Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARKA ŞEHİRLERE DOĞRU…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARKA ŞEHİRLERE DOĞRU…"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARKA ŞEHİRLERE DOĞRU…
T.C IĞDIR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAŞANABİLİR ÇEVRE VE MARKA ŞEHİRLERE DOĞRU…

2 T.C. IĞDIR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE BELGESİ OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE BELGESİ

3 ‘‘TEMİZ HAVA EYLEM PLANI ’’ PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI OCAK-2013
IĞDIR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ‘‘TEMİZ HAVA EYLEM PLANI ’’ PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI OCAK-2013

4 İl Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu ‘temiz hava eylem planı ’ projesi tarihinde Valimiz Sayın Ahmet PEK başkanlığında toplanan İl Mahalli Çevre Kurulunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5 Karar; Iğdır İli sınırları içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla, konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, iş yerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, buhar, aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, yılında uygulanacak temiz hava programı ve hava kirliliğini önlemeye yönelik alınacak tedbirleri kapsamaktadır.

6 İlimizdeki çok katlı binaların yoğun olduğu mahalleler göz önüne alınarak 2 bölge oluşturulmuş ve bölgelerin münavebeli olarak kazan yakımı gerçekleştirmesi suretiyle ilk yakım esnasında oluşan boğulma ve yoğun partikül madde atımının engellenmesi tasarlanmıştır.

7 1. Bölge; Bağlar Mah., Emek Mah.,
2. Bölge; Topçular Mah., Söğütlü Mah. ve Atatürk Mah. olarak belirlenen İlimizde kaloriferler belirlenen saatler arasında ateşlenecektir.  1. Bölge İçin Yakma Saatleri (en erken) Sabah= 05:30- 06:00 ve Akşam= 15:00- 15:30 2. Bölge İçin Yakma Saatleri (en erken) Sabah= 06:30- 07:00 ve Akşam= 16:00- 16:30

8 İldeki tüm kalorifer ateşçilerinin sertifikalı olması sağlanarak ve bilgilendirilerek yakım tekniğinden kaynaklı hava kirliliği engellenmesi tasarlanmıştır.

9 Tüm kömür satıcıları denetlenerek ve satılan kömürlerden numune alınıp teste tabi tutularak, belgesiz ve düşük kaliteli kömür satımı engellenmesi bu doğrultuda hem hava kirliliğinin azaltılması hem de yakıt tasarrufu sağlanması tasarlanmıştır.

10 Enerji verimliliği ve tasarrufu çerçevesinde yalıtım ve güneş enerjisi teşvik edilerek yine hem hava kirliliğinin azaltılması hem de yakıt tasarrufu sağlanması tasarlanmıştır.

11 Bu kararların uygulanması aşamasında; 1) İlimizdeki tüm katı yakıt satıcıları hem belge bazında hem de numune alınmak suretiyle deneysel olarak denetlenmiş standartların gereklerini karşılamayan yakıt satıcılarına yaptırımlar uygulanmıştır.

12 2) İl Müdürlüğümüzce doğru ve tasarruflu yakım tekniğini anlatan ‘kazan yakma ve bakım talimatları’ hazırlanmış ve tüm kaloriferler ile ısınma sağlayan binalara (470 binaya imza karşılığı verilmiştir) dağıtılmıştır. 3) Enerji verimliliği ve yalıtım konulu seminerler ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, basın aracığı ile konunun önemine dikkat çekilmiştir.

13 4) İlimiz merkez ve köy okullarında eğitim gören toplamda 5000 in üzerinde öğrenciye çevresel bilinci artırmaya yönelik eğitimler verilmiştir. 5) İlimizde 400 ün üzerinde araca egzos emisyon denetimi yapılmış olup; uygun olmayanlara gerekli yaptırımlar uygulanmıştır.

14 6) Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Iğdır Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden oluşan denetim ekipleri tarafından 05:30-07:30 saatleri ile 15:30-18:00 saatleri arası aralıksız olarak 200 ün üstü binanın kalorifer dairesine habersiz ani denetimler yapılmıştır.

15 ÖRNEKTİR TUTANAK  Hava kirliliğini önlemek için, İl Müdürlüğümüz personeli tarafından, …..tarih ve saat ……, ……..………apartmanında /işyerinde yapılan denetim esnasında; Kalorifer yakışından kaynaklanan kirlilik olduğu/olmadığı,   Bacadan yoğun duman çıkışı olduğu/olmadığı,  Kalorifercinin ateşçi belgesi olduğu/olmadığı, Yakıttan kömür numunesi alındığı /alınmadığı, Yakıtın …………………..markalı olduğu, torbalı/torbasız olduğu,  Yakıttan alınan numunenin Bakanlığımızca yetkili laboratuara gönderilerek analiz yapılacağı,  Analiz ücreti olan TL’nin, T.C Ziraat Bankası Iğdır Şubesi, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün, no’lu döner sermaye hesabına yatırılması,  Analiz sonuçlarına göre yasal işlem yapılması,  Denetimi yapılan apartman sahibinin/ apartman yöneticisinin /işyeri sahibinin kimlik fotokopisinin alınması, adres bilgilerinin alınması,  Tesbit edilmiş olup iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.

16 SONUÇ ?

17 İlimizde; belgesiz ve standartlara uygun olmayan, kömür satışı tamamen engellenmiştir.
İlimizde, araç egzoz gazı emisyon sonucu uygun olmayan araç sayısında ciddi oranda azalmıştır.

18 HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ;
İlimizde kurulu bulunan Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ile hava kirliliği ölçümlemektedir

19 İlimiz 2006-2012 Yılları Arası Yıllık Değişim Grafikleri

20 2006 YILI AYLIK DEĞİŞİM GARAFİĞİ

21 2007 YILI AYLIK DEĞİŞİM GRAFİĞİ

22 2008 YILI AYLIK DEĞİŞİM GRAFİĞİ

23 2009 YILI AYLIK DEĞİŞİM ORANI

24 2010 YILI AYLIK DEĞİŞİM ORANI

25 2011 YILI AYLIK DEĞİŞİM ORANI

26 2012 YILI AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI

27 YILLARA GÖRE ORTALAMA DEĞERLER
AYLIK VE YILLIK ORTALAMALAR HAVA SICAKLIĞI (°C) RÜZGAR HIZI (M/S) BAĞIL NEM (%) HAVA BASINCI (MBAR) YILLIK ORTALAMA PM10 (µg/m³) SO2 (µg/m³) 2006 YILI ORTALAMASI 15,5 1,1 68 890 229 22 2007 YILI ORTALAMASI 19,8 1,2 166,2 977 198 21 2008 YILI ORTALAMASI 20,7 2,4 52 1018 129 19 2009 YILI ORTALAMASI 54,4 1024 110 18 2010 YILI ORTALAMASI 18,3 2,2 54,2 1027 135 2011 YILI ORTALAMASI 23,2 2,6 62,9 983 105 24 2012 YILI ORTALAMASI 8,3 2,5 17 943 88

28 01EKİM-31 ARALIK DEĞERLERİ
Parametre SO2 µg/m3 PM10 µg/m3 Standart ( kış dönemi ortalaması) 250 200 Iğdır İli kış dönemi ortalaması 19 154 Standart ( kış dönemi ortalaması) 225 178 Iğdır İli kış dönemi ortalaması Standart ( kış dönemi ortalaması) 156 Iğdır İli kış dönemi ortalaması 39 157 Standart ( kış dönemi ortalaması) 175 134 Iğdır İli kış dönemi ortalaması 28 179 Standart ( kış dönemi ortalaması) 150 112 Iğdır İli kış dönemi ortalaması 130 Standart ( kış dönemi ortalaması) 125 90 Iğdır İli kış dönemi ortalaması 18 101

29

30 Yapılan bu çalışmalar sonucunda, grafikler de belirtildiği üzere yılları arasında ve belirtilen kış dönemlerinde rüzgar hızında ve hava sıcaklığında belirgin bir farklılık görülmemekte ancak;

31 2012 yılı belirtilen dönemi son altı yılın en düşük SO2 ve PM10 oranları görülmektedir. Yapılan istatistiksel çalışmalar projenin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren ; PM10 oranI olarak yaklaşIk % 36, SO2 oranı olarak yaklaşık % 40 oranında iyileşme sağlandığını göstermektedir.

32 2010 yılında İlimiz, Türkiye genelinde PM10 sıralamasında 2
2010 yılında İlimiz, Türkiye genelinde PM10 sıralamasında 2. sırada yer almıştı, 2012 yılında ise İlimiz, Türkiye genelinde PM10 sıralamasında 34. sırada yer almıştır.

33 2010 YILINDA TÜRKİYE GENELİ MAX PM10 VE SO2 SIRALAMALARI
S.NO İL PM10 SO2 1 BATMAN 143 TEKİRDAĞ 133 2 IĞDIR 135 HAKKARİ 117 3 OSMANİYE 127 ŞIRNAK 114 4 SİİRT 124 BİTLİS 92 5 VAN 121 İSTANBUL6(KARTAL) 75 6 MUŞ 116 BOLU 62 7 K.MARAŞ2(ELBİSTAN) İSTANBUL10(YENİBOSNA) 8 ÇORUM 113 İZMİR8(ŞİRİNEVLER) 56 9 AFYON 102 MUĞLA1 53 10 99 İSTANBUL2(ALİBEYKÖY) 50 .

34 Iğdır, Ankara (Sıhhiye)
2011 YILINA AİT GÜNLÜK SINIR DEĞERLERİN AŞILDIĞI İLLER VE AŞIM SAYILARI İstasyon adı PM10 aşım sayısı Afyonkarahisar 48 Düzce 47 Isparta 45 Batman 44 Aydın 40 Bolu 34 Gaziantep 33 Iğdır, Ankara (Sıhhiye) 31

35 2012 YILINDA TÜRKİYE GENELİ MAX PM10 VE SO2 SIRALAMALARI
S.NO İL PM10 SO2 1 İZMİR8(ŞİRİNYER) 151 HAKKARİ 165 2 İZMİR4(ÇİĞLİ) 125 ŞIRNAK 149 3 110 BURSA3(YILDIRIM) 148 4 GAZİANTEP 109 TEKİRDAĞ 61 5 BATMAN 108 EDİRNE 60 6 SİİRT 106 MUĞLA2(YATAĞAN) 59 7 ANKARA5(KAYAS) 103 58 8 AFYON MUĞLA1 46 9 KAYSERİ3(HÜRRİYET) 96 44 10 KARAMAN 93 BİTLİS 41

36 İSTASYON BAZINDA TÜRKİYE GENELİ 2010-2011 YILI PM10 VE SO2 VERİLERİ

37 Eğitimlerimizden Görseller

38

39

40 Kazan Dairesi Denetimleri Görselleri

41

42 Seminer-Panel Görselleri

43

44

45 Egzoz Emisyonu Denetimleri

46

47 Sorunun çözümünde; sorundaki tüm öğeler bir bütün olarak değerlendirilmiş, tüm yönleriyle çözüme dahil edilmesi hedeflenmiştir. Vatandaşların belirtilen kurallara harfiyen riayet etmesi bu projenin amacına uygun şekilde ilerlemesini sağlamıştır.

48 Önümüzdeki süreçte de çalışmalarımız artarak devam edecektir.

49 Projenin uygulanmasındaki sağduyuları için değerli vatandaşlarımıza,
Projenin tanıtımı ve duyurulması aşamasında duyarlılık gösteren siz basın mensuplarına , teşekkür ederim.

50 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Arz ederim… Banu ASLAN CAN Çevre ve Şehircilik İl Müdürü


"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARKA ŞEHİRLERE DOĞRU…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları