Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM AKIŞI  Tüketici Satın Alma Davranışı  Tüketici Davranış Modelleri  Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler  Tüketici Davranışını Etkileyen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM AKIŞI  Tüketici Satın Alma Davranışı  Tüketici Davranış Modelleri  Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler  Tüketici Davranışını Etkileyen."— Sunum transkripti:

1

2 SUNUM AKIŞI  Tüketici Satın Alma Davranışı  Tüketici Davranış Modelleri  Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler  Tüketici Davranışını Etkileyen Kültürel Faktörler  Tüketici Davranışını Etkileyen Sosyal Faktörler  Tüketici Davranışını Etkileyen Kişisel Faktörler  Tüketici Satın Alma Karar Süreci

3 TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI Tüketici Satın Alma Davranışı; Birey veya kurumların ekonomik değeri olan mal ve hizmetleri elde etme ve kullanmaları ile ilgili etkinlikler ve bu etkinlikleri belirleyen karar süreçlerdir. Tüketici Davranışları ile ilgili araştırmalar şu soruya cevap arar.  “İşletmelerin pazarlama çabalarına tüketicilerin tepkisi ne olacaktır?”  “Tüketicinin satın alma ya da almama nedenleri nelerdir?”

4 TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ Açıklayıcı (Klasik) Davranış Modelleri Marshall’ın Ekonomik Modeli Pavlov’un Öğrenme Modeli Freud’un Psikoanalitik Modeli Veblen’in Sosyo-Psikolojik Modeli Tanımlayıcı Ya Da Çağdaş Tüketici Davranış Modelleri Nicosia Modeli Howard ve Sheth Modeli Engel, Kollat ve Blackwell (EKB) Modeli İlgi Ve Markalar Arasındaki Farklılık Düzeyine Göre Tüketici Satın Alma Davranışı (Ürüne Göre Farklılık Gösteren Tüketici Satın Alma Davranışı)

5 Tüketici Davranış Modeli Pazarlama ve Diğer Uyarıcılar Pazarlama ve Diğer Uyarıcılar Tüketici Kara Kutusu Satın Alıcının(Tüketicinin) Cevabı Satın Alıcının(Tüketicinin) Cevabı Ürün Fiyat Yer Dağıtım Ekonomik Teknoloji Politika Kültür Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler Tüketici Karar Verme Süreci Ürün Seçimi Marka Seçimi Aracı Seçimi Satın Alma Zamanı Satın Alma Miktarı

6 Tüketici Psikolojik Kişisel Sosyal Kültürel Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler

7 Sosyal Sınıf Ait oldukları sosyal sınıfa göre benzer satın alma davranışları gösteren insanlar kümesi Meslek Gelir Eğitim Refah Seviyesi Sosyal Sınıf Ait oldukları sosyal sınıfa göre benzer satın alma davranışları gösteren insanlar kümesi Meslek Gelir Eğitim Refah Seviyesi Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan değerler, ülküler, tutumlar ve insan davranışlarını biçimlendiren anlamlı sembollerdir İnsan ihtiyaç ve davranışlarını belirleyen en önemli faktördür. Belirli bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve aktarılan davranış sonuçları ile öğrenilen davranışlar bütünüdür. Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan değerler, ülküler, tutumlar ve insan davranışlarını biçimlendiren anlamlı sembollerdir İnsan ihtiyaç ve davranışlarını belirleyen en önemli faktördür. Belirli bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve aktarılan davranış sonuçları ile öğrenilen davranışlar bütünüdür. Alt Kültür Ortak yaşam deneyimlerine dayanan ve bir grup insan tarafından paylaşılan değerler sistemidir. Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde yaşayan tüketiciler Ege Bölgesinde yaşayan tüketiciler Alt Kültür Ortak yaşam deneyimlerine dayanan ve bir grup insan tarafından paylaşılan değerler sistemidir. Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde yaşayan tüketiciler Ege Bölgesinde yaşayan tüketiciler Tüketici Davranışını Etkileyen Kültürel Faktörler

8 Danışma Grupları Üyelikler Referans Grupları Danışma Grupları Üyelikler Referans Grupları Aile Anne, Baba ve Çocuklar Etkileyiciler, Satın Alanlar, Kullananlar Aile Anne, Baba ve Çocuklar Etkileyiciler, Satın Alanlar, Kullananlar Rol ve Statüler Sosyal Faktörler Tüketici Davranışını Etkileyen Sosyal Faktörler

9 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.5-9 Sosyal Faktörler (1) DANIŞMA (REFERANS) GRUPLARI Bireylerin değerlendirme, karar verme ya da davranışlarında önemli ölçüde etkisi olan gerçek ya da hayali bireyler ya da gruplardır. DÜŞÜNCE LİDERLİĞİ (DANIŞMA GRUBU) Referans grubu içerisinde bulunan özel yetenekleri, bilgisi, kişiliği ve diğer özellikleri dolayısıyla diğerleri üzerinde sosyal etkisi olan kişilerdir. Düşünce liderleri: 1) Teknik olarak yeterlidirler. 2) Ürün bilgilerini daha önceden gözden geçirmiş, değerlendirmiş ve sentezlemişlerdir. 3) Sosyal olarak aktif ve ait oldukları grup ile bağlantılıdırlar. 4) Değerlerde ve inançlarda tüketicilerle benzerdirler.. 5) Genellikle ürünü ilk olarak alan kişilerin içerisindedirler. Bundan dolayı da riski göze alırlar.

10 Sosyal Faktörler (2) Aile: –Satın almayı etkileyen en önemli birimdir. Rol ve Statüler –Rol = İnsanlardan beklenen etkinlikler. –Statü = Toplum tarafından bireylere verilen rol.

11 Kişisel Etkileyiciler Yaş ve Yaşam Dönemi Meslek Ekonomik Durum Yaşam Tarzı Aktivistler Düşünce Liderleri İlgililer Kişilik ve Benlik Tüketici Davranışını Etkileyen Kişisel Faktörler

12 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.5-12 Kişisel Faktörler(1) Yaş ve yaşam dönemi –Bireyler yaşamları boyunca satın aldıkları mal ve hizmetleri değiştirirler. Örn, mobilya, giysi, yiyecek. Meslek –Pazarlamacılar ürünlerine ortanın üzerinde ilgisi olan meslek gruplarını belirlemeye çalışırlar. –Bazı işletmeler bir meslek grubunun ihtiyacı olan ürünlerde uzmanlaşabilirler. Örn, Beymen Business, Maçka, Ekonomik durum –Gelire duyarlı mal satan pazarlamacılar kişisel gelir, tasarruf ve faizlerdeki gelişmeleri takip ederler. –Ekonomik göstergelerdeki değişimler, pazarlamacıları ürünlerini yeniden tasarlamaya, yeniden konumlandırma yapmaya ve yeniden fiyatlandırmaya yönlendirirler.

13 Kişisel Faktörler(2) Yaşam tarzı: –Kişinin parasını ve zamanını nasıl harcadığıyla ilgilidir. –Aynı altkültürden, sosyal sınıftan ve mesleklerden gelen bireylerin çok farklı yaşam tarzları olabilir. –Yaşam tarzı psikografik özellikleri ile şekillenen yaşam biçimidir. –Tüketicinin temel FİF (faaliyet, ilgi, fikir) boyutlarının ölçülmesini gerektirir. –Faaliyet (iş, hobi, alışveriş, spor, sosyal olaylar), ilgi (yiyecek, moda, aile, boş vakitleri değerlendirme), fikir (kendileri hakkında, sosyal hususlar, iş, ürünler). –Yaşam tarzı bireyin sosyal sınıfı ya da kişiliğinden daha fazlasıdır. –Bireyin eylem ve etkileşimleriyle ilişkili tüm yapının profilidir. –Bazı araştırma firmaları yaşam tarzı sınıflandırmaları geliştirmişlerdir. En çok kullanılan sınıflandırma valstır. Vals bireyleri para ve zamanlarını nasıl harcadıklarına göre sınıflandırır.

14 Kişisel Faktörler(3) Kişilik –Kişinin kendi çevresine değişmez ve süregelen tepkiler vermesini sağlayan kendine has psikolojik özellikleridir. –Kendine güven, baskınlık, sosyallik, otonomi, savunmacılık, uyumluluk, saldırganlık gibi özelliklerle tanımlanır. Markaların bir kişilikleri olduğu ve tüketicilerin kendi kişiliklerine yakın markaları seçerler.Marka kişiliği bir markaya yüklenebilecek insan özelliklerinin özel bir karışımıdır. –Levi’s________dayanıklı –MTV_________heycan verici –CNN_________usta

15 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.5-15 Kişisel Faktörler(4) Benlik: Bireyin kendini algılayış biçimidir. Benlik kişinin kendisini nasıl gördüğü, kişiliğine ilişkin kanıların neler olduğunu açıklar. Ürünler ve markalar tüketicinin benliğinin bir uzantısı olarak kabul edilir. Bu açıdan ürünlerin ve markaların taşıdığı sembolik anlamları bilmek gerekir.

16 Psikolojik Faktörler Güdülenme Algılama Öğrenme İnanç ve Tutumlar İnanç ve Tutumlar Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler

17 Freud, insan davranışlarında etkili olan psikolojik güçlerin büyük ölçüde bilinçsiz olduğunu varsayarak, kişilerin kendilerini harekete geçiren güçlerin farkında olmadıklarını savunmuştur. Freud’a göre insanlar yaşamları boyunca baskı altında tuttukları güdülere sahiptirler. İnsanların çoğu zaman farkına dahi varmadıkları bu güdülerin yok edilmesi ve tümüyle kontrol edilmesi mümkün değildir. Sigmund Freud’un Güdüleme Teorisi

18 Sayılma İhtiyaçları ( statü sahibi olma,takdir) Sosyal İhtiyaçlar (Ait olma, sevilme) Güvenlik İhtiyaçları (barınma,korunma) Fizyolojik İhtiyaçlar (acıkma, susama) Başarma İhtiyacı (Kendini geliştirme) Abraham Maslow’un Güdüleme Teorisi

19 Herzberg’in Güdüleme Teorisi Herzberg’in ikili faktör teorisi güdüleri, tatmin sağlayan ve tatminsizliğe neden olan güdüler şeklinde iki grupta ele almıştır. Tatminsizliğe neden olan ve sağlık etmenleri de olarak nitelendirilen ücret, saygınlık, emniyet, iş koşulları, yan ödemeler, siyaset, yönetim uygulamaları ve kişilerarası ilişkiler gibi koşulların yetersizliği çalışanların tatminsiz kalmasına neden olmakla birlikte, bunların iyi olması kişilerin güdülenmesi sonucunu doğurmayacaktır. Başarı duygusundan zevk alma, sorumluluk üstlenme, gelişme, gibi etmenler kişilerin tatminini sağlayan güdüleyici etmenler olarak karşımıza çıkacaktır

20 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.5-20 PSİKOLOJİK FAKTÖRLER Algılama Bireyin çevresini anlamlandırmak için bilgiyi seçme, düzenleme ve yorumlama sürecidir. Algı, çevrenin, insanların, nesnelerin, kokuların, seslerin, hareketlerin, tatların ve renklerin gözlemlenmesiyle ilgilidir. Algılama süreçleri: –Seçici dikkat: bireyler dikkatlerini kendilerini en fazla uyaran faktöre odaklarlar. –Çocuk sahibi olduktan sonra birden mama fiyatlarına dikkat edilmeye başlanması. –Seçici çarpıtma: Bireylerin kendilerine ulaşan bilgi girdilerini değiştirerek ya da çarpıtarak algılamaları. Uyarıcıların inanç ve duygularla ulaşmadığı durumlar –Çocuk işçi çalıştırdığı bilinen bir işletmenin ürünlerinin kaliteli olarak algılanmaması. –Seçici hatırlamaSahip olunana inanç ve tutumları destekleyen bilgi bilgi ve mesajları hatırlamaları. –Bir markanın rakiplere göre üstün özelliklerinin hatırlanması.

21 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.5-21 PSİKOLOJİK FAKTÖRLER Öğrenme Deneyim sonucu davranışlarda meydana gelen kalıcı değişikliklere ve çevreye uyum sağlamaya öğrenme denir. Sonucu olumlu olan davranışlar tekrar edilir (pekiştirilir). Sonucu olumlu olmayan davranışlar tekrar edilmez (söndürülür).

22 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.5-22 PSİKOLOJİK FAKTÖRLER İNANÇLAR VE TUTUMLAR İnanç, bireyin bir her hangi birşeye yönelik olarak sahip olduğu tanımlayıcı düşüncedir. Tutum, bireyin bir nesne veya fikre karşı göreceli olarak tutarlı değerlendirmeleri, düşünceleri ve eğilimleridir.

23 İLGİ VE MARKALAR ARASINDAKİ FARKLILIK DÜZEYİNE GÖRE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI MATRİSİ  Postmodernizm, modernizmin temel varsayımları olan mantıksal nedensellik ilişkisi ve birikimsel ilerlemeye olan bağlılığın bir anlamda reddedilişidir.  Modernizm geçerli yasalar arayışı içerisinde olaylara bakar ve hipotezlerle test eder, diğer taraftan postmodernizm anlamlar üzerinde odaklaşarak olayları bir bütün içerisinde açıklamaya çalışır. Karmaşık Satın Alma Davranışı (Araba, ev) Uyumsuzluğu Azaltıcı Satın alma Davranışı (halı) Farklılık Araştırıcı Satın Alma Davranışı (Restoran, pasta) Alışılmış Satın Alma Davranışı (Tuz, şeker, sakız) Yüksek İlgi Düzeyi Markalar Arası Önemli Farklılık Markalar Arası Az Farklılık Düşük İlgi Düzeyi

24 Sorunun Belirlenmesi (İhtiyacın Ortaya Çıkması) Seçenekleri ve Bilgileri Arama (Alternatif Belirlenmesi) Seçeneklerin Değerlendirilmesi (Alternatiflerin Değerlendirilmesi) Satın Alma Kararının Verilmesi Satın Alma Sonrası Davranış Tüketici Satın Alma Karar Süreci

25 Dış Uyarıcılar Televizyon reklamları Magazin reklamları Radyo reklam spotları Çevresel Uyarıcılar Dış Uyarıcılar Televizyon reklamları Magazin reklamları Radyo reklam spotları Çevresel Uyarıcılar İç Uyarıcılar Acıkmak Susamak Bir insanın normal ihtiyaçları İç Uyarıcılar Acıkmak Susamak Bir insanın normal ihtiyaçları İhtiyacın Ortaya Çıkması Gerçek durum ile istenen durum arasındaki fark İhtiyacın Ortaya Çıkması Gerçek durum ile istenen durum arasındaki fark Satın Alma Karar Süreci Adım 1. İhtiyacın Ortaya Çıkması

26 Aile, arkadaşlar, Komşular Bilgi akışının sürekli olduğu etkili kaynaklardır Reklamlar, Satış Elemanları Bu kaynaklardan çok fazla bilgi edinmek mümkündür Kitlesel Medya Ürünün İncelenmesi Ürünün Kullanılması Kişisel Kaynaklar Ticari Kaynaklar Herkese Açık Kaynaklar İçsel Arama-Deneyimler Satın Alma Karar Süreci Adım 2. Seçenekleri ve Bilgileri Arama

27 Ürün Özellikleri Fiyat, kalite ve diğer özellikler açısından değerleme Ürün Özellikleri Fiyat, kalite ve diğer özellikler açısından değerleme Özelliklerin derecelendirilmesi Hangi özelliğin en önemli olduğunun belirlenmesi Özelliklerin derecelendirilmesi Hangi özelliğin en önemli olduğunun belirlenmesi Markanın Güvenilirliği Elde edilebilir her bir markaya duyulan güven? Markanın Güvenilirliği Elde edilebilir her bir markaya duyulan güven? Üründen elde edilecek tatmin Her bir üründen elde edilecek tatminin ne olacağının belirlenmesi Üründen elde edilecek tatmin Her bir üründen elde edilecek tatminin ne olacağının belirlenmesi Değerlendirme İşlemi Ürün veya markanın seçimi Değerlendirme İşlemi Ürün veya markanın seçimi Satın Alma Karar Süreci Adım 3. Seçeneklerin Değerlenmesi

28 Satın Alma Niyeti Öncelikli markaların satın alınmasının istenmesi Satın Alma Niyeti Öncelikli markaların satın alınmasının istenmesi Satın Alma Kararı Başkalarının Etkisi Beklenmedik Durumsal Faktörler Satın Alma Karar Süreci Adım 4. Satın Alma Kararı

29 Ürünün performansı ile ilgili Tüketici beklentileri Ürünün performansı ile ilgili Tüketici beklentileri Tüketici Tatmin Olmamıştır Tüketici Tatmin Olmamıştır Tüketici Tatmin Olmuştur Tüketici Tatmin Olmuştur Ürünün Algılanılan Performansı Bilişsel Uyumsuzluk Tüketici KısmenTatmin Olmuştur Tüketici KısmenTatmin Olmuştur Satın Alma Karar Süreci Adım 5. Satın Alma Sonrası Davranış

30

31 SUNUM AKIŞI  ÖRGÜTSEL PAZAR  ENDÜSTRİYEL PAZAR  ÖRGÜTSEL TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELİ  ARACILAR PAZARI  KURUMSAL VE DEVLET PAZARLARI

32 ÖRGÜTSEL PAZAR Örgütsel pazar; satılan, kiralanan veya tedarik edilen mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere mal ve hizmetleri satın alan işletmelerin oluşturduğu pazardır. Örgütsel pazarlar, mal ve hizmetleri, kendi mal ve hizmet üretimlerinde kullanmak veya satmak üzere satın alan çeşitli işletme ve kuruluşların oluşturduğu pazarlardır. Bu pazarlardaki alıcılar; endüstriyel alıcılar, aracılar ve devlet kurumlarıdır. Örgütsel pazar ne demektir?

33 ÖRGÜTSEL PAZAR  Endüstriyel Alıcılar,  Aracılar (Satıcı işletme pazarları),  Devlet kurumlarıdır. Örgütsel Pazarlardaki Alıcılar

34 ÖRGÜTSEL PAZAR Örgütsel Tüketici Davranış Modeli Bireysel ve Bireylerarası Etkileyiciler Satın Alma Örgütü Pazarlama ve Diğer Uyarıcılar Pazarlama ve Diğer Uyarıcılar Örgütsel Satın Alıcının Cevabı Örgütsel Satın Alıcının Cevabı Satın Alma Merkezi Satın Alma Karar Süreci Ürün Fiyat Yer Tutundurma Ekonomi Teknoloji Politika Kültür Örgütsel Etkileyiciler Mamul ve hizmet seçimi Tedarikçi Seçimi Sipariş Nicelikleri Ulaştırma dönemi ve zamanı Hizmet Dönemleri Ödeme

35 ENDÜSTRİYEL PAZAR (1) Kiralanacak ya da satın alınacak mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere mal ve hizmet satın alan işletmelerin oluşturduğu pazarlardır.

36 ENDÜSTRİYEL PAZAR (2) Endüstriyel Pazarın Nitelikleri Pazar Yapısı ve Talep Az sayıda alıcı, büyük miktarda alım Coğrafi Bölge ve Şehirde Yığılma Türetilmiş Talep İnelastik Talep Oynak veya dalgalı talep Az sayıda alıcı, büyük miktarda alım Coğrafi Bölge ve Şehirde Yığılma Türetilmiş Talep İnelastik Talep Oynak veya dalgalı talep Satın Alma Biriminin Yapısı Fazla Sayıda Satın Alıcı Çok daha Profesyonel Satın Alma Çabası Fazla Sayıda Satın Alıcı Çok daha Profesyonel Satın Alma Çabası Çok daha karmaşık kararlar Çapraz Satış Süreci Süreç çok daha resmidir Satın Alıcı ve Satıcılar birbirlerine daha bağımlılar Alıcılarla yakın uzun dönemli ilişkilerin kurulması Çok daha karmaşık kararlar Çapraz Satış Süreci Süreç çok daha resmidir Satın Alıcı ve Satıcılar birbirlerine daha bağımlılar Alıcılarla yakın uzun dönemli ilişkilerin kurulması Karar Çeşitleri & Karar Süreci

37 ENDÜSTRİYEL PAZAR (3) Endüstriyel Alımları Etkileyen Faktörler ÇEVRESEL FAKTÖRLER Talep Düzeyi, Ekonomik Durum, Para Politikaları, Teknoloji, Değişim Hızı, Politik ve Yasal Düzenlemeler, Rekabetçi Gelişmeler ÇEVRESEL FAKTÖRLER Talep Düzeyi, Ekonomik Durum, Para Politikaları, Teknoloji, Değişim Hızı, Politik ve Yasal Düzenlemeler, Rekabetçi Gelişmeler Örgütsel Faktörler Amaçlar, Politikalar, Süreçler, Yapı, & Sistemler Örgütsel Faktörler Amaçlar, Politikalar, Süreçler, Yapı, & Sistemler Bireylerarası Etkileşim Otorite, Statü, Empati & İkna kabiliyeti Bireylerarası Etkileşim Otorite, Statü, Empati & İkna kabiliyeti Bireysel Faktörler Yaş, Eğitim, İş Pozisyonu, Kişilik & Riske karşı tutum Bireysel Faktörler Yaş, Eğitim, İş Pozisyonu, Kişilik & Riske karşı tutum Satın Alıcı

38 ENDÜSTRİYEL PAZAR (4) Endüstriyel Satın Alma Kararları Doğrudan Tekrar Satın Alım Doğrudan Tekrar Satın Alım Yeni Görev Tipi Satın Alma Değiştirilmiş Yeniden Satın Alma Değiştirilmiş Yeniden Satın Alma Karar verme sürecinin gelişimi

39 Başlıca Endüstriyel Satın Alma Durumları Rutin Satın Alma –Rutin olarak işletmenin hiçbir değişiklik yapmadan ürünü yeniden satın almasıdır. Değiştirilmiş Yeniden Satın Alma –İşletme, ürünün tedarikçisini, fiyatını, ürünün özelliklerini değiştirmek isteyebilir. Yeni Görev Tipi Satın Alma –İşletme mal ve hizmeti ilk defa satın aldığı zaman söz konusudur.

40 ENDÜSTRİYEL PAZAR (5) Endüstriyel Satın Alım Sürecinin Katılımcıları  Öncüller  Kullanıcılar  Etkileyiciler  Karar Vericiler  Onaylayıcılar,  Satın Alıcılar,  Eşik Bekçileri

41 ENDÜSTRİYEL PAZAR (6) Endüstriyel Satın Alma Karar Sürecinin Aşamaları Problemin Tanımlanması İhtiyaçların Tanımlanması Ürün spesifikasyonu Tedarikçilerin araştırılması Teklif Alma Tedarikçinin Seçimi Siparişe İlişkin Formaliteler Performans Değerlendirme

42 ARACILAR PAZARI Aracılar, mal ve hizmetleri başkalarına kar amacıyla satmak ve/veya kiralamak üzere alan kişi ve örgütlerdir. Aracılar pazarı daha çok toptancı ve perakendecilerden oluşur ve birçok açıdan aracıların satın alma davranışları endüstriyel tüketicilerin satın alma davranışlarına benzer. Aracı örgütlerinde, üyeleri değişik roller üstlenen bir ya da daha fazla katılımcıyı içeren, etkileşimli bir şekilde çeşitli satın alma kararları alan satın alma merkezleri (buying center) bulunmaktadır.

43 KURUMSAL VE DEVLET PAZARLARI Sözleşmeye Dayalı Alımlar Kurumsal pazarlar Düşük Bütçe Devlete Bağımlılık Devlet Pazarları Özel Satın Alımlar Kamu yararının gözetilmesi toplum denetimi Açık teklif, pazarlık ve kapalı zarf


"SUNUM AKIŞI  Tüketici Satın Alma Davranışı  Tüketici Davranış Modelleri  Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler  Tüketici Davranışını Etkileyen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları