Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ Ankara

2 Avrupa Birliği Mali Yardımları (2007 öncesi)
İÇERİK Avrupa Birliği Mali Yardımları (2007 öncesi) Katılım Öncesi Yardım Aracı – IPA (2007 sonrası) Yasal Altyapı Kurumsal Yapılanma BROP Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı

3 Avrupa Birliği, kurulduğu tarihten bugüne ülkelerarası gelişmişlik düzeyini dengelemek amacıyla üye ülkelerin yanı sıra aday ve potansiyel aday ülkelere kurucu antlaşmalarda yer alan temel hükümler çerçevesinde çeşitli mali yardımlar yapmaktadır. 2000 yılına kadar (Adaylık Öncesi) Gümrük Birliği –AB-Türkiye Mali İşbirliği Süreci MEDA (2002’ye kadar) 2000 sonrası (Adaylık Sonrası) Türkiye için Katılım Öncesi Mali İşbirliği IPA 2007 sonrası Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı

4 TR İçin Katılım Öncesi Mali İşbirliği
Avrupa Birliği dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir program çerçevesinde toplamıştır. SAPARD IPA PHARE CARDS ISPA 2007 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezi

5 IPA IPA’nın temel amacı aday ve potansiyel aday ülkelerin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesidir. Projeler aracılığıyla kullandırılan fonlar, AB müktesebatına uyumu ve bu uyum için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını, iç ve dış konjonktürde ekonomik ve sosyal uyumun sağlanmasını hedefler. Nihai aşamada ise, aday ve potansiyel aday ülkeleri, Birliğin uyum politikasına ve bu çerçevede yapısal fonların programlanması, yönetimi ve uygulamasına hazırlamaktadır. IPA kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelere dönemi için 11,674 milyar Euro mali yardım sağlanacaktır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı

6 IPA Bileşenleri IPA’NIN BİLEŞENLERİ
Bölgesel Kalkınma Alt Bileşenler 1.Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma (Transition Assistance and Institution Building) 2.Sınır Ötesi İşbirliği (Regional and Cross-Border Cooperation) 3.Bölgesel Kalkınma (Regional Development) 4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (Human Resources Development) 5. Kırsal Kalkınma (Rural Development) 1.BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK 2. ULAŞTIRMA 3. ÇEVRE Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı

7 IPA YARARLANICISI ÜLKELER
Aday Ülkeler (IPA’daki tüm bileşenlerden yararlanabilirler.) Türkiye Hırvatistan Makedonya Karadağ (İzlanda, aday ülke olmasına rağmen IPA’dan yararlanamamaktadır.) Potansiyel Aday Ülkeler (IPA’daki 1. ve 2. bileşenlerden yararlanabilirler.) Arnavutluk Bosna-Hersek Sırbistan Kosova Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı

8 BİLEŞENLER BAZINDA BÜTÇE GÖRÜNÜMÜ 2007-2013
(Milyon Avro) 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Toplam* Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 256.7 256.2 239.5 211.3 228.6 233.9 238.3 1.664,5 Sınır Ötesi İşbirliği 2.1 2.8 3.1 9.6 9.8 9.9 10.1 47.4 Bölgesel Kalkınma 167.5 173.8 182.7 238.1 293.4 367.8 378.0 1.851 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50.2 52.9 55.6 63.4 77.6 89.9 96.0 485 Kırsal Kalkınma 20.7 53.0 85.5 131.3 172.5 197.9 213.0 873.9 Toplam 497.2 538.7 566.4 653.7 781.9 899.4 935.4 4.922 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı * dönemi MIPD ve MIFF’de planlanan bütçe dağılımıdır.

9 Alt Bileşenler Bazında Bütçe Görünümü 2007-2013
(Milyon Avro) 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Toplam* BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK 49,2 51,1 64.4 84,03 103,5 110.3 113.4 576.2 ULAŞTIRMA 58.6 60.8 60.4 71.4 88.0 562.9 ÇEVRE 67.0 69.5 67.6 95,2 117.3 147.1 151.2 714.9 TOPLAM 167.5 173.8 182.8 238.1 293.4 367.7 378 1.851 * dönemi MIPD ve MIFF’de planlanan bütçe dağılıma göre indikatif olarak belirlenmiştir. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı

10 Programın Uygulanmasına Yönelik Anlaşmalar
YASAL ALTYAPI IPA Konsey Tüzüğü - 17 Temmuz 2006 IPA Uygulama Tüzüğü - 12 Haziran 2007/28 Ocak 2010 29 Kasım 2007 tarih ve C(2007)5729 sayılı Komisyon) Kararı-BROP( ) 23 Haziran 2010 tarih ve C(2010)3776 sayılı Komisyon Kararı-BROP( ) AB Mevzuatı Çerçeve Anlaşma – 11 Temmuz 2008 Finansman Anlaşması – 3 Eylül 2009/14 Aralık 2010 İkili Anlaşmalar Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7 Aralık 2008 2009/18 (4 Aralık 2009 tarihli) ve 2011/15 (18 Ekim 2011 tarihli) sayılı Başbakanlık Genelgeleri Türkiye-AB IPA Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği Ekim 2010 Türk Mevzuatı İşbirliği Anlaşması – Haziran 2008/17 Ocak 2011 Uygulama Anlaşması – Mayıs 2009 Operasyonel Anlaşma Programın Uygulanmasına Yönelik Anlaşmalar Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı

11 Operasyonel Program İçin Önemli Dokümanlar
MIPD (Çok yıllı İndikatif Planlama Dokümanı ) Her bir IPA bileşeninin programlanmasına ilişkin temel hususları ortaya koyan stratejik IPA planlama belgesidir. SCF (Stratejik Çerçeve Belgesi) IPA’nın 3.ve 4. bileşenleri olan Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi kapsamında Operasyonel Programlar için referans kaynak olan stratejik bir belgedir. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı

12 KURUMSAL YAPILANMA Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi (DIS)
2001’de AB’den Türkiye'ye aktarılan mali yardım fonlarını kullanmak üzere kurulmuş ve AB tarafından akredite edilmiştir. DIS’in unsurları, Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü (NIPAC-Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı ) Yetkili Akreditasyon Görevlisi (CAO-Hazine Müsteşarlığından sorumlu Bakan) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO-Hazine Müsteşarı) Ulusal Fon (NAO sorumluluğu altında) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Destek Dairesi (NAO sorumluluğu altında) Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU-Hazine Müsteşarlığına bağlı bir birim olarak, IPA 1. ve 2. Bileşen Program Yetkilendirme Görevlisinin sorumluluğunda) Program Otoriteleri (BROP, Çevre OP, Ulaştırma OP ve İKG OP için) Denetim Otoritesi (Hazine Kontrolörleri Kurulu) Stratejik Koordinatör (Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı

13 IPA Aktörleri PROGRAM OTORİTELERİ İnsan Kaynaklarının
Avrupa Komisyonu CAO NAO ULUSAL FON Mali İşbirliği Kurulu NIPAC III. ve IV. Bileşenler için Stratejik Koordinatör (Kalkınma Bakanlığı) AB Bakanlığı III. ve IV. Bileşenler Koordinasyon Komitesi Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi SEKTÖREL İZLEME KOMİTELERİ Türkiye Delegasyonu Avrupa Birliği Desteği ve Kurumsal Geçiş Dönemi Yapılanma Kırsal Kalkınma Sınır Ötesi İşbirliği PROGRAM OTORİTELERİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı RCOP SMC ENV SMC TRNS. SMC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı HRD SMC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı RD SMC Merkezi Finans ve İhale Birim Ulaştırma Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı DENETİM OTORİTESİ Hazine Kontrolörler Kurulu Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı

14 Avrupa Komisyonu ve AB Türkiye Delegasyonu Temsilcileri
IPA İZLEME KOMİTELERİ Operasyonel Programların programlama, ihale, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde etkinliğin, kalitenin ve uyumun sağlanmasına, aynı zamanda gerçekleştirilmesi planlanan hedeflere ulaşılmasına odaklanır. NIPAC Sektörel İzleme Komiteleri IPA İzleme Komitesine raporlama yapar IPA İZLEME KOMİTESİ NAO Program Otoritesi Temsilcileri SEKTÖREL İZLEME KOMİTELERİ Stratejik Koordinatör Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı

15 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
PROGRAM ÇERÇEVESİNDE, HEDEF BÖLGEDE FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELERİMİZİN REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK OLARAK; MERKEZİ KAMU KURUMLARIMIZ İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE YÖNTEMİYLE, HEDEF BÖLGEDEKİ SEKTÖR TEMSİLCİSİ KURUM/KURULUŞLARIN SUNACAKLARI PROJE ÖNERİLERİ ARASINDAN SEÇİM YÖNTEMİYLE, % 85’i AVRUPA BİRLİĞİ KATKISI %15’i ULUSAL KATKI (%100 KAMU FİNANSMANI) OLMAK ÜZERE AB KURALLARI ÇERÇEVESİNDE DESTEK SAĞLANMAKTADIR. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı

16 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMININ; HAZIRLANMASI, UYGULANMASI, İZLENMESİ, DEĞERLENDİRMESİ, KONTROLÜNDEN SORUMLU “PROGRAM OTORİTESİ”DİR. 2006 YILI MAYIS AYINDA BAŞLAYAN PROGRAM HAZIRLIKLARI 29 KASIM 2007 TARİHİNDE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR. İLK ETAPTA DÖNEMİ İÇİN HAZIRLANAN PROGRAM, 23 HAZİRAN 2010 TARİH VE C(2010)3776 SAYILI KOMİSYON KARARI İLE DÖNEMİNİ DE KAPSAYACAK BİÇİMDE İKİ YIL UZATILMIŞTIR. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı

17 AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI
TEŞEKKÜRLER AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI Telefon Faks Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı


"AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları