi kullanım planının hazırlanması

11 11/21 4. Biyoçeşitlilikle ilgili uluslararası çevresel standartları çerçevesinde Orman ve tarım alanlarının sertifikalandırılması 5. Biyoçeşitlilik izleme sisteminin kurulması 6. Seçilen pilot alanda “Ekosistem Hizmetleri Değerleri”nin ölçülmesi

12 12/21 B- İklim Dostu Tarımsal Uygulamalar Toprak bozulumunu azaltıcı yenilikçi teknoloji ve uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla tarım alanları ile çayır ve mera alanları yönetiminin geliştirilmesi.

13 13/21 1. Yenilikçi tarımsal arazi kullanım teknolojileri ve uygulamalarının demonstrasyonu - Mera ve çayırların geliştirilmesi / rehabilitasyonu - Rüzgâr perdeleri, su hasatı - Kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı türlerin tanıtımı 2. Ürün ve hayvansal artıkların kullanımı ile metan gazı üretme teknolojilerinin (görsel olarak kanıtlanacak) 3. Koruyucu tarımsal teknolojilerle sera gazı emisyonlarının azaltılması - Ürün rotasyonu - Azaltılmış toprak işleme - Bitkisel atık yönetimi - Bitki örtüsünün arttırılması - Malçlama - Direkt tohum ekimi

14 14/21 C- Sürdürülebilir Arazi Yönetiminden elde edilen çok yönlü faydalar için çevresel yapının iyileştirilmesi Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) ve SAY nin tarım, mera ve orman alanlarında yürütülen faaliyetlere entegrasyonu ve sera gazı emisyonu ile ilgili olarak kapasite geliştirme, karar vericiler ve halk arasında anlayış ve farkındalık düzeyinin geliştirilmesi temelinde çevresel yapının iyileştirilmesi.

15 15/21 1. Yeni SAY mekanizması 2. Paydaş kurumların kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi 3. Eğitim Programı (paydaş kurum teknik personeli) 4. Yerel faydalanıcılar için bilinçlendirme programı 5. Uygulama klavuzları 6. Proje İzleme sisteminin kurulması 7. Karbon İzleme Sisteminin kurulması

16 16/21 1. Yeni SAY mekanizması 2. Paydaş kurumların kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi 3. Eğitim Programı (paydaş kurum teknik personeli) 4. Yerel faydalanıcılar için bilinçlendirme programı 5. Uygulama klavuzları 6. Proje İzleme sisteminin kurulması 7. Karbon İzleme Sisteminin kurulması

17 17/21 A- Bozulmuş Alanların Rehabilitasyonu  20.0000 ha bozulmuş orman alanı rehabilitasyonu ile 50-70 bin ton CO2 tutumu  GEF izleme araçları ile 10.000 ha. Arazinin Sertifikalandırılması (Şu anda proje sahasında sertifikalandırılmış arazi bulunmuyor)  80.000 ha. (20.000 ha. bozuk orman, 30.000 ha. mera ve 30.000 ha. tarım) alanda biyoçeşitlilik korunmasının geliştirilmesi

18 18/21 B- İklim Dostu Tarımsal Uygulamalar  40.000-50.000 ha. tarım arazisinde yürütülecek koruyucu tarımsal uygulamalar ile 18-22 bin ton CO2 tutumu  En az 50 Metan gazı üretim tesisi sisteminin kurulması ile 8-10 bin ton CO2 tutumu  30.000 ha mera ve çayır alanının rehabilitasyonu ile 78-105 bin ton CO2 tutumu

19 19/21 C- Sürdürülebilir Arazi Yönetiminden elde edilen çok yönlü faydalar için çevresel yapının iyileştirilmesi  Orman, tarım ve mera alanlarında yönetiminin geliştirilmesi (2.229.000 ha. tarım, 733.760 ha. orman, 1.877.410 ha. mera alanı)  FAO nun eğitim araçları çerçevesinde pilot alanlarda yer alan personel ve yerel halk ile merkezi kurum personellerinden oluşan en az 500 kişinin eğitilmesi

20 20/21 Teşekkürler


"1. 2/21 Proje Gelişim SüreciProjenin amacıProje alanı, süresi ve bütçesiİşbirliği yapılan kurumlarProje BileşenleriProje Faaliyetleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları