Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

2 TARİHSEL GELİŞİM MEDA (1996-2001) : 3.ülke
Katılım Öncesi Mali Yardımlar ( ) : Aday Ülke IPA ( ) : Aday Ülke – Müzakere süreci Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

3 YENİ DÖNEM : ADAYLIK PERSPEKTİFİ Türkiye’ye Adaylık Statüsü
Aralık 1999 Türkiye’ye Adaylık Statüsü Helsinki Zirvesi ADAYLIK STATÜSÜNÜN MALİ İŞBİRLİĞİNE YANSIMALARI: AB tarafından “Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük” yayımlanmıştır. (17 Aralık 2001) Sonuçları : Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. 1. AB mali yardımlarının yapısı ve öncelikleri değişmiştir. 2. Türkiye’ye sağlanan mali yardımların kullanımı için Merkezi Olmayan Yapılanma “DIS” oluşturulmuştur.

4 MALİ YARDIMDA ÖNCELİKLER
Katılım Ortaklığı Belgesi AB’nin çizdiği yol haritası Ulusal Program ve Ön Ulusal Kalkınma Planı Ulusal taahhütler, ihtiyaçlar ÖNCELİKLER İlerleme Raporları AB’nin sürece ilişkin değerlendirmesi, özellikle siyasi kriterler alanında güncel ihtiyaçlar

5 MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA (DIS)
Ulusal Mali Yardım Koordinatörü National Aid Coordinator (NAC) Genel koordinasyon, projelerin öncelikler doğrultusunda seçilmesi, programlama ve izleme çalışmalarının yürütülmesi Ulusal Yetkilendirme Görevlisi National Authorising Officer (NAO) Ulusal Fon National Fund (NF) Ulusal Fonun yönetimi, proje uygulamalarının denetimi AB hibeleri ve ulusal katkıların öngörülen takvim doğrultusunda tahsili ve aktarımından sorumlu birim Program Yetkilendirme Görevlisi Program Authorising Officer (PAO) Merkezi Finans ve İhale Birimi Central Finance and Contracts Unit (CFCU) Merkezi Finans ve İhale Biriminin yönetimi İhalelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine göre yürütülmesinden sorumlu birim Denetim (İç ve Dış Denetim) Projelere ilişkin hesap ve işlemlerin denetimi iç denetim, Finansman Anlaşmalarına ilişkin mali prosedürlerin denetimi dış denetim olarak ifade edilmektedir. Faydalanıcı Kurumlar-Kuruluşlar Projelerin faydalanıcısı olan ve uygulamaya ilişkin teknik birimlerin oluşturulduğu kurum ve kuruluşlar

6 MALİ YARDIM MİKTARLARI
Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi : Türkiye’ye yapılan mali yardımlar artırılacak... milyon € Yıl 2002 2003 2004 2005 2006 Tahsisat 126 144 250 300 500

7 (Dört farklı Finansman Anlaşması)
DÖNEMİ PROGRAMLARI 126 M € hibe - Toplam 18 Proje 2002 Yılı Programı Projelerin uygulamaları tamamlandı. 144 M € hibe - Toplam 28 Proje 2003 Yılı Programı Projelerin uygulaması tamamlanmak üzeredir. 235,6 M € hibe - Toplam 38 Proje 2004 Yılı Programı Uygulamalar 2005 yılı sonunda başladı. 276,7 M € hibe - Toplam 35 Proje 2005 Yılı Programı Uygulamalar 2006 yılı sonunda başlayacak. 450 M € hibe - Toplam 45 Proje 2006 Yılı Programı (Dört farklı Finansman Anlaşması) Sivil Toplum Diyaloğu, Kuş Gribiyle Mücadele ve 1.paket projelere ilişkin Finansman Anlaşmaları imzalandı. 2.paket de kısa zamanda imzalanacak.

8 AB MALİ YARDIMLARININ PROGRAMLANMASI

9 PROGRAMLAMA : BİR ÇEŞİT MÜZAKERE Ulusal Mali Yardım Koordinatörü
Sektörel Çalışma Grupları Proje sahibi Kurumlar Mali İşbirliği Komitesi Avrupa Komisyonu Delegasyonu Mali İşbirliği Paketi ABGS Ulusal Mali Yardım Koordinatörü AB Kamu Kuruluşları Proje Fikirleri Eylül………………………………………………………………………Mayıs

10 2002-2006 AB Mali Yardım Projeleri Sektörel Dağılımı
AB Mali Yardım Projeleri Sektörel Dağılımı

11 YÜRÜTÜLMEKTE OLAN - YÜRÜTÜLECEK PROJE SAYISI VE BÜYÜKLÜĞÜ
(Aralık 2006 İtibarıyla) MEDA Yardımları 23 Proje (451,8 m €) + Katılım Öncesi Mali Yardım 170 Proje (782,3 m €) TOPLAM 192 Proje (1234,1 m €)

12 HANGİ ALANLARDA MALİ YARDIM KULLANILIYOR ?
Mevzuat Uyumu ve Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım Ekonomik ve Sosyal Uyum . Bölgesel Kalkınma KOBİ’ler Sınır Ötesi İşbirliği Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar 1/3

13 Programlaması Yapılmış Projelerin Gerçekleşme Süreci
-Projelerin Uygulama Yöntemleri ı. Eşleştirme (Twinning) ıı. İhaleler -Hizmet İhalesi -Tedarik İhalesi -İnşaat İhalesi ııı. Doğrudan Sözleşmeler (Direct Contracts)

14 EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ
EKONOMİK ve SOSYAL UYUM I. Bölgesel Kalkınma Projeleri II. Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri 1/3 Yerel Yönetimlerin Desteklenmesi KOBİ’ler Sivil Toplum

15 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ
Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Kilis, Şırnak, Siirt ve Gaziantep Projenin bütçesi : ~ 47 milyon € II Doğu Anadolu Kalkınma Projesi Van, Hakkari, Bitlis ve Muş Projenin bütçesi : ~ 45 milyon € III Erzurum (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Kastamonu (Çankırı, Kastamonu, Sinop) Samsun (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Projenin bütçesi : ~ 53 milyon €

16 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ
IV* Ağrı (Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır ) Konya (Konya, Karaman) Kayseri (Kayseri, Yozgat, Sivas) Malatya (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Projenin bütçesi : ~ 90 milyon € V Trabzon (Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ) Projenin bütçesi : ~ 28 milyon €

17 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

18 PROJELERİN YAPISI Çerçeve Projeler Mikro Projeler I II
AB mali yardımları ile finanse edilen projeler iki ayrı başlıkta ele alınmalıdır. I Çerçeve Projeler II Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. Mikro Projeler

19 MİKRO PROJELERE NASIL KARAR VERİLİYOR?
ÇERÇEVE PROJE HİBE Çerçeve Proje Bütçesi Çerçeve Projenin Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK’lar -KOBİ’ler -Yerel Yönetimler -diğer kuruluşlar

20 HİBE PROGRAMLARI: ÖRNEKLER
Hibe Programı Adı Uygulayıcı Kuruluş Toplam Hibe Miktarı Finanse edilen Mikro Proje Sayısı Aktif İşgücü Piyasaları İŞKUR 32 milyon Euro 246 Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı 4 milyon Euro 35 Erzurum-Samsun-Kastamonu Bölgesel Kalkınma Hibe Programları DPT 49 Milyon Euro Yaklaşık 1100 proje başvuru oldu. Değerlendirmeler devam ediyor. Doğu Anadolu (Van-Bitlis-Muş-Hakkari) Bölgesel Kalkınma Programları 34 Milyon Euro Değerlendirmeler devam ediyor. Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği 500 bin Euro 9 STK ile Kamu Kuruluşları Arasındaki işbirliğinin Artırılması AB Genel Sekreterliği 11

21 İSTİHDAM ALANINDAN BİR ÖRNEK : AKTİF İŞGÜCÜ PİYASALARI PROJESİ (İŞKUR)
Değerlendirmeler sonucu yaklaşık 1500 proje başvurusundan 246 projeye finansman sağlanmasına karar verilmiştir. Halı ve gıda sektörlerine yönelik kalifiye ara eleman yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması projesi Gaziantep Ticaret Odası 207 Bin € Edirne İl Özel İdaresi Ev Pansiyonculuğunu Geliştirme Projesi 187 Bin € Çini ve Seramik Ustası Yetiştirme Eğitimi Projesi Kütahya Belediyesi 203 Bin € Tekstil Sektörüne kalifiye eleman yetiştirme kursu Konya Ticaret Odası 272 Bin € TEMA Vakfı Artvin ilinde Arıcılığı Geliştirme Projesi 167 Bin €

22 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK HİBE PROGRAMLARI :
SİVİL TOPLUM GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMLARI: Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Toplam bütçe: € Uygulama Takvimi: Ekim-Kasım 2006 -Kadın Hakları için Hibe Programı -Özürlülere YönelikHibe Programı -Tüketicinin korunmasına Yönelik Hibe Programı -Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Hibe Programı -Çevrenin Korunmasına Yönelik Hibe Programı

23 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK HİBE PROGRAMLARI :
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU HİBE PROGRAMLARI: Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği Toplam bütçe: € Uygulama Takvimi: Ekim-Kasım 2006 -Belediyelere Yönelik Hibe Programı -Meslek Kuruluşlarına Yönelik Hibe Programı -Üniversitelere Yönelik Hibe Programı -Gençlik Derneklerine Yönelik Hibe Programı

24 DENİZ TAŞIMACILIĞININ GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ
Amaç: 1. Türk mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlu hale getirilmesi ve deniz kirliliğinin önlenmesi, 2. Denizcilik Müsteşarlığının idari kapasitesinin arttırılması Genel Bütçe: milyon Euro Başarı göstergesi: “AB üyesi ülkelerin limanlarında tutulan Türk bayraklı gemilerinin sayılarında yılları arasında %40 azalma olması” Sonuç: Yıl Gemi sayıları Azalma % Azalma % ( ) %24 %28 %50 %65

25 BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ : AB-TÜRKİYE İŞ MERKEZLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (TOBB)
Amaç: 1- Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye ile AB arasındaki iş ilişkilerinin geliştirilmesi 2- KOBİ iş programlarının iyileştirilmesi (Gaziantep, İzmir, izmit) Genel Bütçe: 18,6 milyon Euro Etki Değerlendirmesi Sonuçları: 10.000’den fazla KOBİ’ye ulaşılmıştır. 2500 KOBİ’den 6000 çalışan girişimcilik konularında eğitilmiştir. 55 milyon Euro’luk ekonomik etki yaratılmıştır. (Yani harcanan her 1 Euro’dan 3 Euro’luk katma değer...) Çalışan başına YTL’lik iç satış artışı Çalışan başına 7704 YTL’lik ihracat artışı %142,8’lik verimlilik artışı Yeni proje: Afyon, Çorum, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya

26 2006 YILI PROGRAMLAMA ÇALIŞMALARI

27 2006 PROGRAMININ GENEL ÇERÇEVESİ
%20 Siyasi Kriterler %20 Sivil Toplum Diyalogu %30 Müktesebat Uyum %30 Ekonomik ve Sosyal Uyum 500 m € Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

28 DÖRT FİNANSMAN ANLAŞMASI
2006 yılı için tahsis edilen yaklaşık 500 milyon Avro’nun kullanımı dört finansman anlaşması altında gerçekleşecek: Kuş gribiyle mücadele için Tarım ve Köyişleri ve Sağlık Bakanlıklarına Destek (sunuldu) (AB: 8,35 m € / Toplam : 10,4 m €) Sivil Toplumla Diyalog (sunuldu) (AB / Toplam: 21,5 m €) Çeşitli sektörlerde projeler – 1.paket (sunuldu) (AB: 85,1 m € / Toplam : 108,3 m €) Çeşitli sektörlerde projeler – 2.paket (sunuldu) (AB: 352,7 M € / Toplam: 416,8 m €) Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

29 AB MALİ YARDIMLARININ İZLENMESİ

30 İZLEME ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ
6 Sektörel Alt Komite kuruldu Proje sahibi kurumlar senede 2 izleme raporu hazırlıyor Bağımsız Değerlendirme Ekibi : Her sektör için değerlendirme raporu hazırlıyor Her yıl Ülke Değerlendirme Raporu hazırlanıyor: Türkiye’nin yardımları kullanma kapasitesinin ölçülmesi Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. SON DÖRT YIL TÜRKİYE’NİN NOTU : YETERLİ

31 AB MALİ YARDIMLARINDA YENİ DÖNEM : 2007-2013

32 AB, 2007-2013 döneminde tüm katılım öncesi mali yardım programlarını
DÖNEMİ AB MALİ PERSPEKTİFİ Katılım Öncesi Yardım Enstrümanı (Instrument for Pre Accession Assistance-IPA) AB, döneminde tüm katılım öncesi mali yardım programlarını tek bir enstrüman altında (IPA) altında toplamayı öngörmektedir.

33 2007-2013 DÖNEMİ AB MALİ PERSPEKTİFİ
IPA Bütçesi : 11,5 milyar Euro IPA’nın Kapsadığı Ülkeler : Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Potansiyel Aday Ülkeler Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan-Karadağ

34 KATILIM ÖNCESİ YARDIM MEKANİZMASI (2007 – 2013)
Ulusal Koordinatör (NIPAC) AB Genel Sekreterliği Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi ( ) Devlet Planlama Teşkilatı Kurumsal Kapasite -Siyasi kriterler -Adalet, İçişleri -Müktesebat Uyumu -İdari Kapasite -STK’lara destek -Sivil Toplum Diyaloğu Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma Operasyonel Program - Çevre (Çevre Bakanlığı) OP – İnsan Kaynakları. (Çalışma Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Planı (Tarım Bakanlığı) Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı) Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Sanayi Bakanlığı)

35 2007-2013 DÖNEMİ AB MALİ PERSPEKTİFİ
IPA Alt Başlıkları 2007 2008 2009 2010 Total I. Kurumsal Gelişme 252.2 250.2 233.2 211.3 946.9 II. Sınır Ötesi işbirliği 6.6 8.8 9.4 9.6 34.4 III. Bölgesel Gelişme 167.5 173.8 182.7 238.1 762.1 IV. İnsan Kaynakları 50.2 52.9 55.6 63.4 222.1 V. Kırsal Kalkınma 20.7 53.0 85.5 131.3 290.5 TOPLAM 497.2 538.7 566.4 653.7 2099.5

36 PROJELERE İLİŞKİN DUYURULAR
-Avrupa Birliği Genel Sekreterliği -Avrupa Komisyonu Delegasyonu -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Devlet Planlama Teşkilatı (Bölgesel Kalkınma Programları) -Europeaid


"AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları