Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi."— Sunum transkripti:

1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ 25.10.2011 - Ankara

2 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı İÇERİK 1.Avrupa Birliği Mali Yardımları (2007 öncesi) 2.Katılım Öncesi Yardım Aracı – IPA (2007 sonrası) 3.Yasal Altyapı 4.Kurumsal Yapılanma 5.BROP

3 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı 1996-1999 Gümrük Birliği –AB-Türkiye Mali İşbirliği Süreci IPA 2000 yılına kadar (Adaylık Öncesi) Türkiye için Katılım Öncesi Mali İşbirliği 2000 sonrası (Adaylık Sonrası) MEDA (2002’ye kadar) Avrupa Birliği, kurulduğu tarihten bugüne ülkelerarası gelişmişlik düzeyini dengelemek amacıyla üye ülkelerin yanı sıra aday ve potansiyel aday ülkelere kurucu antlaşmalarda yer alan temel hükümler çerçevesinde çeşitli mali yardımlar yapmaktadır. 1964-1995 2007 sonrası

4 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezi PHARE ISPA SAPARD CARDS IPA TR İçin Katılım Öncesi Mali İşbirliği 2007 Avrupa Birliği 2007-2013 dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir program çerçevesinde toplamıştır.

5 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı IPA IPA’nın temel amacı aday ve potansiyel aday ülkelerin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesidir. Projeler aracılığıyla kullandırılan fonlar, AB müktesebatına uyumu ve bu uyum için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını, iç ve dış konjonktürde ekonomik ve sosyal uyumun sağlanmasını hedefler. Nihai aşamada ise, aday ve potansiyel aday ülkeleri, Birliğin uyum politikasına ve bu çerçevede yapısal fonların programlanması, yönetimi ve uygulamasına hazırlamaktadır. IPA kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelere 2007-2013 dönemi için 11,674 milyar Euro mali yardım sağlanacaktır.

6 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı IPA’NIN BİLEŞENLERİ 1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma (Transition Assistance and Institution Building) 2.Sınır Ötesi İşbirliği (Regional and Cross-Border Cooperation) 3.Bölgesel Kalkınma (Regional Development) 4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (Human Resources Development) 5. Kırsal Kalkınma (Rural Development) 1.BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK 2. ULAŞTIRMA 3. ÇEVRE Bölgesel Kalkınma Alt Bileşenler Bölgesel Kalkınma Alt Bileşenler

7 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı IPA YARARLANICISI ÜLKELER Aday Ülkeler (IPA’daki tüm bileşenlerden yararlanabilirler.) Türkiye Hırvatistan Makedonya Karadağ (İzlanda, aday ülke olmasına rağmen IPA’dan yararlanamamaktadır.) Potansiyel Aday Ülkeler (IPA’daki 1. ve 2. bileşenlerden yararlanabilirler.) Arnavutluk Bosna-Hersek Sırbistan Kosova

8 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı BİLEŞENLER (Milyon Avro) 200720082009201020112012*2013*Toplam* Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 256.7256.2239.5211.3228.6233.9238.31.664,5 Sınır Ötesi İşbirliği2.12.83.19.69.89.910.147.4 Bölgesel Kalkınma167.5173.8182.7238.1293.4367.8378.01.851 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50.252.955.663.477.689.996.0485 Kırsal Kalkınma20.753.085.5131.3172.5197.9213.0873.9 Toplam497.2538.7566.4653.7781.9899.4935.44.922 BİLEŞENLER BAZINDA BÜTÇE GÖRÜNÜMÜ 2007-2013 *2011-2013 dönemi MIPD ve MIFF’de planlanan bütçe dağılımıdır.

9 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı ALT BİLEŞENLER (Milyon Avro) 200720082009201020112012*2013* Toplam* BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK 49,251,164.484,03103,5110.3113.4576.2 ULAŞTIRMA58.660.860.471.488.0110.3113.4562.9 ÇEVRE67.069.567.695,2117.3147.1151.2714.9 TOPLAM167.5173.8182.8238.1293.4367.73781.851 Alt Bileşenler Bazında Bütçe Görünümü 2007-2013 *2011-2013 dönemi MIPD ve MIFF’de planlanan bütçe dağılıma göre indikatif olarak belirlenmiştir.

10 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı 10 YASAL ALTYAPI IPA Konsey Tüzüğü - 17 Temmuz 2006 IPA Uygulama Tüzüğü - 12 Haziran 2007/28 Ocak 2010 29 Kasım 2007 tarih ve C(2007)5729 sayılı Komisyon) Kararı-BROP(2007- 2009) 23 Haziran 2010 tarih ve C(2010)3776 sayılı Komisyon Kararı- BROP(2010-2011) AB Mevzuatı Çerçeve Anlaşma – 11 Temmuz 2008 Finansman Anlaşması – 3 Eylül 2009/14 Aralık 2010 İkili Anlaşmalar Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7 Aralık 2008 2009/18 (4 Aralık 2009 tarihli) ve 2011/15 (18 Ekim 2011 tarihli) sayılı Başbakanlık Genelgeleri Türkiye-AB IPA Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği - 15 Ekim 2010 Türk Mevzuatı İşbirliği Anlaşması – Haziran 2008/17 Ocak 2011 Uygulama Anlaşması – Mayıs 2009 Operasyonel Anlaşma Programın Uygulanmasına Yönelik Anlaşmalar

11 Operasyonel Program İçin Önemli Dokümanlar MIPD (Çok yıllı İndikatif Planlama Dokümanı ) Her bir IPA bileşeninin programlanmasına ilişkin temel hususları ortaya koyan stratejik IPA planlama belgesidir. SCF (Stratejik Çerçeve Belgesi) IPA’nın 3.ve 4. bileşenleri olan Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi kapsamında Operasyonel Programlar için referans kaynak olan stratejik bir belgedir. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı

12 KURUMSAL YAPILANMA Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi (DIS) 2001’de AB’den Türkiye'ye aktarılan mali yardım fonlarını kullanmak üzere kurulmuş ve AB tarafından akredite edilmiştir. DIS’in unsurları, Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü (NIPAC-Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı ) Yetkili Akreditasyon Görevlisi (CAO-Hazine Müsteşarlığından sorumlu Bakan) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO-Hazine Müsteşarı) Ulusal Fon (NAO sorumluluğu altında) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Destek Dairesi (NAO sorumluluğu altında) Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU-Hazine Müsteşarlığına bağlı bir birim olarak, IPA 1. ve 2. Bileşen Program Yetkilendirme Görevlisinin sorumluluğunda) Program Otoriteleri (BROP, Çevre OP, Ulaştırma OP ve İKG OP için) Denetim Otoritesi (Hazine Kontrolörleri Kurulu) Stratejik Koordinatör (Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)

13 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı PROGRAM OTORİTELERİ CAO III. ve IV. Bileşenler için Stratejik Koordinatör (Kalkınma Bakanlığı) III. ve IV. Bileşenler için Stratejik Koordinatör (Kalkınma Bakanlığı) ULUSAL FON NAO Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Sınır Ötesi İşbirliği Sınır Ötesi İşbirliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu NIPAC AB Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bölgesel Kalkınma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birim Merkezi Finans ve İhale Birim Kırsal Kalkınma Mali İşbirliği Kurulu Mali İşbirliği Kurulu III. ve IV. Bileşenler Koordinasyon Komitesi III. ve IV. Bileşenler Koordinasyon Komitesi SEKTÖREL İZLEME KOMİTELERİ SEKTÖREL İZLEME KOMİTELERİ DENETİM OTORİTESİ Hazine Kontrolörler Kurulu DENETİM OTORİTESİ Hazine Kontrolörler Kurulu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Komisyonu RCOP SMC ENV SMC TRNS. SMC HRD SMC RD SMC

14 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı Avrupa Komisyonu ve AB Türkiye Delegasyonu Temsilcileri NIPAC NAO Program Otoritesi Temsilcileri Stratejik Koordinatör IPA İZLEME KOMİTESİ IPA İZLEME KOMİTELERİ Operasyonel Programların programlama, ihale, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde etkinliğin, kalitenin ve uyumun sağlanmasına, aynı zamanda gerçekleştirilmesi planlanan hedeflere ulaşılmasına odaklanır. SEKTÖREL İZLEME KOMİTELERİ Sektörel İzleme Komiteleri IPA İzleme Komitesine raporlama yapar

15 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI HEDEF BÖLGEDE FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELERİMİZİN REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK OLARAK; -MERKEZİ KAMU KURUMLARIMIZ İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE YÖNTEMİYLE, -HEDEF BÖLGEDEKİ SEKTÖR TEMSİLCİSİ KURUM/KURULUŞLARIN SUNACAKLARI PROJE ÖNERİLERİ ARASINDAN SEÇİM YÖNTEMİYLE, % 85’i AVRUPA BİRLİĞİ KATKISI %15’i ULUSAL KATKI (%100 KAMU FİNANSMANI) OLMAK ÜZERE AB KURALLARI ÇERÇEVESİNDE DESTEK SAĞLANMAKTADIR. PROGRAM ÇERÇEVESİNDE,

16 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMININ; HAZIRLANMASI, UYGULANMASI, İZLENMESİ, DEĞERLENDİRMESİ, KONTROLÜNDEN SORUMLU “PROGRAM OTORİTESİ”DİR. 2006 YILI MAYIS AYINDA BAŞLAYAN PROGRAM HAZIRLIKLARI 29 KASIM 2007 TARİHİNDE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR. İLK ETAPTA 2007-2009 DÖNEMİ İÇİN HAZIRLANAN PROGRAM, 23 HAZİRAN 2010 TARİH VE C(2010)3776 SAYILI KOMİSYON KARARI İLE 2010-2011 DÖNEMİNİ DE KAPSAYACAK BİÇİMDE İKİ YIL UZATILMIŞTIR.

17 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı 17 AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI http://ipaweb.sanayi.gov.tr/ ipa@sanayi.gov.tr 201 69 32 Telefon 201 69 53 Faks AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI http://ipaweb.sanayi.gov.tr/ ipa@sanayi.gov.tr 201 69 32 Telefon 201 69 53 Faks TEŞEKKÜRLER


"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Dairesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları