Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Irwin/McGraw-Hill TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELLERİ. Tüketici davranışı için temel model Tüketicinin Satın alma davranışı Güdüler Kişilik İhtiyaçlar Algılama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Irwin/McGraw-Hill TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELLERİ. Tüketici davranışı için temel model Tüketicinin Satın alma davranışı Güdüler Kişilik İhtiyaçlar Algılama."— Sunum transkripti:

1 Irwin/McGraw-Hill TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELLERİ

2 Tüketici davranışı için temel model Tüketicinin Satın alma davranışı Güdüler Kişilik İhtiyaçlar Algılama Öğrenme tutumlar İş kültür Ekonomik Aile Sosyal

3 EKB Tüketici davranışı modeli GirdilerBilgi işlemeKarar prosesi Kar. Pr. değişkenleri Dış faktörler Pazarlamacıların uyarıları ve diğerleri Maruz kalma Dikkat Kabul Hatırda tutma Anlama HAFIZA Prob. tanımlama araştırma Alt. Deg. seçim. çıktılar Memnuniyet /memnuniye tsizlik İnançlar tutumlar niyetler Değerlendi rme kriteri Hayat tarzı Normatif İtaat,uyum Kültürel Normlar Grup etkisi Aile etkisi Beklenmeyen durumlar

4 Engle-Kollatt-Blackwell Tüketici davranışı modeli Odak karar verme prosesi üzerinedir Karar prosesi şunlardan etkilenir Girdiler Bilginin nasıl işlendiği Özel karar prosesi değişkenleri Dış etkiler

5 Howard-Sheth’in Tüketici davranışı modeli Girdiler Algılama Yapıları Öğrenme yapıları Sosyal, sembolik ve direkt uyarıcı Açık araştırma Uyaranların belirsizliği dikkat güven tutum güdüler Seçim kriteri Algısal eğilim Marka bağlılığı Niyet memnuniyet Çıktılar Dikkat Marka bağlılığı tutum Dikkat Satınalma

6 Marketing Strategy andConsumer Behavior Howard-Sheth Tüketici davranışı modeli Üç satınalma tipi ile ilgilidir:Otomatik satınalma, Sınırlı sorun çözme sınırsız sorun çözme Dört genel faktör Girdiler Algısal yapılar Öğrenme yapıları Çıktılar (iç veya dış)

7 Bettman’ın Bilgi İşleme modeli İşleme kapasitesi Motivasyon Amaç hiyerarşisi Dikkat Bilgi toplama ve değerlendirme Karar prosesleri Tüketim ve öğrenme Algılama Encoding Hafıza araştırması Dış araştırma Tarama ve engelleme mekanizması Engelleme yorumlama & Tepki

8 Bettman’ın Tüketici davranışı modeli Bilgi işlemeye önem verme Tüketicilerin aktif çevre izleyicileri olduğunu önermesine dayanan iki eşsiz yapı tarayıcı/yarıda kesme-engelleme mekanizmaları

9 HCB Tüketici davranışı modeli DURUMLAR Problemin tanımlanması Bilgi araştırması Alternatif değerlendirme ve seçimi Satış yeri seçimi Ve satınalma Hemen sonra satınalma prosesleri DURUMLAR DIŞ ETKİLER Kültür Alt kültür Demografik özellikler Sosyal statü Referans gruplar Aile Pazarlama faaliyetleri İÇ ETKİLER Algılama Öğrenme Hafıza Güdüler Kişilik Duygular tutumlar KİŞİLİK KAVRAMI ve HAYAT TARZI İstekler Deneyimler ve kazanımlar İhtiyaçlar

10 Irwin/McGraw-Hill Tüketicilerin marka tercihleri

11 Irwin/McGraw-Hill Tüketiciler bir malın değişik markalarını değerlendirirken, bazı mal niteliklerini esas alırlar Tüketici bir markayı o markanın yaptığı çağrışıma göre değerlendirir.

12 Irwin/McGraw-Hill Bir tüketici her markayı seçim kriterine göre öncelik sırasına koyar. 1. Önce seçim kriterleri önem sırasına konur 2. Her marka her marka mal özellikler bakımından karşılaştırılır, marka tüm nitelikler bakımından puanlandırılır. 3. Ağırlıklarla puanlar çarpılarak her markanın toplam değeri hesaplanır


"Irwin/McGraw-Hill TÜKETİCİ DAVRANIŞI MODELLERİ. Tüketici davranışı için temel model Tüketicinin Satın alma davranışı Güdüler Kişilik İhtiyaçlar Algılama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları