Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C IĞDIR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR ÇEVRE VE MARKA ŞEHİRLERE DOĞRU…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C IĞDIR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR ÇEVRE VE MARKA ŞEHİRLERE DOĞRU…"— Sunum transkripti:

1 T.C IĞDIR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR ÇEVRE VE MARKA ŞEHİRLERE DOĞRU…

2 T.C. IĞDIR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE BELGESİ OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE BELGESİ

3 IĞDIR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ‘‘TEMİZ HAVA EYLEM PLANI ’’ PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI OCAK-2013

4 İl Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu ‘temiz hava eylem planı ’ projesi 19.11.2012 tarihinde Valimiz Sayın Ahmet PEK başkanlığında toplanan İl Mahalli Çevre Kurulunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5 Karar; Iğdır İli sınırları içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla, konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, iş yerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, buhar, aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, 2012-2013 yılında uygulanacak temiz hava programı ve hava kirliliğini önlemeye yönelik alınacak tedbirleri kapsamaktadır.

6 İlimizdeki çok katlı binaların yoğun olduğu mahalleler göz önüne alınarak 2 bölge oluşturulmuş ve bölgelerin münavebeli olarak kazan yakımı gerçekleştirmesi suretiyle ilk yakım esnasında oluşan boğulma ve yoğun partikül madde atımının engellenmesi tasarlanmıştır.

7 1. Bölge; Bağlar Mah., Emek Mah., 2. Bölge; Topçular Mah., Söğütlü Mah. ve Atatürk Mah. olarak belirlenen İlimizde kaloriferler belirlenen saatler arasında ateşlenecektir. 1. Bölge İçin Yakma Saatleri (en erken) Sabah= 05:30- 06:00 ve Akşam= 15:00- 15:30 2. Bölge İçin Yakma Saatleri (en erken) Sabah= 06:30- 07:00 ve Akşam= 16:00- 16:30

8 İldeki tüm kalorifer ateşçilerinin sertifikalı olması sağlanarak ve bilgilendirilerek yakım tekniğinden kaynaklı hava kirliliği engellenmesi tasarlanmıştır.

9 Tüm kömür satıcıları denetlenerek ve satılan kömürlerden numune alınıp teste tabi tutularak, belgesiz ve düşük kaliteli kömür satımı engellenmesi bu doğrultuda hem hava kirliliğinin azaltılması hem de yakıt tasarrufu sağlanması tasarlanmıştır.

10 Enerji verimliliği ve tasarrufu çerçevesinde yalıtım ve güneş enerjisi teşvik edilerek yine hem hava kirliliğinin azaltılması hem de yakıt tasarrufu sağlanması tasarlanmıştır.

11 Bu kararların uygulanması aşamasında; 1) İlimizdeki tüm katı yakıt satıcıları hem belge bazında hem de numune alınmak suretiyle deneysel olarak denetlenmiş standartların gereklerini karşılamayan yakıt satıcılarına yaptırımlar uygulanmıştır.

12 2) İl Müdürlüğümüzce doğru ve tasarruflu yakım tekniğini anlatan ‘kazan yakma ve bakım talimatları’ hazırlanmış ve tüm kaloriferler ile ısınma sağlayan binalara (470 binaya imza karşılığı verilmiştir) dağıtılmıştır. 3) Enerji verimliliği ve yalıtım konulu seminerler ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, basın aracığı ile konunun önemine dikkat çekilmiştir.

13 4) İlimiz merkez ve köy okullarında eğitim gören toplamda 5000 in üzerinde öğrenciye çevresel bilinci artırmaya yönelik eğitimler verilmiştir. 5) İlimizde 400 ün üzerinde araca egzos emisyon denetimi yapılmış olup; uygun olmayanlara gerekli yaptırımlar uygulanmıştır.

14 6) Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Iğdır Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden oluşan denetim ekipleri tarafından 05:30-07:30 saatleri ile 15:30- 18:00 saatleri arası aralıksız olarak 200 ün üstü binanın kalorifer dairesine habersiz ani denetimler yapılmıştır.

15 ÖRNEKTİR TUTANAK Hava kirliliğini önlemek için, İl Müdürlüğümüz personeli tarafından, …..tarih ve saat ……, ……..………apartmanında /işyerinde yapılan denetim esnasında; Kalorifer yakışından kaynaklanan kirlilik olduğu/olmadığı, Bacadan yoğun duman çıkışı olduğu/olmadığı, Kalorifercinin ateşçi belgesi olduğu/olmadığı, Yakıttan kömür numunesi alındığı /alınmadığı, Yakıtın …………………..markalı olduğu, torbalı/torbasız olduğu, Yakıttan alınan numunenin Bakanlığımızca yetkili laboratuara gönderilerek analiz yapılacağı, Analiz ücreti olan TL’nin, T.C Ziraat Bankası Iğdır Şubesi, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün, 28716984-5001 no’lu döner sermaye hesabına yatırılması, Analiz sonuçlarına göre yasal işlem yapılması, Denetimi yapılan apartman sahibinin/ apartman yöneticisinin /işyeri sahibinin kimlik fotokopisinin alınması, adres bilgilerinin alınması, Tesbit edilmiş olup iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.

16 SONUÇ ?

17 İlimizde; belgesiz ve standartlara uygun olmayan, kömür satışı tamamen engellenmiştir. İlimizde, araç egzoz gazı emisyon sonucu uygun olmayan araç sayısında ciddi oranda azalmıştır.

18 İlimizde kurulu bulunan Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ile hava kirliliği ölçümlemektedir www.havaizleme.gov.tr HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ;

19 İlimiz 2006-2012 Yılları Arası Yıllık Değişim Grafikleri

20 2006 YILI AYLIK DEĞİŞİM GARAFİĞİ

21 2007 YILI AYLIK DEĞİŞİM GRAFİĞİ

22 2008 YILI AYLIK DEĞİŞİM GRAFİĞİ

23 2009 YILI AYLIK DEĞİŞİM ORANI

24 2010 YILI AYLIK DEĞİŞİM ORANI

25 2011 YILI AYLIK DEĞİŞİM ORANI

26 2012 YILI AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI

27 YILLARA GÖRE ORTALAMA DEĞERLER AYLIK VE YILLIK ORTALAMALAR HAVA SICAKLIĞI (°C) RÜZGAR HIZI (M/S) BAĞIL NEM (%) HAVA BASINCI (MBAR) YILLIK ORTALAMA PM10 (µg/m³) SO2 (µg/m³) 2006 YILI ORTALAMASI 15,51,168890 22922 2007 YILI ORTALAMASI 19,81,2166,2977 19821 2008 YILI ORTALAMASI 20,72,4521018 12919 2009 YILI ORTALAMASI 20,72,454,41024 11018 2010 YILI ORTALAMASI 18,32,254,21027 13518 2011 YILI ORTALAMASI 23,22,662,9983 10524 2012 YILI ORTALAMASI 8,32,517943 8818

28 Parametre SO 2 µg/m 3 PM 10 µg/m 3 Standart (2007-2008 kış dönemi ortalaması)250200 Iğdır İli 2007-2008 kış dönemi ortalaması19154 Standart (2008-2009 kış dönemi ortalaması)225178 Iğdır İli 2008-2009 kış dönemi ortalaması19225 Standart (2009-2010 kış dönemi ortalaması)200156 Iğdır İli 2009-2010- kış dönemi ortalaması39157 Standart (2010-2011 kış dönemi ortalaması)175134 Iğdır İli 2010-2011- kış dönemi ortalaması28179 Standart (2011-2012 kış dönemi ortalaması)150112 Iğdır İli 2011-2012 kış dönemi ortalaması28130 Standart (2012-2013 kış dönemi ortalaması)12590 Iğdır İli 2012-2013 kış dönemi ortalaması18101 01EKİM-31 ARALIK DEĞERLERİ

29

30 Yapılan bu çalışmalar sonucunda, grafikler de belirtildiği üzere 2006-2012 yılları arasında ve belirtilen kış dönemlerinde rüzgar hızında ve hava sıcaklığında belirgin bir farklılık görülmemekte ancak;

31 2012 yılı belirtilen dönemi son altı yılın en düşük SO 2 ve PM 10 oranları görülmektedir. Yapılan istatistiksel çalışmalar projenin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren ; PM 10 ORANI OLARAK YAKLAŞIK % 36, SO 2 ORANı OLARAK YAKLAŞıK % 40 ORANıNDA IYILEŞME SAĞLANDıĞıNı GÖSTERMEKTEDIR.

32 2010 yılında İlimiz, Türkiye genelinde PM 10 sıralamasında 2. sırada yer almıştı, 2012 yılında ise İlimiz, Türkiye genelinde PM 10 sıralamasında 34. sırada yer almıştır.

33 2010 YILINDA TÜRKİYE GENELİ MAX PM10 VE SO2 SIRALAMALARI S.NOİLPM10İLSO2 1BATMAN143TEKİRDAĞ133 2IĞDIR135 HAKKARİ117 3OSMANİYE127ŞIRNAK114 4SİİRT124BİTLİS92 5VAN121İSTANBUL6(KARTAL)75 6MUŞ116BOLU62 7K.MARAŞ2(ELBİSTAN)114İSTANBUL10(YENİBOSNA)62 8ÇORUM113İZMİR8(ŞİRİNEVLER)56 9AFYON102MUĞLA153 10ŞIRNAK99İSTANBUL2(ALİBEYKÖY)50..

34 İSTASYON ADı PM10 AŞıM SAYıSı Afyonkarahisar48 Düzce47 Isparta45 Batman44 Aydın40 Bolu34 Gaziantep33 Iğdır, Ankara (Sıhhiye)31 2011 YILINA AİT GÜNLÜK SINIR DEĞERLERİN AŞILDIĞI İLLER VE AŞIM SAYILARI

35 2012 YILINDA TÜRKİYE GENELİ MAX PM10 VE SO2 SIRALAMALARI S.NOİLPM10S.NOİLSO2 1İZMİR8(ŞİRİNYER)1511HAKKARİ165 2İZMİR4(ÇİĞLİ)1252ŞIRNAK149 3HAKKARİ1103BURSA3(YILDIRIM)148 4GAZİANTEP1094TEKİRDAĞ61 5BATMAN1085EDİRNE60 6SİİRT1066MUĞLA2(YATAĞAN)59 7ANKARA5(KAYAS)1037İZMİR8(ŞİRİNYER)58 8AFYON1038MUĞLA146 9KAYSERİ3(HÜRRİYET)969İZMİR4(ÇİĞLİ)44 10KARAMAN9310BİTLİS41

36 İSTASYON BAZINDA TÜRKİYE GENELİ 2010-2011 YILI PM10 VE SO2 VERİLERİ

37 Eğitimlerimizden Görseller

38

39

40 Kazan Dairesi Denetimleri Görselleri

41

42 Seminer-Panel Görselleri

43

44

45 Egzoz Emisyonu Denetimleri

46

47 Sorunun çözümünde; sorundaki tüm öğeler bir bütün olarak değerlendirilmiş, tüm yönleriyle çözüme dahil edilmesi hedeflenmiştir. Vatandaşların belirtilen kurallara harfiyen riayet etmesi bu projenin amacına uygun şekilde ilerlemesini sağlamıştır.

48 Önümüzdeki süreçte de çalışmalarımız artarak devam edecektir.

49 Projenin uygulanmasındaki sağduyuları için değerli vatandaşlarımıza, Projenin tanıtımı ve duyurulması aşamasında duyarlılık gösteren siz basın mensuplarına, teşekkür ederim.

50 Arz ederim… Banu ASLAN CAN Çevre ve Şehircilik İl Müdürü


"T.C IĞDIR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR ÇEVRE VE MARKA ŞEHİRLERE DOĞRU…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları