Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-2020 Dönemi: Erasmus+ Nedir? Erasmus+ Programı, Avrupa Komisyonu’nun eğitim, öğretim, gençlik ve spor için önerdiği yeni programdır. Bireylerin;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-2020 Dönemi: Erasmus+ Nedir? Erasmus+ Programı, Avrupa Komisyonu’nun eğitim, öğretim, gençlik ve spor için önerdiği yeni programdır. Bireylerin;"— Sunum transkripti:

1

2 2014-2020 Dönemi: Erasmus+ Nedir? Erasmus+ Programı, Avrupa Komisyonu’nun eğitim, öğretim, gençlik ve spor için önerdiği yeni programdır. Bireylerin; - kişisel gelişimlerini güçlendirmeye - yeni beceriler kazanmasına - istihdam olanaklarını artırmalarına yardım edecektir. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

3 ERASMUS+ Eğitim - Öğretim Gençlik Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yüksek Öğrenim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Okul Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Gençler ve Gençlik Çalışanları İçin Hareketlilik Projeleri Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Ana Eylem 3 Politika Reformlarına Destek Spor

4 Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

5 Hareketlilik Projelerinin Amaçları Öğrenicilerin kişisel gelişimini ve Avrupa işgücü piyasasında istihdam edilebilirliğini iyileştirmek amacıyla, yeterliliklerin (bilgi, beceri ve davranış) edinilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi; Avrupa çapında eğitim, öğretim ve gençlik faaliyetlerinin kalitesini artırmak amacıyla, bu alanlarda çalışanların mesleki gelişimlerinin desteklenmesi; Katılımcıların yabancı dil alanındaki yeterliklerinin artırılması; Katılımcıların diğer kültürler ve ülkeler ile ilgili farkındalıklarını ve anlayışlarını artırmak, onlara topluma aktif katılım, Avrupa vatandaşlığı ve kimlik anlayışını geliştirmelerinde uluslararası iletişim ağları oluşturma fırsatı sunmak; Avrupa içinde ve dışında bireylerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren faaliyetler ve programlar sunabilmeleri için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara ilgiyi artırmak, bu kuruluşların kapasitelerini ve uluslararası niteliklerini geliştirmek; Örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki eğitim, işgücü ve girişimcilik arasındaki sinerji ve geçişleri güçlendirmek; Yurtdışı öğrenim dönemlerinde kazanılan yeterliklerin daha iyi tanınmasını sağlamak. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

6 Yüksek öğretim Öğrencileri ve Personel Hareketliliği; 1- Üniversite öğrencilerinin hareketliliği: Yurt dışında ortak bir Yükseköğretim Kurumunda bir eğitim dönemi (3-12 ay); Yurt dışında bir şirkette veya diğer herhangi bir ilgili işyerinde bir staj (2-12 ay); 2- Personel hareketliliği: (2 gün-12 ay) Ders Verme Dönemleri: Personelinin yurt dışındaki bir ortak Yükseköğretim Kurumunda öğretmenlik yapmasına olanak tanımaktadır. Bir konu veya akademik disiplinde olabilir. Eğitim Alma Dönemleri: Yükseköğretim Kurumunda ya da yurt dışındaki ilgili bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreçleri şeklinde yürütülen faaliyetler. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

7 Mesleki Eğitim Öğrencilerinin ve Personeli Hareketliliği, 1- Öğrencilerin hareketliliği: (2 hafta-12 ay) Katılımcılar: Meslek lisesi öğrencileri Çıraklar Yeni mezunlar (Mezuniyetten itibaren bir yıl içinde) Yurtdışı Faaliyetler: Yurtdışında bir işletmede staj Bir mesleki eğitim kurumunda staj (Çalışmaya dayalı eğitim programı olan) AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

8 2-Personel hareketliliği: (2 gün-12 ay) Öğretmen/eğitim görevlendirmeleri: Mesleki eğitim okullarındaki personelin yurt dışındaki bir meslek okulunda öğretmenlik yapması Mesleki eğitimden sorumlu olmayan kurum personeli yurtdışında ancak öğretmenlik veya eğitmenlik yapabilir. Personel eğitimi: Mesleki eğitim personelinin yurt dışında bir işletmede ya da diğer herhangi bir mesleki eğitim kurumunda çalışması, işbaşı eğitimi/gözlem dönemi geçirmesi. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

9 Okul Eğitimi Personeli Hareketliliği Personel hareketliliği: (2 gün-12 ay) Öğretmen görevlendirmeleri: Öğretmenlerin veya diğer okul eğitimi personelinin yurt dışındaki bir ortak okulda öğretim yapmasına olanak tanımaktadır. Personel eğitimi: bu Faaliyet okul öğretmenlerinin, müdürlerinin veya diğer okul eğitimi personelinin a) yurt dışında yapılandırılmış kurslara veya eğitim etkinliklerine katılmalarını; b) yurt dışında bir ortak okulda ya da okul eğitimi alanında faaliyet gösteren diğer ilgili bir kurum/kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem dönemi geçirmelerini sağlayarak bunların mesleki gelişimini desteklemektedir. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

10 Yetişkin Eğitim Personeli Hareketliliği: Personel hareketliliği: (2 gün-12 ay) Öğretmen/eğitim görevlendirmeleri: bu faaliyet yetişkin eğitimi kurum/kuruluşunun personeline yurt dışındaki bir ortak kurum/kuruluşta öğretme veya eğitim sunmaya izin vermektedir. Personel eğitimi: bu faaliyet yetişkin eğitimi personelinin a) yurt dışında yapılandırılmış kurslara veya eğitim faaliyetine; b) yurt dışında yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ilgili bir kurum/kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem sürecine katılımını sağlamak suretiyle profesyonel gelişimini destekler. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

11 Gençlik Çalışanlarının ve Gençlerin Hareketliliği 1- Gençlerin hareketliliği: a- Gençlik Değişimleri : Gençlik Değişimleri, 21 güne kadar uzanan süre boyunca farklı ülkelerden genç gruplarının tanışmasına ve bir arada yaşamasına olanak tanımaktadır. Bir Gençlik Değişimi esnasında, katılımcılar değişimden önce kendileri tarafından tasarlanıp hazırlanmış faaliyet programını ortaklaşa yürütmektedir (çalıştaylar, alıştırmalar, tartışmalar, rol canlandırmalar, simülasyonlar, dış mekân faaliyetlerinin vb. bir karışımı). AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

12 b- Avrupa Gönüllü Hizmeti Bu Faaliyet Avrupa Birliğinin içinde veya dışında bir ülkede, 12 aya kadar uzanan bir sürede, 17-30 yaş arasındaki gençlerin ücretsiz ve tam zamanlı gönüllü hizmette bulunarak kişisel sorumluluklarını ifade etmelerine olanak tanımaktadır. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

13 2- Gençlik çalışanlarının hareketliliği: (2 gün-12 ay) Gençlik çalışanlarının eğitimi ve ağ kurma: Bu Faaliyet aşağıdaki şekiller altında gençlik çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemektedir. a) gençlik çalışanlarının seminerlere, eğitim kurslarına, irtibat kurma etkinliklerine, çalışma ziyaretlerine katılımı; b) yurt dışında, gençlik alanında faaliyet gösteren bir kurum/kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreci. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

14 Hareketlilik Projesi Aşamaları: 1- Hazırlık: Katılımcıların seçimi, ortaklar ve katılıcılar ile antlaşmalar düzenlenmesi, ayrılış öncesi dil/kültürel/görev hazırlık faaliyetleri. 2-Hareketlilik Faaliyetlerinin uygulanması 3-İzleme: Faaliyetlerin Değerlendirilmesi, Mümkün ise öğrenme çıktılarının resmi olarak tanınması,proje çıktılarının yaygınlaştırılması AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

15 Bütçe Kurumsal Destek Hazırlık (pedagojik, kültürler arası, dil), Hareketlilik süresince katılımcıların desteklenmesi, öğrenme çıktılarının geçerli hale getirilmesi dahil Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı olan her türlü harcama için. Refakatçiler hariç Katılımcı Sayısı Kişi Başına Hibe Tutarı 0 – 100 350 € 101 +200 €

16 Bireysel Destek Katılımcıların ve refakatçilerin yurtdışı faaliyeti sırasında kullanacakları harcırah. (Ev sahibi kurum başına bir refakatçi talep edilmesi) Ülke ve süreye göre değişir. Birim maliyet üzerinden hesaplanır. Tablo Ulusal Ajansın internet sitesinde yayınlanacaktır. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

17 Seyahat Refakatçiler dahil, katılımcıların yerleşik oldukları yerden yurtdışı faaliyet yerine gitmek ve dönmek için kullanılacak birim maliyet üzerinden hesaplanan seyahat harcamaları Kişi başına hibe tutarları Seyahat mesafesi için Avrupa Komisyonu mesafe hesaplayıcı (Distance Calculator ) kullanılır.Distance Calculator Mesafe AralığıHibe Miktarı (gidiş- dönüş) 0 – 99 km 0 € 100 – 499 km180 € 500 – 1999 km275 € 2000 – 2999 km360 € 3000 – 3999 km530 € 4000 – 7999 km820 € 8000 km +1100 €

18 Özel İhtiyaç Desteği Engelli katılımcılar ve refakatçilerle doğrudan ilişkili ek harcamalar (“Seyahat” ve “bireysel destek” dahil) Engelli ve refakatçi katılımcılar için “seyahat” ve “bireysel destek” kalemlerinden hibe talep edilmemişse Başvuru formunda gerekçelendirilmeli Gerçek harcama (Belge karşılığı) AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

19 İstisnai Giderler Daha az imkana sahip öğrenicilerin projelere katılımını desteklemeye yönelik harcamalar Bu öğrenicilerin ve refakatçilerinin “seyahat” ve “bireysel destek” harcamaları dışındaki harcamaları için Başvuru formunda gerekçelendirilmeli Gerçek harcama (Belge karşılığı) AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

20 Dil Desteği Yurtdışı Faaliyete gitmeden önce veya Faaliyet boyunca katılımcıların eğitim almak veya öğrenim görmek için kullanacakları dil bilgilerini iyileştirmek amacıyla sunulan destek. Komisyon tarafından online hizmet sunulması planlanan altı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe (NL)) dışındaki dilleri kapsar. 1 ay ve üzeri Hareketlilik faaliyetine katılacak öğreniciler için kişi başı 150 € AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

21 Değerlendirme: Uygunluk 30 Puan Proje Tasarım ve Uygulama Kalitesi 20 Puan Proje Ekibinin Kalitesi/ İşbirliği Düzenlemeleri 20 Puan Etki / Yaygınlaştırma 30 Puan AB PolitikalarıGenel Proje Aşamalarının Kalitesi Ortaklık yapısıProje Çıktılarının Kalite Kontrolü Program Amaçları Projenin Kendi İç UyumuSorumluluk Paylaşımı Katılımcılara Örgütlere vs Etkiler Sorun AnaliziFizibiliteFarklı Eğitim Alanları Yayım Dağıtım ve Paylaşım Gerçekçi Amaçlar, vs Fayda Maliyet Analizi Yeni Katılımcılar Sürdürebilirlik AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

22

23

24

25

26 TEŞEKKÜR EDERİZ Adana Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi www.adanab.gov.tr https://www.facebook.com/AdanaValiligiAB Bilgi için; adanaabdik@gmail.com 0 322 457 5771 AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ


"2014-2020 Dönemi: Erasmus+ Nedir? Erasmus+ Programı, Avrupa Komisyonu’nun eğitim, öğretim, gençlik ve spor için önerdiği yeni programdır. Bireylerin;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları