Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Milliyetçilik, Küreselleşme, Azınlıklar dersi – 6 Azınlıklar Türkiye’de Azınlıklar Üzerine Temel Bilgiler Kaynaklar: 1)B.Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Milliyetçilik, Küreselleşme, Azınlıklar dersi – 6 Azınlıklar Türkiye’de Azınlıklar Üzerine Temel Bilgiler Kaynaklar: 1)B.Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar,"— Sunum transkripti:

1 Milliyetçilik, Küreselleşme, Azınlıklar dersi – 6 Azınlıklar Türkiye’de Azınlıklar Üzerine Temel Bilgiler Kaynaklar: 1)B.Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar, 5. Basım, Ankara, İmaj Yayınevi, 2009; 2)B.Oran, Türkiye’de Azınlıklar - Kavramlar, Teori, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama, 5. baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2008; 3)B.Oran, Türkiye’de İnsan Hakları Bilançosu, İstanbul, TESEV Yayınları, 2006. Baskın Oran SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ (MÜLKİYE) Uluslararası İlişkiler bölümü II. Sınıf Kamu Yönetimi bölümü IV. Sınıf

2 Resmî Uygulamaya Göre Türkiye’de Azınlıklar: Gayrimüslimler Çok dar tanımlamanın nedenleri –Tarihsel: Millet Sistemi –Siyasal: “Truva Atı” –İdeolojik: İttihat ve Terakki’nin yeni Millet-i Hakimesi: Müslüman Türk. Yorum Beyanı: Anayasa + Lozan Resmî uygulamanın 3 geleneksel grubu –Ermeniler: Otokton. Gregoryen, Katolik, Protestan. Etnik, dinsel, dilsel. 1915 sonrası dramatik azalma. 60.000 ve diğerleri –Museviler: Otokton olmama ve sonuçları. Ladino. Etnik, dinsel, dilsel. 25.000. –Rumlar: Grek Ortodoks. Otokton. Etnik, dinsel, dilsel. 1.190.000, 110.000, 2500. Diğer gayrimüslimler –Güneydoğuda Ortodokslar 3000, Türkiye’de 50.000 (Süryani, vd.). Statüleri ve AB Uyum Paketi-Ocak 2003.. – 5-10.000 Bahai, 1500 Protestan, ayrıca ufak gruplar.

3 Dünya Standartlarına Göre Türkiye’de Azınlıklar Araplar: ~1 milyon. Sünni ve Alevi. Aleviler: ~ 12 milyon. –Dr. Rıza Nur. Azınlık olmayı ret. Dinî açıdan az 5 görüş: Gerçek Müslüman; farklı dinsel inançları toparlayan inanç; kültür ve dünya görüşü; Sünnilik ve Şiilikten farklı bir Anadolu mezhebi; Şiilik. Sonuç olarak, din açısından Sünnilikten kesinlikle farklı. –Mazlumiyet. Yerleşik-Göçebe. –Dil açısından 4 grup: Azerbaycan Türkçesi; Arapça; Türkçe; Zazaca. Sonuncusu 3 milyon. Katmerli Azınlık. Balkan ve Kafkas kökenliler: (kendilerince: ~ 4 m.) Boşnak, Torbeş, Pomak, Çingene, Arnavut;. Azınlık bilinci yok: Sünni, eko. entegre, otokton değil. Ama Kafkasyalılar (Çerkes, Gürcü, Laz) farklı: Osmanlı dışında; aşiretle geldiler; KS’nda çok faaldiler; “Anavatana Dönme” teması. İHDK’da Türkiyelilik..Kürtler: ~ 12-15 milyon. Kırmanç. Zaza (hem Alevilerden –soy ve dil- hem Kürtlerden –din ve dil- farklı). Azınlığı ret. Bilinçli: nüfus ve yoğunluk, coğrafya, üretim biçimi, otoktonluk.


"Milliyetçilik, Küreselleşme, Azınlıklar dersi – 6 Azınlıklar Türkiye’de Azınlıklar Üzerine Temel Bilgiler Kaynaklar: 1)B.Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları