Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finlandiya’da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finlandiya’da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta."— Sunum transkripti:

1 Finlandiya’da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü

2 CumhurbaşkanıHükümetParlemento Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı Kurum ve Kuruluşlar Bölgesel Resmi İdari Kurumlar Belediyeler A4 05/2005/tao/paht Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari seviyeler 1.9.2014

3 Finlandiya’da sosyal koruma temel ilkeleri: 3 temel esas Genel asgari sigorta kapsam modeli (vergilerle finanse edilen) Gelir ilişkili sigorta modeli (primlerle finanse edilen) Belediyelere dayalı Hizmetler - Sağlık Hizmetleri Sosyal Hizmetler Uzun vadeli bakım dahil

4 4 1.9.2014 STM Gönüllü işsizlik

5 Finlandiya’da sosyal koruma: temel unsurlar  Üç unsur: koruyucu sosyal ve sağlık politikası, sosyal ve sağlık bakım hizmetleri, sosyal sigorta  Sistem birkaç on yılda oluşturuldu  Yardımların genel ve yaygın olma özelliği  Kapsamlı temel güvenlik ve gelir alakalı yardımlar  Ülkede ikamet ediyor olmak kişinin sosyal güvenlikten yararlanmasını sağlar.  Ülkede ikamet edenler sosyal güvenlik kapsamına girer ve tüm çalışanlar istihdama dayalı yardımlardan faydalanma hakkına sahiptir ( devlet sosyal sigortası).  Temel olarak merkezi hükümet, belediyeler ve işverenler tarafından finanse edilir.  Gelir dağılımı oldukça eşit.  Toplumsal cinsiyet eşitliği sisteme iyi şekilde yerleşmiş. 1.9.2014

6 Sonuçlar  Sosyal güvenlik ağları sosyal içerme sağlar; fakirliği önler ve ekonomik büyümeyi tetikler.  Sosyal güvenlik ağları aşamalı olarak yapılandırılabilir. Toplumdaki en savunmasız kişileri korumak devletin sorumluluğudur; evrensel yaklaşım iyi sonuçlar vermiştir.  İyi tasarlanmış sosyal güvenlik modeli yeterli yardım sağlarken finansal olarak da sürdürülebilir olabilir.  İstihdam, sosyal güvenlik sağlamanın gerekli bir yoludur.

7 Strateji, 5-10 yıl Strateji, 5-10 yıl Eylem ve ekonomik plan, Kaynaklar hakkında kararname Eylem ve ekonomik plan, Kaynaklar hakkında kararname Stratejik Yönlendirme Performans Yönlendirme Bütçe / Tamamlayıcı bütçe Bütçe / Tamamlayıcı bütçe Kurum tarafından performans sözleşmeleri 4/1 yılda Kurum tarafından performans sözleşmeleri 4/1 yılda Performans Yönetimi Performans birimlerinin eylem planları Performans birimlerinin eylem planları Gruba özel ve kişisel görevler ve amaçlar Gruba özel ve kişisel görevler ve amaçlar Bakanlığın eylem planı A8 05/2005/tao/paht Hükümet programı - Hükümet strateji - belgesi - politika programları Harcama limitleri prosedür Hükümet programı - Hükümet strateji - belgesi - politika programları Harcama limitleri prosedür Bakanlığın Yönlendirme Sistemi 1.9.2014

8 Zorluklar  Yaşlanan nüfus  Artan küreselleşme ve mobilite  Değişen işgücü piyasası – daha çok kısa dönemli istihdam  Yeni aile yapıları

9 Yeniden Yapılandırma ve Adaptasyon Önlemleri  Daha uzun kariyerin önem kazanması –2005‘te emeklilik reformu –Çalışma hayatı koşullarını iyileştirme programları:  yaşlı çalışanların aktif kalmasını desteklemek  kısmi engellilerin yeniden çalışmasını destekleyici yeni önlemler  oyuncular arasında artan işbirliği  Sağlıklı yaşlanmayı sağlamak için yeni önlemler

10 Yeniden Yapılandırma ve Adaptasyon Önlemleri  Devlet yardımları için hak kazanma –Okul –Çocuk bakımı dönemi –2005’ten beri  Emeklilik tahakkuku 18 yaşından ve “ilk avro”dan başlar.  Hayat boyu kazanılan gelire dayalı emeklilik maaşı (son maaş değil)

11 Yeniden Yapılandırma ve Adaptasyon Önlemleri  İşe geri dönmeyi desteklemek için yarı zamanlı günlük hastalık izni  Tartışmaların sürdüğü konular: –Kadın-erkek eşitliğini ve işle aileyi birleştirmeyi desteklemek için ebeveyn yardımlarında değişiklikler –İşgücü piyasasında zorluklar yaşayan kısmi engellileri veya uzun süreli işsizleri destekleyecek yardımlarla maaşların birleştirilmesini sağlayacak iyileştirmeler

12 Başarı Hikayesi: 2005 Emeklilik Reformu 1990’larda: Demografik değişikliklerin işgücü piyasasına etkisini ve uzmanların, bakanlık seviyesinde üst düzey yetkililerin ve sosyal ortakların sosyal güvenlik planlarını inceleyecek komite  İnsanları işgücü piyasasında daha uzun tutabilmenin gerekli olduğu konusunda uzlaşma  Destek ve anlayış kazanmak için sektörler arası program; STK’ların dahil edilmesi  2005’te emeklilik reformunun kabul edilmesi  55 yaşından sonra çalışma konusunda kamu tutumunda değişiklik

13 AB Sosyal Politikası  Sınırlı Yetkinlik  Serbest dolaşım ile ilgili yetkinlik  Koordinasyon Yönetmeliği(883/2004)  Asgari Sosyal Güvenlik konusunda yetkinlik (kullanılmıyor)  İşbirliği, raporlar, sosyal fonlar => Sosyal Koruma Komitesi => Avrupa Sosyal Boyut Raporu => Fon Girişimleri (MISSOC, PROGRESS…) EU2020 ; Lizbon Antlaşması’na dayalı

14 AB Sosyal Politika Odağı 2020’ye kadar ulaşılacak hedefler:  20-64 yaş arası nüfusun istihdam oranını %75’e çıkarmak  Okul bırakma oranını %10’un altına düşürmek ve üçüncü derece oranını %40’a çıkarmak  Yoksulluk tehdidi altındaki insan sayısını 20 milyona düşürmek.


"Finlandiya’da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları