Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Milliyetçilik, Küreselleşme, Azınlıklar dersi – 6

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Milliyetçilik, Küreselleşme, Azınlıklar dersi – 6"— Sunum transkripti:

1 Milliyetçilik, Küreselleşme, Azınlıklar dersi – 6
Türkiye’de Azınlıklar Üzerine Temel Bilgiler Kaynaklar: B.Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar, 5. Basım, Ankara, İmaj Yayınevi, 2009; B.Oran, Türkiye’de Azınlıklar - Kavramlar, Teori, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama, 5. baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2008; B.Oran, Türkiye’de İnsan Hakları Bilançosu, İstanbul, TESEV Yayınları, 2006. Baskın Oran SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ (MÜLKİYE) Uluslararası İlişkiler bölümü II. Sınıf Kamu Yönetimi bölümü IV. Sınıf

2 Resmî Uygulamaya Göre Türkiye’de Azınlıklar: Gayrimüslimler
Çok dar tanımlamanın nedenleri Tarihsel: Millet Sistemi Siyasal: “Truva Atı” İdeolojik: İttihat ve Terakki’nin yeni Millet-i Hakimesi: Müslüman Türk. Yorum Beyanı: Anayasa + Lozan Resmî uygulamanın 3 geleneksel grubu Ermeniler: Otokton. Gregoryen, Katolik, Protestan. Etnik, dinsel, dilsel sonrası dramatik azalma ve diğerleri Museviler: Otokton olmama ve sonuçları. Ladino. Etnik, dinsel, dilsel Rumlar: Grek Ortodoks. Otokton. Etnik, dinsel, dilsel , , 2500. Diğer gayrimüslimler Güneydoğuda Ortodokslar 3000, Türkiye’de (Süryani, vd.). Statüleri ve AB Uyum Paketi-Ocak 2003. Bahai, 1500 Protestan, ayrıca ufak gruplar .

3 Dünya Standartlarına Göre Türkiye’de Azınlıklar
Araplar: ~1 milyon. Sünni ve Alevi. Aleviler: ~ 12 milyon. Dr. Rıza Nur. Azınlık olmayı ret. Dinî açıdan az 5 görüş: Gerçek Müslüman; farklı dinsel inançları toparlayan inanç; kültür ve dünya görüşü; Sünnilik ve Şiilikten farklı bir Anadolu mezhebi; Şiilik. Sonuç olarak, din açısından Sünnilikten kesinlikle farklı. Mazlumiyet. Yerleşik-Göçebe. Dil açısından 4 grup: Azerbaycan Türkçesi; Arapça; Türkçe; Zazaca. Sonuncusu 3 milyon. Katmerli Azınlık. Balkan ve Kafkas kökenliler: (kendilerince: ~ 4 m.) Boşnak, Torbeş, Pomak, Çingene, Arnavut;. Azınlık bilinci yok: Sünni, eko. entegre, otokton değil. Ama Kafkasyalılar (Çerkes, Gürcü, Laz) farklı: Osmanlı dışında; aşiretle geldiler; KS’nda çok faaldiler; “Anavatana Dönme” teması. İHDK’da Türkiyelilik. Kürtler: ~ milyon. Kırmanç. Zaza (hem Alevilerden –soy ve dil- hem Kürtlerden –din ve dil- farklı). Azınlığı ret. Bilinçli: nüfus ve yoğunluk, coğrafya, üretim biçimi, otoktonluk .


"Milliyetçilik, Küreselleşme, Azınlıklar dersi – 6" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları