Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Deneyimi Işığında Özel istihdam Büroları Aracılığıyla Dönemsel Çalışma Annemarie Muntz – Eurociett Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Deneyimi Işığında Özel istihdam Büroları Aracılığıyla Dönemsel Çalışma Annemarie Muntz – Eurociett Başkanı."— Sunum transkripti:

1 AB Deneyimi Işığında Özel istihdam Büroları Aracılığıyla Dönemsel Çalışma Annemarie Muntz – Eurociett Başkanı

2 Sunum İçeriği Eurociett’in yapısı ve profili
Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları Eurociett açısından AB politika öncelikleri Tartışma

3 Sunum İçeriği Eurociett’in yapısı ve profili
Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları Eurociett açısından AB politika öncelikleri Tartışma

4 Eurociett nedir? Eurociett, Uluslar arası Özel istihdam Büroları Konfederasyonu Ciett’in Avrupa örgütlenmesidir. Eurociett, Avrupa’daki özel istihdam bürolarının çıkarlarını temsil eden tek yetkili örgüttür: Eurociett’in bu temsil yetkisi AB kurumları ve temel AB paydaşları ( ETUC, UNI-Europa, Businesseurope) ve ulusal hükümetler tarafından tanınmaktadır. 25 ulusal özel istihdam büroları federasyonunu ve Avrupadaki en büyük 6 özel istihdam ve insan kaynakları şirketini bir araya getirmektedir: Adecco, Kelly Services, Manpower, Randstad, USG People, Vedior Eurociett üyeleri dönemsel çalışma, işe alma, geçici yönetim, yönetici arama, eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren özel şirketleri bir araya getirmektedir. Eurociett üyeleri 30,000 işyerini tensil etmekte, toplam 210,000 iç personel ve tam zaman eşdeğeri olarak günlük ortalama 3.2 milyon dönemsel işçi istihdam etmektedirler.

5 Eurociett Üyesi Ulusal Federasyonlar
Almanya BZA Avusturya VZA Norveç BRF Belçika FEDERGON Polonya ZAPT Yunanistan ENEPASE Macaristan SZTMSZ Bulgaristan BG Staffing Portekiz APESPE Çek Cum. APPS İrlanda NRF Slovakya APAS Danimarka DHS İtalya CONFINTERIM İspanya AGETT & AETT Lüksemburg ULEDI İsveç ALMEGA Estonya EFPRA Finlandiya HPL İsviçre VPDS Makedonya PARTNER Hollanda ABU Fransa PRISME Birleşik Krallık REC

6 Eurociett Üyesi Şirketler

7 Eurociett’in uzun dönemli hedefleri
Özel İstihdam Bürolarının uzun dönemli büyüme potansiyellerini artırarak çıkarlarını korumak ve geliştirmek Sektörün çalışabileceği en uygun hukuki ortamı yaratmak Sektörün imajını geliştirmek ve temsil gücünü artırmak Özel istihdam bürolarının, özellikle aşağıda gösterilen üç alanda işgücü piyasalarına yaptığı katkıyı daha görnürü kılmak: İstihdam yaratma (iş arayanlar iş sağlanması, daimi istihdama geçişte atlama taşı olması, işçilerin istihdam edilebilirliğinin artması, yeni işlerin yaratılması); Farklı kategorilerdeki işçilerin (engelliler, işgücü piyasasına yeni giren kişiler, uzun süreli işsizler) işgücü piyasasına girşi ve entegrasyonu; Ekonomik büyüme ve kamu bütçe gelirlerine katkı

8 Başarılar Mevzuatın serbestleşmesi:
1992 yılında İtalya, İspanya ve Almanya’ya karşı Avrupa Komisyonu nezdinde şikayet başvurusu yapılarak bu ülkelerin tedricen özel istihdam büroları mevzuatını serbestleştirmeleri sağlandı : (İspanya 1994), (İtalya Biaggi yasası 2003), (Almanya , 2004) Daha sonra Yunanistan (1999), Finlandiya (1993) ve İsveç’te (1993) yasal tanıma, Hollanda (1998 ve 2003), Belçika (1997 ve 2003), Fransa’da (2005) daha ileri düzeyde serbestleşme sağlandı. 2. Özel istihdam büroları aracılığıyla dönemsel çalışma sektörünün görünürlüğünün iyileştirilmesi: Dönemsel çalışma sektörü üzerine araştırmalar : stratejik raporlar (McKinsey 2000 – Bain 2007), mevzuatın gözden geçirilmesi (Dublin Vakfı – 2006), veri toplama UNI-Europa ile Avrupa Sosyal Diyaloğu: 2 ortak deklarasyon yayınlandı (Dönemsel Çalışma Direktifi 2001, Güvenceli Esneklik 2007) Wim Kok Raporu’nda dönemsel çalışma sektörünün Lizbon hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı yapan bir unsur olarak tanınması Dönemsel çalışmanın güvenceli esneklik politikalarının uygulanmasındaki rolünün “Avrupa Komisyonu’nun “Ortak Güvenceli Esneklik İlkelerine Doğru” başlıklı bildirisinde altı çizilmiş olması

9 Faaliyetler ve Organizasyon
Etkili Siyasi Lobicilik En önemli işlev üyelerin faaliyetlerini pozitif ve destekleyici bir hukuk ve mevzuat çerçevesi içerisinde yürütmelerine yardımcı olmaktır. Politika İzleme Public Affairs Report (aylık), Avrupa düzeyinde en son politika gelişmelerini izler Üye haber bülteni (üç aylık), konfederasyon ve üyeleri hakkında haber ve bilgi sağlar Ve Araştırma Merkezini de içeren bir internet sitesi bulunmaktadır. En İyi Uygulamaların Paylaşılması Sektörün genelini ilgilendiren konularda Üyelerin en iyi uygulamaların paylaşılması amacına dönük düzenli toplantılar ve özel amaçlı seminerler. Yıllık Konferans Anketler ve veri toplama Özel istihdam büroları sektörüne ilişkin temel verilerin toplanması ve sektörle ilgili anketlerin yapılması 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu yılda dört defa toplanmaktadır. Üyelerin tamamının katıldığı ve en üst karar organı olan Genel Kurul ise yılda üç defa toplanmaktadır. Daimi Sekretarya 2005 yılından bu yana Ciett ve Eurociett, Konfederasyonun faaliyetlerini ve profesyonelliğini güçlendirmek üzere 3 tam zamanlı çalışandan oluşan bir ortak daimi sekretarya oluşturmuş bulunmaktadırlar.

10 Sunum İçeriği Eurociett’in yapısı ve profili
Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları Eurociett açısından AB politika öncelikleri Tartışma

11 Dönemsel işçinin görevlendirildiği kullanıcı şirket
Üçlü iş ilişkisi Özel istihdam bürosu aracılığıyla dönemsel çalışma, bir özel istihdam bürosu, işçi, ve kullanıcı şirket arasındaki üçlü iş ilişkisine dayanır. (belirli süreli iş sözleşmeleri, alt yüklenicilik veya kendi hesabına çalışma ile karıştırılmamalıdır) Çalışan: Dönemsel işçi Müşteri: Dönemsel işçinin görevlendirildiği kullanıcı şirket İşveren: Özel İstihdam Bürosu

12 Son derece sıkı şekilde düzenlenmiş bir pazar
Uluslar arası, Avrupa ve ulusal düzeylerde oldukça iyi düzenlenmiş bir sektör Uluslar arası düzeyde: Hukuki çerçeve Özel İstihdam Bürolarına İlişkin 181 sayılı Sözleşme ve 188 sayılı Tavsiye Kararıyla oluşmuştur Öz düzenleme: Ciett Davranış Kuralları (Code of Conduct) AB Düzeyi İşçilerin Gönderilmesi Direktifi İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi Kişisel Verilerin Korunması Direktifi İş Akdi Hakkında Bilgilendirme Direktifi Dönemsel Çalışma Direktifi (Taslak) Eurociett Davranış Kuralları Ulusal Düzey Sektör büyük ölçüde ulusal iş hukuku düzenlemeleriyle yönetilmektedir. Bir çok ülkede hukuki çerçeve, toplu sözleşmelerle güçlendirilmektedir Özel istihdam bürolarının ulusal sektörel örgütlerinin davranış kuralları da bulunmaktadır. Sektördeki büyüme mevzuatın gözden geçirilmesine yol açmaktadır (esneklik ve güvence arsasında daha iyi denge kurulması ve/veya kapsamın genişletilmesi)

13 Avrupa’da (AB 15) yasal kısıtlamalar
1970’lerde, 1980’li ve 90’lı yılların sonunda yeni mevzuat ‘dalgaları’ Çok sayıda hukuki kısıtlama ve şartlar Bir çok ülkede lisans ve/veya izin düzenlemeleri bulunmaktadır. Sektörel yasaklamalara sık rastlanmaktadır (kamu sektörü, inşaat vb) Azami görevlendirme süresi ve sözleşmenin yenilenebilmesi üzerinde sınırlamalar Eşit muamele şartları Ulusal davranış kuralları yoluyla iç düzenlemeler Bir çok ülkede gelişmiş işkolu toplu sözleşmeleri Sector prohibition for Temporary Work Austria = healthcare Belgium = public services + removal + harbour based entreprises France = only Work Doctors by law (but also Public Services by habit & trade unions) Netherlands = shipping Spain = Public services Sweden = Healthcare

14 Avrupa’da (AB 15) yasal kısıtlamalar
Lisans/İzin Sektörel yasaklar Kullanım nedenlerinde sınırlama Azami görevlendirme süresi Grevci işçilerin yerine kullanma yasağı Avusturya a Belçika Danimarka Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan İrlanda İtalya Hollanda Lüksemburg Portekiz İspanya İsveç Birleşik Krallık a(Tarım) Sector prohibition for Temporary Work Austria = healthcare Belgium = public services + removal + harbour based entreprises France = only Work Doctors by law (but also Public Services by habit & trade unions) Netherlands = shipping Spain = 15 sectors (Public services, construction…) Sweden = Healthcare

15 Avrupa’da (AB 12- yeni Üye Devletler) yasal kısıtlamalar
Yeni Üye Devletlerin çoğunda lisans/izin şartı bulunmaktadır. Yarıya yakınında yasal çerçeve niteliğinde düzenleme yoktur veya çok azdır. Konuya ilişkin hukuki düzenlemeler oldukça yenidir (ILO Sözleşmesi ile bağlantılı olarak). Özel istihdam bürosunun doğrudan işveren olduğu üçlü iş ilişkisine dayalıdır. Sektörel kısıtlamalar ‘tehlikeli işler’le sınırlanmıştır ancak bazı başka sınırlamalar da vardır. Halihazırda hiçbir yeni Üye Devlette işkolu toplu sözleşmesi bulunmamaktadır. Sector prohibition for Temporary Work Austria = healthcare Belgium = public services + removal + harbour based entreprises France = only Work Doctors by law (but also Public Services by habit & trade unions) Netherlands = shipping Spain = Public services Sweden = Healthcare

16 Avrupa’da (AB 12- yeni Üye Devletler) yasal kısıtlamalar
Lisans/İzin Sektörel yasaklar Kullanım nedenlerinde sınırlama Azami görevlendirme süresi Grevci işçilerin yerine kullanma yasağı Bulgaristan Çek Cum. a GKRY Bilgi yok Estonya Macaristan Letonya Litvanya Malta Polonya Romanya Slovakya Slovenya Sector prohibition for Temporary Work Austria = healthcare Belgium = public services + removal + harbour based entreprises France = only Work Doctors by law (but also Public Services by habit & trade unions) Netherlands = shipping Spain = Public services Sweden = Healthcare

17 Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Çalışan Dönseml İşçiler için Eşit Muamele Şartları
Eşit ücret Eşit çalışma süresi Sosyal hak ve menfaatler Hak kazanım süresi Avusturya a yok Belçika Çek Cum. Danimarka Fransa Almanya - 6 hafta Yunanistan Macaristan Eşit ücret için altı ay Eşit muamele için 12 ay İtalya Hollanda Yok (eşit ücret hariç = 26 hafta) Polonya Portekiz Romanya İspanya Slovakya Slovenya İsveç Birleşik Krallık Sector prohibition Austria = health care Belgium = public services + removal +batellerie

18 Yasal engellerin kaldırılması yönünde bir eğilim
Hukuki Çerçevenin Gelişimi ABD Birleşik Krallık İrlanda Danimarka Finlandiya Süre ve sektör sınırlamaları kaldrıldı (98) Hollanda Sınırlayıcı Liberal Sektör sınırlamalarının kaldırılması + Azami görevlendirme süresinin uzatılması (2004) Japonya Yunanistan Sektörün hukuki çerçeveye kavuşması (2001) Polonya Kullanım nedenlerinin genişletilmesi (2004) Main Changes in Regulation Japan: opening to new new sector (manufacturing) Greece: Legal recognition of the industry (2001) Germany: In 2004, the German law changed with the interdictions of equal pay right many restrictions were removed (eg sector ban in Construction). Detachment, re-employment and fixed term employment allowed once per employee Spain: Following the legal recognition of the industry in 1994, the regulatory framework was tightened in 1999, with the requirement that agency workers be paid equal wages to non- agency workers in user companies. However, over the whole period 1989 to 1999, the aggregate Spanish regulatory environment has become less prohibitive. Italy: Legal recognition of the industry (1998) + opening to HR services (1993 – Biagi reforms) Denmark: liberal because no specific law, however industry organised through Collective Labour Agreements Portugal: Legal recognition of the industry (1989) Belgium: Extension maximum length of assignment (1997) + opening to new sectors (Horeca, construction, agriculture) Norway: Lifting of restrictions ( ) Finland: Legal recognition of the industry (1994) Sweden: Legal recognition of the industry (1993) + liberal because no specific law, however industry organised through Collective Labour Agreements Netherlands: Lifting time limits and sector restrictions (98) Source: Deloitte & Touche Bakkenist; ETUI; Morgan Stanley Dean Witter Research; McKinsey & Company Analysis, Euro-CIETT İtalya Sektörün yasal çerçeveye kavuşması (1997) + amaç sınırlamalarının kaldırılması + insan kaynakların şirketlerine izin verilmesi (03) Fransa Opening to permanent recruitment (2005) Azami görevlendirme süresinin uzatılması (1997) + sektör sınırlamalarının kaldırılması (2001) Belçika Azami görevlendirme süresinin uzatılması + insan kaynakları şirketlerine izin verilmesi (1999) Portekiz Hukuki olarak tanıma (1994) + ek maliyetlerin kalıdırlması (2006) İspanya Almanya Sektör sınırlaması (2004) + süre sınırlaması (2002) kalıdırldı

19 Sunum İçeriği Eurociett’in yapısı ve profili
Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları Eurociett açısından AB politika öncelikleri Tartışma

20 Avrupa’da Dönemsel Çalışma Pazarı
Küçük ancak önemli bir sektör AB ortalaması itibariyle ulusal işgücünün % 1.7’sini temsil etmektedir. Toplam dönemsel işçi sayısı = 3.2 milyon tam zamanlı eşdeğeri (2006) firma ve işyeri Yıllık ciro: 85 milyar avro Yeni pazarlar oluşmaktadır: Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri (Yeni Üye Devletler) Sektörel dağılım ülkeler arası farklılıklar göstermektedir: Yaklaşık üçte birinde görevlendirmeler imalat sanayiinde yoğunlaşmaktadır (Avusturya, Fransa, Hollanda, Portekiz) Yaklaşık üçte birinde (Yunanistan, İspanya, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık) yoğunlaşırken geri kalanlarda daha dengeli bir dağılım bulunmaktadır (Belçika, Danimarka, Finlandiya, İtalya) Az sayıda ülkede (Danimarka, Hollanda, Norveç, Birleşik Krallık) kamu sektöründe önemli ölçüde kullanım gözlenmektedir Ortala dönemsel işçinin profili: Genelde düşük vasıflı olmakla birlikte daha yüksek vasıf gerektiren işlere doğru ilerleyen, Çoğunlukla erkek ve genç işçiler. İşletmelerin işgücü esnekliği ihtiyacını karşılarken çalışma şartları açısından işçilerin haklarını korumaktadır (esneklik ve iş güvencesi arasındaki denge açısından en iyi çözüm)

21 Avrupa Ortalaması**: 1.7%
Dönemsel çalışma penetrasyon oranı ülkelere göre büyük farklılıklar göstermektedir Dönemsel çalışma penetrasyon oranı (2005) Avrupa Ortalaması**: 1.7% Toplam İşgücü (2005)* *Penetrasyon oranı = Tam zaman eşdeğeri dönemsel işçilerin sayısının işgücüne oranı **19 ülkenin ortalaması Kaynak: EuroFound, EuroStat, Ciett, Federgon, Prisme, BZA, ABU, REC, AGETT, Alman Devlet İstatistikleri, ONS, Prognos

22 Şube sayısı Birleşik Krallık Almanya Fransa Hollanda İtalya İspanya
Avusturya Belçika Portekiz Danimarka Ülke başına özel istihdam bürolarının şube sayısı - Kaynak: CIETT

23 Özel İstihdam Bürosu Sayısı
Birleşik Krallık 10.462 Almanya Hollanda Polonya Fransa Danimarka İsviçre İsveç Avusturya İspanya Portekiz Belçika İtalya Ülke başına özel istihdam bürosu sayısı - Kaynak: CIETT Finlandiya, İtalya, Portekiz ve İsveç için 2005 verisi

24 Dönemsel İşçi Sayısı Fransa Almanya İtalya Hollanda İspanya Belçika
Birleşik Krallık Fransa Almanya İtalya Hollanda İspanya Belçika İsviçre Avusturya Portekiz Polonya İsveç Danimarka İrlanda Norveç Finlandiya Tam zaman eşdeğeri olarak günlük toplam dönemsel işçi sayısı, Kaynak: Ciett, Finlandiya, İtalya, Portekiz, İspanya, Polonya, İsveç için 2005 verisi

25 Özel İstihdam Büroları Sektörünün Ciro Açısından Gelişimi
€ milyar – Kaynak: ING, Goldman Sachs, Ciett

26 Dünya çapında özel istihdam büroları sektöründe ciro dağılımı (2005)
ABD Diğer ülkeler Hollanda Almanya Kanada Fransa Japonya Avustralya ve Yeni Zelanda Birleşik Krallık Toplam küresel gelirlerden elde edilen pay % – Kaynak: Ciett, ING, Randstad

27 Sektörde konsolidasyon ülkelere göre değişiklik göstermektedir
Özel İstihdam Büroları Sektör Gelirleri, milyar avro, 2005 İlk 5 şirketin payı (%) Yerel oyuncuların da yer aldığı parçalanmış pazar Büyük küresel oyuncuların hakim olduğu yoğunlaşmış pazar Çok parçalanmış pazar Note: revenues only for TAW activities in Belgium and Germany Source: Van Lanschot bankers, Deutsche Bank, Kepler, Credit Suisse, National Federation Statistics

28 Sunum İçeriği Eurociett’in yapısı ve profili
Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları Eurociett açısından AB politika öncelikleri Tartışma

29 Sektörün giderek artan tanınırlığı
Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu – Güvenceli Esneklik Bildirisi «Tüm paydaşları (her düzeydeki kamu makamları, eğitim ve öğretim kurumları, sosyal ortaklar, şirketler, STK'lar, özel istihdam büroları) içerecek kamu-özel işbirlikleri aktif işgücü piyasası politikalarının etkinliğine katkıda bulunabilir. » Wim Kok Raporu (« Jobs, Jobs, Jobs » ): « Özel istihdam büroları, işçiler için güvence sağlarken firmalar ve işçilere esneklik ve hareketlilik tanıyan yeni aracılar olarak modern bir işgücü piyasasında yerlerini almalıdırlar.[…] Özel istihdam büroları aracılığıyla dönemsel çalışmanın önündeki engellerin kaldırılması iş fırsatlarının ve işgücü piyasasında uyumun artmasını destekleyecektir. » Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) « Özel istihdam büroları giderek karmaşık hale gelen işgücü piyasalarında faydalı bir rol oynamaktadır » Hizmetler Direktifi broşürü Uluslararası Çalışma Örgütü: 181 Sayılı Sözleşme (1997) “İşgücü piyasalarının işleyişinde esnekliğin farkında olarak, ve (…) iyi işleyen bir işgücü piyasasında özel istihdam bürolarının oynayabileceği rolü de tanıyarak, bu Sözleşmenin amaçlarından biri de sözleşme hükümleri kapsamında özel istihdam bürolarının işleyişini ve bu büroların hizmetlerini kullanan işçilerin korunmasını mümkün kılmaktır. one purpose of this Convention is to allow the operation of private employment agencies as well as the protection of the workers using their services, within the framework of its provisions.“

30 Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasalarına katkısı
İş arayanlara iş sağlamakta ve hem kısa dönemli, hem de uzun dönemli işsizliğin azaltılmasına katıda bulunmaktadırlar Özel istihdam büroları 3.2 milyon tam zamanlı eşdeğeri dönemsel işçi çalıştırmakta ve iç personel istihdam etmektedirler. Normal şartlar altında ortaya çıkmayacak yeni istihdam yaratmaktadırlar: Dönemsel çalışma yoluyla yılları arasında yalnızca 6 AB ülkesinde (Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya) kişilikyeni istihdam yaratmıştır. Bu aynı dönemde yaratılan toplam istihdamın % 24’üne denk gelmektedir. Yaratılan bu yeni istihdamın % 80’i daimi işlerin yerini alarak değil, bunlara ek olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca özel istihdam büroları sektörü de kendi personeli olarak istihdam etmek üzere ayno dönemde kişilik yeni istihdam yaratmıştır. Daimi istihdama geçişte atlama taşı vazifesi görmektedir. Dönemsel işçileri % 41’i ilk görevlendirmelerini takip eden birinci yıl içerisinde daha uzun dönemli bir iş bulmaktadırlar. İşgücü piyasasının esnekliğini artırmaktadır Avrupa çapında şube aracılığıyla işgücünü şirketlerin ihtiyaçlarıyla neredeyse anında eşleştirebilmektedir. Esnek çalışma için gerçek bir ihtiyacı karşılamaktadır: Dönemsel işçilerin % 33’ü kendi tercihleri olduğu için özel istihdam büroları aracılığıyla dönemsel olarak çalışmaktadır.

31 Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasalarına katkısı (2)
İşçilerin istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır İşçilere eğitim sağlayarak ve çok spesifik iş ortamlarında farklı tecrübeler kazandırarak istihdam edilebilirliği artırmaktadır. Aktif işgücü piyasası politikalarında anahtar bir rol oynamaktadır Kamu programlarında kamu istihdam kurumlarının güvenilir partneri olarak, Ve daha çok insanı işe yerleştirip Kamu istihdam kurumlarıyla işbirliği yaparak aktif işgücü piyasası politikalarını desteklemektedir. Engelli bireylerin işgücü piyasasına girmelerine yardımcı olmakta ve işgücünün çeşitliliğini geliştirmektedir. Özel istihdam büroları aracılığıyla istihdam edilen işçilerin % 40’ı OECD tarafından “işgücü piyasasının dışındakiler” olarak tanımlanan (uzun dönemli işsizler, ilk defa işgücü piyasasına girenler, işgücü piyasasına geri dönen kadınlar, yaşlı bireyler vb) gruplara mensup bireylerdir. Ekonomik büyümeye ve vergi gelirlerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Milyonlarca inanı işe yerleştiren özel istihdam büroları Üye Devletlerin ödediği işsizlik ödemelerini azaltırken yine bu işçiler için ödenen vergi ve sosyal güvenlik primleri yoluyla kamu gelirlerini artırıcı rol oynamaktadır. Öel istihdam büroları aynı zamanda kayıt dışı çalışmanın azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Bazı Batı Avrupa ülkelerinde sektörün vergi gelirlerine yaptığı katkı (gelir vergisi, sosyal güvenlik primleri ve KDV yoluyla) milli gelirin % 1’ine ulaşmaktadır.

32 İşsizlikten istihdama Özel/aile yaşamı ile iş hayatı arasında
Dönemsel çalışma işgücü piyasasındaki farklı geçişlerde aktif bir rol oynamaktadır İşsizlikten istihdama Eğitimden iş hayatına İki ayrı iş arasında Özel/aile yaşamı ile iş hayatı arasında “Dışardakiler”in işgücü piyasasına girmelerine yardımcı olmak Dönemsel çalışmanın hacmi arttıkça uzun dönemli işsizlik azalmaktadır. İşgücü piyasasına giriş için hazırlanırken tecrübe kazandırma Öğrencilere okurken çalışma imkanı sunma Sürekli istihdam için atlama taşı Görevlendirmeler ve mesleki eğitim yoluyla işçilerin istihdam edilebilirliklerini artırma Bir mesleki faaliyeti esnek çalışma ihtiyacına ve ailesel sınırlamalarla uyumlu hale getirme Dönemsel Çalışmanın Rolü

33 Dönemsel işçilerin büyük bir bölümü daha önce öğrenci ya da işsiz olan bireylerdir
20 40 60 80 100% Fransa Diğer Pasif Öğrenci İşsiz Belirli süreli Belirsiz süreli İspanya Çalışıyor Almanya Hiç çalışmamış UD işsiz Kısa Dönemli Dönemsel Hollanda KD Belçika Çalışmamış LT unemployed ST Employed Birleşik Krallık Kısmi süreli Tam zamanlı Dönemsel İşçilerin Önceki Durumları Çalışıyor İşçi Öğrenci ya da pasif Kaynak: Etude ‘Regard des Intérimaires’ (FPETT için BVA, Eylül 06) / BIBB (Öğrenciler için IABS tarafından uyarlanmış veri) / ABU (Ecorys 04) / Federgon (Idea Consult 06) / REC (BMG araştırma anketi) , AGETT

34 Dönemsel çalışma uzun dönemli işsizliğe …
Dönemsel çalışma penetrasyon oranı (2005) 5% Birleşik Krallık 4 = 0,84 3 Hollanda Fransa Belçika 2 1 Almanya İspanya İtalya 2 4 6% Uzun dönemli işsizliğin yüzdesi (2005) Not: * İşsizlik> 12 ay Kaynak: OECD, Ulusal Federasyonlar

35 …ve kayıtdışı çalışmaya karşı etkili bir mücadele aracıdır.
Penetrasyon Oranı (%) Birleşik Krallık Hollanda Fransa Belçika Almanya Danimarka Tahmini kayıtdışı çalışma oranı (GSMH’nin yüzdesi olarak) Artan vergi gelirleri Kaynaklar: EuroStat, Uluslar arası Federasyonlar,

36 Sunumun İçeriği Eurociett’in yapısı ve profili
Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları Eurociett açısından AB politika öncelikleri Tartışma

37 Özel istihdam büroları aracılığıyla çalışmanın ana nedenleri
Sürekli bir iş bulamamış olmak İş tecrübesi kazanmak İş değiştirmek Farklı işverenler için çalışmak Esnek çalışma biçimi İşten ayrılabilme Kısa süreli olarak çalışabilme Kaynak: 700 dönemsel işçiyle yapılan anket, Deloitte & Touche Bakkenist, 2000

38 Özel beceriye sahip işçiler sağlanması
Özel istihdam büroları şirketlere beceri ve işgücü esnekliği sağlamaktadır Dönemsel işçi istihdam etmenin nedenleri (toplam dönemsel işçilerin %’si) Dönemsel İşçilerin Yüzdesi İzinli (hastalık izni, yıllık izin vb) işçilerin yerine Mevsimsel dalgalanma Beklenmedik iş artışı Ekonomik konjonktür Özel beceriye sahip işçiler sağlanması Düzenli işler için işçi sağlanması Dalgalanmaların absorbe edilmesini sağlaması Kaynak: CIETT - “Orchestrating the evolution of Private Employment Agencies“

39 Özel istihdam büroları yüksek katma değerli insan kaynakları hizmetleri sunmaktadır
PrEAs are expanding their basic service offering and are assuming a more important role in wider human resource-related services, such as recruiting, training and the management of human resource-intensive processes. This is occurring particularly in European countries with higher PrEA penetration rates. Our survey of user companies suggests that there is a strong demand for these services, although in some European countries, PrEAs are prohibited from offering them. PrEAs provide recruiting services. In countries where this is permitted, PrEAs not only help companies recruit agency workers, but they also use their recruiting, assessment and matching skills to find permanent workers for the company (Case 7). In the company survey, 41 per cent of respondents indicated that they would probably use this service in the future (Exhibit 12). Aşağıdaki alanlarda özel istihdam bürosu hizmetlerini gelecekte kullanıp kullanmayacağınızı “muhtemelen kullanacağım”, “mümkün” veya “muhtemelen kullanmayacağım” şeklinde belirtir misiniz? “Muhtemelen kullanacağım” cevabı veren işletmelerin yüzdesi Daimi personel istihdamı Internet yoluyla özel hizmetler sunulması İç transferleri yönetme Dış esnekliği yönetme Hareketlilik havuzlarını yönetme Out-placement İç esnekliği yönetme İnsan kaynakları yönetimi Kaynak: Deloitte & Touche Bakkenist, 2000

40 Sunum içeriği Eurociett’in yapısı ve profili
Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları Eurociett açısından AB politika öncelikleri Tartışma

41 Eurociett’in 2007 Halkla İlişkiler Öncelikleri
Güvenceli Esneklik Taslak Dönemsel Çalışma Direktifi İş Hukukun Modernize Edilmesi Tartışması İşçilerin hareketliliği ve İşçilerin Gönderilmesi Direktifi İşçilerin hareketliliği konusunda özel istihdam büroları aracılığıyla çalışmanın kolaylaştırıcı unsur konumuna getirilmesi İşçilerin Gönderilmesi Direktifinin daha iyi uygulanmasına ilişkin siyasi gelişmelerin izlenmesi (sınır ötesine gönderilen dönemsel işçileri konusunda uygulama ve bilgilendirme)

42 Güvenceli Esneklik Tartışması
Geçtiğimiz Haziran ayında AB Komisyonu tarafından güvenceli esneklik konusunda bir bildiri yayınlandı. Bildirinin hedefi güvenceli esnekliği uygulamak üzere Avrupa çapında ortak rehber ilkeler tanımlanmasıydı. Komisyon güvenceli esneklik için dört ana bileşen belirledi: Esnek ve güvenli sözleşme düzenlemeleri Etkili Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Güvenilir ve tepki kabiliyeti olan Yaşam Boyu Öğrenme Sistemleri Modern Sosyal Güvenlik Sistemleri + sosyal ortakların ve sosyal diyalogun kritik rolü AB Üye Devletlerinin karşı karşıya bulunduğu 4 temel zorluk “Dışardakiler”in sayısının çok yüksek, buna karşın belirsiz süreli sözleşmelerin çok sıkı şekilde düzenlenmesi nedeniyle ortaya çıkan iki katmanlı işgücü piyasaları (Fransa/İtalya/İspanya/Yunanistan/Portekiz) Yüksek iş güvencesine sahip işçilerin ağırlıklı, ancak işten çıkarılma durumunda yeni iş bulma şansının az olduğu dinamizmi az işgücü piyasaları (Avusturya/Almanya/Belçika) Yüksek dinamizme sahip ancak beceri açığı yaşayan işgücü piyasaları (Birleşik Krallık, Hollanda, İrlanda) Sosyal yardımlara bağımlılık veya kayıt dışı çalışma nedeniyle “dışardakiler”e yeterince fırsat sunamayan işgücü piyasaları (Yeni Üye Devletler) Eurociett güvenceli esneklik konusundaki tartışmayı, dönemsel çalışmanın işgücü piyasalarında oynadığı olumlu rolün daha iyi anlaşılmasında araç olarak kullanmaktadır.

43 Güvenceli Esneklik: İşçilerin ve işverenlerin çıkarlarını dengeleyen bir kavram
Daha çok iş imkanı yaratma Ek gelir için kısmi süreli ve geçici çalışma imkanı İş-yaşam dengesini sağlama İşverenler Hızlı işgücü değişimlerine uyum sağlanması Hızlı değişen taleplere cevap vererek Pazar pozisyonun gelişmesi İş güvencesinin sağlanması İstihdam edilebilirliğin korunması ve geliştirilmesi Kazanılmış hakların sürekliliğinin sağlanması Sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için rekabet gücünün artırılması Vasıflı işgücüne erişim Çalışanların sadakat duygusunun geliştirilmesi Güvence

44 Güvenceli Esneklik Konusunda Eurociett’in Önerileri
İşgücü piyasalarının işleyişine dönemsel çalışmanın katkısı, özellikle de aktif işgücü piyasası politikaları açısından tanınmalı Özel istihdam büroları yeni iş imkanları sunarak, arz ve talebi eşleştirmede ağ deneyimlerini kullanarak ve işçilerin istihdam edilebilirliklerini geliştirerek aktif işgücü piyasası politikalarına katkıda bulunmaktadırlar. Dönemsel çalışma sektörü bir çok ülkede kamu istihdam kurumlarıyla, bilgii alışverişi, işçilerin istihdam edilebilirliğin artırılması ve belirli hedef grupları desteklenmesi (iş hayatına yeni girenler, uzun dönemli işsizler) gibi konulara yoğunlaşan işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. Dönemsel çalışma hizmetlerine yaygın şekilde konulmaya devam edilen haksız engeller gözden geçirilmeli ve kaldırılmalıdır Özellikle sektörel yasaklamalar, azami görevlendirme süreleri veya sözleşme yenilemelerine getirilen sınırlamalar bu kapsamdadır. Dönemsel çalışma sektörü, dönemsel çalışmanın ulusal işgücü piyasası politikalarının önemli bir unsuru olarak Lizbon istihdam Kılavuzlarına dahil edilmesini teminen 2008 Gözden Geçirmesine dahil edilmelidir.

45 Dönemsel Çalışma Direktifi
1990’ların sonunda Avrupa Komisyonu “atipik” çalışma şekillerini düzenlemek üzere bir dizi çalışma başlattı Kısmi süreli çalışma: Direktif 1997’de kabul edildi Belirli süreli çalışma: Direktif 1999’da kabul edildi Özel İstihdam Büroları aracılığıyla dönemsel çalışma direktifi: Ne sosyal ortaklar arasında, ne de Üye Devletler arasında uzlaşmaya varılamadı  Komisyon kendi Direktif taslağını hazırladı 2002 yılından bu yana söz konusu Direktif Taslağı Konsey’de bloke olmuş durumdadır Birleşik Krallık, İrlanda, Danimarka ve Almanya = blocking minority Stalemate on Equal Treatment provision (same working conditions between agency workers and permanent workers) and on lifting restrictions Eurociett Pozisyonu Mevcut Direktif Taslağı güncelliğini kaybetmiştir Eurociett dönemsel çalışma sektörüne AB düzeyinde düzenleme getirilmesine karşı değildir Yeni taslak dönemsel çalışma sektörünün aşağıdaki ilkeler göz önüne alınarak daha da gelişmesini sağlamalıdır: Hizmet sunumu ve yerleşme serbestisi Dönemsel işçiler, özel istihdam büroları ve kullanıcı şirketler için seçim serbestisi İşçilerin haklarının korunması Düzenlemelere uyum ve kontrol

46 İş Hukukunun Modernize Edilmesi (Yeşil Belge)
Avrupa Komisyonu (İstihdam Genel Müdürlüğü) Kasım 2006’da iş hukukunun nasıl modernize edilmesi gerektiği konusunda bir konsültasyon süreci başlattı AB düzeyindeki tüm paydaşlardan girdi almak üzere bir Yeşil belge yayınlandı Özellikle hassas durumlardaki işçilere ve “atipik” çalışma şekillerine vurgu yapıldı Eurociett Görüşlerinin Anahatları: Dönemsel çalışma iyi düzenlenmiş ve yerleşmiş bir istihdam şeklidir. Eşit bir oyun zemini için dönemsel çalışma hizmeti sağlayan özel istihdam bürolarının karşılaştığı engeller kaldırılmalıdır. Güvenceli esneklik kavramı anlamlı bir işgücü piyasası reformu için ön plana çıkarılmalıdır. Dönemsel işçilerin istihdam statülerinin açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç yoktur zira bu statü ulusal iş hukuku düzenlemeleriyle açık şekilde tanımlanmıştır. Dönemsel işçilerin hakları ve çalışma koşulları ulusal hukukta açık şekilde tanımlanmıştır. Kasım ayında, elde edilen girdilere dayalı olarak yeni bir bildirinin yayınlanması beklenmektedir.

47 Neden Özel İstihdam Bürosu Hizmetleri?
Dış esneklik ihtiyacının yönetilmesi Dalgalanmaları absorbe etmek (mevsimsel, beklenmeyen veya konjonktürel üretim artışları) Yeni bir ürün/hizmetin üretimi/başlangıcı için ek vardiya başlatılması İç işgücünün desteklenmesi Hastalık izni ve yıllık izinler gibi durumlardan kaynaklanan eksikliklerin telafi edilmesi İşe alınması muhtemel personelin bulunarak denenmesi İçerde mevcut olmayan becerileri gerektiren işlerin yerine getirilmesi To have access to a full range of value added HR services Eğitim, işe alma, outplacement, geçici yönetim İnsan kaynakları yönetimiyle ilgili bürokratik işlemlerin yürütülmesi Şirketlerin çekirdek işlerine odaklanmaları sağlanarak verimliliklerinin yükseltilmesi

48 Sunum İçeriği Eurociett’in yapısı ve profili
Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları Eurociett açısından AB politika öncelikleri Tartışma

49


"AB Deneyimi Işığında Özel istihdam Büroları Aracılığıyla Dönemsel Çalışma Annemarie Muntz – Eurociett Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları