Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADAYLIK SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADAYLIK SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI."— Sunum transkripti:

1 ADAYLIK SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

2 ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI AB Mali Yardımları I.Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II.Topluluk Programları -Eğitim Programları (Sokrates, Leonardo ve Gençlik) -7.Çerçeve Programı -Kültür 2007 Programı -Halk Sağlığı Programı -vb. III. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

3 -I- AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI

4 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI I.MEDA (1996-2001) : 3.ülke II.Katılım Öncesi Mali Yardım (2002-2006) : Aday Ülke III.IPA (2007-2013) : Aday Ülke – Müzakere süreci Sadece programların adı değişmedi: Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti…

5  Mali İşbirliğinin öncelikleri değişti... AB ile uyuma yönelik projeler finanse edilecektir. Projeler,  Ulusal Program  Katılım Ortaklığı Belgesi  İlerleme Raporları  Ön Ulusal Kalkınma Planı  Ulusal Stratejiler ifade edilen önceliklerin gerçekleştirilmesini hedef almalıdır. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI

6  Türkiye’ye sağlanan mali yardımlar tek bir program çerçevesine alınmıştır... MEDA II Gümrük Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Avrupa Stratejisi Ekonomik ve Sosyal Kalkınmaya Yönelik Avrupa Stratejisi Türkiye İçin Katılm Öncesi Mali Yardım 3. Ülke Aday Ülke AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI

7  AB mali yardımları “Merkezi Olmayan” bir sistem içerisinde uygulanacaktır... 18 Temmuz 2001 tarih 2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesi Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Mali İşbirliği Komitesi Ulusal Fon ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Merkezi Finans ve İhale Birimi AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI

8 Ulusal Mali Yardım Koordinatörü National Aid Coordinator (NAC) Büyükelçi, Genel Sekreter Sn.Oğuz Demiralp Genel koordinasyon, projelerin öncelikler doğrultusunda seçilmesi, programlama ve izleme çalışmalarının yürütülmesi Ulusal Yetkilendirme Görevlisi National Authorising Officer (NAO) Hazine Müsteşarı Sn.İbrahim Çanakçı Ulusal Fon National Fund (NF) Program Yetkilendirme Görevlisi Program Authorising Officer (PAO) Merkezi Finans ve İhale Birimi Central Finance and Contracts Unit (CFCU) Ulusal Fonun yönetimi, proje uygulamalarının denetimi AB hibeleri ve ulusal katkıların öngörülen takvim doğrultusunda tahsili ve aktarımından sorumlu birim Merkezi Finans ve İhale Biriminin yönetimi İhalelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine göre yürütülmesinden sorumlu birim Denetim (İç ve Dış Denetim) Hazine Kontrolörleri Sayıştay Başkanlığı Projelere ilişkin hesap ve işlemlerin denetimi iç denetim, Finansman Anlaşmalarına ilişkin mali prosedürlerin denetimi dış denetim olarak ifade edilmektedir. Faydalanıcı Kurumlar-Kuruluşlar Projelerin faydalanıcısı olan ve uygulamaya ilişkin teknik birimlerin oluşturulduğu kurum ve kuruluşlar Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi

9 Mali İşbirliği çerçevesinde yürütülen çalışmalar arasında gerekli uyumun sağlanması MALİ İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ADAYLIK SÜRECİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI

10 AB Mali yardımları ile finanse edilen projeler iki ayrı başlıkta ele alınmalıdır… I II Makro Düzeyde Projeler (Kamu Kurumları) Mikro Düzeyde Projeler (STK’lar, Odalar, Yerel Yönetimleri KOBİ’ler vb…) AB PROJELERİNE NASIL KARAR VERİLİYOR?

11 20022003200420052006 126144250300500 2002-2006 yıllık ortalama 264 milyon € ADAYLIK SÜRECİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI

12 Proje sahibi Kurumlar Mali İşbirliği Komitesi AB Komisyon Temsilciliği Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Mali İşbirliği Paketi AB PROJELERİNE (MAKRO DÜZEY) NASIL KARAR VERİLİYOR? Sektörel Çalışma Grubu ABABGS Proje Önerileri Eylül........................................................................................Haziran

13 AB PROJELERİNE NASIL KARAR VERİLİYOR? AB TÜRKİYE’nin Proje Paketi Haziran (N)*......................................................................Haziran (N+1) *Proje Yılı İhale Dokümanlarının Hazırlanması İhale Ön Duyurusu İhale Duyurusu İhale Değerlendirmesi UYGULAMA Finansman Anlaşması PROGRAMLAMA

14 2002 Yılı Proje Paketi 126 M € Toplam 18 Proje Projelerin uygulaması devam ediyor… 2003 Yılı Proje Paketi 144 M € Toplam 28 Proje Projelerin uygulaması devam ediyor… 2004 Yılı Proje Paketi 250 M € Toplam 38 Proje Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında geliştirilen proje sayısı = 172 2005 Yılı Proje Paketi 300 M € Toplam 37 Proje Finansman Anlaşması İmzalandı. Uygulama 2006 yılında başladı… 2006 Yılı Proje Paketi 500 M € Toplam 51 Proje Finansman Anlaşması İmzalanacak. Uygulama 2007 yılında başlayacak… Projelerin uygulaması devam ediyor… KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM KAPSAMINDAKİ PROJELER

15 Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım Ekonomik ve Sosyal Uyum KOBİ’ler Çevre Altyapısı Yatırımları İstihdam ve İnsan Kaynakları Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar 1/3 AB MALİ YARDIMI HANGİ ÖNCELİKLERDE KULLANILIYOR ? (2002-2006)

16

17 TARIM ALANINDAKİ PROJELER* PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Türkiye’nin AB Veterinerlik Müktesebatına UyumuTarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye’nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatına UyumuTarım ve Köyişleri Bakanlığı Balıkçılık Sektörünün Yasal ve İdari Olarak AB Mevzuatına Uyumu Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Organik Tarım Alanında AB ile Mevzuat Uyumunun Sağlanması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanmasına Hazırlık ProjesiTarım ve Köyişleri Bakanlığı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma Ajansının Kurulması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının KurulmasıTarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye’de Kuduz Hastalığının Kontrolünün GüçlendirilmesiTarım ve Köyişleri Bakanlığı Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

18 ÇEVRE ALANINDAKİ PROJELER* PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Çevre Alanında Kapasitenin GeliştirilmesiÇevre ve Orman Bakanlığı Hava Kalitesi, Kimyasallar ve Atık Yönetimi alanında Türkiye'ye Destek Projesi Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Özel Atık Yönetimi ve Gürültü Yönetimi Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı Sağlık Bakanlığı’nın Biyosidal Ürünler ve Su Alanlarında Yürüttüğü Mevzuat Uyumu Sağlık Bakanlığı Sürdürülebilir Kalkınmanın DesteklenmesiDPT Müsteşalığı Çanakkale Bölgesel Katı Atık AltyapısıÇanakkale Belediyeler Birliği Kuşadası Bölgesel Katı Atık AltyapısıKuşatak Birliği Nevşehir Atıksu Arıtma AltyapısıNevşehir Belediyesi Tokat Atıksu Arıtma AltyapısıTokat Belediyesi Bitlis Katı Atık ArıtmaBitlis Belediyesi Kütahya Katı atık ArıtmaKütahya Belediyesi Amasya Katı Atık ArıtmaAmasya Belediyesi

19 ADALET ve İÇİŞLERİ ALANINDAKİ PROJELER* PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Sınır Yönetim Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Faaliyet Planının Geliştirilmesi İçişleri Bakanlığı Türkiye’nin İltica ve Göç Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Faaliyet Planının Geliştirilmesi İçişleri Bakanlığı Ulusal Uyuşturucu İzleme Merkezinin Oluşturulması ve Ulusal Uyuşturucu Stratejisinin Geliştirilmesi Uygulanması İçişleri Bakanlığı Kara Para Aklama ile Mücadelenin Güçlendirilmesiİçişleri Bakanlığı Organize Suçlarla Mücadelenin GüçlendirilmesiMaliye Bakanlığı (MASAK) Türk Polisinin Adli Kapasitesinin Güçlendirilmesi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) Jandarmanın Modernizasyonu Projesi İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Kom.) Sınır Polisi için Eğitim Sistemi Geliştirilmesiİçişleri Bakanlığı Adalete Erişimin GüçlendirilmesiAdalet Bakanlığı İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun DesteklenmesiAdalet Bakanlığı

20 SAĞLIK ALANINDAKİ PROJELER PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Üreme Sağlığı ProgramıSağlık Bakanlığı Meslek Sağlığı ve Güvenliği ve İŞGÜM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı’nın Biyosidal Ürünler ve Su Alanlarında Yürüttüğü Mevzuat Uyumu ve Uygulama Çalışmalarının Desteklenmesi Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların İzleme ve Kontrolünün Güçlendirilmesi Sağlık Bakanlığı Kansersiz YaşamSağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların Gözetimi ve Kontrolünün Güçlendirilmesinin- II. Aşama Sağlık Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi II. Aşama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

21 ENERJİ VE ULAŞTIRMA ALANINDAKİ PROJELER PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Deniz Taşımacılığı Güvenliğinin Arttırılmasının Desteklenmesi Denizcilik Müsteşarlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Kurumsal Güçlendirilmesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Türk Elektrik Sisteminin UCTE Elektrik Sistemine Bağlantısı İçin Tamamlayıcı Teknik Çalışmalar Projesi Enerji Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu için Düzenleyici Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Gaz İletimi ve Geçişi Alanında BOTAŞ'a Teknik Yardım Projesi BOTAŞ Türkiye'de Enerji Verimliliğinin Artırılması ProjesiEnerji Bakanlığı

22 ENERJİ VE ULAŞTIRMA ALANINDAKİ PROJELER PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Demiryolu Taşımacılığı Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi Ulaştırma Bakanlığı (TCDD) Türkiye’deki Karayolu Taşımacılığı Sektörünün AB Müktesebatı İle Uyumlu Hale Getirilmesi İçin Destek Sağlanması Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Kamu Bilincinin Arttırılması Elektrik İşleri Etüd İdaresi /Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türk Limalarında ve Kıyılarında Deniz Güvenliğinin Geliştirilmesi Denizcilik Müsteşarlığı

23 EKONOMİK VE SOSYAL UYUM ALANINDAKİ PROJELER PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Aktif İşgücü Piyasaları ProjesiTürkiye İş Kurumu Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi ProjesiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Moda-Tekstil Geliştirme ProjesiİTKİB AB İş Geliştirme Merkezleri Projesi (ABİGEM) TOBB (Kocaeli, Gaziantep ve İzmir) (Konya, Kayseri, Afyon, Denizli, Çorum, Erzurum, Eskişehir ve Malatya) İş Kümesi Geliştirme ProjesiDış Ticaret Müsteşarlığı Küçük İşletmeler Kredi Programı IIHazine Müsteşarlığı Kadın Girişimciliğinin DesteklenmesiKOSGEB – TESK Bölgesel Kalkınma ProgramlarıDevlet Planlama Teşk. Sınır Ötesi Kalkınma Programları (Bulgaristan ve Yunanistan)Devlet Planlama Teşk. Kentsel Alanlarda Sorunların Çözümü Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum İdareleri Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümü İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi İnşaatıSanayi ve Ticeret Bakanlığı

24 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU ALANINDAKİ PROJELER PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ AB-Türkiye Bilgi Köprüleri ProgramıAB Genel Sekreterliği Sivil Toplum Diyaloğunun GüçlendirilmesiAB Genel Sekreterliği AB-Türkiye Oda Geliştirme ProgramıTOBB-Eurochambers AB-Türkiye Sendikalar arası Diyaloğun GüçlendirilmesiTürk-iş, Hak-iş, KESK, DİSK ve ETUC

25 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ IPA (2007-2013) Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Potansiyel Aday Ülkeler Arnavutluk Bosna-Hersek Sırbistan Karadağ Kosova TEK PROGRAM : 11,5 milyar Avro AB yeni mali döneme yeni bir mali yardım aracı ile giriyor…! KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION) (IPA) -PHARE -ISPA -SAPARD -Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım (2000-2006) Dönemi

26 Kurumsal Kapasite Gelişimi Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma  Mevzuat uyumu  Mevzuata ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi  Mevzuata ilişkin yatırımlara destek  Sivil Toplumun Geliştirilmesi  Sivil Toplum Diyaloğu  Sınır ötesi İşbirliği (Bulgaristan)  Uluslararası ve bölgelerarası işbirliği (Karadeniz İşbirliği)  Ulaştırma altyapısı  Çevre altyapısı  Bölgeler arası ekonomik ve sosyal farkların giderilmesi  Özel sektöre destek  Ar-Ge’nin desteklenmesi  İstihdamın artırılması  İstihdam kalitesinin artırılması  Sosyal dışlanmayla mücadele  Mesleki eğitim  Tarımsal işletmelere destek  Tarımsal mamullerin işlenmesi ve pazarlanması  Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi  Üretici birliklerine teknik destek KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) (2007 – 2013) I.II.III.IV.V.  Mali İşbirliğinde Öncelikleri değişiyor AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ

27 IPA (2007-2010): Türkiye’ye Sağlanacak AB Mali Yardımı Alt Başlıklar2007200820092010 Kurumsal Gelişme 252.2250.2233.2211.3 Sınır Ötesi İşbirliği 6.68.89.49.6 Bölgesel Kalkınma 167.5173.8182.7238.1 İnsan Kaynakları 50.252.955.663.4 Kırsal Kalkınma 20.753.085.5131.3 TOPLAM497.2538.7566.4653.7 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ

28 IPA 2007-2010 ÜLKE TAHSİSATLARI Ülkeler2007200820092010 Türkiye497.2538.7566.4653.7 Hırvatistan138.5146.0151.2154.2 Makedonya58.570.281.892.3 Sırbistan186.7190.9194.8198.7 Karadağ31.432.633.3034.0 Kosova63.364.766.167.3 Bosna Hersek62.174.889.1106.0 Arnavutluk61.070.781.293.2 TOPLAM1098.71188.61263.91399.4 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ

29 IPA: Türkiye’nin Ağırlığı 2007-2010 %45 Projeksiyon 2011-2013 Toplam 3 milyar € Toplam: AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ

30 Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi (2007-13) Devlet Planlama Teşkilatı Bileşen 1 & 2 programlama Bölgesel Kalkınma Kurumsal Kapasite Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği İnsan KaynaklarıKırsal Kalkınma Operasyonel Program - Çevre (Çevre Bakanlığı) Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı) Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Sanayi Bakanlığı) OP – İnsan Kaynakları. (Çalışma Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Planı (Tarım Bakanlığı) Ulusal Koordinatör (NIPAC) AB Genel Sekreterliği Bileşen 3 & 4 programlama Bileşen 5 programlama AB PROJELERİNE NASIL KARAR VERİLECEK? (2007-2013)

31 Kurumsal Yapılanma KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) 2007-2013 DÖNEMİNDE YEREL YÖNETİMLER AB MALİ YARDIMINDAN NASIL FAYDALANACAK? AB Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek programlama çalışmaları merkez düzeydeki kamu kuruluşları için yürütülecektir. Yerel Yönetimler “Hibe Programları” vasıtasıyla mali yardımlardan faydalanabilecektir.

32 Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) 2007-2013 DÖNEMİNDE YEREL YÖNETİMLER AB MALİ YARDIMINDAN NASIL FAYDALANACAK? Edirne ve Kırklareli illerini kapsayan program kapsamında bölgedeki kuruluşların (kar amacı gütmeyen kuruluşlar) projelerine finansman imkanı sağlanabilecektir.Programın toplam bütçesi 35 milyon Euro olacaktır. Karadenize kıyısı Düzey-II bölgelerinde (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) and TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) illerdeki kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine “Hibe Programları” aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Programın bütçesi yıllık 1 milyon Euro olacaktır. Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği Karadeniz Bölgesel İşbirliği Koordinatör Kuruluş: TİKA ve AB Genel Sekreterliği

33 Bölgesel Kalkınma KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) 2007-2013 DÖNEMİNDE YEREL YÖNETİMLER AB MALİ YARDIMINDAN NASIL FAYDALANACAK? 1. Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Çevre Bakanlığı ÇOP AB Proje önerileri Koordinatör Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı

34 Bölgesel Kalkınma KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) 2007-2013 DÖNEMİNDE YEREL YÖNETİMLER AB MALİ YARDIMINDAN NASIL FAYDALANACAK? 1. Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Öncelik AlanıSeçilmiş Belediye Proje Adedi Büyük Çaplı Katı Atık Arıtma Projeleri10 Büyük Çaplı Atıksu Arıtma Projeleri12 Büyük Çaplı İçme Suyu Projeleri4 Küçük Çaplı Atıksu Arıtma Projeleri13 Küçük Çaplı İçme Suyu Projeleri4 *ÇOP kapsamında finansman sağlanması planlanan projeler her yıl Çevre Bakanlığının yapacağı anket çerçevesinde güncellenecektir. ÇOP Türkiye genelindeki bütün Belediyeleri kapsamaktadır.

35 Bölgesel Kalkınma KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) 2007-2013 DÖNEMİNDE YEREL YÖNETİMLER AB MALİ YARDIMINDAN NASIL FAYDALANACAK? 2. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TR CI TR B1 TR 83 TR 90 TR C3 TR A1 TR A2 TR B2 TR 82 TR C2 TR 63 TR 72

36 Bölgesel Kalkınma KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) 2007-2013 DÖNEMİNDE YEREL YÖNETİMLER AB MALİ YARDIMINDAN NASIL FAYDALANACAK? 2. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yıllık Programlama Hibe Programları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilecek yıllık “programlama” çalışmaları kapsamında yerel yönetimlerin sunacağı projelere finansman sağlanabilecektir. BROP kapsamında finanse edilen projeler çerçevesinde yürütülecek ve Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından duyurulacak “hibe programları”na başvuru yapılabilir.

37 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: HİBE PROGRAMLARI VE MİKRO DÜZEYDE PROJELER

38 MAKRO PROJE Makro Proje Bütçesi HİBE Makro Projenin Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK’lar -KOBİ’ler -Yerel Yönetimler -diğer kuruluşlar HİBE PROGRAMLARI NEDİR?

39 HİBE DUYURUSU  Hibe Programı Sahibi Kuruluş  Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr veya www.cfcu.gov.tr)www.mfib.gov.trwww.cfcu.gov.tr  Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.deltur.cec.eu.int)www.deltur.cec.eu.int  AB Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr)www.abgs.gov.tr Hibe Duyurusunu Kim Yapar? HİBE BAŞVURUSU Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? Proje Başvuruları MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNE (www.mfib.gov.trwww.mfib.gov.tr www.cfcu.gov.trwww.cfcu.gov.tr) yapılır!!! PROJELER HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

40 HİBE PROGRAMLARI ÖRNEKLERİ (UYGULAMALARI SONA ERMİŞ) Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Hibe Programı Türkiye İş KurumuİŞKUR Projesi Milli Eğitim BakanlığıMesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Sağlık BakanlığıÜreme Sağlığı Hibe Programı AB Genel SekreterliğiSTK’lar ile Kamu Diyaloğunun Artırılması Sivil Toplum Geliştirme Merk.Sivil Toplumun Geliştirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik B.Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Hibe Programı AB Genel SekreterliğiBilgi Köprüleri Hibe Programı Devlet Planlama TeşkilatıSamsun-Kastamonu-Erzurum Bölgesel Kalkınma Pr. Devlet Planlama TeşkilatıDoğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı Devlet Planlama TeşkilatıAğrı-Konya-Kayseri-Malatya Bölgesel Kalkınma Pr. Devlet Planlama TeşkilatıDoğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Programı Devlet Planlama TeşkilatıBulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği Kültür ve Turizm BakanlığıKültürel Haklara Destek Programı Devlet Planlama TeşkilatıSürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi AB Genel SekreterliğiSivil Toplum Hibe Programı AB Genel SekreterliğiSivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı

41 AKTİF İŞGÜCÜ PİYASALARI PROJESİ Amaç: Mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma olanaklarını yükseltmektir. Genel Bütçe: 32 Milyon €  Sivil Toplum Örgütleri  Üniversiteler  İşçi, işveren ve memur sendikaları  Konfederasyonlar  Sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odaları  Yerel Yönetimler Kimler Faydalanabilir: Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi:  Projenin % 90’ı ödenir  Üst limit 375.000 € Başvuru Tarihleri: Başvurular 15 Haziran 2004 ve 13 Eylül 2004 sona erdi!

42 Gaziantep Ticaret Odası AKTİF İŞGÜCÜ PİYASALARI PROJESİ Halı ve gıda sektörlerine yönelik kalifiye ara eleman yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması projesi 207 Bin € Edirne İl Özel İdaresi Ev Pansiyonculuğunu Geliştirme Projesi 187 Bin € Kütahya Belediyesi Çini ve Seramik Ustası Yetiştirme Eğitimi Projesi 203 Bin € Konya Ticaret Odası Tekstil Sektörüne kalifiye eleman yetiştirme kursu 272 Bin € TEMA Vakfı Artvin ilinde Arıcılığı Geliştirme Projesi 167 Bin € Değerlendirmede Sonucunda 1415 Proje Başvurusundan 236 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir.

43 MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MEGEP) Amaç: MEGEP projesinin genel hedefi ülkenin sosyo- ekonomik gereksinimlerine cevap veren modern, esnek ve yüksek nitelikli bir meslekî eğitim sisteminin geliştirilmesine destek vermektir. Genel Bütçe: 4 Milyon €  STK’lar  Eğitim Kurumları  Sosyal Ortaklar (TOBB, TÜSİAD, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, KESK, Millî Eğitim Vakfı, MEKSA gibi) Hedef Kitle: Başvuru Tarihleri: Başvurular Mayıs 2004’te sona erdi! Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi:  Projenin % 90’ı ödenir  Üst limit 200.000 €

44 Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası + TISK İnşaat Sektöründe Meslek Standartları ve Pratik Eğitim 169 Bin € Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) + TOBB Bilgisayarlı Giysi Kalıp ve Tasarımı Kursları 138 Bin € Denizli Elektrikçiler Odası + TESK Elektrikçiler Odası Mesleki Gelişim-Farkındalık ve MEGEP Uyum Çalışmaları 81 Bin € Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) + TISK Otomotiv Sanayii İçin Elektronik Kumanda Teknisyenliği Eğitimi 185 Bin € Değerlendirme sonucu 149 Proje Başvurusundan 35 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir. MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MEGEP)

45 ÜREME SAĞLIĞI PROJESİ Amaç: Türkiye’de başta kadın ve gençler olmak üzere nüfusun üreme sağlığı hizmetleri açısından durumunun iyileştirilmesidir. Genel Bütçe: 1.Çağrı Bütçesi 7,2 Milyon € 2.Çağrı Bütçesi 12,8 Milyon €  Sivil Toplum Örgütleri  Odalar ve bu alanda çalışma yürüten kuruluşlar Kimler Faydalanabilir: Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi:  Projenin % 90’ı ödenir  Üst limit 500.000 € Başvuru Tarihleri: Başvurular ilk çağrı için Nisan 2004 ve ikinci çağrı için Mart 2005’te sona erdi!

46 Türkiye Aile Planlaması Derneği Erzincan, Kars, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Hakkari illerinde çocuk ölümlerinin azaltılması için aile eğitimi Kızılay Kelkit Şubesi Kelkit ilçesinde üreme sağlığı konularında farkındalığı artırmak üzere örgün okuma yazma kursları Tıbbi Araştırmalar Derneği Van ilinde üreme çağındaki kadın ve erkeklerin aile planlaması, güvenli annelik, menopoz, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, meme ve servikal kanserin erken teşhisi konusunda eğitilmeleri Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği Değerlendirme sonucu 200 Proje Başvurusundan 86 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir. ÜREME SAĞLIĞI PROJESİ İzmir Kemalpaşa Organize Sanayii Bölgesi’nde çalışan erkek işçilerde modern aile planlaması yöntemlerinin kullanım oranının artırılması

47 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE KAMU DİYALOĞUNUN ARTIRILMASI Amaç: STK’ların geliştirilmesi ve kamu kurumlarıyla işbirliğinin arttırılması amacıyla çeşitli alanlarda hazırlanacak olan pilot projeler hibe programı kapsamında desteklenecektir. Genel Bütçe: 500.000 € Sivil Toplum Kuruluşu niteliğindeki tüm kuruluşlar. Hedef Kitle: Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi:  Projenin % 90’ı ödenir  Üst limit 50.000 € Başvuru Tarihleri: Başvurular Haziran 2005’te sona erdi!

48 SOSYAL DİYALOĞUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ Amaç: AB üyelik sürecinde ekonomik ve sosyal gelişmede bir güç olarak işveren-işçi sosyal diyaloğunun, ulusal ve yerel düzeyde ve ayrıca sektör ve işletme düzeylerinde geliştirilmesidir. Genel Bütçe: 1.890.000 € İşveren, İşçi ve kamu çalışanları Sendikaları Hedef Kitle: Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi:  Projenin % 90’ı ödenir  Üst limit 100.000 € Başvuru Tarihleri: Başvurular Temmuz 2006’da sona erdi!

49 TÜRKİYE-AB BİLGİ KÖPRÜLERİ HİBE PROGRAMI Amaç: AB’ye üyelik süreci ile ilgili olarak Türk toplumunun bilgi seviyesinin artırılması, her iki taraftaki kuruluşlar arasında kalıcı ortaklıklar kurulmasının sağlanması ve üyelik süreci ile ilgili uzmanlıkların oluşturulmasının sağlanması Genel Bütçe: 1.400.000 € + 680.000 € = 2.080.000 € Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler, odalar, mesleki örgütler, STK’lar vb Hedef Kitle: Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi:  Projenin % 90’ı ödenir  Üst limit 100.000 € Başvuru Tarihleri: Başvurular Ağustos 2006’da sona erdi!

50 ODTÜ AB Çalışmaları Merkezi AB Bölgesel Politikaları konusunda kamu çalışanlarının bilgi düzeyinin artırılması 99 Bin € Sabancı Üniversitesi AB süreci ve Türkiye’de demokrasi süreci 97 Bin € İstanbul Sanayi Odası AB Müktesebatı konusunda KOBİ’lerin bilgilendirilmesi 81 Bin € TESEV AB’ye üyelik sürecinde diğer aday ülkelerin deneyimi 90 Bin € Değerlendirme sonucu toplam 100 başvuru arasından 25 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir. TÜRKİYE-AB BİLGİ KÖPRÜLERİ HİBE PROGRAMI Denizli Sanayi Odası+Uşak TSO+Afyon TSO Ege Bölgesi ile AB Odaları arasında KOBİ’lerin bilgilendirilmeleri için iletişim ağı oluşturulması 80 Bin €

51 AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA HİBE PROGRAMLARI (2000-2006)

52 Hibe Programı Adı Uygulayıcı Kuruluş Toplam Hibe Miktarı Finanse edilen Mikro Proje Sayısı GAP Bölgesel Kalkınma ProgramıGAP İdaresi47 milyon Euro246 Doğu Anadolu (Van-Bitlis-Muş- Hakkari) Bölgesel Kalkınma Programı DPT45 Milyon Euro309 Erzurum-Samsun-Kastamonu Bölgesel Kalkınma Hibe Programı DPT53 Milyon Euro396 Ağrı-Konya-Malatya-Kayseri Bölgesel Kalkınma Programı DPT90 Milyon Euro510 Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Programı DPT28 Milyon Euro214 Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliğiDPT1 Milyon Euro22 AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

53  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Naib Hamamı Restorasyonu: Gaziantep Kalesi ve çevresindeki turizm potansiyelini arttırmayı öngörüyor.  Siirt Valiliği, Veysel Karani Külliyesi'nin Kentsel Renovasyonu ve Tanıtımı Projesi: Veysel Karani Külliyesi’nde çevre düzenlemesini amaçlıyor.  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gazi Caddesi Renovasyonu: Şehrin tarihi dokusunu, korumayı ve geliştirmeyi amaçlıyor. GAP Bölgesel Kalkınma Programı kapsamında yürütülen “Kültürel Mirasın Geliştirilmesi Hibe Programı çerçevesinde kültür ve turizm alanındaki altyapı projelerine destek sağlanmıştır. Hibe Programı çerçevesinde yapılan 121 başvuru arasından 32 projeye finansman imkanı sağlanmıştır. Toplam 12 Milyon Euro hibe imkanı sağlanmıştır. GAP BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMI

54 AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı kapsamında yürütülen “Turizm ve Çevrenin Geliştirilmesi Hibe Programı çerçevesinde turizm ve çevre alanındaki altyapı projelerine destek sağlanmıştır. Hibe Programı çerçevesinde yapılan 138 başvuru arasından 49 projeye finansman imkanı sağlanmıştır. Toplam sağlanan hibe miktarı 9.3 Milyon Euro olmuştur. DOĞU ANADOLU BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMI Proje Sahibi KuruluşProje AdıYerHibe Bütçesi (Euro) Çaldıran BelediyesiYavuz Selim Kültür Parkı İnşaatı Van231.000 Yağcılar Belde BelediyesiYağcılar İçmesuyu ProjesiMuş150.000 Hasköy BelediyesiHasköy Dere Rehabilitasyonu Muş274.000 Şemdinli Belediyesiİçmesuyu Şebekesi ProjesiHakkari203.150

55 AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ SKE Bölgesel Kalkınma Programı kapsamında yürütülen “Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı” çerçevesinde altyapı projelerine destek sağlanmıştır. Hibe Programı çerçevesinde yapılan 263 başvuru arasından 45 projeye finansman imkanı sağlanmıştır. Toplam sağlanan hibe miktarı 24.4 Milyon Euro olmuştur. SAMSUN-KASTAMONU-ERZURUM BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMI Proje Sahibi Kuruluş Proje AdıYerHibe Bütçesi (Euro) Şabanözü BelediyesiSani deresi rehabilitasyonu ve atıksu arıtma projesi Çankırı1.784.000 Tosya BelediyesiTosya Organize Sanayi Altyapısı Projesi Kastamonu267.000 Turhal BelediyesiTurhal içmesuyu rehabilitasyon ve genişletme projesi Tokat1.800.000 Kastamonu BelediyesiŞehir meydanı renevasyonuKastamonu249.000

56 AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ AKKM Bölgesel Kalkınma Programı kapsamında yürütülen “Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı” çerçevesinde altyapı projelerine destek sağlanmıştır. Hibe Programı çerçevesinde yapılan 375 başvuru arasından 66 projeye finansman imkanı sağlanmıştır. Toplam sağlanan hibe miktarı 51.4 Milyon Euro olmuştur. AĞRI-MALATYA-KONYA-KAYSERİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMI Proje Sahibi KuruluşProje AdıYerHibe Bütçesi (Euro) Ağrı BelediyesiAğrı kanalizasyon şebekesi ilave kollektör hattı projesi Ağrı1.716.000 Akyaka Belediyesiİçme suyu projesiKars792.000 Atakent BelediyesiAtakent belediyesi katılımcı damla sulama sistemleri projesi Konya1.242.000 Battalgazi BelediyesiKanalizasyon projesiMalatya887.000 Bingöl BelediyesiBingöl atıksu arıtma tesisi projesi Bingöl1.494.000

57 AB HİBE PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Hibe ProgramıBütçe (Euro) 1. Türkiye İş KurumuİŞKUR Projesi32.000.000 2. AB Genel SekreterliğiSTK’lar ile Kamu Diyaloğunun Artırılması500.000 3. Sivil Toplum Geliş. Merk.Sivil Toplumun Geliştirilmesi700.000 4. Çalışma ve Sosyal Güv.Bak.Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Hibe Programı1.890.000 5. AB Genel SekreterliğiBilgi Köprüleri Hibe Programı2.080.000 6. Devlet Planlama TeşkilatıSürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi925.000 7. Kültür ve Turizm BakanlığıKültürel Haklara Destek Programı2.150.000 Toplam Bütçe (I):40.425.000 8. Devlet Planlama TeşkilatıSamsun-Kastamonu-Erzurum Bölgesel Kalkınma Pr.49.330.000 9. Devlet Planlama TeşkilatıDoğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı36.900.000 10. Devlet Planlama TeşkilatıAğrı-Konya-Kayseri-Malatya Bölgesel Kalkınma Pr.84.916.000 11. Devlet Planlama TeşkilatıBulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği I465.000 12. Devlet Planlama TeşkilatıBulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği II465.000 Toplam Bütçe(II):176.076.000 TOPLAM BÜTÇE (I+II):212.321.000 2002-2005 yılları arasında aşağıda belirtilen toplam bütçesi 212,3 milyon Euro olan 12 farklı hibe programı çerçevesinde şehirlerin ve başvuru sahibi kuruluşların başarı durumları analiz edilmiştir:

58 İLLERE GÖRE HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI 2002-2005 yılları arasında uygulanan toplam bütçesi 212 milyon Euro olan 12 farklı hibe programı çerçevesinde şehirlerimizin başarı durumları: SıralamaBaşarılı Olan İlHibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Toplam Bütçesi Hibe Almaya Hak Kazanan Proje Adeti 1Konya16.1 (Milyon Euro)159 2Van16.0 (Milyon Euro)168 3Kayseri13.3 (Milyon Euro)95 4Samsun8.0 (Milyon Euro)84 5Karaman7.9 (Milyon Euro)43 6Tokat7.6 (Milyon Euro)44 7Kastamonu7.3 (Milyon Euro)51 8Malatya7.2 (Milyon Euro)40 9Elazığ7.0 (Milyon Euro)35 10İstanbul6.9 (Milyon Euro)65 34Diyarbakır1.2 (Milyon Euro)15 42Edirne522.0009 51Kütahya367.0002 60K.Maraş160.0003 67Afyon76.0001 73Şırnak28.0001 Aksaray, Bartın, Bilecek, Çanakkale, Giresun, Kilis, Karabük ve Tekirdağ AB hibe programlarından finansman sağlayamamıştır.

59 KURULUŞLARA HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI SıralamaKuruluşHibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Toplam Bütçesi (Milyon Euro) Hibe Almaya Hak Kazanan Proje Adeti 1Belediye65.5181 2Özel İşletme (KOBİ) 39.4551 3Köylere Hizmet GB15.251 4Dernek14.3168 5Oda13.2162 6İl Özel İdaresi11.639 7Vakıf9.6105 8Çiftçi Örgütü5.365 9Koopertif5.163 10Üretici Birliği4.250 2002-2005 yılları arasında uygulanan toplam bütçesi 212 milyon Euro olan 12 hibe programı çerçevesinde başvuru sahibi kuruluşların başarı durumları:

60 UYGULAMADA OLAN HİBE PROGRAMLARI EUROMED HERİTAGE IV (KÜLTÜREL MİRAS)HİBE PROGRAMI Amaç: Genel Bütçe: 13.500.000 € Kimler Faydalanabilir: Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi:  Projenin % 80’ı ödenir  1.500.000 € Başvuru Tarihleri: Başvurular 15 Şubat 2008 tarihinde sona eriyor. Başvurular Avrupa Komisyonunun Brüksel’deki merkezine yapılıyor. Detaylar için www.abgs.gov.trwww.abgs.gov.tr Akdeniz kültürel mirasının geliştirilmesi ve kamu bilincinin artırılması yoluyla kültürler arasındaki karşılıklı anlayışın ve diyaloğun artırılması ve güçlendirilmesidir sivil toplum örgütleri, kültür dernekleri, özel sektör ya da kamu sektörü operatörleri, araştırma enstitüleri, üniversiteler, ilgili yerel ya da bölgesel kamu idareleri, uluslararası (hükümetler arası) kuruluşlar Ortaklar: AB üyesi ülkelerden en az 1 ve Akdeniz havzasındaki ülkelerden en az 1 olmak üzere ortaklar ile başvuru yapmak gerekiyor.

61 İŞKUR AKTİF İSTİHDAM TEDBİRLERİ HİBE PROGRAMI Amaç: kadın ve gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik aktif istihdam tedbirlerinin tasarlanması ve uygulanmasıyla ilgili kapasitenin güçlendirilmesidir. Genel Bütçe: 16 Milyon €  Sivil Toplum Örgütleri  Üniversiteler  İşçi, işveren ve memur sendikaları  Konfederasyonlar  Sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odaları  Yerel Yönetimler  Diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar Kimler Faydalanabilir: Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi:  Projenin % 90’ı ödenir  Üst limit 400.000 € Başvuru Tarihleri: Başvurular Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılacak ve 16 Nisan 2008 sona erecek!!!

62 İŞKUR AKTİF İSTİHDAM TEDBİRLERİ HİBE PROGRAMI BölgeProgramın Kapsadığı İllerBölge için Öngörülen Asgari Tutar 1İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli3.000.000 2İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Antalya, Balıkesir1.500.000 3Ankara, Kayseri, Konya, Zonguldak, Çorum, Samsun, Sivas, Trabzon, Eskişehir, 2.000.000 4Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Malatya 1.500.000 8.000.000

63 BEKLENEN HİBE PROGRAMLARI Projeİlgili Kurum Toplan Hibe Programı Bütçesi Hibe için Hedef Kitle Hibe Duyurusunun Yapılacağı Tahmini Tarih Hibe Programının Uygulanacağı Yerler Türkiye- Bulgaristan İkili İşbirliği DPT500.000 € Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar Aralık 2007Edirne ve Kırklareli Türkiye-AB Oda Geliştirme Programı TOBB2.000.000 € Ticaret ve Sanayi Odaları Aralık 2007 Ülke Geneli

64 BEKLENEN HİBE PROGRAMLARI Projeİlgili Kurum Toplan Hibe Programı Bütçesi Hibe için Hedef Kitle Hibe Duyurusunun Yapılacağı Tahmini Tarih Hibe Programının Uygulanacağı Yerler Sivil Toplum Diyaloğu AB Genel Sekreterliği 5.000.000 € Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar Şubat-Mart 2008 Ülke Geneli Sivil Toplumun Desteklenmesi Hibe Programı STGM900.000 € Sivil Toplum Kuruluşları (Belediyeler Ortak olabilirler) Şubat-Mart 2008 Ülke Geneli Az Gelişmiş Bölgelerde Kadının Sosyal Katılımının Desteklenmesi GAP İdaresi3.000.000 € Sivil Toplum Kuruluşları (Belediyeler Ortak olabilirler) 2008 yılı 2. yarısı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi GAP Bölgesinde Sel’in Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Projesi GAP İdaresi 12.800.000 € (Altyapı desteği) 2.200.000 € (Sosyal Kalkınma) Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (STK’lar, Belediyeler vb) Şubat-Mart 2008 Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin

65 HİBE PROGRAMLARI NASIL TAKİP EDİLİR? Hibe Programlarının Takip Edilebileceği Web Sayfaları: -Avrupa Birliği Genel Sekreterliği www.abgs.gov.trwww.abgs.gov.tr -Avrupa Komisyonu Delegasyonu www.deltur.cec.eu.trwww.deltur.cec.eu.tr -Merkezi Finans ve İhale Birimi www.mfib.gov.trwww.mfib.gov.tr -Europeaid www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.plwww.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

66 -II- ADAYLIK SÜRECİNDE TOPLULUK PROGRAMLARI

67 TOPLULUK PROGRAMLARI İLE SAĞLANAN OLANAKLAR KONUSUNDA BİLGİ İÇİN: EĞİTİM PROGRAMLARI (Hayat Boyu Eğitim ve Gençlik) Sorumlu Kuruluş: Ulusal Ajans www.ua.gov.trwww.ua.gov.tr 7.ÇERÇEVE PROGRAMI Sorumlu Kuruluş: TÜBİTAK www.fp7.org.trwww.fp7.org.tr KÜLTÜR 2007 PROGRAMI Sorumlu Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı http://ccp.kulturturizm.gov.tr HALK SAĞLIĞI PROGRAMI Sorumlu Kuruluş: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi www.rshm.gov.tr Genel Bilgi: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği www.abgs.gov.tr www.abgs.gov.tr

68 -III- AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ

69 Türkiye’de AYB kredilerinin koordinasyonu Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılmaktadır... 200720082009 Türkiye (Milyon €) 1.0001.5002.000 2007-2009 Dönemi AYB Kredileri AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ

70 BELEDİYELERE SAĞLANAN AYB KREDİLERİ Yıl Bütçe (Milyon €) Antalya Kanalizasyon Projesi199535 Ankara Kanalizasyon Projesi199545 İzmit Endüstriyel Atık Projesi199550 Adana Kanalizasyon Projesi 199745 Diyarbakır Atıksu Projesi199832 Tarsus Atıksu Projesi199938 Bursa Kanalizasyon Projesi200080 Eskişehir Kentsel Gelişimin Desteklenmesi2001110 Mersin Atıksu ve Kanalizasyon Projesi200160 Belediyelere Su ve Kanalizasyon Altyapı200240 Bursa Raylı Sistem Destek200455 Samsun Kanalizasyon200530 İstanbul Boğaz Tüp Geçit 2006200

71 Bülent ÖZCAN AB Genel Sekreterliği AB Uzmanı Tel: 0 312 285 77 20 (dahili 247) E-posta: bozcan@abgs.gov.trbozcan@abgs.gov.tr İrtibat İçin:


"ADAYLIK SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları