Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yer: İMÜ Rektörlük Toplantı Odası Tarih ve Saat: 3 Eylül 2013 Salı, 14:00.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yer: İMÜ Rektörlük Toplantı Odası Tarih ve Saat: 3 Eylül 2013 Salı, 14:00."— Sunum transkripti:

1 Yer: İMÜ Rektörlük Toplantı Odası Tarih ve Saat: 3 Eylül 2013 Salı, 14:00

2  Koordinatörlüğün oluşumunun özeti  Yönetim Kurulunun oluşumu ve görevleri  Yol haritasının incelenmesi ve ilgili konuların görüşülmesi  Faaliyetlerin tespiti ve sıralanması ◦ Öğrenciye yönelik faaliyetler ◦ Öğretim kadrosuna yönelik faaliyetler ◦ Üniversite personeline yönelik faaliyetler ◦ Üniversite dışına yönelik faaliyetler  Çalışma takviminin hazırlanması ve alt komisyonların oluşturulması  İlgili diğer konular 3 Eylül 2013 2

3  Kariyer: insanların yaşamları boyunca yaptıkları öğrenme ve iş hakkındaki bir dizi seçimler üzerine kurulan bir süreç.  Kariyer geliştirme: insanlara üretken ve etkili bir iş yaşamı boyunca öğrenme ve iş yönetmek için bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaya yardımcı olma faaliyetidir.  Bu anlamda kariyer gelişimi birkaç kişi ile sınırlı olmayıp herkes için erişilebilir olması gereken bir gelişme programı haline gelmiştir. 3 Eylül 2013 3

4  Kariyer geliştirme programları itici güçlerini sürekli gelişme arzu ve ihtiyacı ile bunların tetiklediği teknolojik gelişmelerden, artan toplumsal ihtiyaçlardan almaktadır.  Dolayısıyla iş güvenliği giderek işte değil istihdamda, yani iş yapabilirlikte yatmaktadır.  Artık kendisi de istihdam sağlamak isteyen bireyler düzenli olarak yeni becerileri öğrenmek için istekli olmak zorundalar. 3 Eylül 2013 4

5  12 Haziran 2013 Çarşamba günü YÖK’te düzenlenen Kariyer Merkezleri Toplantısı  YÖK ve ÜAK kariyer geliştirme faaliyetlerinin önemine vakıf; yetki ve sorumlulukları tanımlanmış bir kuruluşu üniversitelerin mevcut kurumları arasında tanımlamayı amaçlıyor.  104 devlet üniversitesinden 16’sında ve 66 vakıf üniversitesinin ise 33’ünde kariyer merkezleri var.  İÜ ve İTÜ temsilcileri kariyer merkezi, Bahçeşehir Ü. koop eğitim ile ilgili tecrübelerini paylaştılar.  İMÜ KAGEK kurulum planı ve çalışmalarının YÖK’te yapılan sunumlardaki çalışmalara paralellik arz ettikleri gözlendi. 3 Eylül 2013 5

6 6 Üniversite öğrenci ve mezunlarının, ülke koşullarının, yeni ekonominin ve rekabetçi iş dünyasının gereklerine uygun donanıma sahip, farkındalığı yüksek bireyler olmalarını destekleyerek iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla rehberlik yapmak, eğitim desteği vermek ve bir eşgüdüm ve iletişim merkezi olmak…

7  Koordinatörlüğün oluşumu 18 Aralık 2012 tarih ve B.30.İMD.0.71.03- 903.07.01/1682/2517 sayılı Rektörlük kararıyla Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu’nun Koordinatör ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Genç’in de Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirilmesi ile başlamıştır. 3 Eylül 2013 7

8 1. Amacın belirlenmesi 2. Yönergenin hazırlanması 3. Yönergenin onaylanması (8/5/2013) 4. Kurulların oluşturulması 5. Çalışma gruplarının oluşturulması 6. Kariyer portalı 7. Kariyer günleri 8. Danışmanlık ve test hizmetleri 9. Eğitimler 10. Geziler 11. Yayınlar 3 Eylül 2013 8

9  Yönetim Kurulu (MADDE 11)  Danışma Kurulu (MADD 13)  Kariyer Temsilcileri ve Kariyer Danışmanları (MADDE 15)  Sekretarya (MADDE 16)  Personel ve Kaynak İhtiyacı (MADDE 17) 3 Eylül 2013 9

10 1. Bahattin Karagözoğlu, Koordinatör 2. Yrd. Doç. İbrahim Genç (Koordinatör yardımcısı) 3. N.F. Mendeş, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 4. Bahir Çaylı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı 5. Doç. Dr. Erkan Şahinkaya, Yenilikçilik ve Girişimcilik Merkezi Müdürü, 6. Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 7. Prof. Dr. Osman Faruk Akyol, Erasmus Koordinatörü 8. Yrd. Doç. Dr. Işıl Bilican, Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörü 9. Prof. Dr. Aytekin Oğuz, atanmış üye 3 Eylül 2013 10

11  Koordinatörlüğün kuruluş amacı doğrultusunda uygun strateji ve politikaları oluşturup Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji ve politikaların uygulanmasını takip ve temin etmek,  Her akademik dönem başında gelen önerileri ve raporları değerlendirerek ilgili konularda bir yıllık yazılı çalışma programı hazırlamak ve gerekli kararları almak,  Yıllık çalışma programı ile dönem (yıl) ve proje süresi sonunda hazırlanan faaliyet raporlarını görüşmek, onaylamak ve Rektörlüğe sunmak,  Kuruluş amaçları doğrultusunda Koordinatörlüğün etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulama sonuçlarını denetlemek,  Koordinatörlüğün idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili koordinatörlük önerilerini inceleyerek Rektörlüğe teklifte bulunmak,  Yurtiçi ve yurtdışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirip karara bağlamak,  Öğrenci ve mezunların kariyerlerini planlamaları, onlara yönelik iş imkânlarının araştırılması ve iş dünyasıyla iletişimin sağlanması ile ilgili kararları almak,  Koordinatörün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak. 3 Eylül 2013 11

12 MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Koordinatörlüğün danışma organı olup, aşağıdaki görevleri yerine getirir:  Koordinatörlüğün yapacağı işlere ilişkin görüş bildirmek, değerlendirmeler yapmak ve yeni tekliflerde bulunmak,  Yılda en az bir kere toplanmak. 3 Eylül 2013 12

13 MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen 1. öğretim üyelerinden bir, 2. öğrencilerden bir, 3. öğrenci velilerinden bir, 4. mezunlar arasından bir kişi ile 5. kamu kurum/kuruluşlarından bir, 6. özel sektör kuruluşlarından bir ve 7. sivil toplum örgütlerinden birer temsilci ve 8. Koordinatör olmak üzere sekiz (8) üyeden oluşur.  Kararları istişarî niteliktedir.  Toplantılarını Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında yapar. Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının katılamadığı toplantılara Koordinatör başkanlık eder. 3 Eylül 2013 13

14 MADDE 15 – (1) Koordinatörlüğün işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacı ile üniversitenin tüm akademik birimlerinden birer öğretim elemanı Koordinatörün teklifi ile kariyer temsilcisi olarak akademik birim amirleri tarafından görevlendirilir. Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde merkezin faaliyetlerine destek verir. Kariyer temsilcilerine bağlı yeterli sayıda kariyer danışmanı görevlendirilecektir. Kariyer danışmanlarının görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenerek ilan edilecektir. Kariyer danışmanlarında aranacak temel nitelikler şunlardır:  Tecrübesini öğrencisiyle paylaşmaya hazır bir danışman,  Öğrencisine moral aşılayarak destekleyen bir psikolog,  Öğrencisinin kişisel performansını değerlendiren bir öğretmen,  Öğrencisini çırak gibi yetiştiren bir usta,  Öğrencisinin her zaman başvurabileceği bir bilgi kaynağı ve yönlendirici,  Akademik kişiliğiyle bir model. 3 Eylül 2013 14

15  Faaliyetler ◦ Öğrenciye yönelik faaliyetler ◦ Öğretim kadrosuna yönelik faaliyetler ◦ Üniversite personeline yönelik faaliyetler ◦ Üniversite dışına yönelik faaliyetler  Çalışma takviminin hazırlanması ve alt komisyonların oluşturulması  İlgili diğer konular 3 Eylül 2013 15

16  Üniversitedeki diğer merkez ve koordinatörlüklere eşgüdüm içinde öğretim üyesi ve elemanları için kariyer bilgilendirme toplantıları yapma ve onların sürece pozitif katkıları sağlama.  İMÜ KAGEK sekretaryası oluşturma ve web sayfasını güncelleme.  Diğer merkezlerle beraber üniversitedeki idari personelin eğitim ve gelişmesi için planlar yapma ve programlar hazırlama.  Üniversitemizin doğru tanıtımına yardımcı olacak bir kariyer kitapçığı hazırlama.  Öğrenci kabulü ile birlikte öğrenciye yönelik rehberlik çalışmalarına başlama. 3 Eylül 2013 16

17 3 Eylül 2013 17


"Yer: İMÜ Rektörlük Toplantı Odası Tarih ve Saat: 3 Eylül 2013 Salı, 14:00." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları