Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI “Geleceğe… En İyiye…” Ocak 2015 İDARİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI “Geleceğe… En İyiye…” Ocak 2015 İDARİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI “Geleceğe… En İyiye…” Ocak 2015 İDARİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI “Geleceğe… En İyiye…” Ocak 2015

2 GÜNDEM GÜNDEM Genel konularda bilgi verilmesi, Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde yapılan çalışmalar, Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi çalışma planı, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine ilişkin yapılan çalışmalar.

3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI MEMUR (Özlük ve Sicil) PERSONEL MÜDÜRÜ MEMUR (Özlük ve Sicil) MEMUR (Maaş ve Tahakkuk) UZMAN (Özlük ve Sicil) MEMUR (Sekretarya ) PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI

4 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TAM ZAMANLI AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN SAYISAL DAĞILIMI VE ORANLARI PERSONEL % (Personel Bazında) (Akademik & İdari) % (Üniversite Bazında) (Akademik & İdari) % (Ülke Bazında) (Akademik + İdari) AKADEMİK PERSONEL T.Z. T.C.14739,4122,2728,48 K.C.22159,2533,4970,76 Diğer51,340,76 TOPLAM373100,0056,52100,00 İDARİ PERSONEL T.Z. T.C.4114,296,21 K.C.24685,7137,27 TOPLAM287100,0043,48 GENEL TOPLAM ,00

5 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK PERSONELİN UNVANA GÖRE SAYISAL DAĞILIMI UNVANI T.C.K.C.DİĞERTOPLAM T.Z.Y.Z.D.S.ÜT.Z.Y.Z.D.S.ÜT.Z.Y.Z.D.S.ÜT.Z.Y.Z.D.S.Ü Rektör Rektör Vekili Rektör Yardımcısı Prof.Dr Doç.Dr Yrd.Doç.Dr Öğr.Gör.Dr Öğr.Gör Okutman Uzman (Akademik) Arş.Gör TOPLAM : GENEL TOPLAM : 516

6 2010 (Eylül)2011 (Eylül)2012 (Eylül)2013 (Eylül)2014 (Aralık) Değişim Oranı (%) T.C.K.C.DiğerT.C.K.C.DiğerT.C.K.C.DiğerT.C.K.C.DiğerT.C.K.C.DiğerT.C.K.C.Diğer İdari Personel ,58-10,87 TOPLAM % -11, TARİHLERİ ARASINDA İDARİ PERSONELİN (TZ) SAYISAL DAĞILIMI VE DEĞİŞİM ORANLARI

7 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Aylık Sözleşme ile Görevlendirilen Personel Dağılımı (Aralık 2014) BİRİMİT.C.K.C.TOPLAM Rektörlük134 Genel Sekreterlik134 Fen Fakültesi 33 İletişim Fakültesi 11 Ziraat Fakültesi 11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11 Merkez Müdürlükleri 11 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 77 Konservatuar Y.O. 27 Meslek Y.O.134 Destek Hizmetleri Dairesi Bşk. 16 Öğrenci İşleri Dairesi Bşk.1 1 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk Kütüphane ve Dokum. Dairesi Bşk. 22 Yapı İşleri Dairesi Bşk. 16 TOPLAM

8 2013 ve 2014 YILI EVRAK AKIŞ ŞEMASI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013*01 OCAK – 31 ARALIK 2014** GELEN/GİDEN EVRAK DAĞILIMI GELEN TOPLAM EVRAK: 4212 GELEN TOPLAM EVRAK: 4109 Onay Dış Gidenİç Giden Onay Dış Gidenİç Giden Çalışma Belgesi Diğer Akademik Birimlere İdari Birimlere Çalışma Belgesi Diğer Akademik Birimlere İdari Birimlere *GENEL TOPLAM (GELEN): 4212**GENEL TOPLAM (GELEN): 4109 GENEL TOPLAM (GİDEN): 2984 GENEL TOPLAM (GİDEN): 3296

9 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Akademik ve İdari Personel Hizmet Sözleşmelerinin birimlere dağıtımı yapıldı. Akademik ve İdari Personel Hizmet Sözleşmelerinin tasnifi yapılarak imzaya sunuldu ve imzalanan sözleşmelerin ilgili birimlere dağıtımı yapılarak sözleşmelerin birer nüshası özlük dosyalarına konuldu. Bahse konu sözleşmeler onaylanmak üzere T.C. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderildi eğitim-öğretim yılı için 2547 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi uyarınca görevlendirilenler ile açıktan ataması yapılan Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşlarının atamaları ve ilk geliş işlemlerini yapıldı ve tamamlandı.

10 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Başkanlığımız Otomasyon Programında maaş bordroları ile SGK kesintilerinde yapılacak değişiklikler için yüklenici firma yetkilisi ile düzeltici ve geliştirici çalışmalar yapıldı. TSE ile yapılan işbirliği kapsamında TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak Başkanlığımıza ilişkin tüm dokümanlar (süreçler, görev tanımları ve formlar) hazırlanarak Kalite Yönetim Temsilciliğine teslim edildi. Personele ait günlük her türlü evrak akışı ile ilgili işlemler yapıldı ve bilgiler otomasyona girildi.

11 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR İlgili aylarda yapılan görevlendirme, atama, terfi, işe başlama/ayrılma vb. ile ilgili işlemler yapıldı ve bilgiler otomasyona girildi. Aylık hizmet sözleşmeli olarak görevlendirilen personelin hizmet sözleşmelerihazırlanarak onaya sunuldu. İlgili aylara ait personel maaşlarının hesaplanması yapıldı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının kayıtlarına aktarıldı.

12 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÇALIŞMA PLANI eğitim-öğretim yılı için akademik ve idari personel ihtiyacının belirlenmesi, gerekli hallerde ilan sürecinin başlatılması ve sonuçlandırılması, Yükseköğretim Kanunu’nun 39’uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek olanların talep yazılarının yazılması, İdari Personel Performans Değerlendirme Formlarının doldurtularak Rektörlüğe sunulması, Rektörlük, Yönetim Kurulu ve/veya Senato Kararları uyarınca görevinden ayrılacak personelin işlemlerinin başlatılması, Başkanlığımız web alanı ile Üniversitemiz e-Mevzuatının periyodik güncellenmesi, Sözleşme dönemi sonu itibari ile ilişiği kesilecek olan personelin işlemlerinin tamamlanması.

13 TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; Süreçlere ilişkin dokümanlar hazırlandı, Çalışanların Görev Tanımları yapıldı, Başkanlığımızda kullanılan Formlar TS EN ISO 9001 standartlarına göre yeniden düzenlendi.

14 İLGİNİZE TEŞEKKÜR ERDERİZ… PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI “Geleceğe… En İyiye…” Ocak 2015 İDARİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları