Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Deneyimi Işığında Özel istihdam Büroları Aracılığıyla Dönemsel Çalışma Annemarie Muntz – Eurociett Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Deneyimi Işığında Özel istihdam Büroları Aracılığıyla Dönemsel Çalışma Annemarie Muntz – Eurociett Başkanı."— Sunum transkripti:

1 AB Deneyimi Işığında Özel istihdam Büroları Aracılığıyla Dönemsel Çalışma Annemarie Muntz – Eurociett Başkanı

2 Sunum İçeriği 1.Eurociett’in yapısı ve profili 2.Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler 3.Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı 4.Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı 5.Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları 6.Eurociett açısından AB politika öncelikleri 7.Tartışma

3 Sunum İçeriği 1.Eurociett’in yapısı ve profili 2.Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler 3.Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı 4.Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı 5.Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları 6.Eurociett açısından AB politika öncelikleri 7.Tartışma

4 4 Eurociett nedir? Eurociett, Uluslar arası Özel istihdam Büroları Konfederasyonu Ciett’in Avrupa örgütlenmesidir. Eurociett, Avrupa’daki özel istihdam bürolarının çıkarlarını temsil eden tek yetkili örgüttür: –Eurociett’in bu temsil yetkisi AB kurumları ve temel AB paydaşları ( ETUC, UNI-Europa, Businesseurope) ve ulusal hükümetler tarafından tanınmaktadır. 25 ulusal özel istihdam büroları federasyonunu ve Avrupadaki en büyük 6 özel istihdam ve insan kaynakları şirketini bir araya getirmektedir: –Adecco, Kelly Services, Manpower, Randstad, USG People, Vedior Eurociett üyeleri dönemsel çalışma, işe alma, geçici yönetim, yönetici arama, eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren özel şirketleri bir araya getirmektedir. Eurociett üyeleri 30,000 işyerini tensil etmekte, toplam 210,000 iç personel ve tam zaman eşdeğeri olarak günlük ortalama 3.2 milyon dönemsel işçi istihdam etmektedirler.

5 5 Eurociett Üyesi Ulusal Federasyonlar Hollanda ABU Fransa PRISME Birleşik Krallık REC Almanya BZA Avusturya VZA Norveç BRF Belçika FEDERGON Polonya ZAPT Yunanistan ENEPASE Danimarka DHS İtalya CONFINTERIM İspanya AGETT & AETT Finlandiya HPL İsviçre VPDS Makedonya PARTNER Çek Cum. APPS İrlanda NRF Slovakya APAS Lüksemburg ULEDI İsveç ALMEGA Estonya EFPRA Portekiz APESPE Macaristan SZTMSZ Bulgaristan BG Staffing

6 6 Eurociett Üyesi Şirketler

7 7 Eurociett’in uzun dönemli hedefleri Özel İstihdam Bürolarının uzun dönemli büyüme potansiyellerini artırarak çıkarlarını korumak ve geliştirmek Sektörün çalışabileceği en uygun hukuki ortamı yaratmak Sektörün imajını geliştirmek ve temsil gücünü artırmak Özel istihdam bürolarının, özellikle aşağıda gösterilen üç alanda işgücü piyasalarına yaptığı katkıyı daha görnürü kılmak: –İstihdam yaratma (iş arayanlar iş sağlanması, daimi istihdama geçişte atlama taşı olması, işçilerin istihdam edilebilirliğinin artması, yeni işlerin yaratılması); –Farklı kategorilerdeki işçilerin (engelliler, işgücü piyasasına yeni giren kişiler, uzun süreli işsizler) işgücü piyasasına girşi ve entegrasyonu; –Ekonomik büyüme ve kamu bütçe gelirlerine katkı

8 8 Başarılar 1.Mevzuatın serbestleşmesi: –1992 yılında İtalya, İspanya ve Almanya’ya karşı Avrupa Komisyonu nezdinde şikayet başvurusu yapılarak bu ülkelerin tedricen özel istihdam büroları mevzuatını serbestleştirmeleri sağlandı : (İspanya 1994), (İtalya 1997+ Biaggi yasası 2003), (Almanya 1992-1997, 2004) –Daha sonra Yunanistan (1999), Finlandiya (1993) ve İsveç’te (1993) yasal tanıma, –Hollanda (1998 ve 2003), Belçika (1997 ve 2003), Fransa’da (2005) daha ileri düzeyde serbestleşme sağlandı. 2. Özel istihdam büroları aracılığıyla dönemsel çalışma sektörünün görünürlüğünün iyileştirilmesi: –Dönemsel çalışma sektörü üzerine araştırmalar : stratejik raporlar (McKinsey 2000 – Bain 2007), mevzuatın gözden geçirilmesi (Dublin Vakfı – 2006), veri toplama –UNI-Europa ile Avrupa Sosyal Diyaloğu: 2 ortak deklarasyon yayınlandı (Dönemsel Çalışma Direktifi 2001, Güvenceli Esneklik 2007) –Wim Kok Raporu’nda dönemsel çalışma sektörünün Lizbon hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı yapan bir unsur olarak tanınması –Dönemsel çalışmanın güvenceli esneklik politikalarının uygulanmasındaki rolünün “Avrupa Komisyonu’nun “Ortak Güvenceli Esneklik İlkelerine Doğru” başlıklı bildirisinde altı çizilmiş olması

9 9 Faaliyetler ve Organizasyon Etkili Siyasi Lobicilik –En önemli işlev üyelerin faaliyetlerini pozitif ve destekleyici bir hukuk ve mevzuat çerçevesi içerisinde yürütmelerine yardımcı olmaktır. Politika İzleme –Public Affairs Report (aylık), Avrupa düzeyinde en son politika gelişmelerini izler –Üye haber bülteni (üç aylık), konfederasyon ve üyeleri hakkında haber ve bilgi sağlar –Ve Araştırma Merkezini de içeren bir internet sitesi bulunmaktadır. En İyi Uygulamaların Paylaşılması –Sektörün genelini ilgilendiren konularda Üyelerin en iyi uygulamaların paylaşılması amacına dönük düzenli toplantılar ve özel amaçlı seminerler. –Yıllık Konferans Anketler ve veri toplama –Özel istihdam büroları sektörüne ilişkin temel verilerin toplanması ve sektörle ilgili anketlerin yapılması 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu yılda dört defa toplanmaktadır. Üyelerin tamamının katıldığı ve en üst karar organı olan Genel Kurul ise yılda üç defa toplanmaktadır. Daimi Sekretarya –2005 yılından bu yana Ciett ve Eurociett, Konfederasyonun faaliyetlerini ve profesyonelliğini güçlendirmek üzere 3 tam zamanlı çalışandan oluşan bir ortak daimi sekretarya oluşturmuş bulunmaktadırlar.

10 Sunum İçeriği 1.Eurociett’in yapısı ve profili 2.Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler 3.Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı 4.Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı 5.Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları 6.Eurociett açısından AB politika öncelikleri 7.Tartışma

11 11 Üçlü iş ilişkisi İşveren: Özel İstihdam Bürosu Çalışan: Dönemsel işçi Müşteri: Dönemsel işçinin görevlendirildiği kullanıcı şirket Özel istihdam bürosu aracılığıyla dönemsel çalışma, bir özel istihdam bürosu, işçi, ve kullanıcı şirket arasındaki üçlü iş ilişkisine dayanır. (belirli süreli iş sözleşmeleri, alt yüklenicilik veya kendi hesabına çalışma ile karıştırılmamalıdır)

12 12 Son derece sıkı şekilde düzenlenmiş bir pazar Uluslar arası, Avrupa ve ulusal düzeylerde oldukça iyi düzenlenmiş bir sektör –Uluslar arası düzeyde: Hukuki çerçeve Özel İstihdam Bürolarına İlişkin 181 sayılı Sözleşme ve 188 sayılı Tavsiye Kararıyla oluşmuştur Öz düzenleme: Ciett Davranış Kuralları (Code of Conduct) –AB Düzeyi İşçilerin Gönderilmesi Direktifi İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi Kişisel Verilerin Korunması Direktifi İş Akdi Hakkında Bilgilendirme Direktifi Dönemsel Çalışma Direktifi (Taslak) Eurociett Davranış Kuralları –Ulusal Düzey Sektör büyük ölçüde ulusal iş hukuku düzenlemeleriyle yönetilmektedir. Bir çok ülkede hukuki çerçeve, toplu sözleşmelerle güçlendirilmektedir Özel istihdam bürolarının ulusal sektörel örgütlerinin davranış kuralları da bulunmaktadır. Sektördeki büyüme mevzuatın gözden geçirilmesine yol açmaktadır (esneklik ve güvence arsasında daha iyi denge kurulması ve/veya kapsamın genişletilmesi)

13 13 Avrupa’da (AB 15) yasal kısıtlamalar 1970’lerde, 1980’li ve 90’lı yılların sonunda yeni mevzuat ‘dalgaları’ Çok sayıda hukuki kısıtlama ve şartlar –Bir çok ülkede lisans ve/veya izin düzenlemeleri bulunmaktadır. –Sektörel yasaklamalara sık rastlanmaktadır (kamu sektörü, inşaat vb) –Azami görevlendirme süresi ve sözleşmenin yenilenebilmesi üzerinde sınırlamalar –Eşit muamele şartları –Ulusal davranış kuralları yoluyla iç düzenlemeler Bir çok ülkede gelişmiş işkolu toplu sözleşmeleri

14 14 Avrupa’da (AB 15) yasal kısıtlamalar Lisans/İzin Sektörel yasaklar Kullanım nedenlerinde sınırlama Azami görevlendirme süresi Grevci işçilerin yerine kullanma yasağı Avusturya  Belçika  Danimarka  Finlandiya  Fransa  Almanya  Yunanistan  İrlanda  İtalya  Hollanda  Lüksemburg  Portekiz  İspanya  İsveç  Birleşik Krallık  (Tarım) 

15 15 Avrupa’da (AB 12- yeni Üye Devletler) yasal kısıtlamalar Yeni Üye Devletlerin çoğunda lisans/izin şartı bulunmaktadır. Yarıya yakınında yasal çerçeve niteliğinde düzenleme yoktur veya çok azdır. Konuya ilişkin hukuki düzenlemeler oldukça yenidir (ILO Sözleşmesi ile bağlantılı olarak). Özel istihdam bürosunun doğrudan işveren olduğu üçlü iş ilişkisine dayalıdır. Sektörel kısıtlamalar ‘tehlikeli işler’le sınırlanmıştır ancak bazı başka sınırlamalar da vardır. Halihazırda hiçbir yeni Üye Devlette işkolu toplu sözleşmesi bulunmamaktadır.

16 16 Avrupa’da (AB 12- yeni Üye Devletler) yasal kısıtlamalar Lisans/İzin Sektörel yasaklar Kullanım nedenlerinde sınırlama Azami görevlendirme süresi Grevci işçilerin yerine kullanma yasağı Bulgaristan Çek Cum.     GKRY   Bilgi yok Estonya   Bilgi yok Macaristan   Letonya     Bilgi yok Litvanya  Malta  Bilgi yok Polonya     Romanya   Slovakya  Slovenya  

17 17 Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Çalışan Dönseml İşçiler için Eşit Muamele Şartları Eşit ücret Eşit çalışma süresi Sosyal hak ve menfaatler Hak kazanım süresi Avusturya  yok Belçika  yok Çek Cum.  Danimarka Fransa  yok Almanya  -  6 hafta Yunanistan  yok Macaristan  Eşit ücret için altı ay Eşit muamele için 12 ay İtalya  yok Hollanda  Yok (eşit ücret hariç = 26 hafta) Polonya  yok Portekiz  yok Romanya  İspanya  yok Slovakya  Slovenya  İsveç Birleşik Krallık

18 18 Yasal engellerin kaldırılması yönünde bir eğilim SınırlayıcıLiberal Hukuki Çerçevenin Gelişimi 1994-2006 Sektör sınırlamalarının kaldırılması + Azami görevlendirme süresinin uzatılması (2004) Opening to permanent recruitment (2005) Sektörün yasal çerçeveye kavuşması (1997) + amaç sınırlamalarının kaldırılması + insan kaynakların şirketlerine izin verilmesi (03) Sektörün hukuki çerçeveye kavuşması (2001) Sektör sınırlaması (2004) + süre sınırlaması (2002) kalıdırldı Azami görevlendirme süresinin uzatılması (1997) + sektör sınırlamalarının kaldırılması (2001) Hukuki olarak tanıma (1994) + ek maliyetlerin kalıdırlması (2006) Süre ve sektör sınırlamaları kaldrıldı (98) Azami görevlendirme süresinin uzatılması + insan kaynakları şirketlerine izin verilmesi (1999) Kullanım nedenlerinin genişletilmesi (2004) Hollanda Finlandiya Danimarka İrlanda Birleşik Krallık ABD Japonya Yunanistan Polonya Fransa İtalya Belçika Portekiz İspanya Almanya

19 Sunum İçeriği 1.Eurociett’in yapısı ve profili 2.Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler 3.Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı 4.Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı 5.Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları 6.Eurociett açısından AB politika öncelikleri 7.Tartışma

20 20 Avrupa’da Dönemsel Çalışma Pazarı Küçük ancak önemli bir sektör –AB ortalaması itibariyle ulusal işgücünün % 1.7’sini temsil etmektedir. –Toplam dönemsel işçi sayısı = 3.2 milyon tam zamanlı eşdeğeri (2006) –20.000 firma ve 30.000 işyeri –Yıllık ciro: 85 milyar avro Yeni pazarlar oluşmaktadır: Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri (Yeni Üye Devletler) Sektörel dağılım ülkeler arası farklılıklar göstermektedir: –Yaklaşık üçte birinde görevlendirmeler imalat sanayiinde yoğunlaşmaktadır (Avusturya, Fransa, Hollanda, Portekiz) –Yaklaşık üçte birinde (Yunanistan, İspanya, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık) yoğunlaşırken geri kalanlarda daha dengeli bir dağılım bulunmaktadır (Belçika, Danimarka, Finlandiya, İtalya) –Az sayıda ülkede (Danimarka, Hollanda, Norveç, Birleşik Krallık) kamu sektöründe önemli ölçüde kullanım gözlenmektedir Ortala dönemsel işçinin profili: –Genelde düşük vasıflı olmakla birlikte daha yüksek vasıf gerektiren işlere doğru ilerleyen, –Çoğunlukla erkek ve genç işçiler. İşletmelerin işgücü esnekliği ihtiyacını karşılarken çalışma şartları açısından işçilerin haklarını korumaktadır (esneklik ve iş güvencesi arasındaki denge açısından en iyi çözüm)

21 21 Dönemsel çalışma penetrasyon oranı ülkelere göre büyük farklılıklar göstermektedir *Penetrasyon oranı = Tam zaman eşdeğeri dönemsel işçilerin sayısının işgücüne oranı **19 ülkenin ortalaması Kaynak: EuroFound, EuroStat, Ciett, Federgon, Prisme, BZA, ABU, REC, AGETT, Alman Devlet İstatistikleri, ONS, Prognos Avrupa Ortalaması**: 1.7% Toplam İşgücü (2005)* Dönemsel çalışma penetrasyon oranı (2005)

22 22 Ülke başına özel istihdam bürolarının şube sayısı - Kaynak: CIETT Şube sayısı Birleşik Krallık Fransa İspanya Avusturya Belçika Portekiz Almanya Danimarka Hollanda İtalya

23 23 Ülke başına özel istihdam bürosu sayısı - Kaynak: CIETT Finlandiya, İtalya, Portekiz ve İsveç için 2005 verisi Özel İstihdam Bürosu Sayısı 10.462 Birleşik Krallık Fransa İspanya Avusturya Belçika Portekiz Almanya Danimarka Hollanda İtalya İsviçre Polonya İsveç

24 24 Tam zaman eşdeğeri olarak günlük toplam dönemsel işçi sayısı, 2006 - Kaynak: Ciett, Finlandiya, İtalya, Portekiz, İspanya, Polonya, İsveç için 2005 verisi Dönemsel İşçi Sayısı Birleşik Krallık Fransa İspanya Avusturya Belçika Portekiz Almanya İrlanda Hollanda İtalya Norveç Finlandiya İsveç Polonya Danimarka İsviçre

25 25 € milyar – Kaynak: ING, Goldman Sachs, Ciett Özel İstihdam Büroları Sektörünün Ciro Açısından Gelişimi

26 26 Toplam küresel gelirlerden elde edilen pay % – Kaynak: Ciett, ING, Randstad Dünya çapında özel istihdam büroları sektöründe ciro dağılımı (2005) Birleşik Krallık Almanya Hollanda Diğer ülkeler ABD Avustralya ve Yeni Zelanda Japonya Fransa Kanada

27 27 Sektörde konsolidasyon ülkelere göre değişiklik göstermektedir Note: revenues only for TAW activities in Belgium and Germany Source: Van Lanschot bankers, Deutsche Bank, Kepler, Credit Suisse, National Federation Statistics Büyük küresel oyuncuların hakim olduğu yoğunlaşmış pazar Çok parçalanmış pazar Yerel oyuncuların da yer aldığı parçalanmış pazar İlk 5 şirketin payı (%) Özel İstihdam Büroları Sektör Gelirleri, milyar avro, 2005

28 Sunum İçeriği 1.Eurociett’in yapısı ve profili 2.Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler 3.Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı 4.Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı 5.Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları 6.Eurociett açısından AB politika öncelikleri 7.Tartışma

29 29 Sektörün giderek artan tanınırlığı Avrupa Birliği –Avrupa Komisyonu – Güvenceli Esneklik Bildirisi «Tüm paydaşları (her düzeydeki kamu makamları, eğitim ve öğretim kurumları, sosyal ortaklar, şirketler, STK'lar, özel istihdam büroları) içerecek kamu-özel işbirlikleri aktif işgücü piyasası politikalarının etkinliğine katkıda bulunabilir. » –Wim Kok Raporu (« Jobs, Jobs, Jobs » - 2003): « Özel istihdam büroları, işçiler için güvence sağlarken firmalar ve işçilere esneklik ve hareketlilik tanıyan yeni aracılar olarak modern bir işgücü piyasasında yerlerini almalıdırlar.[…] Özel istihdam büroları aracılığıyla dönemsel çalışmanın önündeki engellerin kaldırılması iş fırsatlarının ve işgücü piyasasında uyumun artmasını destekleyecektir. » Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) –« Özel istihdam büroları giderek karmaşık hale gelen işgücü piyasalarında faydalı bir rol oynamaktadır » Hizmetler Direktifi broşürü - 2005 Uluslararası Çalışma Örgütü: 181 Sayılı Sözleşme (1997) “İşgücü piyasalarının işleyişinde esnekliğin farkında olarak, ve (…) iyi işleyen bir işgücü piyasasında özel istihdam bürolarının oynayabileceği rolü de tanıyarak, bu Sözleşmenin amaçlarından biri de sözleşme hükümleri kapsamında özel istihdam bürolarının işleyişini ve bu büroların hizmetlerini kullanan işçilerin korunmasını mümkün kılmaktır. one purpose of this Convention is to allow the operation of private employment agencies as well as the protection of the workers using their services, within the framework of its provisions.“

30 30 Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasalarına katkısı İş arayanlara iş sağlamakta ve hem kısa dönemli, hem de uzun dönemli işsizliğin azaltılmasına katıda bulunmaktadırlar –Özel istihdam büroları 3.2 milyon tam zamanlı eşdeğeri dönemsel işçi çalıştırmakta ve210.000 iç personel istihdam etmektedirler. Normal şartlar altında ortaya çıkmayacak yeni istihdam yaratmaktadırlar: –Dönemsel çalışma yoluyla 2003-2005 yılları arasında yalnızca 6 AB ülkesinde (Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya) 350.000 kişilikyeni istihdam yaratmıştır. Bu aynı dönemde yaratılan toplam istihdamın % 24’üne denk gelmektedir. –Yaratılan bu yeni istihdamın % 80’i daimi işlerin yerini alarak değil, bunlara ek olarak ortaya çıkmıştır. –Ayrıca özel istihdam büroları sektörü de kendi personeli olarak istihdam etmek üzere ayno dönemde 15.000 kişilik yeni istihdam yaratmıştır. Daimi istihdama geçişte atlama taşı vazifesi görmektedir. –Dönemsel işçileri % 41’i ilk görevlendirmelerini takip eden birinci yıl içerisinde daha uzun dönemli bir iş bulmaktadırlar. İşgücü piyasasının esnekliğini artırmaktadır –Avrupa çapında 30.000 şube aracılığıyla işgücünü şirketlerin ihtiyaçlarıyla neredeyse anında eşleştirebilmektedir. –Esnek çalışma için gerçek bir ihtiyacı karşılamaktadır: Dönemsel işçilerin % 33’ü kendi tercihleri olduğu için özel istihdam büroları aracılığıyla dönemsel olarak çalışmaktadır.

31 31 Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasalarına katkısı (2) İşçilerin istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır –İşçilere eğitim sağlayarak ve çok spesifik iş ortamlarında farklı tecrübeler kazandırarak istihdam edilebilirliği artırmaktadır. Aktif işgücü piyasası politikalarında anahtar bir rol oynamaktadır –Kamu programlarında kamu istihdam kurumlarının güvenilir partneri olarak, –Ve daha çok insanı işe yerleştirip Kamu istihdam kurumlarıyla işbirliği yaparak aktif işgücü piyasası politikalarını desteklemektedir. Engelli bireylerin işgücü piyasasına girmelerine yardımcı olmakta ve işgücünün çeşitliliğini geliştirmektedir. –Özel istihdam büroları aracılığıyla istihdam edilen işçilerin % 40’ı OECD tarafından “işgücü piyasasının dışındakiler” olarak tanımlanan (uzun dönemli işsizler, ilk defa işgücü piyasasına girenler, işgücü piyasasına geri dönen kadınlar, yaşlı bireyler vb) gruplara mensup bireylerdir. Ekonomik büyümeye ve vergi gelirlerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. –Milyonlarca inanı işe yerleştiren özel istihdam büroları Üye Devletlerin ödediği işsizlik ödemelerini azaltırken yine bu işçiler için ödenen vergi ve sosyal güvenlik primleri yoluyla kamu gelirlerini artırıcı rol oynamaktadır. –Öel istihdam büroları aynı zamanda kayıt dışı çalışmanın azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. –Bazı Batı Avrupa ülkelerinde sektörün vergi gelirlerine yaptığı katkı (gelir vergisi, sosyal güvenlik primleri ve KDV yoluyla) milli gelirin % 1’ine ulaşmaktadır.

32 32 Dönemsel çalışma işgücü piyasasındaki farklı geçişlerde aktif bir rol oynamaktadır İşsizlikten istihdama İki ayrı iş arasında Eğitimden iş hayatına Özel/aile yaşamı ile iş hayatı arasında Dönemsel Çalışmanın Rolü “Dışardakiler”in işgücü piyasasına girmelerine yardımcı olmak Dönemsel çalışmanın hacmi arttıkça uzun dönemli işsizlik azalmaktadır. Sürekli istihdam için atlama taşı Görevlendirmel er ve mesleki eğitim yoluyla işçilerin istihdam edilebilirliklerin i artırma İşgücü piyasasına giriş için hazırlanırken tecrübe kazandırma Öğrencilere okurken çalışma imkanı sunma Bir mesleki faaliyeti esnek çalışma ihtiyacına ve ailesel sınırlamalarla uyumlu hale getirme

33 33 Dönemsel işçilerin büyük bir bölümü daha önce öğrenci ya da işsiz olan bireylerdir Kaynak: Etude ‘Regard des Intérimaires’ (FPETT için BVA, Eylül 06) / BIBB (Öğrenciler için IABS tarafından uyarlanmış veri) / ABU (Ecorys 04) / Federgon (Idea Consult 06) / REC (BMG araştırma anketi), AGETT Çalışıyor İşçi Öğrenci ya da pasif

34 34 Dönemsel çalışma uzun dönemli işsizliğe … Uzun dönemli işsizliğin yüzdesi (2005) 0 1 2 3 4 5% 0246% Dönemsel çalışma penetrasyon oranı (2005) İtalya İspanya Almanya Belçika Hollanda Fransa Birleşik Krallık R² = 0,84 Not: * İşsizlik> 12 ay Kaynak: OECD, Ulusal Federasyonlar

35 35 …ve kayıtdışı çalışmaya karşı etkili bir mücadele aracıdır. Kaynaklar: EuroStat, Uluslar arası Federasyonlar, Artan vergi gelirleri Tahmini kayıtdışı çalışma oranı (GSMH’nin yüzdesi olarak) Penetrasyon Oranı (%) Almanya Danimarka Belçika Hollanda Fransa Birleşik Krallık

36 Sunumun İçeriği 1.Eurociett’in yapısı ve profili 2.Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler 3.Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı 4.Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı 5.Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları 6.Eurociett açısından AB politika öncelikleri 7.Tartışma

37 37 Özel istihdam büroları aracılığıyla çalışmanın ana nedenleri Kaynak: 700 dönemsel işçiyle yapılan anket, Deloitte & Touche Bakkenist, 2000 Sürekli bir iş bulamamış olmak İş tecrübesi kazanmak İş değiştirmek Farklı işverenler için çalışmak Esnek çalışma biçimi İşten ayrılabilme Kısa süreli olarak çalışabilme

38 38 Özel istihdam büroları şirketlere beceri ve işgücü esnekliği sağlamaktadır Dönemsel işçi istihdam etmenin nedenleri (toplam dönemsel işçilerin %’si) Kaynak: CIETT - “Orchestrating the evolution of Private Employment Agencies“ - 2000 Dönemsel İşçilerin Yüzdesi Ekonomik konjonktür Beklenmedik iş artışı Mevsimsel dalgalanma İzinli (hastalık izni, yıllık izin vb) işçilerin yerine Dalgalanmala rın absorbe edilmesini sağlaması Düzenli işler için işçi sağlanması Özel beceriye sahip işçiler sağlanması

39 39 Özel istihdam büroları yüksek katma değerli insan kaynakları hizmetleri sunmaktadır Kaynak: Deloitte & Touche Bakkenist, 2000 “Muhtemelen kullanacağım” cevabı veren işletmelerin yüzdesi Aşağıdaki alanlarda özel istihdam bürosu hizmetlerini gelecekte kullanıp kullanmayacağınızı “muhtemelen kullanacağım”, “mümkün” veya “muhtemelen kullanmayacağım” şeklinde belirtir misiniz? Internet yoluyla özel hizmetler sunulması Daimi personel istihdamı İç transferleri yönetme Dış esnekliği yönetme Hareketlilik havuzlarını yönetme Out-placement İç esnekliği yönetme İnsan kaynakları yönetimi

40 Sunum içeriği 1.Eurociett’in yapısı ve profili 2.Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler 3.Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı 4.Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı 5.Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları 6.Eurociett açısından AB politika öncelikleri 7.Tartışma

41 41 Eurociett’in 2007 Halkla İlişkiler Öncelikleri Güvenceli Esneklik Taslak Dönemsel Çalışma Direktifi İş Hukukun Modernize Edilmesi Tartışması İşçilerin hareketliliği ve İşçilerin Gönderilmesi Direktifi –İşçilerin hareketliliği konusunda özel istihdam büroları aracılığıyla çalışmanın kolaylaştırıcı unsur konumuna getirilmesi –İşçilerin Gönderilmesi Direktifinin daha iyi uygulanmasına ilişkin siyasi gelişmelerin izlenmesi (sınır ötesine gönderilen dönemsel işçileri konusunda uygulama ve bilgilendirme)

42 42 Güvenceli Esneklik Tartışması Geçtiğimiz Haziran ayında AB Komisyonu tarafından güvenceli esneklik konusunda bir bildiri yayınlandı. Bildirinin hedefi güvenceli esnekliği uygulamak üzere Avrupa çapında ortak rehber ilkeler tanımlanmasıydı. Komisyon güvenceli esneklik için dört ana bileşen belirledi: –Esnek ve güvenli sözleşme düzenlemeleri –Etkili Aktif İşgücü Piyasası Politikaları –Güvenilir ve tepki kabiliyeti olan Yaşam Boyu Öğrenme Sistemleri –Modern Sosyal Güvenlik Sistemleri + sosyal ortakların ve sosyal diyalogun kritik rolü AB Üye Devletlerinin karşı karşıya bulunduğu 4 temel zorluk –“Dışardakiler”in sayısının çok yüksek, buna karşın belirsiz süreli sözleşmelerin çok sıkı şekilde düzenlenmesi nedeniyle ortaya çıkan iki katmanlı işgücü piyasaları (Fransa/İtalya/İspanya/Yunanistan/Portekiz) –Yüksek iş güvencesine sahip işçilerin ağırlıklı, ancak işten çıkarılma durumunda yeni iş bulma şansının az olduğu dinamizmi az işgücü piyasaları (Avusturya/Almanya/Belçika) –Yüksek dinamizme sahip ancak beceri açığı yaşayan işgücü piyasaları (Birleşik Krallık, Hollanda, İrlanda) –Sosyal yardımlara bağımlılık veya kayıt dışı çalışma nedeniyle “dışardakiler”e yeterince fırsat sunamayan işgücü piyasaları (Yeni Üye Devletler) Eurociett güvenceli esneklik konusundaki tartışmayı, dönemsel çalışmanın işgücü piyasalarında oynadığı olumlu rolün daha iyi anlaşılmasında araç olarak kullanmaktadır.

43 43 Güvenceli Esneklik: İşçilerin ve işverenlerin çıkarlarını dengeleyen bir kavram Esneklik İşçiler Daha çok iş imkanı yaratma Ek gelir için kısmi süreli ve geçici çalışma imkanı İş-yaşam dengesini sağlama İşverenler Hızlı işgücü değişimlerine uyum sağlanması Hızlı değişen taleplere cevap vererek Pazar pozisyonun gelişmesi İşçiler İş güvencesinin sağlanması İstihdam edilebilirliğin korunması ve geliştirilmesi Kazanılmış hakların sürekliliğinin sağlanması İşverenler Sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için rekabet gücünün artırılması Vasıflı işgücüne erişim Çalışanların sadakat duygusunun geliştirilmesi Güvence

44 44 Güvenceli Esneklik Konusunda Eurociett’in Önerileri İşgücü piyasalarının işleyişine dönemsel çalışmanın katkısı, özellikle de aktif işgücü piyasası politikaları açısından tanınmalı –Özel istihdam büroları yeni iş imkanları sunarak, arz ve talebi eşleştirmede ağ deneyimlerini kullanarak ve işçilerin istihdam edilebilirliklerini geliştirerek aktif işgücü piyasası politikalarına katkıda bulunmaktadırlar. –Dönemsel çalışma sektörü bir çok ülkede kamu istihdam kurumlarıyla, bilgii alışverişi, işçilerin istihdam edilebilirliğin artırılması ve belirli hedef grupları desteklenmesi (iş hayatına yeni girenler, uzun dönemli işsizler) gibi konulara yoğunlaşan işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. Dönemsel çalışma hizmetlerine yaygın şekilde konulmaya devam edilen haksız engeller gözden geçirilmeli ve kaldırılmalıdır –Özellikle sektörel yasaklamalar, azami görevlendirme süreleri veya sözleşme yenilemelerine getirilen sınırlamalar bu kapsamdadır. Dönemsel çalışma sektörü, dönemsel çalışmanın ulusal işgücü piyasası politikalarının önemli bir unsuru olarak Lizbon istihdam Kılavuzlarına dahil edilmesini teminen 2008 Gözden Geçirmesine dahil edilmelidir.

45 45 Dönemsel Çalışma Direktifi 1990’ların sonunda Avrupa Komisyonu “atipik” çalışma şekillerini düzenlemek üzere bir dizi çalışma başlattı –Kısmi süreli çalışma: Direktif 1997’de kabul edildi –Belirli süreli çalışma: Direktif 1999’da kabul edildi –Özel İstihdam Büroları aracılığıyla dönemsel çalışma direktifi: Ne sosyal ortaklar arasında, ne de Üye Devletler arasında uzlaşmaya varılamadı  Komisyon kendi Direktif taslağını hazırladı 2002 yılından bu yana söz konusu Direktif Taslağı Konsey’de bloke olmuş durumdadır –Birleşik Krallık, İrlanda, Danimarka ve Almanya = blocking minority –Stalemate on Equal Treatment provision (same working conditions between agency workers and permanent workers) and on lifting restrictions Eurociett Pozisyonu –Mevcut Direktif Taslağı güncelliğini kaybetmiştir –Eurociett dönemsel çalışma sektörüne AB düzeyinde düzenleme getirilmesine karşı değildir –Yeni taslak dönemsel çalışma sektörünün aşağıdaki ilkeler göz önüne alınarak daha da gelişmesini sağlamalıdır: Hizmet sunumu ve yerleşme serbestisi Dönemsel işçiler, özel istihdam büroları ve kullanıcı şirketler için seçim serbestisi İşçilerin haklarının korunması Düzenlemelere uyum ve kontrol

46 46 İş Hukukunun Modernize Edilmesi (Yeşil Belge) Avrupa Komisyonu (İstihdam Genel Müdürlüğü) Kasım 2006’da iş hukukunun nasıl modernize edilmesi gerektiği konusunda bir konsültasyon süreci başlattı AB düzeyindeki tüm paydaşlardan girdi almak üzere bir Yeşil belge yayınlandı -Özellikle hassas durumlardaki işçilere ve “atipik” çalışma şekillerine vurgu yapıldı Eurociett Görüşlerinin Anahatları: –Dönemsel çalışma iyi düzenlenmiş ve yerleşmiş bir istihdam şeklidir. –Eşit bir oyun zemini için dönemsel çalışma hizmeti sağlayan özel istihdam bürolarının karşılaştığı engeller kaldırılmalıdır. –Güvenceli esneklik kavramı anlamlı bir işgücü piyasası reformu için ön plana çıkarılmalıdır. –Dönemsel işçilerin istihdam statülerinin açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç yoktur zira bu statü ulusal iş hukuku düzenlemeleriyle açık şekilde tanımlanmıştır. –Dönemsel işçilerin hakları ve çalışma koşulları ulusal hukukta açık şekilde tanımlanmıştır. Kasım ayında, elde edilen girdilere dayalı olarak yeni bir bildirinin yayınlanması beklenmektedir.

47 47 Neden Özel İstihdam Bürosu Hizmetleri? Dış esneklik ihtiyacının yönetilmesi –Dalgalanmaları absorbe etmek (mevsimsel, beklenmeyen veya konjonktürel üretim artışları) –Yeni bir ürün/hizmetin üretimi/başlangıcı için ek vardiya başlatılması İç işgücünün desteklenmesi –Hastalık izni ve yıllık izinler gibi durumlardan kaynaklanan eksikliklerin telafi edilmesi –İşe alınması muhtemel personelin bulunarak denenmesi –İçerde mevcut olmayan becerileri gerektiren işlerin yerine getirilmesi –To have access to a full range of value added HR services –Eğitim, işe alma, outplacement, geçici yönetim İnsan kaynakları yönetimiyle ilgili bürokratik işlemlerin yürütülmesi Şirketlerin çekirdek işlerine odaklanmaları sağlanarak verimliliklerinin yükseltilmesi

48 Sunum İçeriği 1.Eurociett’in yapısı ve profili 2.Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler 3.Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı 4.Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına katkısı 5.Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler açısından faydaları 6.Eurociett açısından AB politika öncelikleri 7.Tartışma

49 49


"AB Deneyimi Işığında Özel istihdam Büroları Aracılığıyla Dönemsel Çalışma Annemarie Muntz – Eurociett Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları