Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IX.BÖLÜM YAŞAM TARZI. A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yıllardan beri tüketicilerin otomobil satın almalarında demografik faktörlerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IX.BÖLÜM YAŞAM TARZI. A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yıllardan beri tüketicilerin otomobil satın almalarında demografik faktörlerin."— Sunum transkripti:

1 IX.BÖLÜM YAŞAM TARZI

2 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yıllardan beri tüketicilerin otomobil satın almalarında demografik faktörlerin ne ölçüde rol oynadığını ortaya çıkarmak için yapılan araştırmalar, tüketici davranışlarının tek başına demografik faktörlere dayandırılamayacağını göstermiştir. Yaşam Tarzı

3 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzı Demografik faktörlere göre yapılacak bir pazar bölümlendirmesinin en zayıf yönü; tüketici davranışlarının gelir, cinsiyet, yaş ve eğitim faktörlerince belirlendiğini varsaymasıdır. Kişinin arzu ettiği yaşam tarzı, onun ihtiyaç ve tutumunu, tutum da davranışlarını etkiler.

4 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzı Birey, kendisine ve dünyasına ilişkin görüşleri doğrultusunda bir amaç edinir ve bu amaca ulaşmak için bir takım davranışlar geliştirir.

5 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzı Yaşam tarzı, geniş anlamda, insanın boş zamanını nasıl geçirdiği (faaliyetleri), çevresinde nelere önem verdiği(ilgileri), dünya ve kendi hakkındaki düşünceleri ( fikirleri) içeren bir yaşama biçimi olarak tanımlanabilir.

6 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzı Yaşam tarzı kültürel değerler, demografik yapı, sosyal sınıf, referans grupları, aile gibi çevre değişkenlerinden; motivasyon, duygu ve kişilik gibi iç değişkenlerden etkilenir.

7 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzı Belirleyicileri YAŞAM TARZI BELİRLEYİCİLERİ YAŞAM TARZI NASIL YAŞIYORUZ DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER  Demografik özellikler  Sosyal Sınıf  Kültür  Aile Yaşantısı  Değerler  Geçmiş Deneyimler  Güdüler  Kişilik  Aile yaşam eğrisi  Etkinlikler  İlgiler  Sevgi-Nefret  Tutumlar  Tüketin  Beklentiler  Hisler  Satın Alma  Nasıl  Ne Zaman  Nerede  Ne  Kim  Tüketim

8 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzı Belirleyicileri Mosak'a göre insan, yaşamını daha kolay sürdürebilmek için, dört dayanak noktası olan bir şemayı kullanır. Bu şemanın dayanak noktaları şunlardır: 1.Benlik kavramı : Kişinin kim olduğu konusundaki inançlarını ifade eder. 2.Benlik ideali: Kişinin ne olması gerektiği konusundaki tasarımlarını anlatır.

9 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzı Belirleyicileri 3.Kişi, kendi dünyası dışında bir dünyanın olduğunu ve bu dünyanın kendisinden bir şeyler beklediğine inanır. İşte kişinin dış dünyanın kendisinden ne beklediği konusundaki fikri ya da düşüncesi bu şemanın dayanak noktasıdır. 4.Vicdanı inançları: Kişinin geliştirdiği doğru yanlış yönergesidir.

10 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzı Belirleyicileri Bireyin yaşam tarzı değişmez değildir. Bu değişikliğin kaynakları şunlar olabilir: –Kadının, erkeğin ve ailenin rolündeki değişmeler, –Toplumsal bakıştan bireyci bakışa ya da tersine bireyci bakıştan toplumsal bakışa yönelme,

11 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzı Belirleyicileri –Muhafazakar toplum anlayışından açık toplum anlayışına geçiş, –Ekonomik durumdaki değişmelerden kaynaklanan tasarruf ve harcama eğilimlerindeki değişme.

12 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzı Belirleyicileri Bireylerin yaşam tarzlarının ölçülmesinde kullanılan yöntemlerden biri, tüketicinin psikolojik yapısına yönelik olanıdır. Bu yöntemle, onun ilgileri, faaliyetleri ve düşünceleri ile yaşam tarzı ölçülür. Bu amaçla; tüketicinin faaliyetleri, ilgileri ve kanaatleri değişik sorularla ölçülmeye çalışılır.

13 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzı Belirleyicileri FAALİYETLERİLGİLER KANAATLER DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER  Çalışma  Hobiler  Sosyal Olaylar  Tatil  Eğlenme  Kulüp Üyelikleri  Alış-veriş  Spor  Çevre  Aile  Ev  Meslek  Toplum  Eğlence  Moda  Yemek  Medya  Amaçlar  Başarılar  Kendi ve ailesi hakkındaki düşüncesi  Sosyal etkinlikler  Politikalar  İşler  Ekonomi  Eğitim  Ürün  Gelecek  Kültür Yaş, eğitim düzeyi, gelir, meslek, aile büyüklüğü, yerleşim yeri, aile yaşam eğrisi, aile yapısı

14 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzının Ölçülmesi Tutumlar; başka insanlar, yerler, fikirler ve mallar hakkındaki cümleleri değerlendirerek ölçülür. Değerler; neyin kabul edilebilir ya da arzulanır olduğu hakkındaki inançlar toplamıdır. Faaliyet ve ilgiler mesleki davranışlar dışında kalan ve tüketicinin zamanını tahsis ettiği spor, oyun, kamu yararına girişilen çabalar v.b. faaliyetleri kapsar.

15 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzının Ölçülmesi

16 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzının Ölçülmesi Gerçekçiler; başarılı, bilgin ve aktiftirler.Kendilerine saygıları ve çok kaynakları vardır. Kişisel büyümeye ve gelişmeye öncelik verirler. İlkeli olanlardan yerine getirenler grubundakiler; davranışlarını dünyanın gidiş yönüne doğru yönlendirirler. Sosyal yayınlarla ilgilenirler. Vakitlerini harcamaları ve kişisel eşyaları zarifliklerini gösterir. Deneyimli olanlar; genç, canlı, hevesli, düşüncesiz ve isyankârdırlar. Çeşitlilik ve heyecan ararlar.

17 A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yaşam Tarzı ve Pazarlama Stratejisi Yaşam tarzı pazarlama stratejilerinde 4 temel amaç için kullanılır. Bunlar: 1.Pazar bölümlerini teşhis etmekte, 2.Malı ya da markayı konumlandırmada, 3.Medya kararlarında, 4.Yeni mallara pazar bölümü yaratmada.


"IX.BÖLÜM YAŞAM TARZI. A.H. İslamoğlu R. Altunışık TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yıllardan beri tüketicilerin otomobil satın almalarında demografik faktörlerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları