Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU. Boşnakların İslam Geleneği Enstitüsü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU. Boşnakların İslam Geleneği Enstitüsü."— Sunum transkripti:

1 BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU

2 Boşnakların İslam Geleneği Enstitüsü

3 3 BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU “Boşnakların İslam geleneği teorik bir oluşumdan ziyade son beş yüzyıldır İslam’ı anlama ve yaşama gerçeğidir.” F. Karčić Šta je to islamska tradicija Bošnjaka?, Preporod, 2006

4 4 BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU Boşnak İslam Geleneğinin Tanımı ve Unsurları Gelenek: Bir kuşaktan diğerine aktarılan bir olgu Kökleri geçmişe dayanmakla beraber varlığını bugün de devam ettiren dinamik bir yapı (geleneği yaşamak) Sabit ve değişken elementler içeren bir kavram Boşnakların İslami Geleneklerinin Unsurları: Sünni, Hanefi ekolü ve Maturidi itikadı Tasavvufi Tarikatlar Osmanlı – İslam kültür alanı Osmanlı öncesi dönemin İslamlaşan uygulamaları İslami düşüncenin canlanması için yürütülen İslami reformlar ve dinin insan hayatındaki önemi İslamın kurumsallaşması (din adamları/ulema, bağışlar/vakıf, eğitim...)

5 5 BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU Boşnak İslam Geleneğinin Önemi Boşnaklar yüzyılları aşkın İslami geleneğin bir parçasıdır. Bugünü anlayabilmek ve geleceğe dair öngörüIü olabilmek için Boşnak İslami geleneğinin tanımlanması, araştırılması ve detaylı şekilde incelenmesi, Gelenek ve modernitenin birleşimi, İslam’ı yaşamanın göz önünde bulundurulması gereklidir. İslami entellektüel gelenekte yeni bir paradigma oluşumu söz konusudur. Boşnak İslam geleneğinin yeniden değerlendirilmesi önemlidir. Çünkü;

6 6 BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU “Boşnaklar; Boşnakça, Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere dört farklı dilde kültürel tarih birikimine sahip ve kültürel mirası Boşnak, Kiril, Latin ve Arab alfabeleriyle kayıt altına alınmış sayılı milletlerden bir tanesidir.’’ Smail Balić Kultura Bošnjaka, 1994, p.81

7 7 BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU Enstitünün Organları Enstitü, 2007 yılında gerçekleştirilen bilimsel bir sempozyumun ürünüdür. Enstitü, Bosna Hersek İslam Birliği Cemiyeti’nin bilimsel araştırma kurumudur. Direktör – dr. Dževada Šuško Enstitünün çalışmalarını organize eder ve yönetir. Enstitüyü temsil eder. Enstitünün kalkınması için stratejik planlar geliştirir. Direktör, Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu

8 8 BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU YÖNETIM KURULU Dr. Amir Karić (başkan) Dr. Nusret Isanović Dr. Dževad Hodžić Dr. Fuad Sedić Dr. Almir Pramenković Enstitünün yürüttüğü çalışmaları kontrol eder ve değerlendirir. BILIM KURULU Dr. Fikret Karčić (başkan) Dr. Zuhdija Adilović Dr. Safet Bandžović Dr. Ahmet Alibašić Dr. Ayse Zisan Furat Dr. Dževada Šuško Araştırma projeleri konusunda öneride bulunur, projelerin takibini ve değerlendirmesini yapar.

9 9 BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU Vizyon Önümüzdeki on yıl içerisinde ulusal ve uluslararası alanda tanınmış; Boşnakların İslam geleneği konusunda bilgilendirmeye, farkındalık oluşturmaya ve Boşnak geleneğinin İslami bileşenler çerçevesinde teyit edilmesine hizmet eden bir kurum oluşturmak.

10 10 BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU Odaklanılan Alanlar Temel Bilimsel Alanlar: Boşnakların yazılı, sözlü, maddi ve manevi geleneklerinin analizinin yanı sıra Boşnak toplumsal gerçekliğinin araştırılması: I.Boşnakların İslam geleneği kavramı II.Boşnakların İslami ilimlere katkısını gösteren önemli metinlerin basımları III.Boşnakların dini uygulamaları IV.Demografik süreçler (göçler, nüfus sayımları) V.Soykırım (sonuçları, tarihsel hafıza, adalet ve uzlaşma) VI.Boşnak ortamı (diğer bakış açıları, diğer kültürlerle karşılaşma)

11 11 BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU Odaklanılan Alanlar I.Araştırma projeleri başlatmak II.Bilimsel konferanslar, yuvarlak masa tartışmaları ve dersler düzenlemek III.Yayın yapmak IV.Yerel ve uluslararası araştırmacılara destek sağlamak V.Bosna içerisinde ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği ve ortaklıkların geliştirilmek Aktiviteler:

12 12 BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU “Ancak bilinçli insanlar geleneklerine sadık olur. Onlar bugünü etkin şekilde yaşar ve kendilerini gelecek için hazırlarlar. Böylelikle kendilerinin ve diğerlerinin saygısını edinirler.” Mehmedalija Hadžić Zbornik radova naučnog skupa „Islamska tradicija Bošnjaka: izvori, razvoj i institucije, perspektive“, 2007, p. 8

13 Gazi Husrev-begova 56A, 71000 Sarajevo, BiH T. +387 33 570 310 F.+387 33 441 800 info@iitb.ba iitb.ba İlginiz için teşekkürler. Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.


"BOSNA-HERSEK İSLAM TOPLUMU. Boşnakların İslam Geleneği Enstitüsü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları