Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMLİĞİYLE MARKALAŞAN KENT BODRUM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMLİĞİYLE MARKALAŞAN KENT BODRUM"— Sunum transkripti:

1 KİMLİĞİYLE MARKALAŞAN KENT BODRUM
Dr. O. Can Ünver 18 Ekim 2010 Bodrum Ticaret Odası

2 10 SORUDA KENT MARKALAŞMASI
Kent markalaşmasının amacı nedir? Ürün markalaşması ile kent markalaşması aynı anlama mı gelmektedir? Kent markalaşması ile yer kimliğinin ilişkisi nedir? Kent markalaşmasını kim gerçekleştirecektir? Kent markalaşması sürecindeki paydaşlar hangileridir? Kent markalaşmasında yerel yönetimin önemi nedir? Kentte yaşayanların kent markalaşmasındaki işlevi nedir? Kent markalaşması süreci nasıl başlatılır? Kent markalaşması çerçevesindeki etkinlikler nelerdir? Kent ne zaman ‘marka kent’ olmuş sayılır?

3 Çağın Gereği Olarak Kentin Markalaşması
Kentler için markalaşma, küresel bir gereklilik olarak artık yerel yönetimlerin gündemlerinin üst sıralarına yerleşmiştir. Dünyanın her tarafında markalaşmaya uygun konumda olan büyüklü küçüklü kentler benzer büyüklük ve nitelikteki kentlerle her alanda daha iyi rekabet edebilmek ve her şeyden önemlisi, kent sakinlerinin gönencini ve mutluluğunu arttırmak amacıyla markalaşma süreçlerini başlatmaktadırlar.

4 Markalaşma, kentin ekonomik, kültüre ve beşeri sermaye bakımlarından güçlenmesi ve çekicilik kazanmasının ötesinde, toplumu bütünleştirici ve aidiyet duygusunu pekiştirici bir işlevi yerine getirmektedir. Bu işlevin yerine getirilmesi için markalaşma sürecinin tüm aşamalarında, belirlenen amaçlar çerçevesinde planlanan uygulamaların yerel yönetimle bütünleşen kurumsal paydaşlar ve sade yurttaşların ortaklaşa iradesi ve katılımıyla gerçekleştirilmesi sürecin başarısı için temel gerekliliktir.

5 Markalaşma, sadece reklam, tanıtma ve bazı münferit kültürel etkinliklerin uygulanması süreci değildir. Markalaşma, ortak siyasi irade ile bilimsel uzun soluklu, profesyonelce ve değişik alanlardaki çalışmaları içeren bir süreç, başka bir deyişle dayanışmacı bir çabayla kentin geleceğini kurgulayan coşkulu bir yolculuktur.

6 Kentin markalaşması, herhangi bir ticari ürün markalaşmasından farklıdır. Çünkü: Kent markalaşması öncelikle insanlar içindir. Kent markalaşması sosyal belediyecilik gereğidir. Kent markalaşması, demokratik süreçlerle gerçekleşir. Kent markalaşması kenti ve onun sakinlerini rekabet edebilir bir kimliğin sahibi yapacaktır.

7 Markalaşma Stratejisi
Açık amaçların belirlenmesi Hedef saptanması Mevcut marka imajının saptanması Arzulanan kimliğin saptanması Marka konumunun geliştirilmesi Anahtar mesajların belirlenmesi Uygulama Başarı ölçümü

8 Markalaşma süreci hazırlanacak olan stratejik planın aşamalarına göre belli etkinlikler ve organizasyonlarla sürdürülmelidir. Yer markalaşması genellikle yerel yönetimin öncülüğünde başlatılmakta, ancak tüm süreçlerde kentin yaşamında yeri ve önemi olan paydaşların demokratik katılım anlayışıyla markalaşmanın karar mekanizmalarına ortak edilmesi gerekmektedir.

9 Markalaşmaya karar veren ve gerekli ölçüm ve son hazırlıkları başlatan yerel yönetim, sürecin devamında bir karar ve denetim organının oluşturulmasına önayak olmalı, bu organın temel işlevi olan çeşitli etkinliklere ve stratejik konulara karar verme dışında geri beslemeyi ve başarıyı ölçmek de asli görevi olmalıdır.

10 Bodrum`un toplum yapısının bir yansıması şeklinde oluşturulacak bu organ yerel yönetim ve kamuoyu ile her aşamada işbirliği içinde olmalı, yerel yönetim bünyesinde oluşturulacak bir sekretarya ile görevlerini yürütmesi mümkün kılınmalıdır.

11 Markalaşma Sürecinin Aşamaları –Stratejik Markalaştırma Planı

12 BİRİNCİ AŞAMA Bodrum´u konumlandırmak için ön araştırma faaliyetleri: Bodrum´u tüm özellikleri ile tanımak için yerinde araştırma; literatür ve arşiv taraması Bodrumluyu tanımak için gözlemci yöntemlerle araştırma ve soruşturma (Anket, panel, beyin fırtınası gibi) Olası paydaşlarla görüşmeler (Meslek kuruluşları, dernekler, kanaat önderleri, yaşlı Bodrumlular, ünlü Bodrumlular)

13 Markalaşmada İmge/Algı Yönetimi

14 İKİNCİ AŞAMA Konumlandırma Raporunun Hazırlanması ve Paydaşlara Sunulması: 1. Raporun yazımı ve onaya sunulması 2. Raporun tartışmaya açılması 3. Geri beslemenin değerlendirilmesi 4. Konumlandırmaya son şeklinin verilmesi

15 ÜÇÜNCÜ AŞAMA Ortak Marka Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi: 1. Marka amaç ve hedef öneri seçeneklerinin belirlenerek paydaşlara ve kentin kamuoyuna sunulması 2. Marka amaç ve hedeflerinin kabulü 3. Marka amaç ve hedeflerinin geniş uzlaşı görmesi için tanıtma ve ikna etkinliklerinin düzenlenmesi

16 DÖRDÜNCÜ AŞAMA Hedef Sektör ve Grupların Belirlenmesi: 1. Ekonomik gelişme açısından 2. Toplumsal bütünlük ve gönenç açısından 3. Bölgenin ve ülkenin genel gelişmeleri açısından

17 1. İç çevreye yönelik 2.Dış çevreye yönelik BEŞİNCİ AŞAMA
Marka hedeflerine uygun kent iletişim konseptinin hazırlanması ve uygulanması: 1. İç çevreye yönelik 2.Dış çevreye yönelik

18 1.Proje hazırlıkları için ekiplerin oluşturulması
ALTINCI AŞAMA Projeler : 1.Proje hazırlıkları için ekiplerin oluşturulması 2.Markalaşma hedefleri doğrultusunda sektörlere ve gruplara yönelik projelerin yazımı, zamanlaması ve finansmanı için gerekli ön hazırlıkların gerçekleştirilmesi 3.Projelerin hayata geçirilmesi

19 Proje uygulamalarının statik bir anlayıştan çok değişime ve ortaya çıkan gereksinmelere uyularak yürütülmesi; Sürekli ölçüm mekanizmaları ile varılan sonuçların dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve ilan edilmesi; Düzenlenecek ulusal ve uluslararası düzeydeki etkinliklerle Bodrum örneğinin geniş bir çevreye anlatılması markalaşma sürecinin önemli aşamalarındandır.

20 Kısaca, başlayan markalaşma sürecinin,
Süreklilik, Titizlik ve kararlılık Her aşamada denetim, demokratik paylaşım ve gerektiğinde değişim ilkelerine uyularak sürdürülmesi gerekmektedir.

21 Markalaşmada 10 Altın Prensip
Amacın doğru belirlenmesi İnanılırlık Özgünlük Anlaşılırlık Sözde değil, özde yaklaşım Sözlerin de ötesine geçmek Duygusallık Zamanlama Kaynak gücü Kapsayıcı olma

22 Markalaşmasını tamamlayan BODRUM, hiç kuşkusuz onu geleceğe taşıyan yöneticileri, yöneticilerine destek olan her kesimden kurum ve bireyleri, yöreleriyle öğünen yaşlı bilgeleri, daha güzel bir geleceğe kavuşma arzusundaki genç kuşakları ve uzun veya kısa süreli ziyaretçileri ile bugünkünden farklı bir konuma taşınmış olacaktır.

23 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM!


"KİMLİĞİYLE MARKALAŞAN KENT BODRUM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları