Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADAYLIK SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADAYLIK SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI"— Sunum transkripti:

1 ADAYLIK SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

2 ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI
Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II.Topluluk Programları -Eğitim Programları (Sokrates, Leonardo ve Gençlik) -7.Çerçeve Programı -Kültür 2007 Programı -Halk Sağlığı Programı -vb. III. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. AB Mali Yardımları

3 -I- AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI

4 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI
MEDA ( ) : 3.ülke Katılım Öncesi Mali Yardım ( ) : Aday Ülke IPA ( ) : Aday Ülke – Müzakere süreci Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. Sadece programların adı değişmedi: Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti…

5 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI
Mali İşbirliğinin öncelikleri değişti... AB ile uyuma yönelik projeler finanse edilecektir. Projeler, Ulusal Program Katılım Ortaklığı Belgesi İlerleme Raporları Ön Ulusal Kalkınma Planı Ulusal Stratejiler ifade edilen önceliklerin gerçekleştirilmesini hedef almalıdır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

6 Türkiye İçin Katılm Öncesi Mali Yardım
AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI Türkiye’ye sağlanan mali yardımlar tek bir program çerçevesine alınmıştır... MEDA II Gümrük Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Avrupa Stratejisi Ekonomik ve Sosyal Kalkınmaya Yönelik Avrupa Stratejisi Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. Türkiye İçin Katılm Öncesi Mali Yardım 3. Ülke Aday Ülke

7 18 Temmuz 2001 tarih 2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesi
AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI AB mali yardımları “Merkezi Olmayan” bir sistem içerisinde uygulanacaktır... Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Mali İşbirliği Komitesi Ulusal Fon ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Merkezi Finans ve İhale Birimi 18 Temmuz 2001 tarih 2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesi

8 Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi
Ulusal Mali Yardım Koordinatörü National Aid Coordinator (NAC) Büyükelçi, Genel Sekreter Sn.Oğuz Demiralp Genel koordinasyon, projelerin öncelikler doğrultusunda seçilmesi, programlama ve izleme çalışmalarının yürütülmesi Ulusal Yetkilendirme Görevlisi National Authorising Officer (NAO) Hazine Müsteşarı Sn.İbrahim Çanakçı Ulusal Fon National Fund (NF) Program Yetkilendirme Görevlisi Program Authorising Officer (PAO) Merkezi Finans ve İhale Birimi Central Finance and Contracts Unit (CFCU) Ulusal Fonun yönetimi, proje uygulamalarının denetimi AB hibeleri ve ulusal katkıların öngörülen takvim doğrultusunda tahsili ve aktarımından sorumlu birim Merkezi Finans ve İhale Biriminin yönetimi İhalelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine göre yürütülmesinden sorumlu birim Denetim (İç ve Dış Denetim) Hazine Kontrolörleri Sayıştay Başkanlığı Projelere ilişkin hesap ve işlemlerin denetimi iç denetim, Finansman Anlaşmalarına ilişkin mali prosedürlerin denetimi dış denetim olarak ifade edilmektedir. Faydalanıcı Kurumlar-Kuruluşlar Projelerin faydalanıcısı olan ve uygulamaya ilişkin teknik birimlerin oluşturulduğu kurum ve kuruluşlar Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

9 Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi
ADAYLIK SÜRECİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi Mali İşbirliği çerçevesinde yürütülen çalışmalar arasında gerekli uyumun sağlanması Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. MALİ İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

10 AB PROJELERİNE NASIL KARAR VERİLİYOR?
AB Mali yardımları ile finanse edilen projeler iki ayrı başlıkta ele alınmalıdır… I Makro Düzeyde Projeler (Kamu Kurumları) II Mikro Düzeyde Projeler (STK’lar, Odalar, Yerel Yönetimleri KOBİ’ler vb…)

11 ADAYLIK SÜRECİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI
2002 2003 2004 2005 2006 126 144 250 300 500 yıllık ortalama 264 milyon €

12 Ulusal Mali Yardım Koordinatörü
AB PROJELERİNE (MAKRO DÜZEY) NASIL KARAR VERİLİYOR? Proje Önerileri Sektörel Çalışma Grubu Mali İşbirliği Paketi Proje sahibi Kurumlar Mali İşbirliği Komitesi AB Komisyon Temsilciliği ABGS Ulusal Mali Yardım Koordinatörü AB Proje Önerileri Eylül Haziran

13 AB PROJELERİNE NASIL KARAR VERİLİYOR?
PROGRAMLAMA TÜRKİYE’nin Proje Paketi İhale Dokümanlarının Hazırlanması Finansman Anlaşması İhale Ön Duyurusu AB İhale Duyurusu İhale Değerlendirmesi UYGULAMA Haziran (N)* Haziran (N+1) *Proje Yılı

14 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM KAPSAMINDAKİ PROJELER
Toplam 18 Proje 2002 Yılı Proje Paketi Projelerin uygulaması devam ediyor… 144 M € Toplam 28 Proje Projelerin uygulaması devam ediyor… 2003 Yılı Proje Paketi 250 M € Toplam 38 Proje Projelerin uygulaması devam ediyor… 2004 Yılı Proje Paketi 300 M € Toplam 37 Proje Finansman Anlaşması İmzalandı. Uygulama 2006 yılında başladı… 2005 Yılı Proje Paketi 500 M € Toplam 51 Proje Finansman Anlaşması İmzalanacak. Uygulama 2007 yılında başlayacak… 2006 Yılı Proje Paketi Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında geliştirilen proje sayısı = 172

15 AB MALİ YARDIMI HANGİ ÖNCELİKLERDE KULLANILIYOR ? (2002-2006)
Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım Ekonomik ve Sosyal Uyum KOBİ’ler Çevre Altyapısı Yatırımları İstihdam ve İnsan Kaynakları Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar 1/3

16 AB MALİ YARDIMI HANGİ ÖNCELİKLERDE KULLANILIYOR ? (2002-2006)

17 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
TARIM ALANINDAKİ PROJELER* PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Türkiye’nin AB Veterinerlik Müktesebatına Uyumu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye’nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatına Uyumu Balıkçılık Sektörünün Yasal ve İdari Olarak AB Mevzuatına Uyumu Projesi Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Organik Tarım Alanında AB ile Mevzuat Uyumunun Sağlanması AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanmasına Hazırlık Projesi Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma Ajansının Kurulması Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının Kurulması Türkiye’de Kuduz Hastalığının Kontrolünün Güçlendirilmesi Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması

18 Çevre ve Orman Bakanlığı Çanakkale Belediyeler Birliği
ÇEVRE ALANINDAKİ PROJELER* PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Çevre Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı Hava Kalitesi, Kimyasallar ve Atık Yönetimi alanında Türkiye'ye Destek Projesi Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Özel Atık Yönetimi ve Gürültü Yönetimi Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Sağlık Bakanlığı’nın Biyosidal Ürünler ve Su Alanlarında Yürüttüğü Mevzuat Uyumu Sağlık Bakanlığı Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi DPT Müsteşalığı Çanakkale Bölgesel Katı Atık Altyapısı Çanakkale Belediyeler Birliği Kuşadası Bölgesel Katı Atık Altyapısı Kuşatak Birliği Nevşehir Atıksu Arıtma Altyapısı Nevşehir Belediyesi Tokat Atıksu Arıtma Altyapısı Tokat Belediyesi Bitlis Katı Atık Arıtma Bitlis Belediyesi Kütahya Katı atık Arıtma Kütahya Belediyesi Amasya Katı Atık Arıtma Amasya Belediyesi

19 ADALET ve İÇİŞLERİ ALANINDAKİ PROJELER*
PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Sınır Yönetim Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Faaliyet Planının Geliştirilmesi İçişleri Bakanlığı Türkiye’nin İltica ve Göç Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Faaliyet Planının Geliştirilmesi Ulusal Uyuşturucu İzleme Merkezinin Oluşturulması ve Ulusal Uyuşturucu Stratejisinin Geliştirilmesi Uygulanması Kara Para Aklama ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Organize Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesi Maliye Bakanlığı (MASAK) Türk Polisinin Adli Kapasitesinin Güçlendirilmesi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) Jandarmanın Modernizasyonu Projesi İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Kom.) Sınır Polisi için Eğitim Sistemi Geliştirilmesi Adalete Erişimin Güçlendirilmesi Adalet Bakanlığı İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi

20 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
SAĞLIK ALANINDAKİ PROJELER PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Üreme Sağlığı Programı Sağlık Bakanlığı Meslek Sağlığı ve Güvenliği ve İŞGÜM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı’nın Biyosidal Ürünler ve Su Alanlarında Yürüttüğü Mevzuat Uyumu ve Uygulama Çalışmalarının Desteklenmesi Bulaşıcı Hastalıkların İzleme ve Kontrolünün Güçlendirilmesi Kansersiz Yaşam Bulaşıcı Hastalıkların Gözetimi ve Kontrolünün Güçlendirilmesinin- II. Aşama İş Sağlığı ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi II. Aşama

21 Denizcilik Müsteşarlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
ENERJİ VE ULAŞTIRMA ALANINDAKİ PROJELER PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Deniz Taşımacılığı Güvenliğinin Arttırılmasının Desteklenmesi Denizcilik Müsteşarlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Kurumsal Güçlendirilmesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Türk Elektrik Sisteminin UCTE Elektrik Sistemine Bağlantısı İçin Tamamlayıcı Teknik Çalışmalar Projesi Enerji Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu için Düzenleyici Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi Gaz İletimi ve Geçişi Alanında BOTAŞ'a Teknik Yardım Projesi BOTAŞ Türkiye'de Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi

22 ENERJİ VE ULAŞTIRMA ALANINDAKİ PROJELER
PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Demiryolu Taşımacılığı Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi Ulaştırma Bakanlığı (TCDD) Türkiye’deki Karayolu Taşımacılığı Sektörünün AB Müktesebatı İle Uyumlu Hale Getirilmesi İçin Destek Sağlanması Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Kamu Bilincinin Arttırılması Elektrik İşleri Etüd İdaresi /Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türk Limalarında ve Kıyılarında Deniz Güvenliğinin Geliştirilmesi Denizcilik Müsteşarlığı

23 EKONOMİK VE SOSYAL UYUM ALANINDAKİ PROJELER
PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ Aktif İşgücü Piyasaları Projesi Türkiye İş Kurumu Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Projesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Moda-Tekstil Geliştirme Projesi İTKİB AB İş Geliştirme Merkezleri Projesi (ABİGEM) TOBB (Kocaeli, Gaziantep ve İzmir) (Konya, Kayseri, Afyon, Denizli, Çorum, Erzurum, Eskişehir ve Malatya) İş Kümesi Geliştirme Projesi Dış Ticaret Müsteşarlığı Küçük İşletmeler Kredi Programı II Hazine Müsteşarlığı Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi KOSGEB – TESK Bölgesel Kalkınma Programları Devlet Planlama Teşk. Sınır Ötesi Kalkınma Programları (Bulgaristan ve Yunanistan) Kentsel Alanlarda Sorunların Çözümü Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum İdareleri Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümü İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi İnşaatı Sanayi ve Ticeret Bakanlığı

24 Türk-iş, Hak-iş, KESK, DİSK ve ETUC
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU ALANINDAKİ PROJELER PROJE ADI PROJE SAHİBİ KURULUŞ AB-Türkiye Bilgi Köprüleri Programı AB Genel Sekreterliği Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi AB-Türkiye Oda Geliştirme Programı TOBB-Eurochambers AB-Türkiye Sendikalar arası Diyaloğun Güçlendirilmesi Türk-iş, Hak-iş, KESK, DİSK ve ETUC

25 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ
AB yeni mali döneme yeni bir mali yardım aracı ile giriyor…! -PHARE -ISPA -SAPARD -Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION) (IPA) IPA ( ) ( ) Dönemi Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Potansiyel Aday Ülkeler Arnavutluk Bosna-Hersek Sırbistan Karadağ Kosova TEK PROGRAM : 11,5 milyar Avro

26 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ
Mali İşbirliğinde Öncelikleri değişiyor KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) (2007 – 2013) I. II. III. IV. V. Kurumsal Kapasite Gelişimi Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma Mevzuat uyumu Mevzuata ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi Mevzuata ilişkin yatırımlara destek Sivil Toplumun Geliştirilmesi Sivil Toplum Diyaloğu Sınır ötesi İşbirliği (Bulgaristan) Uluslararası ve bölgelerarası işbirliği (Karadeniz İşbirliği) Ulaştırma altyapısı Çevre altyapısı Bölgeler arası ekonomik ve sosyal farkların giderilmesi Özel sektöre destek Ar-Ge’nin desteklenmesi İstihdamın artırılması İstihdam kalitesinin artırılması Sosyal dışlanmayla mücadele Mesleki eğitim Tarımsal işletmelere destek Tarımsal mamullerin işlenmesi ve pazarlanması Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi Üretici birliklerine teknik destek

27 IPA (2007-2010): Türkiye’ye Sağlanacak AB Mali Yardımı
AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: DÖNEMİ IPA ( ): Türkiye’ye Sağlanacak AB Mali Yardımı Alt Başlıklar 2007 2008 2009 2010 Kurumsal Gelişme 252.2 250.2 233.2 211.3 Sınır Ötesi İşbirliği 6.6 8.8 9.4 9.6 Bölgesel Kalkınma 167.5 173.8 182.7 238.1 İnsan Kaynakları 50.2 52.9 55.6 63.4 Kırsal Kalkınma 20.7 53.0 85.5 131.3 TOPLAM 497.2 538.7 566.4 653.7

28 IPA 2007-2010 ÜLKE TAHSİSATLARI
AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: DÖNEMİ IPA ÜLKE TAHSİSATLARI Ülkeler 2007 2008 2009 2010 Türkiye 497.2 538.7 566.4 653.7 Hırvatistan 138.5 146.0 151.2 154.2 Makedonya 58.5 70.2 81.8 92.3 Sırbistan 186.7 190.9 194.8 198.7 Karadağ 31.4 32.6 33.30 34.0 Kosova 63.3 64.7 66.1 67.3 Bosna Hersek 62.1 74.8 89.1 106.0 Arnavutluk 61.0 70.7 81.2 93.2 TOPLAM 1098.7 1188.6 1263.9 1399.4

29 Yıllık Ortalama: 564 milyon € Yıllık Ortalama: 740 milyon €
AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: DÖNEMİ IPA: Türkiye’nin Ağırlığı Toplam: 2.256 milyon € Toplam 3 milyar € %45 Projeksiyon Yıllık Ortalama: 564 milyon € Yıllık Ortalama: 740 milyon €

30 AB PROJELERİNE NASIL KARAR VERİLECEK? (2007-2013)
Ulusal Koordinatör (NIPAC) AB Genel Sekreterliği Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi ( ) Devlet Planlama Teşkilatı Kurumsal Kapasite Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma Operasyonel Program - Çevre (Çevre Bakanlığı) OP – İnsan Kaynakları. (Çalışma Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Planı (Tarım Bakanlığı) Bileşen 1 & 2 programlama Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı) Bileşen 5 programlama Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Sanayi Bakanlığı) Bileşen 3 & 4 programlama

31 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA)
DÖNEMİNDE YEREL YÖNETİMLER AB MALİ YARDIMINDAN NASIL FAYDALANACAK? KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) Kurumsal Yapılanma AB Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek programlama çalışmaları merkez düzeydeki kamu kuruluşları için yürütülecektir. Yerel Yönetimler “Hibe Programları” vasıtasıyla mali yardımlardan faydalanabilecektir.

32 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA)
DÖNEMİNDE YEREL YÖNETİMLER AB MALİ YARDIMINDAN NASIL FAYDALANACAK? KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) Koordinatör Kuruluş: TİKA ve AB Genel Sekreterliği Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği Karadeniz Bölgesel İşbirliği Karadenize kıyısı Düzey-II bölgelerinde (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) and TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) illerdeki kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine “Hibe Programları” aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Programın bütçesi yıllık 1 milyon Euro olacaktır. Edirne ve Kırklareli illerini kapsayan program kapsamında bölgedeki kuruluşların (kar amacı gütmeyen kuruluşlar) projelerine finansman imkanı sağlanabilecektir.Programın toplam bütçesi 35 milyon Euro olacaktır.

33 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA)
DÖNEMİNDE YEREL YÖNETİMLER AB MALİ YARDIMINDAN NASIL FAYDALANACAK? KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) Koordinatör Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı Bölgesel Kalkınma 1. Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Proje önerileri AB Çevre Bakanlığı ÇOP Proje önerileri Proje önerileri

34 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA)
DÖNEMİNDE YEREL YÖNETİMLER AB MALİ YARDIMINDAN NASIL FAYDALANACAK? KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) Bölgesel Kalkınma 1. Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Öncelik Alanı Seçilmiş Belediye Proje Adedi Büyük Çaplı Katı Atık Arıtma Projeleri 10 Büyük Çaplı Atıksu Arıtma Projeleri 12 Büyük Çaplı İçme Suyu Projeleri 4 Küçük Çaplı Atıksu Arıtma Projeleri 13 Küçük Çaplı İçme Suyu Projeleri *ÇOP kapsamında finansman sağlanması planlanan projeler her yıl Çevre Bakanlığının yapacağı anket çerçevesinde güncellenecektir. ÇOP Türkiye genelindeki bütün Belediyeleri kapsamaktadır.

35 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA)
DÖNEMİNDE YEREL YÖNETİMLER AB MALİ YARDIMINDAN NASIL FAYDALANACAK? KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) Bölgesel Kalkınma Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı TR CI TR B1 TR 83 TR 90 TR C3 TR A1 TR A2 TR B2 TR 82 TR C2 TR 63 TR 72

36 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA)
DÖNEMİNDE YEREL YÖNETİMLER AB MALİ YARDIMINDAN NASIL FAYDALANACAK? KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) Bölgesel Kalkınma Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Yıllık Programlama Hibe Programları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilecek yıllık “programlama” çalışmaları kapsamında yerel yönetimlerin sunacağı projelere finansman sağlanabilecektir. BROP kapsamında finanse edilen projeler çerçevesinde yürütülecek ve Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından duyurulacak “hibe programları”na başvuru yapılabilir.

37 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: HİBE PROGRAMLARI VE MİKRO DÜZEYDE PROJELER

38 HİBE PROGRAMLARI NEDİR?
MAKRO PROJE Makro Proje Bütçesi HİBE Makro Projenin Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK’lar -KOBİ’ler -Yerel Yönetimler -diğer kuruluşlar

39 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNE
HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR? HİBE DUYURUSU HİBE BAŞVURUSU Hibe Duyurusunu Kim Yapar? Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? Hibe Programı Sahibi Kuruluş Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr veya Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.deltur.cec.eu.int) AB Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr) Proje Başvuruları MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNE (www.mfib.gov.tr yapılır!!! PROJELER

40 HİBE PROGRAMLARI ÖRNEKLERİ (UYGULAMALARI SONA ERMİŞ)
Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Hibe Programı Türkiye İş Kurumu İŞKUR Projesi Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Sağlık Bakanlığı Üreme Sağlığı Hibe Programı AB Genel Sekreterliği STK’lar ile Kamu Diyaloğunun Artırılması Sivil Toplum Geliştirme Merk. Sivil Toplumun Geliştirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik B. Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Hibe Programı Bilgi Köprüleri Hibe Programı Devlet Planlama Teşkilatı Samsun-Kastamonu-Erzurum Bölgesel Kalkınma Pr. Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı Ağrı-Konya-Kayseri-Malatya Bölgesel Kalkınma Pr. Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Programı Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Haklara Destek Programı Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Sivil Toplum Hibe Programı Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı

41 AKTİF İŞGÜCÜ PİYASALARI PROJESİ
Mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma olanaklarını yükseltmektir. Amaç: Genel Bütçe: 32 Milyon € Kimler Faydalanabilir: Sivil Toplum Örgütleri Üniversiteler İşçi, işveren ve memur sendikaları Konfederasyonlar Sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odaları Yerel Yönetimler Projenin % 90’ı ödenir Üst limit € Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi: Başvuru Tarihleri: Başvurular 15 Haziran 2004 ve 13 Eylül 2004 sona erdi!

42 AKTİF İŞGÜCÜ PİYASALARI PROJESİ
Değerlendirmede Sonucunda 1415 Proje Başvurusundan 236 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir. Halı ve gıda sektörlerine yönelik kalifiye ara eleman yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması projesi Gaziantep Ticaret Odası 207 Bin € Edirne İl Özel İdaresi Ev Pansiyonculuğunu Geliştirme Projesi 187 Bin € Çini ve Seramik Ustası Yetiştirme Eğitimi Projesi 203 Bin € Kütahya Belediyesi Tekstil Sektörüne kalifiye eleman yetiştirme kursu 272 Bin € Konya Ticaret Odası Artvin ilinde Arıcılığı Geliştirme Projesi 167 Bin € TEMA Vakfı

43 MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MEGEP)
MEGEP projesinin genel hedefi ülkenin sosyo-ekonomik gereksinimlerine cevap veren modern, esnek ve yüksek nitelikli bir meslekî eğitim sisteminin geliştirilmesine destek vermektir. Amaç: Genel Bütçe: 4 Milyon € Hedef Kitle: STK’lar Eğitim Kurumları Sosyal Ortaklar (TOBB, TÜSİAD, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, KESK, Millî Eğitim Vakfı, MEKSA gibi) Projenin % 90’ı ödenir Üst limit € Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi: Başvuru Tarihleri: Başvurular Mayıs 2004’te sona erdi!

44 MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MEGEP)
Değerlendirme sonucu 149 Proje Başvurusundan 35 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası + TISK İnşaat Sektöründe Meslek Standartları ve Pratik Eğitim 169 Bin € Bilgisayarlı Giysi Kalıp ve Tasarımı Kursları 138 Bin € Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) + TOBB Elektrikçiler Odası Mesleki Gelişim-Farkındalık ve MEGEP Uyum Çalışmaları Denizli Elektrikçiler Odası + TESK 81 Bin € Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) + TISK Otomotiv Sanayii İçin Elektronik Kumanda Teknisyenliği Eğitimi 185 Bin €

45 ÜREME SAĞLIĞI PROJESİ Başvuru Tarihleri:
Türkiye’de başta kadın ve gençler olmak üzere nüfusun üreme sağlığı hizmetleri açısından durumunun iyileştirilmesidir. Amaç: 1.Çağrı Bütçesi 7,2 Milyon € 2.Çağrı Bütçesi 12,8 Milyon € Genel Bütçe: Kimler Faydalanabilir: Sivil Toplum Örgütleri Odalar ve bu alanda çalışma yürüten kuruluşlar Projenin % 90’ı ödenir Üst limit € Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi: Başvuru Tarihleri: Başvurular ilk çağrı için Nisan 2004 ve ikinci çağrı için Mart 2005’te sona erdi!

46 ÜREME SAĞLIĞI PROJESİ Değerlendirme sonucu 200 Proje Başvurusundan 86 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir. Erzincan, Kars, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Hakkari illerinde çocuk ölümlerinin azaltılması için aile eğitimi Türkiye Aile Planlaması Derneği Kelkit ilçesinde üreme sağlığı konularında farkındalığı artırmak üzere örgün okuma yazma kursları Kızılay Kelkit Şubesi Van ilinde üreme çağındaki kadın ve erkeklerin aile planlaması, güvenli annelik, menopoz, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, meme ve servikal kanserin erken teşhisi konusunda eğitilmeleri Tıbbi Araştırmalar Derneği İzmir Kemalpaşa Organize Sanayii Bölgesi’nde çalışan erkek işçilerde modern aile planlaması yöntemlerinin kullanım oranının artırılması Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği

47 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE KAMU DİYALOĞUNUN ARTIRILMASI
STK’ların geliştirilmesi ve kamu kurumlarıyla işbirliğinin arttırılması amacıyla çeşitli alanlarda hazırlanacak olan pilot projeler hibe programı kapsamında desteklenecektir. Amaç: Genel Bütçe: Hedef Kitle: Sivil Toplum Kuruluşu niteliğindeki tüm kuruluşlar. Projenin % 90’ı ödenir Üst limit € Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi: Başvuru Tarihleri: Başvurular Haziran 2005’te sona erdi!

48 SOSYAL DİYALOĞUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ
Amaç: AB üyelik sürecinde ekonomik ve sosyal gelişmede bir güç olarak işveren-işçi sosyal diyaloğunun, ulusal ve yerel düzeyde ve ayrıca sektör ve işletme düzeylerinde geliştirilmesidir. Genel Bütçe: Hedef Kitle: İşveren, İşçi ve kamu çalışanları Sendikaları Projenin % 90’ı ödenir Üst limit € Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi: Başvuru Tarihleri: Başvurular Temmuz 2006’da sona erdi!

49 TÜRKİYE-AB BİLGİ KÖPRÜLERİ HİBE PROGRAMI
AB’ye üyelik süreci ile ilgili olarak Türk toplumunun bilgi seviyesinin artırılması, her iki taraftaki kuruluşlar arasında kalıcı ortaklıklar kurulmasının sağlanması ve üyelik süreci ile ilgili uzmanlıkların oluşturulmasının sağlanması Amaç: Genel Bütçe: € € = € Hedef Kitle: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler, odalar, mesleki örgütler, STK’lar vb Projenin % 90’ı ödenir Üst limit € Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi: Başvuru Tarihleri: Başvurular Ağustos 2006’da sona erdi!

50 ODTÜ AB Çalışmaları Merkezi Denizli Sanayi Odası+Uşak TSO+Afyon TSO
TÜRKİYE-AB BİLGİ KÖPRÜLERİ HİBE PROGRAMI Değerlendirme sonucu toplam 100 başvuru arasından 25 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir. ODTÜ AB Çalışmaları Merkezi AB Bölgesel Politikaları konusunda kamu çalışanlarının bilgi düzeyinin artırılması 99 Bin € AB süreci ve Türkiye’de demokrasi süreci 97 Bin € Sabancı Üniversitesi AB Müktesebatı konusunda KOBİ’lerin bilgilendirilmesi İstanbul Sanayi Odası 81 Bin € AB’ye üyelik sürecinde diğer aday ülkelerin deneyimi TESEV 90 Bin € Denizli Sanayi Odası+Uşak TSO+Afyon TSO Ege Bölgesi ile AB Odaları arasında KOBİ’lerin bilgilendirilmeleri için iletişim ağı oluşturulması 80 Bin €

51 AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA HİBE PROGRAMLARI (2000-2006)

52 Finanse edilen Mikro Proje Sayısı
AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ Hibe Programı Adı Uygulayıcı Kuruluş Toplam Hibe Miktarı Finanse edilen Mikro Proje Sayısı GAP Bölgesel Kalkınma Programı GAP İdaresi 47 milyon Euro 246 Doğu Anadolu (Van-Bitlis-Muş-Hakkari) Bölgesel Kalkınma Programı DPT 45 Milyon Euro 309 Erzurum-Samsun-Kastamonu Bölgesel Kalkınma Hibe Programı 53 Milyon Euro 396 Ağrı-Konya-Malatya-Kayseri Bölgesel Kalkınma Programı 90 Milyon Euro 510 Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Programı 28 Milyon Euro 214 Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği 1 Milyon Euro 22

53 AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ
GAP BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMI GAP Bölgesel Kalkınma Programı kapsamında yürütülen “Kültürel Mirasın Geliştirilmesi Hibe Programı çerçevesinde kültür ve turizm alanındaki altyapı projelerine destek sağlanmıştır. Hibe Programı çerçevesinde yapılan 121 başvuru arasından 32 projeye finansman imkanı sağlanmıştır. Toplam 12 Milyon Euro hibe imkanı sağlanmıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Naib Hamamı Restorasyonu: Gaziantep Kalesi ve çevresindeki turizm potansiyelini arttırmayı öngörüyor. Siirt Valiliği, Veysel Karani Külliyesi'nin Kentsel Renovasyonu ve Tanıtımı Projesi: Veysel Karani Külliyesi’nde çevre düzenlemesini amaçlıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gazi Caddesi Renovasyonu: Şehrin tarihi dokusunu, korumayı ve geliştirmeyi amaçlıyor.

54 AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ
DOĞU ANADOLU BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMI Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı kapsamında yürütülen “Turizm ve Çevrenin Geliştirilmesi Hibe Programı çerçevesinde turizm ve çevre alanındaki altyapı projelerine destek sağlanmıştır. Hibe Programı çerçevesinde yapılan 138 başvuru arasından 49 projeye finansman imkanı sağlanmıştır. Toplam sağlanan hibe miktarı 9.3 Milyon Euro olmuştur. Proje Sahibi Kuruluş Proje Adı Yer Hibe Bütçesi (Euro) Çaldıran Belediyesi Yavuz Selim Kültür Parkı İnşaatı Van Yağcılar Belde Belediyesi Yağcılar İçmesuyu Projesi Muş Hasköy Belediyesi Hasköy Dere Rehabilitasyonu Şemdinli Belediyesi İçmesuyu Şebekesi Projesi Hakkari

55 AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ
SAMSUN-KASTAMONU-ERZURUM BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMI SKE Bölgesel Kalkınma Programı kapsamında yürütülen “Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı” çerçevesinde altyapı projelerine destek sağlanmıştır. Hibe Programı çerçevesinde yapılan 263 başvuru arasından 45 projeye finansman imkanı sağlanmıştır. Toplam sağlanan hibe miktarı 24.4 Milyon Euro olmuştur. Proje Sahibi Kuruluş Proje Adı Yer Hibe Bütçesi (Euro) Şabanözü Belediyesi Sani deresi rehabilitasyonu ve atıksu arıtma projesi Çankırı Tosya Belediyesi Tosya Organize Sanayi Altyapısı Projesi Kastamonu Turhal Belediyesi Turhal içmesuyu rehabilitasyon ve genişletme projesi Tokat Kastamonu Belediyesi Şehir meydanı renevasyonu

56 AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ
AĞRI-MALATYA-KONYA-KAYSERİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMI AKKM Bölgesel Kalkınma Programı kapsamında yürütülen “Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı” çerçevesinde altyapı projelerine destek sağlanmıştır. Hibe Programı çerçevesinde yapılan 375 başvuru arasından 66 projeye finansman imkanı sağlanmıştır. Toplam sağlanan hibe miktarı 51.4 Milyon Euro olmuştur. Proje Sahibi Kuruluş Proje Adı Yer Hibe Bütçesi (Euro) Ağrı Belediyesi Ağrı kanalizasyon şebekesi ilave kollektör hattı projesi Ağrı Akyaka Belediyesi İçme suyu projesi Kars Atakent Belediyesi Atakent belediyesi katılımcı damla sulama sistemleri projesi Konya Battalgazi Belediyesi Kanalizasyon projesi Malatya Bingöl Belediyesi Bingöl atıksu arıtma tesisi projesi Bingöl

57 AB HİBE PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
yılları arasında aşağıda belirtilen toplam bütçesi 212,3 milyon Euro olan 12 farklı hibe programı çerçevesinde şehirlerin ve başvuru sahibi kuruluşların başarı durumları analiz edilmiştir: Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Hibe Programı Bütçe (Euro) 1. Türkiye İş Kurumu İŞKUR Projesi 2. AB Genel Sekreterliği STK’lar ile Kamu Diyaloğunun Artırılması 3. Sivil Toplum Geliş. Merk. Sivil Toplumun Geliştirilmesi 4. Çalışma ve Sosyal Güv.Bak. Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Hibe Programı 5. AB Genel Sekreterliği Bilgi Köprüleri Hibe Programı 6. Devlet Planlama Teşkilatı Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi 7. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Haklara Destek Programı Toplam Bütçe (I): 8. Devlet Planlama Teşkilatı Samsun-Kastamonu-Erzurum Bölgesel Kalkınma Pr. 9. Devlet Planlama Teşkilatı Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı 10. Devlet Planlama Teşkilatı Ağrı-Konya-Kayseri-Malatya Bölgesel Kalkınma Pr. 11. Devlet Planlama Teşkilatı Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği I 12. Devlet Planlama Teşkilatı Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği II Toplam Bütçe(II): TOPLAM BÜTÇE (I+II):

58 İLLERE GÖRE HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI
yılları arasında uygulanan toplam bütçesi 212 milyon Euro olan 12 farklı hibe programı çerçevesinde şehirlerimizin başarı durumları: Sıralama Başarılı Olan İl Hibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Toplam Bütçesi Hibe Almaya Hak Kazanan Proje Adeti 1 Konya 16.1 (Milyon Euro) 159 2 Van 16.0 (Milyon Euro) 168 3 Kayseri 13.3 (Milyon Euro) 95 4 Samsun 8.0 (Milyon Euro) 84 5 Karaman 7.9 (Milyon Euro) 43 6 Tokat 7.6 (Milyon Euro) 44 7 Kastamonu 7.3 (Milyon Euro) 51 8 Malatya 7.2 (Milyon Euro) 40 9 Elazığ 7.0 (Milyon Euro) 35 10 İstanbul 6.9 (Milyon Euro) 65 34 Diyarbakır 1.2 (Milyon Euro) 15 42 Edirne Kütahya 60 K.Maraş 67 Afyon 76.000 73 Şırnak 28.000 Aksaray, Bartın, Bilecek, Çanakkale, Giresun, Kilis, Karabük ve Tekirdağ AB hibe programlarından finansman sağlayamamıştır.

59 KURULUŞLARA HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI
yılları arasında uygulanan toplam bütçesi 212 milyon Euro olan 12 hibe programı çerçevesinde başvuru sahibi kuruluşların başarı durumları: Sıralama Kuruluş Hibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Toplam Bütçesi (Milyon Euro) Hibe Almaya Hak Kazanan Proje Adeti 1 Belediye 65.5 181 2 Özel İşletme (KOBİ) 39.4 551 3 Köylere Hizmet GB 15.2 51 4 Dernek 14.3 168 5 Oda 13.2 162 6 İl Özel İdaresi 11.6 39 7 Vakıf 9.6 105 8 Çiftçi Örgütü 5.3 65 9 Koopertif 5.1 63 10 Üretici Birliği 4.2 50

60 UYGULAMADA OLAN HİBE PROGRAMLARI
EUROMED HERİTAGE IV (KÜLTÜREL MİRAS)HİBE PROGRAMI Akdeniz kültürel mirasının geliştirilmesi ve kamu bilincinin artırılması yoluyla kültürler arasındaki karşılıklı anlayışın ve diyaloğun artırılması ve güçlendirilmesidir Amaç: Genel Bütçe: Kimler Faydalanabilir: sivil toplum örgütleri, kültür dernekleri, özel sektör ya da kamu sektörü operatörleri, araştırma enstitüleri, üniversiteler, ilgili yerel ya da bölgesel kamu idareleri, uluslararası (hükümetler arası) kuruluşlar Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi: Projenin % 80’ı ödenir AB üyesi ülkelerden en az 1 ve Akdeniz havzasındaki ülkelerden en az 1 olmak üzere ortaklar ile başvuru yapmak gerekiyor. Ortaklar: Başvurular 15 Şubat 2008 tarihinde sona eriyor. Başvurular Avrupa Komisyonunun Brüksel’deki merkezine yapılıyor. Detaylar için Başvuru Tarihleri:

61 İŞKUR AKTİF İSTİHDAM TEDBİRLERİ HİBE PROGRAMI
kadın ve gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik aktif istihdam tedbirlerinin tasarlanması ve uygulanmasıyla ilgili kapasitenin güçlendirilmesidir. Amaç: Genel Bütçe: 16 Milyon € Kimler Faydalanabilir: Sivil Toplum Örgütleri Üniversiteler İşçi, işveren ve memur sendikaları Konfederasyonlar Sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odaları Yerel Yönetimler Diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar Projenin % 90’ı ödenir Üst limit € Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi: Başvuru Tarihleri: Başvurular Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılacak ve 16 Nisan 2008 sona erecek!!!

62 İŞKUR AKTİF İSTİHDAM TEDBİRLERİ HİBE PROGRAMI
Bölge Programın Kapsadığı İller Bölge için Öngörülen Asgari Tutar 1 İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli 2 İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Antalya, Balıkesir 3 Ankara, Kayseri, Konya, Zonguldak, Çorum, Samsun, Sivas, Trabzon, Eskişehir, 4 Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Malatya

63 BEKLENEN HİBE PROGRAMLARI
Proje İlgili Kurum Toplan Hibe Programı Bütçesi Hibe için Hedef Kitle Hibe Duyurusunun Yapılacağı Tahmini Tarih Hibe Programının Uygulanacağı Yerler Türkiye-Bulgaristan İkili İşbirliği DPT Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar Aralık 2007 Edirne ve Kırklareli Türkiye-AB Oda Geliştirme Programı TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Aralık 2007 Ülke Geneli

64 BEKLENEN HİBE PROGRAMLARI
Proje İlgili Kurum Toplan Hibe Programı Bütçesi Hibe için Hedef Kitle Hibe Duyurusunun Yapılacağı Tahmini Tarih Hibe Programının Uygulanacağı Yerler Sivil Toplum Diyaloğu AB Genel Sekreterliği Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar Şubat-Mart 2008 Ülke Geneli Sivil Toplumun Desteklenmesi Hibe Programı STGM Sivil Toplum Kuruluşları (Belediyeler Ortak olabilirler) Az Gelişmiş Bölgelerde Kadının Sosyal Katılımının Desteklenmesi GAP İdaresi 2008 yılı 2. yarısı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi GAP Bölgesinde Sel’in Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Projesi € (Altyapı desteği) (Sosyal Kalkınma) Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (STK’lar, Belediyeler vb) Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin

65 HİBE PROGRAMLARI NASIL TAKİP EDİLİR?
Hibe Programlarının Takip Edilebileceği Web Sayfaları: -Avrupa Birliği Genel Sekreterliği -Avrupa Komisyonu Delegasyonu -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Europeaid

66 -II- ADAYLIK SÜRECİNDE TOPLULUK PROGRAMLARI

67 TOPLULUK PROGRAMLARI İLE SAĞLANAN OLANAKLAR KONUSUNDA BİLGİ İÇİN:
EĞİTİM PROGRAMLARI (Hayat Boyu Eğitim ve Gençlik) Sorumlu Kuruluş: Ulusal Ajans 7.ÇERÇEVE PROGRAMI Sorumlu Kuruluş: TÜBİTAK KÜLTÜR 2007 PROGRAMI Sorumlu Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı HALK SAĞLIĞI PROGRAMI Sorumlu Kuruluş: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Genel Bilgi: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

68 -III- AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ

69 AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ
Türkiye’de AYB kredilerinin koordinasyonu Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılmaktadır... Dönemi AYB Kredileri 2007 2008 2009 Türkiye (Milyon €) 1.000 1.500 2.000

70 BELEDİYELERE SAĞLANAN AYB KREDİLERİ
Yıl Bütçe (Milyon €) Antalya Kanalizasyon Projesi 1995 35 Ankara Kanalizasyon Projesi 45 İzmit Endüstriyel Atık Projesi 50 Adana Kanalizasyon Projesi 1997 Diyarbakır Atıksu Projesi 1998 32 Tarsus Atıksu Projesi 1999 38 Bursa Kanalizasyon Projesi 2000 80 Eskişehir Kentsel Gelişimin Desteklenmesi 2001 110 Mersin Atıksu ve Kanalizasyon Projesi 60 Belediyelere Su ve Kanalizasyon Altyapı 2002 40 Bursa Raylı Sistem Destek 2004 55 Samsun Kanalizasyon 2005 30 İstanbul Boğaz Tüp Geçit 2006 200

71 İrtibat İçin: Bülent ÖZCAN AB Genel Sekreterliği AB Uzmanı Tel: (dahili 247) E-posta:


"ADAYLIK SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları