Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IX.BÖLÜM YAŞAM TARZI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IX.BÖLÜM YAŞAM TARZI."— Sunum transkripti:

1 IX.BÖLÜM YAŞAM TARZI

2 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Yaşam Tarzı Yıllardan beri tüketicilerin otomobil satın almalarında demografik faktörlerin ne ölçüde rol oynadığını ortaya çıkarmak için yapılan araştırmalar, tüketici davranışlarının tek başına demografik faktörlere dayandırılamayacağını göstermiştir. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

3 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Yaşam Tarzı Demografik faktörlere göre yapılacak bir pazar bölümlendirmesinin en zayıf yönü; tüketici davranışlarının gelir, cinsiyet, yaş ve eğitim faktörlerince belirlendiğini varsaymasıdır. Kişinin arzu ettiği yaşam tarzı, onun ihtiyaç ve tutumunu, tutum da davranışlarını etkiler. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

4 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Yaşam Tarzı Birey, kendisine ve dünyasına ilişkin görüşleri doğrultusunda bir amaç edinir ve bu amaca ulaşmak için bir takım davranışlar geliştirir. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

5 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Yaşam Tarzı Yaşam tarzı, geniş anlamda, insanın boş zamanını nasıl geçirdiği (faaliyetleri), çevresinde nelere önem verdiği(ilgileri), dünya ve kendi hakkındaki düşünceleri ( fikirleri) içeren bir yaşama biçimi olarak tanımlanabilir. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

6 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Yaşam Tarzı Yaşam tarzı kültürel değerler, demografik yapı, sosyal sınıf, referans grupları, aile gibi çevre değişkenlerinden; motivasyon, duygu ve kişilik gibi iç değişkenlerden etkilenir. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

7 Yaşam Tarzı Belirleyicileri
YAŞAM TARZI BELİRLEYİCİLERİ YAŞAM TARZI NASIL YAŞIYORUZ DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER Demografik özellikler Sosyal Sınıf Kültür Aile Yaşantısı Değerler Geçmiş Deneyimler Güdüler Kişilik Aile yaşam eğrisi Etkinlikler İlgiler Sevgi-Nefret Tutumlar Tüketin Beklentiler Hisler Satın Alma Nasıl Ne Zaman Nerede Ne Kim Tüketim TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

8 Yaşam Tarzı Belirleyicileri
Mosak'a göre insan, yaşamını daha kolay sürdürebilmek için, dört dayanak noktası olan bir şemayı kullanır. Bu şemanın dayanak noktaları şunlardır: Benlik kavramı : Kişinin kim olduğu konusundaki inançlarını ifade eder. Benlik ideali: Kişinin ne olması gerektiği konusundaki tasarımlarını anlatır. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

9 Yaşam Tarzı Belirleyicileri
Kişi, kendi dünyası dışında bir dünyanın olduğunu ve bu dünyanın kendisinden bir şeyler beklediğine inanır. İşte kişinin dış dünyanın kendisinden ne beklediği konusundaki fikri ya da düşüncesi bu şemanın dayanak noktasıdır. Vicdanı inançları: Kişinin geliştirdiği doğru yanlış yönergesidir. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

10 Yaşam Tarzı Belirleyicileri
Bireyin yaşam tarzı değişmez değildir. Bu değişikliğin kaynakları şunlar olabilir: Kadının, erkeğin ve ailenin rolündeki değişmeler, Toplumsal bakıştan bireyci bakışa ya da tersine bireyci bakıştan toplumsal bakışa yönelme, TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

11 Yaşam Tarzı Belirleyicileri
Muhafazakar toplum anlayışından açık toplum anlayışına geçiş, Ekonomik durumdaki değişmelerden kaynaklanan tasarruf ve harcama eğilimlerindeki değişme. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

12 Yaşam Tarzı Belirleyicileri
Bireylerin yaşam tarzlarının ölçülmesinde kullanılan yöntemlerden biri, tüketicinin psikolojik yapısına yönelik olanıdır. Bu yöntemle, onun ilgileri, faaliyetleri ve düşünceleri ile yaşam tarzı ölçülür. Bu amaçla; tüketicinin faaliyetleri, ilgileri ve kanaatleri değişik sorularla ölçülmeye çalışılır. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

13 Yaşam Tarzı Belirleyicileri
FAALİYETLER İLGİLER KANAATLER DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Çalışma Hobiler Sosyal Olaylar Tatil Eğlenme Kulüp Üyelikleri Alış-veriş Spor Çevre Aile Ev Meslek Toplum Eğlence Moda Yemek Medya Amaçlar Başarılar Kendi ve ailesi hakkındaki düşüncesi Sosyal etkinlikler Politikalar İşler Ekonomi Eğitim Ürün Gelecek Kültür Yaş, eğitim düzeyi, gelir, meslek, aile büyüklüğü, yerleşim yeri, aile yaşam eğrisi, aile yapısı TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

14 Yaşam Tarzının Ölçülmesi
Tutumlar; başka insanlar, yerler, fikirler ve mallar hakkındaki cümleleri değerlendirerek ölçülür. Değerler; neyin kabul edilebilir ya da arzulanır olduğu hakkındaki inançlar toplamıdır. Faaliyet ve ilgiler mesleki davranışlar dışında kalan ve tüketicinin zamanını tahsis ettiği spor, oyun, kamu yararına girişilen çabalar v.b. faaliyetleri kapsar. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

15 Yaşam Tarzının Ölçülmesi
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

16 Yaşam Tarzının Ölçülmesi
Gerçekçiler; başarılı, bilgin ve aktiftirler.Kendilerine saygıları ve çok kaynakları vardır. Kişisel büyümeye ve gelişmeye öncelik verirler. İlkeli olanlardan yerine getirenler grubundakiler; davranışlarını dünyanın gidiş yönüne doğru yönlendirirler. Sosyal yayınlarla ilgilenirler. Vakitlerini harcamaları ve kişisel eşyaları zarifliklerini gösterir. Deneyimli olanlar; genç, canlı, hevesli, düşüncesiz ve isyankârdırlar. Çeşitlilik ve heyecan ararlar. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

17 Yaşam Tarzı ve Pazarlama Stratejisi
Yaşam tarzı pazarlama stratejilerinde 4 temel amaç için kullanılır. Bunlar: Pazar bölümlerini teşhis etmekte, Malı ya da markayı konumlandırmada, Medya kararlarında, Yeni mallara pazar bölümü yaratmada. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


"IX.BÖLÜM YAŞAM TARZI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları