Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IMF Hemşire Önderliği Kurulu (Nurse Leadership Board; NLB): Miyelom Hastasının Yönetiminde Yeni Görüş Birliğine Doğru Lisa C. Smith : MSN, FNP, AOCN Carolinas.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IMF Hemşire Önderliği Kurulu (Nurse Leadership Board; NLB): Miyelom Hastasının Yönetiminde Yeni Görüş Birliğine Doğru Lisa C. Smith : MSN, FNP, AOCN Carolinas."— Sunum transkripti:

1 IMF Hemşire Önderliği Kurulu (Nurse Leadership Board; NLB): Miyelom Hastasının Yönetiminde Yeni Görüş Birliğine Doğru Lisa C. Smith : MSN, FNP, AOCN Carolinas Kanser Merkezleri Greenville, South Carolina

2 Multipl Miyelom için Özgün ve Yeni Gelişen Tedaviler Yararlar ve Zorluklar

3 Özgün Ajanlarla İlgili Son FDA Onayları VELCADE ® 20032005 REVLIMID ® ___2006 THALOMID ® deksametazon ile birlikte 2006___ DOXIL ® VELCADE ® ile birlikte 2006 Hızlandırılmış Onay (Accelerated Approval; AA) Normal Onay (Regular Approval; RA) Onayın dayanağı: Yanıt oranı Progresyona dek Geçen Süre (Time to Progression; TTP) Thalomid ® prospektüs, Revlimid ® prospektüs Velcade ® Prospektüs, Doxil ® Prospektüs

4 Özgün ve Yeni Gelişen Tedavilerin Ana Yararları IMF-NLB ‘Consensus Statements’ supplement In Press, CJON June 2008; Rajkumar et al., 2005; Richardson & Anderson, 2006; Richardson, Hideshima, Mitsiades, & Anderson, 2007 Özgün etki mekanizmaları ile hedefe yönelik tedaviler Yanıt oranının artmasını sağlar Progresyona dek geçen sürenin uzamasını sağlar Sağ kalma süresinin uzamasına yol açar

5 Özgün ve Yeni Gelişen Tedavilerin Ana Zorlukları IMF-NLB ‘Consensus Statements’ supplement In Press, CJON June 2008 Ortaya çıkan yan etkiler –Tedaviye bağlanmaya engel olabilir –Hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir –Yaşamı tehdit edici olabilir Ortaya çıkan yan etkilerin bakım yönetimindeki zorluklar –Etkili uygulamacıya dayalı kılavuzların bulunmaması Optimum hasta bakımı sağlanmasına engel oluşturmakta

6 Özgün Tedaviler Bortezomib (VELCADE ® ) VELCADE ® enjeksiyon, daha önce en az 1 tedavi almış multipl miyelom hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Source: http://www.mlnm.com/products/velcade/full_prescrib_velcade.pdf

7 Güncellenmiş Yan Etki Profili VELCADE ® En Sık Olarak Bildirilmiş Grade 3 & 4 Yan Etkiler > 10% Hasta Yüzdesi Astenik Tablolar (bitkinlik, kırıklık, güçsüzlük) 61% İshal57% Bulantı57% Kabızlık42% Periferik nöropati*36% Kusma35% Ateş35% Trombositopeni35% Psikiyatrik bozukluklar35% İştah azalması ve anoreksi34% Parestezi ve dizestezi27% Anemi26% Baş ağrısı26% Öksürük21% Dispne20% Nötropeni19% Source: http://www.mlnm.com/products/velcade/full_prescrib_velcade.pdf

8 Özgün Tedaviler Lenalidomid (REVLIMID ® ) REVLIMID ® deksametazon ile kombine olarak daha önce en az bir tedavi almış olan multipl miyelom hastalarında kullanmak üzere onaylanmıştır. http://www.revlimid.com/pdf/REVLIMID_PI.pdf

9 Güncellenmiş Yan Etki Profili REVLIMID ® + deksametazon En Sık Olarak Bildirilmiş Yan Etkiler, tüm dereceler için > % 20 Hasta yüzdeleri Kabızlık39% Bitkinlik38% Uykusuzluk32% Kas krampı30% İshal29% Nötropeni28% Anemi24% Güç kaybı/eksikliği23% Ateş23% Bulantı22% Baş ağrısı21% Periferik ödem21% Baş dönmesi21% http://www.revlimid.com/pdf/REVLIMID_PI.pdf

10 Özgün Tedaviler Talidomid (THALOMID ® ) THALOMID ® deksametazon ile kombine olarak yeni tanı konmuş multipl miyelom hastalarının tedavisi için onaylanmıştır. http://www.thalomid.com/pdf/Thalomid_Pl.pdf

11 Güncellenmiş Yan Etki Profili THALOMID ® + deksametazon En Sık Olarak Bildirilmiş Yan Etkiler, tüm dereceler için > % 20 Hasta yüzdeleri Hiperglisemi 72.5% Hipokalsemi72% Ödem57% Kabızlık55% Periferik nöropati - duyusal54% Dispne42% Döküntü30% Konfüzyon28% Tromboz/Emboli23% Periferik nöropati – motor22% http://www.thalomid.com/pdf/Thalomid_Pl.pdf

12 Yeni Gelişen Tedaviler Düşük doz deksametazon ile lenalidomid (REVLIMID ® ) Pegile lipozomal doksorubisin (DOXIL ® ) ile bortezomib (VELCADE ® ) Rajkumar V, et al. Blood. 2006;108:[abstract 799]. http://www.doxil.com/

13 Toksisite (Grade >3) A Kolu (N=223) B Kolu (N=222) Nötropeni 2.7%3.2% Trombositeopeni 1.8%1.4% DVT/PE18.4%6.3% Atriyal fibrilasyon /flutter 3.1%0.0% Enfeksiyon / pnömoni16.1%9.0% Bitkinlik11.7%4.1% Hiperglisemi 5.8%2.3% Nöropati 0.4%1.4% Yeni Tanı Konmuş Multipl Miyelomda Lenalidomid Artı Yüksek-Doz Deksametazon (A Kolu) ile Lenalidomid Artı Düşük-Doz Deksametazonun (B Kolu) karşılaştırıldığı Bir Randomize Faz III Araştırma (E4A03) Rajkumar V, et al. Blood. 2006;108:[abstract 799]. Düşük Doz Deksametazon /Lenalidomid Güncellenmiş Yan Etki Profili

14 DOXIL ® ile VELCADE ® En Sık Olarak Bildirilmiş Yan Etkiler, tüm dereceler için > 10% Hasta yüzdeleri Bulantı48% İshal46% Periferik Nöropati42% Bitkinlik36% Nötropeni36% Trombositopeni33% Kusma32% Kabızlık31% Ateş31% Anemi25% Asteni22% Döküntü22% Stomatit20% http: http:// www.doxil.com/common/prescribing_information/DOXIL/PDF/DOXIL_PI_Booklet.pdf//www.doxil.com/ DOXIL ® ile tedavi sırasında el-ayak sendromu (Hand-foot syndrome; HFS) ortaya çıkabilir

15 Yeterince Yönetilemeyen Yan Etkilerin Sonuçları Tedaviye eşlik eden yan etkiler hastanın doz çizelgelerine uyma istek ve yeterliğinin azalmasına yol açar Tedaviye Bağlanmada Azalma Kararlılıkta Azalma Hastalar, yan etkileri yeterince yönetilemeyen tedavilere devam etme konusunda daha az isteklidirler Etkililikte Azalma Fizyolojik BozulmaPsikolojik Etkiler Sosyal Sonuçlar Hastanın genel sağlığını olumsuz olarak etkileyecek olan azalmış öz saygı, anksiyete ve depresyon İlişkilerde, iş hayatında ve diğer sosyal bağlamlarda optimal işlev sergileyebilme yetisinde azalma Uygun şekilde yönetilmeyen istenmeyen yan etkiler bir dizi fizyolojik bozukluğa yol açabilir İstenmeyen yan etkiler ilacın erken kesilmesi veya dozun suboptimal bir düzeye indirilmesine yol açabilir Yan etkilerin etkili şekilde yönetilmesi yanıt sonlanmalarını ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirir

16 IMF Hemşire Önderlik Kurulu (Nurse Leadership Board)

17 Hasta Bakımında Hemşire Merkezli Model* Hemşireler Hasta Yönetimi ve Sağlık Kaynaklarının Yönetiminde Merkezi Role Sahiptir Hasta Araştırması Hasta Danışmanlığı Hasta Eğitimi Hasta YönetimiHasta İzlenmesi Hasta Hakları Savunuculuğu * ScienceFirst, LLC tarafından geliştirilmiştir; Tüm hakları salıdır (www.science-first.com )www.science-first.com

18 Hemşireler hasta bakımının yönetilmesinde temel bir role sahiptirler Hemşireler ortaya çıkan yan etkilerin etkili ve optimal şekilde yönetilmesinde kilit öneme sahiptir Ortaya çıkan yan etkilerin yönetilmesi MM hasta bakımı ve tedavi sonlanmalarının geliştirilmesinde önemli bir husustur Hemşirelik değerlendirmelerinin geliştirilmesi olumlu sonlanmalara katkıda bulunur Etkili Hemşirelik Araçları Hasta Bakımı ve Tedavi Sonlanmalarını Geliştirir IMF-NLB ‘Consensus Statements’ supplement In Press, CJON June 2008

19 ‘Konsensüs Önermelerinin’ Tamamlanması Multipl miyelom hastalarının tedavisinde kullanılan özgün terapötik ajanlarla birliktelik içindeki yan etkilerin yönetimine dair beş konsensüs önermesi 1.Miyelosupresyon 2.Derin Ven Trombozu / Pulmoner Emboli 3.Periferik Nöropati 4.Gastrointestinal Etkiler 5.Steroidlerle İlişkili Yan Etkiler IMF-NLB ‘Consensus Statements’ supplement In Press, CJON June 2008

20 Eylemde Önderlik: NLB Konsensüs Önermelerinin Klinikteki Yeri Kena C. Miller : RN, MSN, FNP Roswell Park Kanser Enstitüsü Buffalo, NY

21 Miyelosupresyon: Tanım ve Semptomlar http://www.schneiderchildrenshospital.org/peds_html_fixed/peds/transplant/bonetran.htmhttp://www.schneiderchildrenshospital.org/peds_html_fixed/peds/transplant/bonetran.htm; Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008 İlik Alyuvarlar Akyuvarlar Trombositler Anemi –Bitkinlik, kırıklık ve SOB Nötropeni –Artmış bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyon riski Trombositopeni –Çürüme ve kanama Nötrofil Eozinofil Lenfosit Monosit Bazofil

22 Özgün Tedavilerle Grade 3 ve 4 Miyelosupresyon Riski AnemiNötropenitrombositopeni THALOMID ® / deksametazon 16%13%4% REVLIMID ® / deksametazon 8%21%10% VELCADE ® 12%14%32% Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008 Thalomid ® Prescribing Information, Revlimid ® Prescribing Information, Velcade ® Prescribing Information. http://ctep.cancer.gov/forms/CTCAEv3.pdf Derecelendirme : Advers Olaylar için Ortak Terminoloji (Common Terminology Criteria for Adverse Events; CTCAE) v3.0’a göre

23 Nötropeni Yönetimi: REVLIMID ® ANCÖnerilen seyir <1000/mm 3 ’e düştüğünde >1000/mm 3 ’e geri döndüğünde ve nötropeni yegane toksisite ise REVLIMID ® tedavisine ara verin, G-CSF ekleyin, haftalık CBC takibi REVLIMID ® ’e günde 25 mg ile devam edin >1000/mm 3 ’e geri döndüğünde ve nötropeni ile başka toksisite varsa REVLIMID®’e günde 15 mg ile devam edin İzleyen her bir <1000/mm 3 altına düşüşte >1000/mm 3 ’e geri dönüşte REVLIMID ® tedavisine ara verin Resume REVLIMID ® ‘e önceki dozdan 5 mg daha az ile devam edin* * Günde 5 mg altında doz uygulamayın Lenalidomide product information. Summit, NJ: Celgene. Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008

24 Trombositopeni Yönetimi: REVLIMID ® TrombositlerÖnerilen seyir <30,000/mm 3 ’e düştüğünde >30,000/mm 3 ’e geri döndüğünde REVLIMID ® tedavisine ara verin, haftalık CBC takibi REVLIMID ® ’e günde 15 mg ile yeniden başlayın İzleyen her bir <30,000/mm 3 altına düşüşte >30,000/mm 3 ’e geri dönüşte REVLIMID ® tedavisine ara verin Resume REVLIMID ® ‘e önceki dozdan 5 mg daha az ile devam edin*. Lenalidomide Product Information. Summit, NJ: Celgene Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008 *Günde 5 mg altında doz kullanmayın

25 Miyelosüpresyon Yönetimi: VELCADE ® Herhangi bir Grade 4 hematolojik toksisite ortaya çıktığında VELCADE ® ’i kesin Toksisite çözümlendikten sonra, VELCADE ® %25 azaltılmış dozla yeniden başlanılabilir Trombositopeni - Trombosit sayısı kür sırasında düşer ve tekrar toparlanır - Kümülatif trombositopeni kanıtı bulunmamaktadır - Trombosit sayısı <25.0 x 10 9 /L olursa, transfüzyon uygulayın Velcade® Prescribing Information. Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008

26 Miyelosüpresyon ‘Konsensüs Önermesi’ Tüm Özgün Tedaviler için Tavsiyeler Genel tavsiyeler Belirti ve semptomları izleyin CBC izleyin Belirti ve semptomlarla ilgili eğitim verin Miyelosüpresyon yönetimi Büyüme faktörü tedavisi Uygun şekilde doz düşürme Gereğinde transfüzyon Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008

27 Tromboembolik (TE) Olaylara Genel Bakış ‘Konsensüs Önermesi’ Kanser hastaları aşağıdakilere yol açabilecek olan TE olayları (kan pıhtıları) için daha yüksek risk altındadırlar: Derin ven trombozu (DVT) Pulmoner emboli (PE) MM hastaları kan pıhtıları için artmış risk altındadırlar Hastalar yüksek doz deksametazon tedavi ile artmış risk altındadırlar DVT/PE riski özgün tedavilerle tedavi edilmekte olan hastalarda daha da artmıştır –THALOMID ® –REVLIMID ® Özgün-tedavilerle birlikteki TE olaylarını önlemeye yönelik önlemler şunları içerir : Mekanik Miyelom rejimiyle ilişkili Antikoagülan tedavi (pıhtı-önleyici) Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008. Amir Qaseem et al., 2007, Ann Fam Med; J. B. Segal et al., 2007, Ann Intern Med. http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Dvt/DVT_WhoIsAtRisk.htm TE olayları ciddi ve potansiyel olarak yaşamı-değiştirici ve yaşamı-tehdit edicidir.

28 DVT – Belirti/Semptomlar Hafif ateş Taşikardi Tek taraflı şişme, eritem, sıcak ekstremite Venöz tıkanıklık olursa siyanoz/soğuk deri Küt sancı, ağrı, bölge üzerinde gerginlik hissi & dokunma ile de + Homan Belirtisi (hastaların %35’inde) Yüzeysel venöz kolateral damarlarda dolgunluk http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Dvt/DVT_SignsAndSymptoms.html Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008

29 PE – Belirti/Semptomlar Anksiyete Ani dispne Göğüste sıkıntı soluk alma ile birlikte artan Taşikardi, taşipne Düşük derecede ateş Plevral sürtünme, çıtırtı seslerinin ardından solunum seslerinin azalması, hırıltılı solunum EKG sağ eksen deviasyonu veya yeni RBBB http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Dvt/DVT_SignsAndSymptoms.html Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008 PE is a Medical Emergency

30 TE Olayı – Tanı Yöntemleri DVT Doppler Ultrason Kontrast Venografi D-Dimer Antitrombin Düzeyi PE Vantilasyon Perfüzyon Akciğer (VQ) Taraması Spiral BT Taraması D-Dimer Antitrombin Düzeyi http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Dvt/DVT_Diagnosis.html Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008 Terapötik düzeyi INR 2-3 olarak sürdürmek

31 TE Olayı – Profilaksi Mekanik Ardışık Kompresyon Cihazları Anti-emboli çorapları Egzersiz rejimi Farmasötik – Tedavi Dozunun Düşürülmesi THALOMID ® : by 50 mg decrements from current dose Deksametazon 20- 40 mg, haftada bir kez 20- 40 mg, 28 günlük kürün 1- 4. günlerinde http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Dvt/DVT_Treatments.htm; Adapted from NLB Consensus Recommendations; In Press, CJON June 2008 Thalomid ® Prescribing Information; Dexamethasone Prescribing Information

32 Tromboembolik Olaylar - Profilaksi Farmasötik Ajan Salisilik asit (aspirin) Non-fraksiyone Heparin Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparin - enoksaparin - dalteparin Fondaparinuks Warfarin Önerilen Doz SD 325 mg veya LD 81 mg günlük 5000 IU sq bid 40mg sq günlük 200IU/kg sc günlük 2.5 mg sc günlük Vücut Ağırlığına göre 1 mg < 70 kg 2 mg ≥ 70 kg Palumbo et al., Leukemia (In press); Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008. Amir Qaseem et al., 2007, Ann Fam Med; J. B. Segal et al., 2007, Ann Intern Med. Uluslararası Miyelom Çalışma Grubu konsensüs önermeleri dikkate alınarak profilaksi hastaların bireysel risk profiline göre ayarlanır*

33 TE Olaylarının Yönetimi için Genel Stratejik Öneriler TE riskini azaltabilecek veya önleyebilecek olan profilaktik önlemler şunları içerir: Aspirin; risk faktörü bulunmayan veya bir risk faktörü olan hastalar için önerilir Düşük moleküler ağırlıklı heparin veya tam doz warfarin iki veya daha fazla risk faktörü bulunan hastalar için Düşük moleküler ağırlıklı heparin veya tam doz warfarin aşağıdakiler dahil tedaviyle-ilişkili riskler bulunan tüm hastalar için: –Yüksek doz deksametazon –Doksorubisin –Çok-ajanla kemoterapi Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008 http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Dvt/DVT_Treatments.html

34 Periferik Nöropatiye (PN) Genel Bakış ‘Konsensüs Önermesi’ Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008, Thalomid ® Prescribing Information, Velcade ® Prescribing Information Colson et al., 2004, Clinical Journal of Oncology Nursing; S. Lonial, 2007, The American Journal of Hematology/Oncology. THALOMID ® /VELCADE ® periferik nöropatiye neden olabilir PN aşağıdakilere neden olabilecek, zorlayıcı bir advers olaydır: Yaşam kalitesini etkilemek Optimal tedaviden ödün verdirmek Yönetim stratejileri şunları içerir: Sürekli değerlendirme Doz ve zamanlama değişiklikleri Farmakolojik müdahaleler Non-farmakolojik yaklaşımlar Hasta eğitimi

35 PN Tanımı, Belirti/Semptomlar Belirti/Semptomlar Geçici hissizlik Karıncalanma Paresteziler Dokunmaya hassasiyet Kas güçsüzlüğü Ağır semptomlar Yanıcı ağrı Kas kaybı Paralizi Organ Disfonksiyonu Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008 http://www.ninds.nih.gov/disorders/peripheralneuropathy/detail_peripheralneuropathy.htm Periferik sinir liflerinin her türlü yaralanma, enflamasyon veya dejenerasyonunu içeren periferik sinir sistemi hasarı

36 PN ve Ağrı Toksisite Dereceleri Grade 1 Hafif Grade 2 Orta Grade 3 Ağır Grade 4 Yaşamı-tehdit eden veya maluliyet oluşturan Grade 5 Ölüm İşlev üzerine etkili olmayan hafif ağrı İşlev üzerine etkili olan, ancak günlük yaşamı etkilemeyen orta derecede ağrı Günlük yaşamı etkileyen şiddetli ağrı Maluliyet oluşturan N/A Asemptomatik, yalnızca muayenede güçsüzlük İşlev üzerine etkili olan, ancak günlük yaşamı etkilemeyen semptomatik güçsüzlük Günlük yaşamı etkileyen güçsüzlük Yaşamı tehdit eden, maluliyet oluşturan Ölüm Asemptomatik, derin tendon refleksleri kaybı veya paresteziler Günlük yaşam değil işlev üzerine etkili olan duyusal değişiklikler veya paresteziler Günlük yaşam üzerine etkili olan duyusal değişiklikler veya paresteziler Maluliyet oluşturan Ölüm http://ctep.cancer.gov/reporting/ctc_v30.html Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008 Derecelendirme: Advers Olaylar için Ortak Terminoloji (Common Terminology Criteria for Adverse Events; CTCAE) v3.0’a göre

37 PN – Doz/Zamanlama Değişiklikleri VELCADE ® Tedavisi Ağrı ile birlikte Grade 1 veya Grade 2: Dozu 1 mg/m 2 ’ye düşürün Grade 3 veya Ağır: Tedaviye ara verin → PN başlangıç düzeyine geri dönünce 0.7 mg/m 2 ile yeniden başlayın Tedaviyi haftada bir kereye değiştirmeyi düşünün Grade 4: Tedaviyi kesin Velcade® Prescribing Information; http://ctep.cancer.gov/reporting/ctc_v30.html; Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON 2008; ACS, 2005; Armstrong et al, 2005,http://ctep.cancer.gov/reporting/ctc_v30.html Oncology Nursing Forum; Colson et al., 2004, Clinical Journal of Oncology Nursing; NCCN 2007; NINDS, 2007; Tariman, 2003, Clinical Journal of Oncology Nursing; Visovsky et al., 2007, http://www.ons.org/outcomes/volume2/peripheral/pdf/PEPCardDet_peripheral.pdf

38 PN – Doz/Zamanlama Değişiklikleri (devam) THALOMID ® Tedavisi Grade 1 veya Hafif: Tedaviye devam edin Grade 2 veya Orta: Aralıklı → Tedaviye devam edin Sürekli → Tedaviyi durdurun ve semptomların devam edip, etmediğini gözleyin Semptomlar ortadan kalkarsa → Azaltılmış dozla tedaviyi yeniden başlatın Grade 3 veya Ağır: PN başlangıç düzeyine geri dönene dek tedaviyi durdurun Semptomlar ortadan kalkınca → Azaltılmış dozla tedaviyi yeniden başlatın Grade 4 veya Maluliyet oluşturan: Tedaviyi kalıcı olarak kesin Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008; Thalomid® Prescribing Information; http://ctep.cancer.gov/reporting/ctc_v30.htmlhttp://ctep.cancer.gov/reporting/ctc_v30.html; Colson et al., 2004, Clinical Journal of Oncology Nursing; NCCN 2007; NINDS, 2007; Tariman, 2003, Clinical Journal of Oncology Nursing; Visovsky et al., 2007, http://www.ons.org/outcomes/volume2/peripheral/pdf/PEPCardDet_peripheral.pdf.

39 PN Yönetimi için Genel Stratejik Öneriler Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008; NCCN 2007; NINDS, 2007; Tariman, 2003, Clinical Journal of Oncology Nursing; Visovsky et al., 2007, http://www.ons.org/outcomes/volume2/peripheral/pdf/PEPCardDet_peripheral.pdf. Hasta Eğitimi Belirti/Semptom kötülerse bildirin Evde, ekstremitelerde duyu azalmasına yönelik güvenlik önlemleri Araç kullanmak uygun mu? Hasta yapamıyorsa, sıcak/soğuk değerlendirmesini aile üyelerinin yapması Non-Farmasötik Etkilenen bölgelere kakao yağı, kapsaisin krem ile hafif masaj Evdeki güvenliliği değerlendirmek için Evde Bakım Hizmetlerine başvurmak Günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olmak Başvurular: Ağrı yönetimi, nöroloji, fiziksel/mesleki terapi

40 PN Yönetimi için Genel Stratejik Öneriler (devam) Tüm hastalar için tedaviden önce B-kompleks vitaminleri, B1, B6, B12 içeren (en az 400 mcg) Folik Asit 1 mg günlük Grade 2 veya üzeri için Trisiklik antidepresanlar Aç karnına Amino Asitleri deneyin (örn., asetil L-karnitin, L- glutamin ve alfa lipoik asit) Neurontin ®, Lyrica ®, Cymbalta ® Her 12 saatte bir tutulan bölgeye Lidoderm ® Yama % 5 uygulanabilir Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008, Colson et al., 2004, Clinical Journal of Oncology Nursing; NCCN 2007; NINDS, 2007; Tariman, 2003, Clinical Journal of Oncology Nursing; Visovsky et al., 2007, http://www.ons.org/outcomes/volume2/peripheral/pdf/PEPCardDet_peripheral.pdf; Endo Pharmaceuticals; 2006; Lidoderm® (lidocaine patch 5%) prescribing information; http://www.mayoclinic.com/health/peripheral-neuropathy/BN00046

41 Gastrointestinal (GI) Yan Etkilere Genel Bakış ‘Konsensüs Önermesi’ Özgün ilaçlar aşağıdakileri içeren ciddi GI yan etkilere neden olabilirler: Kabızlık İshal Bulantı Kusma Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008

42 GI Yakınmalar Özgün Tedavilerin Sık Görülen Yan Etkileridir İlaç Tüm dereceler için bildirilmiş olan Gastrointestinal Advers Olaylar görülme sıklıkları KabızlıkİshalBulantıKusma REVLIMID ® * (İki çalışma birlikte, N = 346) 39%29%22%10% THALOMID ® * (açık etiketli çalışma, N = 102) 55%12%28%12% VELCADE ® (Faz 3 araştırma, N = 331) 42%57% 35% *REVLIMID ® ve THALOMID ® deksametazon ile birlikte uygulanmıştır Thalomid ® Prescribing Information, Revlimid ® Prescribing Information, Velcade ® Prescribing Information Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008

43 İshal Yönetimi Non farmakolojik Sıvı alınmasını arttırın Kafeinli, gazlı veya çok şekerli içeceklerden kaçının Beslenme değişiklikleri – liften kaçının Farmakolojik İshale neden olabilecek bitkisel ilaçlara dikkat etmek Anti-diyare ajanlar : Imodium ®, Lomotil ®, opium tentürü, Sandostatin ® Elektrolit dengesizliğini düzeltmek için intravenöz sıvı takviyesi NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON 2008; ASCO’s Curriculum Diarrhea 2005; Bush, 2004, Oncology Nursing Forum; Engelking, 2004, Cancer Symptom Management; Mercadante, 2007, Principles & Practice of Palliative Care & Supportive Oncology.

44 Bulantı ve Kusmanın Yönetimi Non-farmakolojik Beslenmede intolerans ve kısıtlamalar Yemek yedikten sonra egzersizden kaçının ve 2 saat süreyle sırt üstü yatmayın Temiz hava ve bol giysiler Gevşeme, yönlendirilmiş canlandırma, biyofeedback, akupunktur Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON 2008; ASCO’s Curriculum Nausea and vomiting 2005; NCI Nausea and vomiting 2007 Farmakolojik Özgün ilaçların bulantı/kusmayı ne kadar uyardığı ve bulantı/kusma şekline göre anti-emetik seçilmesi - Bulantı: Ativan ®, Compazine ®, Decadron ®, Pepcid ®, Phenergan ®, Reglan ®, veya Zantac ® - Kusma: Emend ®, Zofran ®, Kytril ®, Anzemet ®, veya Aloxi ® Elektrolit dengesizliğini düzeltmek için intravenöz sıvı verilmesi

45 Steroid Yan Etkilerine Genel Bakış ‘Konsensüs Önermesi’ Steroid Sınıfları: Glukokortikoidler Kortikosteroidler Aşağıdakileri içeren steroidler tek ajan olarak ve kombinasyon rejimleri olarak kullanılırlar: Deksametazon Prednizon Prednizolon Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008; Alexanian, Dimopoulos, Delasalle, & Barlogie, 1992

46 Multipl Miyelom Tedavisine Eşlik eden Steroid Yan Etkileri Steroidlerin kullanılması aşağıdakiler gibi çoklu sistem etkilerine neden olabilir: – Oftalmik – Gastrointestinal – Endokrin – Kardiyovasküler – Dermatolojik – Yapısal – Psikiyatrik – Bağışıklık – Kas-iskelet – Kemik kaybı – Beden görüntüsü Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008; Tariman & Estrella, 2005

47 Yapısal Semptomların Yönetimi Duygudurum Değişiklikleri - Doz değişikliği veya steroidlerin kesilmesi - SSRI veya duygudurum düzenleyiciler (Lexapro™, Celexa™, veya Zyprexa ® ) “Neşesizlik” Etkisi - Düşük-doz steroidler - Tedricen düşürülen steroid dozları - Doz düşürme - Faaliyetler/programları değiştirme Uykusuzluk - Sabah doz uygulaması - Uyku alışkanlıklarını inceleyin - Uykuya hazırlanma ile ilgili olarak hastayı eğitin - Hipnotik/sedatifler (ilaç sınıfı uykusuzluk tipine göre belirlenmeli) Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008; Mitchell et al. 2006; Page et al 2006; Badger et al 2006; Cerullo, 2007

48 Kan/Bağışıklık Sisteminin Yönetimi Lökositoz Dolaşımdaki kanda akyuvar sayısındaki artış Artmış Enfeksiyon Riski Müdahaleler -Enfeksiyon belirti ve semptomları hakkında eğitim -Ateş >100.5°F (38 0 C) geçerse hekime haber verin -Gerekirse antibiyotiklerle tedavi edin Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008

49 Kas-iskelet Sisteminin Yönetimi: Kaslar Proksimal Miyopati Fiziksel tedavi Ağır ise, düzelinceye dek steroidleri kesin Kas Krampları Elektrolit dengesizliklerini giderin Dehidratasyonu düzeltin Harekette pasif uygulamalar L-glutamine 1-3 g/gün, bölünmüş dozlarla Baklofenin anekdot olarak etkili olduğu bildirilmiştir Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008; Colson et al., 2004

50 Kas-iskelet Sisteminin Yönetimi: Kemik Osteonekroz Röntgen (panoramik) veya MRI ile değerlendirme Değerlendirme için derhal ortopediye sevk Uygun farmakolojik müdahalelerle ağrı değerlendirmesi Steroid kullanımının kesilmesi Avasküler nekroz görülme sıklığı düşük (% 3) olsa da, yine de kaygı konusudur Osteoporoz Başlangıçta kemik yoğunluğu taraması yaptırmayı dikkate alın Kalsiyum 1000 mg/gün and vitamin D 400 IU/gün ile takviyeyi dikkate alın IV bisfosfonatlar Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008; Talamo, et al., 2005; Dawson-Hughes et al, 1997; Guise, 2006; Jackson et al., 2006; Lips et al 1996; Sambrook, 2005

51 Gastrointestinal Etkilerin Yönetimi Şişkinlik - İlaçları değerlendirin - Steroidleri sabahları besinle birlikte alın - Fazla lifli besin alınmasını kısıtlayın - Simetikon/pepto-bismol Hıçkırık - Basit çareler Su içerken nefesini tutmak Bir tatlı kaşığı şeker yutmak Bardağın karşı tarafından içmek - Farmakolojik Baklofen Klorpromazin Metaklopramid Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008; Woo-Ming, 2007

52 Endokrin Etkilerin Yönetimi: Hiperglisemi Non-farmakolojik öneriler (hafif kan şekeri yükselmesi, öncesinde diyabet öyküsü yoksa) Basit karbonhidratlar ve şekerden kaçınmak için beslenme danışmanlığı Fazla kilolu ise kilo vermek Fiziksel aktiviteyi arttırmak Farmakolojik öneriler Serum glikoz >200 mg/dL ise –Olası oral hipoglisemiklerle glikoz takibi –Diyabetik eğitim (hiper/hipoglisemi belirti/semptomları) –Aile hekimi ile bakımda koordinasyon Serum glikoz >300 mg/dL ise –Yukarıdakilerin tümü ve insülin gerekli olabilir Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008; Adapted from Pogach, et al., 2004

53 Kardiyovasküler Etkilerin Yönetilmesi: Ödem Non-farmakolojik öneriler - Tuz kısıtlaması - Bacakları yükseğe kaldırmak - Elastik kompresyon çorapları - Fiziksel aktiviteyi arttırmak Farmakolojik öneriler - Orta ila ağır şiddette ise diüretik kullanılmasını düşünün (HCTZ, Aldactone ® veya Lasix ® ) Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008

54 Özgün Tedavinin 5 Ortaya Çıkan Yan Etkisi için Genel Öneriler Etkili yönetim şunları içerir: Hastaların dikkatle izlenmesi Hastalar ve bakıcılarını tedavi sırasında nelerin beklenmesi gerektiği hakkında eğitmek Uygun profilaksi Farmakolojik ve non-farmakolojik müdahaleler Etkili yönetim şunlara yol açar: Tedaviye bağlanmanın artması Yaşam kalitesinin iyileşmesi Uzamış hospitalizasyon, artmış morbidite ve mortaliteye neden olan ciddi advers olayların önlenmesi Adapted from NLB Consensus Recommendations. In Press, CJON June 2008; Ghobrial, et al. (2007) Oncology, 21, 785-792. Lonial, S. (2007) The American Journal of Hematology/Oncology, 6, 194-196.

55 MM için Son NCCN Kılavuzu: İndüksiyon Tedavisi NCCN Onkolojide Uygulama Kılavuzu -v.1.2008 Multipl Miyelom: İndüksiyon Tedavisi Not: Tüm öneriler, aksi belirtilmedikçe kategori 2A’dır

56 Seçilmiş tedaviler, ancak tüm rejimleri içermemektedir Sıralama öncelik ifade etmez Tek ajan bortezomib ile tedavi edilen hastalar için herpes zoster profilaksisini dikkate alın Talidomid-temelli veya deksametazon ile lenalidomid alan hastalar için profilaktik antikoagülasyon önerilir MM İndüksiyon Tedavisi için Son NCCN Kılavuzu: Genel Notlar NCCN Practice Guidelines in Oncology-v.1.2008 Multiple Myeloma

57 NCCN kılavuzu: Transplantasyon Adayları için Primer İndüksiyon Tedavisi Vinkristin/doksorubisin/deksametazon (VAD) Deksametazon Talidomid/deksametazon Liposomal doksorubisin/vinkristin/deksametazon (DVD) Lenalidomid/deksametazon (kategori 2B) Bortezomib/deksametazon (kategori 2B) Bortezomib/doksorubisin/deksametazon (kategori 2B) Bortezomib/talidomid/deksametazon (kategori 2B) NCCN Practice Guidelines in Oncology-v.1.2008 Multiple Myeloma Transplantasyona aday olabilecek hastalarda kök-hücre toplanması öncesinde kök-hücre rezervlerinden ödün vermemek için, miyelotoksik ajanlara (alkilleyici ajanlar ve nitrozüreleri içeren) maruz kalma sınırılandırılmalıdır

58 NCCN kılavuzu: Transplantasyon Adayı Olmayanlar için Primer İndüksiyon Tedavisi Melfalan/prednizon (MP) Melfalan/prednizon/talidomid (MPT) (kategori 1) Melfalan/prednizon/bortezomib (MPB) (kategori 2B) Vinkristin/doksorubisin/deksametazon (VAD) Deksametazon Talidomid/deksametazon Lipozomal doksorubisin/vinkristin/ de ksametazon (DVD) (kategori 2B) NCCN Practice Guidelines in Oncology-v.1.2008 Multiple Myeloma

59 NCCN Kılavuzu: İdame Tedavisi Steroidler (kategori 2B) İnterferon (kategori 2B) NCCN Practice Guidelines in Oncology-v.1.2008 Multiple Myeloma

60 NCCN Kılavuzu: Kurtarma Tedavisi Primer indüksiyon tedavisini yineleyin (nüks >6 ayda olduysa) Bortezomib (kategori 1) 1,2 Bortezomib/ deksametazon 1,2 Bortezomib/lipozomal doksorubisin (kategori1) 1,2 1 Bortezomib/lipozomal doksorubisin, bortezomib tek ajana tercih edilir 2 Bortezomib tek ajan, bortezomib/deksametazona tercih edilir NCCN Practice Guidelines in Oncology-v.1.2008 Multiple Myeloma

61 NCCN Kılavuzu: Kurtarma Tedavisi (devam) Lenalidomid/ deksametazon 1,2,3 1 Lenalidomid/deksametazon daha önce en az bir tedavi almış miyelom hastaları için FDA tarafından onaylanmıştır 2 Halen yararını ortaya koymakta olan iki faz III klinik araştırma (toplamda yaklaşık 700 hasta) bulunmaktadır 3 Panel kategori 1 öneri olarak atamak için, yayınlanmasını beklemektedir NCCN Practice Guidelines in Oncology-v.1.2008 Multiple Myeloma

62 NCCN Kılavuzu: Kurtarma Tedavisi (devam) Lenalidomid Siklofosfamid-VAD Yüksek-doz siklofosfamid Talidomid Talidomid/deksametazon Deksametazon, talidomid, sisplatin, doksorubisin, siklofosfamid, ve etopozid (DT-PACE) Deksametazon Deksametazon, siklofosfamid, etopozid, avend sisplatin (DCEP) NCCN Practice Guidelines in Oncology-v.1.2008 Multiple Myeloma

63 Önemli Bilgi Clinical Journal Oncology Nursing (CJON) Basılacak ek sayısı - 37,000 5 Yan Etki için ‘Kopartılabilir Hasta Eğitim Setleri’ HAZİRAN 2008’de YAYINLANACAK CJON ‘Konsensüs Önermeleri’ eki yayını ilave bir CEU akreditasyon fırsatı sunmaktadır

64 Eğitici Kaynaklar American Cancer Society (Amerikan Kanser Derneği) National Cancer Institute (Ulusal Kanser Enstitüsü) International Myeloma Foundation (Uluslararası Miyelom Vakfı) - IMF Myeloma Today Newsletter - 1 800 425 CURE - IMF Internet sitesi www.myeloma.org


"IMF Hemşire Önderliği Kurulu (Nurse Leadership Board; NLB): Miyelom Hastasının Yönetiminde Yeni Görüş Birliğine Doğru Lisa C. Smith : MSN, FNP, AOCN Carolinas." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları