Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜRESEL GİDİŞ YÜKSEKÖĞRETİM ULUSLARARASILAŞMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜRESEL GİDİŞ YÜKSEKÖĞRETİM ULUSLARARASILAŞMA"— Sunum transkripti:

1 KÜRESEL GİDİŞ YÜKSEKÖĞRETİM ULUSLARARASILAŞMA
VE ÜNİVERSİTEMİZ Prof. Dr. Sebahattin BALCI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 2011

2 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
Prof. Dr. Sebahattin BALCI YAZIŞMA ADRESİ Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör ü TELEFON FAKS AKADEMİK DERECELERİ 1981 Mayıs Doktora Ankara Üniversitesi Fonksiyonlar Teorisi 1978 Haziran Y.Lisans Ankara Üniversitesi Fonksiyonlar Teorisi 1976 Haziran Lisans Ankara Üniversitesi Matematik AKADEMİK DENEYİMİ 1989 – 1995 Profesör Çankırı Meslek Yüksekokulu Fen. Fak. Mat. B. Ankara Üniversitesi Doçent Çankırı Meslek Yüksekokulu Fen. Fak. Mat. B. Ankara Üniversitesi 1984 – 1989 Y. Doçent Çankırı Meslek Yüksekokulu Fen. Fak. Mat. B. Ankara Üniversitesi YÖNETİM DENEYİMİ Görev Dönemi Yönetim Görevi Kuruluş Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Müdürü İcra Kurulu Üyesi Başkan Vekili YÖK/İSOV End. Eğitim İşbirliği Protokolü Senatör Ankara Üniversitesi 1983 – 2008 Çankırı Meslek Yüksekokulu Müdürü 1982 – 1983 Fen Fakültesi Enstitü Müdür Yrd.

3 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
DANIŞMANLIK DENEYİMİ GÖREV DÖNEMİ DANIŞMANLIK KONUSU KURULUŞ Haziran Kalite Güvencesi YÖK/DB EEP – British Council 28 Şubat Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İcra Kurulu Üyeliği) YÖK Mayıs Yönetici Eğitimi YÖK/DB EEP Kasım Yönetici Eğitimi (Stratejik Pl.) YÖK/DB EEP Eylül Teknik-Mesleki Eğ. (Öğr. Eğ.i) YÖK/DB EEP British Council Müfredat Geliş. At. Lab. Org YÖK/DB EEP UZMANLIK ALANLARI UZMANLIK ALANI ANAHTAR SÖZCÜKLER YÖNETİM STRATEJİK PLANLAMA KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ PROBLEM ÇÖZME MÜFREDAT GELİŞTİRME MODÜLER YAKLAŞIM AKREDİTASYON-GEÇERLİLİK ÖĞRETMEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM METODLARI ÖĞRENCİ PSİKOLOJİSİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

4 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
PROF. DR. BALCI, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM, KURUM YÖNETİMİ, İNSAN KAYNAKLARI VE PERSONEL GELİŞTİRME, KALİTE GÜVENCESİ, STRATEJİK PLANLAMA, PROJE YÖNETİMİ, GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VE OKUL -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KONULARINDA İNGİLTERE, İSKOÇYA, DANİMARKA, FİNLANDİYA, KORE, AVUSTRALYA, ALMANYA, A.B.D., BELÇİKA VE TÜRKİYE DE MUHTELİF KURS, SEMİNER VE ULUSLARARASI KONFERANSLARA KATILAN PROF. DR. SEBAHATTİN BALCI BU ÜLKELERDE ÜNİVERSİTE, ENSTİTÜ, ARAŞTIRMA MERKEZİ, YÜKSEKOKULLAR VE ENDÜSTRİYEL KURULUŞLARI ZİYARET ETMİŞTİR. YUKARIDA BAHSİ GEÇEN KONULARDA DEĞİŞİK GRUPLARA SEMİNERLER VERİP, TEBLİĞLER SUNMUŞTUR. MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ÜZERİNE 15’DEN FAZLA MAKALESİ BULUNMAKTADIR. PROF. DR. BALCI, IVETA (INTERNATİONAL VOCATİONAL EDUCATİON AND TRAİNİNG ASSOCİATİON)’NIN ORTA ASYA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI, ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELİĞİ, YÖK-İSOV ENDÜSTRİYEL İŞBİRLİĞİ İCRA KURULU BAŞKAN VEKİLLİĞİ, ÖSS VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF ÇANKIRI İL YÖNETİCİLİĞİ GÖREVLERİNİ YÜRÜTMEKTEDİR. PROF. BALCI MEB-YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME PROJESİNDE PROJE BAŞKANLIĞI YAPMIŞTIR.

5 Birey Kurum / Kuruluş Kültür MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNE ULAŞMA HEDEFİ
KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM… MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNE ULAŞMA HEDEFİ Birey Kurum / Kuruluş Kültür

6 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
DEĞİŞİM Kavramlar Birey / Aile Sosyal Hayat Ekonomi Eğitim Kültür Zihniyet / Düşünce, Hayat Anlayışı / Yaşama Biçimi, İş / Meslekler ve Çalışma Anlayışı

7 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
DEĞİŞİMDE OMURGA Bilgi Üretimi Hız (İletişim – Ulaşım) Beyaz Ekran Paylaşım Etkileşim

8 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
KÜRESELLEŞME Bilgide İletişim ve Ulaşımda Ekonomide Kültürde Eğitimde

9 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
BİLGİNİN KÜRESELLEŞMESİ Bilişim Teknolojileri Bilgi Endüstrileri Bilgi Toplumu Bilgi Çağı

10 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
BİLGİ TOPLUMU Bilgi Endüstrileri Bilgi Toplumu Paradigması Bilgi Toplumunun Oluşma Evreleri Bilgi Toplumunun Karakteristikleri

11 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
BİLGİ TEKNOLOJİSİ Baş döndürücü bilimsel ve teknolojik gelişmeler dünyanın her yerine süratle yayılmakta ve global bilgi toplumunun oluşması ile sonuçlanan bir iletişim devrimini gerçekleştirmektedir.

12 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
EKONOMİDE KÜRESELLEŞME Bilgi Tabanlı Ekonomi Rekabet İnsan Merkezli Kalkınma Sermayede Küreselleşme İşgücünde Küreselleşme

13 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
GLOBALİZASYON Globalizasyon kalkınma için yeni bir uluslararası gündem ortaya çıkarmıştır.

14 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
İNSAN MERKEZLİ KALKINMA Globalizasyon ve bilişim teknolojilerindeki devrim yeni bir insan merkezli kalkınma modelini gerekli kılmaktadır.

15 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
GLOBAL EKONOMİ Dünya bilgi tabanlı bir ekonomiye gitmektedir. Globalleşen ekonominin temel sorunu hızlı değişen ortamda rekabet edebilme ve uyumdur.

16 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
REKABET İletişimde sınır tanımaz bir dünyada rekabet şartları devamlı ağırlaşmaktadır. Rekabette üstünlük ürün ve hizmet kalitesiyle belirlenecektir.

17 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ Rekabet edebilmenin kritik başarı faktörü verimli ve esnek bir iş gücünün yetiştirilebilmesidir. Üretim ve hizmet endüstrilerinde teknolojik gelişmelere uyumlu, talebe uygun mesleki ve teknik becerilerle donatılmış, nitelikli insan gücüne ihtiyaç sürekli artmaktadır.

18 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
İŞ VE İSTİHDAMDAKİ GELİŞMELER İş ve istihdam güvenliği azalmaktadır. İnsanlar ilave ve farklı nitelikler, yeni bilgi ve beceriler kazanmak isteyeceklerdir. Rekabet edebilmenin kritik başarı faktörü verimli ve esnek bir iş gücünün yetiştirilebilmesidir.

19 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
İŞ VE İSTİHDAMDAKİ GELİŞMELER Üretim ve hizmet endüstrilerinde teknolojik gelişmelere uyumlu, talebe uygun mesleki ve teknik becerilerle donatılmış, nitelikli insan gücüne ihtiyaç sürekli artmaktadır.

20 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
GELECEĞİN BÜYÜK ENDÜSTRİLERİ Hizmet sektörü ve ileri teknolojiye dayalı. Nitelikli insan gücü ihtiyacı artmakta.

21 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
BİLGİ ÇAĞINDA İŞ GÜCÜNDE ARANAN NİTELİKLER Hayat Boyu Öğrenme Yeniliklere Açıklık Girişimcilik Değişim ve Teknolojik Gelişmelere Uyum Ekip İçinde Çalışabilme Problem Çözebilme Etkili İletişim Kurabilme Geniş Tabanlı Meslek Kültürü Temel Fen ve Teknoloji Bilgi Tabanı

22 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
EĞİTİM ÜRETİM İSTİHDAM

23 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
KÜLTÜRDE KÜRESELLEŞME Kavramlarda Değerlerde Hayat Anlayışı ve Yaşama Biçiminde

24 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
EĞİTİMDE KÜRESELLEŞME Bilginin Küreselleşmesi Bilişim Teknolojileri Küresel Öğrenme İmkanları Küresel Rekabet ve İstihdam Teknoloji Tabanlı Öğrenme Çok Ortaklı Eğitim-Öğretim Programları

25 KÜRESEL GİDİŞ VE YÜKSEKÖĞRETİM…
KÜRESEL EĞİTİMDE DEĞİŞİM Topluma Hizmet Hayat Boyu Öğrenme Ülkesel, Bölgesel ve Küresel Standartlar Talep ve Gelişme İhtiyacı Esneklik Öğrenci Merkezlilik Öğretmede Kısıtlılık, Öğrenmede Sınırsızlık Sanal Sınıflar / Siber Öğretmenler Uluslararasılık

26 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEK ÖĞRETİM …
EĞİTİM KURUMLARINDA YENİ ROLLER Misyon Vizyon Yöneticiler Eğiticiler Öğrenciler Destek Unsurları

27 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM,İŞLEYİŞ,GELİŞİM A-GENEL B-YÖNETİM C-ÖĞRETİM ELEMANLARI D-MÜFREDAT E-ÖĞRENCİLER

28 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
A-GENEL KURUMSALLAŞMA SİSTEM YÖNETİM KÜLTÜR AİDİYET SAHİBİYET SİNERJİ KAVRAM

29 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
KARAKTERİSTİK GÖRÜNÜM İNSAN MERKEZLİ ÇEVREYE DUYARLI HİZMETE ODAKLI DİNAMİK YENİLİKÇİ GELİŞMECİ YAŞAYAN BİR ORGANİZMA

30 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
ASLİ AKADEMİK/İDARİ ORGANLAR MÜTEVELLİ HEYETİ SENATO REKTÖRLÜK YÖNETİM KURULU AKADEMİK BİRİM KURULLARI ÜST YÖNETİMDE GÖREV DAĞILIMI VE BAĞLI BİRİMLER GÜNDEMLİ TOPLANTILAR

31 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
KURUMSAL, DİNAMİK VE HIZLI BİR İŞLEYİŞ İÇİN ÇALIŞANLARIN BİLGİ, BİRİKİM, BECERİ VE KABİLİYETLERİNİ BELİRLEYEREK MAKSİMUM VERİMDE GÖREVLENDİRME İŞLER VE GÖREVLERİN BELİRLENİP DAĞILIMI, ORTAK AKIL, İLETİŞİM, İŞBİRLİĞİ, PAYLAŞIM, YARDIMLAŞMA PLAN, PROGRAM, TAKVİM

32 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
KURUMSAL, DİNAMİK VE HIZLI BİR İŞLEYİŞ İÇİN YÖNETİM BİLGİ VE OTOMASYON SİSTEMİ HIZ, VERİMLİLİK VE KALİTE, DENETİM VE DEĞERLENDİRME (BÜROKRASİ, KIRTASİYE, ZAMAN İSRAFI, PERSONEL) DENETİM VE DEĞERLENDİRME TANITIM, İLETİŞİM, PAYLAŞIM (HEDEF KİTLELER ESASLI) WEB SAYFASI, CD, PPT, BASILI MATERYALLER, HER NEVİ TOPLANTILAR, ZİYARETLER VB.

33 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
KURUMSAL, DİNAMİK VE HIZLI BİR İŞLEYİŞ İÇİN BİLGİ/KAYNAK PAYLAŞIM HAVUZU ÖĞRENCİ MERKEZLİLİK, E-KÜTÜPHANE, E-ÖĞRENME BOLOGNA SÜRECİ, LİSBON DEKLARASYONU, HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARI, İMKANLAR AKADEMİK DENETİM VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU

34 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
KURUMSAL, DİNAMİK VE HIZLI BİR İŞLEYİŞ İÇİN MÜFREDAT, PERSONEL VE PROJE GELİŞTİRME BİRİMLERİ, İŞBİRLİĞİ, PAYLAŞIM VE KOORDİNASYON AKADEMİK / İDARİ / TEKNİK PERSONEL İÇİN SÜREKLİ GELİŞİM PLAN VE UYGULAMALARI (TAKVİMLİ) MOTİVASYON VE SİNERJİ OLUŞTURMAK İÇİN ÖDÜL SİSTEMİ

35 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
KURUMSAL, DİNAMİK VE HIZLI BİR İŞLEYİŞ İÇİN ÜNİVERSİTE İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ YÜKSEK DANIŞMA KURULU FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL DANIŞMA KURULU PROGRAM GELİŞTİRME KOMİTELERİ MEZUNLAR VE MENSUPLAR DAYANIŞMASI (… NET SİSTEMİ) ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

36 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
KURUMSAL, DİNAMİK VE HIZLI BİR İŞLEYİŞ İÇİN FİZİKİ ALT YAPI, İNSAN KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİNİN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ VE ULUSLARARASILAŞMA YANDAL EĞİTİMİNİN TEŞVİKİ UZAKTAN EĞİTİM YAYGIN DİPLOMA EĞİTİMİ SERTİFİKA TABANLI EĞİTİM

37 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
KURUMSAL, DİNAMİK VE HIZLI BİR İŞLEYİŞ İÇİN AKADEMİK TAKVİME PARALEL OLARAK KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLER TAKVİMİ (HAZİRAN AYI İÇİNDE) ÖĞRENCİ KONSEYİ VE TEMSİLCİLERİNİN EĞİTİM SÜRECİ VE ÜNİVERSİTEDE HAYATA ETKİN KATKILARI

38 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
KURUMSAL, DİNAMİK VE HIZLI BİR İŞLEYİŞ İÇİN AKADEMİK BİRİMLERİN EĞİTİM- ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN ACİL ÖĞRETİM ELEMANI, DONANIM VE FİZİKİ MEKAN PLANLAMASI, TEDARİK YÖNTEM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR. ÖNEMLİ NOT : GÜNLÜK İŞ YORGUNLUĞU

39 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
B-YÖNETİM (BİR TAM YIL İÇİN) PLANLAMA, ORGANİZASYON, KOORDİNASYON, GÖZETİM VE DENETİM PAYDAŞ BÜTÜNLEŞMESİ VE EKİP RUHU MORAL, MOTİVASYON VE HEYECANIN TAZE TUTULMASI İŞ DÜNYASI VE TOPLUM İLE İLGİLİ BÜTÜNLEŞME, İŞ BİRLİĞİ VE PROJE GELİŞTİRME

40 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
B-YÖNETİM ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE PROJE FIRSATLARINI ARAŞTIRMA EĞİTİM PROGRAMLARININ DİNAMİK, GÜNCEL VE ÇIKTININ GÜVENİLİRLİĞİ ÜN YAPMIŞ KİŞİLERİN DAVET EDİLMESİ, ÇALIŞTAY VE SEMİNERLER DÜZENLENMESİ ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM / TTÖ / PROJE ÇEKİRDEK BECERİLER

41 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
B-YÖNETİM ÖĞRETİM ELEMANLARININ KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İHTİYAÇLARI İYİ ÖRNEKLERİN PAYLAŞILMASI ÖDÜL SİSTEMİ YIL SONU SERGİLERİ, MEZUN, İŞ VEREN, ÖĞRENCİ BULUŞMASI FİZİKİ ALT YAPININ EÖ İÇİN UYGUNLUĞUNU TEMİN KAYNAK KULLANIMINDA VERİMLİLİK VE TUTUMLULUK

42 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
B-YÖNETİM ÖĞRENCİLERİN SOSYAL YÖNLERİNİN GELİŞMESİ VE ÇEKİRDEK BECERİLERİ KAZANABİLMELERİ İÇİN METOD VE TEKNİKLER GELİŞTİRME KURUM İÇİ İŞBİRLİĞİ, DAYANIŞMA, PAYLAŞIM, BERABER VAKİT GEÇİRME, SOSYAL ETKİNLİKLER VB. KATILIM ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE FIRSATLARINI ARAŞTIRMALARI ÖĞRETİM ELEMANI YETİŞTİRME PROGRAMI

43 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
C-ÖĞRETİM ELEMANLARI MORAL, MOTİVASYON, AİDİYET VE SAHİBİYET KURUM / BÖLÜM / PROGRAM İÇİ İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA

44 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
C-ÖĞRETİM ELEMANLARI MESLEK VE PROGRAMIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ : AMAÇ VE HEDEFLER YETERLİLİKLER İSTİHDAM ALANLARI ROL VE SORUMLULUKLAR PLAN, PROGRAM, TAKVİM

45 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
C-ÖĞRETİM ELEMANLARI ALAN, MESLEK VE GÖREVLERİ İLE İLGİLİ OLARAK LİTERATÜR ULUSAL / ULUSLAR ARASI GELİŞMELER PİYASA / İŞ DÜNYASI DEĞİŞİM VE GELİŞME TTÖ MÜFREDAT GELİŞTİRME EĞİTİM STANDARTLARI VE YETERLİKLER KATILIMCI YETERLİ BİLGİ, TECRÜBE VE BECERİ

46 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
C-ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM, YENİ ROL, ÖĞRENMEYİ ÖĞRETME, PROJE TABANLI ÖĞRENMEYİ DESTEKLEMEK ETKİN DANIŞMANLIK VE REHBERLİK EĞİTİM VE GELİŞTİRME İHTİYACINI YÖNETİME BİLDİRME

47 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
D-MÜFREDAT ESNEK, MODÜLER, ÖĞRENCİ MERKEZLİ, EQF VE UYÇ İLE UYUMLU GÜNCEL, DİNAMİK VE ÇIKTILARI ÖLÇÜLEBİLİR BİLGİNİN YANISIRA, BECERİ VE DAVRANIŞIDA ÖNE ÇIKARAN ÖĞRETİCİYE PROGRAMIN AMAÇ VE HEDEFLERİNE UYGUN BİR UYGULAMA İÇİN REHBER VE YOL HARİTASI NİTELİĞİNDE PİYASANIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLEN, GELİŞMEYE AÇIK

48 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
D-MÜFREDAT PAYDAŞLARIN ORTAK ÜRÜNÜ OLARAK BENİMSENEN YEREL, BÖLGESEL VE ULUSAL İHTİYAÇLARI GÖZETEN ULUSLAR ARASI KRİTERLERLE UYUMLU KALİTE GÜVENCE KRİTERLERİ BELİRLENMİŞ AKREDİTASYONA AÇIK

49 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
E-ÖĞRENCİLER TANITIM, BİLGİLENDİRME, YÖNLENDİRME, MOTİVASYON (PLANLI-TAKVİMLİ) KENDİNE GÜVEN, MESLEĞİ BENİMSEME, DİSİPLİN, UYUM, AİDİYET, GİRİŞİMCİLİK, SOSYALLEŞME BİLİMSEL, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ GEZİ, GÖZLEM VE İNCELEME

50 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
E-ÖĞRENCİLER REHBERLİK, DANIŞMA, PSİKOLOJİK DESTEK, KARİYER PLANLAMA DERSLERE DEVAM, KATILIM VE ÖĞRENCİ MERKEZCİ EĞİTİM, ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME, ICT TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KULLANMA UYGULAMA İMKANLARI VE İŞ YERİ TABANLI EĞİTİM

51 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
E-ÖĞRENCİLER PROJE TABANLI ÖĞRENME, YARIŞMA VE SERGİLEME ÖĞRENCİ KONSEYİ VE TEMSİLCİLERİNİN ETKİNLİĞİ ZARARLI DAVRANIŞ VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURMALARI KONULU ÖĞRENCİ KAMPLARI

52 KÜRESEL GİDİŞ, YÜKSEKÖĞRETİM…
E-ÖĞRENCİLER ETİK DEĞERLER, DEĞER BİLME, ADAPTE OLMA, TASARRUF ULUSAL DOLAŞIM (FARABİ) , ULUSLARARASI DÖNÜŞÜM VE HAREKETLİLİK (ERASMUS, MOBİLİTY)

53 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
TEMEL HEDEFLER: EĞİTİMDE BİR ULUSLARARASI MARKA KURUMSAL BİR CAZİBE MERKEZİ KIRGIZİSTAN YÜKSEKÖĞRETİMİNİN GELİŞMESİNDE ÖNCÜ VE ÖRNEK KAMU, TOPLUM VE İŞ DÜNYASI İÇİN GERÇEK BİR DEĞER ULUSLARARASILAŞMADA ÖRNEK BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE’NİN ORTA ASYA’DAKİ YÜKSEKÖĞRETİM ODAĞI TÜRK DÜNYASI’NIN ORTAK GELECEĞİNE KATKIDA ETKİN BİR GÜÇ DÜNYA BİLİMİNE KATKIDA SAYGIN BİR ÜNİVERSİTE SLOGANIMIZ: GELECEK ELİMİZDE…

54 TEŞEKKÜR EDERİM.

55 İLETİŞİM KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Rektör Vekili
Telefon : Faks : Web :


"KÜRESEL GİDİŞ YÜKSEKÖĞRETİM ULUSLARARASILAŞMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları