Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
PROJE ÖZETİ HAZIRLAMA Doç. Dr. Salih Şahin Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

2 Özet Nedir? Projenin amacını, kısa ve öz bir tanımını, izlenen yöntemleri, toplanan verileri ve ulaşılan sonuçları içeren, araştırma projesine ait, kısa, yazılı açıklamadır. Konunun ana fikirlerinin açık ve basit bir ifadesidir. Araştırmanın içeriğini tam olarak yansıtan ve tek başına anlam ifade edebilen bir metindir.

3 Özetin Amacı: Araştırmanın amaçları, araçları ve sonuçlarının genel bir görünümü olarak okuyucuya projeyi hızlı bir şekilde inceleme fırsatı sunmak. Projenin değerlendirilmesinde veya araştırmanın belirli bir alandaki öneminin anlaşılmasında yardım etmek. İlgilileri araştırmanın metodu ve bulguları konusunda kısaca bilgilendirmek.

4 İdeal bir özetin özellikleri:
Özet, tanıtıcı olmalı, gereksiz bilgileri içermemelidir. Özet, tek başına tüm içeriği yansıtacak nitelikte olmalıdır. Özet, raporun kısaltılmış ve ayrıntılardan arındırılmış hali olmalıdır. Özet, açıklayıcı ve bilgi verici nitelikte olmalıdır. Özette karmaşık cümleler yerine, basit, sade ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.

5 İdeal bir özetin özellikleri:
Özette, önceki çalışmalara mümkün olduğunca az atıfta bulunulmalıdır. Özette, araştırma ile ilgili detaylara ve tartışmalara yer verilmemelidir. Özette, teşekkür kısmı yer almamalıdır. Özette, genel ifadelerden kaçınılmalı, doğrudan konuya odaklanılmalıdır. Özet, projenin özünü kısa ama bir bütün olarak sunmalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir.

6 Proje özeti; Araştırmanın kapsamını ve esas amaçlarını belirtmeli,
Kullanılan metodolojiyi tanımlamalı, Bulgular konusunda bilgi vermeli, Ana hatlarıyla sonuçları kapsamalıdır.

7 Özet Oluşturma Aşamaları:
Plan hazırlama Plana uygun bir şablon oluşturma Taslağın oluşturulması Yazım ve imla kontrolü

8 Proje Özeti Planı Başlık İsim Okul Deneyin/Projenin Amacı
25 veya daha az kelime içeren bir cümle ile araştırma projesinin veya test etmek üzere seçilen hipotezin seçilme nedeninin belirtilmesi. Araştırma Yöntemleri Bir veya iki cümle ile konunun nasıl araştırılacağının açıklanması. Hangi yöntemleri kullanılacak? Veriler/Gözlemler Hangi verilerin nerelerden toplanması gerektiğinin belirtilmesi. Sonuçlar/Uygulamalar Bir veya iki cümle ile araştırmadan nasıl sonuçlar ortaya çıkarılacağının açıklanması.

9 Örnek Özet Şablonu Başlık İsim Okul Projenin/Deneyin Amacı:
Proje konusunu araştımanın nedenini açıklayan giriş niteliğinde bir ifade. Çalışılmakta olan problem ya da hipotezin ifadesi. Yöntemleri kilit noktalar ve adımların altını çizerek özetlenmeli: Kilit noktaların bir özeti ve araştırmanın nasıl yürütüldüğüne genel bir bakış. Kullanılan malzemeler hakkındaki detaylar. Kullanılan malzemeler yöntemi önemli bir şekilde etkilemediyse dahil edilmemelidir. Özette sadece hazırlayan tarafından yapılan işlemler yer almalıdır. Danışman tarafından yapılmış (örneğin ameliyat prosedürleri) veya hazırlayanın katılımından önce yapılmış işler dahil edilmemelidir. Gözlemler/veriler/sonuçları kısa ve öz bir şekilde detaylandırın. Bu kısımda varılan sonuçlar bölümüne doğrudan yön veren kilit sonuçlara ye verilmelidir. Sonuçlar hakkında çok fazla detay verilmemeli veya tablolar ve grafikler kullanılmamalıdır. Sonuçlar/Uygulamaları belirtin.

10 Proje özeti yazma konusunda bazı ipuçları-1
Özette, amaç (hipotez), kapsam ve sonuçlara yer vermelidir. Gereksiz ayrıntılar ve konuyla ilgili tartışmalar dahil edilmemelidir. Yazım konusunda geçmiş zaman ifadeleri kullanılmalıdır. Kısa cümlelere yer verilmeli ancak çeşitli cümle yapıları kullanılmalıdır.

11 Proje özeti yazma konusunda bazı ipuçları-2
Tam cümleler kullanılmalı, anlamayı zorlaştıran ifadelerden kaçınılmalıdır. Yazıları veya kelimeleri yer kazanmak için kısaltmaktan kaçınılmalıdır. Çok süslü veya anlaşılması zor mesleki terimler kullanılmamalıdır. Seviyeye uygun bilimsel bir dil kullanılmalıdır. Yazım, dilbilgisi ve noktalama işaretlerinin kullanımına dikkat edilmelidir.

12 COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMLARI
Bu araştırmada Türkiye genelinde görev yapan coğrafya öğretmenlerinin, internete erişim imkânları, interneti kullanım sıklıkları ve amaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, öğretmenlerin interneti coğrafya derslerinde kullanımına yönelik davranışları, farkındalıkları ve görüşleri tarama modeli kullanılarak ortaya konulmuştur. Ayrıca öğretim sürecinde interneti kullanırken karşılaşılan problemler ve bu problemlere yönelik çözüm önerileri de açık uçlu sorularla tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma grubu, 66 il ve bu illerin merkez ilçelerinde görev yapan 426 coğrafya öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından 4 bölümden oluşan bir anket geliştirilmiştir. Geliştirilen anket Türkiye’deki il ve merkez ilçelerde bulunan liselerde görev yapan 426 coğrafya öğretmenine uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 programında yüzde, frekans, kay kare teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre coğrafya öğretmenlerinin yaklaşık % 97’si interneti kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin genellikle interneti elektronik posta alıp göndermek, güncel olayları takip etmek, öğretim amaçlı araştırma yapmak ve çeşitli öğretim etkinliklerini gerçekleştirmek amacıyla kullandıkları ortaya çıkmıştır. Coğrafya öğretmenlerinin önemli bir kısmının interneti kendi kendilerine öğrendikleri, %64’ünün evlerinden, %22’sinin okuldan, %10’unun ev+okuldan internete eriştikleri, erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere göre interneti daha sık kullandıkları ve öğretmenlerin internetin öğretim sürecinde kullanımında altyapıdan kaynaklı teknik sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Elde edilen verilere göre, coğrafya öğretmenlerinin interneti eğitim öğretimde daha etkin olarak kullanabilmesi için altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve öğretmenlere internetin öğretim sürecinde kullanılmasına yönelik hizmet içi eğitim verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Amaç Yöntemler Veriler Gözlemler Sonuçlar Uygulamalar

13 PROJE ÖZETİ TAMAMLANDIĞINDA ŞU SORULARA CEVAP VEREBİLMELİDİR:
1- Projenin amacı somut olarak ifade edildi mi? 2- Projenin diğerlerinden farklı yanları ve onlar arasındaki yeri ortaya konuldu mu? 3- Projenin önemi somut olarak açıklandı mı? 4- Araştırma metodu hakkında bilgi verildi mi? 5- Bulgular ve sonuç ile ilgili bilgiler verildi mi? 6- Kullanılan dil açık, yalın ve anlaşılır mı? 7- Yazım ve imla kurallarına uyuldu mu?

14 Teşekkürler…


"Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları