Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI. I.MEDA (1996-2001) : 3.ülke II.Katılım Öncesi Mali Yardımlar (2002-2006) : Aday Ülke III.IPA (2007-2013) : Aday Ülke –

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI. I.MEDA (1996-2001) : 3.ülke II.Katılım Öncesi Mali Yardımlar (2002-2006) : Aday Ülke III.IPA (2007-2013) : Aday Ülke –"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

2 I.MEDA ( ) : 3.ülke II.Katılım Öncesi Mali Yardımlar ( ) : Aday Ülke III.IPA ( ) : Aday Ülke – Müzakere süreci TARİHSEL GELİŞİM

3 ADAYLIK STATÜSÜNÜN MALİ İŞBİRLİĞİNE YANSIMALARI: AB tarafından “Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük” yayımlanmıştır. (17 Aralık 2001) Sonuçları : Türkiye’ye Adaylık Statüsü Helsinki Zirvesi Aralık AB mali yardımlarının yapısı ve öncelikleri değişmiştir. 2. Türkiye’ye sağlanan mali yardımların kullanımı için Merkezi Olmayan Yapılanma “DIS” oluşturulmuştur. YENİ DÖNEM : ADAYLIK PERSPEKTİFİ

4 MALİ YARDIMDA ÖNCELİKLER Katılım Ortaklığı Belgesi AB’nin çizdiği yol haritası Ulusal Program ve Ön Ulusal Kalkınma Planı Ulusal taahhütler, ihtiyaçlar İlerleme Raporları AB’nin sürece ilişkin değerlendirmesi, özellikle siyasi kriterler alanında güncel ihtiyaçlar ÖNCELİKLER

5 MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA (DIS) Ulusal Mali Yardım Koordinatörü National Aid Coordinator (NAC) Genel koordinasyon, projelerin öncelikler doğrultusunda seçilmesi, programlama ve izleme çalışmalarının yürütülmesi Ulusal Yetkilendirme Görevlisi National Authorising Officer (NAO) Ulusal Fon National Fund (NF) Ulusal Fonun yönetimi, proje uygulamalarının denetimi AB hibeleri ve ulusal katkıların öngörülen takvim doğrultusunda tahsili ve aktarımından sorumlu birim Program Yetkilendirme Görevlisi Program Authorising Officer (PAO) Merkezi Finans ve İhale Birimi Central Finance and Contracts Unit (CFCU) Merkezi Finans ve İhale Biriminin yönetimi İhalelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine göre yürütülmesinden sorumlu birim Denetim (İç ve Dış Denetim) Projelere ilişkin hesap ve işlemlerin denetimi iç denetim, Finansman Anlaşmalarına ilişkin mali prosedürlerin denetimi dış denetim olarak ifade edilmektedir. Faydalanıcı Kurumlar-Kuruluşlar Projelerin faydalanıcısı olan ve uygulamaya ilişkin teknik birimlerin oluşturulduğu kurum ve kuruluşlar

6 MALİ YARDIM MİKTARLARI Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi : Türkiye’ye yapılan mali yardımlar artırılacak... Yıl Tahsisat milyon €

7 2002 Yılı Programı 126 M € hibe - Toplam 18 Proje 2003 Yılı Programı 144 M € hibe - Toplam 28 Proje Projelerin uygulaması tamamlanmak üzeredir Yılı Programı 235,6 M € hibe - Toplam 38 Proje Uygulamalar 2005 yılı sonunda başladı Yılı Programı 276,7 M € hibe - Toplam 35 Proje Uygulamalar 2006 yılı sonunda başlayacak Yılı Programı (Dört farklı Finansman Anlaşması) DÖNEMİ PROGRAMLARI Projelerin uygulamaları tamamlandı. 450 M € hibe - Toplam 45 Proje Sivil Toplum Diyaloğu, Kuş Gribiyle Mücadele ve 1.paket projelere ilişkin Finansman Anlaşmaları imzalandı. 2.paket de kısa zamanda imzalanacak.

8 AB MALİ YARDIMLARININ PROGRAMLANMASI

9  Proje sahibi Kurumlar  Mali İşbirliği Komitesi  Avrupa Komisyonu Delegasyonu Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Mali İşbirliği Paketi Sektörel Çalışma Grupları ABABGS Kamu Kuruluşları Proje Fikirleri PROGRAMLAMA : BİR ÇEŞİT MÜZAKERE Eylül………………………………………………………………………Mayıs

10 AB Mali Yardım Projeleri Sektörel Dağılımı

11 YÜRÜTÜLMEKTE OLAN - YÜRÜTÜLECEK PROJE SAYISI VE BÜYÜKLÜĞÜ MEDA Yardımları 23 Proje (451,8 m €) Katılım Öncesi Mali Yardım 170 Proje (782,3 m €) + TOPLAM 192 Proje (1234,1 m €) (Aralık 2006 İtibarıyla)

12 Mevzuat Uyumu ve Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım Ekonomik ve Sosyal Uyum. Bölgesel Kalkınma KOBİ’ler Sınır Ötesi İşbirliği Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar 1/3 HANGİ ALANLARDA MALİ YARDIM KULLANILIYOR ?

13 -Projelerin Uygulama Yöntemleri ı. Eşleştirme (Twinning) ıı. İhaleler -Hizmet İhalesi -Tedarik İhalesi -İnşaat İhalesi ııı. Doğrudan Sözleşmeler (Direct Contracts) Programlaması Yapılmış Projelerin Gerçekleşme Süreci

14 EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ 1/3  Yerel Yönetimlerin Desteklenmesi  KOBİ’ler  Sivil Toplum EKONOMİK ve SOSYAL UYUM I. Bölgesel Kalkınma Projeleri II. Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri

15 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ III Erzurum (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Kastamonu (Çankırı, Kastamonu, Sinop) Samsun (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Projenin bütçesi : ~ 53 milyon € I Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Kilis, Şırnak, Siirt ve Gaziantep Projenin bütçesi : ~ 47 milyon € II Doğu Anadolu Kalkınma Projesi Van, Hakkari, Bitlis ve Muş Projenin bütçesi : ~ 45 milyon €

16 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ IV* Ağrı (Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır ) Konya (Konya, Karaman) Kayseri (Kayseri, Yozgat, Sivas) Malatya (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Projenin bütçesi : ~ 90 milyon € V Trabzon (Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ) Projenin bütçesi : ~ 28 milyon €

17 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

18 PROJELERİN YAPISI AB mali yardımları ile finanse edilen projeler iki ayrı başlıkta ele alınmalıdır. I II Çerçeve Projeler Mikro Projeler

19 MİKRO PROJELERE NASIL KARAR VERİLİYOR? ÇERÇEVE PROJE Çerçeve Proje Bütçesi HİBE Çerçeve Projenin Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK’lar -KOBİ’ler -Yerel Yönetimler -diğer kuruluşlar

20 HİBE PROGRAMLARI: ÖRNEKLER Hibe Programı Adı Uygulayıcı Kuruluş Toplam Hibe Miktarı Finanse edilen Mikro Proje Sayısı Aktif İşgücü PiyasalarıİŞKUR32 milyon Euro 246 Mesleki Eğitimin GüçlendirilmesiMilli Eğitim Bakanlığı 4 milyon Euro35 Erzurum-Samsun-Kastamonu Bölgesel Kalkınma Hibe Programları DPT49 Milyon Euro Yaklaşık 1100 proje başvuru oldu. Değerlendirmeler devam ediyor. Doğu Anadolu (Van-Bitlis-Muş- Hakkari) Bölgesel Kalkınma Programları DPT34 Milyon Euro Değerlendirmeler devam ediyor. Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliğiDPT500 bin Euro9 STK ile Kamu Kuruluşları Arasındaki işbirliğinin Artırılması AB Genel Sekreterliği 500 bin Euro11

21 Gaziantep Ticaret Odası İSTİHDAM ALANINDAN BİR ÖRNEK : AKTİF İŞGÜCÜ PİYASALARI PROJESİ (İŞKUR) Halı ve gıda sektörlerine yönelik kalifiye ara eleman yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması projesi 207 Bin € Edirne İl Özel İdaresi Ev Pansiyonculuğunu Geliştirme Projesi 187 Bin € Kütahya Belediyesi Çini ve Seramik Ustası Yetiştirme Eğitimi Projesi 203 Bin € Konya Ticaret Odası Tekstil Sektörüne kalifiye eleman yetiştirme kursu 272 Bin € TEMA Vakfı Artvin ilinde Arıcılığı Geliştirme Projesi 167 Bin € Değerlendirmeler sonucu yaklaşık 1500 proje başvurusundan 246 projeye finansman sağlanmasına karar verilmiştir.

22 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK HİBE PROGRAMLARI : Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Toplam bütçe: € Uygulama Takvimi: Ekim-Kasım Kadın Hakları için Hibe Programı -Özürlülere YönelikHibe Programı -Tüketicinin korunmasına Yönelik Hibe Programı -Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Hibe Programı -Çevrenin Korunmasına Yönelik Hibe Programı SİVİL TOPLUM GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMLARI:

23 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK HİBE PROGRAMLARI : Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği Toplam bütçe: € Uygulama Takvimi: Ekim-Kasım Belediyelere Yönelik Hibe Programı -Meslek Kuruluşlarına Yönelik Hibe Programı -Üniversitelere Yönelik Hibe Programı -Gençlik Derneklerine Yönelik Hibe Programı SİVİL TOPLUM DİYALOĞU HİBE PROGRAMLARI:

24 DENİZ TAŞIMACILIĞININ GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Amaç: 1. Türk mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlu hale getirilmesi ve deniz kirliliğinin önlenmesi, 2. Denizcilik Müsteşarlığının idari kapasitesinin arttırılması Genel Bütçe: 2.7 milyon Euro Başarı göstergesi: “AB üyesi ülkelerin limanlarında tutulan Türk bayraklı gemilerinin sayılarında yılları arasında %40 azalma olması” Sonuç: Yıl Gemi sayıları Azalma % Azalma % ( ) % % %50 %65

25 BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ : AB-TÜRKİYE İŞ MERKEZLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (TOBB) Amaç: 1- Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye ile AB arasındaki iş ilişkilerinin geliştirilmesi 2- KOBİ iş programlarının iyileştirilmesi (Gaziantep, İzmir, izmit) Genel Bütçe: 18,6 milyon Euro Etki Değerlendirmesi Sonuçları:  ’den fazla KOBİ’ye ulaşılmıştır KOBİ’den 6000 çalışan girişimcilik konularında eğitilmiştir.  55 milyon Euro’luk ekonomik etki yaratılmıştır. (Yani harcanan her 1 Euro’dan 3 Euro’luk katma değer...)  Çalışan başına YTL’lik iç satış artışı Çalışan başına 7704 YTL’lik ihracat artışı %142,8’lik verimlilik artışı Yeni proje: Afyon, Çorum, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya

26 2006 YILI PROGRAMLAMA ÇALIŞMALARI

27 2006 PROGRAMININ GENEL ÇERÇEVESİ %20 Siyasi Kriterler %20 Sivil Toplum Diyalogu %30 Müktesebat Uyum %30 Ekonomik ve Sosyal Uyum 500 m €

28 DÖRT FİNANSMAN ANLAŞMASI 2006 yılı için tahsis edilen yaklaşık 500 milyon Avro’nun kullanımı dört finansman anlaşması altında gerçekleşecek: Kuş gribiyle mücadele için Tarım ve Köyişleri ve Sağlık Bakanlıklarına Destek (sunuldu) (AB: 8,35 m € / Toplam : 10,4 m €) Sivil Toplumla Diyalog (sunuldu) (AB / Toplam: 21,5 m €) Çeşitli sektörlerde projeler – 1.paket (sunuldu) (AB: 85,1 m € / Toplam : 108,3 m €) Çeşitli sektörlerde projeler – 2.paket (sunuldu) (AB: 352,7 M € / Toplam: 416,8 m €)

29 AB MALİ YARDIMLARININ İZLENMESİ

30 İZLEME ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 6 Sektörel Alt Komite kuruldu Proje sahibi kurumlar senede 2 izleme raporu hazırlıyor Bağımsız Değerlendirme Ekibi : Her sektör için değerlendirme raporu hazırlıyor Her yıl Ülke Değerlendirme Raporu hazırlanıyor: Türkiye’nin yardımları kullanma kapasitesinin ölçülmesi SON DÖRT YIL TÜRKİYE’NİN NOTU : YETERLİ

31 AB MALİ YARDIMLARINDA YENİ DÖNEM :

32 Katılım Öncesi Yardım Enstrümanı (Instrument for Pre Accession Assistance-IPA) AB, döneminde tüm katılım öncesi mali yardım programlarını tek bir enstrüman altında (IPA) altında toplamayı öngörmektedir DÖNEMİ AB MALİ PERSPEKTİFİ

33 IPA’nın Kapsadığı Ülkeler : Aday Ülkeler  Türkiye  Hırvatistan  Makedonya Potansiyel Aday Ülkeler  Arnavutluk,  Bosna-Hersek,  Sırbistan-Karadağ IPA Bütçesi : 11,5 milyar Euro DÖNEMİ AB MALİ PERSPEKTİFİ

34 Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi ( ) Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Kalkınma Kurumsal Kapasite -Siyasi kriterler -Adalet, İçişleri -Müktesebat Uyumu -İdari Kapasite -STK’lara destek -Sivil Toplum Diyaloğu Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği İnsan KaynaklarıKırsal Kalkınma Operasyonel Program - Çevre (Çevre Bakanlığı) Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı) Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Sanayi Bakanlığı) OP – İnsan Kaynakları. (Çalışma Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Planı (Tarım Bakanlığı) Ulusal Koordinatör (NIPAC) AB Genel Sekreterliği KATILIM ÖNCESİ YARDIM MEKANİZMASI (2007 – 2013)

35 DÖNEMİ AB MALİ PERSPEKTİFİ IPA Alt Başlıkları Total I. Kurumsal Gelişme II. Sınır Ötesi işbirliği III. Bölgesel Gelişme IV. İnsan Kaynakları V. Kırsal Kalkınma TOPLAM

36 PROJELERE İLİŞKİN DUYURULAR -Avrupa Birliği Genel Sekreterliği -Avrupa Komisyonu Delegasyonu -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Devlet Planlama Teşkilatı (Bölgesel Kalkınma Programları) -Europeaid


"AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI. I.MEDA (1996-2001) : 3.ülke II.Katılım Öncesi Mali Yardımlar (2002-2006) : Aday Ülke III.IPA (2007-2013) : Aday Ülke –" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları