Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT)"— Sunum transkripti:

1 ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT)
Prof.Dr. Kadir AYDIN Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adana Sanayi Odası

2 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 28. 06
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın tarihli ve 906 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca tarihinde kararlaştırılarak, Çukurova Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan m2 lik alan Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiştir. İlgili karar tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu alan 2013 yılında Çukurova Üniversitesi Yönetim Kurulunda alınan karar ile m2 ye yükseltilmiştir. Yönetici Şirket olan ‘Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ tarihinde kurulmuştur. Çukurova Teknokent m2 kapalı alanı bulunan A Blokta faaliyetini sürdürmektedir. Yine m2 kapalı alanı bulunan B Blok inşaatı 2014 yılında tamamlanmış olup, Ar-Ge firmalarının taleplerine 2015 yılı başında açılmıştır.

3 Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde kuruluşundan günümüze kadar Yap-Devret-İşlet Yöntemiyle m2 nin üzerinde Ar-Ge binası ve m2 Ar-Ge serası yapılmış olup, bu binalarda ve seralarda ağırlıklı olarak Tarımsal Biyoteknoloji Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir.

4 Yaklaşık m2 kapalı alana sahip olan içerisinde Eğitim ve Konferans Salonunun da bulunduğu Kuluçka ve Yönetim Binasının detay projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, kendi elektriğini de kendisi üreten bu binanın Çukurova Kalkınma Ajansı gibi yerel kaynaklar ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gerekli destek sağlanarak 2015 yılının ilk çeyreğinde inşaatına başlanması planlanmaktadır. 2015 yılı sonuna kadar ülkemize ithal yolla sağlanan kimyasalların üretim teknolojisini geliştirmek amacıyla bir prototip kimya tesisi ile 3 boyutlu dizayn ve hassas üretim tesisinin kurulması için gerekli olan projelendirilme çalışması yapılacaktır.

5 Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kuruluş Amacı
Türkiye ve Adana’daki İleri Teknoloji Araştırmaları ve çalışmalarına destek vermek ve ilerletmek, Teknoloji Yoğun Üretim ve Girişimciliği destekleyerek, yeni şirketlerin doğmasına katkıda bulunmak ve mevcut şirketlerin sayılarını artırmak, İleri Teknolojiyi kullanan şirketlere Üniversite içerisinde araştırma ortamı yaratmak ve yatırım yapmalarını teşvik etmek, Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, Ar-Ge ve Yazılım Yeteneği ve Geleneğine sahip uluslararası firmaların bölgede yer almaları için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak, Üniversitenin kütüphane, bilgisayar altyapısı vb. gibi birçok özel olanakları Teknokent’in hizmetine sunması, dolayısı ile şirketlerin faydalanması, Danışmanlık Hizmetleri verilmesi, Üniversite ile Sanayi arasında işbirliği sağlamak, Teknoloji Transfer Ofisi ile Üniversitede üretilen bilginin teknolojiye dönüştürülerek ticarileşmesini sağlamak, Üreticilerin Ulusal ve Uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak, İhracatı artırmak.

6 Çukurova Teknokentte Öncelikli Konular
Yazılım Endüstriyel Otomasyon Mekatronik Telekominikasyon Savunma Sanayi Güvenlik Mobil Cihaz Yazılımı ve Geliştirilmesi Akıllı Ev ve Ofis Cihazları Otomotiv Organik Tarım Tarımsal Biyoteknoloji Tarım ve Tarım Makinaları Temiz Enerji KOBİ’lerde Bilişim Teknolojilerinin Etkin kullanımı Medikal Teknoloji Biyoteknoloji Elektronik Enerji İleri Malzemeler İletişim Kimya Çevre Teknolojileri Polimerler Nanoteknoloji

7 Çukurova Teknokent Yönetici A.Ş. Ortakları
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Adana Ticaret Odası (ATO) Adana Sanayi Odası (ASO) A.C.N Kimyasal Mad. İnş .Oto. Teks. A.Ş. Akım Elek. İnş. Bil. Sis. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. Temsa Global San. ve Tic. A.Ş. Koray İnş.Tic.ve San. Ltd. Şti. A Yazılım Proje Yatırım Dan. Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tusan Taş Ürün. San. A.Ş. Gizerler Day. Tük. Mam. San. ve Tic. A.Ş. Maya Bil. ve Elek. İnş. Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. Platon Bilişim Elekt. Elektronik Dan. Eğitim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tesla Oto. Bil. ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Er Bil. İnş. Turizm İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. Ebos Elekt. Bil. İşlem Otomasyon Sis. Ltd. Şti. Alfabim Bil. Sis. Yazılım Donanım İşletim San. ve Tic. A.Ş. Becker International Ltd. Şti. Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin esas sermayesi ,00.- TL’dir.

8 Teknokentte Firmalara Yönelik Destek ve Muafiyetler
Kurumlar Vergisi Muafiyeti. Katma Değer Vergisi İstisnası. Çalışan Personelin Gelir Vergisi Muafiyeti. Çalışan Personelin SGK Priminde %50 İndirim. Yabancı Araştırmacı Çalıştırma İmkanı. Üniversite Öğretim Üyelerini Çalıştırma İmkanı. KOSGEB tarafından desteklenen Teknokent bünyesindeki girişimciler de Kanunun sağladığı muafiyetlerden yararlanırlar. Teknokent bünyesinde yürütülen TÜBİTAK ve TİDEB destekli projelerde daha yüksek destek oranları uygulanır.

9 Teknokentte Personel Çalıştırma ve Görevlendirme
Yönetici Şirkette ve Bölgede yer alan firmaların faaliyetlerinde yürürlükteki İş ve Çalışma Mevzuatına göre Personel istihdam edilir. Teknokentte 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde Yabancı Uyruklu Yönetici ve vasıflı Ar-Ge Personeli çalıştırılabilir. tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6170 sayılı Kanuna göre Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversite Personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde Araştırmacı ve Destek Personeli olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak Çukurova Teknokentte görevlendirilebilirler.

10 Teknolojik Ürün Yatırım Desteği
tarih ve sayılı Resmi Gazetede Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik yayınlanmış olup, 2015 yılından itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek uygulaması başlatılmıştır. Teknokentte geliştirilen projelerden üretilecek teknolojik ürün yatırımları en fazla 36 ay boyunca desteklenecektir. Makine-Teçhizat desteği olarak küçük işletmelerde destek tutarı TL’yi aşmamak üzere yatırım proje tutarının en fazla %40’ı, orta büyüklükteki işletmelerde destek tutarı TL’yi aşmamak üzere yatırım proje tutarının en fazla %30’u ve büyük işletmelerde ise destek tutarı TL’yi aşmamak üzere yatırım proje tutarının en fazla %10’u Bakanlıkça karşılıksız olarak desteklenecektir. Makine ve teçhizatın yerli olması durumunda bu oranlara %10 ilave yapılacaktır.

11 Teknolojik Ürün Yatırım Desteği
Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarının en fazla TL’ye kadarlık kısmı destek kapsamında değerlendirilir. Yatırım için kullanılacak kredi faizinin %50’si destek süresince Bakanlıkça ödenir. Yatırımını tamamlamış küçük işletmelere, aşağıdaki gider kalemlerinden biri veya birkaçı esas alınarak; Enerji giderlerinin en fazla % 75’i kadar, Personel giderlerinin o yıl uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla % 75’i kadar ve Kira giderinin ise en fazla % 75’i kadar Bakanlıkça destek sağlanır. Bu işletme giderleri katkısı geri ödemesiz olup, en fazla destek süresi 1 yıldır.

12 Çukurova Teknokent Ar-Ge Bilgileri
2011 2012 2013 Mevcut Toplam Ar-Ge Firma Sayısı 32 46 60 59 Kuluçka Firma Sayısı 2 3 13 20 Akademisyenlerce Kurulan Firma Sayısı 8 9 10 Yabancı Firma Sayısı 1 Mevcut Ar-Ge Personeli 75 93 117 Çalışan Öğrenci Sayısı 4 14 Yönetici A.Ş. Personel Sayısı 5 6 Devam Eden Proje Sayısı 55 66 84 97 Tamamlanan Proje Sayısı 19 64 103 Akademisyenlerle İşbirliği Yapılan Proje Sayısı 28 36 47 49

13 Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketlerine Sağlanan Muafiyetler
Vergi Muafiyetleri 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı KDV Muafiyet Toplamı (TL) ,00 ,08 ,88 Kurumlar Vergisi Muafiyet Toplamı (TL) ,67 ,95 ,93 Personel Gelir Vergisi Muafiyet Toplamı (TL) 20.681,97 46.445,98 50.553,39 Personel SGK Desteği Toplamı (TL) 29.690,89 45.222,62 35.965,67 TOPLAM (TL) ,53 ,63 ,87

14 Çukurova Teknokent Firmaları Gelir ve Gider Verileri
Gelir-Gider Durumu Gelir ve Gider Verileri 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Toplam Ar-Ge Dışı Gelirleri (TL) ,00 ,00 Toplam Ar-Ge Gelirleri (TL) ,00 ,91 ,38 Toplam Ar-Ge Giderleri (TL) ,28 ,34 ,53 Yönetici Şirket İşletme Giderleri (TL) ,31 ,66 ,16 Yönetici Şirket Yapılaşma Giderleri (TL) ,01 Yönetici Şirket Diğer Giderleri (TL) 26.051,35 17.214,52 53.713,82 Yönetici Şirket Gelirleri (TL) ,49 ,15 ,99* * ,00.- TL B Blok İnşaatı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca sağlanmıştır.

15 Çukurova TGB Performans Endeksi Sonuçları
Ülkemizde 39 adedi faaliyette ve 14 adedi de inşaat/yapılanma aşamasında olan 53 adet teknokent bulunmaktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca her yıl faaliyetteki teknokentler 3 kategoride 6 boyutta ve 54 gösterge verisine göre performansları hesaplanarak sıralanmaktadır. Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi; 2011 yılı verileriyle hesaplanan performans endeksine göre 29,04 puanla 24. sırada iken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık tarafından günü TOBB Üniversitesinde düzenlenen toplantıda açıklanan 2012 yılı performans endeksine göre ise 10 sıra birden yükselerek 37,67 puanla 14. sıraya yerleşmiştir. Hedefimiz Çukurova Teknokenti yerel destekleri de arkamıza alarak iki yıl içerisinde sahip olacağı m2 kapalı alanı, 150’nin üzerinde Ar-Ge firması ve 15 milyon TL’nin üzerinde Ar-Ge geliri ile Ülkemizdeki Teknokentler Performans Endeksi sıralamasında ilk 10 içerisine sokmaktır. Çukurova TGB Performans Endeksi Sonuçları Yıl Sıra Devlet Destekleri ve Yönetici Şirket Harcamaları (%16) Ar-Ge Yetkinliği (%29) İhracat ve Firma Kompozisyonu (%20) Fikri Mülkiyet Hakları (%12) Kuluçka ve TTO Hizmetleri (%8) İşbirliği ve Etkileşim (%15) Toplam Puan 2011 24 8,21 13,06 3,15 0,00 1,11 3,51 29,04 2012 14 11,65 13,17 6,86 1,59 4,40 37,67

16 ÇUKUROVA TEKNOKENT ADANA’NIN ÖZ MALIDIR, ONA SAHİP ÇIKMAK DA
TÜM ADANALILARIN EN TEMEL GÖREVİDİR… Saygılarımla…


"ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları