Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADRES İLE İLGİLİ KONULARDA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADRES İLE İLGİLİ KONULARDA"— Sunum transkripti:

1 ADRES İLE İLGİLİ KONULARDA
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ADRES İLE İLGİLİ KONULARDA MUHTAR İŞLEMLERİ

2 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ (EK – 1) Nüfus müdürlüğü personeli ve muhtarların sisteme girişleri, muhtarların şifrelerini bloke etmesi halinde ilçe nüfus müdürlüklerince yapılacak işlemler, muhtarlara verilen yetkiler ve bu yetkilerin kullanımına yönelik erişimin nasıl sağlanacağına dair hususlar aşağıda açıklanmıştır. Buna Göre;

3 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ 1.1) Seçimle Muhtarlığın Düşmesi Durumlarında:

4 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ 1.1.1) İlk Defa Muhtar Olarak Seçileceklere İlişkin İşlemler: Muhtarın muhtar seçildiğine dair resmi bir yazı veya belge (Muhtarlık Mazbatası)ile nüfus müdürlüğüne müracaatı halinde kendisi ile protokol imzalanır. Kişinin muhtar seçildiğine dair resmi bir yazı veya belge (Muhtarlık Mazbatası) olmadan, tutanak vb. herhangi bir belgeye dayanarak işlem tesis edilmemelidir. Sistem üzerinden muhtar tanımlaması yapılarak muhtarın hangi sayfadan ne şekilde şifre alınacağına ilişkin bilgi verilir.  

5 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ Protokolün imzalanması ve muhtarın sisteme tanımlanma tarihi muhtarın yetki başlangıç tarihidir. Ancak yetkinin sona erme tarihine yönelik takip ve işlem sorumluluğu nüfus müdürlerine ait olup çeşitli nedenlerle muhtarın muhtarlığının sona erdiğine yönelik olarak mülki idare amirliklerince de nüfus müdürlüklerinin bilgilenmeleri sağlanmalıdır.

6 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ Gerek mülki idare amirliklerince yapılacak bildirimler, gerekse mahalli idareler ara ve genel seçimlerinin sonuçlandırıldığının kamuoyuna ilanı hallerinde, yeni muhtarın nüfus müdürlüğüne davet edilerek yetkilendirilmesinin ve eski muhtarın yetkisinin iptaline ilişkin süreç nüfus müdürlüklerince takip edilerek sonuçlandırılır.

7 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ Yeni seçilen muhtarın nüfus müdürlüğü ile protokol imzalamak istememesi halinde ise o mahalleye ait protokol dosyasına bu konuda muhtarın vermiş olduğu dilekçe konulur.

8 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ 1.1.2) Sisteme Bağlı Olan Muhtarın Yeniden Seçilmesi Halinde: Yeni bir protokol imzalanmadan mevcut protokol geçerliliğini korur. Ancak, muhtarın mazbatasının veya muhtar seçildiğine dair resmi yazının bir sureti mevcut protokole eklenir.

9 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ 1.2) Muhtarın Geçici Olarak Görevinden Ayrılması Durumlarında: İzin ve rapor gibi durumlarda mülki idarece amirince yerine görevlendirilecek muhtar vekiliyle yeniden protokol yapılmaz. Ancak, vekil olarak tayin edilen kişinin görevlendirildiğine dair belge muhtar protokol dosyasına konulur. Vekalet edecek şahıs sistem üzerinde tanımlanır. Bu amaçla; "Muhtar İşlemleri Menüsü" ne girilir.

10 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ Bu menüde yer alan "Köy" veya "Mahalle" Muhtarı seçeneklerinden biri muhtarın durumuna uygun olarak seçilir. İlgili bilgiler girildikten sonra "Muhtar Ara" butonu tıklanarak "Muhtar Tanımlama" sayfasına gelinir. Bu alanda vekalet edilecek muhtarlık seçilir. "Muhtar Tanımlama" butonu kullanılarak vekalet edecek muhtara ait bilgiler girilerek “Kaydet” butonu tıklanır ve işlem sonuçlandırılır.

11 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ Nüfus müdürünün muhtarı sistem üzerinde tanımladığı tarih, sistem tarafından otomatik olarak "Yetki Başlangıç Tarihi" olarak kaydedilir, nüfus müdürü tarafından değiştirilemez. "Yetki Bitiş Tarihi" olarak; Mülki İdare Amiri' nce verilen vekalet onayında belirtilen bitiş tarihi esas alınarak vekalet onayı ilgili dosyada muhafaza edilir. Vekil muhtarın sisteme tanımlanmasını müteakip “asil muhtarın” yetkisi “Pasifleştir” butonuna basılarak sisteme girişi engellenir. Böylelikle asil muhtarın izin veya rapor süresince herhangi bir belge üretmesi önlenir.

12 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ Vekil muhtarın sisteme tanımlanmasını müteakip “asil muhtarın” yetkisi “Pasifleştir” butonuna basılarak sisteme girişi engellenir. Böylelikle asil muhtarın izin veya rapor süresince herhangi bir belge üretmesi önlenir. Vekil muhtarın görevinin bitiminden sonra asil muhtarın yetkisi yeniden “Aktifleştir” butonuna basmak suretiyle aktif hale getirilir.

13 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ   Muhtar Düzenleme ekranından girilen bitiş tarihi geldiğinde tanımlanan muhtarın yetkileri otomatik olarak sistem tarafından kesilir. İznin ya da raporun uzatılması hallerinde, vekalet eden muhtarın da görev süresi uzatılacak ise veya uzatılan süre için vekaleten başka bir muhtar atanacak ise uzatmaya dair mülki idare amiri onayında belirtilen kişi ve bitiş tarihi bilgileri ile yukarıda anlatılan sırada yeni bir kayıt girilir.

14 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ Bu durumda da vekalet onayı ilgili dosyasına eklenerek muhafaza edilir. İzin veya raporun erken bitirilmesi halinde, muhtar bu durumu nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlü olup, vekil olarak yetkilendirilmiş muhtarın yetkileri "Pasifleştir" düğmesine basılarak sonlandırılır.

15 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ 1.3) Muhtarın Seçimler Dışında Muhtarlığının Düşmesi Durumlarında: Ölüm, emeklilik, istifa, mahkumiyet gibi nedenlerle mevcut muhtarın muhtarlığının düşmesi hallerinde mahalli idareler ara seçimlerine veya ara seçim yapılamaması halinde ilk mahalli idareler genel seçimine kadar mülki idare amirince yerine görevlendirilen muhtar ile yeniden protokol imzalanarak vekalet onayı protokol dosyasına eklenir.

16 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ Yetki başlangıç tarihi olarak; protokolün imzalanmasına müteakip nüfus müdürünün vekalet edecek muhtarı sistem üzerinde tanımladığı tarih, sistem tarafından otomatik olarak yetki başlangıç tarihi olarak kaydedilir. Yetki bitiş tarihi olarak, Mülki İdare Amirince farklı bir tarih bildirilmediği sürece, sistem tarafından sonsuz bir tarih olarak kaydedilecektir.

17 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ    Gerek mülki idare amirliklerince yapılacak bildirim yada mahalli idareler ara ve genel seçimlerinin sonuçlandırıldığının kamuoyuna ilanı yeni muhtarın nüfus müdürlüğüne davet edilerek yetkilendirilmesinin ve eski muhtarın yetkisinin iptaline ilişkin süreç nüfus müdürlüklerince takip edilerek sonuçlandırılır.

18 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ      Yeni seçilen muhtarın nüfus müdürlüğü ile protokol imzalamak istememesi halinde ise o mahalleye ait protokol dosyasına bu konuda muhtarın vermiş olduğu dilekçe konulur.

19 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ 1.4) İdari Bağlılık Değişikliklerinden Kaynaklanan Birleşme ve Ayrılma Durumlarında: Nüfus müdürlükleri, birleşen veya ayrılan mahallelerde yeni oluşturulan mahallelere mahalli idareler ara seçimine veya mahalli idareler genel seçimine bir yıldan az bir süre kalmış ise mahalli idareler ara seçiminin yapılamayacağı hükmünden hareketle ilk mahalli idareler genel seçimine kadar muhtar ataması yapmayacaklar, seçimlere kadar tüzel kişilikleri devam eden muhtarlıklar kendi yetki alanları çerçevesinde belge üretmeye devam edeceklerdir.

20 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ Yeni oluşturulan mahalle için yetki tanımlaması mahalli idareler seçiminden sonra seçimi kazanan muhtarla imzalanacak protokol doğrultusunda yapılacaktır.        

21 MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MUHTARLARA YETKİ VERİLMESİ 1.5) Diğer Hususlar: Yetki tanımlaması yapılacak muhtarların bilgileri ilgili birimden alınarak belge ve kimlik doğrulama işlemleri titizlikle yapılacaktır. Bu kapsamda muhtarlara ait imza sirkülerinin bir örneği alınarak dosyasında muhafaza edilecektir.   Muhtarın herhangi bir nedenle belge üretememesi halinde vatandaşlarımızca ihtiyaç duyulacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi talepleri ilçe nüfus müdürlüklerince karşılanacaktır.

22 NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ve MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA (EK-2)

23 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA (EK – 2) Mekansal Adres Kayıt Sitemi projesi kapsamında tarihinde geçerli olmak üzere yetkili idare ve muhtarlarımızın sisteme giriş yaptıkları sayfaların yenilendiği ifade edilmiş ve bu kapsamda gerekli duyurular yapılmış, görülen lüzum üzerine anılan konu aşağıda bir kez daha açıklanmıştır.

24 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA Daha önce kullanılmakta olan Adres Kayıt Sistemi’nde, yetkilendirilen personel ve/veya muhtara sisteme giriş yapabilmeleri için nüfus cüzdanı seri numarasının altı rakamdan oluşan numara (No) kısmı atanmakta iken yeni oluşturulan Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile bu uygulamaya son verilmiştir.

25 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA Sisteme ilk defa yetkilendirilen yetkili idare ve muhtarların sisteme giriş yapabilmeleri için izlemeleri gereken adımlar aşağıda açıklanmıştır: Öncelikle kullanıcı İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli ise https://maks.nvi.gov.tr/yetkiliidare internet adresine, muhtar ise “https://maks.nvi.gov.tr/ ” adresine tıklayarak sisteme giriş sayfasını açmalıdır. (Bakınız; EK-2 Resim 1)

26 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA (EK-2 Resim 1)

27 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA Açılacak olan sayfadaki “Kullanıcı Adı” kısmına kimlik numarası girildikten sonra “Parola” kısmına hiçbir şey yazılmadan görsel doğrulama alanı girilerek “Parolamı Unuttum” butonu tıklanmalıdır. (Bakınız; EK-2, Resim 2)

28 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA EK-2Resim 2)

29 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA ÖNEMLİ NOT: Sistem adımlarındaki “Kullanıcı Adı” olarak ifade edilen alan sadece kişinin Kimlik Numarasını içermektedir. Kullanıcı bu alana sadece Kimlik Numarasını girmeli isim, soy isim vb. herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Açılan sayfadaki “Kullanıcı Adı” kısmına kimlik numarası girilerek görsel doğrulama alanı yeniden yazılmalı ve “Gönder” butonu tıklanmalıdır. (Bakınız; EK-2 Resim 3)

30 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA EK-2 Resim 3)

31 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA Tüm bu adımlar gerçekleştirildikten sonra sistemi kullanacak ilçe nüfus müdürlüğü personeli ya da muhtarın, gerçek kullanıcı olup olmadığını doğrulamak için hazırlanmış olan ve kişiye özel nüfus bilgilerin sorulduğu ekran karşımıza gelecektir. (Bakınız; EK-2 Resim 4)

32 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA (Bakınız; EK-2 Resim 4)

33 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA Kullanıcılar kendisine sorulan sorulara yanlış cevap vermemek için gerekirse MERNİS sisteminde faydalanmalıdır. Bu konuda ilçe nüfus müdürlüğü personeli hali hazırda yetkilendirdikleri muhtarlarımıza yardımcı olmak konusunda gerekli hassasiyeti göstermelidirler. Kullanıcı, bahsi geçen sorulara 3(üç) defa hatalı cevap vermesi durumunda yeni parola oluşturma hakkını kaybedecektir. Sorulara hatasız olarak cevap verilerek doğruluğu kontrol edildikten sonra aynı ekranın sol alt köşesinde yer alan “Doğrula” butonu tıklanmalıdır. (Bakınız;EK-2 Resim 4)

34 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA (Bakınız; EK-2Resim 4)

35 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA Daha sonra kullanıcı yeni açılan Parola Güncelleme sayfasındaki “Şifre” kısmına oluşturmak istediği şifreyi yazmalı sonrasında ise alt satırda bulunan “Şifre Tekrar” alanına gelerek yazdığı şifreyi doğrulamalıdır. (Bakınız; EK-2Resim 5)

36 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA (Bakınız; EK-2 Resim 5)

37 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA Kullanıcı yeni oluşturmak istediği şifreyi ve şifre tekrarı işlemini başarı ile tamamlamış ise ekranda “Parola Güncellenmiştir.” uyarısı gelecek ve şifre oluşturma işlemi başarı ile tamamlanmış olacaktır. Bakınız; EK-2 Resim 6)

38 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ VE MUHTARLARIN SİSTEME GİRİŞLERİ İÇİN ŞİFRE OLUŞTURMA EK -2 Resim 6)

39 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ (EK – 3)

40 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ (EK – 3) Bilindiği üzere, parolasını unutan muhtarlarımıza parola oluşturma işlemlerini yapabilmeleri için bir ekran tasarlanmıştır. Ancak, muhtarlarımızın bahsi geçen ekrandaki sorulara 3 (üç) kez yanlış cevap vermesi halinde sisteme tekrar girişi 24 saat süreyle önlenmektedir. Belirtilen sürenin bitiminde muhtarın aynı kullanıcı ekranına girmesi ve MERNIS veri tabanından gelen sorulara doğru cevap vermesi beklenmektedir. Bu süre beklenmeksizin de parola oluşturma hakkını elde edebilmek için ilgili muhtarın ilgili ilçe nüfus müdürlüğü ile irtibata geçerek parola oluşturma hakkı verme işlemini gerçekleştirmeleri sağlanır. (Bakınızı EK-3 Resim 1)

41 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ EK-3 Resim 1)

42 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ Bu kapsamda nüfus müdürlüklerince yapılacak işlemler bir kez daha aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. Buna göre; 1. İşlemi Gerçekleştirecek Nüfus Personelini Yetkilendirme İşlemleri:

43 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ Bu ekranın, İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde “Yönetimsel İşlemler” menüsünü görmekte yetkili personele, “Muhtar İşlemleri” başlığı altında görünmesi sağlanmıştır. Bu ekran üzerinde işlem yapmaya “Yönetimsel İşlemler” menüsünü görebilen personel otomatik olarak tanımlı olmakla birlikte, İlçe Nüfus Müdürlüğünde muhtar yetkilendirmekle görevli olan personelin de yetkilendirilmesi gerekmektedir.

44 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ Bahsi geçen yetkilendirme işlemini yapılabilmesi için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir: Öncelikle, “Yönetimsel İşlemler” menüsünden girilerek “Personel İşlemleri” modülü tıklanmalıdır. (Bakınız Ek - 3 Resim 2)

45 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ (Ek - 3 Resim 2)

46 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ Daha sonra yetkilendirilmek istenilen personelin kimlik numarası “Kimlik No” alanına yazılarak “Sorgula” butonu tıklanmalıdır. (Bakınız; EK-3 Resim 3)

47 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ EK-3 Resim 3)

48 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ Kişinin bilgileri ekrana yansıdıktan sonra “Detay” butonu tıklanarak kişinin sahip olduğu ve yetkilendirilebileceği rollerin gösterildiği sayfa açılmalıdır. (Bakınız; EK-3 Resim 4)

49 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ EK-3 Resim 4)

50 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ Bu ekranda sorgulanan personelin mevcut rolleri ekranının sağ tarafında yer alan “Yetkili Roller” başlığı altında, yetkilendirilebileceği rolleri ise ekranın sol tarafında yer alan “Tüm Roller” başlığı altında görebilmek mümkündür. Ekranın sağ tarafındaki “Tüm Roller” başlığı altında yer alan “Muhtar İşlemleri Personeli” rolünün üzerine bir defa tıklandıktan sonra ekranın orta kısmında yer alan ve sağ ekranı işaret eden “>” imleci tıklanmalıdır. Yapılan bu işlem sonucunda işlem yapılan personele “Muhtar İşlemleri Personeli” rolü de tanımlanmış olacak ve ekranın sağ tarafında yer alan “Yetkili Roller” başlığı altında görünecektir. Son olarak “Güncelle” butonu tıklanmalı ve işlem sonlandırılmalıdır. (Bakınız; EK-3 Resim 5)

51 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ (EK-3 Resim 5)

52 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ Eğer ilçe nüfus müdürlüğünde muhtar yetkilendirmekte görevli personel birden fazla ise bu işlem her bir personel için ayrı ayrı olmak üzere tesis edilmelidir. ÖNEMLİ NOT: İfade edilen tüm bu işlemler başlatılmadan önce ilçe nüfus müdürlüğündeki muhtar işlemlerini yetkilendirmekle görevli personelin güncel olup olmadığı 0(312) numaralı telefon ile görüşülerek kontrol edilmelidir.

53 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ 2.Muhtara Parolamı Unuttum Hakkı Verme İşlemleri: Parola oluşturma haklarını kilitleyen muhtarlarımıza yeniden parola oluşturabilme hakkı verebilmek için İlçe Nüfus Müdürlüğünde personelimizin izlemeleri gereken adımlar aşağıda açıklanmıştır.

54 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ Öncelikle “Yönetimsel İşlemler” menüsünden girilerek “Muhtar İşlemleri” modülü tıklanmalıdır. Açılacak olan sayfadaki “Kimlik No” alanına muhtarın kimlik numarası girilerek “Sorgula” butonu’’ tıklanmalıdır. İşlem yapılacak olan muhtar telefon aracılığı ile de İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat edebileceği için ekrana gelen bilgiler işlem yapılacak kişinin gerçek kişi olup olmadığını sorgulayabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Gerekli kontroller yapılarak işlem yapılacak kişinin gerçek kişi olduğu tespit edildikten sonra “Giriş Hakkı Ver” butonu tıklanarak işlem sonlandırılmalıdır.

55 ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ŞİFRESİ KİLİTLENEN MUHTARA PAROLA OLUŞTURMA HAKKI VERİLMESİ ÖNEMLİ NOT: İşlem yapılacak olan muhtarın gerçek kişi olup olmadığının tespit edilmesi için gerekli sorgulamalar yapılmalıdır. ÖNEMLİ NOT: İşlem tesis edilen muhtar için yeni bir parola edinebilmesi için gerektiği hallerde MERNİS ekranından da faydalanılarak muhtarlarımıza yardımcı olunması konusunda ilçe nüfus müdürlüğü personeli gerekli hassasiyeti göstermelidir.

56 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) İLE MUHTARLARIMIZA TANINAN YETKİ VE SORUMLULUKLAR (EK-4)

57 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) İLE MUHTARLARIMIZA TANINAN YETKİ VE SORUMLULUKLAR (EK-4) 1. Sisteme Giriş: Muhtarlarımız “https://maks.nvi.gov.tr/” internet adresimizden “Muhtar İşlemleri” menüsünden sisteme giriş yapabilmektedirler. Açılacak olan sayfadaki "Kullanıcı Adı" kısmına muhtarın T.C. Kimlik numarası yazıldıktan sonra, "Parola" kısmına kendisinin belirlemiş olduğu şifresi yazılmalıdır. Ekranda görülen görsel doğrulama rakamları da girildikten sonra yine ekranın sağında bulunan ‘’Giriş’’ butonuna basılır. Açılan ekranda aşağıdaki yetkiler muhtarlarımızın kullanımına sunulmuştur.

58 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) İLE MUHTARLARIMIZA TANINAN YETKİ VE SORUMLULUKLAR 2. Yetkiler 2.1) Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama: Yetki alanı içindeki kişilerin adı-soyadı ve adres bilgileri girilerek, o adreste ikamet edip etmediği sorgulanabilmektedir.

59 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) İLE MUHTARLARIMIZA TANINAN YETKİ VE SORUMLULUKLAR 2.2) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Üretme: T.C. kimlik numarası girdi parametresi ile yetki alanı içindeki kişiler adına onların talepleri doğrultusunda yerleşim yeri ve diğer adres belgesi üretilmekte, dolayısıyla bireysel bazda yetki alanıyla sınırlı olmak üzere adres bilgisine erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca, ergin olmayan veya kısıtlı olan kişi adına “yerleşim yeri ve diğer adres” belgesi talep eden kişiye ilişkin velisi/vasisi olup olmadığı yönünde Sistem üzerinden gerekli kontroller yapılarak uyarı verilmesi sağlanmaktadır.

60 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) İLE MUHTARLARIMIZA TANINAN YETKİ VE SORUMLULUKLAR 2.3) Nüfus Cüzdanı Örneği Üretme: Muhtarlarımız kendi yetki alanlarında ikamet etmekte olan kişilerle sınırlı olmaksızın, tüm vatandaşlarımıza "Nüfus Cüzdanı Örneği" düzenleyebilirler.

61 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) İLE MUHTARLARIMIZA TANINAN YETKİ VE SORUMLULUKLAR 2.4) Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi Üretme: Muhtarlarımız kendi yetki alanlarında ikamet etmekte olan kişilere "Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi" üretebilirler. Ayrıca, ergin olmayan veya kısıtlı olan kişi adına “yerleşim yeri ve diğer adres” belgesi talep eden kişiye ilişkin velisi/vasisi olup olmadığı yönünde Sistem üzerinden gerekli kontroller yapılarak uyarı verilmesi sağlanmaktadır.

62 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) İLE MUHTARLARIMIZA TANINAN YETKİ VE SORUMLULUKLAR 2.5) Evlenme Ehliyet Belgesi: Bu yetki sadece Köy muhtarlarımıza tanınmıştır. Köy muhtarlarımız kendi yetki alanlarında ikamet etmekte olan kişilere "Evlenme Ehliyet Belgesi" üretebilirler.

63 3. Sistem Tarafından Verilen Uyarı Mesajları ve Anlamları:
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) İLE MUHTARLARIMIZA TANINAN YETKİ VE SORUMLULUKLAR 3. Sistem Tarafından Verilen Uyarı Mesajları ve Anlamları: 3.1) Belirtmiş olduğunuz adres, belirtmiş olduğunuz kişi adına kayıtlı değildir: Bu uyarı mesajı ‘‘Yerleşim Yeri Doğrulama Modülünde’’ verilmekte olup, kişinin, sorgulanan adreste ikamet etmediği anlamına gelmektedir.

64 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) İLE MUHTARLARIMIZA TANINAN YETKİ VE SORUMLULUKLAR 3.2) Kişinin yerleşim yeri adresi yetki sınırlarınız içerisinde bulunmamaktadır: Bu uyarı mesajı ‘‘Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Modülünde’’ verilmekte olup, sorgulanan kişinin adresinin muhtarlığın yetki alanı içerinde olmadığı anlamına gelmektedir.

65 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) İLE MUHTARLARIMIZA TANINAN YETKİ VE SORUMLULUKLAR 3.3) Bu kişi için Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi düzenleme yetkiniz bulunmamaktadır: Bu uyarı mesajı ‘‘Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi Modülünde’’ verilmekte olup, sorgulanan kişinin adresinin muhtarlığın yetki alanı içerinde olmadığı anlamına gelmektedir.

66 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) İLE MUHTARLARIMIZA TANINAN YETKİ VE SORUMLULUKLAR 3.4) Kişi bulunamadı. Lütfen ilçe nüfus müdürlüğüne başvurunuz: "Kişi Bulunamadı" tanımlaması; kişinin ölü olabileceğini, gaiplik ya da ölüm araştırması yapıldığını veya T.C. vatandaşlığından çıktığını ortaya koyan bir tanımlama olup bu durumdaki şahısların durumunun bunlardan hangisi olduğunu öğrenmek için Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

67 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) İLE MUHTARLARIMIZA TANINAN YETKİ VE SORUMLULUKLAR 4. Muhtar İşlemleri Kılavuzu Muhtarlarımızın yetki ve sorumluluklarını içeren ‘‘Muhtar İşlemleri Kılavuzu’’ yeniden revize edilerek hazırlanmış olup bir örneği yazımız ekinde gönderilmiştir. (Ek-5) Ayrıca, anılan kılavuza; Adresinden “Sayfalar” başlığı altında yer alan “Adres İle İlgili Formlar” menüsünden ve muhtarlarımızın sisteme giriş sayfası olan Adresindeki “Duyurular” kısmından da erişim sağlanması mümkündür.

68 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
T E Ş E K K Ü R L E R


"ADRES İLE İLGİLİ KONULARDA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları