Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İbadet konusunda bilgilenelim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İbadet konusunda bilgilenelim."— Sunum transkripti:

1 İbadet konusunda bilgilenelim.

2 KAZANIMLAR 1. İbadetin anlamını kavrar.
DÜZ ANLATIM 1. İbadetin anlamını kavrar. 2. İbadetle ilgili kavramları açıklar. 3. Niçin ibadet edildiğini gerekçelendirir. 4. Camiyi genel özellikleri ile tanıyarak birlik, beraberlik ve sosyal barışı sağlamadaki önemini fark eder. 5. Başlıca ibadetlerin hangileri olduğunu belirtir. 6. Duâ etmenin anlamını kavrar. 7. Niçin ve nasıl duâ edilmesi gerektiğini açıklar. 8. Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in sözlerinden dua örnekleri verir. 9. Her güzel iş ve davranışın (salih amel) dinimizdeki önemini örneklerle açıklar. 10. İbadetlerin davranışlar üzerindeki etkisini fark eder. 11. Rabbenâ duâlarını ezbere okur ve anlamını söyler.

3 TARTIŞMA YÖNTEMİ İbadetlerle ilgili kavramları açıklar.

4 TARTIŞMA YÖNTEMİ Öğretmenlerin en çok kullandıkları yöntemlerden biri düz anlatımdır. Sunuş yolu startejisine uygun bir yöntem olan düzanlatım, öğrenciye bilişsel alanın bilgi; duyuşsal alanın alma ve tepkide bulunma; devinişsel alanın uyarılma basamağındaki davranışlar kazandırılabilir. Bu yöntemin etkili olabilmesi için uyulması gereken birtakım kurallar vardır.

5 1. Öğrenciler yaş, cinsiyet, sınıf ve deneyimleri açısından analiz edilmelidir. Farklılıkların ortadan kaldırılması ve dersin buna göre planlanması gereklidir. 2. İlk defa karşılaşılacak olan bir öğrenci grubu için, daha önce sözkonusu grubu tanıyan öğretmenlerden bilgi alarak sınıf profili çıkartılmalı, davranışlar ve stratejiler belirlenmelidir.

6 Düz anlatım yötemi uygulanırken dikkat edilecek hususlar şunlardır:
1.Öğretmen kibirli olmamalıdır.       2.Öğrencilere karşı gerçek bir ilgi göstermelidir.       3. Öğretmen arkadaşça davranmalıdır, içten olmalıdır.       4. Öğrenciyle ortak olan özelliklerini vurgulamalıdır .       5. Öğrencilere saygı duyulan kişilerden örnek vermelidir.       6. Gereksiz el, kol, vücut, yüz haraketleri yapmamlıdır.       7. Konunun uzmanı olduğunu yeri geldikçe vugulamalıdır.       8. Dersin başında ulaşacağı hedefi belirtmemelidir. Öğrencilerle birlikte adım adım sonuca ulaşmalıdır.       9.Sınıfın ve dersin içeriğine göre ses tonunu ayarlamalıdır.       10. Kendine hakim olmalı ve öğrencilerle göz iletişimi kurmalıdır.

7  İÇERİĞİN SEÇİLMESİ:  İçerik öğrencilere kazandırılacak hedef davranışlardan çıkarılmalıdır. Bir başka deyişle, öğretmen, kazandırılacak davranışları, hem içerik hem nitelik hem de nicelik bakımından ihtiyaca uygun hale getirip desteklemelidir. Örneğin; “demokrasi, özgürlük, seçim, seçmen” kavramlarının tanımını yazma ve söyleme şeklinde ise, içerik bütün bu kavramları kapsayacak şekilde (cumhuriyet) olmalıdır. Anlatılacak her konu öğrenci grubunun anlayabileceği seviye ve nitelikte olmalı, öğrencinin anlamayacağı kelime, deyim, söylemler içermemelidir. Ders için gerekli her tür donanım mümkün olduğunca temin edilmeli, yerinde ve zamanında kullanılmalıdır. Konular anlatılırken farklı kaynaklara gönerme yapılmalı, tek kaynakla yetinilmemelidir.

8 İÇERİĞİN SINIRLANDIRILMASI:
Hedef davranışın kazandırılacağı süre ile verilmesi gereken bilginin birbirleriyle orantılı olması gereklidir. Örneğin; tek bir ders saati içinde A.B.Devletleri’nin işlenmesi mümkün değildir., bu sebepten, ABD’nin ekonomik yapısı, nüfusu ve nüfus dağılımı, iç ve dış ticareti gibi sınırlandırılmalıdır.

9 İÇERİĞİN YAPILANDIRILMASI:
İçerik basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, yakın çevre ve zamandan uzağa, birbirlerine göre oluş sırasını takip edecek şekilde ünitelere ayrılmalı, ünitelerin ismi açıkça belirtilmeli, konu başlıkları bunun altında belirtilmelidir. Konu başlıkları ilgi çekecek şekilde kısa ve öz olmalıdır.

10 TANIMLAR ÖRNEKLER  KARŞILAŞTIRMALAR UZMAN KANILARI     İSTATİSTİKLER İPUCU

11  GÖRSEL İŞİTSEL DESTEK Öğrenmeyi kolaylaştırmak için bu tür gereçler yerinde kullanılmalıdır. Görsel ve işitsel araçların kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:  Araç-gereçler konuyla ilgili olmalıdır.  Öğrenciler bu araçlardan en iyi yararlanacak şekilde yerleşmeli veya yerleştirilmelidir.  Görsel materyaller renkli ve kolayca görülebilecek nitelikte olmalıdır.  Gerekli olmayan ayrıntılara girilmemelidir.   Anlatım sırasında öğretmen yan durmalı, sınıfı kontrol altında tutmalıdır.   Görsel materyalle öğrenciler arasında engel bulunmamalıdır.

12 ÜNİTE 2 : İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM ÖĞRENME ALANI : İBADET KAZANIM : Camiyi genel özellikleri ile tanıyarak birlik, beraberlik ve sosyal barışı sağlamadaki önemini fark eder.

13 Camilerin Müslümanlar için önemi nedir?
Camiyi Tanıyalım Camilerin Müslümanlar için önemi nedir?

14 İbadet etmek amacıyla yapılan yerlere mabet denir
İbadet etmek amacıyla yapılan yerlere mabet denir. Mabetler bütün dinlerde sembol hâline gelmiştir. Müslümanların mabetlerine cami veya mescit adı verilir. Kur’an-ı Kerim’de cami ve mescitler, Allah’a ibadet edilen ve onun adının anıldığı yerler olarak nitelendirilir. Camilerde namaz kılınır, Kur’an okunur, dua edilir, vaaz ve hutbe dinlenir.

15 Cami ve mescitler mimari özellikleri bakı mından diğer binalardan farklıdır. Caminin minare ,mihtap, minber ve vaaz kürsüsü gibi kısımları vardır.

16 Minber:Camide Cuma ve Bayram namazlarında hatibin hutbe okumak iin çıktığı yüksekçe yerdir.
Mihrap:Cami ve mescitlerde Kâbe yönünü gösteren kısımdır. İmam, cemaate namaz kıldırırken mihrapta durur. Vaaz kürsüsü:Caminin içinde vaaz verip cemaati dinî konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yerdir. Minare: namaz vaktinin geldiğini bildirmek için camide müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, şerefesi olan, çoğunlukla taştan yüksek ve ince yapıdır.

17 Camiler, Allah’a ibadet etmek için yapılmış yerlerdir
Camiler, Allah’a ibadet etmek için yapılmış yerlerdir. Camiye gelen insanlar, beden ve kıyafet temizliğine dikkat etmelidirler. Yüce Allah, “Ey âdemoğulları! Mescide her gidişinizde, güzel elbiselerinizi giyiniz…” buyurmaktadır.

18 Camiler bireylerin yaşayışında önemli bir yere sahiptir
Camiler bireylerin yaşayışında önemli bir yere sahiptir. İnsanların toplanıp birbirleriyle kaynaştığı, aralarındaki sevgi ve dayanışma bağlarının güçlendiği bir yerdir. Bu yönüyle camiler birlik ve beraberliğin güçlenmesinde önemli bir yere sahiptir.

19 Camilerde insanlar birbirlerinin sorunlarından haberdar olurlar ve bunları çözmek için çaba harcarlar. Bu da toplumsal barışa ve dayanışmaya katkı sağlar.


"İbadet konusunda bilgilenelim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları